Canonul Bibliei

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Vincent van Gogh ,
Natură moartă cu Biblie

Canonul biblic este, în contextul evreiesc și creștin , lista textelor conținute în Biblie , recunoscută ca inspirată de Dumnezeu și, prin urmare, sacră , normativă pentru o comunitate specifică de credincioși în materie de credință și morală . Cuvântul canon este traducerea grecului κανὡν ( kanon , literalmente „trestie”, „baston drept”). Termenul indica inițial o riglă , adică o tijă pentru măsurarea lungimilor; de aici, deja în greacă, sensul tradus de regulă, prescripție, catalog oficial, model.

Printre diferitele religii și confesiuni religioase există diferențe considerabile atât în ​​modul de înțelegere a inspirației Bibliei , cât și în listele reale de cărți considerate „canonice”. Prin urmare, există diferite canoane:

Cărțile referitoare la Isus identificate de creștini de comun acord ca Noul Testament nu sunt acceptate în canoanele ebraice și samaritene. Bisericile creștine acceptă, ca parte a ceea ce numesc Vechiul Testament, toate cărțile incluse în ceea ce evreii numesc acronimul Tanakh, dar au păreri diferite cu privire la calificarea canonicilor care urmează să fie dată anumitor alte cărți în cele din urmă.

Textele excluse de o biserică, dar acceptate de altele, sunt numite „ apocrife ” de aceasta.

Canon ebraic

Vechiul Testament
Ebraică , catolică , ortodoxă , protestantă

Pentateuh :

Profeți sau cărți istorice anterioare :

Profeți ulteriori - Profeți majori:

Profeți mai târziu - Profeți minori :

Scrieri :

Meghillot :

Până acum referințe evreiești

Deuterocanonice
(nu canonic pentru / conform evreilor ,
canoane pentru catolici și ortodocși ,
apocrif pentru protestanți )
Ortodox
Siriac ( Peshitta )
Proiectul religiei
folosiți masa
Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Tanakh , Apocrifele Vechiului Testament și Septuaginta .

Formare

Tanakh
Cărțile care alcătuiesc Tanakh , „Biblia ebraică”, au fost scrise în perioada din secolul al X-lea î.Hr. până la mijlocul secolului al II-lea î.Hr. [Nota 1] , în ebraică , „ limba sfântă ” (adică Lashon haQodesh ), și cu unele părți redate în aramaică , provenind din tradiția orală promulgată întotdeauna care a precedat formalizarea scrierilor.

Metodele și datele de redactare a textelor biblice sunt încă o sursă de discuții în rândul cărturarilor, care au ipotezat în mare parte că multe texte au rămas în formă orală de secole și abia ulterior au fost plasate în formă scrisă prin fuzionarea fragmentelor sau a documentelor preexistente ( ipoteza documentară ) cu tradiții orale. Numai în corespondență cu revenirea în Iudeea a evreilor deportați din exilul babilonian , trecerea de la faza orală la cea scrisă s-a dovedit crucială pentru poporul Israel . De-a lungul secolelor, rabinii au stabilit canonul și textul oficial al cărților care alcătuiesc astăzi Tanakh. [Nota 2] Pentru a preveni răspândirea variantelor textuale, cauzate de erori scribale la copiere sau de mici divergențe (de exemplu cronologice), documentate de exemplu în Manuscrisele Mării Moarte și în traducerile antice, au dezvoltat reguli stricte care garantează copierea corectă a manuscriselor Torei și controlul continuu asupra fiecărei litere.

Apocrifa Vechiului Testament
În paralel cu redactarea ultimelor cărți ale Torei și în primele secole ale erei creștine (aproximativ secolul III î.Hr. - secolul III d.Hr.), când comunitatea religioasă evreiască era relativ stabilă în jurul templului din Ierusalim, dar și în diaspora înfloritoare. în țările vecine din Orientul Mijlociu, au fost compuse un număr mare de scrieri cunoscute în prezent sub numele de Vechiul Testament apocrif .

Limba acestor texte era ebraică (în această perioadă era o limbă folosită doar în cultul liturgic), aramaică ( limba „oficială” răspândită în tot Orientul Apropiat) și greacă (care constituia limba franca în sfera elenistă , vorbită în în special de către comunitățile evreiești din diaspora din Egipt ). Conținutul și / sau atribuirea pseudoepigrafică a acestor apocrife au fost legate de textele actualului Tanakh .

șaptezeci
Comunitatea evreiască prezentă în orașul elenist Alexandria din Egipt a tradus textele biblice în limba greacă , limba lor vernaculară, într-o perioadă de timp cuprinsă între secolul III î.Hr. ( Tora ) și primul secol î.Hr. (unele Scrieri ). Numele cu care este indicată traducerea este Septuaginta , referindu-se la numărul legendar de traducători ai Torei, așa cum este descris în Epistola lui Aristea . Versiunea a avut un succes notabil în rândul evreilor vorbitori de greacă prezenți nu numai în Egipt, ci în întregul Orient Mijlociu: pentru ei, la fel ca coreligioniștii lor palestinieni, ebraica reprezenta acum doar o limbă moartă (în mod similar, evreii din Țara Israelul vorbitor de aramaică compusese Targumim ).
Septuaginta a inclus, de asemenea, mai multe cărți care nu au fost folosite nici în închinarea oficială a templului din Ierusalim, nici în sinagoga diasporei . Pentru a sublinia discrepanța numerică dintre textele conținute în Tanakh și în Septuaginta, printre cercetătorii actuali vorbim de obicei despre:
 • Canon palestinian sau canon scurt , inclusiv cărțile ebraico-aramaice din actualul Tanakh ;
 • Canon alexandrin sau canon lung , incluzând pe lângă cărțile prezente în canonul palestinian și alte texte cuprinse în Septuaginta .

Fixare

Până în secolul I d.Hr., Sanhedrinul nu a simțit nicio urgență specială în definirea clară a unui canon de texte sacre, deoarece textele cele mai utilizate în liturghia oficială erau cele cinci texte ale Torei și ale Psalmilor . Pentru celelalte texte nu erau necesare restricții sau interdicții speciale, iar utilizarea lor depindea de sinagoga locală. Cu toate acestea, în multe sinagogi din diaspora, Septuaginta a fost o parte integrantă a cultului, însoțind și uneori înlocuind lectura textelor ebraice.

Această situație nebuloasă, dar nu problematică, sa schimbat radical în urma răspândirii progresive a creștinismului în primul secol. Noua religie, care în primele zile nu era o alternativă la iudaism, ci părea să emane din ea, a adoptat mai degrabă traducerea Septuagintei decât textele ebraice originale. Biserica nașterii compunea și impunea încet Evangheliile , noi texte plasate una lângă alta în utilizarea liturgică cu cărțile tradiționale despre ceea ce a început să numească Vechiul Testament și scrisorile unor apostoli (în special Pavel ), folosite și în Liturghia creștină.

Aceste inovații au determinat Sanhedrinul să stabilească în mod clar canonul biblic ebraic. În trecut, erudiții credeau că acest lucru se întâmplase spre sfârșitul secolului I d.Hr. Despre circumstanțele acestei fixări, mulți erudiți contemporani au fost de acord cu istoricul iudeo-german Heinrich Graetz , care în 1871 a emis ipoteza că spre sfârșitul primului AD - lea un consiliu real al fariseu rabini a avut loc în localitatea palestiniană din Iamnia (formulare engleză, ebraică Yavneh sau Yabneh; latina Iamnia), cu scopul de a reorganiza comunității evreiești , care a fost orfan de templul din Ierusalim , distrus de romani în 70 și a conducerii curentului religios antagonist al saducheilor , legat de acesta.

Savanții Jack P. Lewis, Sidney Z. Leiman și mulți alții s-au exprimat împotriva tezei lui Graetz în anii 1960, care au considerat-o a consiliului ca o simplă ipoteză care nu poate fi documentată cu certitudine din surse. Potrivit altor cărturari, de fapt, „toate indicațiile indică faptul că canonul ebraic era deja închis pe vremea lui Isus și a apostolilor săi” [1] .

Iosif , la aproximativ 50 de ani de la moartea lui Iisus și despre vremea presupusului conciliu de la Jamnia , scrie în tratatul Contra Apionem : „Printre noi nu există miriade de cărți în contradicție și contrast între ele, ci doar 22 de cărți care descriu Întreaga perioadă a timpului, pe bună dreptate sunt considerați demni de încredere. Includ cele cinci cărți ale lui Moise [...] De la moartea lui Moise până la Artaxerxes [...] profeții post-mozaici au consemnat evenimentele vremii lor în 13 cărți Celelalte patru cărți conțin cântări de laudă lui Dumnezeu [...] Chiar și pentru timpul de la Artaxerxes până astăzi totul a fost înregistrat, dar această descriere nu se bucură de aceeași credibilitate a ceea ce precede, întrucât adevărata descendență a profeților a a eșuat. " Iosif a adăugat că până la vremea sa au existat 22 de cărți evreiești și nimeni nu a îndrăznit să adauge altele sau să înlăture unele ( CtAp 1,8), dar nu enumeră cărțile individuale, a căror listă nu poate fi determinată cu certitudine având în vedere și problema dublei cărți (cronici tip I și II).

Dacă afirmațiile sale sunt adevărate, se poate spune că, la vremea respectivă, canonul era deja fixat și că include 22 de cărți (împotriva celor 24 de cărți din Biblia ebraică în prezent). Interesant este faptul că Iosifus vorbește despre un canon al tuturor evreilor și nu doar despre o sectă religioasă (de exemplu fariseii ). Datele furnizate de Josephus sunt confirmate de 4 Ezra și de filosoful evreu Philo contemporan al lui Isus ( De vita contemplativa , 24).

În concluzie, informațiile aflate în posesia noastră indică faptul că canonul ebraic biblic ar putea fi deja definită în jurul primului secol î.Hr. , în care textele Tanakh sunt considerate definitiv texte sacre, adică Tora (citit Torah, legea), neviim (citire nevi 'ìm , profeți) și Ketuvim (citiți ketuvìm , scrieri). Acest al treilea grup de texte, în special, a fost considerat inspirat cu mai mare dificultate, având în vedere că au existat opinii discordante între diferitele școli rabinice (în special pentru Cântarea Cântărilor , Qoelet și Cartea Estera ). Indiferent de diferitele ipoteze teologico-literare care pot fi făcute, un criteriu empiric pentru acceptarea textelor ca canonice a fost luarea în considerare a limbajului de compoziție, adică ebraică . Totuși, acest criteriu nu a trebuit să fie absolut concludent: Sirach , deși a ajuns la noi în greacă, a fost scris inițial în ebraică [Nota 3] , dar a fost considerat la fel de necanonic. Evident, autorul autorului a jucat un rol important în acest text, poate la momentul respectiv considerat nu suficient de autoritar.

Listele din antichitate

Cartea numită Sirach , compusă între 180-175 î.Hr., oferă cea mai veche listă de texte biblice considerate canonice la acea vreme, deși indirect. În secțiunea numită „În lauda părinților” (cc. 44-49) sunt înălțate personaje din istoria biblică, ale căror fapte sunt povestite în cărțile Torei și Neviimilor . În pasajele Sir47,8-9; 44,5; 47,17; 44,4; 49,12 [2] cercetătorii contemporani văd referințe la Psalmi , Proverbe , Cântarea Cântărilor , Iov , Ezra-Neemia . Sirach citează în cele din urmă toate textele considerate în prezent canonice, cu excepția lui Ruth , Esther , Daniel și Qoelet .

În prologul operei, adăugat de nepotul autorului care a tradus Sirach din ebraică în greacă în jurul anului 132 î.Hr., cele trei secțiuni care au devenit tradiționale mai târziu sunt menționate explicit pentru prima dată: „în lege, în profeți și în celelalte scrieri ulterioare "(linia 1); „legea, profeții și restul cărților” (rândurile 24-25). Se remarcă faptul că a treia secțiune nu este clar definită, probabil din cauza incertitudinilor care existau deja cu privire la acceptarea canonicității unora dintre aceste texte.

Cartea a doua a Macabeilor (sfârșitul secolului al II-lea î.Hr.) din 2Mac2,13 [3] menționează o colecție de cărți pe care Neemia le-ar fi făcut în secolul al V-lea î.Hr., inclusiv „cărțile regilor (probabil Cărțile Regilor ), ale profeților (actualul Nevi'im ) și al lui David (probabil actuala Carte a Psalmilor ) și scrisorile regilor în jurul darurilor (dintre care unele s-au contopit în Ezr4 [4] ) ". Nu se menționează textele Torei , care în secolul al V-lea fuseseră deja redactate într-o formă definitivă. În 2Mac15,9 [5] sunt menționate legea și profeții.

În ceea ce privește textele Noului Testament , scrise în secolul I, există referințe implicite sau explicite la toate cărțile aflate în prezent în canonul ebraic, cu excepția Cântecului Cântărilor , Qoelet , Cartea Estera , Ezra - Neemia . De asemenea, nu există referiri la textele prezente în Septuaginta, dar nu și în Tanakh (zicale deuterocanonice în tradiția catolică). [Nota 4] În Lk24,44 [6] se menționează „lege, profeți și psalmi”, în timp ce în Mt5,17; Lk16,16; Fapte24,14 [7] sunt menționate numai legea și profeții. În cele din urmă, transpare incertitudinea referitoare la canonicitatea unora dintre Scrieri și la toate deuterocanonicele.

În secolul I d.Hr. Filon din Alexandria , în lucrarea Vita contemplativa (v. 25) mărturisește despre luarea în considerare a textelor sacre fără a insemna însă o tripartiție, vorbind despre „legile și oracolele sacre ale lui Dumnezeu enunțate de sfinții profeți și imnuri, psalmi și alte lucruri ”. În mod curios, cărțile deuterocanice nu sunt menționate în corpusul său voluminos, care se bucura, de asemenea, de o stimă considerabilă în rândul evreilor din diaspora din Alexandria.

Tot în primul secol, Iosifus în Împotriva Apionului (1,8) [8] vorbește despre 22 de cărți : 5 cărți ale Torei , 13 cărți ale Nevi'imului , 4 cărți de imnuri și înțelepciune. Fără a cita titlurile cărților, nu este posibil să se știe cu certitudine care dintre cărți le considera canonice sau nu și după ce criterii au fost numărate. Potrivit multor cărturari, însă, cărțile lui Iosif coincid cu cele considerate în prezent canonice de către evrei. [9] Cele 13 cărți profetice, de fapt, ar fi: Iosua, Judecătorii și Rut, Cărțile lui Samuel, Cărțile Regilor, Isaia, Ieremia și Plângeri, Ezechiel, Iov, Cartea celor doisprezece profeți minori, Daniel, Cronici, Ezra -Nehemia, Esther; în timp ce celelalte 4 cărți ar fi Psalmi, Proverbe, Qoelet și Cântarea cântărilor.

În Apocalipsa apocrifă a lui Ezra ( 2 Ezra în tradiția protestantă, 4 Ezra în tradiția catolică), databile cam la mijlocul secolului al II-lea d.Hr., sunt numărate 24 de cărți (v. 14,45). Motivul discrepanței cu Iosifus se poate datora faptului că unele perechi de cărți au fost considerate de acesta din urmă ca fiind una ( Rut cu judecătorii ; Plângeri cu Ieremia ).

În tradiția midrashică ulterioară, totuși, totalul a 24 de cărți predomină până în prezent (vezi Talmudul babilonian , Baba Bathra 14b; Midrash Rabbah of Numbers 14.4; 15.22), deși unele loci datează din secolul al II-lea ( Mishna , Yadaim , 3 , 5; Talmudul babilonian , Megilla , fol. 7) încă mărturisesc despre incertitudinile legate de Esther , Qoelet și Song of Songs .

Lista definitivă ebraică a Torei scrise: Tanakh

1leftarrow blue.svg Vocile principale: Dumnezeu (iudaism) , Cuvânt Divin .

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Înger , filozofie ebraică , Midrash , Moise , Numele lui Dumnezeu în Biblie § Întreaga Tora ca nume al lui Dumnezeu , Profeție , Cabala , Talmud și Tora .

Canonul cărților sacre pentru evrei este alcătuit din 24 de cărți, număr care devine 39 dacă numărăm separat cei doisprezece profeți minori , cele două cărți ale lui Samuel , cele două cărți ale regilor , Ezra și Neemia , și cele două cărți din Cronici .

1. בראשית ( Bereshìt , la început) - Geneza
2. שמות ( Shemòt , nume) - Exod
3. ויקרא ( Wayqra , și numit) - Levitic
4. במדבר ( Bemidbar , în deșert) - Numere
5. דברים ( Devarìm , cuvinte) - Deuteronom
 • נביאים ראשונים (Neviìm rishonim , profeți anteriori ) sau cărți istorice
6. יהושע ( Yehoshua ) - Iosua
7. שופטים ( Shofetìm ) - Judecători
8. שמואל ( Samuèl ) - Prima și a doua carte a lui Samuel
9. ספר מלכים ( sèfer malchìm - Cartea regilor) - Prima și a doua carte a Regilor
 • נביאים אחרונים ( Neviìm aharonim , mai târziu profeți )
10.ישעיהו ( Ysha'ihàu ) - Isaia
11. ירמיהו ( Yermihàu ) - Ieremia
12. יחזקאל ( Yehzqè'l ) - Ezechiel
13. תרי עשר ( Terè 'asàr , doisprezece în aramaică), cuprinzând cărțile numite doisprezece profeți minori (sau „doisprezece” sau „profeți minori”): [Nota 5]
 • הושע ( Hoshè'a ) - Osea
 • יואל ( Yoèl ) - Joel
 • עמוס ( Amòs ) - Amos
 • עובדיה ( Obadiàh ) - Obadiah
 • יונה ( Yonàh ) - Iona
 • מיכה ( Mikà ) - Micah
 • נחום ( Nahùm ) - Naum
 • חבקוק ( Habaqqùq ) - Habacuc
 • צפניה ( Zefanyàh ) - Țefania
 • חגי ( Haggài ) - Haggai
 • זכריה ( Zekaryàh ) - Zaharia
 • מלאכי ( Mal'aki ) - Malachi
14. תהילים ( Tehillìm ) - Psalmi
15. משלי ( Mishlè ) - Proverbe
16. איוב ( Iob ) - Iov
 • חמש המגילות ( Hamesh meghillot , cinci suluri) cuprinzând
17. שיר השירים ( Shìr hasshirìm ) - Cântec de cântece
18. רות ( rut ) - Rut
19. איכה ( Ekàh , vai) - Plângeri
20. קהלת ( Qohèlet , adunare) - Qoelet numit și Eclesiastul
21. אסתר ( Estèr ) - Esther
22. דניאל ( Dani'èl ) - Daniel
23. עזרא ( Ezra ) - Înțelegerea lui Ezra
נחמיה ( Nehemyah ) - Nehemiah
24. דברי הימים ( Debarè hayomim - Lucrurile zilelor) - Prima și a doua carte de Cronici

Conform tradiției evreiești, cărțile sunt grupate pentru a forma un total de 24. Numărul corespunde celor 22 de litere ale alfabetului ebraic , fiecare dintre ele corespunzând unei cărți (א Geneza, ב Exodul ...). Yod י, inițialul numelui lui Dumnezeu , este asociat cu 3 cărți: există diferite interpretări cu privire la acest subiect (cf. Tetragrammaton biblic ).

Canonul samaritean

Mică comunitate samariteană acceptă drept texte sacre doar cele cinci cărți ale Torei plus Cartea lui Iosua [10] . Uneori vorbim despre Esateuh (gr. „Șase cazuri”, în asonanță cu Pentateuh ) samaritean [Nota 6] sau Pentateuh samaritean care, dincolo de numărul de cărți, implică aproximativ 2000 de diferențe textuale, chiar dacă în mare parte foarte mici; unele suluri ale manuscriselor de la Marea Moartă pot fi prototipuri ale canonului scrise în alfabetul samaritean. Adesea, unde s-au găsit diferențe între textul păstrat de textul masoretic și cel samaritean, traducerea greacă numită Septuagint se baza pe o versiune ebraică veche ( „Vorlage” ), acum pierdută, dar similară celei de-a doua.

Interesul pentru canonul samaritean a început în 1616 , când Pietro Della Valle a adus înapoi o copie a textului dintr-o călătorie la Damasc ; discuția a continuat până în a doua jumătate a secolului al XX-lea , când descoperirea sulurilor de la Marea Moartă a arătat coincidența dintre texte și unii cercetători, în special în contextul protestant, au dorit să schimbe axa autenticității mai degrabă asupra canonului samaritean decât asupra cea tradițională evreiască.

Canon creștin

Formare

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Noul Testament ,Literatura sub-apostolică și Apocrifele Noului Testament .

Grupurile de scrieri produse sau utilizate în mediul creștin antic care intră în joc în problema canonului creștin sunt cinci.

Septuaginta

Primele comunități creștine au folosit, în cultul liturgic și ca referință pentru compilarea textelor Noului Testament , traducerea greacă a Vechiului Testament (un termen inventat de tradiția creștină) începută în Alexandria în Egipt în secolul al III-lea î.Hr. și s-a încheiat în secolul I î.Hr. Din cele aproximativ 350 de citate din Vechiul Testament prezente în NT, aproximativ 300 urmează, deși cu o oarecare libertate editorială, mai degrabă Septuaginta greacă decât textul ebraic (numit ulterior textul masoretic ).

Septuaginta include, de asemenea, alte opt texte produse în diaspora alexandrină între secolele IV-I î.Hr. (plus adăugiri la Daniel, Baruch și Esther). Acestea sunt numite deuterocanonice (în tradiția catolică) sau apocrife (în cea protestantă):

Noul Testament

Cele 27 de texte care alcătuiesc Noul Testament actual au fost compuse în limba greacă într-o perioadă relativ limitată, variind de la aproximativ 51 ( Prima scrisoare către Tesaloniceni ) până la 95 ( Apocalipsa lui Ioan ). În rândul cărturarilor biblici, ipoteza că redactarea Evangheliilor s-a bazat pe o colecție proto-evanghelică anterioară, așa-numita sursă Q , datând de la o perioadă nedefinibilă între 40-60, este larg răspândită, deși nu este unanimă. Cu toate acestea, acest text, dacă a existat, s-a contopit în narațiunile Evangheliilor și, prin urmare, a fost ulterior abandonat și pierdut. Autorii Noului Testament se prezintă, sau sunt indicați de tradiția creștină imediat următoare, ca apostoli . Deși Saul din Tars, numit Pavel , autorul a 13 scrisori, nu făcea parte din nucleul primordial al celor 12 apostoli (aleși de Hristos), el s-a considerat ca atare (al neamurilor), așa cum a spus că a fost chemat și trimis direct de Hristos pe celebrul drum spre Damasc („apostol” = trimis în greacă).

Literatura subapostolică

Termenul „literatură subapostolică” se referă la unele texte creștine care datează din așa-numita perioadă subapostolică (în jurul secolului al II-lea), adică imediat după cea apostolică (secolul I d.Hr.). În primele secole creștine, unele dintre aceste texte au fost tratate aproape ca canonice, de exemplu Prima Scrisoare a lui Clement , Păstorul lui Hermas și Epistola lui Barnaba , până la punctul că unele dintre ele sunt, de asemenea, conținute în manuscrisele vechi ale Bibliei. (de exemplu în Codex Sinaiticus și în Codex Vaticanus ). Niciuna dintre ele nu se numără printre cele 27 de cărți ale Noului Testament.

Apocrifa Vechiului Testament

Textele care sunt denumite în prezent texte apocrife ale Vechiului Testament au fost excluse din canonul ebraic la scurt timp după formarea majorității Noului Testament creștin. Prin urmare, comunitatea creștină, ca și comunitatea evreiască, nu își exprimase încă o respingere categorică față de ei. Prin urmare, deși niciunul dintre apocrifi din Vechiul Testament nu a fost folosit de Biserică pentru funcțiile liturgice, în unele loci ale lucrărilor Noului Testament unele expresii trădează o dependență din partea autorilor creștini (Gd14-15 [11] citează în mod explicit Cartea apocrifă a Enoh , Gd9 [12] citează implicit Adormirea apocrifă a lui Moise ).

Apocrifa Noului Testament

Începând cu mijlocul secolului al II-lea d.Hr., multe texte indicate în prezent ca apocrife ale Noului Testament au fost compuse, în special într- un mediu eretic (în special gnostic ), dar nu numai. De obicei, autorii se prezentau pseudoepigrafic ca personaje ale Noului Testament , în special apostoli , trădând conștientizarea originalității (și, prin urmare, a falsității istorice) a conținutului povestit. Niciunul dintre aceste texte nu a fost folosit de Biserică pentru funcții liturgice. Consultarea lor a fost lăsată în seama studiului și meditației fiecărui credincios, iar Biserica a interzis citirea lor pentru texte de origine sau conținut eretic. Cu toate acestea, așa cum se crede în prezent pe scară largă, nu a existat o ardere reală a textelor cu pedeapsa proprietarilor.

Vechiul Testament

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Vechiul Testament .

În ceea ce privește textele din Vechiul Testament , practic autorii creștini din primele secole nu au avut nicio îndoială în a accepta ca inspirați de Dumnezeu și normativi pentru Biserică textele considerate canonice de tradiția evreiască, adică cele 39 (24 în numărul evreiesc) cărțile Tanakhului . Au existat unele îndoieli inițiale care au fost ulterior depășite pentru Esther , similar cu ceea ce s-a întâmplat în tradiția evreiască. Conform unui termen ulterior folosit în tradiția catolică, aceste texte sunt denumite „ proton canon” (adică parte a „primului canon”), iar pentru această listă se folosește termenul „canon scurt” sau „canon palestinian” . Le moderne confessioni cristiane tendono ancora oggi ad accettare come ispirati questi 39 libri.

I dubbi della tradizione cristiana, che hanno portato a definire canoni dell'AT diversificati a seconda delle varie confessioni contemporanee, riguardano altri libri non presenti nella Tanakh ebraica ma contenuti in altre Bibbie cristiane. In particolare si notano dubbi tra gli autori cristiani circa alcuni libri detti nella tradizione cattolica ' deuterocanonici ', contenuti nella Bibbia greca detta Settanta , e per questa lista si usa la dicitura 'canone lungo' o 'canone alessandrino' (la Settanta è stata realizzata ed era in uso nella città di Alessandria d'Egitto ). Tra i deuterocanonici è difficile dare una valutazione su come fossero considerati il libro di Baruc e la Lettera di Geremia , che talvolta erano accorpati col libro di Geremia .

Inoltre alcuni testi sono propri della Bibbia siriaca detta Peshitta e della Bibbia etiope , accolti rispettivamente nei canoni siriaco e copto ma considerati apocrifi dalle altre confessioni.

Canonicità e uso dei testi dell'Antico Testamento
Autore Tanakh Deuterocanonici Altri testi
Letteratura sub-apostolica
fine I - inizio II secolo
no Bar, 1Mac -
Marcione (eretico)
circa 110-160
no no no
Giustino
circa 100-168
sì? (canone della Chiesa diverso da quello ebraico) Enoch [13]
Melitone di Sardi [14]
m. 180
sì;
no Ester
solo Sap -
Atenagora di Atene
circa 133-190
Enoch [15]
Ireneo di Lione
circa 130-202
Enoch [16]
Tertulliano
circa 150-220
no Tb, Gd, aggiunte Ester Enoch [17]
Ippolito
170 circa - 235
Sap, Bar, 1-2Mac, Susanna Enoch [18]
Origene
185-254
no;
solo Tb, Gdt, Dan [19] ;
[Nota 7]
Enoch [20]
Cipriano
199-258
no Tb, Gd, aggiunte Ester -
Codex Vaticanus
IV secolo
no 1Mac; 2Mac -
Codex Sinaiticus
IV secolo
Tb, Gdt, 1Mac 4 Maccabei
Eusebio di Cesarea
275 circa - 339
antilegomena (disputati) ma autorevoli -
Concilio provinciale di Laodicea
(canone 60) [21]
363-364
Bar, Lettera di Geremia -
Ilario di Poitiers
315 circa - 367
autorevoli -
Atanasio [22]
295 circa - 373
autorevole Est;
Bar e Let Ger inclusi in Ger
autorevoli Sap, Sir, Gdt, Tb -
Decreto di Damaso , papa [23]
o De explanatione fidei
382
-
Priscilliano , eretico [24]
m. 385
-
Cirillo di Gerusalemme
315 circa - 386
no vietata anche lettura privata -
Sinodo di Ippona
(canone 38) [25]
8 ottobre 393
-
3º sinodo di Cartagine
(canone 47) [26]
28 agosto 397
-
Codex Alexandrinus
V secolo
3 Maccabei ; 4 Maccabei ; Odi
Peshitta
V secolo
no Tb Apocalisse di Baruc , Salmo 151 , Salmi 152-155
Epifanio di Salamina
315 circa - 403
autorevoli -
Innocenzo I , papa [27]
20 febbraio 405
-
Rufino
345-411
autorevoli -
Girolamo
347-420
apocrifi [Nota 8] ;
autorevoli
-
Agostino [28]
354-430
-
Decreto di Gelasio , papa
o De libris recipiendis et non recipiendis [29]
?492-496
-
Codex Claromontanus [3]
VI secolo
no Bar (forse accorpato con Ger) 4 Maccabei
Lista dei sessanta libri
VII secolo [30]
no Ester no (non cita Bar e Let Ger, forse accorpati con Ger) elenca 25 apocrifi (27 con 3-4 Mac)
Niceforo [31]
758 circa - 828
no no 12 apocrifi
Fozio di Costantinopoli [32]
820 circa - 898
-
Concilio di Firenze [Nota 9]
4 febbraio 1442
-
Concilio di Trento [33]
8 aprile 1546
-

Complessivamente, fino al concilio di Trento nel XVI secolo all'interno della chiesa latina prevalse direttamente o indirettamente la posizione dell'autorevolissimo Girolamo : i deuterocanonici erano usati e citati anche se non erano considerati propriamente alla stregua dei protocanonici (cioè i testi contenuti nella Tanakh ), nonostante alcune esplicite direttive pontificie equiparassero protocanonici e deuterocanoni ( Decreto di Damaso , Decreto di Gelasio ).

Similmente anche le chiese orientali di cultura greca accoglievano i deuterocanonici, in particolare sulla scia della decisione del Sinodo di Cartagine del 397.

Nuovo Testamento

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Nuovo Testamento e Antilegomena .

Il processo di formazione del canone si concluse definitivamente nel IV secolo. La consapevolezza della necessità di definire un canone dei libri biblici crebbe nelle Chiesa all'aumentare dei diversi punti di vista e all'accumularsi di divergenze tra i cristiani (ad esempio gli gnostici ), arrivando a dividere i testi in canonici ed apocrifi . I testi per i quali vi furono dubbi sono chiamati antilegomena , cioè disputati.

La presente tabella riassume schematicamente in maniera semplificata la considerazione dei vari testi neotestamentari all'interno di vari testimoni: principali autori cristiani, manoscritti biblici, direttive ecclesiastiche ufficiali (sinodi, concili e papi). [Nota 10] I casi possono essere:

 • sì: lo scritto è citato in maniera implicita o esplicita o dichiarato esplicitamente ispirato o canonico;
 • no: lo scritto è dichiarato ufficialmente come da rigettare o non canonico o apocrifo;
 • dubbi e antilegomena (lett. contraddetto ): lo scritto è dichiarato esplicitamente come di dubbia canonicità; in alcuni casi lo scritto è rigettato dall'autore in un'opera ma anche citato autorevolmente in un'altra;
 • -: il testimone non cita lo scritto.
Canonicità e uso dei testi del Nuovo Testamento
Autore Vangeli e Atti Lettere paoline Altre lettere Apocalisse Letteratura sub-apostolica e altri
Ignazio di Antiochia
m. circa 110
sì Mt, Lc, At sì 1Cor, Ef, Col, 1Ts - - -
Policarpo di Smirne
circa 70-155
sì;
tace Gv
sì;
tace Col, Tt, Fil
sì Eb, 1Pt, 1Gv, 3Gv;
tace 2Pt, 2Gv, Gd
- -
Nazarei
circa II-III secolo
- no [34] - - Vangelo dei Nazarei
Ebioniti
circa II-III secolo
- no [35] - - Vangelo degli Ebioniti
Alogi
circa II-III secolo
no Gv - - - -
Gnostici
circa II-IV secolo
Accolti, rigettati, rielaborati variamente a seconda dei vari autori o gruppi gnostici molti vangeli e altri scritti apocrifi
Marcione
circa 110-160
solo Lc (rielaborato) no 1-2 Tm, Tt;
rielabora le altre 10
no no Lettera ai Laodicesi (perduta o da identificarsi con Ef)
Giustino
circa 100-168
- - -
Canone muratoriano
circa 170
[Nota 11] tace Eb, 1-2 Pt, Gc, 3Gv autorevoli: Pastore di Erma , Apocalisse di Pietro ;
no: Lettera ai Laodicesi , Lettera agli Alessandrini , Vangelo di Basilide
Taziano
m. circa 185
Vangeli rielaborati nel Diatesseron ;
no Atti
no [36] - - -
Ireneo di Lione
circa 130-202
sì;
tace Fil
sì;
tace 2Pt, 3Gv, Gd
1 Clemente , Pastore di Erma
no Vangelo della Verità
Clemente di Alessandria
circa 150-215
sì;
tace Fil
sì;
tace Gc, 2Pt, 2-3Gv
Vangelo degli Egiziani , Vangelo degli Ebrei , Tradizioni di Mattia , Predicazione di Pietro , 1 Clemente , Didaché , Lettera di Barnaba , Pastore di Erma , Apocalisse di Pietro
Tertulliano
circa 150-220
sì;
tace Gc, 2Pt, 2-3 Gv
no Atti di Paolo ;
dubbi Pastore di Erma
Origene
185-254
sì;
dubbi 2Pt, 2-3 Gv
Vangelo di Pietro , Vangelo degli Ebrei , Atti di Paolo , 1 Clemente , Lettera di Barnaba , Didaché , Pastore di Erma ;
no Vangelo di Tommaso , Vangelo dei Dodici , Vangelo di Basilide , Vangelo degli Egiziani , Vangelo di Mattia , Predicazione di Pietro
Codex Sinaiticus
IV secolo
Lettera di Barnaba ; Pastore di Erma
Codex Vaticanus
IV secolo
-
Canone Cheltenham
IV secolo
no Eb, Gd, Gc -
Eusebio di Cesarea [37]
275 circa - 339
sì: 1 Pt, 1 Gv;
antilegomena : Gc, Gd, 2Pt, 2-3 Gv, Eb
antilegomena antilegomena : Atti di Paolo , Pastore di Erma , Apocalisse di Pietro , Lettera di Barnaba , Didaché , Vangelo degli Ebrei , 1-2 Clemente ;
no: Vangelo di Pietro , Vangelo di Tommaso , Vangelo di Mattia , Atti di Andrea , Atti di Giovanni
Concilio provinciale di Laodicea
(canone 60) [21]
363-364
no -
Atanasio [22] [38]
295 circa - 373
[Nota 12] autorevoli: Didaché , Pastore di Erma
Costituzioni apostoliche
(canone 85)
circa 380
no 1-2 Clemente
Decreto di Damaso , papa [39]
o De explanatione fidei
382
-
Gregorio di Nazianzo
329-389
autorevole -
Sinodo di Ippona
(canone 36)
8 ottobre 393
-
Anfiloco di Iconio
m. 395
dubbi 1-2Pt, 1-2-3 Gv dubbi -
Terzo sinodo di Cartagine
(canone 47) [26]
28 agosto 397
-
Didimo il Cieco
313-398
sì;
tace Fil
sì;
tace 2-3 Gv
1 Clemente , Lettera di Barnaba , Didaché , Pastore di Erma
Vulgata
fine IV - inizio V secolo
in molti manoscritti Lettera ai Laodicesi
Codex Alexandrinus
V secolo
1 Clemente ; 2 Clemente
Peshitta [40]
V secolo
no 2-3 Gv, 2Pt, Gd [Nota 13] no -
Innocenzo I , papa [27]
20 febbraio 405
condannati altri scritti di Mattia o Giacomo il minore, Pietro, Giovanni, Leucio, Andrea, Tommaso
Decreto di Gelasio , papa
o De libris recipiendis et non recipiendis [29]
?492-496
cita i titoli di 62 opere giudicate apocrife e 36 autori giudicati eretici o sismatici
Codex Claromontanus [4]
VI secolo
no Fil, 1-2 Tes [Nota 14] no Eb [Nota 15] Terza lettera ai Corinzi , Atti di Paolo, Apocalisse di Pietro, Lettera di Barnaba, Pastore di Erma
Codex Fuldensis
541-546
sì ( Diatesseron ) Lettera ai Laodicesi
Lista dei sessanta libri
VII secolo
no -
Concilio in Trullo , ortodosso
692
no -
Giovanni Damasceno
circa 654 - 749
Didaché , Costituzioni apostoliche
Niceforo [31]
758 circa - 828
antilegomena antilegomena : Apocalisse di Pietro , Lettera di Barnaba , Vangelo degli Ebrei ;
apocrifi : 6 opere e 4 autori
Concilio di Firenze [Nota 16]
4 febbraio 1442
-
Concilio di Trento [41]
8 aprile 1546
-

In definitiva all'interno della Chiesa vi sono stati inizialmente notevoli dubbi sull'accettazione di 7 testi del NT non evangelici (Eb, Gc, Gd, 2-3 Gv, Ap), chiamati da Sisto da Siena nel 1566 deuterocanonici (=del secondo canone, cioè entrati nel canone in un secondo momento).

La più antica lista corrispondente al canone attuale si trova per la prima volta in una lettera di Atanasio di Alessandria del 367, conforme al successivo decreto di papa Damaso del 382 . Questo canone ha prevalso fino ad oggi tramite la mediazione della Vulgata , la traduzione della Bibbia in latino realizzata da san Girolamo dietro commissione di papa Damaso.

Sebbene non dichiarati esplicitamente, i criteri usati dalla Chiesa cristiana antica per considerare un testo canonico nell'ambito del Nuovo Testamento sono stati:

 • Paternità apostolica : attribuibile all'insegnamento o alla diretta scrittura degli apostoli o dei loro più stretti collaboratori. Questo criterio ha favorito l'esclusione dal canone neotestamentario della autorevole letteratura sub-apostolica ;
 • Ortodossia : testi che rispettino le verità dogmatiche di fede (Unità di Dio, poi manifestatosi in carne (Gesù Cristo) 1Tim 3:16 ). Questo criterio ha favorito l'esclusione delle opere eretiche, seppure pseudoepigrafe ;
 • Uso liturgico : testi letti pubblicamente nei riti liturgici delle prime comunità cristiane.

Elenco del Nuovo Testamento

A partire dal IV secolo questo è l'elenco dei 27 testi accolti nel NT secondo tutte le confessioni cristiane:

Canone cattolico

L'esclusione dal canone dell' Antico Testamento dei deuterocanonici da parte di Lutero portò la Chiesa cattolica a pronunciarsi in maniera ufficiale sul canone biblico. Questo avvenne nel 1546 durante il Concilio di Trento (Sessione IV, 8 aprile 1546, DS 1502-1503). Confermò il proprio uso antico di considerare canonici 73 libri, 46 dell' Antico Testamento (inclusi i deuterocanonici ) e 27 del Nuovo Testamento .

La decisione del Concilio di Trento non fu però un pronunciamento originale: riprendeva infatti l'elencazione proposta dalla bolla Cantate Domino , promulgata dal Concilio di Firenze in data 4 febbraio 1442 ( DS 1335). A sua volta il Concilio di Firenze riprendeva l'elenco dei libri contenuti nella Vulgata realizzata da Girolamo , che seguì le indicazioni di papa Damaso I , il quale nel 382 fissò l'attuale canone cattolico ( DS 179-180).

Nel 1566, in epoca di poco successiva al Concilio di Trento , l'ebreo convertito al cattolicesimo Sisto da Siena coniò la duplice espressione di libri protocanonici e deuterocanonici , in ampio uso nella tradizione cattolica successiva fino ai giorni nostri:

Elenco dell'Antico Testamento cattolico

Quanto al Nuovo Testamento la Chiesa cattolica accoglie 27 libri, escludendo quelli quindi definiti apocrifi , similmente alle altre confessioni cristiane.

Quanto all' Antico Testamento , la tradizione cattolica ha adottato l'ordine e la classificazione presente nella traduzione latina della Bibbia detta Vulgata , realizzata da Girolamo a fine IV secolo che comprendeva i deuterocanonici.

In definitiva, rispetto al canone ortodosso quello cattolico non contiene:

Rispetto al canone protestante quello cattolico aggiunge i deuterocanonici e le aggiunte a Ester e Daniele

Canone ortodosso

Quanto all' Antico Testamento , la Chiesa ortodossa accoglie come canonici i libri contenuti nella versione greca della Bibbia detta Settanta , realizzata ad Alessandria d'Egitto tra il III-I secolo aC L'ordine di elencazione è parzialmente diverso da quello ebraico originale, soprattutto per alcuni dei libri profetici. Anche alcuni versetti all'interno dei libri profetici sono disposti diversamente rispetto ai corrispettivi ebraici.

È in particolare in occasione del sinodo di Gerusalemme del 1672 [Nota 17] che le chiese greco-ortodosse hanno stabilito in maniera definitiva il canone biblico.

Quanto al Nuovo Testamento sono accolti 27 libri similmente alle altre confessioni cristiane, escludendone altri quindi definiti apocrifi .

Elenco dell'Antico Testamento ortodosso

La grafia corrisponde al greco moderno , priva di spiriti e con accenti semplificati.

 • Πεντάτευχος ( Pentàteuchos , cinque astucci)
  • Γένεσις ( Génesis , origine) - Genesi
  • Έξοδος ( Èxodos , uscita) - Libro dell'Esodo
  • Λευιτικόν ( Levitikón ) - Levitico
  • Αριθμοί ( Aritmòi ) - Numeri
  • Δευτερονόμιον ( Deuteronòmion , seconda legge) - Deuteronomio
 • Ιστορικά ( Istorikà , storici)
  • Ιησούς του Ναυή ( Iesús tu navé , Giosuè profeta) - Giosuè
  • Κριταί ( Kritài ) - Giudici
  • Ρουθ ( Rùth ) - Rut
  • Α' Σαμουήλ ( 1 Samuél ) oppure Βασιλειών Α' ( 1 Basiléon ) - 1 Samuele
  • Β' Σαμουήλ ( 2 Samuél ) oppure Βασιλειών Β' ( 2 Basiléon ) - 2 Samuele
  • Α' Βασιλέων ( 1 Basiléon ) oppure Βασιλειών Γ' ( 3 Basiléon ) - 1 Re
  • Β' Βασιλέων ( 2 Basiléon ) oppure Βασιλειών Δ' ( 4 Basiléon ) - 2 Re
  • Α' Χρονικών ( 1 Cronikòn ) oppure Παραλειπομένων Α' ( 1 Paraleipoménon , cose aggiunte) - 1 Cronache
  • Β' Χρονικών ( 2 Cronikòn ) oppure Παραλειπομένων Β' ( 2 Paraleipoménon , cose aggiunte) - 2 Cronache
  • Α' Έσδρας ( 1 Ésdras ) - Esdra greco
  • Β' Έσδρας ( 2 Ésdras ) - Esdra
  • Νεεμίας ( Neemías ) - Neemia
  • Εσθήρ ( Esthér ) - Ester con aggiunte
  • Ιουδίθ ( Iudít )) - Giuditta
  • Τωβίτ ( Tobít ) - Tobia
  • Μακκαβαίων Α' ( 1 Makkabáion ) - 1 Maccabei
  • Μακκαβαίων Β' ( 2 Makkabáion ) - 2 Maccabei
  • Μακκαβαίων Γ' ( 3 Makkabáion ) - 3 Maccabei
  • Μακκαβαίων Δ' ( 4 Makkabáion ) - 4 Maccabei
 • Ποιητικά ( Poietikà , poetici)
 • Προφητικά ( Profetikà , profetici)
  • Μικροί προφήτες ( Mikròi profétes , profeti minori )
   • Ωσηέ (Oseé) - Osea
   • Αμώς (Amós) - Amos
   • Μιχαίας (Michaías) - Michea
   • Ιωήλ (Ioél) - Gioele
   • Οβδιού (Obdiú) - Abdia
   • Ιωνάς (Ionás) - Giona
   • Ναούμ (Naúm) - Naum
   • Αββακούμ (Abbakùm) - Abacuc
   • Σοφονίας (Sofonìas) - Sofonia
   • Αγγαίος (Aggaíos) - Aggeo
   • Ζαχαρίας (Zacharías) - Zaccaria
   • Μαλαχίας (Malachías) - Malachia
  • Μεγάλοι προφήτες ( Megàloi profétes , profeti maggiori )

In definitiva rispetto al canone cattolico quello ortodosso aggiunge:

Rispetto al canone protestante, oltre a questi 5 testi sono aggiunti anche i deuterocanonici .

Canone protestante

Nel XVI secolo Martin Lutero , il padre della Riforma , mise in discussione l'elenco dei libri sacri. Nei secoli precedenti, la Chiesa cristiana occidentale aveva riconosciuto come canonici i 73 libri contenuti nella Vulgata , a partire dalla indicazione autorevole di papa Damaso I nel 382 e ribadita nel Concilio di Firenze nel 1442.

Il contesto storico è quello della discussione sulle indulgenze (opere di carità od offerte in denaro fatte per accorciare o eliminare la pena dei peccati, ma anche delle anime in purgatorio ). Lutero accusò la Chiesa di fare mercato dei beni spirituali e definì la neotestamentaria lettera di Giacomo , che pone in grande risalto le opere di carità nella vita cristiana (v. in particolare Gc2,14-26 [42] ), la "lettera di paglia"; nonostante la definizione a causa della confusione che poteva suscitare nei credenti rispetto al concetto di giustificazione per fede , Lutero e più in generale tutte le chiese della Riforma non eliminarono mai la lettera di Giacomo dal Nuovo Testamento ritenendola Parola di Dio.

Nell' Antico Testamento Lutero criticò alcuni passi contenuti nei deuterocanonici che esaltavano l'importanza della preghiera e delle opere di carità per il bene dei defunti, nei quali la tradizione cattolica basava in particolare la dottrina delle indulgenze (v. in particolare 2Mac12,43-45;Tb4,7-11;Tb12,8-9;Tb14,10-11;Sir3,30;Sir35,2 [43] ).

Sulla base di queste considerazioni, Lutero considerò come non canonici, sebbene utili come letture edificanti, alcuni testi:

Nei secoli seguenti e fino ai giorni nostri si nota una contrapposta tendenza all'interno del mondo protestante:

 • le versioni della Bibbia curate da luterani e anglicani hanno continuato a contenere i testi che Lutero considerava non canonici, presentando come appendici i deuterocanonici ed equiparando Gc, Gd, Eb, ed Ap agli altri testi canonici. Quanto alla Chiesa d'Inghilterra in particolare, il VI articolo di religione del 1563 elenca i libri del canone ebraico come canonici, mentre degli altri libri rimanenti del canone cattolico si afferma che "la Chiesa, come disse Sofronio Eusebio Girolamo , li legge come esempi di vita e istruzione di comportamenti, ma non li utilizza per basarvi alcuna dottrina". Nondimeno sono inseriti nella versione ufficiale anglicana, la King James (Authorized) Version anche se, in pratica, la maggior parte delle copie nelle varie traduzioni compresa la King James in possesso dei fedeli e anche quelle usate nelle chiese per uso liturgico non li contengono.
 • altre chiese protestanti (indipendentemente dalle considerazioni di Lutero ) considerano come ispirati 66 libri della Bibbia (escludendovi solo i deuterocanonici). Vedi quanto afferma la Confessione di fede di Westminster ,capitolo sulle Scritture, in italiano su Wikibooks .

Canone copto

Nella sua Lettera festale del 367 Atanasio di Alessandria elencò i libri accettati nel seguente ordine [44] :

 • Antico Testamento: Pentateuco (= Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio), Giosuè, Giudici, Rut, 1–4 Re (= 1 e 2 Samuele, 1 e 2 Re). 1 e 2 Cronache, 1 e 2 Esdra (= Esdra, Neemia), Psalmi, Proverbi, Ecclesiaste (= Qohelet), Cantico dei Cantici, Giobbe, Dodici profeti (= Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia), Isaia, Geremia, Baruc, Lamentazioni, Ezechiele, Daniele.
 • Nuovo Testamento: Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Atti degli Apostoli, sette epistole cattoliche (Giacomo, 1 e 2 Pietro, 1–3 Giovanni, Giuda), quattordici lettere paoline (Romani, Ebrei, 1 e 2 Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, 1 e 2 Tessalonicesi, 1 e 2 Timoteo, Tito, Filemone), Apocalisse.
 • Lettura proficua: Sapienza di Salomone, Siracide, Ester, Giuditta, Tobia, Didaché [Nota 18] , Pastore di Erma.

All'inizio del XX secolo, per ordine del papa copto Cirillo V di Alessandria (1874–1927), furono tolti dal canone copto i testi deuterocanonici che distinguono il canone cattolico da quello protestante. [45] La menzione, fra i testi tolti, di I e II Maccabei (che non si trovano nell'elenco di Atanasio) e il silenzio riguardante il Pastore di Erma (da lui menzionato) indica che prima di tale cambio il canone copto sia stato identico a quello cattolico, ossia i testi del canone lungo della Settanta (cioè i libri della Tanakh più i deuterocanonici ). [46]

In lingua copta esistono versioni non solo dei libri canonici ma anche di parecchi libri apocrifi quali Libro dei Giubilei , Libro di Enoch , 3 Maccabei , 1 Elia , Protovangelo di Giacomo , 1 Clemente , 2 Clemente . [46]

Canone siriaco

La traduzione della Bibbia in siriaco detta Peshitta , [47] ufficiale tra le varie chiese siriache presenti prevalentemente in medio-oriente, presenta un canone leggermente diverso.

Quanto all' Antico Testamento , comprende alcuni testi considerati apocrifi dalle altre confessioni cristiane:

Quanto al Nuovo Testamento [48] , originariamente (V secolo) non comprendeva alcuni testi (2Pt, 2-3Gv, Gd, Ap) per un totale di soli 22 libri invece dei canonici 27. Versioni siriache dei 5 testi mancanti vennero realizzate però già a partire dal VI-VII secolo. Attualmente la maggior parte delle versioni della Peshitta e quindi delle chiese siriache comprende tutti i 27 libri. Tuttavia il canone neotestamentario con 22 libri è in uso presso alcune chiese siriache localizzate in India :

Canone armeno

La Chiesa Apostolica Armena ha avuto dubbi nell'inclusione del canone dell' Antico Testamento circa il Testamento dei Dodici Patriarchi . Circa il Nuovo Testamento ha avuto dubbi nell'inclusione della Terza lettera ai Corinzi e dell' Apocalisse di Giovanni .

Il canone nella cultura di massa

Recentemente nel romanzo Il codice da Vinci Dan Brown ha raccontato che durante il Primo Concilio di Nicea fu discusso il canone della Bibbia, riportando un aneddoto di Voltaire . L'affermazione è priva di fondamento storico, in quanto nel Primo Concilio di Nicea venne in realtà discussa l' eresia ariana .

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Primo concilio di Nicea .


Note

 1. ^

  «Oggi un certo consenso è raggiunto, ma chiaramente in via provvisoria, su alcuni punti. Mentre la scomposizione della Genesi e anche di altri libri o di parti di essi, in fonti di diverse età è sempre più problematica, sembrano resistere alcuni elementi acquisiti a partire dalle ricerche di biblisti tedeschi del secolo scorso, ma non senza modifiche e ripensamenti. Fra questi spiccano: la datazione in età monarchica di alcuni Salmi e di certi libri o parti di libri profetici; l'attribuzione a età relativamente tardiva (secondo molti nettamente post-esilica) di una redazione finale del Pentateuco; la visione unitaria dei libri narrativi detti "Profeti anteriori" come opera di una personalità o scuola detta "deutoronimistica" per i suoi rapporti di impostazione ideologica con il Deuteronomio , ultimo libro del Pentateuco; la datazione post-esilica, e certo successiva a quella Deuteronimista, dei due libri delle Cronache . Tuttavia, anche questi punti fermi secondo la maggioranza degli studiosi sono posti oggi in discussione da alcuni studiosi che propongono date più basse, per esempio, per il Pentateuco, e collocano il Deuteronomio in età post-esilica con (ma in altri casi senza) un relativo abbassamento della fonte detta "deuteronimistica"»

  ( Cristiano Grottanelli . La religione d'Israele prima dell'Esilio in Ebraismo (a cura di Giovanni Filoramo ). Bari, Laterza, 2007, pag. 6-7 )
 2. ^ Il canone ebraico fu definito solo nell'era cristiana, come dimostra la compresenza di libri canonici e apocrifi fra i manoscritti del Mar Morto. La definizione dovrebbe aver avuto luogo alla fine del primo secolo dopo Cristo, in un ipotetico "concilio" tenutosi in Palestina, a Jamnia nel 95 dC, oggi non più riconosciuto dalla maggioranza degli studiosi, o ancora dopo.
 3. ^ Alcuni preziosi ritrovamenti archeologici nel XIX secolo ci hanno permesso di conoscere circa 2/3 dell'originale testo ebraico del Siracide .
 4. ^ Alcuni parallelismi sono però ravvisabili tra Eb9 e 2Mac 6-7; 1Pt1,6-7 e Sap3,5-6; Eb1,3 e Sap7,26-27; 1Cor 10,9-10 e Gdt8,24-25; 1Cor6,13 e Sir36,20.
 5. ^ L'uso di contarli come un libro unico è testimoniato già nel II secolo aC (v. Siracide Sir49,10 49,10 , su laparola.net . ).
 6. ^ Parallelamente si parla di Eptateuco o Ettateuco , aggiungendo Giudici (per esempio in Aelfric il grammatico e in Agostino d'Ippona ) e di Ottateuco , con anche Rut , raggruppamenti non riconosciuti in ambito ebraico.
 7. ^ Nella sua Esapla , opera che affianca il testo biblico di 6 diverse versioni tra cui la Settanta , Origene incorpora anche i deuterocanonici.
 8. ^ V. in particolare quanto scrive nel cosiddetto Prologus Galeatus , cioè il prologo ai libri dei Re nella sua Vulgata [1] : Hic prologus Scripturarum quasi galeatum principium omnibus libris, quos de hebraeo vertimus in latinum, convenire potest, ut scire valeamus, quicquid extra hos est, inter apocrifa seponendum. Igitur Sapientia, quae vulgo Salomonis inscribitur, et Iesu filii Sirach liber et Iudith et Tobias et Pastor non sunt in canone. Macchabeorum primum librum hebraicum repperi, secundus graecus est, quod et ex ipsa frasin probari potest .
 9. ^ In margine alla questione della riunione con la chiesa di Roma di alcune chiese orientali nella Bulla unionis Coptorum Aethiopumque Cantate Domino ( DS 1335, testo latino ) vengono citati i libri considerati ispirati ma senza parlare di canonicità.
 10. ^ Per le singole citazioni di alcuni dei testimoni citati vedi la schematica tabella [2] .
 11. ^ Il manoscritto ci è pervenuto mutilo nella parte iniziale nella quale parla del terzo vangelo Luca e del quarto Giovanni. Vi è sostanziale accordo tra gli studiosi nel considerare che i primi due vangeli fossero Matteo e Marco.
 12. ^ Secondo Otto FA Meinardus, Two Thousand Years of Coptic Christianity (American University in Cairo Press 2002), pp. 40–41 , Atanasio mise gli Atti degli Apostoli con i libri deuteronomici.
 13. ^ Sono però presenti in manoscritti della Peshitta a partire dal VI-VII secolo.
 14. ^ Probabilmente questa mancanza è dovuta a un errore involontario di un copista che è passato da ephesious a ebraious .
 15. ^ Probabilmente questa mancanza è dovuta a un errore involontario di un copista che è passato da ephesious a ebraious .
 16. ^ In margine alla questione della riunione con la chiesa di Roma di alcune chiese orientali nella Bulla unionis Coptorum Aethiopumque Cantate Domino ( DS 1335, testo latino ) vengono citati i libri considerati ispirati ma senza parlare di canonicità.
 17. ^ Per il Sinodo: The Synod of Jerusalem Archiviato il 14 novembre 2017 in Internet Archive . per la Confessione di Dositeo (Patriarca ortodosso di Gerusalemme (1669-1707): The Confession of Dositheus .
 18. ^ Nel testo di Otto FA Meinardus viene erroneamente scritto "Atti degli Apostoli": Otto FA Meinardus, Two Thousand Years of Coptic Christianity (American University in Cairo Press 2002), pp. 40–41

Riferimenti

 1. ^ Nuovo Dizionario Enciclopedico Illustrato della Bibbia , 2005 p. 164.
 2. ^ Sir47,8-9;44,5;47,17;44,4;49,12 , su laparola.net .
 3. ^ 2Mac2,13 , su laparola.net .
 4. ^ Esd4 , su laparola.net .
 5. ^ 2Mac15,9 , su laparola.net .
 6. ^ Lc24,44 , su laparola.net .
 7. ^ Mt5,17;Lc16,16;At24,14 , su laparola.net .
 8. ^ Traduzione inglese .
 9. ^ Grande Enciclopedia Illustrata della Bibbia, PIEMME Torino 1997, Vol I, p.249.
 10. ^ Benyamin Tsedaka, Sharon Sullivan (eds.), The Israelite Samaritan version of the Torah. First English translation compared with the Masoretic version , Frand Rapids, Mich., Eerdmans, 2013.
 11. ^ Gd14-15 , su laparola.net .
 12. ^ Gd9 , su laparola.net .
 13. ^ Oratio adversus Graecos 8;20.
 14. ^ V. quanto riportato da Eusebio di Cesarea in Storia Ecclesiastica 4,26,14 ( traduzione inglese ).
 15. ^ Legatio pro christianis 24;25.
 16. ^ Adversus haereses 1,15,6; 4,16,2; 4,36,4; 5,28,2.
 17. ^ Apologia 22; De Cultu foeminarum 1,2; 2,10; De idolatria 4,9; De virginibus velandis 7.
 18. ^ Oratio adversus Graecos 1,393.
 19. ^ Lettera a Giulio Africano
 20. ^ Contra Celsum 5,52-54; In Ioannem 6,25; In numeros humilia 28,2; De principiis 1,3,3; 4,35.
 21. ^ a b Traduzione inglese .
 22. ^ a b Lettera di Pasqua del 367. Traduzione inglese
 23. ^ v. DS 179 ( testo latino ).
 24. ^ V. in particolare Liber de Fide et Apocryphis .
 25. ^ Giovanni Domenico Mansi , Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio , Firenze 1759, Vol. III, 849-850.
 26. ^ a b v. DS 186 ( testo latino ).
 27. ^ a b v. Lettera Consulenti tibi al vescovo Esuperio di Tolosa DS 213 ( testo latino ).
 28. ^ V. in particolare De Doctrinâ Christiana .
 29. ^ a b Riprende il Decreto di Damaso . Testo latino .
 30. ^ Wilhelm Schneemelcher (ed.), The New Testament Apocrypha , Vol. 1: Gospels and Related Writings , Louisville, Westminster John Knox Press, 1990, "Catalogue of the Sixty canonical books", pp. 42-43.
 31. ^ a b Sticometria ( traduzione inglese ).
 32. ^ Syntagma Canonum .
 33. ^ Sessione IV, 8 aprile 1546, Decretum de libris sacris et de traditionibus recipendis ( DS 1502, testo latino ).
 34. ^ Epifanio di Salamina , Panarion 29.
 35. ^ Ireneo di Lione , Contro le eresie 26,2.
 36. ^ Eusebio di Cesarea , Storia ecclesiastica 4,29,5.
 37. ^ V. in particolare Storia ecclesiastica 3,25; 4,23,11.
 38. ^ Testo greco con versione inglese , su bible-researcher.com .
 39. ^ v. DS 180 ( testo latino ).
 40. ^ V. in particolare il Khaboris Codex .
 41. ^ Sessione IV, 8 aprile 1546, Decretum de libris sacris et de traditionibus recipendis ( DS 1503, testo latino ).
 42. ^ Gm2,14-2,26 Gc2,14-26 , su laparola.net .
 43. ^ 2Mac12,43-45;Tb4,7-11;Tb12,8-9;Tb14,10-11;Sir3,30;Sir35,2 , su laparola.net .
 44. ^ Si veda il testo greco e la sua traduzione inglese in Bible Research: "Athanasius on the Canon"
 45. ^ Meinardus (2002), p. 41
 46. ^ a b Wolf-Peter Funk, “The translation of the Bible into Coptic”, in James Carleton Paget, Joachim Schaper, (eds.), The New Cambridge History of the Bible , Vol. 1: From the beginnings to the sixth century CE , Cambridge University Press, 2012, pp. 536-546.
 47. ^ Piet B. Dirksen, La Peshitta dell'Antico Testamento , Brescia, Paideia, 1993.
 48. ^ Tjitze Baarrla, "The Syriac Versions of the New Testament", in Bart D. Ehrman, Micahel W. Holmes (eds.), The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis , Grand Rapids, Eerdmans, 1995, pp. 97-112.

Bibliografia

 • David M. Carr, The Formation of the Hebrew Bible: A New Reconstruction , New York, Oxford University Press, 2011.
 • Timothy H. Lin, The Formation of the Jewish Canon , New Haven, Yale University Press, 2013.
 • Lee Martin MacDonald,, "Canon (of Scripture)", in Everett Ferguson (ed.), Encyclopedia of Early Christianity , Second Edition, New York, Routledge, 1999, pp. 371-380.
 • Lee Martin MacDonald, The Formation of the Biblical Canon , Volume 1: The Old Testament: Its Authority and Canonicity ; Volume 2: The New Testament: Its Authority and Canonicity , New York, Bloomsbury, 2017.
 • Bruce Metzger , The Early Versions of the New Testament. Their Origin, Transmission and Limitations , Oxford, Clarendon Press, 1977.
 • Bruce Metzger, Il canone del Nuovo Testamento: origine, sviluppo e significato , Brescia, Paidea, 1997.
 • Jean-Marie Suwers, Henk Jan de Jonge (eds.), The Biblical Canons , Leuven, Leuven University Press, 2003.

Voci correlate

Collegamenti esterni