Biserica ortodoxă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea altor semnificații, consultați Biserica Ortodoxă (dezambiguizare) .
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea unor biserici ortodoxe care nu au recunoscut conciliul de la Calcedon, consultați bisericile ortodoxe orientale .
Acest articol face parte din serie
Orientul creștin
Hristos Pantocrator Deesis mozaic Hagia Sophia.jpg
Hristos Pantocrator în Hagia Sofia din Istanbul .
Rituri liturgice

Christianity Symbol.png Portalul creștinismului
Iconografia ortodoxă reprezentându-l pe Hristos și pe cei 12 apostoli, datând din secolul al XVI-lea, păstrată în Muzeul Bizantin din Atena .

Biserica Ortodoxă , uneori denumită și Biserica Ortodoxă Răsăriteană, Biserica Creștină Răsăriteană sau Biserica Ortodoxă Catolică , [1] este o comuniune a Bisericilor creștine naționale , care sunt fie autocefale (adică al căror cap nu recunoaște nicio autoritate religioasă pe pământ) la cele de mai sus) sau autonome (adică dependente de un patriarcat , dar distinct de acesta). Dintre bisericile autocefale, nouă sunt patriarhii , istorice sau moderne.

După cum se indică în publicațiile Departamentului de Statistică al Organizației Națiunilor Unite, denumirile utilizate de diferitele state pentru a indica religii nu sunt uniforme. Astfel, catolicii sunt identificați ca „catolici” în Portugalia , dar „romano-catolici” în Germania , [2] și termenul „ortodox”, care în Etiopia indică în principal apartenența la Biserica Ortodoxă Etiopiană , [2] una dintre Bisericile Ortodoxe Răsăritene. , [3] în România indică mai presus de toate că este membru al Bisericii Ortodoxe Române , [2] una dintre Bisericile care în engleză și germană sunt numite și orientale (folosind oricum oriental , un cuvânt distinct de oriental , deși sinonim), [ 4] dar care în limbile care nu au o pereche similară de sinonime se numesc bizantin [5] sau calcedonian. [6] Aceste ultime limbi își rezervă în prezent adjectivul „oriental” pentru Bisericile care nu acceptă Conciliul de la Calcedon . [3]

Biserica Ortodoxă , moștenitoare a creștinismului vechiului Imperiu Roman , redusă apoi la ceea ce istoricii numeau Imperiul Bizantin , este acum împărțită în cele patru vechi Patriarhii istorice ale Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului Pentarhiei (fără al cincilea, din Vest) ) și în alte câteva biserici autocefale (nu toate sunt numite patriarhate). El consideră că numai pe plan intern, deci exclusiv, continuă continuitatea Bisericii universale întemeiate de Iisus Hristos (la fel cum Biserica Romano-Catolică o crede din partea sa).

Origini și semnificație a „ortodoxiei”

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Ortodoxia § Creștinismul .

Putem dat nașterea Ortodoxiei , într-un sens general, în jurul secolului al IV-lea , când creștinismul începe să se îndepărteze de paradigma iudeo-creștină și începe să țină primele concilii .

«Termenul„ ortodoxie ”, de origine greacă, înseamnă literal„ doctrină corectă ”. La această semnificație primară, tradiția eclezială orientală adaugă un al doilea, complementar primului, acela al „dreptului glorificare”. Cele două semnificații exprimă aceeași realitate, adică profesia credinței creștine corecte, indiferent dacă este formulată la nivel conceptual ( doctrină ) sau sărbătorită în liturgia Bisericii (slăvire). [7] "

Din secolul al IV-lea al creștinismului , când Biserica a fost numită „catolică” în crezul niceno-constantinopolitan și în actele oficiale ale împăraților romani (vezi Edictul din Tesalonic ), termenul „ortodoxie” a intrat și în uzul creștin (găsit în scrierile lui Eusebiu din Cezareea , ale lui Iulius I , ale lui Atanasie din Alexandria , ale lui Vasile cel Mare și în secolul al V-lea în actele Sinodului din Efes și ale Sinodului din Calcedon ) [8] pentru a exprima aderarea deplină la mesajul evanghelic original a lui Iisus Hristos transmisă de apostoli , fără adăugiri, amputări și mutații ereziilor .

Aproape toate bisericile creștine se definesc ca fiind ortodoxe. În canonul roman al Liturghiei, preoții catolici ai Bisericii Latine se roagă în unire cu „famulo your Pope our N. et Antistite nostra N. et omnibus orthodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus”. [9] Majoritatea acelei familii de Biserici cărora li se dă astăzi numele de „ Biserici Ortodoxe Răsăritene ” și care în ochii Bisericii Ortodoxe sunt heterosexuali pentru că au respins Conciliul de la Calcedon, au pus adjectivul „ortodox” în nume (de exemplu Biserica Ortodoxă Coptă și Biserica Ortodoxă Siriacă ). [10]

Termenul „ ortodoxie ” devine frecvent folosit pentru a indica cu precizie Biserica Ortodoxă numai de la schisma orientală din 1054, pentru a o deosebi de Biserica Catolică.

Ortodoxia, în sens confesional, este reprezentată mai ales de o serie de biserici naționale autocefale . Aceștia au propriul lor sinod și propriul lor primat și, în ciuda faptului că sunt în deplină comuniune sacramentală și canonică între ei, acționează independent unul de celălalt din punct de vedere administrativ. Există, de asemenea, Biserici autonome sau semi-autonome care au un grad considerabil de auto-guvernare, dar nu pot fi definite ca auto-guvernare în primul rând deoarece alegerea primatului lor este aprobată formal de Sinodul Bisericii autocefale de care depind. , care este în general Patriarhia care le-a generat.

Cu toate acestea, trebuie specificat că în ecumenul ortodox nu lipsesc o serie întreagă de situații supuse controverselor jurisdicționale, uneori de natură să pună comuniunea unei anumite realități în criză. Mai ales în absența arbitrajului patriarhal. Acest lucru se poate datora unor conflicte legate de diverse motive. Există cazuri de controversă pentru autodeterminarea națională a unui popor (ca în cazul Bisericilor Ortodoxe Estoniene, Ucrainene, Belaruse, Muntenegrene și Macedonene, deocamdată și care, prin urmare, nu sunt în comuniune cu principalele Biserici Ortodoxe), în cazul căruia relativa Patriarhie, din motive proprii, nu dorește să o acorde.

Biserica Ortodoxă și Bisericile Ortodoxe

Autorul intrării „Ortodoxă, Biserică” a Enciclopediei online Treccani afirmă: „În vremurile contemporane putem vorbi despre o singură Biserică Ortodoxă doar într-un sens impropriu, deoarece în Bisericile Răsăritene nu există un singur vicar, precum pontiful din Biserica. Catolică ". [11] El afirmă, de asemenea, că colectivitatea Bisericilor Ortodoxe autocefale și autonome (de care acestea din urmă se recunosc ca părți ale Bisericilor autocefale respective de care depind) se consideră „un singur organism”. În mod similar, diferitele biserici catolice sui iuris sunt distincte (și uneori se află în conflict cu privire la problemele jurisdicționale) [12] și se recunosc ca fiind componente ale unui singur corp, care este singura Biserică Catolică .

Avem de-a face cu acest „corp unic”, atât Biserica Ortodoxă, cât și Biserica Catolică, atunci când ne gândim la întrebări doctrinare. Vorbim la singularul doctrinei Bisericii Ortodoxe (una), nu a doctrinelor diferitelor Biserici Ortodoxe. Toate grupurile naționale care alcătuiesc Biserica Ortodoxă împărtășesc aceeași credință, ascultă de același corp de canoane sacre și celebrează aceeași liturgie bizantină . [13] Singurul organism al Bisericii Ortodoxe participă ca atare la relațiile cu alte Biserici creștine . [14] [15]

Denumirile „ortodocși greci”, „ortodocși ruși”, „ortodocși sirieni”, „ortodocși sârbi”, „ortodocși români” etc. toate sunt nume ale uneia și identice Biserici care menține credința și practica una și identică: diferențele culturale care există în cadrul acestor biserici nu ating esența credinței ca atare. [1]

Această comuniune a Bisericilor recunoaște o supremație de onoare pentru scaunul episcopal al Constantinopolului , stabilit ca patriarhal din 381 și definit ca „ ecumenic ” într-un sinod ținut la Constantinopol în 587, în ciuda protestelor romane. [16] [17] Patriarhia Constantinopolului fusese însă promovată deja în ierarhia scaunului patriarhal de către Consiliul de la Calcedon din 451, care într-un canon (respins de Papa Leon I și a cărui valabilitate este contestată și de unii Ortodox [18] ) acordat „scaunului celei mai sfinte Romei noi , onorat să aibă împăratul și senatul și care se bucură de privilegii egale cu cele ale vechiului oraș imperial Roma, privilegii egale și în domeniul bisericesc și că a fost a doua după aceea "; [19] Constantinopolul a fost astfel ridicat deasupra scaunului Alexandriei și Antiohiei, ale cărui prerogative au fost recunoscute începând de la Conciliul de la Niceea I (325). [20] Mai târziu, cu schisma din 1054, din moment ce scaunul Romei nu mai era în comuniune cu Bisericile unite cu cel al Constantinopolului, primatul onoarei - dar nu al jurisdicției - a fost atribuit de acestea tocmai Constantinopolului.

Cele mai cunoscute biserici ortodoxe sunt Biserica Ortodoxă Greacă , Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Sârbă recunoscută de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului în 1850, 988 și respectiv 1054. Dintre acestea, a doua este mai mare numeric. În ansamblu, Biserica Ortodoxă, atât din Europa de Est, cât și din Orientul Mijlociu etc., este a treia cea mai mare confesiune creștină ca mărime: numărând 250 de milioane de credincioși la nivel mondial (din care 52 de milioane în așa-numitele biserici canonice ale ritului bizantin) , deși răspândit în mare măsură în țările din Europa de Est , acum datorită fenomenelor de imigrație răspândite și în Europa și în tot Occidentul.

Istoria Bisericii Ortodoxe

Începutul Bisericii Ortodoxe este dat de actul lui Isus care, chemându-și apostolii , l-ar fi întemeiat. [21] La începutul secolului al IV-lea, recunoașterea și legalizarea creștinismului de către Imperiul Roman a dus la o tendință de standardizare și centralizare a Bisericii cu ajutorul puterii politice, și împărțirea ei în consecință în funcție de acceptarea sau respingerea evoluții concrete ale acestei tendințe. Prima manifestare majoră a acestui fapt a fost schisma care a urmat Conciliului de la Calcedon din 451 și care a condus la distincția dintre acele biserici care l-au acceptat și cele, acum numite și biserici ortodoxe răsăritene , care l-au respins. [22]

Scindarea existentă în prezent între Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică se numește uneori Marea Schismă , un termen care se aplică totuși schismei menționate mai sus referitoare la Conciliul de la Calcedon și la schisma internă mai recentă a Bisericii Catolice, care a durat aproape 40 de ani de la 1378 - 1417. [23] [24] [25]

Înainte de schisma dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, adică atunci când acestea erau una și aceeași realitate, controversele teologice care se agitau de secole puteau fi oarecum reduse, așa cum a făcut Maxim Mărturisitorul în secolul al VII-lea, în timpul Controversă monotelită , oferind o interpretare complet tradițională și doctrinei controversate a Filioquei, care începea să fie remarcată atunci.

Schisma încă continuă dintre scaunele Romei și Constantinopolului, care este de obicei atribuită la începutul anului 1054, a fost precedată de unele întreruperi temporare ale comuniunii. Primul a fost schisma acaciană (484–519), „care într-un anumit fel a consacrat și organizat autonomia bizantină, care va fi pusă în aplicare în timpurile ulterioare”. [26] În 863–867 a existat schisma Foziană. Alte controverse au tulburat, de asemenea, relațiile dintre Roma și Constantinopol, dar, în opinia lui Friedrich Kempf, ar fi o prostie să clasificăm astfel de evenimente drept schisme, precum și „ar putea fi pur și simplu o consecință a succesiunii rapide a papilor că faptul că puțin puțin a fost lăsat în liturghia bizantină menționarea explicită a acestor papi ”. [27]

Printre cauzele schismei existente putem menționa contestarea de către patriarhul „ecumenic” Mihail I Cerulario împotriva problemelor pe care le considera inovații sau erezii ale Bisericii Latine, precum utilizarea pâinii nedospite pentru Euharistie în loc de dospire, suprimarea aleluia din Postul Mare, obiceiul postului în Sabat, obiceiul bărbieririi bărbii, celibatul ecleziastic obligatoriu. [28] Antagonismul dintre Imperiul Bizantin și noul imperiu al lui Carol cel Mare și al francilor a influențat, de asemenea. Și, de asemenea, rivalitățile jurisdicționale asupra populațiilor slave în procesul de convertire la creștinism și pentru restabilirea jurisdicției ecleziastice a papei asupra teritoriilor din sudul Italiei și din Balcani trecute la patriarhia Constantinopolului de către împăratul Leon al III-lea Isauric ca pedeapsa opoziției papale față de politica sa iconoclastă , teritorii ale căror Imperiu Bizantin pierdea din ce în ce mai mult posesia. [29] În 1054 a avut loc la Constantinopol o ciocnire între două personalități furtunoase, patriarhul Michele Cerulario și Umberto di Silva Candida , șeful unei legații papale, la încheierea căreia a excomunicat patriarhul și susținătorii săi, iar patriarhul a excomunicat legații și oricine i-a susținut. [30]

Potrivit lui Charles A. Frazee, data reală a începutului schismei dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică este 1755, data decretului patriarhal care declara invalid botezul administrat de latini : în timp ce disputele jurisdicționale pot exista în Biserică unică, negarea validității sacramentale este o ruptură a unui caracter esențial. [31] [32] [33]

Ostilitatea reciprocă a fost deja stimulată de masacrul latinilor din Constantinopol în 1182 și de prădarea aceluiași oraș în 1204 ca parte a celei de-a patra cruciade , datorită ocolirii către Constantinopol la cererea unui pretendent la tronul bizantin și reacția agresivă a Veneției la neplată. Din cauza presiunii exercitate de populația greacă din Constantinopol, cu o atitudine violent anti-latină, a fost adoptat decretul din 1755, în ciuda opoziției unor episcopi ortodocși. [33]

Acele biserici cărora li se aplică termenul „Biserică Ortodoxă” în acest articol și care după Conciliul de la Calcedon (451) suferiseră deja o despărțire cu Bisericile Ortodoxe Răsăritene , au început astfel să-și rezerve termenul „ortodoxie” pentru sine, fără a renunța la ele de asemenea, noțiunea de „catolicitate” prevăzută de Crezul Nicene-Constantinopolitan. Aceasta derivă din faptul că Bisericile din tradiția bizantină cred că „Biserica universală” întemeiată de Hristos trebuie să existe doar în Ortodoxie, adică în sine. Din care pretind că întruchipează continuitatea și căreia îi aparțin toți cei cu adevărat botezați . Din aceste motive, ortodocșii, precum și catolicii, se percep ca păzitori ai creștinismului apostolic original.

Comparativ cu Biserica Catolică sau Biserica Romano-Catolică, [34] Biserica Bizantină nu recunoaște, pe lângă primatul papal al jurisdicției , doctrina catolică referitoare la purgatoriu (care nu include noțiunile populare de foc și loc), [35] ] procesiunea Duhului Sfânt și de la Fiul, Imaculata Concepție , Adormirea Maicii Domnului și toate celelalte doctrine definite de Biserica Catolică după 1054. În plus, Biserica Bizantină diferă de Biserica Latină prin faptul că nu admite crearea harul, ci mai degrabă, crede că omul este făcut părtaș la energiile divine necreate. „Diferențele” se extind la utilizarea sau nu a scaunelor în biserică.

La nivel practic, Biserica Bizantină practică în cea mai mare parte ritul bizantin , administrează botezul prin scufundare, oferă Euharistia credincioșilor cu pâine dospită și vin într-o lingură. Așa cum fac unele Biserici Orientale Catolice (nu neapărat de rit bizantin), Bisericile Ortodoxe Răsăritene și bisericile din tradiția Bisericii Răsăritene , Biserica Ortodoxă admite bărbații căsătoriți la ordinele diaconatului și presbiteratului, dar nu la episcopat și nu permite căsătoria cu clericii deja rânduiți. El alege episcopi dintre călugări, legați de jurământul de castitate.

Credința și principiile religioase

Biserica Ortodoxă se proclamă singura Biserică creștină adevărată, [36] „acea Biserică autentică care păstrează continuitatea vieții Bisericii, adică unitatea tradiției”. [37]

Sursele fundamentale ale învățăturilor Bisericii Ortodoxe sunt:

 1. Biblia
 2. Tradiția Sacră
 3. Scrierile părinților apostolici și ale apologeților
 4. Deciziile consiliilor canonice referitoare la credință
 5. Discursuri compuse în vremuri de dispute și schisme, în special Marea Schismă
 6. Discursuri care critică erorile protestantismului și ale Bisericii Romano-Catolice [38]

În cadrul Sfintei Tradiții, după Sfânta Scriptură, căreia îi aparține locul preeminent, se află liturghia și rugăciunile, deciziile dogmatice și actele sinodelor, viețile sfinților, dreptul canonic și iconografia sacră. [39]

Treimea

Toți creștinii ortodocși cred într- un singur Dumnezeu din trei persoane : Tatăl , Fiul și Duhul Sfânt , „unul în esență și nedivizat”. În ceea ce privește relația dintre Dumnezeu și creație, teologii bizantini disting între esența eternă a lui Dumnezeu și „energiile necreate”; este o doctrină deja prezentă la părinții Bisericii precum Sfântul Vasile sau Sfântul Atanasie al Alexandriei , dar explicată în mod organic de Sfântul Grigorie Palama în secolul al XIV-lea . Esența divină este necunoscută creaturilor (indiferent dacă sunt bărbați sau îngeri ), în timp ce energiile sau actele divine necreate pot fi cunoscute prin experiență și sunt calea prin care Dumnezeu se comunică omului și omul ajunge la teoză sau îndumnezeire. Desigur, atât esența, cât și energiile sunt inseparabil Dumnezeu; această distincție este totuși utilizată pentru a explica modul în care Dumnezeu poate fi absolut transcendent și în același timp să acționeze în cadrul Creației [40]

Tatăl este „persoana” sau sursa de ipostază a divinității (în contextul teologic vorbim despre „monarhia Tatălui”, din greaca mònos , solo și arché , principiu), care se caracterizează prin faptul că nu este generată; Fiul este etern generat (dar nu creat) de Tatăl și Duhul Sfânt provine etern de la Tatăl (Ioan 15, 26). Ingenerația, generarea și procesiunea sunt caracteristicile care identifică cele trei ipostaze diferite ale Trinității, conform dictatelor părinților primului conciliu de la Niceea (325) și al Constantinopolului (381), care au formulat Simbolul credinței pe această temă bază ( Crezul Nicene-Constantinopolitan ) [41] căreia Biserica Ortodoxă i-a rămas fidelă atât în ​​formulă, cât și în fond.

Prin urmare, în comparație cu Biserica Romană, se crede că are „două diferențe substanțiale” în acest domeniu. Prima este procesiunea Duhului Sfânt . Teologii ortodocși spun că „procede doar de la Tatăl”, sau cel mult - ca energie comună Treimii - „procede de la Tatăl prin Fiul”, conform expresiei celui de-al doilea Sinod ecumenic de la Niceea (ultimul una în comun între Vest și Est). Valoarea conciliară a celor două expresii le identifică ca o credință comună și, prin urmare, infailibilă. Teologii occidentali, urmând definiția Papei Leon cel Mare în 447 (care a dus la adăugarea Filioquei la Crez), spun că Duhul provine „tot de la Fiul” ( Filioque ) [42] și „prin Fiul” . [43] Conform „ortodocșilor”, aceasta ar introduce o „abatere în planul procesiunii eterne a Duhului de la Tatăl” (adică „generația” Duhului ca persoană numai de la Tată, teologică perspectivă), „confundându-l cu cel al trimiterii Duhului în lume” (adică iradierea energiei economice a Duhului în lume; perspectivă economică) [44]

A doua diferență se referă la „natura energiilor divine”: pentru ortodocși ei „sunt necreați”, pentru catolici „sunt în schimb creați” de Dumnezeu. De aici rezultă și o înțelegere diferită a binecuvântării sfinților : ei participă la esența lui Dumnezeu după catolici și cu energiile divine după orientali. [ fără sursă ]

Mântuirea

Omul a fost creat inițial perfect, dar liber de a alege binele și răul ; prin acțiunile sale a îmbrățișat răutatea. Din cauza căderii sale, el s-a condamnat în iad ; se crede că de la Adam până la Sfântul Ioan Botezătorul toți oamenii au rămas într-un loc separat de Dumnezeu. Dar când Isus a venit pe lume, el însuși era și un om perfect și un Dumnezeu perfect. Prin participarea sa în umanitate, natura umană a fost schimbată, permițând ființelor umane să participe la natura divină. Acest proces de schimbare a avut loc și retroactiv, până la începutul timpului, salvând pe toți cei care au venit înainte, până la Adam. Prin urmare, mântuirea se referă la acest proces de apropiere de Dumnezeu.

Scopul final al ortodoxiei este teoza sau unirea cu Dumnezeu, o stare în care omul este îndumnezeit prin harul divin. Acest lucru este bine rezumat prin zicala Sfântului Atanasie al Alexandriei: „Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu”. Acest proces de schimbare este un obiectiv care, pe pământ, este atins rar de oameni, chiar dacă unii l-au experimentat. Cu siguranță, individul care ajunge la îndumnezeire ( teoză ) nu înțelege pe deplin ce i s-a întâmplat datorită smereniei sale perfecte, care îl face total străin de mândrie.

Tradiţie

Mănăstirea Stavronikita de pe Muntele Athos , Grecia.

Ortodoxia, pe lângă Sfânta Scriptură, se bazează și pe Tradiție - un termen larg care include Biblia, Crezul, doctrinele sinodelor ecumenice (din care recunoaște doar primele șapte, deoarece sunt comune), scrierile din „părinții Bisericii”, legile (canoanele) ortodoxe, cărțile liturgice, icoanele etc.

Bazându-se pe tradiție, ortodocșii îl citează pe Sf. Pavel (apostolul neamurilor, îngropat la Roma sub bazilica constantiniană cu același nume): „Așadar, fraților, rămâneți ferm și păstrați învățăturile pe care vi le-am transmis amândouă prin cuvânt și cu o scrisoare de la noi ". ( A doua scrisoare către Tesaloniceni 2:15). Biserica Ortodoxă crede că Duhul Sfânt lucrează de-a lungul istoriei pentru a arăta în mod constant același adevăr membrilor Bisericii și că el eradică falsitatea, astfel încât Adevărul să se poată arăta din ce în ce mai bine în inimile credincioșilor.

Din acest motiv, tradiția nu este atât de mult și doar un set de texte și norme juridice sau documente provenind de la o autoritate, ci o viață care străbate și dă sens Bisericii, o viață martoră și vizibilă prin exemplul sfinților asceți. , considerat din acest motiv ca întruparea tradiției perene și adevărata expresie a credinței ortodoxe.

Acest aspect particular al ortodoxiei subliniază valoarea experiențială și nu doar intelectuală a tradiției. Nu este considerată niciodată o realitate moartă sau muzeală, deoarece trece prin viața oamenilor schimbați de credința în Hristos, transmițători, la rândul lor, ai noutății și prospețimii credinței apostolice și patristice. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu nu trece doar prin păstrarea, transcrierea și citirea unei cărți, ci prin oamenii care mărturisesc despre Hristos călăuziți de spiritul adevărului.

Biblia

Interiorul unei biserici ortodoxe cu Evanghelia în prim plan.

În ortodoxie ca și în catolicism, Biblia este interpretată folosind criteriul stabilit de experiența Bisericii, care la rândul său provine din ceea ce a fost transmis de apostoli în Biserica primară. Prin urmare, credincioșii urmați de tatăl spiritual trebuie să lucreze o maturare interioară pentru a putea savura încet multiplele semnificații ale Scripturii și sensul pe care acesta îl are în viața sa concretă. Această maturare interioară este mult mai mult decât o simplă instrucțiune intelectuală: constă într-o intrare progresivă a credincioșilor în viața și experiența Bisericii, condusă de mână cu prudență și discernământ de către tatăl spiritual.

În general, atitudinea actuală a creștinismului ortodox față de știință, în ciuda faptului că are orientări diferite cu unii credincioși care se opun vreunui concept al evoluției la originile și dezvoltarea vieții, stabilește o diferență între lumea creată (supusă legilor naturale) și cea revelată și lume necreată (supusă legilor divine). Această diferență, potrivit ortodocșilor, ar evita contrastul puternic dintre credință și știință care a caracterizat istoria creștinismului occidental. Din acest motiv, potrivit unor teologi inclusiv prof. Georgios Metallinos de la Universitatea din Atena, contrastul credință-știință pentru ortodoxie este mai degrabă o pseudo-problemă decât o problemă, care nu aparține cu adevărat tradiției sale.

L'ortodossia considera la verità come rintracciabile nel "consenso dei padri ", un evidente filo conduttore di accordo che unisce gli scritti patristici della prima Chiesa e degli apostoli. Coloro i quali si mostrarono in disaccordo con quanto veniva considerato il consenso non vennero accettati come "padri" autentici. Tutti i concetti teologici devono essere in accordo con tale consenso. Anche quelli considerati come "padri" autentici possono avere qualche opinione teologica che non è universalmente condivisa, ma ciò non li rende eretici. Quindi un cristiano ortodosso non è vincolato a essere d'accordo con ogni opinione di ogni padre, ma piuttosto con il consenso complessivo dei padri, e anche qui solo su quelle questioni in cui la Chiesa ha stabilito dei punti dogmatici.

I teologi ei padri del cristianesimo ortodosso hanno usato nelle loro opere molte espressioni filosofiche greche, forse più di quanto è stato fatto nell'aperto Occidente. Essi presero a prestito alcune categorie e il vocabolario del neoplatonismo per spiegare la dottrina cristiana, ma lo fecero in modo tale da non contaminare con elementi filosofico-pagani il dato rivelato. Quando questo avveniva si era davanti a un'eresia. Per questo essi non hanno necessariamente accettato tutte le teorie ereditate dal passato. In seguito, alcuni filosofi neoplatonici non-cristiani, presero a loro volta in prestito parte del vocabolario dei teologi cristiani.

Peccato e redenzione

Chiesa ortodossa a Šišatovac in Serbia.

In termini generali, la tradizione ortodossa rifiuta di esprimere la dottrina della redenzione in termini "legalistici" e non concorda con chi si serve di questi termini per esprimere la pratica cristiana. Seguire le regole rigidamente, senza porre il cuore, non aiuta un credente a entrare nel processo della sua salvezza ma lo trasforma, semmai, nel fariseo condannato da Cristo. Perciò il peccato non riguarda l'infrazione di un certo insieme di regole. Esso è, piuttosto, il nome dato a qualsiasi comportamento che "non coglie nel segno", ossia, che allontana il credente da Dio, invece di avvicinarlo.

Il termine " peccato originale " usato dai cattolici è spesso rigettato dagli ortodossi, che usano l'espressione patristica "peccato ancestrale" per indicare la colpa di Adamo ed Eva, le cui conseguenze - cioè la morte fisica e spirituale - si sono abbattute su tutta l'umanità. Partecipi degli effetti collaterali del peccato primordiale, gli esseri umani nascono spiritualmente puri, ma inevitabilmente destinati a far presto i conti col peccato, che è una sorta di "malattia genetica" dell'anima i cui sintomi iniziano a manifestarsi solo col tempo. L'essere umano, per sua natura, alla nascita non è né colpevole del peccato adamitico né totalmente incapace di accogliere Dio: semmai Dio offre a tutti indiscriminatamente la possibilità di accogliere la sua Grazia increata e farsi guarire da Dio.

Infatti, nella tradizione delle Chiese ortodosse il peccato non è considerato come una macchia dell'anima che deve essere lavata (concetto che porta l'uomo a chiudersi in sé stesso contemplando solo l'immagine di sé), ovvero come un reato da punire, quanto piuttosto, come una malattia che necessita di guarigione, una malattia che disturba il regolare rapporto con Dio, finendo per isolarlo completamente nei suoi criteri egocentrici. Proprio come per le malattie del corpo, la peccaminosità umana necessita di attenzioni e concrete terapie individuali. Lo scopo ultimo di questo processo non è riconquistare il favore di Dio, quanto, piuttosto, rimettersi sulla strada che porta a Dio, riaccendere il contatto dell'uomo con Dio in vista di un suo infinito progresso spirituale in Dio (san Gregorio di Nissa).

Come per la terapia delle malattie del corpo è necessario un medico che conosca personalmente il paziente e la storia delle sue patologie, così per la terapia del cristiano nell'ortodossia è necessaria la presenza di un padre (o una madre) spirituale, a cui confessarsi e che considera il proprio affidato con la misericordia del padre della parabola del figliol prodigo. Non è necessario che il padre (o la madre) spirituale sia un sacerdote. Solitamente i padri spirituali, appartenendo al monachesimo sono persone ricche di esperienza e di attenzione.

Il cristiano che si affida a loro apre totalmente il suo cuore rivelando anche i pensieri più nascosti ed essi, nella preghiera e con l'aiuto dell'esperienza dei santi, gli cominciano a tracciare un percorso possibile affinché la fede cristiana non sia, per colui che si affida loro, un campo di puri concetti idealistici.

Il fine del padre (o della madre) spirituale non è di tipo morale (fare in modo che il cristiano non pecchi più) quanto piuttosto di tipo spirituale (fare in modo che il cristiano senta la vivida presenza di Dio nella sua vita) e possa rispondere come Giobbe : "Di Te avevo sentito dire ma ora i miei occhi Ti vedono!". La redenzione comincia a operarsi nel momento in cui è ristabilito questo contatto tra l'uomo e Dio e l'uomo inizia il suo cammino ascendente di trasformazione per il quale è nato.

L'Incarnazione

Chiesa ortodossa a Barysaŭ in Bielorussia.

La motivazione fondamentale per cui Gesù si è incarnato sulla Terra è il "destino" dell'uomo dopo la morte, di essere separato da Dio a causa della caduta di Adamo. Poiché l'uomo aveva introdotto un qualcosa di estraneo nella propria natura partecipando al male mediante la disobbedienza a Dio, l'umanità venne a trovarsi in una posizione terribile e senza via di scampo. L'unica soluzione al problema fu per Dio quella di elevare la natura decaduta dell'uomo, congiungendo la propria natura divina con la nostra natura umana. Dio volle compiere tutto questo mediante l'Incarnazione, divenendo uomo pur continuando a essere Dio. È anche per questo che Cristo Gesù è pure chiamato " Logos " (in quanto uno dei significati di Logos è quello di soluzione/risposta a un problema).

È assolutamente necessario che noi uomini accettiamo la doppia natura di Cristo, vero Dio e vero uomo. Questo è l'unico modo che abbiamo per poter scampare alla dannazione dell'inferno. L'incarnazione trasforma l'umanità stessa unendola alla Divinità. E ora, grazie a quell'incarnazione, tutto è cambiato. Come scrisse san Basilio "Dobbiamo impegnarci con tutte le forze per divenire piccoli dèi in Dio, e piccoli gesucristi in Gesù Cristo", cioè dobbiamo ricercare la perfezione in ogni azione della nostra vita quotidiana, dobbiamo sforzarci di acquisire la virtù divina.

Partecipando alla nostra umanità, Dio rende possibile all'uomo di partecipare alla sua divinità. Pur essendo vero che non potremo diventare "dèi" separati nel senso in cui lo si intende nel paganesimo, parteciperemo comunque alle energie divine increate (che sono inseparabili da Dio stesso) conservando però la nostra individualità. In altre parole: divinizzazione dell'uomo, conseguibile anche in questa vita imitando Cristo.

La Theotokos

La Theotokos di Vladimir, che risale al XII secolo, conservata nella galleria Tretyakov.

Molte tradizioni riguardanti la Vergine Maria , la Theotókos (Madre di Dio), datrice di vita di Dio, sono di suprema importanza teologica.

Viene inserito anche un importante inno della divina liturgia in suo onore chiamato Axion Estin , e cioè "è veramente giusto", inno liturgico che risale a un'icona mariana ea un evento che accadde sul monte Athos , sottolineando sempre la sua maternità di Dio ( Theotókos ).

Gli ortodossi affermano che Maria rimase vergine prima e dopo la nascita di Cristo. Questi, miracolosamente le lasciò la verginità intatta al momento del parto.

Molte delle credenze delle chiese al riguardo della Vergine Maria sono riflesse nel testo apocrifo La natività di Maria , che non venne incluso nelle Scritture, ma è considerato accurato nella sua descrizione degli eventi. Da bambina, Maria venne consacrata all'età di tre anni per servire nel tempio come vergine .

Zaccaria, allora sommo sacerdote, fece l'inimmaginabile: portò Maria nel " Santo dei Santi " come segno della sua importanza, poiché lei stessa sarebbe diventata l'arca in cui Dio avrebbe preso forma. All'età di dodici anni, le venne chiesto di rinunciare alla sua posizione e di sposarsi, ma lei desiderò rimanere per sempre vergine, in onore a Dio. Venne così deciso di darla in sposa a un parente stretto, Giuseppe , suo zio o cugino, un uomo anziano e vedovo, che si sarebbe preso cura di lei e le avrebbe permesso di mantenere la verginità. E fu così che quando giunse il tempo stabilito si sottomise al volere di Dio e permise a Cristo di prendere forma dentro di sé.

Si crede che, nella sua vita, Maria non commise peccato. Tuttavia, l'ortodossia non condivide il dogma cattolico di Immacolata concezione (concetto agostiniano ); in altri termini, Maria venne purificata dall'ombra, del pur minimo, peccato ancestrale - umano, totalmente e solo al momento del concepimento di Cristo. Nella teologia della Chiesa ortodossa è molto importante comprendere che Cristo, fin dal momento del concepimento era al tempo stesso Dio perfetto e uomo perfetto. Per questo è corretto dire che Maria è in effetti la Theotokos, la datrice di vita di Dio. Questo fu oggetto di dibattito cristologico del IV e V secolo dC

Gli ortodossi sostengono che, dopo il parto, Maria viaggiò molto assieme al Figlio e dopo la sua resurrezione fu presente anche durante l' ascensione al cielo.

Si crede che lei fu la prima a sapere della resurrezione del figlio: l' arcangelo Gabriele le apparve nuovamente rivelandogliela. Si crede che visse fino all'età di settanta anni e chiamò miracolosamente a sé tutti gli apostoli prima di morire. Secondo la tradizione, san Tommaso arrivò tardi e non fu presente al momento della morte. Desiderando baciarle la mano un'ultima volta, aprì la tomba, ma la trovò vuota. Gli ortodossi, così come i cattolici, credono che Maria venne assunta in cielo in corpo e in spirito. Tuttavia, gli ortodossi non ne condividono la prescrizione dogmatica. In tal modo, per gli ortodossi viene sottolineata di più la dormizione di Maria che la sua assunzione in cielo, ma questa differenza è più formale che sostanziale. Per i cattolici, l'assunzione di Maria è la diretta conseguenza teologica del dogma dell'Immacolata Concezione, dogma che gli ortodossi non sottoscrivono pienamente come se fosse verità rivelata.

Comprensione del termine "mistero"

La chiesa del monastero della Grande Lavra sul monte Athos, in Grecia.

Il discorso sulla fede posto nelle chiese ortodosse è, per quanto possibile, lineare e logico, nonostante si abbia a che fare con le realtà rivelate che, di loro, sono soprarazionali e non esauribili nella pura logica. D'altronde, un'esposizione senza senso logico potrebbe essere una ragione giustificata per rigettare una credenza. Le credenze rigettate vengono definite eresie . La teologia ortodossa è ricca di dimostrazioni logiche basate sul "consenso dei padri" come di sopra riferito. Nonostante ciò, vi sono alcuni punti che gli ortodossi si rifiutano di approfondire, semplicemente perché pensano che un tentativo di maggior comprensione sia controproducente, improduttivo e porti a incomprensioni ed eresie, razionalizzando quanto da noi non può essere percepito e misurato con la mente.

Tali aree della teologia vengono indicate come "misteri". I misteri non sono scappatoie. Un esempio di scappatoia potrebbe essere una dichiarazione del tipo "Dio può fare quello che vuole" in risposta a una valida domanda teologica. Un mistero, d'altra parte, solitamente si presenta quando due punti assai logici non possono essere risolti assieme, eppure devono essere entrambi veri. Un buon esempio è il seguente:

Cristo è uomo vero e completo e Dio vero e completo. [45] Egli è veramente presente come Gesù Cristo, eppure deve essere anche veramente onnipresente allo stesso tempo. La Vergine Maria diede vita a Dio incarnato ed è quindi la Madre di Dio, eppure Dio, che è infinito e senza tempo, non ha progenitori.

Allo scopo di spiegare logicamente la nostra salvezza, tutte queste cose devono essere accettate come assolutamente vere, eppure nessuna di queste può essere spiegata soddisfacendo la razionalità umana che si muove in un campo assai limitato. Qualsiasi tentativo di spiegazione porta a una delle molte eresie condannate dalla chiesa. Un esempio:

Cristo nacque uomo e venne fatto Dio dopo la sua morte o Cristo era Dio e pretese solamente di essere uomo o la Vergine Maria diede vita solo al Gesù umano (in tutti questi casi la natura umana non viene cambiata e la nostra salvezza non viene compiuta). Naturalmente la giustificazione che segue questi tentativi è sempre: "Dio può fare quello che vuole". Questo non è mai stato accettabile per i cristiani ortodossi che comprendono che certe cose non possono essere spiegate eppure devono essere vere. Tali realtà sono i misteri rivelati che non contraddicono ma superano di molto la nostra razionalità umana. L'eresia non è altro che il tentativo, non importa se in buona o cattiva fede, di abbassare il mistero rivelato imprigionandolo negli stretti limiti razionali. Questo comporta un "razionalismo teologico" in cui non è l'uomo che sale a Dio (accettando umilmente la sua rivelazione) ma è Dio che viene abbassato alla sola comprensione dell'uomo facendolo divenire, di fatto, un idolo. Comunque va detto che il termine "eresia" tecnicamente ha un suo significato e valore semantico storico.

La resurrezione

La resurrezione di Cristo è in assoluto l'evento centrale delle Chiese ortodosse, e viene compreso in termini totalmente letterali. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, venne crocifisso e morì, discese negli inferi, combatté la morte e vinse. Attraverso questi eventi, Egli liberò l'umanità dai vincoli dell'inferno e ritornò ai viventi come uomo e Dio. Che ogni singolo essere umano possa condividere questa immortalità, che sarebbe stata impossibile senza la resurrezione, è la principale promessa fatta da Dio nel suo nuovo patto con l'umanità, secondo la tradizione cristiana ortodossa.

In un modo o nell'altro, ogni festività dell'anno ecclesiastico ortodosso fa riferimento diretto o indiretto alla resurrezione. Ogni domenica dell'anno è dedicata alla celebrazione della resurrezione; molti credenti ortodossi si astengono dall'inginocchiarsi o prostrarsi di domenica, in osservanza di ciò (questo è stato stabilito dal primo concilio ecumenico ). La tradizione ortodossa ha pochissima enfasi liturgica nella passione di Cristo, durante i giorni che portano alla crocifissione, preferendo vederla come dei passi fondamentali necessari verso la vittoria finale di alcuni giorni dopo. Analogamente la divina liturgia pone l'accento sulla risurrezione piuttosto che sull'aspetto sacrificale, enfatizzato invece nella messa cattolica. La passione non è vista in senso umanistico (la contemplazione delle sofferenze, la venerazione delle piaghe) ma sentita come modello per l'auto-negazione ascetica che il fedele di religione ortodossa è chiamato a vivere nella sua ricerca di Dio. Come Cristo, il fedele muore ai criteri di questo mondo (che non conosce Dio) per poter risorgere con Lui gloriosamente.

Santi, reliquie e morti

Per la Chiesa ortodossa un santo è tale quando gode di Dio in Paradiso, indipendentemente dal fatto che sia riconosciuto o meno sulla Terra (opinione seguita anche dalla Chiesa cattolica e da altre chiese che ammettono il culto dei santi). Secondo questa definizione Adamo ed Eva, Mosè, i vari profeti , martiri della fede, gli angeli e gli arcangeli, hanno tutti il titolo di "santo". Nella Chiesa ortodossa esiste un riconoscimento formale, detto "glorificazione", con il quale un santo viene riconosciuto dall'intera Chiesa. Non è però questo a "fare" un santo, ma semplicemente questo gli accorda un giorno nel calendario, in cui vengono celebrati dei servizi liturgici regolari in suo onore.

Recentemente, allo scopo di evitare abusi, ilPatriarcato ecumenico di Costantinopoli ha iniziato a seguire la duratura pratica di altre chiese locali, emanando speciali lettere encicliche ( tomoi ) nelle quali la Chiesa riconosce la venerazione popolare di un santo. La glorificazione solitamente avviene dopo che i credenti hanno già iniziato a venerare un santo. Esistono numerose prassi di venerazione locale per innumerevoli santi che non sono ancora stati riconosciuti dall'intera Chiesa ortodossa.

Un forte elemento a favore della glorificazione è la percezione della condizione "miracolosa" dei resti mortali ( reliquie ), anche se questo da solo non è considerato sufficiente. In alcuni paesi ortodossi è prassi di rimuovere le tombe dopo tre o cinque anni, a causa dello spazio limitato. Le ossa vengono lavate rispettosamente e poste in un ossario, spesso con il nome della persona scritto sul cranio. Occasionalmente, quando un corpo viene esumato avviene qualcosa ritenuto miracoloso, che mostra la santità della persona. Sono avvenuti numerosi episodi in cui le ossa esumate avevano improvvisamente sprigionato una fragranza di bontà indescrivibile, come se fosse un profumo di fiori; e talvolta si dice che il corpo sia stato trovato incorrotto , nonostante non sia stato imbalsamato (tradizionalmente gli ortodossi non imbalsamano i morti) e sia stato sepolto per tre anni. In alcuni casi il corpo incorrotto dei santi secerne un liquido balsamico: in questo caso il santo viene denominato mirovlita , vale a dire "colui che secerne il balsamo". Tra i mirovliti è Nicola di Mira , le cui reliquie sono conservate a Bari . Va rilevato che l'incorruttibilità e fragranza del corpo sono sempre state osservate anche in molti santi venerati dalla Chiesa cattolica.

Per gli ortodossi, corpo e anima compongono la persona, e alla fine, corpo e anima verranno ricomposti; quindi, il corpo di un santo condivide la santità dell'anima del santo. Anche il corpo è irradiato e santificato dalla grazia che ha santificato l'anima della persona ed è un veicolo di benedizione.

Poiché la Chiesa ortodossa non mostra reale distinzione tra i vivi ei morti, gli ortodossi trattano i santi come se fossero ancora in vita. Essi li venerano e richiedono le loro preghiere, e considerandoli fratelli e sorelle in Gesù Cristo. I santi sono venerati e amati e viene loro richiesto di intercedere per la salvezza, ma non viene loro data l'adorazione riservata esclusivamente a Dio, perché la loro santità deriva da Dio. Infatti, chiunque adori, invece che venerare, un santo, una reliquia o un'icona, è passibile di scomunica . Come regola generale, solo il clero può toccare le reliquie, allo scopo di spostarle o portarle in processione, comunque, nella venerazione il fedele bacia le reliquie per mostrare amore e rispetto verso il santo e per essere da esse benedetto. Ogni altare in ogni Chiesa ortodossa contiene reliquie, solitamente di martiri. Gli interni delle chiese sono ricoperti da icone di santi, ma non sono ammesse rappresentazioni scultoree.

I sacramenti

Chiesa greco-ortodossa in stile neoclassico a Sydney , Australia.

La Chiesa ortodossa non ha mai definito dogmaticamente il numero ufficiale dei sacramenti, ma in tempi recenti li ha di fatto riconosciuto nel numero di sette (similmente alla Chiesa cattolica), ai quali aggiunge altri riti come la tonsura monastica, la benedizione delle acque, la consacrazione delle icone. In altre parole, la Chiesa ortodossa a differenza della Chiesa cattolica, non distingue fra sacramenti e sacramentali, distinzione questa conseguente alla scolastica medievale e quindi successiva ai tempi apostolici.

I sette sacramenti, detti anche "misteri" sono battesimo , cresima , eucaristia (comunione), penitenza (confessione), unzione degli infermi , ordine sacro , matrimonio .

Il battesimo è il sacramento che apre la porta a tutti gli altri. A differenza della Chiesa cattolica, che amministra il battesimo per infusione anche se prescrive come prima formula il battesimo per immersione e quello per infusione è l'"oppure", sebbene sia diventata nei fatti la regola tra i cattolici, la Chiesa ortodossa pratica questo rito con tre immersioni integrali del candidato nel fonte battesimale, e con la formula in terza persona "Il servo di Dio N. viene battezzato nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen", nella stretta osservanza della prassi dei tempi apostolici. È da rilevare che in greco baptisma significa infatti "immersione", ragione che induce gli ortodossi a ritenere più corretto il mantenimento dell'antica prassi, in uso anche in Occidente prima dello scisma, come è provato dalla presenza di specifici edifici di culto in alcune chiese latine antiche, i battisteri. Tuttora il rito ambrosiano, fuori dall'ambito ortodosso, pratica il battesimo per triplice immersione, sebbene limitata all'occipite. La Chiesa ortodossa pratica il battesimo di infanti e adulti come momento in cui uno nasce in Cristo. La persona che entra nella vasca battesimale non è vista come quella persona che ne emerge. Perciò alla persona viene dato un nuovo nome, usando sempre ed esclusivamente il nome di un santo. Oltre ai compleanni, gli ortodossi celebrano l'onomastico di una persona che, per il suo legame con il battesimo e il santo protettore della persona, ha un profondo significato.

La cresima, equivalente della confermazione occidentale, è l'unzione che segue immediatamente il battesimo per donare al neofita lo Spirito Santo. Il rito è esteso su tutto il corpo con una serie di più unzioni col crisma benedetto dal vescovo. A differenza della Chiesa latina, il ministro ortodosso della confermazione è il sacerdote, il crisma è comunque sempre consacrato da un vescovo.

Distribuzione della comunione in una chiesa di rito bizantino slavo.
Antidoro: pezzi di quello che resta della pagnotta da cui è stato tolto il pane da consacrare nell'eucaristia

L'eucaristia, o divina liturgia, è il sacramento che perfeziona il legame di comunione con Cristo, mediante la partecipazione al suo Corpo e al suo Sangue in cui si trasformano il pane e il vino consacrati dal sacerdote. Questo processo, chiamato trasmutazione, è l'equivalente della transustanziazione cattolica ma non è definita dogmaticamente. L'eucaristia è celebrata con pane di frumento fermentato e non pane azzimo e vino rosso mescolato con acqua tiepida all'interno di un calice. La comunione è amministrata dal celebrante sotto le due specie usando un lungo cucchiaino d'oro o altro metallo prezioso, [46] rispettando alla lettera il comando di Cristo "Prendete e bevetene tutti". Nell'Ortodossia le specie sono chiamate "Doni", [ senza fonte ] mentre il pane benedetto ma non consacrato, che dopo si può dare anche ai non ortodossi, è chiamato "antidoro". [46]

Per ricevere l'eucaristia non si esige la capacità di distinguere il pane comune da quello trasmutato, tanto che la comunione viene amministrata subito dopo il battesimo.

Mentre i cattolici identificano con le parole di Cristo all'ultima cena la formula del sacramento che compie la transustanziazione, al contrario gli ortodossi identificano la trasmutazione nella conclusione del canone eucaristico, cioè l'epiclesi o invocazione dello Spirito Santo.

La penitenza o confessione è molto simile all'equivalente occidentale, anche se ognuno deve confessarsi col proprio "padre spirituale" e in assenza del classico confessionale a grata, introdotto solo in Occidente. Inoltre la confessione è priva del contesto legalistico peccato-pena tipicamente occidentale, vedendo nella confessione piuttosto una terapia per l'anima. Infatti, a differenza che nella Chiesa cattolica, il confessore non "assolve" il penitente dai peccati bensì recita una preghiera invocando il perdono divino.

L'unzione degli infermi è data liberamente anche a coloro che soffrono solo spiritualmente. Non è mai stata riservata solo all'ultima ora (come era, un tempo, nell'estrema unzione occidentale), ma al contrario è data anche a tutti i fedeli in occasioni in cui si richieda soccorso spirituale.

L'ordine sacro è il sacramento che permette la nomina dei ministri della Chiesa, nei tre gradi di vescovo, presbitero e diacono. Solo il vescovo è eletto fra celibi (nella fattispecie monaci), mentre sacerdoti e diaconi possono esser scelti fra clero celibe e sposato indifferentemente, purché non siano persone in seconde nozze e non si sposino dopo l'ordinazione. I ministri sono eletti solo fra i maschi.

Il matrimonio è il sacramento che unisce un uomo e una donna per sempre in un vincolo indissolubile d'amore. Per questo è assolutamente mongamico ed eterosessuale. Neppure la morte di uno dei due coniugi scioglie il vincolo del matrimonio. Solo il vescovo può decidere di ammettere i suoi diocesani a seconde o terze nozze che peraltro vengono celebrate con austerità. Ove sia assolutamente venuto meno l'amore coniugale può ammettersi il divorzio.

La Chiesa cattolica riconosce la validità delle ordinazioni conferite dagli ortodossi, anche dopo la divisione tra le due chiese nel 1054. Diversamente, quantomeno dal 1896 (per decisione di papa Leone XIII), non riconosce la validità (cioè la legittima successione apostolica) delle ordinazioni conferite dalla Chiesa anglicana, nata da uno scisma della Chiesa cattolica nel 1534. Al contrario, la Chiesa ortodossa di regola non riconosce i sacramenti amministrati al di fuori di essa, ritenendo che in essa sola sussista la vera Chiesa di Cristo. Talvolta per "economia" vengono sanati atti "sacramentali" compiuti al di fuori della Chiesa ortodossa, ma la regola è l'"acribia" (il rigore).

Le ultime cose

La Dormizione e l' Assunzione di Maria , portata in cielo

La Chiesa ortodossa insegna che, per coloro che credono, che amano Dio e che fanno il bene, la vita che seguirà la risurrezione dei morti e il Giudizio finale sarà di una felicità ora inconcepibile, felicità che scaturirà dalla contemplazione di Dio nella luce e nella gloria e dall'unione con lui [47] Invece i non credenti ei trasgressori "saranno consegnati alla morte eterna, cioè al fuoco eterno, al tormento eterno, insieme ai demoni". [48]

Icona che simbolicamente rappresenta l'inferno come un enorme serpente dall'interno di fuoco

Secondo alcuni teologi ortodossi, il paradiso e l' inferno sono la stessa realtà: Cristo visto nella luce increata della sua divinità. Chi rifiuta l'amore e la misericordia divina, si pone in uno stato tale che l'esperienza della presenza divina verrà percepita come insopportabile e dolorosa. Questo è l' inferno il quale, però non è un luogo di assenza di Dio, ma uno stato umano in cui Dio non è goduto ma patito. [49] [50] Altri lo negano. [51] [52]

Gli ortodossi a volte distinguono i termini " Ade " e "Paradiso", che riguardano lo stato transitorio dell'anima fra morte e risurrezione, dai termini "Inferno" e " Cielo ", che riguardano invece lo stato definitivo dell'anima riunita con il corpo risorto. Secondo tale distinzione, attualmente e fino al Giudizio finale stanno in Cielo solo Cristo e sua Madre, alla quale egli ha concesso la risurrezione del corpo; tutti gli altri defunti (anime soltanto) attendono la risurrezione generale. I martiri ei santi stanno essi pure, come anime ancora senza corpo, in Cielo, gli altri nel Paradiso o nell'Ade. L'Ade, che non è un luogo, è la condizione negativa dell'anima che, tormentata dalle peccaminose relazioni con Dio e con il prossimo, attende paurosa la risurrezione e il Giudizio, mentre il Paradiso è la condizione positiva dell'anima che, confortata dalle sane relazioni con Dio e con il prossimo, attende in pace gli stessi futuri avvenimenti. Alcune volte però si incontra l'uso di "Paradiso" per indicare il Cielo e l'uso di "Inferno" per indicare l'Ade. [53] [54]

Il Sabato delle Anime si benedice in chiesa la coliva (in greco κόλλυβα, in serbo кољиво, in bulgaro коливо), con, fra gli ingredienti, grani di frumento che ricordano Giovanni 12:24 [55] . [56] [57]

La Chiesa ortodossa prega ripetutamente per i defunti. Dato che Gesù è rimasto nella tomba il Sabato Santo, si celebra più volte all'anno il Sabato delle Anime (in greco Ψυχοσάββατο). [58] [59] Nel Vespro di Pentecoste, si prega: "Tu, che in questa conclusiva e salvifica Festa Ti sei degnato di accettare suppliche propiziatrici per coloro che sono trattenuti nell' Ade , concedendoci grandi speranze che venga inviato un sollievo ai defunti dalle pene che li stringono e refrigerio da parte tua. Ascolta noi umili e meschini che Ti preghiamo e fa riposare le anime dei Tuoi servi che già si sono addormentati, in un luogo luminoso, in un luogo erboso, in un luogo di freschezza". [60] [61]

L'ortodossia ritiene che, dopo la morte, l'uomo, nella sua ascesa a Dio, debba oltrepassare dei punti di blocco definiti come "stazioni di pedaggio". Nella sua salita verso Dio l'uomo incontra i "demoni dell'aria" ed è da loro provato, giudicato e tentato. Il giusto che ha vissuto santamente sulla terra attraversa velocemente queste prove senza alcun timore e terrore semplicemente perché, sulla terra, ha già superato vittoriosamente ogni tentazione che lo allontanava da Dio. [62]

Per la Chiesa ortodossa, lo scopo della vita umana è la divinizzazione , l'acquisto di una somiglianza a Dio, processo che può prolungarsi dopo la morte in uno stato che alcuni dottori della Chiesa ortodossa chiamano purgatorio, mentre altri fanno una distinzione fra la dottrina cattolica di purificazione e quella ortodossa di crescita. [63]

Alcuni teologi ortodossi, come pure alcuni cattolici, quali Hans Urs von Balthasar [64] e Richard John Neuhaus , [65] propongono l' apocatastasi , secondo la quale tutti saranno salvati, poiché il disegno salvifico non si può compiere se manca una sola creatura. [66] Tale teoria, nella forma in cui Origene la propose, è ritenuta eretica dalla Chiesa ortodossa e fu condannata dal Concilio di Costantinopoli II , [67] [68] pur se si dubita se esso abbia emesso i noti XV Anatemi contro di lui. [69] [70]

La liturgia

Particolare della chiesa bizantina di San Nicola Orphanos di Salonicco , in Grecia, risalente al XIV secolo.
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Divina Liturgia .

Differenze con le altre confessioni cristiane

L'aquila bizantina , simbolo del patriarcato ecumenico di Costantinopoli e dell'ortodossia.

Differenze tra l'Ortodossia e le due confessioni di origine occidentale ( Cattolicesimo e Protestantesimo ):

 • la Chiesa Ortodossa nel Credo niceno-costantinopolitano omette il Filioque perché:
 1. costituisce un'aggiunta al testo originale (composto nel Concilio di Costantinopoli I ) diffusa in Occidente contro l'avviso di papa Leone III e di altri papi;
 2. non è conforme al Vangelo (Giovanni 15,26);
 3. modifica le relazioni tra le Persone della Trinità e abbasserebbe lo Spirito Santo ;
 4. significa che Dio non può salvare le anime cristiane, ciò può legittimare gli abusi, come le conversioni forzate o l' Inquisizione ;
 1. questa dottrina, molto personale, non è condivisa da tutti i Padri della Chiesa d'oriente e d'occidente (principio di collegialità);
 2. questa dottrina distrugge la libertà dell'uomo: se la Grazia fa tutto, cosa fa l'uomo?
 • la Chiesa Ortodossa battezza per immersione perché:
 1. è da tradizione sin dalle origini della Chiesa;
 2. è il significato stesso del termine greco baptizein ;
 3. simboleggia la totale adesione a Cristo e all'essere rivestiti di Cristo ;
 • la Chiesa Ortodossa ignora il concetto di ospitalità eucaristica perché:
 1. nella sacra mensa è Cristo che offre ed è offerto e che riceve e distribuisce , come è recitato nella Liturgia, quindi nessun prete, vescovo o patriarca ha diritto a interporsi tra Cristo e la coscienza dei fedeli;
 2. se una persona è in comunione con la Chiesa, non lo farà liberamente, ma questo approccio verrà sigillato dalla comunione eucaristica;
 3. se una persona non è in comunione con la Chiesa, la sua coscienza viene rispettata e non può essere abusata, e la comunione non sarà per lei una condanna, perché nessuna eresia può oscurare il suo rapporto con Dio .

Nel 1961 la maggior parte delle Chiese Ortodosse aderisce al Consiglio ecumenico delle Chiese . Mantengono un dialogo ecumenico con la Chiesa cattolica e la Comunione Anglicana , pur non accettando gli usi ei concetti non tradizionali da loro adottati.

Differenze con la Chiesa Cattolica

 • Le Chiese Ortodosse permettono l'ordinazione diaconale e presbiterale di uomini sposati. Sono tenuti al celibato e al voto di castità solo i sacerdoti celibi al momento dell'ordinazione ei monaci. I Vescovi vengono scelti solo tra i presbiteri celibi e tra i monaci.
 • Le Chiese Ortodosse considerano il Papa come il Patriarca d'Occidente con un ruolo di primo piano nel Concilio ecumenico , ma non come capo della Chiesa o Vicario di Cristo.
 • Le Chiese Ortodosse non accettano la dottrina concernente l'esistenza del purgatorio , l'eternità dell' inferno [61] , la processione dello Spirito Santo dal Figlio, divenute ufficiali in Occidente dopo la separazione del 1054. La Chiesa bizantina, inoltre, differisce dalla Chiesa latina in quanto non ammette la grazia creata ma, piuttosto, crede che l'uomo sia reso partecipe delle energie divine increate.

A livello pratico, la Chiesa bizantina pratica in massima parte il rito bizantino , che prevede il battesimo per immersione, offre l' eucaristia ai fedeli con pane lievitato e vino in un cucchiaio e domanda il celibato solo ai monaci e ai vescovi , e non ai presbiteri e ai diaconi non monaci. Questo rito, tuttavia, non è il solo praticato nell'ambito dell'ortodossia, né d'altra parte è praticato solo da essa, essendovi anche alcune comunità cattoliche orientali che lo praticano, così come tali comunità non applicano il celibato ecclesiastico [71] .

Condizioni per un'eventuale accettazione della Chiesa Cattolica in seno all'Ortodossia

La Donazione di Costantino è considerata da tutti, non solo dalla Chiesa Ortodossa, come un falso. Oggi anche la stessa Chiesa Cattolica la riconosce tale, e non se ne parla in relazione alla reciproca comunione. Invece si domandaː [ senza fonte ]

 • abbandono del Dictatus Papae (per l'ortodossia solo un concilio ecumenico può avere una tale autorità) e rifiuto dell' Infallibilità papale ;
 • revisione della riforma gregoriana , considerata dai cristiani ortodossi come una forma di autoritarismo spirituale, tale riforma prevede anche il celibato di tutti i sacerdoti;
 • organizzare a Roma un VIII Concilio ecumenico per stabilire l'unità.

Nonostante le difficoltà, l' ecumenismo favorisce il dialogo tra le due Chiese.

Servizio di veglia, entrata in Gerusalemme.

Il 1º Dicembre 2006 Benedetto XVI e il patriarca Bartolomeo I sottoscrivono una dichiarazione di intenti che per la prima volta definisce entrambi «Pastori nella Chiesa di Cristo», in rapporto al principio Extra Ecclesiam nulla salus . [72]

Elenco delle Chiese ortodosse

Territori canonici delle distinte chiese ortodosse
Bartolomeo I dal 1991 è il patriarca ecumenico di Costantinopoli , primato onorifico della Chiesa ortodossa.
Diffusione dell'ortodossia

     Religione dominante

     Paesi con significative minoranze (oltre il 10%)

La Chiesa ortodossa orientale è un insieme di Chiese autocefale o autonome, in comunione reciproca.

Chiese autocefale

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Autocefalia .
Patriarcati dell'antica pentarchia
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Pentarchia .
Patriarcati moderni
Le altre Chiese nazionali autocefale

Chiese autonome

Chiese scismatiche o in controversia con l'ortodossia

Chiese "resistenti"

Queste chiese sono dette "resistenti" in relazione a ciò che percepiscono come gli errori del modernismo e dell' ecumenismo delle chiese ortodosse maggioritarie, ma non si ritengono scismatiche.
Non concelebrano la divina liturgia con le principali chiese ortodosse sebbene siano all'interno dei limiti canonici della Chiesa, cioè mantengono la fede ortodossa, la successione episcopale legittima e comunità con continuità storica. Hanno rapporti con i fedeli da tutte le giurisdizioni canoniche e sono riconosciute dalla Chiesa ortodossa russa fuori dalla Russia .

Chiese che si sono volontariamente "murate"

Queste chiese non sono in comunione con le altre giurisdizioni ortodosse e non si riconoscono fra loro:

Chiese nazionali in polemica con quelle "ufficiali"

Altre Chiese che si chiamano ortodosse

Altre Chiese orientali

Non appartengono a questa comunione altre chiese che a volte si autodefiniscono o vengono definite "ortodosse":

Quadro storico


Note

 1. ^ a b ( EN ) What is the proper name for the Orthodox Church? , su oca.org , The Orthodox Church in America. (OCA). URL consultato l'11 giugno 2016 .
 2. ^ a b c UNdata: Population by religion, sex and urban/rural residence
 3. ^ a b c Affermazione del Consiglio Mondiale delle Chiese in francese , inglese , spagnolo e tedesco
 4. ^ World Council of Churches, "Eastern Orthodox Churches" e Ökumenischer Rat der Kirchen, "Östlich-orthodoxe Kirchen"
 5. ^ Consejo Mundial de Iglesias, "Iglesias ortodoxas (bizantinas)"
 6. ^ Conseil œcuménique des Églises, "Églises orthodoxes (chalcédoniennes)"
 7. ^ Massimo Introvigne, ||Pierluigi Zoccatelli (sotto la direzione di), "Introduzione all'ortodossia"
 8. ^ Rex D. Butler, "Órthodoxy', 'Heresy' and Complexity: Montanism as a Case Study" in Paul A. Hartog (a cura di), Orthodoxy and Heresy in Early Christian Contexts (Wipf and Stock 2015), p. 116
 9. ^ Vedi Canone romano#Testo
 10. ^ Da notare che la Chiesa cattolica, senza con ciò esprimere un giudizio sulla loro effettiva ortodossia, accetta nelle relazioni con esse l'autodenominazione usata dalle singole Chiese antiche: Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità delle Chiese, Dialogo con le Chiese Ortodosse Orientali .
 11. ^ Enciclopedie on line Treccani: "ortodossa, Chiesa"
 12. ^ Bijay Kumar Minj, "Indian archbishop balances different Catholic rites" in La Croix International (23 ottobre 2017)
 13. ^ Andrew Louth, Introducing Eastern Orthodox Theology : "Introduction: Who Are the Eastern Orthodox?" (SPCK 2013)
 14. ^ Comunicato della "Joint International Commission for the Theological Dialogue between the Roman Catholic Church and the Orthodox Church". XIV session plenaria, Chieti, 2016 sul sito web del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli
 15. ^ Eleuterio F. Fortino, "Nuova fase del dialogo teologico cattolico ortodosso"
 16. ^ Treccani, "Giovanni IV patriarca di Costantinopoli, detto il Digiunatore"
 17. ^ Marina Münkler, Marco Polo: vita e leggenda (Vita e Pensiero 2001, p. 106) ISBN 978-88-3430474-7
 18. ^ George C. Michalopulos, "Canon 28 and Eastern Papalism: Cause or Effect?"
 19. ^ Concilio di Calcedonia, canone 28
 20. ^ Enrico Morini, L'albero dell'Ortodossia. 1. Le radici e il tronco. I patriarcati apostolici. La nuova Roma e la terza Roma (Edizioni Studio Domenicano, 2006), pp. 19 e seguenti
 21. ^ Thomas E. Fitzgerald, The Orthodox Church (Greenwood 1998), p. 3
 22. ^ P. Baud, M. Egger (a cura di), Le ricchezze dell'Oriente cristiano. Teologia, spiritualità, arte (Paoline 2004), p. 19
 23. ^ Sergio Tommaso Stancati, Ecclesiologia biblica e dogmatica: lezioni universitarie (Edizioni Domenicane Italiane 2008), p. 135
 24. ^ Guy Bedouelle, Dizionario di storia della Chiesa (Edizioni Studio Domenicano 1997), pp. 237–239
 25. ^ Annamaria Ambrosioni, Pietro Zerbi, Problemi di storia medioevale (Vita e Pensiero 1989), p. 231
 26. ^ Silvio Giuseppe Mercati, "Acacio di Costantinopoli" in Enciclopedia Italiana (1929)
 27. ^ Friedrich Kempf, Storia della Chiesa (Jaca Book 1992), vol. 4, p. 532
 28. ^ Severino Proietti, I conti della storia con la Bibbia. Rapporto di un docente di religione (Associazione Akkuaria 2005), p. 193
 29. ^ Michel Balard, "Bisanzio vista dall'Occidente" in Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt (a cura di), Dizionario dell'Occidente medievale (Giulio Einaudi Editore 2014)
 30. ^ Friedrich Kempf, Storia della Chiesa (Jaca Book 1992), vol. 4, pp. 533–537
 31. ^ Charles A. Frazee, Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman Empire 1453-1923 (Cambridge University Press 2006), p. 160
 32. ^ Nigel Aston, Christianity and Revolutionary Europe, 1750-1830 (Cambridge University Press 2002), p. 18
 33. ^ a b John Meyendorff, The Orthodox Church: Its Past and Its Role in the World Today (St Vladimir's Seminary Press, 1962), p. 88
 34. ^ La Chiesa ortodossa include nella denominazione l'aggettivo "romana": Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa , Ecumenical Patriarchate, Documents, Dialogues, Roman Catholic Church
 35. ^ Erio Castellucci, Nella pienezza della gioia pasquale: la centralità dell'ermeneutica nell'escatologia cristiana (ESD 1998) citato in Sylwester Jaśkiewicz, "L'aspetto ecclesiale dell'esistenza cristiana nella morte" in The Person and the Challenges , vol. 5 (2015), n. 1, p. 131
 36. ^ John Meyendorff, The Orthodox Church: Its Past and Its Role in the World Today (St Vladimir's Seminary Press 1962), p. 35
 37. ^ Sergiĭ Bulgakov, The Orthodox Church (St Vladimir's Seminary Press 1988), p. 88
 38. ^ George Mastrantonis, "The Basic Sources of the Teachings of the Eastern Orthodox Church"
 39. ^ Orthodox Christian Doctrine
 40. ^ San Gregorio , su gregoriopalamas.it . URL consultato il 25 febbraio 2008 (archiviato dall' url originale il 7 febbraio 2008) . .
 41. ^ Kallistos , su digilander.libero.it (archiviato dall' url originale il 5 marzo 2008) .
 42. ^ Catehismo della Chiesa Cattolica, 247
 43. ^ Concilio Vaticano II, Decreto Ad gentes , 2
 44. ^ Filioque , su digilander.libero.it . URL consultato il 25 febbraio 2008 (archiviato dall' url originale il 26 agosto 2009) . .
 45. ^ [1] Gregorio Palamas , L'uomo mistero di luce increata (Paoline 2005 ISBN 978-88-3152908-2 ), p. 166
 46. ^ a b Frederica Mathewes-Green, "La prima visita in una chiesa ortodossa: risposte a dodici domande"
 47. ^ Catechismo Ortodosso di San Filarete, 378–380
 48. ^ Catechismo Ortodosso di San Filarete, 383
 49. ^ George Metallinos, "Paradise and Hell According to Orthodox Tradition" , su orthodoxytoday.org . URL consultato il 29 dicembre 2018 (archiviato dall' url originale il 30 dicembre 2018) .
 50. ^ Thomas Hopko, "Heaven and Hell"
 51. ^ Vladimir Moss, "Heaven, Hell and the Cyprianites"
 52. ^ Aidan Kimel, "Hell and the Torturous Vision of Christ"
 53. ^ Christ the Savior Orthodox Church, "Questions / Answers": Question: What is the difference ...
 54. ^ Giuseppe De Rosa, "Il purgatorio: Fede cattolica e 'immaginario' popolare" in La Civiltà Cattolica , anno 151 (2000), vol. II, p. 360
 55. ^ Giovanni 12:24 , su laparola.net .
 56. ^ CiriIlo Korolevskij, "Coliva" in Enciclopedia italiana (1931)
 57. ^ Mangiare greco: kollyva
 58. ^ Vespro e Mattutino del sabato delle anime (Sabato precedente il Carnevale)
 59. ^ Vespro e Mattutino del sabato delle anime (Sabato precedente la Pentecoste)
 60. ^ Il Grande Vespro di Pentecoste o della Genuflessione
 61. ^ a b Copia archiviata ( PDF ), su antiochianladiocese.org . URL consultato il 24 ottobre 2018 (archiviato dall' url originale il 26 maggio 2012) .
 62. ^ Hierotheos Vlachos, "Il pedaggio delle anime"
 63. ^ Ted Campbell, Christian Confessions (Westminster John Knox Press 1996, p. 54) ISBN 978-0-66425650-0
 64. ^ Hans Urs von Balthasar, Dare We Hope: "that All Men be Saved"? ; With, A Short Discourse on Hell
 65. ^ Richard John Neuhaus, "Will All Be Saved?" )
 66. ^ Inferno, Paradiso, Apocatastasi. L'escatologia nella tradizione cristiano-ortodossa
 67. ^ AA.VV., Salvati nella speranza: commento e guida alla lettura dell'Enciclica Spe salvi di Benedetto XVI , p. 109
 68. ^ Oleg Stenyayev, "Why did some Holy Fathers believe in apocatastasis and other false ideas about life after death?"
 69. ^ J. Alberigo, Perikle-P.Joannou, C. Leonardi, P. Prodi e H. Jedin, Conciliorum Oecumenicorum Decreta , Centro di Documentazione Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1962.
 70. ^ Excursus on the XV. Anathemas Against Origen: "That Origen was condemned by name in the Eleventh Canon of this council there seems no possible reason to doubt ..."
 71. ^ https://it.aleteia.org/2015/02/27/preti-sposati-nella-chiesa-latina-come-in-quelle-chiese-orientali/
 72. ^ Dichiarazione comune tra il Santo Padre Benedetto XVI e il patriarca Bartolomeo I , su vatican.va . Ospitato su archive.is .
 73. ^ ( EN ) Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece
 74. ^ Chiesa Ortodossa Essena , su Chiesa Ortodossa Essena . URL consultato il 20 dicembre 2018 .

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Siti ufficiali di Chiese ortodosse
Siti d'approfondimento
Controllo di autorità VIAF ( EN ) 122708852 · ISNI ( EN ) 0000 0001 2097 0256 · Thesaurus BNCF 12640 · LCCN ( EN ) n50000556 · GND ( DE ) 1087391350 · BNF ( FR ) cb118692072 (data) · NLA ( EN ) 36751190 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n50000556
Ortodossia Portale Ortodossia : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di ortodossia