Harta franceză din 1814

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
( FR )

"Nous avons considéré que, bien que autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi, ses prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice, suivant la différence des temps"

( IT )

„Am considerat că, deși întreaga autoritate a locuit în Franța în persoana regelui, predecesorii săi nu au ezitat deloc să-și modifice exercițiul, acomodând diferența dintre epoci”

( Ludovic al XVIII-lea , Paris , 4 iunie 1814 )

Constituția franceză din 1814/1815 a fost o constituție ottriata (din franceza octroyée : acordată de suveran) de către Ludovic al XVIII-lea , fratele lui Ludovic al XVI-lea decapitat, tocmai restaurat pe tronul Franței . Redactat în 1814 , a intrat în vigoare în 1815 .

fundal

Căderea Primului Imperiu

În decembrie 1812 Napoleon s -a întors din campania rusă cu o armată foarte mică și epuizată. În același decembrie, Prusia și-a declarat neutralitatea și apoi a trecut, la 28 februarie 1813, la alianța deschisă cu Rusia și Anglia . Austria s-a alăturat abia la 20 august 1813 , la timp pentru victorioasa bătălie de la Leipzig din 16-19 octombrie. Napoleon a reușit să se retragă în mod ordonat dincolo de Rin , lăsând câteva bastioane în urma sa, pentru a împiedica urmărirea.
În acel moment, doar Franța și Italia nu au dezertat. Singura speranță a împăratului a fost să reformeze o armată mare în Franța și a doua în Italia , mai modestă, dar proporțională cu amploarea amenințării austriece .

Lucrurile au mers bine pe frontul italian, cu Eugenio di Beauharnais , vicerege al Regatului Italiei , care a învins armata austriacă de la Bellegarde la bătălia de la Mincio , pe 8 februarie. Dar cu totul altfel pe frontul francez: ofensiva finală a fost purtată de prusacul Blücher și austriacul Schwarzenberg , care au traversat Rinul la 1 ianuarie 1814 și, după o campanie grea marcată de șase zile și de bătălia de la Arcis-sur-Aube , pe 31 martie au ocupat Parisul , obligându - l pe Napoleon să abdice pe 6 aprilie și semnarea ulterioară a Tratatului de la Fontainebleau pe 11 aprilie.

Trecerea puterii de la Napoleon la Burboni

În scurtul interludiu s-a format un guvern provizoriu la Paris , care, împreună cu Senatul, a elaborat în grabă un proiect de constituție de inspirație monarhică, aprobat la 6 aprilie 1814 . Acest proiect a fost respins de Ludovic al XVIII-lea , care, cu toate acestea, a acordat o nouă cartă ( ottriata , cum se spune, din franceza octroyée : acordată de suveran), două luni mai târziu, la 4 iunie.

Cu toate acestea, nu a găsit o aplicare imediată, deoarece s-a întâmplat neașteptatul: la 1 martie 1815 împăratul depus al francezului a părăsit Elba , debarcat în Golful Cannes , a fost aclamat de unitățile generalului Ney , trimise de Ludovic al XVIII-lea pentru a intercepta și arestează-l și, pe 20 martie, a făcut ultima sa intrare triumfală la Paris . Apoi a venit înfrângerea imprevizibilă a lui Napoleon la Waterloo pe 18 iunie. La 15 iulie, Grande Corso s-a predat la bordul navei engleze HMS Bellerofont și a fost direcționat către Sant'Elena .

Prin urmare, aplicarea Cartei a avut loc odată cu alegerile generale ale Camerei Deputaților , organizate, în grabă, în iulie 1815 .

Structura Cartei

Carta este împărțită în două secțiuni, care fac parte integrantă din ea:

 • un Preambul, sub forma unui discurs rostit de suveran , unde detaliază presupozițiile ( cauzele : cauze) care l-au împins la marele pas.
 • o serie de articole, care definesc responsabilitățile diferiților actori ai statului francez (Rege, putere legislativă, nobilime, Biserică, armată).

Preambul

Harta franceză din 1814

Continuitate

 • Ludovic al XVIII-lea începe prin a se descrie ca Suveran prin harul lui Dumnezeu [1] ;
 • El își atribuie revenirea în statele noastre Providenței divine ;
 • Acesta sa încheiat cu fraza: dată la Paris, în anul de grație 1814, al XlX - lea al domniei noastre [2] , în timp ce anii au trecut sunt definite ca absența noastră (notre absență): ceea ce a plasat la începutul domniei lui Ludovic al XVIII - lea în 1795 , la moartea nu fratelui său Ludovic al XVI-lea , ci al fiului său, dauphinul Ludovic al XVII-lea .

Aceste pasaje servesc pentru a sublinia că suveranul nu are nicio problemă de legitimitate: el este succesorul monarhiei milenare în linie directă, o monarhie care nu s-a oprit.

Revoluția

Reconcilierea națională

 • După cum a „iertat”, așa trebuie să facă toată lumea: jurământul cel mai drag pentru inimile noastre este că toți francezii trăiesc ca frați [4] . El spune că vrea să rostească cuvinte de pace și consolare [5] .
 • El observă că aceste sentimente sunt împărtășite, atât de mult încât este fericit să se regăsească în sânul unei familii numeroase [6] .
 • Sentimente pe care nicio amintire amară nu va trebui să le tremure vreodată .

El nu cere frăție, o notează. Nici în calitate de conducător legitim prin harul lui Dumnezeu nu ar putea face altfel. Dar, în discurs, apare un fel de schimb: în locul aruncării fatale și a modificărilor grave , Luigi își amintește că a răspuns la nevoile supușilor săi:

 • Prima dorință a poporului său este sfârșitul războaielor lungi ( pacea este prima nevoie a supușilor noștri ), o problemă pe care el a rezolvat-o ( ne-am ocupat neîncetat; și această pace ... este semnată ).
 • Potrivit dorinței poporului său, este o carte constituțională ( am recunoscut că cererea subiecților noștri pentru o carte constituțională a fost expresia unei nevoi reale ). Și el îl admite, acordând un act solemn din care derivă securitatea .

Reafirmarea puterilor suverane

O securitate care se bazează pe precauțiile luate de înțelepții care au redactat Carta: principala este afirmarea foarte clară că Carta este acordată din libera inițiativă a suveranului [7] .

 • riscurile unei monarhii slabe sunt subliniate: atunci când violența smulge concesiunile de la slăbiciunea guvernului, libertatea publică nu este mai puțin în pericol decât tronul însuși [8] . Numai autoritatea supremă poate conferi instituțiilor acea putere, permanență și măreție cu care se îmbracă însăși autoritatea supremă. Limitând cazul, desigur, la instituțiile pe care [autoritatea supremă însăși] le înființează .
 • suveranul spune că este convins de acest lucru, care, în acest sens, nu reușește să reitereze că prima noastră datorie față de poporul nostru este să păstrăm, în interesul poporului, drepturile și prerogativele coroanei [9]
 • iar Louis spune că speră că și oamenii vor fi convinși de acest lucru, învățat prin experiență , sau mai bine zis de consecințele pe care le adusese o monarhie slabă.
 • un popor pe care, (s-ar părea) în consecință, este mândru să-l comande [10]

Definiția rights

Dar care sunt aceste drepturi și prerogative ale coroanei ? Louis oferă o explicație complet exhaustivă atunci când își amintește că: autoritatea, toate în întregime, locuia în Franța în persoana regelui [11] . De fapt, nici Preambulul, nici articolele ulterioare nu vorbesc vreodată despre alte drepturi decât cele ale coroanei, ci doar despre autoritate . Dar, întrucât este imperativ să se păstreze ... drepturile și prerogativele coroanei , este evident că această autoritate continuă să locuiască în persoana regelui.

Actul pe care monarhul îl îndeplinește, odată cu acordarea Cartei, este acela de a-și reglementa autoritatea, altfel nelimitată. Această nelimitate este piatra de temelie a întregului Preambul și, prin urmare, al Cartei: se reamintește în mod expres că derivă din a fi Louis suveran pentru harul lui Dumnezeu și pentru interesul poporului . Două argumente menite să servească atât publicului tradiționalist, cât și spiritelor utilitare „moderne”: dacă Dumnezeu există, dreptul meu bun este dovedit, dacă el nu există, atunci știți că stabilitatea socială se bazează pe autoritatea reală și, așa cum am menționat, pe publicul libertatea nu este mai puțin în pericol decât tronul însuși . Un corolar necesar este că acordarea Cartei este rezultatul unei decizii unilaterale: ca absolută, autoritatea nu poate accepta împuterniciri și, prin urmare, este reglementată de decizia exclusivă a monarhului.

Tot ce este permis subiecților este să împărtășească nu autoritatea însăși, ci exercitarea ei. La fel cum, pe de altă parte, predecesorii [noștri] nu au ezitat să-și modifice exercițiul [de autoritate], urmând diferențele dintre epoci [12] .

O cartă constituțională?

Toată atenția acordată de Ludovic al XVIII-lea drepturilor și prerogativelor coroanei este indispensabilă, deoarece servește la justificarea a patru joncțiuni fundamentale, care disting clar Carta de o constituție „iacobină” (adică de o constituție de astăzi):

 • autoritatea nu aparține poporului, dar este „acordată” cu amabilitate și parțial de către un suveran (care este singurul proprietar al acesteia, într-adevăr în a cărui persoană locuiește ) care a ascultat. Și apoi a făcut tot posibilul pentru a proiecta un instrument potrivit nevoilor.
 • subiecții nu au drepturi , deoarece împărtășirea autorității este rezultatul bunăvoinței suveranului, nu prerogativa lor.
 • procesul de elaborare a Cartei a fost încredințat înțelepților , aleși de rege, nu delegaților poporului.
 • aprobarea Cartei este responsabilitatea exclusivă a monarhului. Nici nu a fost, în nici un fel, dependent de concurența reprezentanților aleși sau a delegaților națiunii.

Și în aceste premise suveranul face o concesie și acordă [13] Carta supușilor săi.

Totuși, Luigi vorbește de cinci ori despre Carta Constituțională ( Carta Constituțională care urmează ... o Constituție liberă și monarhică [14] ).

O mistificare lingvistică de bază

Prin urmare, rămâne de stabilit dacă această ambiguitate este atribuibilă confuziei sau unei mistificări deliberate.

Ceea ce sugerează al doilea răspuns este faptul că, în 1814 , cel puțin trei experiențe corespunzător „constituționale” se maturizaseră deja: constituția americană din 1776 , aprobată printr-o convenție constituțională și ratificată de cele treisprezece state; statele generale din 1789 , care a fost proclamată Adunarea Constituantă Națională cu doar cinci zile înainte de asaltul Bastiliei ; Constituția spaniolă din 1812 , adoptată de Cortele din Cadiz , în absența monarhului.

Ca și în cazul tuturor „crimelor”, există și motivul: constituția a fost cuvântul magic pe care francezii au vrut să-l audă. Efectul nu ar fi fost același dacă instrumentul legislativ ar fi fost definit ca o carte a drepturilor sau similar.

Un card ireversibil?

Prin urmare, Ludovic al XVIII-lea și înțelepții săi trebuie să fi fost perfect conștienți de faptul că Carta lor nu era o constituție. Dar ceea ce doreau era să înlocuiască semnificantul cu semnificat: să semnifice că au acordat o constituție, dar să păstreze pentru ei înșiși sursa drepturilor, puterea de redactare și puterea de concesiune. Atâta timp cât aceste privilegii au rămas rezervate monarhului, continuarea extinderii lor la supuși ar depinde întotdeauna de plăcerea singurului deținător legitim. De a cărui persoană ar fi continuat să depindă structura instituțională a statului (ca în vremurile bune) și care ar fi păstrat astfel o putere nemăsurabil superioară celei președinților sau monarhilor de astăzi.

O demarcație atât de clară ar putea părea, în zilele noastre, a fi o chestiune de lână de capră. Dar, pentru moment, nu era deloc. Și însuși Ludovic al XVIII-lea , în prețiosul său Preambul, se angajează să-l explice, cu referire la mama tuturor întrebărilor pe care contemporanii și le-au pus: ireversibilitatea acordării Cartei.

Aici discursul are loc, în mod deliberat, în formule ambivalente: noi [ Luigi ] ne angajăm, în fața [deci cu sau în fața] Adunării care ne ascultă, să fim fideli acestei Carti Constituționale [15] . Faptul că se angajează, dar nu jură, lasă deja o anumită marjă de incertitudine. Dar continuarea este și mai clară, rezervându-se dreptul de a judeca întreținerea ei, cu o nouă solemnitate, în fața altarelor celui care cântărește regii și națiunile în aceeași balanță [16] . Aceasta înseamnă că angajamentul monarhului este supus unei „verificări superioare”. Prin urmare, aceasta poate fi retrasă în orice moment. În acest caz, drepturile (autoritatea, în termenii lui Louis ) ar reveni de la supuși, care sunt beneficiați temporar, către suveran, care este singurul proprietar.

De asemenea, este semnificativ faptul că aceste expresii apar imediat înainte de formula finală: din aceste motive, facem concesii supușilor noștri, atât pentru noi, cât și pentru succesorii noștri, și pentru totdeauna, a Cartei constituționale care urmează [17] . În lumina expresiilor anterioare, această închidere pare aproape un slogan, destinat să rămână mai fix în mintea publicului sau a cititorului. Dar este irelevant în scopul evaluării ireversibilității angajamentului asumat de monarh. Pentru a evita orice posibilă neînțelegere, sloganul este precedat de sintagma pentru aceste cauze ( a ces causes ). Ceea ce spune multe, deoarece își amintește că angajamentul este legat de tot ceea ce am menționat mai sus. Cu o referire specială la reconcilierea națională și reafirmarea puterilor suverane, cărora le sunt dedicate cel puțin 4/5 din Preambul.

În ciuda sloganului, implicația logică este foarte clară: suveranul acordă Carta, știind că poporul său este împăcat și conștient de necesitatea de a păstra drepturile și prerogativele coroanei. Acolo unde aceste ipoteze (aceste cauze ) urmau să se schimbe sau să se dovedească a fi tranzitorii, nimic în lume nu îl împiedică pe monarh să retragă Carta și să rezume în persoana sa întreaga autoritate (drepturi).

Proiectul de restabilire a drepturilor monarhiei

Proiectare reacțională

Prin urmare, suntem în prezența unui document hotărât reacționar , în sensul cel mai autentic al termenului, deoarece este conceput pentru a propune din nou o lume în care toată autoritatea se află în monarh și oamenii nu au alt drept decât bunăvoința sa. Cu toate acestea, în forme noi: prin concesiune scrisă (mai degrabă decât prin tradiție), către destinatari universali (mai degrabă decât anumiți), fără limite de ordine sau clasă (mai degrabă decât de stat sau ordine). O formă cu siguranță „modernă”.

Metoda de modernizare

Forma, în acest caz, devine substanță, deoarece, atâta timp cât oamenii au rămas „împăcați” și conștienți de necesitatea păstrării drepturilor și prerogativelor coroanei ( cauzele ), până în acel moment supușii ar putea continua să beneficieze de delegarea autorității de autoritate . Adică a ceea ce numim drepturi constituționale . Un compromis, desigur, dar care satisface o mișcare liberală care s-a separat de teroarea revoluționară și de războaiele napoleoniene . Și un popor care nu este neapărat obișnuit cu disertarea sofismelor dreptului constituțional.

Acțiune de pionierat

Prin urmare, suntem în prezența unui document de pionierat, care mărturisește încercarea maximă de modernizare pe care curțile și dinastiile care au apărut din războaiele napoleoniene ar putea să le suporte, pentru a întâlni noile timpuri. Cu atât mai important, cu cât era operat de una dintre cele mai vechi dinastii din Europa , cu cea mai mare națiune de atunci. Așa de pionierat încât să creeze vocabular: însăși expresia constitutie ottriata derivă direct din luciul Preambulului, care se încheie cu expresia fait concession et octroi à nos sujets ... de la Charte constitutionnelle qui suit .

Acest lucru explică ambiguitatea Preambulului în utilizarea termenului de constituție : în intențiile celor mai buni oameni de stat din Alianța în patru ori , dacă încercarea lui Louis ar fi fost consolidată de-a lungul deceniilor, ar fi fost chiar posibil să intre în posesia acestui termen. care sfințise Revoluția Franceză și cea americană .

Rezultatul de succes

Dacă, într-o zi, supușii italieni și germani ai lui Francesco II sau Federico Guglielmo ar fi avut vreodată acces la o Constituție, ar fi putut aspira la ceea ce Louis a recunoscut bizarilor francezi. Atât de mult încât miniștrii lor, împreună cu cei ai lui Alexandru I și ai George al III-lea , cu ocazia Congresului de la Viena , au fost de acord cu plenipotențiarul francez Talleyrand , că Ludovic al XVIII-lea a introdus o constituție de un fel .

La fel, numeroasele imitații succesive mărturisesc, începând cu Statutul Albertin , obținut de Carlo Alberto King of Sardinia , la 4 martie 1848 (bine 44 de ani mai târziu) și care a constituit, pentru încă 100 de ani, sau 144 de ani mai târziu, Preambulul lui Louis XVIII , Carta fundamentală a Italiei unite.

Articolele

„Constituția” soi-disantă este compusă nu numai din Preambulul care face parte integrantă din aceasta, ci din 76 de articole, grupate în șapte capitole:

 • dreptul public al francezilor - art. 1-12
 • forme de guvernare a regelui - art. 13 - 23
 • a Camerei Deputaților de Departamente - Articolele 35 - 54 și 75 - 76
 • aCamerei Colegilor - art 24 - 34
 • a miniștrilor - art. 54 - 56
 • din ordinul judiciar - art 57 -67
 • drepturi speciale garantate de stat - art 69 - 74

Dreptul public al francezilor

Articolele 1-12 pot fi împărțite în șase blocuri, pentru a reglementa:

 • art 1-4 - privilegii de ordine și rang : abolirea definitivă a privilegiilor antice privind ordinea de apartenență (nobilime, clerici sau stat), în general, dar cu mențiune specifică a obligațiilor fiscale, a dreptului de admitere la muncă publică (civil și militar), dreptul de a fi supus exclusiv legii statului. În practică, avem de-a face cu toate problemele care cedaseră Marii Revoluții : poziția capului articolelor pare, așadar, extrem de semnificativă.
 • art 5-7 - religie : libertatea de cult, proclamarea Bisericii Catolice ca religie națională , finanțarea de stat a clerului și miniștrii de cult. O prevedere hotărâtă normală pentru acea vreme, chiar mai generoasă decât cea engleză, care excludea, de exemplu, catolicii de la dreptul la vot. Singura inovație este reprezentată de proclamarea religiei de stat: o expresie criptică, însărcinată cu o mie de interpretări, inclusiv cea de la baza legii despre sacrilegiu din ianuarie 1825 , care a fost aplicată cu o singură ocazie. Celelalte prevederi se bazează aproape în întregime pe Concordatul din 1801 , impus de Napoleon , care s-a angajat să plătească aceste salarii pentru a compensa enormele proprietăți expropriate de Biserică de revoluție și transformate în active naționale .
 • art 9-10 - proprietate privată și active naționale : toate proprietățile sunt inviolabile (nu proprietate, ci toate), inclusiv active naționale ; în viitor, statul poate expropria, dar numai din motive de interes public larg recunoscute , și la plata unei despăgubiri. Ergo, la fel cum clerul este plătit pentru a compensa Biserica pentru exproprieri revoluționare , la fel și emigranții nu pot revendica proprietățile pierdute. Ceea ce închide calea disputelor, dar deschide calea către o maxi-compensare, care va fi reglementată prin așa-numita lege a miliardului pentru emigranți din aprilie 1825 .
 • art 12 - abolirea recrutării : desființarea recrutării universale și prevederea unei noi legi care ar reglementa recrutarea. Și în acest caz, este vorba de achitarea unei datorii lăsate de Marea Revoluție , care construise armata lui Valmy și Marea Armată pe baza recrutării universale. În 1814 , însă, proiectele de clase au fost decimate, populația epuizată de douăzeci de ani de război, Franța ruinată financiar și ocupată de puterile celei de-a șasea coaliții : se poate înțelege ușurarea cu care această prevedere a fost primită de către supuși și de către „Întreaga Europă. Noua lege pentru recrutare, care se baza în principal pe voluntari, a fost adoptată la 12 martie 1818 , de Gouvion-Saint Cyr , un mareșal al Imperiului care a devenit ministru de război cu primul guvern al ducelui de Richelieu .
 • art 11 - uitarea revoluției și a Imperiului : amnistie și uitare în ceea ce privește faptele care au avut loc în timpul Revoluției și Imperiului : sunt interzise toate investigațiile privind opiniile și voturile exprimate până la restaurare. Acest lucru este valabil atât pentru instanțe, cât și pentru cetățeni [18] . Aceasta a fost în mod clar o prevedere indispensabilă pentru garantarea stabilității statului. Dar mărturisește realismul sănătos cu care Ludovic al XVIII-lea și curtea sa au evaluat situația. De fapt, nici măcar acei membri ai Convenției naționale care au votat în favoarea executării predecesorului regelui (ca atare, o persoană sacră și inviolabilă , în conformitate cu articolul 13 de mai jos), fratele său Ludovic al XVI-lea, nu au fost pedepsiți. Unul dintre aceștia, starețul Grégoire , cunoscut și sub numele de pretre citoyen , unul dintre părinții infamei constituții civile a clerului , a fost chiar ales în parlamentari din 1819 , doar pentru a fi dat afară sub presiunea cancelarului austriac Metternich , care l-a forțat pe prim-ministru. Ministrul decide să adopte o reformă electorală ad hoc. Arta. 11, totuși, nu a putut împiedica persistența unei ostilități pe scară largă față de personajele cele mai implicate în regimurile defuncte. S-a dezlănțuit, după Waterloo , împotriva celor care îl slujiseră lui Napoleon , apoi i-au jurat loialitate lui Ludovic al XVIII-lea și apoi s-au întors din nou să slujească împăratului reînviat (mareșalul Brune , linșat de mulțime, mareșalul Ney , încercat și împușcat, mareșalul Carnot exilat). Cu toate acestea, trădarea lor nu a fost acoperită de art. 11, așa cum au avut loc după restaurare. În sfârșit, articolul 11 ​​este extrem de interesant, deoarece apar expresiile restaurare și citoyen : acesta din urmă a împrumutat cu aceeași ușurință cu care a fost folosit termenul de constituție .
 • art 8 - libertatea presei : pentru a spune adevărul, dispoziția constituțională a fost oarecum ambiguă: francezii au dreptul de a publica și de a-și imprima opiniile, respectând legile care trebuie să reprime abuzurile acestor libertăți [19] . Cu toate acestea, este destul de clar că într-o astfel de formulare prima parte a articolului nu este altceva decât un slogan, deoarece nu se pune nicio limită definiției „abuzurilor”. Această ambiguitate, evident meditată, a dus la o succesiune de măsuri, treptat liberale sau restrictive, care au urmat schimbării guvernelor, până la căderea dinastiei.

Forme ale guvernului regelui

Articolele 13-23 pot fi împărțite în cinci blocuri, pentru a reglementa:

 • art 13-14 - puterea executivă : persoana regelui este inviolabilă și sacră. Miniștrii săi sunt responsabili. Puterea executivă ( puterea din text) aparține exclusiv suveranului . Și apoi se specifică natura „puterii executive”: regele este șeful suprem al statului, comandă forțele terestre și maritime, declară războiul, face (nu „semnează”) tratatele de pace, alianță și comerț ., numește toți angajații administrației publice și face (nu „semnează”) reglementările și ordonanțele necesare pentru executarea legilor .... Prin urmare, întreaga putere executivă aparține monarhului, care însă nu este responsabil pentru aceasta. Miniștrii răspund în locul lui. După cum putem vedea, există o anumită ambiguitate aici, care probabil a trebuit să servească pentru a-l face pe monarh liber să aleagă guvernul pe care și-l dorea, chiar și împotriva dorințelor camerelor. Ceea ce s-a întâmplat aproape imediat, la 4 septembrie 1815 , cu numirea primului guvern Richelieu , călduț față de noua cameră introuvabilă aleasă , atât de mult încât să o dizolve la scurt timp după aceea. A fost, totuși, un episod izolat: în anii următori, atât Ludovic al XVIII-lea, cât și Carol al X -lea au susținut în mod regulat schimbarea majorităților parlamentare, între liberali doctrinari și ultra-monarhiști , schimbând prim-miniștrii. În acest sens, practic, s-a tradus principiul responsabilității: monarhul a ales ca colaboratori pe exponenții „partidului” care a dominat parlamentul, le-a acceptat sfatul și, prin urmare, le-a descărcat responsabilitatea pentru actele săvârșite. Fără a-și rezerva astfel o influență substanțială și autoritatea de ultimă instanță.
 • art 15-16 & 46 - puterea inițiativei legislative : puterea legislativă este exercitată în mod colectiv de către rege, Camera colegilor și Camera deputaților , regele propune legea . Prin urmare, Luigi și-a rezervat pe deplin puterea inițiativei legislative . Pentru o mai mare claritate, următorul art. 46 va clarifica că nu poate fi prezentată nicio modificare a unei legi decât dacă a fost propusă sau permisă de rege . Această putere este printre cele mai importante, atât de mult încât a fost printre puținele care au fost transferate camerelor, după Revoluția din iulie .
 • art 17-18 & 14 ultimul paragraf - putere legislativă : proiectul de lege este adus, conform aprobării regelui, la camera colegilor sau la camera deputaților, cu excepția legilor privind impozitele, care trebuie aduse, mai întâi, la camera deputaților . Dopodiché, tutte le leggi debbono essere discusse e votate liberamente dalla maggioranza di ciascuna delle due camere . Qui le cose sono molto più chiare. Da notare unicamente l'inciso liberamente , ideato, sicuramente, per fornire al monarca un ultimo appiglio, in caso di contrasto e, specialmente, di eventi rivoluzionari. Esso si aggiungeva ad un altro strumento, dal precedente art. 14, ove si specificava come il re...fa i regolamenti e le ordinanza necessarie per...la sicurezza dello Stato . Ovvero, il potere esecutivo esercita anche la potestà legislativa. Si tratta di una riserva particolarmente estesa, in quanto non condizionata ad alcuna successiva sanzione parlamentare (come è, ad esempio, per lo strumento della decretazione d'urgenza concesso al governo dalla Costituzione della Repubblica Italiana ) e limitata unicamente alla condizione che essa intervenga per la sicurezza dello Stato . Ma non si lascia ad intendere se 'per' vada inteso come 'quando sia in pericolo' o 'nell'interesse'. Discussione tutt'altro che di lana caprina, in quanto essa fu alla base, nel novembre-dicembre 1830 , del processo ai ministri di Carlo X , che portò alla condanna dell'intero ministeroPolignac : la Camera dei pari li giudicò colpevoli di aver abusato dello strumento dell'ordinanza ex-art. 14, nell'emettere le ordinanze di Saint-Cloud che avevano scatenato la Rivoluzione di Luglio e la seconda caduta dei Borbone . In quella occasione (l'unica di applicazione dell'Art. 14), fra le altre cose, si giudicò propria l'interpretazione del 'quando sia in pericolo', mentre è assai probabile che Luigi XVIII intendesse 'nell'interesse'.
 • art 19-21 - diritto di supplica : diritto di supplica al re, su qualunque argomento, compresi suggerimenti legislativi. Una previsione pensata per compensare la mancata attribuzione del diritto di iniziativa legislativa. Ma corretto da tre disposizioni perentorie: (i) esse debbono, prima, essere discusse nel comitato segreto , (ii) esse non potranno essere inviate (quindi 'presentate', 'discusse') prima di un termine di dieci giorni, (iii) se il re le respinge, esse non potranno essere discusse prima della successiva sessione parlamentare (ovvero alcuni mesi più tardi, visto che ne veniva convocata una all'anno). Ciò che si intende impedire, qui, è il rischio che un'iniziativa parlamentare contraria al volere del sovrano venga presentata a sua insaputa, ovvero venga fatta propria da tutte e due le camere (nei dieci giorni il re avrebbe il tempo di cassarla), assumendo un carattere plebiscitario che costringerebbe il monarca ad una decisione sgradita. Ciò che configurerebbe, in pratica, l'aggiramento del divieto di iniziativa legislativa.
 • art 22 - diritto di promulgazione : il re sanziona e promulga le leggi . Ovvero, in ultima istanza, il monarca può sempre decidere di non varare una legge, pure presentata su sua iniziativa ma che, durante la discussione parlamentare, avesse subito modifiche sgradite. Da segnalare, oltre al diritto-dovere di promulgazione (ancor oggi vigente) anche quello di 'sanzione', assai più pesante. Ad esempio, oggi, il presidente della Repubblica Italiana può rinviare alle camere una legge, ma deve comunque promulgarla alla successiva deliberazione del Parlamento. Mentre il caso di 'rifiuto' alla promulgazione si dà solo in caso si fattispecie gravissime, tipo alto tradimento o attentato alla Costituzione , ma si tratta di un caso sinora solo teorico e non espressamente previsto dalla Costituzione . Il sovrano francese, invece, non subiva tali condizionamenti costituzionali, ma, eventualmente, esclusivamente politici. Come si vede Luigi XVIII si riservò tutta una serie di vie d'uscita, tali da sostanzialmente sterilizzare le concessioni costituzionali, in caso di estremo pericolo.
 • art 23 - l'appannaggio della corona : la lista civile è fissata per tutta la durata del regno, dalla assemblea della prima legislatura in carica al momento della incoronazione . La nozione di 'lista civile' risale al 1790 e venne suggerita all' Assemblea nazionale dall'esempio inglese: essa mirava a determinare le risorse sotto l'esclusivo controllo della corona, in modo da segnare una netta demarcazione con le proprietà dello Stato: una distinzione sconosciuta all' Ancien Régime . Essa si componeva si una dotazione annuale e di una dotazione immobiliare e mobiliare. Appare quindi significativo che Luigi XVIII abbia voluto riammettere tale principio, che era stato estorto al fratello. Unica precauzione: la fissazione della lista una volta per tutte, all'inizio di ogni regno, ciò che serviva a proteggere la corona dall'eventuale ricatto dell'assemblea, in caso di contrasto o al mutare delle maggioranze politiche. Tant'è che la disposizione venne reintrodotta, pari pari, nella successiva Costituzione promulgata da Luigi Filippo .

La Camera dei deputati dei dipartimenti

La Carta tratta prima la Camera dei pari, poi la Camera dei deputati, in base ad un criterio di 'rango'. Ma, per chiarezza del ragionamento, appare opportuno invertire tale ordine. Gli articoli da 35 a 54 possono essere divisi in nove blocchi, a regolare:

 • art 35-36 & 41 - costituzione dei collegi elettorali : la Camera sarà composta dai deputati eletti nei collegi elettorali , ripartiti fra i dipartimenti secondo la distribuzione degli anni precedenti. Tali disposizioni sono integrate da pesanti cautele: anzitutto i collegi sono presieduti da presidenti nominati dal re: ciò che, ovviamente, rafforzava l'influenza della corte, tanto più che il presidente diveniva, ipso facto , membro del collegio: ciò che gli permetteva di dare col proprio voto il buon esempio. In secondo luogo, la fissazione pour toujours del numero di deputati nei dipartimenti, tendeva a favorire le campagne, affette da forte emigrazione ma più fedeli alla corona dei grandi centri urbani di immigrazione. In terzo luogo l'organizzazione [dei collegi elettorali] sarà stabilita dalla legge : ciò che lasciava un varco enorme all'intervento del ministero. Ad esempio, nel febbraio 1817 , il duca di Richelieu aveva introdotto una nuova legge che gli elettori si concentrassero tutti insieme nei capoluoghi dei dipartimenti a formare un collegio elettorale e, lì riuniti, tutti insieme eleggessero i deputati: una legge decisamente governativa , in quanto consentiva un diretto controllo dei collegi, da parte dei prefetti e delle autorità locali.
 • art 37 & 75-76 - sessioni elettorali : i deputati saranno eletti per cinque anni, e in maniera che la Camera sia rinnovata ogni anno per un quinto . Cosa si intendesse con questa proposta si intende bene dai due 'Articoli transitori' finali: i deputati dei dipartimenti di Francia [20] che sedevano nel Corpo legislativo in occasione del loro ultimo aggiornamento, continueranno a sedere alla Camera dei deputati sino a quando saranno rimpiazzati , deinde il primo rinnovo di un quinto della Camera dei deputati avrà luogo al più tardi nell'anno 1816 , secondo l'ordine stabilito fra le serie [21] . Tutte queste previsioni vennero travolte dai cento giorni e Waterloo , cui seguirono le elezioni generali del luglio 1815 , che elessero la famosa Chambre introuvable , sciolta, dopo poco più di un anno, con nuove elezioni generali. Dopodiché esse trovarono, in effetti, applicazione: essa ebbe, tuttavia, effetti nefasti sulla stabilità politica, costringendo a frequenti adeguamenti della compagine governativa. In pratica, le tensioni politiche si scaricavano sulla Camera, con l'immediatezza che oggi si attribuisce solo ai cicli dei sondaggi. Né si comprende bene la ratio della norma, se non attribuendola ad un eccesso di fiducia inizialmente nutrito da Luigi XVIII riguardo alle capacità manipolatorie dei prefetti. Ovvero alla generale inesperienza costituzionale di quell'epoca ancora acerba.
 • art 42 & 38-39 - elettorato passivo : gli eletti dovevano avere almeno 40 anni e pagare imposte dirette per almeno 1'000 franchi. Nel caso in cui in un dipartimento non vi fossero almeno 50 soggetti rispondenti ai criteri, la lista si sarebbe estesa verso il basso, sino a raggiungere il numero di 50. Il rischio di vedere eletti dei sovversivi era ulteriormente ridotto dall'obbligo di eleggere almeno metà dei deputati fra soggetti residenti nel dipartimento.
 • art 40 - elettorato attivo : gli elettori dovevano avere almeno 30 anni e pagare imposte dirette per almeno 300 franchi. Una disposizione decisamente normale per l'epoca, i cui effetti sulla fedeltà della Camera potrebbero essersi rivelati addirittura controproducenti per la corona, tenuto conto che la sua 'base elettorale' era concentrata nelle province e nelle campagne, per loro natura più povere.
 • art 50 - sessioni parlamentari : il re convoca ogni anno le due Camere . Un uso del tutto normale per l'epoca. Oggi, al contrario, il parlamento italiano siede in 'sessione permanente', una espressione che, all'epoca, evocava l'orrore della rivoluzione. In pratica, regolare la durata delle sessioni consentiva al sovrano di interrompere, a suo piacimento, una discussione sgradita e, eventualmente, poteva dichiararla 'incostituzionale'. Tant'è che l'articolo continua prevedendo il potere del re di prorogare o interrompere le sessioni. Con l'unica tutela, in caso di scioglimento anticipato, di doverla riconvocare entro tre mesi: un tempo comunque sufficiente ad appianare molti contrasti.
 • art 43-46 - lavori parlamentari : le sedute sono pubbliche; la camera si divide in due commissioni, che discutono i progetti di legge, oi successivi emendamenti, tutti presentati dal re; ovvero gli emendamenti presentati da deputati e già acconsentiti dal re. Dopodiché il voto è a maggioranza della camera, come da art. 17-18. Come sempre Luigi inserì una serie di tutele: la Camera votava non uno ma cinque candidati alla propria presidenza, e della cinquina il re determinava il prescelto; basta che appena cinque deputati (una miseria) ne facciano richiesta, e la camera si costituisce in comitato segreto ( comité secret ).
 • art 47-49 - leggi fiscali : nessuna imposta può essere stabilita o raccolta, senza previo consenso delle due camere , le relative proposte non possono essere discusse dalla Camera dei pari se, prima, non sono state approvate dalla Camera dei deputati; non solo: l'imposta fondiaria non può essere votata che per un anno. Le imposte dirette possono esserlo per più anni . Come si vede, la codecisione in materia fiscale costituisce la base delle prerogative parlamentari. Chiaramente, tale impostazione risente della tradizione anglosassone, e degli avvenimenti che portarono agli Stati Generali del 1789 .
 • art 51-52 - inviolabilità dei deputati : alcuna costrizione corporale ,un duello, ad esempio, può essere esercitata su un membro della Camera , né alcun membro della Camera può … essere perseguito od arrestato in base alla legge criminale, salvo che venga colto in flagrante . Due tutele apparentemente solide, ma limitate alla durata delle sessioni delle Camere o, al massimo, alle settimane precedenti e successive. Chiaramente essa mira ad evitare interventi volti ad influenzare il voto 'immediato', ma decisamente insufficienti su un orizzonte di legislatura.
 • art 53 - Cahiers de doléances : tutte le petizioni all'una od all'altra Camera non possono essere fatte o presentate che per iscritto. La legge vieta di presentarne di persona . Una disposizione apparentemente eccentrica, ma ben fondata nell'antica pratica dei Cahiers de doléances , che tanta parte avevano procurato all'inizio della Grande rivoluzione : raccolte orali mai verificate, essi avevano permesso ad alcuni delegati di spacciare i propri 'appunti' come 'voce del popolo'.

La Camera dei Pari

Gli articoli da 24 a 34 possono essere divisi in sei blocchi, a regolare:

 • art 24 - potere legislativo : già il fondamentale art. 15, sopra richiamato, introduceva il concetto fondamentale: il potere legislativo è esercito collettivamente dal re, dalla Camera dei Pari e dalla Camera dei deputati . Qui Luigi sentiva il bisogno di ribadire che la Camera dei pari è una parte essenziale della potenza legislativa . Si tratta, chiaramente, di una sottolineatura resa impellente dal ricordo del ' Giuramento della Pallacorda ', del 9 luglio 1789 , quando il Terzo Stato negò la costituzione legislativa del Regno, ed impose una rivoluzione istituzionale.
 • art 25-26 - sessioni parlamentari : la Camera è convocata dal re contemporaneamente alla Camera dei deputati . Le due sessioni cominciano e terminano insieme . Se riunita senza convocazione del re o fuori sessione saranno illecite e nulle . Chiaramente Luigi non intendeva servirsi dei pari per usurpare le prerogative degli eletti. Tutte le riserve sopra discusse, fanno riferimento a poteri personali del re, in genere da esercitarsi attraverso il ministero. Logicamente non si tratterebbe di una scelta saggia, a meno di non fare riferimento all'evidente difficoltà di fare accettare la esistenza stessa di un'assemblea non elettiva.
 • art 27-31 - nomina : La nomina dei pari appartiene al re , benché sin da ora si stabilisca come i membri della famiglia reale ed i principi di sangue sono pari per diritto di nascita . I principi, tuttavia, non possono partecipare alle sedute che per ordine del re dato sessione per sessione. Evidentemente, per controllare la Camera Luigi intendeva servirsi di senatori meno esposti. E, infatti, il numero dei pari è illimitato , ciò che consentiva al sovrano di mutare le maggioranze a piacimento: il caso più noto è del 1818 - 19 quando il primo ministro liberale Dessolles indusse Luigi a nominare circa 60 pari moderati e liberali, alfine di allineare la camera alta alla maggioranza liberale della camera bassa. Non solo, il sovrano poteva anche variarne la dignità [dei singoli pari], nominarli a vita o renderli ereditari, secondo la sua volontà : ossia 'comprare' i singoli pari, con il sostanzioso premio della ereditarietà. Il fatto della ereditarietà, tuttavia, si trasformò nella pietra dello scandalo, tanto da essere uno dei pochi capitoli sostanziali cancellati dopo la Rivoluzione di Luglio , che pure conservò la non-elettività della Camera alta. Da segnalare, a margine, anche la espressa distinzione fra pari 'normali', che votavano dai 30 anni di età, ed i 'membri della famiglia reale', che votavano dai 25 anni: un privilegio assolutamente ridondante, che sembra fatto apposta per eccitare i polemisti politici.
 • art 29 & 32 - lavori parlamentari : la Camera è presieduta dal cancelliere di Francia [22] , o da altro indicato dal re , tutte le deliberazioni della Camera sono segrete . Si tratta di due disposizioni chiaramente ridondanti, che lasciano trasparire un, comprensibile, difetto di esperienza costituzionale dai parte dei redattori della carta.
 • art 33 - crimini speciali : la Camera dei pari conosce dei crimini di alto tradimento ed attentato alla sicurezza dello Stato, che saranno definiti dalle legge . Un modo indiretto per dire che i deputati eletti non ne sarebbero stati informati, se non a volontà del re.
 • art 34 - inviolabilità dei deputati : nessun pari può essere arrestato che per ordine della Camera, che lo giudica in materia di legge criminale . Si tratta di un ulteriore privilegio, che poco sarebbe costato estendere ai deputati elettivi, almeno per l'intero termine del mandato. Anzi, esso si trasformò in uno svantaggio politico, allorché la camera fu chiamata a giudicare il maresciallo Ney : lo condannò a morte, creando un 'proto-martire' della, allora assai debole, opposizione anti- borbonica .

I ministri

Gli articoli da 54 a 56 possono essere divisi in due blocchi, a regolare:

 • art 54 - ministri e deputati : i ministri sono membri di una delle due Camere, le quali, comunque, danno loro udienza, quando essi lo richiedono. Tale 'vincolo di seggio' per la scelta dei ministri descrive la strategicità della Camera dei pari nella strategia generale della monarchia: il re nominava 'Pari' chi riteneva, in un futuro più o meno prossimo, possibile candidato al ministero. Fu il caso, ad esempio del Richelieu , pari di Francia nel 1814 e primo ministro nel 1815 . Mentre il Villèle , inizialmente assai meno gradito alla corte, dovette farsi strada con l'elezione alla Camera dei deputati.
 • art 55-56 - processo ai ministri : la Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri, e di tradurli davanti alla Camera dei pari che ha unicamente il diritto di giudicarli [23] . I ministri non possono essere accusati che per fatto di tradimento o concussione. Delle leggi particolari specificheranno questa natura dei delitti, e ne determineranno il perseguitmento [24] . Tale vaga formulazione della Carta non era destinata ad essere sviluppata, infatti nessuna legge venne mai approvata né nessun processo venne istruito. Sino a che, dopo la Rivoluzione di Luglio 1830 , il nuovo sovrano Luigi Filippo accettò di indirizzare la vendetta politica sui ministri del governo Polignac , l'ultimo del deposto Carlo X : in vacatio legis , al termine di un processo politico , essi vennero condannati, dalla Camera dei Pari, alla prigione perpetua (presto convertita).

L'ordine giudiziario

Gli articoli da 57 a 67 possono essere divisi in sette blocchi, a regolare:

 • art 57 - potere giudiziario : ogni giustizia emana dal re. Essa viene amministrata in suo nome da giudici che egli nomina e che egli istituisce . Dunque, l'intero potere giudiziario appartiene al monarca, il quale, però, non ne risponde. Non perché non ne rispondano i giudici, ma perché non ne risponde nessuno. Qui il sovrano 'gioca' con la Separazione dei poteri , spendendo Montesquieu contro i liberali. Infatti, nulla è previsto in materia di relazione gerarchica fra il sovrano ed i giudici. Ad esempio, non si dice se i giudici siano responsabili di fronte alla legge od al monarca: si intuisce, piuttosto, che colui dal quale 'ogni giustizia emana' abbia piuttosto mano libera.
 • art 58 - inamovibilità : i giudici nominati dal re sono inamovibili . Anche tale previsione sembra assai più mirata ad evitare intromissioni del parlamento che del sovrano. Infatti, se il sovrano non è impedito di trasmettere ordini, scema assai anche la sua eventuale necessità di rimuovere.
 • art 62-63 - giudice naturale : nessuno potrà essere sottratto al suo giudice naturale , in conseguenza, non potranno essere create delle commissioni e dei tribunali straordinari . Tale previsione costituisce l'unica vera garanzia, moderna e solida, offerta dalla Carta.
 • art 59-61 & 64-65 & 68- mantenimento dell'ordine giudiziario napoleonico : le corti ed i tribunali attualmente esistenti sono mantenuti , l'istituzione attuale dei giudici di commercio è conservata , idem per i giudici di pace (questi ultimi non … inamovibili ). Ugualmente è conservata l'istituzione dei giurati , il Codice civile e le leggi esistenti che non in contrasto con la presente Carta . I dibattiti saranno pubblici in materia criminale, a meno che tale pubblicità non sia pericolosa per l'ordine pubblico oi costumi .
 • art 63 - corti prevotali : Tuttavia gli articoli precedenti prevedono che le corti ed i tribunali attualmente esistenti e l'istituzione dei giurati e il codice civile possano essere modificati con una nuova legge. E l'art 63 precedente disponeva esplicitamente che dal divieto di commissioni e dei tribunali straordinari è esplicitamente escluso un particolare tipo di tribunale: le giurisdizioni prevotali , se il loro ristabilimento viene giudicato necessario . Si trattava del primo grado di giudizio sotto l' Ancien Régime : esse giudicavano, in primo grado, tutti i casi civili e criminali di un dato territorio, ad eccezione dei casi 'reali' ( lesa maestà , falsari , eretici , pericolo per l'ordine pubblico , ...) e casi regolati dai tribunali signorili. Ovviamente, Luigi si tenne la riserva di sostituire in blocco l'intero sistema dei giudici di base, quando lo avesse ritenuto necessario. Occorre tenere presente, infatti, che l'intero corpo giudiziario era di nomina rivoluzionaria o, soprattutto, imperiale . Ben si capisce, quindi, come gli ultrarealisti abbiano cercato subito di profittare del varco offerto dalle ' giurisdizioni prevotali '. La questione accompagnò l'intera restaurazione borbonica : dal 1816 , con un provvedimento di ripristino votato dalla Chambre introuvable , per passare al governo Villèle e, infine, al Polignac .
 • art 66 - abolizione della confisca : La pena della confisca dei beni è abolita e non potrà essere ristabilita , a rafforzare la inviolabilità di tutte le proprietà , di cui agli art 9-10. Tale articolo discende, direttamente, dalla annosa questione dei beni nazionali , ovvero le requisizioni di massa che la Rivoluzione aveva operato ai danni dei propri nemici politici, a cominciare dalla Chiesa e dai nobili. E rappresenta, indubbiamente, un innegabile progresso nella storia del diritto, da accreditare, interamente, a questa Carta di Luigi XVIII .
 • art 67 - potere di grazia : Il re a il diritto di fare grazia, e quello di commutare le pene .

Diritti particolari garantiti dallo Stato

Gli articoli da 69 a 74 possono essere divisi in due blocchi, a regolare:

 • Vengono, qui, regolate altre questioni attinenti alla trasmissione dei poteri fra l' Impero e la Restaurazione .
  • art 69 - militari : ufficiali e soldati in servizio, in pensione e le vedove conserveranno gradi, onori e pensioni.
  • art 70 - debito pubblico : il debito pubblico è garantito. Ogni specie di impegno assunto dallo Stato von i suoi creditori è inviolabile .
  • art 71 - nobilità : la nobiltà antica riprende i suoi titoli. La nuova conserva i suoi. I re fa nobili a volontà; ma non accorda loto che dei ranghi e degli onori, senza alcuna esenzione dei carichi e dei doveri della società . Si ribadisce qui l'abolizione dei privilegi di ordine e rango, con cui debutta la Carta, agli art. 1-4.
  • art 72 - legion d'onore : la legion d'onore è mantenuta, Il re determinerà i regolamenti e la decorazione .
  • art 73 - colonie : le colonie saranno rette da leggi e regolamenti particolari .
 • art 74 - giuramento del re : il re ed i suoi successori giureranno, nella solennità del loro sacro, di osservare fedelmente la presente Carta costituzionale . Da notare il 'giureranno', tanto che Luigi firma ('signé Louis'), non giura.

Note

 1. ^ par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre
 2. ^ Donné à Paris, le 4 juin, l'an de grâce 1814 et de notre règne le dix-neuvième.
 3. ^ les graves altérations qui en sont résultées
 4. ^ le voeu le plus cher à notre coeur, c'est que tous les Français vivent en frères.
 5. ^ paroles de paix et de consolation
 6. ^ Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille
 7. ^ volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale … sûrs de nos intentions, forts de notre conscience.
 8. ^ quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même.
 9. ^ notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne.
 10. ^ du peuple auquel nous sommes fiers de commander.
 11. ^ bien que l'autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi
 12. ^ ses prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice, suivant la différence des temps
 13. ^ fait concession et octroi à nos sujets
 14. ^ la Charte constitutionnelle qui suit...une Constitution libre et monarchique
 15. ^ nous nous engageons, devant l'Assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette Charte constitutionnelle
 16. ^ nous réservant d'en juger le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.
 17. ^ a ces causes - nous avons … accordé et accordons. fait concession et octroi a nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et a toujours, de la charte constitutionnelle qui suit
 18. ^ Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens
 19. ^ Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté
 20. ^ ovvero con esclusione dei dipartimenti tolti alla Francia dalla sconfitta come, ad esempio, Piemonte, Lazio, Liguria e Toscana
 21. ^ suivant l'ordre établi entre les séries
 22. ^ il capo dell'amministrazione pubblica
 23. ^ La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.
 24. ^ Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni