Benzen

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - "Fenile" se referă aici. Dacă sunteți în căutarea orașului Torino , consultați Campiglione-Fenile .
Benzen
Reprezentări ale benzenului
Formula structurala
Model 3D al moleculei
Numele IUPAC
Benzen
Denumiri alternative
[6] anulene
Caracteristici generale
Formula moleculară sau brută C 6 H 6
Masa moleculară ( u ) 78.1118
Aspect lichid incolor [1]
numar CAS 71-43-2
Numărul EINECS 200-753-7
PubChem 241
ZÂMBETE
C1=CC=CC=C1
Proprietăți fizico-chimice
Densitate (g / cm 3 , în cs ) 0,88787 [2]
Indicele de refracție 1.49792 [3]
Solubilitate în apă 1.770 g / L până la 293 K
Coeficientul de partiție 1-octanol / apă 2.13
Temperatură de topire 5,49 ° C (278,64 K) [4]
Δ fus H 0 (kJ mol −1 ) 9.8663 [4]
Δ fus S 0 (J K −1 mol −1 ) 35,40 [4]
Temperatura de fierbere 80,15 ° C (353,30 K) [4]
Δ eb H 0 (kJ mol −1 ) 44.3
Punct triplu 278,5 K [4]
Punct critic 562 K, 48,9 bari, 0,25 L / mol [4]
Presiunea de vapori ( Pa ) la 293 K. 1,01 × 10 4
Proprietăți termochimice
Δ f H 0 (kJ mol −1 ) 82,9 (gaz), [5] 49 (liq) [6]
Δ f G 0 (kJ mol −1 ) 124,5
S 0 m (J K −1 mol −1 ) 173,26 (liq) [6]
C 0 p, m (J K −1 mol −1 ) 135,69 (liq) [6]
Δ pieptene H 0 (kJ mol −1 ) −3267 (liq) [6]
Proprietăți toxicologice
LD 50 (mg / kg) 930 mg / kg (șobolan oral), 8260 mg / kg (șobolan / iepure dermic) [7]
Informații de siguranță
Punct de flacără −11 ° C (262 K), cupă închisă [7]
Limite de explozie 1,2 ÷ 8,6% vol. [7]
Temperatură de autoaprindere 555 ° C (828 K) [7]
TLV (ppm) 0,5 ppm [8]
Simboluri de pericol chimic
ușor inflamabil toxic pe termen lung iritant
Pericol
Fraze H 225 - 372 - 319 - 315 - 304 - 340 - 350
Sfaturi P 201 - 210 - 301 + 310 - 331 - 305 + 351 + 338 - 308 + 313 - 302 + 352 [9]

Benzenul este un compus chimic care la temperatura ambiantă și la presiunea atmosferică este prezentat sub formă de lichid volatil incolor foarte inflamabil, prin „caracteristică de miros ”. [1]

Din punct de vedere chimic , benzenul (denumit uneori Ph-H sau φ-H [10] [11] ) este o hidrocarbură aromatică monociclică având formula brută C 6 H 6 . [1] . Distanțele de legătură dintre atomii care alcătuiesc benzenul măsoară Ora 13:00 pentru obligațiunea CC e 110 pm pentru obligațiunea CH [12] . Grupul funcțional care derivă din benzen se datorează pierderii unui atom de hidrogen (C 6 H 5 -), se numește fenil [13] și este indicat ca Ph (nu trebuie confundat cu pH ).

Este un constituent natural al petrolului , dar este sintetizat și din alți compuși chimici găsiți în petrolul însuși. [14] . Are proprietăți remarcabile de solvent : este miscibil în toate proporțiile cu mulți alți solvenți organici, în timp ce este foarte puțin solubil în apă (0,18% a 25 ° C ). [3]

A fost folosit de mult timp ca agent anti - lovitură în benzină , dar datorită pericolului său pentru sănătate și ușurinței cu care contaminează apele subterane , diverse entități (inclusiv Statele Unite și Uniunea Europeană ) îi descurajează utilizarea, limitându-și concentrațiile. permis de lege [15] [16] .

Termenul benzen este utilizat pentru a indica un amestec de benzen și compușii săi omologi superiori (și, de asemenea, termenii "toluen" sau "xilen" indică amestecuri constând în principal, dar nu exclusiv, din toluen și xilen ). [17] Este uneori folosit ca sinonim pentru benzen, ca traducere pietonală din germanul benzol , deși acest nume este depreciat de IUPAC.

Istorie

Benzenul a fost descoperit în 1825 de către omul de știință britanic Michael Faraday , care l-a izolat de petrol și l-a numit hidrogen bicarbonat . [18]

În 1834 s-a obținut formula empirică a benzenului (CH) și mai târziu formula sa moleculară (C 6 H 6 ), care a stârnit uimirea deoarece a fost prima moleculă cunoscută având un număr egal de atomi de carbon și atomi de hidrogen. [19]

În 1834 chimistul german Eilhard Mitscherlich l-a obținut prin distilarea acidului benzoic (component al rășinii benzoice ) și a varului . [20] Mitscherlich a dat acestui compus numele de benzină . [21] În 1847 , chimistul britanic Charles Mansfield , în timpul studiilor sale pentru August Wilhelm von Hofmann , a izolat benzenul din gudron . [22] Doi ani mai târziu, el a conceput o metodă de producție la scară industrială bazată pe gudron. În 1851 Marcellin Berthelot a sintetizat-o prin trimerizarea acetilenei (prin încălzirea acetilenei într-un tub de sticlă). [23]

Proces de trimerizare a acetilenei, din care Marcellin Berthelot a obținut benzen în 1868

Dezbaterea asupra structurii moleculare a benzenului

Câțiva ani mai târziu a fost descoperită formula brută pentru acest compus, provocând multe întrebări cu privire la structura moleculei. Au fost prezentate mai multe structuri posibile, dar pentru mult timp niciuna nu a putut explica proprietățile lor chimice.
În special, niciuna dintre formulele structurale propuse nu și-a explicat în mod adecvat reactivitatea , care, judecând după compoziția elementară (C 6 H 6 ), ar fi trebuit să fie similară cu cea a alchenelor și a alchinelor , adică efectuată în principal prin reacții de adiție la dublu și triplu. legături , în timp ce în realitatea experimentală benzenul preferă reacțiile de substituție .

O propunere capabilă să reconcilieze forma brută cu absența aparentă a legăturilor duble și triple a fost cea a lui Albert Ladenburg , în care cei șase atomi de carbon sunt dispuși la vârfurile unei prisme bazate pe triunghi ; această structură (prezentată în 1869 [24] ) a fost însă negată de observația experimentală, conform căreia molecula de benzen este plană (adică cu cei șase atomi de carbon dispuși pe același plan). Cu toate acestea, o astfel de moleculă există și astăzi se numește "benzen Ladenburg" sau prisman .

Prima formă structurală corectă a fost propusă în 1861 de Johann Josef Loschmidt , care a oferit o bază pentru interpretarea corectă a modelului molecular de către chimistul german Friedrich August Kekulé von Stradonitz în 1865 . [25]

O altă structură eronată a fost propusă în 1867 de James Dewar : era o dienă biciclică. Compusul, încă cunoscut sub numele de benzen Dewar [26] (sau bicicletă [2.2.0] hexa-2,5-dienă), a fost sintetizat pentru prima dată în 1962 . [27]

În 1887 Henry Edward Armstrong a propus o altă structură ipotetică a benzenului, numită „centroid Armstrong”, foarte asemănătoare cu structura reală, întrucât reprezintă „legături delocalizate” cu șase segmente. [28]

Alte ipoteze asupra structurii benzenului au fost benzenul Claus (propus în 1867 , [24] și niciodată sintetizat) și benzvalenul obținut pentru prima dată în 1971 . [29] La acestea se adaugă ipotezele avansate de Julius Thomsen ( 1886 ), Adolf von Baeyer ( 1887 ), Vaubel ( 1894 ), Sachse ( 1888 ), Collie ( 1897 ) și Konig ( 1905 ). [24]

Istoria formulelor propuse pentru benzen: Claus (1867), Dewar (1867), Ladenburg (1869), Armstrong (1887), Thiele (1899) și Kekulé (1865)

Formula lui Kekulé

În 1865, Kekulé a subliniat faptul că toți atomii de hidrogen ai benzenului sunt echivalenți în ceea ce privește reactivitatea lor. [30] Cu toate acestea, pentru a face posibilă legarea unui atom de carbon ( tetravalent ) cu doar trei atomi, el a postulat că carbonii se leagă împreună în perechi cu legături duble; mai precis, legăturile duble sunt poziționate alternativ pe inel. Această structură este nesaturată, deci pentru a explica faptul că benzenul dă un răspuns negativ la testele de nesaturare (nu decolorează bromul dizolvat în tetraclorură de carbon , nu reacționează cu permanganat de potasiu în soluție apoasă [31] ) Kekulé a prezentat ipoteza că legăturile duble și simple și-au schimbat poziția de-a lungul inelului cu o viteză atât de mare încât reacțiile caracteristice ale alchenelor nu au putut avea loc.

Ipoteza că benzenul a fost o moleculă în care atomii de carbon formează un ciclu în care se alternează legături duble și simple (adică un "ciclohexatrien") a fost invalidată de observarea experimentală a geometriei moleculei, în care toate legăturile au lungime egală, care corespunde unei energii de legătură intermediară între cea a unei legături simple și cea a unei legături duble.

În realitate, structura benzenului este la jumătatea distanței dintre cele a două „ciclohexatriene” echivalente; se spune că este un hibrid de rezonanță între două formule limită :

Formule de rezonanță ale benzenului (stânga) și reprezentarea inelului benzenic (dreapta)

Pentru a explica definitiv cauza structurii particulare a benzenului, va trebui să așteptăm teoria orbitalilor hibridizați, elaborată de Linus Pauling ( Premiul Nobel pentru chimie și pace ) în publicația sa „Natura legăturilor chimice” . De fapt, legăturile chimice pot fi descrise cu o aplicație bună, având în vedere că la originea lor există o amestecare de orbitali atomici (metoda LCAO, Combinația liniară a orbitalilor atomici ), unde n orbitali atomici se amestecă pentru a forma n orbitali moleculari .
Orbitalii moleculari obținuți în benzen (adică sp 2 pentru atomii de carbon și s pentru hidrogeni) explică structura plană și delocalizarea electronică a moleculei.

Reprezentarea delocalizării sarcinii pe inelul benzenic. Orbitalul molecular delocalizat (dreapta) poate fi văzut ca o compoziție a orbitalilor atomici multipli (stânga).

Acest tip de relocare (în care un orbital este extins la mai mulți atomi se află pe un plan prin care sunt împărțiți 4 n +2 electroni, cu n un număr întreg pozitiv) este asociat cu o proprietate particulară a benzenului și a altor compuși chimici, cunoscută sub numele de aromaticitate . Aromaticitatea este proprietatea fundamentală care distinge compușii aromatici de alte hidrocarburi ciclice, atât din punct de vedere al stabilității, cât și al reactivității chimice.

În 1929 , cristalograful Kathleen Lonsdale , folosind tehnica difracției cu raze X , a confirmat că toate legăturile carbon-carbon ale moleculei de benzen au aceeași lungime, [32] [33] inexplicabilă cu teoria lui Kekulé, deoarece o legătură dublă este mai scurtă decât o singură legătură. Mai mult, lungimea legăturilor carbon-carbon este mai mare decât o legătură dublă și mai mică decât o legătură simplă, ca și cum ar exista „o legătură și jumătate” între atomii de carbon.

În orice caz, chiar și astăzi, ipoteza Kekulè este considerată de comunitatea științifică internațională „o intuiție fericită”: [34] [35]

"În ceea ce privește descoperirea benzenului, se spune următoarele:" Kekulé a fost acasă, la biroul său și în zadar a călcat pe forma posibilă a unei molecule cu 6 atomi de carbon și 6 atomi de hidrogen. Epuizat, a mers să stea în fața șemineu și a adormit. În vis a văzut atomii legându-se împreună pentru a forma un fel de șarpe. La un moment dat șarpele și-a mușcat coada formând un inel. La trezire Kekulé a încercat să aranjeze cei 6 atomi de carbon într-o structură închisă: s-a născut inelul de benzen! ""

( A. Post Baracchi, A. Tagliabue, Chimie. Proiect modular , ed. Lattes, pagina 606 )

Structura moleculară

Ei molecula este plană, cele șase carbon atomi au sp 2 hibridizare și sunt aranjate la nodurile unui regulate hexagonal structură; la fiecare dintre ele este atașat un atom de hidrogen . Fiecare atom de carbon împarte cu ceilalți un electron nepereche în propriul său orbital p care nu este implicat în hibridizare și perpendicular pe planul moleculei . Lungimea legăturii CC este de 1,39 Å , intermediară între cea tipică a unei singure legături carbon-carbon (1,54 Å ) și cea tipică a unei legături dublu carbon-carbon (1,34 Å ). [36]

Pentru a reprezenta mai bine natura delocalizată a legăturii, inelul benzenic este adesea reprezentat de un hexagon (fiecare vârf este un atom de carbon, hidrogenii sunt omiși) cu un cerc în interior.

Simboluri Unicode

Având în vedere difuzia sa, inelului de benzen i s-au atribuit și două caractere Unicode , cel care corespunde codului U + 232C: [37]

și cel corespunzător codului U + 23E3: [38]

(Dacă apar dreptunghiuri goale în locul simbolurilor, acest lucru se datorează faptului că setul de caractere utilizat pe computer nu include cele două caractere).

Relocare și mezomerie

Reprezentarea hibrizilor de rezonanță (mai sus) și a structurii benzenice cu inel delocalizat (mai jos)

Difracția cu raze X arată că toate cele șase legături carbon-carbon din benzen au aceeași lungime, adică aproximativ 140 picometri (pm). [39] Lungimile legăturii C - C sunt mai mari decât o legătură dublă (135 pm), dar mai scurte decât o legătură simplă (147 pm). Această distanță intermediară este cauzată de delocalizarea electronilor, distribuiți în mod egal între fiecare dintre cei șase atomi de carbon. Benzenul și ciclohexanul au o structură similară, dar delocalizarea electronică în benzen afectează foarte mult reactivitatea acestuia. Molecula este plană. [40] Descrierea orbitei moleculare implică formarea a trei orbitali π delocalizați care ocupă toți cei șase atomi de carbon, în timp ce descrierea legăturii de valență implică o suprapunere a structurilor de rezonanță . [41] [42] [43] [44] Această stabilitate poate contribui la proprietățile moleculare și chimice unice cunoscute sub numele de „aromaticitate”.

Structura plană a benzenului poate fi explicată prin faptul că această formă, orbitalii 2p (x sau y) puri (adică nehibridizați) ai atomilor de carbon optimizează amestecarea laterală a electronilor. Deci nu există o legătură dublă între carboni, dar există o structură particulară numită „sistem rezonant” (sau delocalizat) care poate fi descrisă ca prezența legăturilor simple, dar electronii legăturilor duble creează un nor de electroni care se leagă alternativ acum doi carboni, apoi ceilalți doi, continuu și cu o rapiditate incredibilă, scurtând legăturile și făcându-le la fel, explicând astfel observațiile cu raze X. Prin urmare, molecula de benzen poate fi reprezentată după cum urmează.

De fapt, niciuna dintre aceste două forme (reprezentate în imagine) nu există din cauza delocalizării electronilor pi (electronii care generează norul). Într-o moleculă organică legăturile simple sunt legături σ, formate din electroni de care depinde posibilitatea de rotație a legăturii și sunt cele mai frecvente. Legăturile duble sunt formate dintr-o legătură σ și o legătură π, sunt produse de 2p (x sau y) electroni de carbon, de asemenea, forțează atomul la o structură plană a celor trei legături disponibile.

Orbitalii 2p (x sau y), fiind perpendiculari pe planul posibilelor legături pentru atom, pot interacționa liber între ei, creând delocalizare: fiecare electron nu este posedat de un atom specific și nu contribuie la nici o legătură, ci este prezent pe tot inelul, consolidând toate legăturile într-un mod echivalent.

Fenomenul delocalizării benzenului este reprezentat cu un cerc (corespunzător norului de electroni) conținut într-un hexagon (corespunzător scheletului carbonos ).

O altă metodă pentru a descrie structura benzenului și pentru a explica proprietățile acestuia este metoda orbitalilor moleculari . Această metodă a fost concepută de Erich Hückel în 1931 .

Aromaticitate

Fenomenul delocalizării electronice într-un inel de hidrocarburi corespunde unei proprietăți chimice, care se numește aromaticitate .

Aromaticitatea este o proprietate a unui grup divers de molecule, dintre care benzenul este un exemplu clasic și este responsabil pentru o serie de caracteristici, inclusiv stabilitate ridicată. [45]

Din diagrama energetică a lui Huckel se poate deduce că, întrucât legăturile π sunt delocalizate pe întregul inel, este stabilizată cu o energie mai mare de 150 kJ / mol . Reacțiile chimice la care participă benzenul sunt cele la care se păstrează această stabilitate, de exemplu substituțiile hidrogenilor cu alte grupe funcționale .

Caracteristici și proprietăți fizico-chimice

Benzenul este un lichid incolor cu un indice de refracție de 1,50 (foarte apropiat de cel al sticlei ).

Vâscozitatea sa este mai mică decât cea a apei . Este extrem de solubil în solvenți organici nepolari , dar solubilitatea sa în apă este foarte scăzută (1,77 g / L la 20 ° C ).

Are un miros caracteristic, astfel încât oamenii își pot percepe prezența în aer la o concentrație de numai 1,5 mg / până la un prag maxim de 900 mg / m³ de aer.

Benzenul formează azeotrop cu multe substanțe, inclusiv: apă , alcool metilic , alcool etilic, alcool propilic , alcool izobutilic , metil etil cetonă și ciclohexan . [3]

În spectroscopia de absorbție în infraroșu , benzenul are o bandă de absorbție în jur de 1 500-1 600 cm -1 , datorită vibrațiilor legăturilor carbon-carbon și multor vârfuri de absorbție cuprinse între 650 și 1 000 cm -1 , datorită vibrațiilor carbonului -legături de hidrogen. Poziția și amplitudinea acestor ultime vârfuri oferă informații despre posibilele substituții ale unor atomi de hidrogen.

În rezonanța magnetică nucleară , hidrogenul prezintă un vârf de substituție chimică δ la 7,27 ppm. [46] [47]

Producție

O veche fabrică de oțel (1928). Înainte ca benzenul să capete importanță comercială, acesta a fost produs în principal ca produs secundar al siderurgiei.

Benzenul este produs prin arderea incompletă a compușilor cu conținut ridicat de carbon, de exemplu, este produs în mod natural în vulcani sau incendii de pădure, dar și în fumul de țigară sau, în orice caz, la temperaturi peste 500 ° C.

Până în cel de- al doilea război mondial , aproape tot benzenul a fost un produs secundar al producției de cocsificare a carbonului în industria siderurgică . În anii 1950 , cererea de benzen a crescut enorm din cauza cerințelor fabricilor de mase plastice , așa că a fost necesară și producerea benzenului din petrol .

Majoritatea benzenului este produs de industriile petrochimice și, într-o măsură mai mică, de cărbune .

Producția industrială constă din trei procese chimice care contribuie aproximativ în părți egale la producția de benzen:

În 1996 , producția mondială de benzen a fost de 33 de milioane de tone , dintre care 7 în Statele Unite , 6,5 în Europa , 4,5 în Japonia , 1,4 în Coreea de Sud și 1 milion în China .

Reformarea catalitică

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: reformarea catalitică .

Aproximativ 30% din benzen este produs prin procesul de reformare catalitică . [48]

În reformarea catalitică, un amestec de hidrocarburi având o temperatură de fierbere între 60 ° C și 200 ° C, la care se adaugă hidrogen, este trecut printr-un catalizator ( clorură de platină sau clorură de reniu ) la o temperatură între 500 ° C și 525 ° C și o presiune între 8 și 50 de atmosfere .
În aceste condiții, hidrocarburile alifatice formează inele (ciclizează) pierzând atomii de hidrogen pentru a deveni hidrocarburi aromatice.

Reacția ciclizării unei hidrocarburi alifatice ( heptan ), cu formarea unei hidrocarburi aromatice ( toluen ) și hidrogen

Compușii aromatici produși în timpul reacției sunt separați de amestec prin extracție folosind solvenți precum sulfolan sau glicol-dietilenă . Benzenul, pe de altă parte, este separat de ceilalți compuși aromatici prin distilare .

Reprezentarea unui reformator catalitic

Hidrodealchilarea toluenului

Aproximativ 25-30% din benzen este produs prin procesul de hidrolealchilare a toluenului . [48]

În acest proces chimic, toluenul este amestecat cu hidrogen, apoi este trecut peste un catalizator ( oxid de crom , oxid de molibden sau oxid de platină ) la o temperatură între 500 ° C și 600 ° C și o presiune între 40 și 60 atm . [49] În aceste condiții, toluenul suferă dezalchilare (pierderea unei grupări alchil, în special a unei grupări metil):

Starea de tranziție a reacției este indicată între paranteze drepte

Randamentul acestui proces este de peste 95%. Unii compuși aromatici mai grei, cum ar fi xilenul , pot fi utilizați în locul toluenului, rezultând randamente comparabile.

Cracare cu aburi

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Cracarea cu abur .

Aproximativ 30-35% din benzen este produs prin procesul de cracare cu abur . [48]

Cracarea cu abur este un proces utilizat pentru a produce etilenă și alte olefine din hidrocarburi alifatice. În funcție de amestecul utilizat ca materie primă în producția de olefine, crăparea cu abur poate da ca produs secundar un lichid bogat în benzen, numit benzină de piroliză (în general format din 50% benzen). [48] Acest lichid poate fi amestecat cu alte hidrocarburi pentru a fi utilizat ca aditiv pentru benzină sau poate fi separat în componentele sale prin distilare.

Utilizări

Benzenul este un solvent utilizat pe scară largă în industria chimică ; a fost, de asemenea, utilizat pentru sinteza diferitelor medicamente , materiale plastice , cauciuc sintetic și unii coloranți .

Înainte de anii 1920 , benzenul era adesea folosit ca solvent industrial, în special pentru degresarea metalelor . Pe măsură ce toxicitatea și proprietățile sale cancerigene au devenit evidente, a fost înlocuit treptat cu alți solvenți mai puțin toxici în aplicații care implică expunerea directă a lucrătorilor.

Majoritatea benzenului este utilizat ca intermediar în sinteza altor compuși chimici .

 ┌─ etilbenzen ─── stiren ─── polistiren
    │							
    │ ┌─ acetonă ┌─ policarbonat
    ├─ cumen ─┤ ┌─ bisfenol A ────┤	
    │ └─ fenol ─┤ └─ Rășini epoxidice
    │ └─ rășini fenolice
    │		
benzen ┼─ nitrobenzen ─── anilină
    │							
    ├─ clorobenzen						
    │							
    │ ┌─ acid adipic ─── nailon 6,6		
    └─ ciclohexan ─┤					
            └─ caprolactamă ─── nailon 6 
Unii dintre compușii chimici produși din benzen
Procente din principalii derivați ai benzenului

Derivații de benzen care au fost produși în cantități mai mari în 1981 sunt: [48]

O cantitate mai mică din benzenul produs este, de asemenea, destinată fabricării de anvelope , lubrifianți , coloranți , detergenți , medicamente , explozivi , cauciucuri și pesticide . [48]

În anii optzeci , principalii derivați ai benzenului erau:

 • etilbenzen (intermediar pentru fabricarea stirenului), care a folosit 48% din tot benzenul produs;
 • cumen, care a folosit 18%
 • ciclohexan, care a folosit 15%
 • nitrobenzen, care a folosit doar 7%.

Adăugat la benzină, benzenul mărește numărul octanic , acționând ca un anti-lovitură . De fapt, până în anii 1950 , benzina conținea un procent redus de benzen, care a fost ulterior înlocuit cu plumb tetraetil , mai puțin cancerigen, dar cu aceleași efecte anti-lovire. Cu toate acestea, în urma eliminării plumbului în benzină, multe țări au revenit la utilizarea benzenului ca agent antiblocare datorită reglementărilor stricte privind utilizarea plumbului tetraetilic. În Statele Unite și Uniunea Europeană , îngrijorările cu privire la efectele sale dăunătoare asupra sănătății ( saturnism ) și posibilitatea poluării apelor subterane au condus la o reglementare strictă, care stabilește limita de concentrație a plumbului tetraetil aproape de 1%.

Viene inoltre usato nella produzione del napalm .

Il benzene è una sostanza cancerogena riconosciuta, e per questo molti esperimenti descritti nei libri di chimica sono stati riscritti per evitare il contatto degli studenti col benzene. In molti casi, quando usato come solvente, può essere validamente sostituito dal toluene , molto meno nocivo.

Reattività

L'aromaticità del benzene lo rende differente dal punto di vista della reattività da altri idrocarburi insaturi.

Per esempio, la maggior parte degli alcheni possono essere idrogenati (il legame doppio viene trasformato in due legami semplici mediante addizione di idrogeno) in condizioni blande di temperatura e pressione (temperatura ambiente e pressione atmosferica), utilizzando nichel come catalizzatore. Nel caso del benzene, questa stessa reazione, per avvenire con velocità di reazione paragonabili al caso precedente, deve essere svolta a una temperatura di 180 °C e una pressione di 2 000 atm.

Questa differenza sostanziale tra le condizioni in cui si svolgono i due processi (idrogenazione degli alcheni e idrogenazione del benzene) è dovuta al fatto che l'idrogenazione fa perdere il carattere aromatico, provocando una destabilizzazione del composto.

Il benzene quindi predilige le reazioni di sostituzione rispetto alle reazioni di addizione, in quanto tali reazioni di sostituzione conservano il carattere aromatico della molecola. [50]

A temperature superiori ai 600 °C dimerizza in bifenile liberando idrogeno . [7]

2 φ-H → φ-φ + H 2

Sostituzione elettrofila aromatica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Sostituzione elettrofila aromatica e Orientamento dei sostituenti elettrofili sul benzene .

Con il termine sostituzione elettrofila aromatica si indica una generica reazione nella quale uno degli atomi di idrogeno è sostituito da un altro gruppo funzionale . Durante questa reazione, il benzene si comporta da nucleofilo , reagendo con un elettrofilo .

Il meccanismo di reazione comporta la delocalizzazione della carica positiva portata dall'intermediario della reazione (chiamato intermediario di Wheland ) per effetto della mesomeria, che tende a stabilizzare il carbocatione del benzene. Questa reazione necessita in genere di un acido di Lewis con la funzione di catalizzatore (si parla quindi di "catalisi acida").

Meccanismo di reazione di una generica reazione di sostituzione elettrofila aromatica

Alchilazione di Friedel-Crafts

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Reazione di Friedel-Crafts .

L' alchilazione di Friedel-Crafts porta alla formazione di alchilbenzeni (ovvero composti aventi formula generale ArR [51] ).

L'alchilazione di Friedel-Crafts è simile all'acilazione, tranne per il fatto che comporta l'alchilazione di un composto aromatico (quale il benzene) da parte di un alogenuro alchilico . Deve essere anch'essa catalizzata da un acido di Lewis forte. [52]

Alchilazione di Friedel-Crafts tra benzene e clorometano

Acilazione di Friedel-Crafts

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Reazione di Friedel-Crafts .

L' acilazione di Friedel-Crafts porta alla formazione di acilbenzeni (ovvero composti aventi formula generale ArCOR [51] ). [53] Essa è un caso particolare di sostituzione elettrofila aromatica. Questa reazione è l'acilazione di un composto aromatico, come il benzene, da parte del cloruro acilico. Questa reazione deve essere catalizzata da un acido di Lewis forte (come ad esempio AlCl 3 ).

Una reazione di acilazione di Friedel-Crafts

Derivati del benzene

Un gran numero di composti chimici di rilievo nelle industrie vengono ottenuti dalla sostituzione di uno o più atomi di idrogeno del benzene da parte di altri gruppi funzionali. Nel seguito ne vengono elencati alcuni.

Sostituzione da parte del gruppo alchile

Sostituzione da parte di altri gruppi

Idrocarburi policiclici aromatici

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Idrocarburi policiclici aromatici .

Composti eterociclici

Nei composti eterociclici sono uno o più atomi di carbonio dell'anello a essere sostituiti da altri elementi (in genere azoto , ossigeno e zolfo ). In alcuni casi vengono sostituiti sia atomi di carbonio sia atomi di idrogeno.

Effetti sulla salute

L'intossicazione provocata dal benzene o dai suoi derivati (ad esempio toluene , xileni o fenoli ) è detta benzolismo . [54]

L' inalazione di un tasso molto elevato di benzene può portare al decesso; un'esposizione da cinque a dieci minuti a un tasso di benzene nell'aria al 2% (ovvero 20 000 ppm ) è sufficiente a condurre un uomo alla morte. [48] Dei tassi più bassi possono generare sonnolenza , vertigini , tachicardia , mal di testa , tremori , stato confusionale o perdita di coscienza . La dose letale per ingestione è di circa 50÷500 mg / kg (milligrammo di sostanza ingerita rispetto al peso dell'individuo espresso in chilogrammi). [48] L'ingestione di cibi o bevande contenenti tassi elevati di benzene possono scatenare vomito , irritazione gastrica , vertigini, sonnolenza, convulsioni , tachicardia, e nei casi più gravi provocare la morte.

Il principale effetto di un'esposizione cronica al benzene è il danneggiamento dei tessuti ossei e la diminuzione delle cellule del midollo osseo , che può causare una diminuzione del tasso di globuli rossi nel sangue e un' anemia aplastica o una leucemia . Può anche dare origine a coaguli , difficoltà di coagulazione del sangue e indebolimenti del sistema immunitario .

Effetti dell'azione di un agente intercalante sulla sequenza del DNA. In nero sono evidenziate le porzioni del DNA modificate dall'agente intercalante.

Il benzene è stato classificato dall' IARC come agente carcinogeno del gruppo 1. [55] La sua cancerogenicità è legata al suo comportamento da agente intercalante : esso infatti "scivola" tra i nucleotidi di un acido nucleico (come il DNA ) provocando errori di lettura o scrittura del codice genetico ; ciò danneggia la sintesi proteica e rende incontrollata la riproduzione cellulare (portando al cancro ). Danneggia soprattutto le cellule germinali [56] .

Non tutti i composti planari sono necessariamente cancerogeni. Ad esempio, l' acido benzoico , molto simile al benzene, perfettamente planare (sia l'anello sia il gruppo carbossilico sono planari), non è cancerogeno (viene trasformato in acido ippurico ) ei suoi sali di sodio e potassio viengono utilizzati come conservante alimentare . Allo stesso modo, la fenilalanina , un amminoacido essenziale , comprende nel suo residuo un gruppo fenile (un anello benzenico), non è assolutamente cancerogena, anzi, la mancata assunzione di tale sostanza può provocare seri problemi.

Alcune donne esposte a livelli elevati di benzene per molti mesi hanno avuto anomalie nel ciclo mestruale e una diminuzione del volume delle ovaie . Studi condotti su animali hanno dimostrato che l'esposizione al benzene durante la gravidanza porta a nascite sotto peso, ritardi nello sviluppo osseo e danni al midollo osseo.
L'effetto del benzene sulla fertilità dell'uomo o il corretto sviluppo del feto non è conosciuto, ma uno studio recente fatto su di un campione di 271 donne incinte e non fumatrici ha mostrato un aumento del rischio della riduzione del piede del bebè alla nascita e della circonferenza cranica se la mamma è stata esposta al benzene e agli altri inquinanti a esso legato. Queste madri, giunte alla ventisettesima settimana di gravidanza, hanno portato degli apparecchi in grado di dosare e misurare la quantità degli inquinanti nell'aria. Il risultato è stato che sono state esposte mediamente a 1,8 µg/m 3 , con dei tassi oscillanti tra 0,5 e 7,5 µg/m 3 . Questo studio ha dimostrato anche che il limite di 5 µg/m 3 , proposto dall'UE come obiettivo per il 2010 è stato superato nel 10% dei casi. [ senza fonte ]

Per purificare l'ambiente interno, possono essere usate delle piante (soprattutto la gerbera , il crisantemo , la sansevieria e l' edera ), che hanno la capacità di utilizzare il benzene dell'aria per il loro metabolismo .

È possibile misurare l'esposizione al benzene dosandone la concentrazione nelle urine , nel sangue e nell'aria espirata, sebbene vi siano delle limitazioni a tali metodologie dovute alla trasformazione dei metaboliti del benzene. [57] Il trans,trans- acido muconico è un metabolita del benzene nell'uomo. La determinazione della sua concentrazione nelle urine è pertanto usata come biomarcatore dell'esposizione al benzene. Nel caso dell'analisi delle urine, l'esame può essere però falsato dal fatto che i prodotti di degradazione metabolica del benzene sono gli stessi derivati dal metabolismo di altre sostanze. Negli altri due casi, le analisi vanno eseguite in tempi brevi dopo l'esposizione, dato che il benzene viene metabolizzato abbastanza rapidamente.

Benzene e leucemie

Midollo osseo affetto da leucemia mieloide acuta

A causa del suo uso nell' industria della gomma , della plastica , delle vernici e petrolchimica , il benzene rappresenta un contaminante ambientale molto diffuso. La sua inalazione cronica negli umani si associa inizialmente a discrasia ematologica , che può degenerare nel corso degli anni in anemia aplastica e leucemia mieloide acuta . [58] [59] Per poter esercitare azione mutagena e cancerogena, il benzene deve andare incontro a metabolismo ossidativo e trasformarsi in intermedi reattivi (detti " metaboliti "). Questi includono lo stesso fenolo , l' idrochinone , il catecolo , l' 1,2,4-benzentriolo , il benzene-1,2-diidrodiolo e l' acido muconico . [59]

Esperimenti in vitro e in vivo hanno dimostrato la presenza di addotti covalenti nel midollo osseo in seguito all'esposizione a benzene. [58] Tali addotti vengono formati dai metaboliti del benzene.

Gli studi al riguardo sono stati confermati anche dieci anni dopo e sono stati aggiornati da varie scoperte: [ senza fonte ]

 • l'anione superossido è responsabile della catalisi ossidativa dell'anello del benzene;
 • la contemporanea presenza dell'enzima superossido dismutasi (SOD), neutralizza l'ossidazione del benzene da parte del superossido;
 • lo ione rame bivalente (Cu 2+ ) catalizza il "cycling" ossidoriduttivo delle forme idrossi-chinoniche e la sua azione può essere bloccata dalla SOD o dalla catalasi ;
 • gli studi di risonanza paramagnetica elettronica (EPR) e di intrappolamento di spin ("spin-trapping") suggeriscono che la specie radicalica che danneggia il DNA per auto-ossidazione del benzene-1,2,4-triolo non è il radicale idrossile (OH•).
 • l'intervento degli enzimi ferro -dipendenti citocromo P450 è fondamentale perché il fenolo venga convertito in idrochinone. [58]

La rilevanza biologica di queste scoperte è supportata dalle osservazioni che l'esposizione di topi a benzene (per inalazione) porta a riarrangiamenti cromosomici del tipo scambio cromatidico ( SCE o sister chromatid exchange ). Mutazioni analoghe e altre aberrazioni sono state ritrovate nei soggetti che sono stati esposti al benzene. [60]

Metabolismo del benzene

Metabolismo del benzene

Il benzene, essendo molto volatile , viene facilmente assorbito dall'organismo in seguito a inalazione, contatto dermico o ingestione. [61]
Il modo più pericoloso per assorbire il benzene è tramite inalazione, in quanto, una volta arrivato negli alveoli polmonari viene assorbito dai fitti capillari. L'assorbimento per via cutanea può avvenire solo se il benzene è presente allo stato liquido. La velocità di assorbimento cutaneo nell'uomo è pari a 0,4 mg/cm h. [61]
L'assorbimento per ingestione è teorizzato intorno al 100%, in seguito a un esperimento su cavie da laboratorio. [61]
Molti autori sostengono che la frazione di benzene eliminato mediante l'espirazione di un soggetto contaminato varia tra il 10 e il 50%, mentre per via urinaria viene espulso, senza modifiche, una quota inferiore all'1%.
La rimanente parte, quella ancora presente nel corpo, viene metabolizzata dal sistema delle monossigenasi del citocromo microsomiale P-450 2E1 (CYP2E1) per ottenere benzene epossido (agente cancerogeno e mutageno). L'ossidazione del benzene viene svolta dagli enzimi CYP2E1 e la reazione tra il benzene e un radicale idrossile formando un radicale idrossicicloesadienile intermedio rappresentano i principali sistemi metabolici utilizzati dal corpo per eliminare il benzene. [61]
Il benzene epossido può anche reagire con il glutatione dando acido S-fenilmercapturico, abbreviato con S-PMA, eliminato con le urine. Il metabolismo completo del benzene porta alla formazione di tre differenti classi di composti: metaboliti con anello idrossilato, metaboliti con anello dimerico e metaboliti ad anello aperto.
I metaboliti ad anello idrossilato, come fenolo, p -idrochinone, catecolo e 1,4-benzentriolo, formano soprattutto solfati e coniugati glucuronidici, sempre espulsi per via urinaria, inoltre tali metaboliti possono essere ulteriormente ossidati ai rispettivi semichinoni per reagire con le macromolecole cellulari. [61]

Fonti di emissione e contromisure ambientali

Il traffico veicolare costituisce una delle maggiori fonti di emissione di benzene

Il benzene è annoverato nella lista degli inquinanti atmosferici redatta nel documento del Clean Air Act , [62] e come inquinante delle acque nel Clean Water Act . [48]

Il benzene è presente nei gas di scarico delle vetture: ad esempio è stato stimato che in provincia di Bolzano il 75% delle emissioni di benzene sia attribuibile al traffico dei veicoli. [63]

Uno dei luoghi in cui si hanno maggiori esposizioni al benzene del pubblico e dei lavoratori sono le stazioni di servizio , [48] in quanto è inevitabile che una certa quantità di benzene, che è contenuto nella benzina come additivo, si disperda durante le operazioni di rifornimento. Infatti, al momento del rifornimento, la manichetta può lasciare scappare una piccola quantità di benzene che a causa della sua estrema volatilità si disperde nell'aria, venendo inalato dal benzinaio e dal cliente.

Per questo motivo, in alcuni Stati (ad esempio in California ) le manichette sono provviste di opportune "protezioni" che minimizzano tali emissioni di benzene. [ senza fonte ] Nel 2008 , la Commissione europea ha proposto un progetto con lo scopo di rendere obbligatorio il recupero dei vapori della benzina durante il rifornimento. Il recupero è già obbligatorio nell'UE per lo stoccaggio e la consegna alle stazioni di servizio. [ senza fonte ]

Altre vie di esposizione al benzene sono: le industrie di produzione e utilizzo del benzene stesso, il fumo di tabacco e le acque inquinate da idrocarburi. [48]

Limiti di sicurezza

L' EPA ( Environmental Protection Agency , agenzia di protezione ambientale statunitense) ha fissato il tasso limite di benzene nelle acque potabili a 5 µg/L, [48] e ha posto l'obbligo di denunciare versamenti accidentali di benzene nell'ambiente superiori a 10 libbre (circa 4,5 kg). [ senza fonte ]

Il limite TLV-TWA è fissato a 0,5 ppm per un'esposizione prolungata di 8 ore al giorno ea 2,5 ppm per esposizioni non superiori ai 15 minuti. [48]

Secondo il cosiddetto MSAT2 ( Mobile Source Air Toxics rule ) dell' EPA , pubblicato nel 26 febbraio 2007 , a partire dal 2011 le aziende che raffinano e importano benzina devono sottostare a un contenuto limite di benzene pari allo 0,62% in volume. [64]

Frasi di rischio e frasi di sicurezza

Un flacone contenente benzene. Sull'etichetta sono visibili i simboli di rischio chimico.

Il benzene è un composto chimico molto pericoloso, e necessita quindi di molte precauzioni. Deve essere conservato tra i 15 e 25 °C.

Scheda internazionale di rischio

Frasi R
Frasi R Rischio
R: 11 Facilmente infiammabile.
R: 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.
R: 45 Può provocare il cancro.
R: 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R: 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
R: 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
Frasi S
Frasi S Sicurezza
S: 45 In caso d'infortunio o di malore, consultare immediatamente un medico (recare possibilmente con sé l'etichetta).
S: 53 Evitare l'esposizione, procurarsi istruzioni particolari prima dell'utilizzazione.

Contaminazioni da benzene

 • In seguito all'esplosione di un'azienda petrolchimica nella città di Jilin nella Repubblica Popolare Cinese il 13 novembre 2005 , una quantità di benzene stimata alle cento tonnellate si è riversata nel fiume Songhua , un importante affluente del fiume Amur . Questo incidente ha causato numerosi tagli nella distribuzione dell'acqua nelle città situate a valle, come Harbin (3,8 milioni di abitanti). [65] [66]
 • Nel 2008 è stata ritrovata in nove confezioni di colori a tempera provenienti principalmente dalla Cina una percentuale di benzene superiore alla concentrazione limite stabilita dal decreto del Ministero della salute del 29 luglio 1994 . [67] [68]
 • In seguito a un incendio di ingenti proporzioni presso uno stabilimento di vernici situato nel comune di Brendola , alte percentuali di benzene sono state rilevate dall'ente regionale ARPAV. (120/115 microgrammi/m 3 ). [69]

Il benzene nell'universo

Nel corso degli anni sono state svolte diverse indagini per stabilire la presenza di benzene e di altri idrocarburi sui corpi del sistema solare . L'importanza di tali indagini risiede nel fatto che un' atmosfera ricca di idrocarburi e altre sostanze è una prerogativa dell' origine della vita , per cui lo studio di tali condizioni può aiutarci a comprendere come la vita si sia originata e ad avanzare ipotesi sulla probabile esistenza della vita fuori dal nostro pianeta .

Immagini 3D del benzene

Anaglifo del benzene. Per una corretta visualizzazione, indossare gli occhialini con lenti blu e rosse.
Modello 3D Cross-Eyed del benzene. Per una corretta visualizzazione, incrociare lo sguardo fino a sovrapporre i due punti rossi.

Note

 1. ^ a b c Mariangela Spagnoli et al, Foglio di approfondimento - Benzene ( PDF ), su ispesl.it , Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro , 2006. URL consultato il 3 luglio 2013 (archiviato dall' url originale il 5 luglio 2011) .
 2. ^ ( EN ) BENZENE , su pubchem.ncbi.nlm.nih.gov .
 3. ^ a b c Villavecchia , p. 599 .
 4. ^ a b c d e f ( EN ) National Institute of Standards and Technology - Benzene, Phase change data
 5. ^ ( EN ) National Institute of Standards and Technology - Benzene, Gas phase thermochemistry data
 6. ^ a b c d ( EN ) National Institute of Standards and Technology - Benzene, Condensed phase thermochemistry data
 7. ^ a b c d e ( EN ) BG-Institute for Occupational Safety and Health - Benzene Archiviato il 13 agosto 2011 in Internet Archive .
 8. ^ ( EN ) Haz-map Archiviato il 21 marzo 2010 in Internet Archive .
 9. ^ scheda del benzene su IFA-GESTIS Archiviato il 16 ottobre 2019 in Internet Archive .
 10. ^ Il benzene infatti può essere visto come un fenile (" " o " ") a cui è legato un atomo di idrogeno.
 11. ^ Solomons , p. 51 .
 12. ^ A. Post Baracchi e A. Tagliabue, Chimica, progetto modulare , Andrea Bulgarini (progetto grafico, videoimpaginazione, esecuzione disegni), Torino, S. Lattes & C. Editori SpA, 2003, p. 561, ISBN 978-88-8042-337-9 .
 13. ^ "fenile" nel vocabolario Treccani , su treccani.it . URL consultato il 18 aprile 2017 ( archiviato il 19 marzo 2021) .
 14. ^ Agenzia regionale per la protezione ambientale , Dall'a-mianto.. alla z-anzara , su arpa.veneto.it , ARPA (Veneto) , 2004. URL consultato il 3 luglio 2013 (archiviato dall' url originale il 3 luglio 2013) .
 15. ^ Kolmetz, Gentry, Guidelines for BTX Revamps, AIChE 2007 Spring Conference
 16. ^ US Environmental Protection Agency, Control of Hazardous Air Pollutants From Mobile Sources , su epa.gov , 27 giugno 2008, p. 15853. URL consultato il 29 marzo 2006 (archiviato dall' url originale il 5 dicembre 2008) .
 17. ^ Villavecchia , p. 598 .
 18. ^ ( EN ) Chemistry explained Archiviato il 19 marzo 2021 in Internet Archive .
 19. ^ Solomons , p. 404 .
 20. ^ ( EN ) Enciclopedia Britannica, Benzene Archiviato il 19 marzo 2021 in Internet Archive .
 21. ^ Con il nome "benzino" ci si riferisce ad un altro composto chimico (vedi benzino ), da non confondere con il benzene.
 22. ^ Complete Dictionary of Scientific Biography .
 23. ^ ( EN ) Enciclopedia Britannica, Pierre-Eugène-Marcellin Berthelot Archiviato il 19 marzo 2021 in Internet Archive ..
 24. ^ a b c Shipley , p. 45 .
 25. ^ Si racconta che August Kekulé venne ispirato da un sogno in cui aveva immaginato sei scimmiette che tenendosi la coda formavano un cerchio. Una volta sveglio immaginò che le scimmiette fossero in realtà gli atomi di carbonio disposti sui vertici di un esagono regolare. Con la tecnica della diffrazione ai raggi X e la teoria degli orbitali ibridati la teoria venne ufficialmente confermata.
 26. ^ J. Dewar, On the Oxidation af Phenyl Alcohol, and a Mechanical Arrangement adapted to illustrate Structure in the Non-saturated Hydrocarbons , in Proc. Royal Soc. Edinburgh , 6,62, 1867, p. 96.
 27. ^ EE Van Tamelen, SP Pappas, Bicyclo [2.2.0]hexa-2,5-diene , in J. Am. Chem. Soc. , vol. 85, n. 20, 1963, pp. 3297-3298, DOI : 10.1021/ja00903a056 .
 28. ^ Il legame covalente
 29. ^ TJ Katz, EJ Wang, N. Acton, Benzvalene synthesis , in J. Am. Chem. Soc. , vol. 93, n. 15, 1971, pp. 3782-3783, DOI : 10.1021/ja00744a045 .
 30. ^ Solomons , p. 406 .
 31. ^ Solomons , p. 405 .
 32. ^ K. Lonsdale , The Structure of the Benzene Ring in Hexamethylbenzene , in Proceedings of the Royal Society , 123A, 1929, p. 494.
 33. ^ K. Lonsdale, An X-Ray Analysis of the Structure of Hexachlorobenzene, Using the Fourier Method , in Proceedings of the Royal Society , 133A, 1931, pp. 536-553. URL consultato l'8 marzo 2010 ( archiviato il 19 marzo 2021) .
 34. ^ A. Post Baracchi, A. Tagliabue,Chimica. Progetto Modulare Archiviato il 23 febbraio 2013 in Internet Archive . , ISBN 978-88-8042-414-7 , pag. 606
 35. ^ Marco Guglielmino, Idrocarburi aromatici , su oilproject.org , Oilproject , 14 novembre 2012. URL consultato il 28 giugno 2013 (archiviato dall' url originale il 27 giugno 2013) .
 36. ^ Solomons , p. 409 .
 37. ^ Unicode Character 'BENZENE RING' (U+232C) , su fileformat.info . URL consultato il 16 gennaio 2009 ( archiviato il 19 marzo 2021) .
 38. ^ Unicode Character 'BENZENE RING WITH CIRCLE' (U+23E3) , su fileformat.info . URL consultato il 16 gennaio 2009 ( archiviato il 19 marzo 2021) .
 39. ^ GE Bacon, N. Curry e S. Wilson, A Crystallographic Study of Solid Benzene by Neutron Diffraction , in Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences , vol. 279, n. 1376, 12 maggio 1964, pp. 98-110, Bibcode : 1964RSPSA.279...98B , DOI : 10.1098/rspa.1964.0092 , JSTOR 2414835 .
 40. ^ Moran D, Simmonett AC, Leach FE, Allen WD, Schleyer PV, Schaefer HF, Popular Theoretical Methods Predict Benzene and Arenes To Be Nonplanar , in Journal of the American Chemical Society , vol. 128, n. 29, 2006, pp. 9342-3, DOI : 10.1021/ja0630285 , PMID 16848464 .
 41. ^ David L. Cooper, Joseph Gerratt e Mario Raimondi, The electronic structure of the benzene molecule , in Nature , vol. 323, n. 6090, 1986, pp. 699-701, Bibcode : 1986Natur.323..699C , DOI : 10.1038/323699a0 .
 42. ^ Linus Pauling, Electronic structure of the benzene molecule , in Nature , vol. 325, n. 6103, 1987, p. 396, Bibcode : 1987Natur.325..396P , DOI : 10.1038/325396d0 .
 43. ^ Richard P. Messmer e Peter A. Schultz, The electronic structure of the benzene molecule , in Nature , vol. 329, n. 6139, 1987, p. 492, Bibcode : 1987Natur.329..492M , DOI : 10.1038/329492a0 .
 44. ^ Richard D. Harcourt, The electronic structure of the benzene molecule , in Nature , vol. 329, n. 6139, 1987, pp. 491-492, Bibcode : 1987Natur.329..491H , DOI : 10.1038/329491b0 .
 45. ^ Solomons , pp. 407-408 .
 46. ^ ( EN ) NMR Benzene Archiviato il 18 giugno 2010 in Internet Archive .
 47. ^ Solomons , pp. 481 e 485 .
 48. ^ a b c d e f g h i j k l m ( EN ) Hazardous Substances Data Bank
 49. ^ È possibile effettuare il processo anche a temperature più elevate.
 50. ^ Solomons , p. 434 .
 51. ^ a b Il simbolo "Ar" in questo ambito indica un gruppo fenile, mentre "R" indica un qualsiasi radicale idrocarburico.
 52. ^ Solomons , p. 442 .
 53. ^ Solomons , p. 441 .
 54. ^ Corriere della sera.it - Dizionario della salute , su corriere.it . URL consultato il 13 marzo 2010 ( archiviato il 19 marzo 2021) .
 55. ^ Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente della provincia di Trento , su appa-agf.net . URL consultato l'8 marzo 2010 (archiviato dall' url originale il 10 maggio 2006) .
 56. ^ ( EN ) Benzene-induced histopathological changes and germ cell population dynamics in testes of Sprague Dawley rats , su ncbi.nlm.nih.gov , NCBI , PubMed . URL consultato il 29 aprile 2019 ( archiviato il 19 marzo 2021) .
 57. ^ Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (2007). Benzene: Patient information sheet. ( PDF ), su atsdr.cdc.gov . URL consultato l'8 marzo 2010 (archiviato dall' url originale il 2 febbraio 2015) .
 58. ^ a b c ( EN ) Carcinogenic Effects of Benzene: An Update Archiviato il 19 marzo 2021 in Internet Archive .
 59. ^ a b A. Neri, S. Dragoni, G. Franco, M. Valoti, Tossicità di metaboliti del benzene a carico di diverse tipologie cellulari , su sitox.org . URL consultato il 9 marzo 2010 (archiviato dall' url originale il 30 luglio 2013) .
 60. ^ Erexson .
 61. ^ a b c d e Assorbimento, metabolismo ed escrezione del benzene ( PDF ), su tesionline.com . URL consultato il 17 aprile 2010 ( archiviato il 19 marzo 2021) .
 62. ^ ( EN ) Clean Air Act, Hazardous air pollutants
 63. ^ Relazione sanitaria , su provincia.bz.it .
 64. ^ Control of Hazardous Air Pollutants From Mobile Sources:Early Credit Technology Requirement Revision
 65. ^ AsiaNews.it - Solo una multa per la fabbrica che ha versato benzene nel Songhua
 66. ^ ( EN ) Chinese Petrochemical Explosion Spills Toxics in Songhua River
 67. ^ Interrogazione parlamentare n. 4-00551
 68. ^ ADUC - Cina. Pennarelli per bambini cancerogeni
 69. ^ Società Editrice Athesis SpA, Benzene elevato Arpav indaga sulle diossine , su Il Giornale di Vicenza.it . URL consultato il 1º luglio 2019 .
 70. ^ SJ Kim, J. Caldwell, AR Rivolo, R. Wagner, Infrared Polar Brightening on Jupiter III. Spectrometry from the Voyager 1 IRIS Experiment , in Icarus , vol. 64, 1985, pp. 233-48, DOI : 10.1016/0019-1035(85)90201-5 . URL consultato il 28 agosto 2008 .
 71. ^ La missione Cassini-Huygens: 4 anni in orbita attorno a Saturno Archiviato il 3 marzo 2012 in Internet Archive .
 72. ^ Albino Carbognani, Il pianeta Marte Archiviato il 1º dicembre 2008 in Internet Archive .

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 22850 · LCCN ( EN ) sh85013229 · GND ( DE ) 4144541-7 · BNF ( FR ) cb120494267 (data) · NDL ( EN , JA ) 00560611
Chimica Portale Chimica : il portale della scienza della composizione, delle proprietà e delle trasformazioni della materia