Arhiva

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea conceptului de calcul al fișierelor de arhivă, consultați Fișierele de arhivare .
( EN )

"Întregul documentelor făcute și primite de o persoană sau organizație juridică sau fizică în desfășurarea afacerilor și păstrate."

( IT )

„Arhiva este ansamblul de documente de tot felul, produse și primite de o persoană fizică sau juridică, de o organizație din sfera activității sale și stocate”

( Definiția Consiliului Arhivelor Internaționale )

Prin arhivă înțelegem o colecție organizată și sistematică de informații fixate pe un suport și de altă natură.

În al doilea rând, prin extensie, termenul arhivă desemnează, de asemenea, organismul care are sarcina instituțională de a proteja și îmbunătăți un set de documente și localurile destinate conservării lor.

Etimologia

Potrivit unui etimologia acceptat, derivă arhiva pe termen de greacă ἀρχεῖον, prin latină archium / Archivum / Archivium, care înseamnă „palat al Archon “, un loc în care, probabil, documentele emise de către magistratul au fost păstrate [1 ] .

Istoria definiției

Dezbaterea din secolul al XX-lea

Manualul arhiviștilor olandezi : arhivează și produce subiect

Giovanni Vittani, director al Arhivelor de Stat din Milano din 1920 până în 1938, detaliu.

Prima definiție modernă a arhivei datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și a fost formulată de Manualul arhiviștilor olandezi de Samuel Muller, Johann Adrian Feith și Robert Fruin, unde prin arhivă înțelegem

„Arhiva este întregul set de scrieri, desene și tipărituri, primite sau întocmite în calitate oficială de către orice autoritate sau administrație sau de către orice angajat al acestora, cu condiția ca astfel de documente, în conformitate cu funcția lor, să rămână aceleași autoritate sau administrație sau la angajații săi. "

( Muller-Feith-Fruin , p.1 )

Traducerea manualului de Giovanni Vittani și Giuseppe Bonelli și publicarea acestuia în Italia în 1908 au marcat definitiv declinul metodei peroniene .

Eugenio Casanova: ordinea din arhivă

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Eugenio Casanova .

Eugenio Casanova (1867-1951), considerat tatăl arhivisticii italiene, în manualul său de arhivistică din 1928, a preluat definiția dată de arhiviștii olandezi, adăugând totuși elementul ordinii documentelor, astfel cum a fost stabilit de producător:

„Arhiva este colecția ordonată a actelor unei entități sau persoane fizice, stabilită în timpul desfășurării activității sale și păstrată pentru realizarea scopurilor politice, juridice și culturale ale acelei entități sau persoane.”

( Casanova , p. 19 )

Giorgio Cencetti și „legătura”

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Giorgio Cencetti .

Giorgio Cencetti, în articolul său Arhiva ca „universitas rerum” din 1937, a indicat un alt element esențial pentru identificarea unei arhive, și anume legătura arhivistică :

„Componentele individuale ale unei arhive nu provin doar de la aceeași persoană, unitate familială sau instituție ... dar din moment ce nu constituie altceva decât unul dintre mijloacele folosite de organism sau individ pentru a-și atinge obiectivele, le poartă în sine încă de la origine constrângerea destinației comune, rezumată în îndeplinirea funcțiilor entității sau ale individului însuși. "

( Cencetti , Arhiva ca universitas rerum , pp. 48-49 )

Doi ani mai târziu, în articolul Fundația teoretică a științei arhivistice , el reafirmă unitatea arhivei în cele trei faze ale vieții sale, reafirmă valoarea absolută a constrângerii și pune bazele teoretice pentru desfășurarea profesiei de arhivar care sunt valabil și astăzi.

Hilary Jenkinson

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Hilary Jenkinson .

Arhivistul englez Hilary Jenkinson (1882-1961), în Manualul său de administrare a arhivelor din 1937, a adăugat criteriul custodiei neîntrerupte, element care conferă fiabilitate conservării arhivei:

„Documente acumulate pentru o procedură naturală în cursul gestionării oricând a afacerilor de orice fel, publice și private, și păstrate pentru documentare, în propria lor custodie, de către persoanele responsabile.”

( Jenkinson , pp. 37-38 )

Adolf Brennecke și Elio Lodolini: arhiva este doar cea a fazei istorice

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Arhiva istorică și Adolf Brennecke .

În timp ce în comunitatea internațională se stabilea deja că arhiva, născută în esență într-un scop administrativ și nu pentru cercetare și care se caracterizează prin trei faze ale vieții, unii arhiviști germani și italieni au adoptat principiul conform căruia elementul caracterizator al arhivă face obiectul investigației istorice, deci există o divizare între faza de înregistrare ( registratur ) și cea a arhivului [2] , adică arhiva propriu-zisă care deține documente care nu mai sunt necesare în faza curentă; documente care au valoare administrativă și științifică; că sunt, prin urmare, păstrate într-un institut de conservare [3] . Primul care a formulat această concepție a fost germanul Adolf Brenneke (1875-1946) care, în manualul său de arhivistică postum publicat în 1953, a ajuns să definească arhiva astfel:


„Arhiva este totalitatea scrierilor și a altor documente, care s-au format cu persoane fizice sau juridice pe baza activității lor practice sau juridice și care, ca surse documentare și dovezi ale trecutului , sunt destinate conservării permanente într-un anumit loc . "

( Brenneke , p. 125 )

În Italia, poziția germană a fost recuperată de Elio Lodolini (1922-viv.) Who, în Arhivistica sa . Principiile și problemele din 1985, a afirmat că

„Arhiva este un ansamblu de documente formate de o persoană fizică sau juridică sau chiar de o asociație de facto pe parcursul desfășurării activității sale și, prin urmare, legate printr-o legătură necesară, pe care, odată cu interesul pentru desfășurarea activității în sine, o au a fost selectat pentru conservare permanentă ca bunuri culturale. "

( Lodolini , p. 21 )

O poziție și mai explicită este încă exprimată de Lodolini în contururile sale actuale ale istoriei arhivisticii italiene :

„Însăși expresia„ arhivă istorică ”ar trebui considerată ca o formulă convenabilă, adoptată deoarece în cea mai frecventă utilizare în italiană, cuvântul„ arhivă ”- spre deosebire de utilizarea constantă în alte țări, precum Germania sau America de Nord - este, de asemenea, folosit pentru indicați complexele documentelor actuale, adică cele pe care, pentru a evita neînțelegerile, este preferabil să le numiți „înregistrări curente” [...] Mai mult, arhiva definitivă sau arhiva destinată conservării permanente, adică „arhiva” vorbind în mod corect ... "

( Lodolini, 1991 , pp. 210-211 )

Claudio Pavone și relația dintre arhivă și producător

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Claudio Pavone .

Claudio Pavone (1920-2016), în eseul său Dar este chiar atât de incontestabil că arhiva reflectă institutul? din 1970, deși acceptă în general că arhiva reflectă activitatea producătorului, admite totuși că nu poate exista întotdeauna o specificitate perfectă între ceea ce se produce și cine produce, din cauza schimbărilor din corpul producătorului (ștergere, schimbare a scop etc ...). Prin urmare, pentru Pavone arhiva nu este o reflectare a subiectului producător, ci a modului său organizatoric:

„Arhiva reflectă în primul rând modul în care institutul își organizează memoria, adică autodocumentarea sa [...]„ Metoda istorică ”, a început cu ambiția de a face din arhivă o oglindă privilegiată a istoriei institut, confruntat cu diferențele și neconcordanțele prea evidente dintre cele două elemente, riscă să concluzioneze cu afirmația că arhiva reflectă de fapt doar istoria sa [...] Ni se pare în schimb că dacă arhiva este în primul rând datorată la natura sa modestă, dar precisă, a ordinii formale a memoriei institutului, chiar și problemele autonomiei și istoricității sale, a formei și a conținutului său, pot fi aduse la un teren mai nivelat și mai solid. "

( Pavone , p. 147; p. 149 )

Filippo Valenti: arhiva într- un sens adecvat și larg

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Filippo Valenti .

Modenezul Filippo Valenti (1919-2015), în Noțiunile sale de bază pentru arhivistică ca euristică din 1975, face distincția între arhiva „proprie” și cea în „sens larg”: dacă primul răspunde la definiția arhivei caracterizată prin prezența unei legături foarte specifice produse de un producător în scopuri practice, a doua este în schimb asamblarea diferitelor arhive într-o instituție de concentrare, cum ar fi o arhivă de stat:

„Se referă, adică la arhiva unei entități unice și bine definite și, prin urmare, la ceea ce numesc de obicei arhivă„ în sensul propriu ”, spre deosebire de unirea, confluența sau concentrarea diverselor arhive, pe care le propun apelează în schimb arhivează „în sens larg”. ”

( Valenti , p. 151 )

Paola Carucci: fondul și definițiile arhivei

Paola Carucci (1941-viv), în The Archival Sources din 1983, face o definiție multiplă a conceptului de arhivă, dezvoltând în același timp terminologia a ceea ce este definit ca o colecție .

Dacă pentru Carucci arhiva este „setul de documente produse sau achiziționate în alt mod de o entitate (magistrați, organe și birouri centrale și periferice ale statului; organisme publice; instituții private, familii sau persoane fizice) în timpul desfășurării activității lor” și reia distincția făcută deja de Valenti în arhivă și arhiva acesteia într-un sens larg, fondul are un sens mai general, în care obligațiunea nu mai este prezentă din mai multe motive, cum ar fi dezmembrarea și acumulările de arhive de produse de la diferite subiecte:

„Folosim termenul de arhivă, într-un sens mai generic și, de asemenea, de bază, un cuvânt folosit acum pe scară largă chiar dacă nu are un sens clar definit în italiană (cuvântul este de origine franceză), pentru a indica, într-un stat Arhivă sau orice instituție în care sunt concentrate arhive de diferite origini, fiecare complex documentar care are un caracter de unitate, atât în ​​cazul unei arhive a unui anumit corp (arhivă în sensul propriu), cât și în cazul unui set de documente produse de către diferite organisme, dar fuzionate din diferite motive în organismul care a efectuat plata sau depunerea, indiferent dacă este vorba de un set de documente care este rezultatul dezmembrărilor, fuziunilor și rearanjărilor efectuate în Arhivele de concentrare, indiferent dacă este vorba despre diverse sau colecții. "

( Carucci , p. 21 )

Conform acestei definiții, Carucci intenționează să afirme că, deoarece multe arhive pot fi găsite în cadrul unui institut de conservare, care, una față de cealaltă, sunt însă eliberate unele de altele, deoarece nu sunt produse de un singur producător. Mai mult, este posibil ca un fond să fi fost creat și nu de un singur producător (a se vedea, de exemplu, fondurile create cu metoda Peronian), deci nu există nici măcar prezența constrângerii care este elementul caracterizator al arhivei în conformitate cu ceea ce a definit decenii mai devreme de Cencetti, așa cum este definit în glosarul Sistemului Național de Arhivare:

"FOND. Set de documente de arhivă păstrate într-un conservator și gestionate de acesta din urmă ca un singur complex. În general, corespunde unei arhive: totuși, se poate întâmpla ca o arhivă, produsă și organizată de un producător specific, să fie ulterior împărțită sau dezmembrată și ca documentația sa să devină parte a altor complexe, urmând să constituie mai multe colecții arhivistice. În mod similar, este posibil ca o singură colecție să includă documentație care datează inițial de la arhive separate. "

( Fond )

Istoria arhivelor

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Istoria arhivisticii .

De la începuturi până la căderea Imperiului Roman

Ruinele Palatului Regal din Ebla, sediul arhivei antice a regatului.
Tabularium cu Palazzo dei Senatori suprapus.

Arhivele, destinate ca o mărturie a activității umane, au existat întotdeauna pe măsură ce arhiva servește omului pentru activitatea sa zilnică. Primele dovezi arhivistice datează din epoca sumeriană ( mileniul III ), adică când primele suporturi stabile datează [N 1] . Sumerienii, de fapt, s-au legat într-o civilizație stabilă, au dezvoltat scrierea (scrierea cuneiformă , în uz din 3500 î.Hr.) și au avut nevoie să lase dovezi ale activităților lor zilnice (cum ar fi comerțul, exercițiile contabile). Între 1976 și 1977, o expediție condusă de Paolo Matthiae a scos la lumină arhivele regale din Ebla [4] .

Dimpotrivă, printre grecii antici și civilizația romană , suporturile folosite ( plăci de ceară și papirus ) nu permiteau conservarea arhivelor de stat și private pentru o perioadă lungă de timp: a sulurilor păstrate în metroonul din Atena sau a celor de la sfârșitul republican Tabularium nu s-a păstrat absolut nimic, precum și arhiva epocii imperiale.

Evul Mediu

Justinian I (527-565), împărat al Răsăritului și avocat, împreună cu juristul Triboniano , al Corpus Iuris Civilis.
Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Evul Mediu .
Un notar întocmește un inventar , Oratorio di San Martino , Florența

În urma prăbușirii Imperiului Roman de Vest și a confuziei generate de răsturnările socio-politice ulterioare, documentația produsă în timpul Evului Mediu înalt este destul de limitată: pe de o parte, puține documente au fost produse (sau puține sunt păstrate) de către cancelarii. al regatelor romano-barbare [5] ; pe de altă parte, suveranii și, de asemenea, autoritățile ecleziastice locale (episcopi, stareți) obișnuiau să aducă cu ei documentație de arhivă, delimitând astfel noțiunea de arhive itinerante , concept care va rămâne în uz până în secolul al XII-lea [6] . Dimpotrivă, un rol fundamental pentru conservarea documentelor a fost Biserica : datorită mănăstirilor , în a căror scriptorie călugării amanuensis s-au dedicat păstrării memoriei clasice și producției de Biblii sau Evanghelii , multă documentație a fost salvată de la uitare, mulțumesc de asemenea, la impunerea, începând din antichitatea târzie, a folosirii pergamentului ca material de scris [5] .

Din contră, odată cu Evul Mediu târziu ( sec. XI-XV), renașterea orașelor și a întreprinderilor a produs o renaștere a orașelor și o mai mare secularizare, pe cât posibil, a societății: astfel arhivele municipale și cele din I notat [7] .

Epoca modernă

Arhivele ca „arsenale de putere”

Detaliu al Arhivului General de Simancas

Odată cu începutul erei moderne și formarea monarhiilor naționale, arhivele au devenit necesare pentru exercitarea puterii și consultarea documentelor de către suverani. Arhivele din această epocă au fost definite ca adevărate „arsenale de putere” (sau arsenal de autoritate ), adică instrumente la dispoziția suveranului și cresc în funcție de activitatea guvernului [8] . Printre acestea se numără în principal Arhivele Generale ale Castiliei , Arhivele Curții din Viena (astăzi Arhivele de Stat austriece ), înființate de Maria Teresa sub numele de Geheimes Hausarchiv (adică Arhivele Curții ), Arhivele Curții din Torino, astăzi sediul Arhivele de Stat din Torino și Arhivele Napoleonice din Paris.

Rafturi în depozitele Arhivelor secrete ale Vaticanului

Mai mult, la sfârșitul secolului al XVIII-lea , nobilii italieni se bucurau de o serie de prerogative care, totuși, trebuiau demonstrate în fața curții heraldice: se simțea nevoia de a crea arhive „nobile”, încredințând arhiviștilor lucrările de reorganizare [9]. ] .

Alături de arhivele laice, s-au format arhive ecleziastice din secolul al XVI-lea, în urma dispozițiilor disciplinare emise de Conciliul de la Trent (1545-1563) care obligau preoții parohilor să țină registrele stării sufletelor , precum și a botezurilor, de nunți și înmormântări. La începutul secolului al XVII-lea, Papa Paul al V-lea (1605-1621) a decis, de fapt, să creeze o arhivă care să colecteze hârtiile guvernamentale ale statului Bisericii [10] . A fost nucleul a ceea ce va fi numit ulterior Arhivele secrete ale Vaticanului [11] .

Secolul al XIX-lea

Arhiva ca „memorie istorică”

Portretul lui Luigi Osio , director al arhivelor lombarde din 1851 până în 1873. Osio, care a crescut la școala din Peroni, a fost unul dintre adepții săi.
Portretul lui Francesco Bonaini

În secolul al XIX-lea, arhiva din memoria auto-documentată (adică are o funcție administrativă exclusiv pragmatică pentru subiectul producător) devine sursa memoriei colective : atunci când documentele încetează să mai funcționeze pentru subiectul care le produce, ele iau asupra unei importanțe istorice în ochii altor oameni, în primul rând cărturari, care nu au produs-o. Pe lângă Marele Duce Pietro Leopoldo care a creat Muzeul Diplomatic din Florența în 1778, ne amintim și crearea, în 1790, a Arhivelor Naționale Franceze de către Adunarea Națională [12] .

Organizarea arhivelor

Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, se creează depozite mari care pierd legătura cu cancelaria de origine, în urma suprimării corpurilor religioase sau a magistraturilor civile. Totul este finalizat într-o perspectivă rațională, care vizează căutarea imediată a anumitor acte de către autoritățile publice în funcție de subiect. Documentele astfel ordonate după spiritul iluminismului (gândiți-vă la Encyclopèdie de Diderot și d'Alambert , dar și textele lui Pierre Camille Le Moine , Diplomatique pratique , 1765 și de De Chevrières , Le nouvel archiviste , 1775 [13] ) a găsit un prim loc de dezvoltare la Viena , apoi în Lombardia datorită arhivistului Ilario Corte mai întâi și apoi lui Luca Peroni .

Cu toate acestea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a existat o reacție față de metodă în funcție de subiect. În Franța, la propunerea istoricului Natalis de Wailly , Ministerul de Interne a emis o circulară ( Instrucțiunile din 24 aprilie 1841) în care se stabilește principiul provenienței sau respectarea fondurilor [14] . Acest principiu, deja răspândit în Danemarca și în Regatul Prusiei , profund antitetic față de cel anterior, a fost apoi acceptat în Italia de toscanul Francesco Bonaini care a dus această metodă la extrem, dând naștere metodei istorice , adică reconstrucției istorice a producătorului și a fondului care urmează a fi creat pentru o mai bună înțelegere a structurii fondului în cauză. În acest fel, teoretizarea sistemului modern de arhivare a fost înființată în Italia .

Între secolele XX și XXI

Arhivele contemporane și provocările conservării digitale

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Arhivarea computerului .
Staatsarchiv (Arhivele Statului) din Erdberg , Austria

Impunerea metodei istorice și a reglementărilor de stat asupra institutelor de conservare au aprobat gestionarea arhivelor în întreaga lume. În ultimii ani, problemele legate de formarea, gestionarea și conservarea arhivelor au revenit în prim plan, în special în ceea ce privește introducerea de noi tehnologii, care în viitor ar putea revoluționa consistența arhivelor. Acestea sunt în special tehnologiile informaționale și telematice , care au făcut urgentă revizuirea metodologiilor consolidate de zeci de ani. Utilizarea noilor tehnologii, mai ales după ce a trecut o primă fază de experimentare oarecum improvizată la începutul anilor '80 , se rafinează treptat din ce în ce mai mult, cu proceduri mai gândite, conștiente și rafinate, susținute și de instituția organismelor de stat adecvate (în Italia AgID, acronim pentru Agenția pentru Italia digitală ), chiar dacă îndoielile legate de organizarea documentelor care nu compromit constrângerea și conservarea noilor medii digitale în viitor rămân de rezolvat: dacă o foaie de hârtie a arătat, de fapt, că poate fi păstrat, prin măsuri de precauție adecvate, chiar și de secole, câți ani va fi disponibil un suport DVD sau un hard disk pentru consultare? Acestea sunt nodurile care trebuie rezolvate în prezent și în viitorul imediat.

Arhiva ca bun cultural

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Patrimoniul cultural , Convenția de la Haga (1954) și Arhiva § Actuala administrație arhivistică italiană .

O primă definiție internațională a arhivelor ca bunuri de interes cultural datează de la Convenția de la Haga din 1954 (ratificată în Italia în 1958 ), unde au fost menționate bunuri artistice, arhitecturale, arheologice, de carte și de arhivă „de mare importanță” [15] . Conferința generală din 1970 , comandată de UNESCO, a recunoscut „arhivele, inclusiv arhivele fonografice, fotografice și cinematografice”, cu măsurile de prevenire a importului , exportului sau transferului lor ilegal de proprietate [16] .

În Italia, procesul de recunoaștere legală a arhivelor ca bunuri culturale a fost lung și complex, deoarece a început doar cu instituția Ministerului Patrimoniului Cultural în 1975 și a continuat până când actualul cod a fost emis în 2004 .

Lumea arhivelor

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Arhivistică .

Funcția arhivei

Arhiva are în esență trei scopuri principale:

 1. Legal - valoare probatorie . Documentul este o dovadă a cărei posesie stabilește un titlu, act sau tranzacție care facilitează demonstrarea dreptului în caz de nevoie.
 2. Instrument pentru exercitarea / consultarea puterii . În trecut, arhivele erau inaccesibile și încredințate înalților oficiali ai suveranului. În momente istorice cruciale, arhivele au fost distruse pentru a elimina dovezile incomode sau transportate în altă parte sau utilizate pentru a cunoaște magistraturile anterioare și pentru a reorganiza cele noi. Astăzi este un instrument esențial pentru democrație, accesibil cetățenilor. Arhivele, în esență, fac puterea trasabilă, sunt sursa legitimității sale și mijloacele contestării sale.
 3. Mărturie istorică . Odată ce funcțiile practice, probatorii și utilitatea administrativă au încetat, documentele sunt păstrate dacă au o valoare istorică, inițial pentru producător; ceea ce rămâne constituie memoria națiunii și, prin urmare, nu trebuie doar protejat, ci și valorizat [17] .

Oameni și arhive

Utilizatori

Utilizatorii care folosesc documente de arhivă sunt în principal cărturari de istorie , istorie locală și alte discipline umaniste ( istoria artei , literatură , geografie ) sau discipline științifice ( biologie , tehnologie ). Acolo puteți găsi, de asemenea, genaliști , biografi sau studenți aparținând diferitelor grade de educație pentru a consulta documente utile pentru cercetare sau redactarea tezei.

Arhivarii

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Arhivar .
Riccardo Filangieri , arhivar și director al Arhivelor de Stat din Napoli .

Profesia de arhivar se bazează nu numai pe o pregătire științifică privind cunoașterea fondurilor încredințate acestuia și a legislației specifice privind activele arhivistice, ci și pe o competență dovedită în gestionarea arhivei. Printre principalele sale sarcini se numără:

 1. culege documente
 2. selectați documentele (nu tot ceea ce este produs este stocat pe termen lung; trebuie făcută o selecție)
 3. păstrați documentele (este voința primară a arhivarului și trebuie să înceapă de la superintendențe)
 4. accesibilitatea fondurilor (înseamnă nu numai deschiderea arhivei, ci și crearea de inventare, instrumente de cercetare).

Natura unei arhive

Constrângerea

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Constrângerea arhivelor și Arhiva § Istoricul definiției .

Legătura care distinge o arhivă de orice colecție sau de o colecție este așa-numita constrângere arhivistică . Această constrângere, așa cum a explicat Giorgio Cencetti în Fundația teoretică a doctrinei arhivistice (1939), trebuie să aibă în mod necesar următoarele trei caracteristici:

 1. Fiind natural și involuntar : prin „natural” înțelegem că elementele arhivei au fost adunate involuntar, reflectând activitatea normală de producție a subiectului; prin „involuntar” înseamnă că legătura naturală a fost prezentă „la originea” arhivei și, prin urmare, nu s-a născut din voința producătorului, ci mai degrabă automat.
 2. A fi necesar și determinat : adică legătura este „necesară” pentru ca arhiva să fie astfel și că legătura astfel creată este „determinată” de activitatea entității în sine.

Pe baza concluziei stabilite de Paola Carucci în eseul menționat anterior, a fi o astfel de arhivă trebuie să fie caracterizată de constrângerea arhivistică. Dacă această constrângere nu este prezentă, lipsă din diverse cauze, cum ar fi dezmembrarea sau aglomerarea arhivelor produse de diferiți subiecți, vorbim mai general despre fond.

Producatorul

Un alt element fundamental pentru nașterea și viața unei arhive este prezența producătorului sau, conform definiției date de ISAAR , aceste trei mari macro-grupuri [18] :

„Entitatea, familia sau persoana care a pus în aplicare, a acumulat și / sau a păstrat documentația în desfășurarea activității sale personale sau instituționale.”

( Glosar , Producător )
Entitățile

Entitățile producătoare, așa cum a subliniat Paola Carucci [19] , pot fi de diferite tipuri pe baza statutului lor juridic:

Producător și conservator

Subiectele pot fi împărțite în două tipuri: producători și sere .

1. Producătorii sunt cei care produc documentația ca parte a activității lor [20] .

2. Subiectele conservatoare (sau institutele de conservare sau subiectele colective [21] ) sunt acele organisme responsabile de conservarea materialului produs de producători, cum ar fi Arhivele Statului [22] .

NB : subiecții conservatori pot fi și producători. Difatti, gli Archivi di Stato, oltre a conservare, producono una documentazione archivistica in seno alla loro attività istituzionale.

 1. Enti pubblici territoriali , ossia lo Stato , le Regioni , le Province , le Città metropolitane ei Comuni. A loro volta, questi enti pubblici territoriali si distinguono in enti pubblici centrali (quali i Ministeri) ed in enti pubblici periferici (Regioni e via dicendo).
 2. Enti pubblici non territoriali , ossia degli Enti creati dagli enti pubblici territoriali «ai quali è attribuita la competenza su determinate materie nei riguardi di tutta o di una parte della popolazione» [23] . Possono essere di tipo economico ( Enel ), strumentali o di servizio ed associativi .
Le persone
 1. I privati cittadini : sono soggetti inquadrati nel diritto privato e che possono produrre degli archivi indipendentemente dalla loro capacità giuridica. Se questi cittadini hanno svolto, nel corso della loro vita, una rilevante attività pubblica (nel campo della cultura, dell'industria, della politica), i loro archivi possono essere ritenuti di valore pubblico: l'archivio privato di Giulio Andreotti , quello di Arturo Toscanini e quello dell'imprenditore settecentesco Antonio Greppi sono alcuni esempi di archivi di privati cittadini [N 2] . Nel caso dei soggetti privati le norme lasciano ampia libertà e, tranne nel caso in cui intervenga una dichiarazione di pubblico interesse, i privati sono liberi di tenere o anche distruggere i propri archivi , salvo restanti le sole disposizioni in materia fiscale e contabile , che prevedono la conservazione di alcuni tipi di documentazione per un certo lasso di tempo (in genere dieci anni).
 2. I notai : sono cittadini che agiscono con una funzione istituzionale facendo da mediatori tra i due o più autori di un negozio giuridico determinato. Gli archivi notarili, nati nel corso del Basso Medioevo , sono conservati per il loro valore giuridico probatorio nei cosiddetti archivi notarili distrettuali. Secondo la normativa italiana vigente, dopo cent'anni dalla cessazione dell'attività di quel determinato notaio devono essere versati nell'Archivio di Stato locale per essere conservati permanentemente [24] .
Scaffalature del deposito degli archivi del Centro storico Fiat .
Le famiglie

Oltre alle persone, vi possono anche esserci gli archivi prodotti da determinate famiglie (aristocratiche, borghesi o proletarie) nel corso del tempo e che vanno a costituire il cosiddetto patrimonio di famiglia, costituito da documenti di genealogia famigliare, carteggi privati, fotografie, documentazioni anagrafiche e altro materiale ancora. Tra gli archivi di famiglia si possono riscontrare anche quelli legati ad una determinata attività istituzionale, come nel caso delle dinastie ( Archivio del patrimonio privato Casa Savoia , conservato presso l' Archivio Centrale dello Stato [25] ), delle famiglie aristocratiche (il fondo Sormani Giussani Andreani Verri conservato presso l' Archivio di Stato di Milano [26] ) o di importanti famiglie imprenditoriali, quali gli Agnelli ( Centro Storico Fiat ).

Gli archivi ecclesiastici
Camillo Ruini
Giovanna Melandri

Esistono inoltre gli archivi ecclesiastici , cioè dipendenti da un'autorità ecclesiastica, che li gestisce coi suoi fondi. Oltre all' Archivio Segreto Vaticano , gli archivi ecclesiastici in territorio italiano si dividono per sottotipi a seconda del grado di organizzazione territoriale della Chiesa locale: gli archivi diocesani e capitolari (cioè di un'assemblea di presbiteri ) e gli archivi parrocchiali (di peculiare interesse per quanto riguarda gli studi storici e demografici). Non bisogna dimenticarsi degli archivi dei seminari e quelli degli ordini religiosi [27] .

Gli archivi ecclesiastici presenti sul suolo italiano sono gestiti contemporaneamente dalla Santa Sede che dallo Stato Italiano come stabilito dagli Accordo di Villa Madama del 1984, cui seguirono altre modifiche fino a giungere all'intesa del 18 aprile 2000 tra il cardinale Camillo Ruini , allora presidente della CEI , e il ministro Giovanna Melandri (con cui si decisero le modalità di consultazione del materiale archivistico e il luogo della conservazione del medesimo) [28] . Con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali nel 2004, gli archivi ecclesiastici figurano nella tipologia dei beni privati e sono sottoposti al controllo sia della Diocesi di riferimento, che della Soprintendenza archivistica e bibliografica competente [29] .

Il documento archivistico

Il documento, in ambito archivistico, ha un'accezione molto più ampia rispetto alla sua controparte della scienza diplomatista : se nella diplomatica il documento preso in esame ha sempre una forma giuridica, in ambito archivistico il documento ha anche qui valore giuridico-probatorio, ma la tipologia documentaria è sicuramente più estesa: non vi rientrano solo atti normativi, ma anche documenti di natura privata quali lettere, diari, poesie, fotografie et similia [30] . Il documento archivistico dunque, secondo quanto riportato dalla DGA , si può definire come la:

«Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con l'osservanza di determinate forme che conferiscono al documento pubblica fede e forza di prova. L'archivistica tende a ricomprendere sotto la dizione di documento tutta la documentazione di cui si compone un archivio, anche se si tratta di documenti informali, lettere private, documenti a stampa, fotografie, eccetera.»

( Glossario , Documento )

Sottotipi di archivi

 1. archivi analogici : documenti cartacei cui si aggiungono documenti registrati su supporti diversi (cassette, audio e video)
 2. archivi informatici : documenti informatici prodotti, utilizzati e conservati in ambiente informatico; possono entrare a farne parte documenti analogici digitalizzati
 3. sistemi archivistici integrati : risultato della fusione o della sovrapposizione delle due tipologie precedenti.

La struttura dell'archivio

Parlare della struttura di un archivio non è compito facile, in quanto si deve prendere in considerazione la natura del soggetto produttore dell'archivio medesimo e la complessità più o meno accentuata del medesimo. Comunemente un archivio (o un fondo ) si struttura secondo quella definizione che è stata definita ad albero rovesciato da parte dell' ISAD(G) [31] , cioè una struttura che parte dall'insieme delle unità documentarie (il fondo ) fino al singolo documento:

Unità archivistica e Unità di condizionamento

Non bisogna confondere l' unità archivistica con l' unità di condizionamento (o conservazione ) [32] :

1. L'unità archivistica è l'insieme dei documenti di un determinato affare che sono raggruppati attraverso varie tipologie di unità archivistiche, quali il registro, la filza, il volume, il fascicolo.

2. L'unità di condizionamento, invece, è «il contenitore in forma di busta, faldone, scatola, cartella» di un'unità archivistica.

 1. Fondo (guarda sopra per la definizione).
 2. Serie: ossia l'insieme delle unità archivistiche facenti parti di un fondo raggruppate secondo «caratteristiche omogenee in base in relazione alla natura giuridica o alla forma dei documenti come risultato di una specifica attività; alla categoria o alle categorie di un quadro di classificazione ; all'oggetto; alla materia» [33] . A loro volta, le serie si possono suddividere in sottoserie , ovvero ulteriori ripartizioni delle serie
 3. Unità archivistiche : ossia l'insieme delle unità documentarie raggruppate, in base all'affare ivi trattato in fascicoli, registri, filze o volumi, posti in ordine cronologico inverso e conservate attraverso le unità di condizionamento (o conservazione ).
 4. Unità documentarie : ossia il singolo documento, l'unità minima del fondo.

La nomenclatura, però, può variare in base al titolario/piano di classificazione adottato dal vertice del soggetto produttore: difatti, non è raro trovare come struttura di un archivio la ripartizione del titolario in diversi modi [34] :

 1. Fondo
 2. Categorie, eventualmente ripartite in sottocategorie
 3. Classi , eventualmente ripartite in sottoclassi
 4. Unità archivistiche
 5. Unità documentarie

Vita di un archivio

Scaffalature di un archivio

Considerazioni generali

Un archivio nasce innanzitutto quando un soggetto, detto " produttore " (di documentazione), decide di conservare le testimonianze delle proprie operazioni: a questa decisione è legata la convinzione che tali documenti possano tornare ad essere utili in un futuro più o meno vicino, per questo se ne evita la distruzione. Nelle fasi iniziali la conservazione dei documenti ha essenzialmente finalità pratiche, amministrative e giuridiche, mentre solo col passare del tempo, mentre questi interessi vanno sfumando o decadendo, subentra un altro valore, di tipo storico, legato alla ricerca della conoscenza del passato, da parte degli studiosi. La vita di un archivio si muove su una coordinata temporale (verticale) che va dalla nascita alla chiusura dell'archivio (l'"archivio morto", cioè il cui soggetto produttore non produce più documenti per la cessazione dell'attività, e quindi non è più soggetto agli accrescimenti), fino all'ipotetica data della distruzione dell'archivio. Inoltre l'archivio si riferisce a un determinato territorio ed a una serie di soggetti col quale il soggetto produttore interagisce (coordinata orizzontale). Fondamentale è poi il concetto di "ordine", che serve per garantire una struttura logica e utile per la consultazione, anche se non incide la natura dell'archivio stesso: un archivio disordinato resta sempre un archivio, magari in attesa dell'inventariazione e del riordino, mentre un archivio senza vincolo non è un archivio.

Inoltre occorre mettere in rapporto il fruitore col fondo medesimo attraverso vari strumenti di corredo tra i quali si ricordano gli elenchi , i censimenti, i catologhi e lo strumento principe, ossia l' inventario , un elenco o registro per trovare e catalogare ciò che è in un dato luogo, come una biblioteca o un archivio.

Un esempio di faldone (o cartella ), unità di condizionamento utilizzata negli archivi anche correnti, per la conservazione dei fascicoli.

La vita dell'archivio

Secondo la legislazione italiana

La vita di un archivio, secondo la normativa italiana (che ha preso spunto dal capitolo IX De ordinis archivis servando [35] del De archivis liber singularis del vescovo e poeta cremonese Baldassarre Bonifacio ) è stata schematizzata in tre fasi, che corrispondono a: l' archivio corrente (per gli affari in corso); l' archivio di deposito (per gli affari detti "esauriti"); l' archivio storico (per i documenti con più di 30 anni di età, destinati a venir conservati per sempre). Tutte queste tre fasi, secondo il DPCM 31 ottobre 2000, devono essere gestite attraverso il cosiddetto manuale di gestione [36] .

Archivio corrente
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Archivio corrente .

È la fase dell'archivio in cui si trattano gli affari in corso e rispecchia l'attività del soggetto produttore che ne stabilisce l'ordinamento. In sostanza, durante la fase dell'archivio corrente, si esplicano la registrazione o protocollazione , con cui si dà ad un documento prodotto o entrante nell'archivio un numero progressivo e analitico e lo si registra nell'apposito registro di protocollo . Poi, sulla base del titolario (o piano di classificazione ), si inquadra il documento nell'ordine logico dato all'archivio dal soggetto produttore ed infine lo si fascicola, segnandolo nell'apposito repertorio dei fascicoli . Viene ricordato anche il piano di conservazione , o massimario di scarto , con cui il vertice dell'ente produttore stabilisce la durata degli archivi prodotti o ricevuti. Tale strumento permette di addentrarci e affrontare, per quanto sinteticamente, la fase di deposito.

Scaffalature di un deposito presso la sede dell' Archives of American Art a Washington , DC
Archivio di deposito o di sedimentazione
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Archivio di deposito .

Quando la documentazione non ha più un interesse quotidiano, si passa alla fase di deposito o di sedimentazione. I documenti di deposito sono gestiti in altri locali in cui c'è il soggetto produttore, oppure può affidare in outsourcing la fase di deposito (ovvero la conservazione in altri locali di sua proprietà oppure presso terzi). Durante la fase di deposito v'è l'attività fondamentale, per la vita dell'archivio, consistente nella selezione dei documenti e, qualora questi non verranno riconosciuti come beni culturali, verranno scartati.

Per quanto riguarda gli archivi degli organi periferici dello Stato, questo compito è affidato alle Commissioni di sorveglianza che, basandosi sui massimari di scarto (o piani di conservazione ), sono in grado di valutare la durata di "vita" di un determinato documento. Per quanto concerne i documenti provenienti dagli archivi degli enti statali, essi giacciono nei depositi, in linea generale, per circa 30 anni; per i soggetti pubblici e privati, invece, non v'è una normativa solida come quella per gli archivi statali, in quanto non sono previste delle commissioni per i primi, mentre per i secondi vi sono varie modalità stabilite dalla legge con cui versare negli Istituti di concentrazione il loro patrimonio documentario ( comodato , cessione , donazione , vendita ...).

Archivio storico
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Archivio storico .

Quando la documentazione ha perso ogni attività di legame con il soggetto produttore ed è stata valutata da una 'Commissione di sorveglianza' di rilevanza storica, inizia la fase storica dell'archivio. Nel passaggio all'archivio storico ci sono cambiamenti importanti: in un soggetto produttore privato l'archivio è tenuto dal privato e quindi non c'è passaggio di proprietà da un ente a un altro; per il soggetto produttore statale, invece, i documenti non scartati andranno a sedimentarsi negli appositi fondi custoditi dall'Archivio di Stato competente. L'ordinamento archivistico italiano, basato sul metodo storico patrocinato dall'archivista toscano Francesco Bonaini (1806-1874), prevede il rispetto dei fondi e la ricostruzione storica del soggetto produttore e della storia dell'archivio suddetto.

Durante questa fase, in cui l'archivio diventa oggetto di studio per gli studiosi, l'archivista ha il compito non solo di conservarlo correttamente sia dal punto di vista materiale che tecnico-archivistico.

Secondo la legislazione tedesca e francese

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Archivistica francese .
L'archivio intermedio di Fontainbleau.

In area tedesca prevale l'impostazioni in quattro fasi delle quali solo l'ultima è definita "archivio", mentre le altre sono dette "registratura" (corrente, di deposito e prearchivio, ovvero la fase di scarto), sottolineandone le finalità più immediate e pratiche [37] . In Italia, questa definizione è stata adottata da Elio Lodolini, come si è visto nella sezione relativa alla definizione di archivio.

In area francese esistono pure quattro fasi, come in Germania, ma vengono denominate già tutte "archivio", come in Italia. Se la terza fase è denominata archivio intermedio o pre-archivio , che serve a liberare gli archivi di deposito e porli in altre strutture (come nei depositi della Cité des archives contemporaines a Fontainebleau , località poco distante da Parigi ) [38] , la quarta fase del modello francese è in sintesi la fase dello scarto, che in Italia è inglobata al termine della fase di deposito. Durante lo scarto si distruggono tutti i documenti ritenuti superflui per la memoria futura, ad esempio i doppioni, i contenute accessori, ecc. Nell' archivistica francese , vengono spesso distrutte intere serie organiche, secondo le circolari di scarto degli archivi .

Organizzazione archivistica internazionale

Premessa

In tutti i paesi del mondo esiste un interesse verso gli archivi come luoghi della conservazione della memoria (culturale, amministrativa, pratica, giuridica, ecc.), per questo essi sono tenuti e gestiti secondo precise disposizioni statali, che ne garantiscono la conservazione. Ogni nazione segue però principi propri, che vengono stabiliti in maniera autonoma e, pur con molteplici punti in comune, possono essere contraddistinti da forti differenze sia nella forma che nella sostanza.

Consiglio Internazionale degli Archivi (CIA o ICA)

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Consiglio internazionale degli archivi .

A livello internazionale esistono alcune organizzazioni che facilitano il collegamento tra le singole entità nazionali, senza però imporre normative da applicare a livello sopranazionale. Il Consiglio Internazionale degli archivi (CIA) fu fondato nel giugno 1949 per assicurare la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio archivistico mondiale. Vi partecipano le istituzioni archivistiche nazionali, regionali, locali, pubbliche e private, le associazioni professionali di categoria, archivisti a titolo individuale e membri d'onore: la sua struttura è quindi molto articolata [39] .

Gli standard descrittivi

L'ICA ha patrocinato, a partire dagli anni '80, la creazione di standard descrittivi per gli elementi che partecipano alla consistenza di un archivio:

 1. ISAD , acronimo di General International Standard Archival Description ), fornisce le norme su come descrivere i fondi di un Istituto, al fine di creare degli strumenti di ricerca.
 2. ISAAR è lo strumento che permette di creare la descrizione del soggetto produttore .
 3. ISDIAH. Ha lo stesso ruolo dell'ISAAR, ma al contrario di quest'ultimo l'ISDIAH parla del soggetto conservatore .
 4. ISDF: International Standard for Describing Functions
 5. EAD/EAC.
Il logo dell'UNESCO

UNESCO

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura .

L'UNESCO, acronimo per Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura , è uno dei dipartimenti in cui si divide l' ONU . Fondata nel 1945 per incoraggiare la collaborazione tra le Nazioni nelle aree dell'istruzione, scienza, cultura e comunicazione, l'UNESCO ha una sezione dedicata esclusivamente agli archivi risalente al 1947 e denominata UNESCO Archives [40] , col compito di preservare gli archivi di fondazioni, enti non governativi e altri, ma soprattutto di spiegare e sensibilizzare sulla digitalizzazione del patrimonio archivistico mondiale [41] .

Organizzazione archivistica italiana

Storia della normativa italiana

All'alba del Regno d'Italia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Regno d'Italia (1861-1946) .
Francesco Trinchera, direttore dell'ASNa e poi senatore del Regno .

Gli archivi italiani e le proposte di Francesco Bonaini

Al momento dell'Unità la normativa riguardante i 15 archivi statali italiani, concentrati prevalentemente nelle capitali degli Stati preunitari [42] , era quanto mai più frastagliata: se nell'ex Granducato di Toscana e nell'ex Regno delle Due Sicilie gli archivi - in quest'ultimo Stato vi erano poi gli "archivi provinciali" per distinguerli dai due principali di Napoli e di Palermo - erano posti sotto il Ministero dell'Istruzione Pubblica, nell'ex Lombardo-Veneto e negli altri Stati pre-unitari invece gli archivi erano governativi, per cui sottoposti al controllo diretto del Ministero dell'Interno [N 3] .

Tra il 1861 e il 1870, Francesco Bonaini cercò di proporre più volte (1861 e 1865) che gli archivi di Stato fossero sottoposti alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione Pubblica e che fossero poi messi alle dipendenze di quattro grandi Sovrintendenze archivistiche [N 4] che avessero competenze anche sugli archivi comunali e su quelli notarili. Inoltre, Bonaini proponeva la creazione delle scuole di paleografia (antesignane delle attuali Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica) per la formazione del nuovo personale archivistico [43] . Tali proposte furono riprese, infine, nel 1867, quando a Firenze si riunì il Congresso internazionale di Statistica cui parteciparono, oltre a vari storici italiani, anche i direttori dell' Archivio di Stato di Venezia Tommaso Gar , quello di Napoli Francesco Trinchera ed infine lo stesso Bonaini [44] .

La commissione Cibrario e il RD 1852/1874

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Commissione Cibrario .
Pierre Tetar van Elven , Ritratto di Luigi Cibrario , olio su tela , Museo di Stato di San Marino , 1864

Il dibattito che archivisti ed intellettuali stavano sviluppando in riunioni e congressi, fu poi portato all'attenzione del Parlamento. Il governo, col decreto 15 marzo 1870, istituì la " Commissione Cibrario ", dal nome del senatore e ministro Luigi Cibrario che analizzò i 14 quesiti posti dal Parlamento . La commissione, composta sia da politici quali i senatori Michelangelo Castelli e Diodato Pallieri che da archivisti quali Francesco Bonaini (che per problemi di salute mentale non vi partecipò), Francesco Trinchera, Tommaso Gar e il direttore dell' Archivio di Stato di Milano Luigi Osio [45] , aveva il compito di valutare l'importanza degli archivi comunali e notarili; di stabilire delle normative relative ai versamenti e la creazione delle Sovrintendenze archivistiche formulate dal Bonaini, così come l'adozione del metodo storico per l'ordinamento degli Archivi di Stato. Il problema più spinoso, però, riguardò la questione del ministero cui far dipendere gli archivi. La commissione, infatti, si trovò disgiunta se affidare gli archivi al Ministero dell'Istruzione (in quanto i documenti sono testimonianza storica e culturale) o al Ministero dell'Interno (in quanto gli archivi sono i depositari degli atti emanati dal potere). Per un solo voto, si decise alla fine di far dipendere gli archivi dal Ministero dell'Interno:

«[La Commissione ] non fu poi concorde in questo: che taluni sopra la importanza storica ponevano la politica e l'amministrativa; altri a queste preponevano la storica. E se i primi dicevano che gli archivi per quanto possano servire agli studi non prendono mai tanto la qualità diistituti scientifici, che non rimangano soprattutto depositi di documenti, nei quali il governo come il pubblico ha i più vitali e più comuni interessi; i secondi dicevano che la politica e l'amministrazione possono e debbono avere le loro riserve, ma il documento che passa in archivio entra già nel dominio della storia [...] Le quali sentenze portavano una parte della Commissione a propendere pel Ministero che governa e amministra lo Stato; l'altra per quello che ha cura dell'istruzione. Raccolti i suffragi, la maggioranza fu pel Ministero dell'Interno.»

( Relazione della Commissione istituita dai Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione con decreto 15 marzo 1870 , p. 3 )

Tale verdetto fu poi legiferato tramite il Regio Decreto 1852/1874, che stabilì quanto deciso dai membri della Commissione.

L'Italia liberale

Ecco le principali tappe della normativa legislativa italiana in materia archivistica dopo la Commissione Cibrario:

 • Giovanni Giolitti , presidente del consiglio e ministro dell'interno al momento dell'emanazione del RD 1163/1911
  RD 2552/1875: stabilisce che tutti gli organi periferici dello Stato debbano versare quei documenti il cui negozio si è ormai esaurito negli Archivi di Stato locali; per quanto riguarda i ministeri, invece, devono versare nell' Archivio del Regno (attuale Archivio Centrale dello Stato ), fondato il 30 dicembre 1871. Al contempo, l'articolo 22 pone sotto l'attività di sorveglianza gli archivi non statali e quelli ecclesiastici da parte delle Soprintendenze [46] . Inoltre, tale regio decreto consacra il metodo storico del Bonaini quale metodo per la gestione degli archivi del regno [47] e un primo regolamento delle scuole di paleografia, che si decise di farle dipendere dal Ministero della Pubblica Istruzione.
 • RD 4 maggio 1885 : l'articolo 1 dichiara che rientrano nel demanio statale anche gli archivi [48] .
 • Con la Circolare Astengo (circ. 17100/2 del 1897 ) si provvide ad elaborare delle norme per gli uffici delle amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni) e per gli archivi notarili, tenendo conto in particolar modo della tenuta del registro di protocollo [49] . Tutto ciò fu il preludio per l'emissione del RD 35/1900 , vigente fino al 1998, con l'istituzione del registro di protocollo negli uffici ministeriali e le indicazioni per la tenuta degli archivi storici a loro afferenti [50] .
 • RD 2 ottobre 1163/1911: è la prima legge completamente dedicata all'organizzazione degli archivi e della materia archivistica in Italia [42] . Fondamentale ancora oggi per le scuole APD, il RD 1163/1911 prevedeva infatti la durata biennale delle scuole con lezioni bisettimanali, la frequenza obbligatoria e le norme per lo svolgimento degli esami finali. Inoltre, prevedeva delle norme sullo scarto (questo non doveva avvenire senza l'approvazione del Consiglio generale degli archivi, avvisato in questo dai prefetti con nulla osta del Direttore dell'Archivio di Stato competente). Inoltre, si provvide ad obbligare gli enti pubblici e quelli ecclesiastici a tenere in ordine i loro archivi.

Sotto il fascismo: accentramento e la Legge Bottai

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Storia del fascismo italiano .
Giuseppe Bottai nel 1937.

Con la marcia su Roma del 28 ottobre del 1922, Benito Mussolini , con la complicità della Corona, dell'esercito e dell'industria, prendeva il controllo del governo, aprendo così la stagione del Ventennio (1922-1943).

In materia archivistica Mussolini, per lungo tempo ministro dell'Interno, intendeva istituire degli Archivi di Stato in ogni provincia e, successivamente, quella di far dipendere i medesimi dallo stessa presidenza del consiglio e quindi dal Duce, idea poi accantonata. Tuttavia, il fascismo si occupò di quanto i governi dell'età liberale e giolittiana non si erano interessati, ovvero la definitiva statalizzazione degli archivi provinciali meridionali, finora dotati di uno status particolare e assumendo il nome di Archivi provinciali di Stato ( 1932 ) [51] ; l'intervento sugli archivi privati, che erano ancora regolati secondo quanto stabilito nel 1848 da Carlo Alberto ; e l'aggregazione degli archivi notarili agli Archivi di Stato.

I principali risultati legislativi dei progetti di Mussolini si realizzarono, poi, attraverso la legge 2006/1939 (Legge Bottai) e gli articoli 822-23-24 del Codice Civile del 1942:

 • Legge 2006/1939 , l'unica legge fra le "Leggi Bottai " dedicata completamente agli archivi ed espressione della concezione fascista nel controllo degli archivi. In essa si delineano i compiti degli archivi pubblici, statali e privati. Si delineano le competentenze delle neonate Soprintendenze archivistiche e si stabilisce la creazione di un Archivio di Stato in ogni capoluogo [52] . Gli archivi continuano a rientrare nella dimensione amministrativa e giuridico-probatorio, non venendo considerati come "beni culturali" [53] . Infine, si dispose il versamento degli atti dei notai prodotti prima dell' anno 1800 dagli archivi notarili in quelli di Stato [54] . La legge Bottai, comunque, non ebbe un'efficacia pratica incisiva: l'anno successivo l'Italia entrerà nella Seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo il 25 luglio del 1943 vanificarono molte delle proposte sugli archivi, venendo però riprese in parte nel corso dell'età repubblicana.
 • Articoli 822-823-824 del Codice civile (1942): esplicano il concetto di demanio pubblico («Fanno parimenti parte del demanio pubblico [...] le raccolte dei musei , delle pinacoteche , degli archivi, delle biblioteche », art. 822) e la loro inalienabilità dal territorio italiano (art. 823). L'articolo 824 ribadisce lo stesso concetto anche per gli archivi degli enti pubblici territoriali quali Comuni , Provincie e Regioni .

L'età repubblicana

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Storia dell'Italia repubblicana .
Giovanni Spadolini
 • "Legge sugli archivi" [55] del 1963 . Prima legge dedicata esclusivamente agli archivi dal 1911, nel DPR 30 settembre 1963 n°1409 (rivisto in parte nel 1975) si viene a delineare il funzionamento archivistico italiano fino all'entrata in vigore del Dlgs. 42/2004, ossia il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio [56] .
 • Sempre nel 1963 ( DPR 1409/1963 ) vengono istituite commissioni per la sorveglianza sull'attività degli organi dello Stato da parte di Archivi di Stato e Soprintendenze e l'attività di scarto di materiali non ritenuti atti ad entrare nell'Archivio storico dopo la fase di deposito.
 • Commissione Franceschini del 1964 , in cui si propose di far entrare nel novero dei beni culturali anche gli archivi.
 • 1974 : Gli archivi di Stato passano sotto la giurisdizione del neonato MIBAC (Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio) con il DL 14 dicembre 1974 , per volontà del ministro Giovanni Spadolini [57] . Il nuovo Ministero entra in funzione il 1º marzo 1975, dopo che ci fu la conversione in legge del DL il 29 gennaio 1975 [58] .
 • DPR 30 dicembre 1975 , n. 854 stabilisce che il Ministero dell'interno, che fino a quel momento aveva avuto la giurisdizione degli Archivi di Stato, continui tuttavia ad avere voce in capitolo «in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità» [59] .
 • Giuliano Urbani
  Legge 241/1990, artt. 3, 8, 22 sul procedimento amministrativo . Per quanto riguarda l'amministrazione archivistica:
  • Articolo 3: "Motivazione del provvedimento". L'articolo 3bis, aggiunto nel 2005 e avente per oggetto l' uso della telematica .
  • Articolo 8: " Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento"
  • Articolo 22: "Definizioni e modalità di accesso"
 • D lgs 490/1998 , ovvero il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali , riunisce tutte le disposizioni in materia culturale legiferate durante il XX secolo [60] .
 • DPR 445/2000 , ossia il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa . L' articolo 68 , avente per oggetto le Disposizioni per la conservazione degli archivi , disciplina i flussi documentali degli archivi, il piano di conservazione, il controllo sugli spostamenti e il rispetto della legge sulla privacy .
 • DPR 37/2001 : vengono ridelineati i compiti, le funzioni e le modalità di esecuzione delle componenti delle Commissioni di sorveglianza . L'oggetto del decreto infatti recita: " Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato".
 • D. lgs. 42/2004 : Entra in vigore il Codice dei Beni culturali e del paesaggio ad opera del ministro Giuliano Urbani (perciò detto anche Decreto Urbani ). Da questo momento in avanti, il codice sostituisce la legge del 1963 e il Testo unico del 1998 e, nel corso degli anni, ha avuto numerose revisioni, modifiche e/o aggiunte (l'ultima nel 2008) [61] .

Riassumendo, tra 1874 e 2004 le principali disposizioni normative in materia archivistica sono state:

 1. RD 1852/ 1874 : dipendenza degli archivi dal Ministero dell'Interno.
 2. RD 2552/ 1875 : adottamento del metodo storico e disposizioni di versamento negli Archivi di Stato e nell'Archivio del Regno. Creazione delle Soprintendenze archivistiche , abolite poi nel 1891.
 3. RD 1163/ 1911 : regolamento dell'Amministrazione archivistica e il funzionamento delle Scuole di Stato di archivistica.
 4. Legge Bottai 2006/1939 che esprime la volontà accentratrice del fascismo con la creazione degli archivi di Stato in ogni provincia, la creazione delle Soprintendenze archivistiche e l'attenzione sugli archivi privati e quelli notarili.
 5. Codice civile del 1942 , art. 822-824: gli archivi sono riconfermati come beni demaniali statali ( cfr. legge 1885).
 6. DPR 1409/ 1963 , detta "Legge fondamentale degli archivi".
 7. 1975 : gli archivi passano sotto la giurisdizione del nuovo Ministero dei beni culturali, entrandone a far parte a pieno titolo.
 8. Testo unico 1998 (d. lgs. 490/1998) : riunisce tutte le disposizioni legislative riguardo ai beni culturali in quel momento vigenti.
 9. D. lgs. 42/ 2004 : entrata in vigore del Codice dei Beni culturali e del paesaggio , che comprende anche la normativa relativa agli archivi.

L'amministrazione archivistica italiana attuale

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ministero per i beni e le attività culturali , Archivio di Stato (Italia) , Soprintendenza archivistica e bibliografica e Direzione generale Archivi .

Gli archivi come beni culturali

Serie di fascicoli accatastati provenienti dall' Archivio di Stato di Genova

Seguendo la linea già prevista a livello internazionale fin dal 1954 con la Convenzione dell'Aja , anche nel contesto italiano ci si avviò alla definizione di bene culturale ( Commissione Franceschini del 1964, chiamata così perché presieduta dall'onorevole Francesco Franceschini ), partendo dall'articolo 9 della Costituzione Italiana del 1948 [62] . Con la creazione del Ministero per i beni culturali e ambientali nel 1975 , voluto da Giovanni Spadolini e Aldo Moro , si decise, e solo in fase di conversione del decreto legge in legge (29 gennaio 1975 ) grazie ad una presa di posizione di gran parte degli archivisti di Stato italiani, di inserire anche gli archivi tra i beni culturali [63] . La presenza degli archivi tra i beni culturali è stata ribadita dalle disposizioni del Testo Unico ( Dlgs. n. 490 del 29 ottobre 1998 ) e del Codice dei Beni Culturali (Dlgs. 42 del 22 gennaio 2004 ). In quest'ultimo testo sono precisamente indicati tra i beni culturali « gli archivi e singoli documenti dello Stato , delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali , nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico » [64] e « gli archivi ei singoli documenti, appartenenti a privati , che rivestono interesse storico particolarmente importante » [65] .

Il MIBAC e la DGA

In Italia gli archivi ricadono sotto la giurisdizione del Ministero per i beni e le attività culturali, il quale ha una serie di Direzioni Generali competenti per argomento: gli archivi ricadono sotto il controllo della Direzione generale Archivi (DGA), che svolge le funzioni ei compiti, non attribuiti ai segretari regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici. L'amministrazione, entrando nel dettaglio, si articola in organi centrali e in una serie di organi periferici.

L'Archivio Centrale dello Stato, nel quartiere EUR a Roma .

Organi centrali

L'unico organo centrale è la:

 • La DGA, suddivisa in tre servizi.

Istituti autonomi

Organi periferici

Gli organi periferici si dividono, invece, in:

 • 15 Soprintendenze archivistiche e bibliografiche (SAB), secondo la denominazione assunta a partire dal 2016 che ha visto le Soprintendenze regionali, oltre a sorvegliare sugli archivi non statali, anche sulle biblioteche degli enti pubblici [66] . Le SAB sono situate quasi tutte in ciascuna regione italiana [N 5] e svolgono una funzione di tutela e di assistenza verso gli archivi non statali, ovvero gli archivi pubblici (Archivi di Regioni, Province e Comuni) e quelli privati dichiarati di notevole interesse storico (con notifica emessa proprio dalla soprintendenza). Nel linguaggio tecnico la sua mansione di controllo si chiama " vigilanza ".
 • 101 Archivi di Stato (AS), che hanno sede in ciascun capoluogo di provincia (tranne che in alcuni capoluoghi di recente istituzione, dove non sono stati istituiti). Gli Archivi di Stato si occupano di conservare le carte delle amministrazioni statali centrali e periferiche della propria circoscrizione (preunitarie e postunitarie) e gli archivi di enti pubblici e privati, quando necessario e secondo le modalità prima osservate [67] . Gli Archivi di Stato inoltre sorvegliano tutti gli archivi degli istituti statali di quella provincia: questura , prefettura , direzione di poste e telegrafi , tribunale e via dicendo. Il nome tecnico della sua mansione di controllo è " sorveglianza ". Gli Archivi di Stato hanno anche il compito di valorizzare , secondo uno dei due pilastri su cui si basa il Codice dei beni culturali, il patrimonio archivistico sedimentato, oltreché di formare gli aspiranti archivisti nelle dottrine della scienza archivistica, paleografica e diplomatica . A tal fine, in diciassette archivi di Stato hanno sede le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica [68] .
 • 33 Sezioni di Archivi di Stato [69] che sono analoghe agli archivi di Stato, ma poste in un comune non capoluogo e subordinate all'archivio di Stato del capoluogo [69] . Si tratta di archivi formatisi storicamente con una rilevante qualità e quantità di documenti che, secondo il principio basilare di mantenere sempre gli archivi nel territorio che li ha prodotti, vengono mantenuti nella città di origine.

Portali, iniziative e associazioni a livello nazionale

Portali informatici

Oltre al sito della DGA , che fornisce uno sguardo d'insieme sulle attività degli archivi in Italia, si ricordano i seguenti portali web afferenti a varie realtà:

 • SAN , ovvero Sistema archivistico nazionale. Portale che permette di ricercare simultaneamente negli Archivi di Stato le descrizioni dei loro patrimoni nel SIAS (Sistema Informativo Archivi di Stato), mentre gli enti vigilati dalla Sovrintendenza hanno la loro descrizione nel SIUSA :
 • SIAS , ovvero Sistema informativo Archivi di Stato. È il contenitore virtuale in cui sono stati riversati i mezzi di corredo degli Archivi di Stato, ovvero i fondi e le varie collezioni
 • SIUSA : ovvero Sistema Informativo Unificato Sovrintendenze Archivistiche. Il sito descrive tutti i patrimoni archivistici che sono stati prodotti da privati, da enti pubblici, da enti religiosi e che sono tutelati dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

La Guida generale degli Archivi di Stato italiani

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Guida generale degli Archivi di Stato italiani .

Patrocinata verso il 1966 [70] da Claudio Pavone e da Piero d'Angiolini [71] , la Guida generale degli Archivi di Stato Italiani vide la stesura delle voci di 95 Archivi di Stato in circa trent'anni di lavori [72] , voci a loro volta distribuite in quattro volumi. In seguito al processo di digitalizzazione del società, si è avviato il caricamento delle voci tramite internet, cercando al contempo di riadattarle secondo le normative provenienti dagli standard nazionali. Nel 2009 fu completato questo processo, dando avvio al progetto digitale Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato [71] .

L'ANAI

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Associazione Nazionale Archivistica Italiana .

L'ANAI, costituita nel 1949, originariamente era l'associazione degli archivisti di Stato, ma successivamente divenne l'associazione di tutti gli archivisti italiani. L'ANAI è articolata in Sezioni Regionali e pubblica la rivista «Archivi» e si occupa di fornire percorsi formativi agli archivisti riguardo alle ultime novità in campo legislativo.

Note

Espositive

 1. ^ In Lombardia le prime testimonianze risalgono alla civiltà camuna (graffiti su pietra), ma per intendere l'archivio inteso come odierno è necessario che 1) la civiltà sia stabile e organizzata; 2) organizzazione archivistica stabile con supporti duraturi; 3) finalità pratiche.
 2. ^ L'archivio privato di Giulio Andreotti è stato donato dagli eredi nel 2007 all'Istituto Luigi Sturzo di Roma ( cfr. Archivio Andreotti ), mentre gli ultimi due sono conservati presso l' Archivio di Stato di Milano .
 3. ^ Più precisamente, erano sottoposti a questo ministero gli archivi del Regno di Sardegna (Archivio governativo di Torino, quello di Cagliari e quello di Genova ), poi quelli del Lombardo-Veneto (Milano e Brescia ) ed infine quelli del Ducato di Modena e di Parma . Situazione particolare riguardava il " Grande archivio di Palermo " che, nonostante la legislazione borbonica, ricadeva direttamente sotto il controllo del Ministero dell'Interno.
 4. ^ Queste Soprintendenze non devono essere accomunate con le attuali Soprintendenze archivistiche e bibliografiche: semmai, erano degli organi di controllo locale dell'attività dei vari archivi statali. Istituite col RD 1861/1874, le 10 “Soprintendenze degli Archivi di Stato" (quella del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, dell'Emilia, della Toscana, quella Romana, quella Napoletana, quella della Sicilia ed infine quella della Sardegna) furono poi soppresse nel 1891.
 5. ^ Fanno eccezione 5 regioni: la Valle d'Aosta accorpata con il Piemonte ; l' Abruzzo con il Molise ; Puglia e Basilicata ; Umbria e Marche ; Veneto e Trentino Alto Adige ( cfr. Soprintendenze archivistiche e bibliografiche ).

Bibliografiche

 1. ^ Casanova , p. 11 e Bertini , p. 11
 2. ^ Brenneke, Glossario , p. 583 §1 : «Come si vede, il termine ‹Archiv› è assai più restrittivo dell'italiano ‹archivio›, in base alla fondamentale distinzione tedesca fra ‹Archiv› e ‹Registratur›».
 3. ^ Brenneke, Glossario , p. 582 §1 - p. 583 .
 4. ^ Angelucci , p. 18 .
 5. ^ a b Angelucci , p. 30 .
 6. ^ Bertini-Petrilli , pp. 58-59 .
 7. ^ Romiti , p. 23 .
 8. ^ Zanni Rosiello , p. 60 .
 9. ^ Guérin-Dalle Mese , p. 75 .
 10. ^ Note storiche .
 11. ^ Boaga-Palese-Zito , p. 270 .
 12. ^ Brenneke , p. 213 .
 13. ^ Lodolini, 1991 , p. 77 .
 14. ^ Valenti , p. 159 .
 15. ^ Convenzione dell'Aja, Disposizioni generali concernenti la protezione Art. 1, a , p. 1 .
 16. ^ Convenzione Unesco .
 17. ^ Ne parla profusamente il libro di Isabella Zanni Rosiello, Archivi e memoria storica .
 18. ^ Figura già regolata con il DPR 1409 del 30 settembre 1963 .
 19. ^ Carucci , pp. 99-127 .
 20. ^

  «L'ente, la famiglia o la persona che ha posto in essere, accumulato e/o conservato la documentazione nello svolgimento della propria attività personale o istituzionale»

  ( Glossario , Soggetto produttore )
 21. ^ Carucci-Guercio , p. 85 .
 22. ^

  «ente che, per ragioni burocratiche o istituzionali, acquisisce archivi di altri enti, i quali sono ciascuno autonomo e indipendente da quello dell'ente collettore, cui si collegano soltanto per la ragione che ne determina l'acquisizione»

  ( Carucci-Guercio , p. 85 )
 23. ^ Talice , p. 64 .
 24. ^ Disciplinato dalla legge 1963, art. 23. Cfr. Ghezzi , p. 68, n. 6 e Carucci-Guercio , p. 35
 25. ^ Archivio Savoia .
 26. ^ Sormani Giussani Andreani Verri .
 27. ^ Vigini , p. 14 e Boaga-Palese-Zito , p. 54
 28. ^ Boaga-Palese-Zito , p. 94 .
 29. ^ Carucci-Guercio , pp. 38-39 .
 30. ^ Carucci , pp. 30-32 .
 31. ^ Glossario - LBC, Ordinamento .
 32. ^ Carucci-Guercio , pp. 88-90 .
 33. ^ Carucci-Guercio , p. 86 .
 34. ^ Carucci , p. 204 .
 35. ^ Bonifacio , pp. 10-11 .
 36. ^ Il manuale di gestione, come si rileva dal decreto, « descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio » ( Ghezzi , p. 238 ).
 37. ^ Brenneke, Glossario , pp. 582-583 .
 38. ^ Carucci-Guercio , p. 221 .
 39. ^ Per approfondire, cfr. ICA / CIA e International Council on Archives .
 40. ^ UNESCO Archives .
 41. ^ Bertini , p. 84 .
 42. ^ a b Carucci-Guercio , p. 18 .
 43. ^ Rimanevano fuori dalla discussione, per il momento, gli archivi privati, in quanto lo Statuto Albertino aveva già provveduto ad affermare, in modo molto generale, che «tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, erano inviolabili».
 44. ^ Lodolini, 1991 , pp. 133-136 .
 45. ^ Per l'elenco completo, cfr. Lodolini, 1991 , 136, n. 11
 46. ^ Bertini , p. 24 .
 47. ^ Lodolini, 1991 , p. 140 .
 48. ^ Bertini , pp. 17-18 .
 49. ^ Bertini-Petrilli , p. 92, n° 77 .
 50. ^ Regio Decreto 35/1900 .
 51. ^ Ghezzi , p. 67 .
 52. ^ Angelucci , p. 101 .
 53. ^ Angelucci , pp. 101-102 .
 54. ^ Ghezzi, Legge 22 dicembre n°2006/1939 , art. 11, p. 461 .
 55. ^ Definita in tal modo da Bertini , p. 25 e da Carucci , p. 18 .
 56. ^ Bertini , p. 25 .
 57. ^ Ghezzi , p. 49 .
 58. ^ Angelucci , p. 104 .
 59. ^ Ghezzi , pp. 530-532 .
 60. ^ Angelucci , p. 105 .
 61. ^ Normativa italiana .
 62. ^ Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 9 , p. 5 :

  «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

 63. ^ Carucci-Guercio , p. 31 .
 64. ^ Come disciplinato dall'art. 10, comma 2, b
 65. ^ Come disciplinato dall'art. 10, comma 3, b
 66. ^ Soprintendenze archivistiche e bibliografiche .
 67. ^ Carucci , p. 34 .
 68. ^ Ghezzi , p. 139, n. 65 .
 69. ^ a b Archivi di Stato .
 70. ^ Pavone, Guida generale : «Fra il '66 o immediati precedenti ed oggi, sono mutate molte cose».
 71. ^ a b Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiano .
 72. ^ Pavone, Guida generale : «È trascorso un trentennio dalla prima idea della Guida ...»

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 2288 · LCCN ( EN ) sh85006913 · GND ( DE ) 4002859-8 · BNF ( FR ) cb13318572g (data) · BNE ( ES ) XX4576267 (data) · NDL ( EN , JA ) 00561045