Suflet

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea altor semnificații, consultați Suflet (dezambiguizare) .
Psihicul , personificarea sufletului în mitologia greacă

Sufletul (din latina anima , conectat cu grecescul anemos , „respirația”, „vântul”), în multe religii , tradiții spirituale și filozofii , este partea vitală și spirituală a unei ființe vii , considerată în mod obișnuit distinctă de corpul fizic . [1] De obicei, a fost asimilat respirației (de aici etimologia sa). [2] Inițial o expresie a esenței unei personalități , înțeleasă ca sinonim al „ spiritului ”, sau „ eu ”, începând din epoca modernă a fost identificată progresiv doar cu „ mintea ” sau conștiința unei ființe umane . [3]

În suflet este adesea implicită ideea unei unități substanțiale și a imuabilității de bază , care persistă în schimbările corpului și prezidează funcțiile sale. [4] Religiile revelate susțin că Dumnezeu este cel care creează sau generează suflete. În unele culturi, sufletul este atribuit ființelor vii neumane și, uneori, și obiectelor (cum ar fi râurile ), o credință cunoscută sub numele de animism .

Termenii „suflet” și „spirit” sunt adesea folosiți interschimbabil, deși primul este mai legat de conceptul de individualitate al unei persoane. [5]

Cuvintele „suflet” și „ psihic ” pot fi, de asemenea, privite ca sinonime, deși „psihic” are relativ mai multe conotații fizice, în timp ce sufletul este mai strâns legat de metafizică și religie. În Grecia antică, sufletul a fost uneori menționat cu termenul psihic , pentru a fi legat de psihic , care în mod similar cu anemos înseamnă „a respira”, „a sufla”. [6]

În hinduism, în general, se face referire la Ātman . [7] Pentru vechii egipteni , esența spirituală a omului constă din trei elemente supranaturale: akh , ba și ka . Chiar și în zoroastrianismul persan a existat ideea sufletului și a unei judecăți după moarte, atât de mult încât sufletele au trebuit să traverseze un pod foarte subțire, Cinvat . Și la fel și mitraismul iranian a predicat o cale inițiatică pentru mântuirea sufletului.

O diferență în extensia conceptuală există și între termenii italieni „anima” și „ animo ”, din aceeași origine etimologică, dar aceasta din urmă este utilizată cu semnificații mai limitate decât prima. [8]

Conceptul de suflet în filosofia occidentală

Greci

Conceptul de suflet în filosofia occidentală apare pentru prima dată cu Socrate , care l-a făcut centrul intereselor filozofiei. Înainte de el, filosofii se ocupau de probleme legate de lume sau natură , iar noțiunea de suflet poseda conotații exclusiv mitologice , de exemplu la autori epici precum Homer și Virgil , unde era asimilată unei „respirații” care părăsește corpul. în momentul morții; [9] atunci s-a crezut că avea doar consistența unei umbre, capabilă să supraviețuiască în Hades, dar care nu mai poate să-și realizeze energia vivificantă.

Democrit teoretizează existența unui suflet compus din atomi sferici care se mișcă la viteze deosebit de mari. Mișcarea lor generează căldură și respirație, cauza vieții. Sufletul este înțeles ca principiul vital al corpului, conștient și liber, supus normelor etice de origine umană și lipsit de un scop divin sau inspirație. Sufletul este înzestrat cu un limbaj convențional și este subiectul unificator al organelor de simț, care sunt incapabile să înțeleagă atomii și goliciunea. Prin urmare, sufletul nu are puterea de a-și vedea primii constituenți atomici, ci este capabil să se deplaseze în vid împreună cu corpul, cu privire la care are o formă atomică diferită și, prin urmare, teoretic separabilă, de exemplu după moarte. Fragmentele nu oferă dovezi ale unei vieți de apoi a sufletului, potrivit lui Democrit, care menționează, de asemenea, existența eidolei care, în număr mare, rătăcesc în aer, apar oamenilor ca entități de mare statură care emit voci și prezic viitorul, aducând un efect benefice sau rele. Dacă anticii i-au conceput ca divinități, dispariția lor din organele de simț nu ne permite să stabilim dacă sunt nemuritori. Același cuvânt eidola identifică forma spirituală a materiei care se desprinde de corpuri și se impresionează pe organele de simț, determinând percepția. În mod consecvent, atomii formează sau idei și obiecte teoretice mai degrabă decât materiale. [10]

Cu toate acestea, numai cu Socrate și cu succesorul său Platon , termenul psihé (suflet) va fi folosit pentru a desemna lumea interioară a omului, căreia i se atribuie acum demnitatea deplină. [11]

«Conceptul de psihic inventat de Socrate și codificat de Platon este central în această privință: Socrate a spus că sarcina omului este vindecarea sufletului: psihoterapia , am putea spune. Că astăzi sufletul este interpretat într-un alt sens, acest lucru este relativ important. Socrate, de exemplu, nu s-a pronunțat asupra nemuririi sufletului, pentru că nu avea încă elemente pentru a face acest lucru, elemente care vor apărea doar cu Platon. Dar, în ciuda mai mult de două mii de ani, încă astăzi se crede că esența omului este psihicul . Mulți, din greșeală, cred că conceptul de suflet este o creație creștină : este foarte greșit. În unele privințe, conceptul de suflet și nemurirea sufletului este contrar doctrinei creștine, care vorbește în loc de învierea trupurilor. Faptul că primii gânditori patristici au folosit categorii filozofice grecești și, prin urmare, aparatul conceptual al creștinismului este parțial elenizant, nu trebuie să ne facă să uităm că conceptul de psihic este o creație grandioasă a grecilor. Occidentul vine de aici ".

( Giovanni Reale , Istoria filozofiei antice , viața și gândirea, Milano 1975 )

Potrivit lui Platon , sufletul este prin natura sa un simbol al purității și spiritualității, deoarece este asemănător ideilor . În capitolul al zecelea al dialogului legilor , se afirmă că sufletul este imaterial, necorporal și constituit din substanța zeilor. Timei introduce noțiunea de suflet al lumii care generează suflete particulare. [12] [13] Ei își au originea în respirația divină (de unde și înțelesul cuvântului, adică: vânt , respirație ) și sunt împărțite, conform mitului carului și al carului , în trei activități: unul rațional ( logistòn ) care acționează ca un ghid, cel puternic-irascibil ( thumoeidès ) animat de curaj, iar cel concupiscibil ( epitimetikòn ) supus dorințelor. [14] Sufletul prezent în fiecare om ar fi, de asemenea, un fragment din sufletul lumii . [15] Conform contrastului gnostic dintre Dumnezeu (perfecțiunea pură, binele) și materia (imperfecțiunea, răul), preluat de Platon însuși, sufletul ar fi fost coborât de Dumnezeu într-un corp material și, prin urmare, contaminat de răul intrinsec al materia însăși. [16]

În încercarea de a depăși dualismul platonic, Aristotel înțelege sufletul ca entelechie : nu este distinct de corp, ci coincide cu forma sa. Sufletul pentru el reprezintă abilitatea de a realiza potențialitățile vitale ale corpului și, prin urmare, nu poate fi separat de el; în consecință, ar fi mortal, chiar dacă este o concluzie asupra căreia el nu face o judecată definitivă. [17] Un principiu al eternității stă de fapt în sufletul intelectual, care însă funcționează fără sprijinul unui organ corporal. Aristotel nu clarifică relația dintre acest suflet și ceilalți și nici dacă eternitatea sufletului intelectual este, de asemenea, individuală; problema va discuta despre filosofia medievală. [18] Aristotel distinge funcțiile acestui principiu, personificându-le în trei suflete:

 • suflet vegetativ , care guvernează funcțiile fiziologice instinctive (ceea ce numim „animale”, tocmai: nutriție, creștere, reproducere);
 • suflet sensibil , care prezidează mișcarea și activitatea sensibilă;
 • sufletul intelectual , care este sursa gândirii raționale și guvernează cunoașterea, voința și alegerea.

În secolul al III-lea, Origen readuce etimologia cuvântului anima ( psychè ) la cuvântul grecesc psycron care înseamnă „rece” [19] [20] și care este, de asemenea, unul dintre cele patru elemente constitutive ale corpului uman indicate de Platon în Timeu , la originea dezechilibrelor care generează boli psihosomatice. [21]

Pentru Plotin , Sufletul este a treia ipostază , a cărei esență este nemuritoare, intelectuală și divină. Există un suflet universal, emanație a supra-realității Intelectului , care modelează și vitalizează întregul univers (devenind Sufletul lumii ) și suflete individuale, pentru toate ființele vii. În urma Timeiului lui Platon , Plotin dă și suflete stelelor și planetelor. Singularitatea gândirii acestui filosof în ceea ce privește sufletul constă în faptul că l-a împărțit în „Sufletul Superior”, original și legat de divin, și „Sufletul inferior” (tocmai Sufletul lumii), însărcinat cu guvernarea cosmosului sau, în cazul indivizilor, la guvernarea organismului.

Sufletul original pentru filosof nu este niciodată obiectul „căderii” și nu coboară niciodată în lumea materială. Coborârea în corp constă de fapt într-o înclinație („înclinație”) spre sensibil și particular care se realizează într-un fel de emanație. [22] Sufletul original (a. Superior) produce astfel un fel de reflecție, o a doua parte a sufletului (a. Inferioară) a cărei funcție constă în mișcarea și îndrumarea corpului. Acest lucru se întâmplă atât la nivel individual (fiecare ființă vie are de fapt un suflet superior îndreptat spre Intelect și în contemplarea perenă, cât și un suflet inferior, vizibil ca guvernare a sufletului și identificat cu Eul pământesc) și la nivel universal (Sufletul ipostasului, care provine din intelect, emană din sine sufletul lumii - sufletul inferior al universului - care modelează și mișcă armonios întregul). În ceea ce privește etica, Plotin consideră că sufletul superior este liber de păcat și corupție [23], deoarece comportamentele și atitudinile incorecte trebuie să fie referite exclusiv la sufletul inferior și la comerțul său cu materia. Calea sufletului și convertirea acestuia este un proces al sufletului inferior, care se poate ridica la primele realități prin unire și reabsorbție cu sufletul superior. Cele două suflete au fiecare funcții cognitive proprii: [24] ambele sunt înzestrate cu abilități de gândire, chiar dacă sunt moduri diferite de a gândi și a imagina . Pentru Plotin - la fel ca și pentru Platon și Aristotel - imaginația este o funcție a memoriei , prin urmare împărțirea ei dă naștere la două tipuri diferite de amintiri [24] (pentru sufletul inferior sunt amintiri de obiecte sensibile și experiențe pământești, în timp ce pentru sufletul superior este reminiscență ). Comunicarea dintre cele două suflete are loc continuu într-un mod spontan tocmai prin compararea continuă a amintirilor sensibile venite de jos cu arhetipurile contemplate din partea superioară. Patimile sunt în schimb tipice sufletului inferior, chiar dacă în unele pasaje [25] vorbim despre pasiune cu referire la sufletul superior, este o dorință ancestrală care o menține unită cu Intelectul.

Spre deosebire de conceptele care predominau până acum, Epicur nu credea într-un suflet nemuritor, deși a recunoscut existența lui și a considerat-o o substanță corporală , compusă din atomi , împrăștiată în tot organismul: [26] pentru el moartea era ceva definitiv că ea consta tocmai în dizolvarea sufletului. [27]

În lumea Greciei antice, conform riturilor misterioase ale orfismului, corpul fizic este o „închisoare” pentru suflet (σῶμα = σῆμα; corp = mormânt) de care trebuie să se elibereze prin rituri inițiatice. Alte culte misterioase de natură soteriologică au fost Misterele lui Eleusis și misterele dionisiace .

Dualismul antropologic suflet-corp revine în neoplatonismul medieval al lui Boethius și Scotus Eriugena , dar și în ierarhia ființelor create și luminate de Dumnezeu despre care vorbește Origen. Potrivit lui Origen și Scot, îngerii interacționează și luminează culmile ierarhiei bisericești care, la rândul lor, luminează oamenii, așezându-se astfel deasupra celor mai mari dintre ei. Scopul final al vieții umane, viziunea lui Dumnezeu și unitatea ideilor încorporate în materie, nu se poate realiza în timpul vieții pământești, ci numai după separarea sufletului de trup. Potrivit lui Origen, nu se realizează perfect nici în lumea de dincolo, deoarece îngerii nu ar fi capabili nici să-L vadă pe Dumnezeu de vizu, nici să înțeleagă unitatea ideilor create de Dumnezeu Tatăl în Cuvânt înainte de toate secolele. Această concepție este foarte departe de cea catolică stabilită în imnul Adoro te devote, care se încheie cu menționarea viziunii beatifice a sufletului sfânt și mântuiește în fața chipului lui Dumnezeu.
Sfântul Grigorie de Nazianzio ( Predica XXVIII 17) clarifică această idee într-un sens creștin și în lumina revelației biblice, înțelegând corpul ca un generator de imagini sensibile care împiedică intelectul care acționează să-l prindă pe Dumnezeu ca Duh. Pe de altă parte, corpul uman ajută sufletul să conceapă Cuvântul făcut trup în Întruparea în pântecele Fecioarei Maria.

Latini

Latinii, după cum se știe, nu erau mari speculatori ai gândirii abstracte și foloseau cu seninătate structuri din alte culturi pentru speculațiile lor filosofice. Atât de mult încât marele filozof-poet epicurian Lucretius , la începutul De rerum natura sa , susține că nu știe în ce constă natura sufletului, limitându-se la a face aluzie la teoriile actuale, inclusiv la cea a reîncarnării , fără manifestând orice interes pentru privilegierea lor.

( LA )

" Ignoratur enim quae sit natura animai,
born sit an contra nascentibus insinuetur
et simul intereat nobiscum morte diempta
an tenebras Orci visat vastasque lacunas
an pecudes alias divinitus insinuet se
"

( IT )

„De fapt, nu știm care este natura sufletului,
dacă se naște sau, dimpotrivă, se insinuează în cele născute,
dacă pier cu noi despărțit de moarte
sau du-te și vezi întunericul Ogrului și adâncimile imense,
sau prin voință divină se insinuează în animale de altă specie "

( Lucretius, De rerum natura , I, 112-116 )

Această indiferență filozofică răsună - alături de un sentiment personal de compasiune - mica odă a împăratuluiHadrian , două secole mai târziu (primele rânduri ale cărora modernii sunt cunoscute mai ales pentru că au fost plasate de Yourcenar în fruntea Memoriilor lui Hadrian ) :

( LA )

" Animula vagula, blandula,
Hospes comesque corporis,
Quæ nunc abibis in loca
Palid, rigid, gol,
Nec, ut soles, dabis iocos.
"

( IT )

"Micul suflet pierdut și dulce,
însoțitor și gazdă a corpului,
acum ai coborî în locuri
incolor, greu și gol,
unde nu veți mai avea distracțiile obișnuite ".

Patristica și Evul Mediu

Dualismul antropologic suflet-corp revine în neoplatonismul medieval al lui Boethius și Scotus Eriugena , dar și în ierarhia ființelor create și luminate de Dumnezeu despre care vorbește Origen. Potrivit lui Origen și Scot, îngerii interacționează și luminează culmile ierarhiei bisericești care, la rândul lor, luminează oamenii, așezându-se astfel deasupra celor mai mari dintre ei. Scopul final al vieții umane, viziunea lui Dumnezeu și unitatea ideilor încorporate în materie, nu se poate realiza în timpul vieții pământești, ci numai după separarea sufletului de trup. Potrivit lui Origen, nu se realizează perfect nici în lumea de dincolo, deoarece îngerii nu ar fi capabili nici să-L vadă pe Dumnezeu de vizu, nici să înțeleagă unitatea ideilor create de Dumnezeu Tatăl în Cuvânt înainte de toate secolele.
Această concepție este foarte departe de cea catolică stabilită în imnul Adoro te devote care se încheie cu menționarea viziunii beatifice a sufletului sfânt și mântuiește în fața chipului lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nazianzen ( Predica XXVIII 17) clarifică această idee în sens creștin și în lumina revelației biblice, înțelegerea corpului ca un generator de imagini sensibile care împiedică intelectul care acționează să-l prindă pe Dumnezeu ca Duh. Pe de altă parte, corpul uman ajută sufletul să conceapă Cuvântul făcut trup în Întruparea în pântecele Fecioarei Maria.

Anima Mundi

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Sufletul lumii .

Conceptul de origine orientală numit Ātman și, probabil prin orfici sau pitagoreici , a ajuns la Platon, care în Timeu îl numește megàle psyché („suflet mare”). [28] Referindu-se la tradiția ilozoismului arhaic, pentru care lumea este un fel de mare animal, Platon îl vede susținut de Sufletul lumii, infuzat în el de Demiurg , care impregnează cosmosul și îi conferă vitalitate generală.

Unii autori creștini l- au identificat cu Duhul Sfânt , [29] chiar dacă termenul era destul de suspect pentru unii teologi creștini, deoarece evoca principii panteiste precum Logosul stoicilor sau a treia ipostază a lui Plotin, numită suflet .

Prin neoplatonismul lui Plotin și al adepților săi, conceptul, cu diverse confesiuni, ajunge la cultura renascentistă și are o renaștere importantă începând cu Marsilio Ficino , [30] urmat mai târziu de Giordano Bruno . [31] Este o noțiune deosebit de dragă gândirii magice și mistice , care este elaborată în Occident nu mai târziu de perioada romantică ( Schelling ) și tinde să reapară în fazele culturale ale crizei raționalismului materialist . [32]

Suflet

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Anima și Animus .

În loc de suflet , termenul animo este, de asemenea, adesea folosit, pentru a se referi într-un mod mai circumscris la sediul afecțiunilor , sentimentelor , facultăților mentale precum atenția , înclinația, gândirea sau memoria , la originea voinței și a intențiilor, dispoziții de spirit, curaj . [8] Jung a folosit termenii latini anima și animus pentru a indica instanțele superioare care guvernează psihicul masculin și respectiv feminin. [33]

Conceptul de suflet în religiile monoteiste

Un înger ia sufletul unui muribund (sec. XV)

Iudaismul

Biblia ebraică nu are o definiție sistematică a sufletului, deși în literatura clasică rabinică, este posibil să găsim mai multe descrieri ale sufletului omului. Cu toate acestea, în Biblia ebraică există mai mulți termeni care, în elaborările succesive ale diferitelor religii, au fost legați de conceptul de suflet.

 • Primul este Nèfesh ( נפש în ebraică ) și indică omul ca ființă vie. În canonul ebraic cuvântul nephesh apare de 754 de ori, dintre care 115 cu forma prezentă pentru prima dată în Geneza 1:20 [34] . [35] [36]

Constituția omului ca „Nefesh” este descrisă în Geneza 2,7, unde același morfem se găsește în termenul lə · ne · p̄eš [37] , ale cărui apariții indică [38] principiul vieții și al morții corpului:

„Dumnezeu Domnul [YHWH] l-a format pe om din praful pământului, a suflat suflul vieții în nările sale și omul a devenit un suflet viu. [39] "

Nefeshul nu este identificat cu suflarea vieții care vine de la Dumnezeu, ci indică respirația. În acest sens, ființa animată Nèfesh merge spre moarte, identificată cu Sheol sau Inferi , locul morții. [ fără sursă ]
 • Există și termenul Ruach , în greacă pnéuma și în latină spiritus. Pnèuma derivă de la verbul pnèo, care înseamnă „a respira” sau „a sufla” și se crede că ebraica rùach derivă și dintr-o rădăcină care are același sens și indică respirația vitală comunicată de Dumnezeu omului.

Iov 36: 13-15 [40] și Psalmii 78: 49-51 [41] folosesc cuvântul ebraic wə · ḥay · yā · ṯām [42] ca referință la moarte ca pedeapsă divină împotriva unui trup și a unui suflet pătat de păcat. Acest termen este redat atât generic, cu „viață”, cât și cu detașarea progresivă și treptată a „sufletului”, care se distanțează de prezența mântuitoare a lui Dumnezeu („ei nu solicită ajutor”) și de evlavia Sa frecventă pentru vina ale altora ( Psalmi 78: 32-42 [43] ), ajungând să acumuleze mânie, încetând să-L imite, să nu fie eliberat de capcana pusă de dușmanii și să cadă în trădarea perversiunii inimii, a blasfemiei, a judecății impie și nelegiuirea, înainte de o moarte tânără.

Saadia Gaon și Maimonide explică învățătura clasică rabinică asupra sufletului prin lentilele filozofiei neo-aristotelice. Primul susține că sufletul este acea parte a omului care este alcătuită din dorințe fizice, emoții și gândire. [44] Al doilea, (în Ghidul Perplexilor ) înțelege sufletul ca intelectul dezvoltat lipsit de substanță.

În Cabala și Zohar (un tratat de misticism) sufletul este văzut ca fiind compus din trei elemente de bază, în cazuri rare, cu adăugarea celor superioare: Nefesh , Ru'ah și Neshamah . Aceste două ultime sunt părți ale sufletului care nu sunt prezente de la naștere, dar sunt create încet în timp. Dezvoltarea lor depinde de acțiunile și convingerile individului. Se spune că există în formă deplină la indivizi avansați spiritual. Acestea sunt de obicei explicate în acești termeni:

 • Nefesh Partea inferioară sau „funcțiile animale” ale sufletului. Se referă la instinctele și funcțiile vitale. Se găsește la toți bărbații și intră în corpul fizic în momentul nașterii. Este la originea naturii fizice și psihologice.
 • Ruach Sufletul mijlociu sau spiritul. Se compune din virtuțile morale și capacitatea de a distinge binele de rău. În limbajul modern este similar cu psihicul sau ego-ul.
 • Neshamah Sufletul superior, Sinele superior. Distinge omul de toate celelalte forme de viață. Are legătură cu intelectul și îi permite omului să se bucure și să beneficieze de viața de apoi. Această parte este comună evreilor și neevreilor în momentul nașterii. Este partea care permite conștientizarea existenței și prezenței lui Dumnezeu.

În Zohar se spune că, după moarte, Nefesh se dizolvă, Ruach se mută într-un fel de stare intermediară în care suferă un proces de purificare și intră într-un fel de „paradis de tranziție”, în timp ce Neshamah se întoarce la sursa sa. lume platonică a ideilor, unde se bucură de „sărutul iubitului”. Se crede că, după înviere, Ruach și Neshamah , sufletul și spiritul, se reunesc într-o formă finală transmutată.

Raaya Meheimna , un tratat cabalistic publicat alături de Zohar, adaugă două părți suplimentare sufletului uman: Chayyah și Yehidah . Gershom Scholem scrie că acestea sunt considerate cele mai sublime niveluri de cunoaștere intuitivă și se găsesc doar în câteva selectate:

 • Chayyah Partea sufletului care permite conștientizarea forței vitale divine în sine
 • Yehidah Cel mai înalt nivel al sufletului, în care se ajunge la cea mai intimă unire cu Dumnezeu.

Mulți cercetători Talmud cred că infuzia sufletului în embrion are loc nu mai devreme de a patruzecea zi.

În cărțile Eclesiastului și Geneza , există versete relevante pentru distincție, puternice în creștinism, între om și animal, sau mai bine zis între persoană și individ :

„[19]. Căci lotul copiilor oamenilor este lotul fiarelor; ambii au aceeași soartă; precum unul moare, tot așa celălalt moare; toți au aceeași respirație și omul nu are nicio superioritate asupra fiarei; căci totul este deșertăciune. [20]. Toți merg în același loc; toți provin din praf și toți se întorc în praf. [21]. Cine știe dacă suflarea omului se ridică și dacă suflarea fiarei coboară pe pământ? "

( Eclesiastul , cap. 3, versetele 19-21 )

«[18] Atunci despre copiii omului mi-am spus: Dumnezeu vrea să-i testeze și să arate că ei înșiși sunt ca fiarele. [19] Căci soarta oamenilor și a fiarelor este aceeași; cum mor acești mor? există doar o singură suflare de viață pentru toți. Nu există superioritate a omului față de fiare, pentru că totul este deșertăciune. [20] Toți se îndreaptă către aceeași locuință: totul a venit din praf și totul se întoarce în praf. [21] Cine știe dacă respirația vieții omului se ridică și cea a fiarei coboară pe pământ? [22] Mi-am dat seama că nu este nimic mai bun pentru om decât să se bucure de lucrările sale, pentru că acesta este lotul său. Cine îl va putea conduce să vadă ce se va întâmpla după el? "

( Eclesiastul , cap. 3, versetele 19-22 )

creştinism

Prezentarea sufletului către Dumnezeu ( Giacomo Zampa )

Nu există o definiție unică a sufletului în Noul Testament . Pavel din Tars se referă la o diviziune tripartită a omului, numind trupul, sufletul și spiritul, [45] deja prezent în Platon. [46] Cuvântul psihic (ψυχή, în greacă ) apare singur de 102 ori, dintre care prima în Evanghelia după Matei 2:20 și este folosit în citate din pasaje din Vechiul Testament unde este prezent termenul nefesh . [47] Uneori cele două cuvinte psihic și pneuma ajung să capete același sens.

Termenul grecesc psihic , printre altele, ar putea însemna nu numai „sufletul ca personalitate și caracter”, ci și ca „viață”, sau folosit pentru a indica persoana însăși. Chiar și în lucrările grecești non-biblice, termenul a inclus întreaga viață și nu doar partea „ gândirii ”. [48] Desigur, astfel de lucrări se bazează în cea mai mare parte pe scrierile autorilor clasici greci și includ toate semnificațiile atribuite cuvântului de către filosofii greci păgâni, inclusiv „sufletul” morților, „sufletul, ca subzistând fără trup, sau opus acesteia "etc.
Întrucât unii filozofi păgâni credeau că sufletul la moarte a ieșit din corp, termenul psihic însemna și „fluture”, o creatură care suferă o metamorfoză, transformându-se dintr-o crizală într-o creatură înaripată. [49]

Fără a aduce atingere terminologiei folosite în Scripturi, care se referă la o distincție conceptuală irefutabilă între corp și spirit [50] , creștinismul timpuriu s-a concentrat, cel puțin în primele zile, mai degrabă pe conceptul de înviere a cărnii decât pe cea a „ Nemuririi ” sufletului; acesta din urmă va deveni o chestiune de reflecție doar pentru teologii de mai târziu. [51]

Teologie catolică

Biserica Catolică nu are o definiție filosofică explicită a sufletului, deși a respins mai multe doctrine, cum ar fi cele gnostice , care susțineau că sufletul individual a fost necreat din cauza aceleiași substanțe divine sau a teoriei metempsihozelor legate de reîncarnare sau încă alte ipoteze în care sufletul (înțeles ca suflet și spirit rațional) nu a fost considerat individual și nemuritor. Conform teologiei catolice, sufletul este personal, liber de a alege binele și răul, nemuritor, supus unei singure vieți pământești fără posibilitatea reîncarnării după moarte, prezentă întotdeauna în mintea lui Dumnezeu ca o idee-proiect de dragoste pentru individ și spre binele fiecărei viețuitoare, dar care nu preexistă corpul și începe să „trăiască” cu copilul nenăscut. Dintre autorii ecleziastici care s-au ocupat de subiect, care este aproape întotdeauna legat de tema învierii , trebuie să-i menționăm pe Augustin de Hipona , Toma de Aquino și Bonaventura da Bagnoregio . Mentre Agostino immagina l'anima come una specie di nocchiero del corpo, postulando un certo dualismo , [52] Tommaso d'Aquino insiste sull'unità inscindibile dell'uomo. L'anima è «tota in toto corpore» , vale a dire interamente contenuta in ogni singola parte del corpo umano, e dunque ubiquitaria e non collocabile in un singolo organo (cuore oppure cervello, ecc.), né dal corpo separabile (se non con la morte). L'anima intellettuale è per lui la forma del corpo, e la sua separazione dopo la morte è vista come un esilio, poiché essa è naturalmente unita al corpo, a cui tende con la resurrezione finale. [53]

Di seguito alcuni passi del catechismo della Chiesa Cattolica :

« II. «Corpore et anima unus» - Unità di anima e di corpo

L'anima umana , di Luis Ricardo Falero

362 La persona umana, creata a immagine di Dio, è un essere insieme corporeo e spirituale. Il racconto biblico esprime questa realtà con un linguaggio simbolico, quando dice: « Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente » (Gn 2,7). L'uomo tutto intero è quindi voluto da Dio.

363 Spesso, nella Sacra Scrittura, il termine anima indica la vita umana, oppure tutta la persona umana. Ma designa anche tutto ciò che nell'uomo vi è di più intimo e di maggior valore, ciò per cui più particolarmente egli è immagine di Dio: « anima » significa il principio spirituale nell'uomo.

364 Il corpo dell'uomo partecipa alla dignità di « immagine di Dio »: è corpo umano proprio perché è animato dall'anima spirituale, ed è la persona umana tutta intera ad essere destinata a diventare, nel corpo di Cristo, il tempio dello Spirito.

« Unità di anima e di corpo, l'uomo sintetizza in sé, per la sua stessa condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi, attraverso di lui, toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore. Allora, non è lecito all'uomo disprezzare la vita corporale; egli anzi è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno ».

365 L'unità dell'anima e del corpo è così profonda che si deve considerare l'anima come la « forma » del corpo; ciò significa che grazie all'anima spirituale il corpo, composto di materia, è un corpo umano e vivente; lo spirito e la materia, nell'uomo, non sono due nature congiunte, ma la loro unione forma un'unica natura.

366 La Chiesa insegna che ogni anima spirituale è creata direttamente da Dio – non è « prodotta » dai genitori – ed è immortale: essa non perisce al momento della sua separazione dal corpo nella morte, e di nuovo si unirà al corpo al momento della risurrezione finale.

367 Talvolta si dà il caso che l'anima sia distinta dallo spirito. Così san Paolo prega perché il nostro essere tutto intero, « spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore » (1 Ts 5,23). La Chiesa insegna che tale distinzione non introduce una dualità nell'anima. « Spirito » significa che sin dalla sua creazione l'uomo è ordinato al suo fine soprannaturale, e che la sua anima è capace di essere gratuitamente elevata alla comunione con Dio.

368 La tradizione spirituale della Chiesa insiste anche sul cuore, nel senso biblico di « profondità dell'essere » (« in visceribus »: Ger 31,33), dove la persona si decide o non si decide per Dio.»

( Compendio catechismo della Chiesa Cattolica ( 2005 ) [54] )

Teologia ortodossa

Per gli ortodossi, corpo e anima compongono la persona, e alla fine, corpo e anima verranno riuniti; quindi, il corpo di un santo condivide la santità dell'anima del santo.

Teologia protestante

Secondo il teologo protestante Oscar Cullmann , autore di Immortalità dell'anima o risurrezione? , pubblicato nel 1986,

«Lo stato intermedio fra la morte e la risurrezione del corpo è caratterizzato da un periodo di sonno, in cui gli addormentati (Prima lettera ai Tessalonicesi, 4,13) aspettano la resurrezione finale.»

Cullmann inoltre nel suo libro fa notare che la dottrina dell'immortalità dell'anima risale al II secolo e che deriva dalla analoga dottrina ellenica, presa a prestito dal cristianesimo.

In seguito, nella stessa opera, scrive:

«[Esiste] una differenza radicale fra l'attesa cristiana della risurrezione dei morti e la credenza greca nell'immortalità dell'anima... Se poi il cristianesimo successivo ha stabilito, più tardi, un legame fra le due credenze e se il cristiano medio oggi le confonde bellamente fra loro, ciò non ci è parsa sufficiente ragione per tacere su un punto che, con la maggioranza degli esegeti, consideriamo come la verità... Tutta la vita e tutto il pensiero del Nuovo Testamento [sono] dominati dalla fede nella risurrezione... L'uomo intero, che era davvero morto, è richiamato alla vita da un nuovo atto creatore di Dio.»

Islam

Nella religione islamica si ritiene che l'infusione dell'anima avvenga al termine del quarto mese di gestazione. [55] Più nello specifico, la tradizione averroistica identifica le seguenti fasi: presenza o unione del liquido seminale nell'utero materno ( Nutfa , primi 40 giorni di gestazione), comparsa di un grumo o coagulo si sangue ( Alaqa , da 40 a 80 giorni), formazione di una massa carnea ( Mudgha , da 80 a 120 gg, corrispondente allo stadio dell' embrione ), integrazione dell'anima e possesso di una componente fetale spirituale ( Khalqan Akhar , oltre i 120 gg). [56]

Il concetto di anima nelle religioni orientali

Nell' Induismo , e nelle religioni ad esso collegate, l'anima è l'aspetto più puro e sottile dell'esistenza umana, il principio che dà vita alla totalità, e che influenza e caratterizza l'evoluzione di un individuo nella sua completezza. Non ha "rivestimenti", viene infatti anche detta Anupadaka , cioè priva di aspetti che la separino dal resto della creazione. Il principio separativo, "ego", è soltanto un riflesso limitato di questa immensa energia.

Nelle diverse vite che l'uomo si trova a vivere attraverso la reincarnazione , le esperienze vissute entrano a far parte del bagaglio dell'anima, che ha così la possibilità di ricordarle tutte. Il fatto di non ricordare nulla delle vite passate può dare un'idea della distanza che si viene ogni volta a creare tra la percezione che l'uomo ha di sé stesso durante la vita ( ego ) e la sua vera natura (anima).
Soltanto gli iniziati ei maestri riescono a ricordare le vite precedenti, perché la loro identificazione non è più con l' ego inferiore ma con il vero principio unificatore, e la sintonia con la loro anima è pressoché perfetta.

Tutte le pratiche Yoga e, più in generale, molte delle diverse articolazioni delle filosofie e religioni orientali hanno sostanzialmente come obiettivo la liberazione dalla schiavitù dell' ego , intendendo quest'ultimo come un'illusione ( maya ) apportatrice di sofferenza che si perpetua attraverso l'incessante ciclo delle reincarnazioni ( samsara ).

Nella tradizione esoterica si parla di anima individuale ( Jiva ) e anima suprema ( Ātman ). Poiché lo Yoga si pone appunto come obiettivo la fusione del jiva nell' atman , del sé individuale con quello supremo ( Brahman impersonale o Bhagavat personale), esso mira in tal modo alla vera realizzazione spirituale e alla fine della sofferenza. L'Ātman, letteralmente «respiro», può quindi essere inteso in una doppia accezione, sia come "anima del mondo", sia come princìpio dell'anima individuale.

Il concetto di anima presso i popoli primitivi

Secondo le credenze sciamaniche, sono gli spiriti a muovere il creato, ancora prima degli dei. Gli spiriti sono presenti in tutti gli esseri viventi, e il loro rango è proporzionale alla creatura che animano. Ne conseguiva che con la morte, l'essere umano entrava nella dimensione degli spiriti, superiore a quella terrena. Da questo si deduceva la necessità di onorare il defunto, non solo per l'affetto, ma soprattutto perché da quel piano elevato poteva benedire i vivi. Da questo nasce anche la paura dei morti: una persona oppressa e maltrattata durante la propria vita poteva in qualche modo vendicarsi una volta giunta nel reame superiore.

Lessico, modi di dire, uso figurato

In generale, l'uso figurato di anima allude a qualcosa dotato di movimento e di vita (spesso più immaginaria che reale), oppure a qualcosa di segreto ma essenziale, che in qualche modo cambia la natura dell'oggetto in cui si installa.

 • Nei manufatti si definisce anima la componente dura, portante, interna, non visibile ma essenziale dell'oggetto, ad esempio:
  • bastone animato : è un bastone da passeggio che nasconde al proprio interno una lama affilata;
  • anima in polietilene o in poliuretano dentro pannelli in alluminio;
  • in liuteria si intende per anima il pezzetto di legno incastrato, non incollato, tra il fondo e la tavola degli strumenti ad arco.
 • I cartoni animati sono disegni che, proiettati in rapida successione, danno l'illusione del movimento (come se prendessero vita e fossero dunque dotati di anima )
 • Un popolare proverbio recita: "La pubblicità è l' anima del commercio".
 • Anima può essere una metonimia per "persona" in espressioni come "Un villaggio di poche anime ".

C'è poi uno spettro semantico nel quale l'anima si riferisce ai morti:

 • la buonanima di... , espressione popolare per alludere a un defunto;
 • le anime sante , frequentemente stazionanti in purgatorio .
 • In termini esoterici si intende per anima-gruppo , nube sintonica o fascio noûrico , una unità di spiriti disincarnati giunti ad un grado di evoluzione abbastanza elevato; non sarebbe una semplice comunità di spiriti affini bensì una unità vera e propria, una sorta di personalità collettiva. L'esistenza di anime-gruppo fu affermata dallo spirito del Myers (1843-1901) nelle sue comunicazioni alla medium Geraldine Cummins (1890–1969). Nel suo libro " Rapporto dalla dimensione X " (1973) Giorgio di Simone riporta le comunicazioni sullo stesso concetto riportate dall'Entità A. Cit . [57]

Note

 1. ^ Emilio Morselli, Dizionario filosofico , p. 11, Milano, Signorelli editore, 1961.
 2. ^ E. Morselli, ivi .
 3. ^ Cioè con la res cogitans di Cartesio ( Enciclopedia Treccani alla voce omonima).
 4. ^ Enciclopedia Treccani alla voce omonima.
 5. ^ Vocabolario Treccani .
 6. ^ Dizionario etimologico .
 7. ^ Atman analogamente è collegato al significato di «respirare», «soffiare» (M. Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary , Oxford, Clarendon Press, 1872; Margaret Stutley e James Stutley, Dizionario dell'Induismo , Roma, Ubaldini, 1980, pag. 46.)
 8. ^ a b Vocabolario Treccani alla voce corrispondente , su treccani.it . Le connotazioni del termine italiano "anima" del resto non sono spesso corrispondenti al significato dei termini ebraico e greco usati dagli scrittori biblici. Già nel 1897, nel Journal of Biblical Literature (vol. XVI, p. 30), CA Briggs, in seguito a una particolareggiata analisi dell'uso di nèfesh , osservava: «Anima nell'uso che se ne fa attualmente . . . dà di solito un'idea molto diversa dal significato di נפש [ nèfesh ] in ebraico, ed è facile che l'incauto lettore fraintenda».
 9. ^ Si tratta di una concezione evanescente dell'anima, ritenuta simile a un "soffio" o in certi casi al suono di un singhiozzo, che come ha illustrato Manara Valgimigli permeava l'immaginario greco fino a tutta l'età pre-socratica: «Il termine greco che designa l'anima ( "psyche" ) indica in origine più genericamente la vita. Quando l'anima se ne va , se ne va la vita; la morte è dunque un fuggire della vita o dell'anima. Si può parlare di una sopravvivenza dell'anima in qualche forma, proprio perché l'anima se ne va , ma si tratta comunque di una sopravvivenza in forma diminuita; l'anima del defunto è solo un'immagine ( "èidolon" ) sbiadita, che ha perso il suo vigore vitale, cioè, in generale, le facoltà nelle quali consiste propriamente il vivere, dalla volontà alla coscienza» (cit. in Platone, Fedone , traduzione di Manara Valgimigli, a cura di Bruno Centrone, Biblioteca Filosofica Laterza, Bari 2005, pag. 8).
 10. ^ Antonello La Vergata e Franco Trabattoni, Filosofia, cultura, cittadinanza , 1-La filosofia antica e medievale, La Nuova Italia, p. 54,66, ISBN 978-88-221-6765-1 .
 11. ^ Francesco Sarri, Socrate e la genesi storica dell'idea occidentale di anima , Abete, 1975.
 12. ^ Principio, spirito, anima , su platon.it .
 13. ^ Franco Trabattoni, Antonello La Vergata, Stefano Simonetta, Filosofia, cultura, cittadinanza – La filosofia antica e medievale , Firenze, La Nuova Italia, pp. 158,176, ISBN 978-88-221-6763-7 .
 14. ^ E. Morselli, op. cit. , pag. 11. La stessa tripartizione viene riproposta da Platone nella concezione politica dello Stato organizzato secondo ragione, in analogia ad un organismo vivente
 15. ^ Platone, Timeo , VIII, 34-37.
 16. ^ «Le anime, pertanto, si accalcano e si urtano tra loro e, riempitesi di malvagità, perdono le ali e precipitano sulla terra dove si incarnano, dando avvio a un ciclo di reincarnazioni » (Platone, Fedro , trad. in Luciano Zamperini, Platone. Un maestro del pensiero occidentale , p. 90, Firenze, Giunti, 2003).
 17. ^ Aristotele afferma in proposito: «Se rimanga qualcosa dopo l'individuo, è una questione ancora da esaminare. In alcuni casi, nulla impedisce che qualcosa rimanga: per esempio, l'anima può essere una cosa di questo genere, non tutta, ma solo la parte intellettuale; perché è forse impossibile che tutta l'anima sussista anche dopo» ( Metafisica , Λ 3, 1070 a 24-26).
 18. ^ Paolo Rossi (a cura di), Dizionario di filosofia , La Nuova Italia, Firenze, 2000
 19. ^ A. Volpi, prof. Francesco Ademollo e Alberto Peruzzi, Concezioni dell'anima nel pensiero greco arcaico , su academia.edu , Università di Firenze, aa 2018-2019. URL consultato il 26 ottobre 2020 .
 20. ^ Étienne Gilson , La filosofia nel Medioevo , BUR Rizzoli.Saggi, n. 5, 6ª edizione, Milano, BUR Rizzoli, 2019, p. 60, OCLC 1088865057 .
 21. ^ Barbara Botter, Platone arriva con il fiato corto all'allungo antropologico di Ippocrate. la relazione tra l'antropologia analitica del Timeo e la Prisca Medicina ( PDF ), in Hypnos , n. 45, 9 ottobre 2020, p. 217, ISSN 2177-5346 ( WC · ACNP ) . URL consultato il 26 dicembre 2020 ( archiviato il 26 dicembre 2020) . Ospitato su archive.is .
 22. ^ Plotino, Enneadi , I 1, 12.
 23. ^ Ibidem I, 1, 9.
 24. ^ a b Ibid. IV, 3, 31.
 25. ^ Trattato III, 5 Sull'Amore .
 26. ^ Lettera di Epicuro a Erodoto Archiviato il 16 dicembre 2013 in Internet Archive ..
 27. ^ Si può notare come a differenza del suo maestro Democrito , da cui riprende la dottrina, Epicuro attribuiva all'anima una qualità diversa rispetto al corpo, come la capacità di sentire o di patire, senza le quali il corpo, anche restando integro, di fatto non "vivrebbe" (cfr. Epicuro, Epistème ed éthos in Epicuro , a cura di L. Giancola, Roma, Armando Editore, 1998, pagg. 89-90).
 28. ^ Platone, Timeo , 34 b.
 29. ^ Tullio Gregory, Anima mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches e la scuola di Chartres , Sansoni, Firenze 1955.
 30. ^ Sulla nozione di Anima Mundi in Ficino, si veda l'intervista a Cesare Vasoli, dall'Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche .
 31. ^ E. Morselli, op. cit. , pag. 12.
 32. ^ L'«Anima del Mondo» di cui parlava Schelling ( Weltseele ) si ricollegava a sua volta alla concezione immanente di Spinoza , che tuttavia postulava sempre la precedenza di Dio e dello Spirito sulla natura ( Vittorio Hösle , Copia archiviata , su emsf.rai.it . URL consultato il 2 novembre 2011 (archiviato dall' url originale il 12 marzo 2008) .
 33. ^ Marie-Louise von Franz , L'Animus e l'Anima nelle fiabe , Edizioni Magi, 2009.
 34. ^ Genesi 1,20 , su laparola.net .
 35. ^ ( HE , EN ) Bibbia ebraica interlineare , su biblehub.com .
 36. ^ Concordanze della parola ebraica "ne·p̄eš" , su biblehub.com .
 37. ^ Bibbia ebraica interlineare -Libro della Genesi, capitolo 2, verso 7 , su biblehub.com .
 38. ^ Concordanze della parola ebraica "lə·ne·p̄eš" , su biblehub.com .
 39. ^ Ebr. Nèfesh hachaiyàh ; latino animam viventem ; greco psychè ton zòion .
 40. ^ Giobbe 36:13-15 , su laparola.net .
 41. ^ Salmi 78:49-51 , su laparola.net .
 42. ^ Concordanze della parola ebraica "wə·ḥay·yā·ṯām" , su biblehub.com .
 43. ^ Salmi 78:32-42 , su laparola.net .
 44. ^ Emunoth ve-Deoth 6:3.
 45. ^ «Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo » (Paolo, Prima lettera ai Tessalonicesi , 5, 23).
 46. ^ Platone, come visto in precedenza, suddivideva la personalità umana in tre componenti: quella razionale-intellettiva ( loghistòn ), quella volitiva-irascibile ( thumoeidès ), e quella concupiscibile ( epithymetikòn ).
 47. ^ Umberto Galimberti , Idee: il catalogo è questo , p. 106, Milano, Feltrinelli, 2003.
 48. ^ Hans-Georg Gadamer, La responsabilità del pensare: saggi ermeneutici , p. 115, a cura di G. Reale, Vita e Pensiero, 2002.
 49. ^ L. Rocci, Vocabolario greco-italiano, pp. 2060, 2061.
 50. ^ Cfr. ad esempio Matteo 10, 28: «e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima».
 51. ^ La Jewish Encyclopedia sostiene in proposito: «La credenza che l'anima continui ad esistere dopo la dissoluzione del corpo è argomento di speculazione filosofica e teologica e di conseguenza non è espressamente insegnata in alcun punto della Sacra Scrittura». Anche Papa Benedetto XVI , parlando della Chiesa antica, ha tenuto a precisare: «Per la Chiesa antica è significativo che non esisteva alcuna affermazione dottrinale circa l'immortalità dell'anima» (Joseph Ratzinger, Escatologia: morte e vita eterna , pagina 146, Cittadella Editrice, Assisi 1979).
 52. ^ Si tratta comunque di un dualismo tra due parti della stessa anima, una rivolta allo spirito, l'altra alla materia ( Battista Mondin , Storia della metafisica , vol. II, p. 217, Bologna, ESD, 1998.
 53. ^ Giovanni Kostko, Beatitudine e vita cristiana nella Summa theologiae di S. Tommaso d'Aquino , p. 228, Bologna, ESD, 2005.
 54. ^ Compendio catechismo della Chiesa Cattolica .
 55. ^ Dariusch Atighetchi, Islam e bioetica , p. 99, Roma, Armando editore, 2009.
 56. ^ ( EN ) Gilla K Shapiro, Abortion law in Muslim-majority countries: an overview of the Islamic discourse with policy implications , in Health Policy and Planning , vol. 29, n. 4, Oxford University Press , 8 giugno 2013, pp. 483–494, DOI : 10.1093/heapol/czt040 , ISSN 0268-1080 ( WC · ACNP ) , OCLC 5603748564 ( archiviato il 31 luglio 2020) .
 57. ^ L'uomo e l'ignoto , Armenia.

Bibliografia

 • Il Dizionario della Bibbia , alla voce «Anima», a cura di Paul J. Achtemeier, Zanichelli, 2003.
 • Marco Ariani, Paolo Pampaloni, Anima mundi. Per James Hillman , Adelphi, 2012.
 • Giuseppe Barzaghi , La geografia dell'anima , Bologna, ESD, 2008, ISBN 978-88-709-4719-9 .
 • C.Casagrande, S. Vecchio (a cura di), Anima e corpo nella cultura medievale. Atti del V Convegno di studi della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale , Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 1999.
 • Oscar Cullmann , Immortalità dell'anima o risurrezione dei morti? La testimonianza del Nuovo Testamento , Brescia, Paideia Editrice, 1986 ISBN 978-88-394-0382-7 .
 • Hermann Hesse , Sull'anima , Newton Compton, 1996.
 • James Hillman , L'anima del mondo , Rizzoli, 1982.
 • James Hillman, Intervista su amore, anima e psiche , Laterza, 1984.
 • James Hillman, Anima. Anatomia di una nozione personificata , Adelphi, 1989-2002.
 • James Hillman, Il codice dell'anima , Adelphi, 1996.
 • Vito Mancuso , L'anima e il suo destino , Raffaello Cortina Editore, 2007.
 • Erwin Rohde , Psiche, culto delle anime e fede nell'immortalità presso i Greci , [1890-94], trad. di E. Codignola, Laterza, 2006.
 • Lucio Russo, L'indifferenza dell'anima , Borla, 1998.
 • Francesco Sarri, Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima , introduzione di Giovanni Reale , Vita e Pensiero, Milano 1997, ISBN 88-343-0866-2 .
 • Luca Sciortino, Ritratto dell'anima del mondo. Saggio sulla realtà in pensieri e immagini , Editrice il Torchio, 2019, 978-8898669813.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 6944 · LCCN ( EN ) sh85125350 · GND ( DE ) 4054146-0 · BNF ( FR ) cb133184548 (data) · NDL ( EN , JA ) 00569351