Contabilitate financiara

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Contabilitatea financiară , denumită și contabilitate financiară sau contabilitate corporativă (în engleză : financial accounting , numită și contabilitate corporativă sau raportare financiară ), este un domeniu de contabilitate , adică activitatea de detectare / măsurare, înregistrare în scris și comunicare prin rapoarte informații financiare despre o entitate care desfășoară (și) activități economice, cum ar fi pentru care cheltuiți, investiți, finanțați cu datorii sau capitaluri proprii, câștigați și pierdeți; contabilitatea financiară se referă tocmai la companii / companii de orice tip.

Acest câmp are mai multe legături cu analiza bilanțului și analiza financiară (în special, evaluarea companiei ). Alte legături apar cu finanțarea corporativă , deoarece se ocupă în primul rând de colectarea de fonduri pentru o companie la naștere și în timpul existenței acesteia, iar aceste împrumuturi au impact asupra datelor bilanțului . Analiza bugetară nu trebuie confundată cu evaluarea companiei , adică cu calculul valorii unei companii, de obicei în contextul unei achiziții de către o altă companie.

Introducere în contabilitatea financiară și legături către analiza financiară

În timp ce contabilitatea națională / de stat se referă la măsurarea unor astfel de activități întreprinse de state sau similare (de exemplu, entități supranaționale precum Uniunea Europeană ), contabilitatea financiară este a doua macro-zonă de contabilitate / contabilitate și se referă la astfel de activități întreprinse de companii , indiferent de forma juridică pe care o iau (de exemplu, societate pe acțiuni , societate cu răspundere limitată , societate în comandită, etc.) și dimensiunea acestora (microîntreprinderi înființate clasificate drept nano-caps , IMM- uri mici și mijlocii , companii mari, de asemenea, multinaționale și internaționalizat). Al treilea este contabilitatea fiscală ( contabilitate fiscală) pentru a calcula ce și cât de mult impozit trebuie plătit diferiților creditori și orice scutiri și rabaturi fiscale conform regulilor sau faptului că operează într-o zonă specială; această ramură are legături cu legislația fiscală ( legislația fiscală), diferită pentru fiecare țară, iar taxa datorată taxelor se plătește în timpul exportului și importului de produse, cu excepția zonelor de liber schimb și a uniunilor vamale . Ultimul domeniu major este contabilitatea referitoare la activitățile de afaceri imediate / zilnice (contabilitate de gestiune și contabilitate a costurilor).

Contabilitatea financiară este cristalizată în standarde contabile, exact așa cum se întâmplă pentru contabilitatea națională. Fiecare națiune are propriul standard: de exemplu, Statele Unite folosesc GAAP, Principiile contabile acceptate în general . Există însă și un standard internațional de IFRS , Standarde Internaționale de Raportare Financiară, utilizat pe scară largă în Europa și Japonia și emis de Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB). Cu toate acestea, există concepte care sunt comune tuturor standardelor contabile corporative și care stau la baza contabilității ca activitate și subiect de studiu.

Contabilitatea financiară este concepută în primul rând de către managerii de contabilitate financiară. După aceea, este studiat de către directorii financiari ai companiilor (Chief Financial Officer, CFO), deoarece finanțarea corporativă / finanțarea corporativă are multe subiecte legate de contabilitatea financiară. După aceea, este studiat de cei care se ocupă de listarea pieței bursiere și dreptul societăților comerciale, deoarece reglementările bursiere impun reguli care trebuie respectate la listarea la bursă și, în plus, această sursă secundară și auxiliară contribuie la formarea dreptului societății în sine. Acesta este apoi studiat de investitorii unei companii, indiferent dacă sunt acționari individuali, investitori îngeri , administratori de fonduri (de exemplu, fonduri de capital privat, cum ar fi fonduri de capital de risc , fonduri speculative și fonduri de fonduri ), administratori și acționari ai altor companii (inclusiv bănci) care doresc să devină acționari și deținători de obligațiuni și oameni de stat, deoarece statul poate participa financiar și la companii. Apoi, este studiat de către auditorii bugetelor, care lucrează în agențiile de audit / revizuire pentru a înțelege dacă situațiile financiare sunt veridice și bine scrise conform standardelor.

Ultimii patru cărturari tipici ai contabilității sunt băncile, nu acționari, ci creditori, antreprenori și administratori individuali, nu acționari, ci vânzători și creditori, precum și toți deținătorii de obligațiuni (persoane fizice, administratori de fonduri, corporații). , adică cei care oferă servicii de factoring / recuperare credite: toate aceste patru subiecte, întrucât în ​​aceste contexte devin creditori (cu împrumuturi, cu vânzări, cu obligațiuni), trebuie să înțeleagă dacă compania în care investește este solvabilă imediat sau în mai mult sau viitor mai puțin îndepărtat pentru a rambursa datoria cu dobândă, obligația cu dobândă la data scadenței sau dacă va plăti pentru livrarea de bunuri și servicii (atât la nivel național, cât și internațional), adică pentru export) sau dacă are un bun / activ de atacat pentru a satisface creditul.

Deci, atunci când investiți sau deveniți creditor, trebuie să cunoașteți elementele de bază ale contabilității generale și corporative, să știți care sunt rapoartele financiare fundamentale și să știți cum să găsiți, să consultați, să înțelegeți și să interpretați aceste rapoarte cu toate datele lor (cele mai avansate cunoștințele sunt standarde de contabilitate, statutele bursiere pentru acest merit și calcule matematice, care, în orice caz, nu implică matematica foarte avansată care este folosită de exemplu în fizica modernă). Pe scurt, contabilitatea financiară se alătură practicii / practicii denumite analiză a bilanțului și analiză financiară / analiză financiară, dintre care există diverse discuții pentru utilizarea și consumul potențialilor investitori și creditori. Analiza bilanțului și analiza financiară pot coincide, dar al doilea termen este mai generic, deoarece se poate referi nu numai la bilanț și la întreaga companie (evaluarea companiei, care de exemplu include analiza ratelor), ci și la proiecte și buget să înțeleagă dacă acestea sunt fezabile și suficiente și dacă procesul de luare a deciziilor în domeniul finanțelor corporative poate fi îmbunătățit; dacă este menționat la situațiile financiare, este utilizat pentru a înțelege solvabilitatea sau nu a unei companii în care se investește sau în care sunt vândute produse și servicii.

Introducere în raportarea financiară, audit și dezvăluirea informațiilor

Raportul financiar fundamental pentru o companie / companie este bilanțul, denumit și situații financiare (care se referă la exercitarea activităților comerciale pentru profit sau non-profit, de exemplu, producerea sucului de portocale pentru a vinde sau a învinge sărăcia în Africa), în engleză „balance” foaie". De obicei, o companie trebuie să producă una în fiecare an (scanarea perioadelor dintre o foaie și alta se numește „perioade fiscale”), dar dacă este listată la bursă trebuie să o trimită trimestrial, motiv pentru care se numește „ Raport financiar trimestrial ". În plus, întrucât bursa este o piață publică deschisă pletei globale de investitori (acționari, deținător de obligațiuni și cumpărători de instrumente financiare derivate), situațiile financiare trimestriale trebuie verificate / revizuite de fiecare dată de o firmă de audit înainte de publicare. În bilanț există o mulțime de informații financiare despre companie care sunt prezentate publicului din motive de divulgare a informațiilor: fără acest regim stabilit de lege (și nu pentru constrângeri contractuale), investitorii nu ar cunoaște aceste date, nu ar investi pentru riscul ridicat fie ar investi, însă vor pretinde dobânzi foarte mari din cauza riscului ridicat, fie, în ultimul caz, ar investi foarte puțin. Bilanțul contabil este plasat cot la cot cu actul constitutiv sau „actul constitutiv” (cartă, constituție, act constitutiv) referitor la divulgarea informațiilor, întrucât prin intermediul acestuia se înțelege denumirea societății (denumirea societății și forma juridică a acesteia , de exemplu, societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni și societate în comandită în cazul societăților care administrează fonduri de investiții etc.), scopul societății (ceea ce face), biroul juridic și fiscal, formularul de guvernanță corporativă, capitalul social / capitalul de risc inițial, data înființării etc. De exemplu, un investitor sau creditor știe cât riscă pe baza prezenței sau absenței autonomiei patrimoniale și știe dacă societatea este sau nu o persoană juridică; dacă este acționar și dorește să voteze, știe la ce poate vota, în ce poate avea inițiativă, câtă putere are asupra managerilor etc. Statutele sociale din Italia sunt depuse în diferitele camere de comerț și pot fi, de asemenea, consultate gratuit online.

În ceea ce privește bilanțul, acesta poate fi consultat în mod liber în primul rând de pe site-ul web al aceleiași companii împreună cu alte informații (de exemplu, rapoartele de activitate de responsabilitate socială corporativă și misiunea corporativă ). Acesta poate fi revizuit de o agenție de audit. Dacă este revizuită, fiabilitatea este mult mai mare: managerul contabil ar putea să comită de fapt fraude contabile, de exemplu ar putea ascunde / distrage activele de la creditori sau ar putea inventa că are active pe care nu le deține de fapt. Aceste fraude contabile duc, de exemplu, la faliment fraudulos pentru neplata creditorilor sau creează scandaluri corporative majore, de exemplu prăbușirea Parmalat și prăbușirea Enron. În aceasta din urmă, poate a fost implicată și aceeași firmă de audit, Arthur Andersen, care a intrat ulterior în faliment din cauza pierderii credibilității. În alte cazuri, atunci când managerii consideră că frauda este descoperită, ei pot distruge sau acoperi cărți (sau „evidențe contabile”), el însuși o infracțiune. Deoarece startup-urile sunt supuse unor standarde mai ușoare și vagi decât marile corporații și nu suportă neapărat costurile legate de verificarea bilanțurilor lor de către agențiile de audit, investițiile de capital de bază (practic capital privat) ale investitorilor înger care cumpără mai puține acțiuni 5 USD (stocuri de penny) ) dintre aceste companii sunt mai riscante. O a doua garanție, în plus față de auditul de către agenția de audit, este evaluarea agenției de rating a obligațiilor companiei și / sau a întregii companii pe baza activelor și performanței sale economice. Situațiile financiare indică informațiile financiare ale unei companii la momentul t, dar, dacă consultați mai multe situații financiare, puteți detecta tendința pe parcursul, de exemplu, ultimelor trimestre sau ultimilor ani. Se spune că bilanțul este „consolidat” dacă o companie este o societate-holding, adică dacă controlează companiile la care participă și astfel încât să formeze un grup corporativ sau „rețea de companii”, ceea ce poate fi imaginat ca grup: picciolo este compania-mamă, în timp ce boabele sunt filiale. Același lucru se întâmplă dacă o companie-mamă creează filiale prin intermediul unei scindări și îi atribuie active și datorii (legile dreptului societăților comerciale împiedică oportunismele în aceste cazuri).

Raport

Dintre toate rapoartele / situațiile financiare, bilanțul este unul dintre cele mai importante. Al doilea este Situația veniturilor, în timp ce al treilea este Situația fluxului de numerar. Această triadă de rapoarte poate fi inclusă în alte două rapoarte: primul, destul de mare, are însă o frecvență anuală și se numește 10-K; în mod alternativ, acestea sunt atașate la Raportul anual, de asemenea anual, inclusiv scrisoarea de la CEO către acționari. Al șaselea și al șaptelea raport financiar sunt raportul 8-K și raportul 10-Q.

Sortarea SUA: raportul 10-K, raportul 8-K și raportul 10-Q

„Raportul 10-K către acționari” este un alt raport financiar mare, care conține informații (deși nu face parte din triada fundamentală), care explică acționarilor informații particulare despre o companie cotată la bursă.

Pentru a fi precis, 10-K vorbește despre istoria companiei, structura organizațională a acesteia (guvernanță corporativă, pentru a înțelege modul în care sunt alocate puterile decizionale și manageriale), câștigurile pe acțiune (literal „câștigurile pe acțiune”), filiala companiilor, plata directorilor de top și alte date. Această gamă enormă de informații din Statele Unite este solicitată de Comisia de securitate și schimb pentru un regim de divulgare a informațiilor de care pot beneficia foarte mult investitorii actuali sau potențiali. Cele cinci secțiuni care o compun sunt: ​​afaceri (explică bine scopul corporativ), factori de risc (explică riscurile pe care trebuie să le facă față compania în viitor), date financiare selectate (preluate din ultimii 5 ani pentru a arăta performanța recentă), discuții și analize ale conducerii privind situația financiară și rezultatele operațiunilor MD&A (ilustrează rezultatele din activitatea din ultimul an fiscal) și situațiile financiare și datele suplimentare (grupează bilanțul, situația veniturilor și situația fluxului de numerar, care în orice cazurile sunt, de asemenea, disponibile pentru consultare și descărcare pe cont propriu; deoarece sunt companii listate, aceste rapoarte financiare sunt supuse revizuirii de către agențiile de audit). Toate 10-K sunt precedate de o scrisoare a CEO-ului și directorului financiar în care jură că datele sunt adevărate [1] .

Raportul 10-K poate fi consultat și descărcat gratuit de pe site-urile web ale companiilor, de obicei într-o secțiune ad hoc numită „Relații cu investitorii”. Întrucât o copie a acestuia trebuie trimisă la SEC, poate fi găsită și într-o bază de date SEC numită „EDGAR”, Colectare electronică de date, analiză și recuperare .

10-K nu trebuie confundat cu 8-K și 10-Q, pe care SEC le prescrie în continuare companiilor listate. 10-Q este trimestrial, dar este emis de trei ori pe an, nu trebuie revizuit și ilustrează pozițiile financiare ale companiei. 8-K apare dacă compania efectuează o tranzacție mare, de exemplu achiziții, vânzări mari de active, radiere, neîndeplinirea standardelor de listare, alegeri ale executivului superior., Demisia unui director executiv, schimbări majore în controlul acționarilor companiei , modificări ale statutului, depunerea falimentului și evenimente majore similare. Mai mult, odată cu această dezvăluire, este evitat riscul practicării infracțiunii de tranzacționare din interior. În ceea ce privește celelalte documente necesare (nu toate corespund între un sistem și altul) sunt Declarația de înregistrare înainte de a emite acțiuni la bursă și Formularele 3 și 4, care ilustrează caracteristicile structurii acționarilor, adică informații cu privire la proprietatea asupra compania (informații despre proprietate) și formularul 5 pentru informații suplimentare care nu sunt prezente în formularul 4.

Introducere în sistemul juridic italian

Înregistrările contabile sunt obligatorii pentru antreprenori în conformitate cu codul civil (legislația civilă) și reglementările fiscale (DPR nr. 633/1972 și DPR nr. 600/1973), cu excepția micilor antreprenori (de exemplu, micii comercianți și artizani). Prin urmare, înregistrările de bază trebuie să fie produse de companii supuse IRES (SpA, Srl, societate în comandită cu acțiuni Sapa, cooperative și companii de asigurări mutuale) și, de asemenea, trusturi cu domiciliul în Italia și care desfășoară activități comerciale și alte subiecte. Aceste înregistrări sunt utilizate din motive de divulgare a informațiilor sau pentru a beneficia de concesii și stimulente, deoarece este necesar să se producă date care să indice modul în care o companie îndeplinește cerințele necesare, de exemplu.

Cele două înregistrări de bază sunt jurnalul și cartea de inventar, în timp ce toate celelalte variază în funcție de forma juridică a companiei (de exemplu, societatea pe acțiuni VS societate cu răspundere limitată) și dimensiunea acesteia (de exemplu, startupul microîntreprinderilor VS mici și mijlocii) întreprinderi IMM VS întreprinderi mari). Prin urmare, lista completă este [2] :

 • jurnal (obligatoriu a priori) : indică zi de zi (sau în termen de 60 de zile de la tranzacție) tranzacțiile individuale legate de afacere însoțite de data completă, descrierea tranzacției și suma;
 • registru de inventar (obligatoriu a priori): se întocmește pentru prima dată la înființarea societății și se raportează în interior doar capitalul social total / capitalul de risc. Acesta este apoi produs la sfârșitul fiecărei perioade administrative și raportează inventarul inițial, bilanțul contabil , contul de profit și pierdere , nota explicativă și situația fluxurilor de numerar (cerute prin decretul de lege nr. 139 din 2015). Inventarul în special trebuie să fie semnat de proprietarul / proprietarul companiei sau de cel mai înalt reprezentant al acestuia (de exemplu, singurul director sau președintele Consiliului de Administrație CDA), în timp ce toate celelalte părți reunite formează situațiile financiare sau foaia. buget . Situația fluxului de numerar este analogul Situației fluxului de numerar din SUA, care este totuși un document separat;
 • Scripturi auxiliare de carte (sau „conturi principale”): constă din mai multe cărți, deoarece există conturi ale companiei și în ele se arată istoricul mișcărilor fiecărui cont individual.
 • registrul activelor amortizabile sau „ cartea activelor ” (dar, dacă societatea face obiectul unei contabilități obișnuite / nesimplificate, amortizarea poate fi raportată în registrul de inventar sau în jurnal; dacă este supusă unei contabilități simplificate deoarece reflectă criteriile, poate fi raportat în registrele TVA): enumeră toate activele deținute de companie, anul de cumpărare / achiziție, costul inițial, reevaluarea sau reducerile (aceste active de fapt pe termen lung sunt sub rezerva amortizării datorate cămătării sau fluctuațiilor prețului pieței), fondul de amortizare în măsura atins la sfârșitul perioadei de impozitare anterioare („perioada de impozitare” este perioada în care trebuie plătite impozitele și altele asemenea), coeficientul de amortizare aplicat în perioada de impozitare, rata anuală de amortizare și eliminările din procesul de producție.
 • registru de înregistrări auxiliare de inventar : acest lucru se aplică numai contabilității obișnuite aferente companiilor care generează venituri care depășesc puțin peste cinci milioane de euro pe an și, în același timp, au stocuri finale care depășesc puțin peste un milion de euro: din al doilea an, acestea trebuie să producă acest lucru Buturuga. Nu se aplică companiilor care utilizează contabilitate simplificată sau care țin registrul de încărcare-descărcare. De fapt, registrul în cauză indică modificările din depozit.
 • Registre TVA (referitoare la vânzări și achiziții; Taxa pe valoarea adăugată este analogul TVA engleză privind taxa pe valoare adăugată și altele similare și se aplică în toate țările Uniunii Europene și în alte țări ale lumii. Statele Unite pot fi numărate) : în Italia, din 2011, TVA a fost egală cu 22%, cu unele excepții, de exemplu, 4% pentru articole de bază și cărți și 10% pentru lucrări de renovare a clădirilor. Registrele de TVA sunt încă utilizate numai de companiile care nu emit și nu primesc facturi electronice (Legea nr. 96/2018);
 • cărți sociale : vezi înainte.

Alte cărți contabile pot fi solicitate de la companii / companii care activează în sectoare specifice, de exemplu de la bănci. Toate copiile originale ale scrisorilor, telegramelor și facturilor comerciale primite și trimise. Cărțile trebuie să fie numerotate pagină cu pagină, iar unele în special trebuie să fie ștampilate la fiecare 100 de pagini de către biroul Registrului societăților comerciale (către care sunt trimise) sau de către un notar (dar ștampilele pot fi și virtuale); la cererea de la oficiul Registrului societăților comerciale, se plătesc și taxe de secretariat. Pot fi documente analogice stocate în mod tradițional sau pot fi documente digitale / fără hârtie. Jurnalul și cartea de inventar nu trebuie să fie ștampilate.

Cărțile sociale, care conțin sporadic informații financiare, se schimbă, de asemenea, în funcție de tipul de companie. De exemplu, societățile pe acțiuni și cooperativele, conform codului civil, trebuie să producă și să țină: registrul acționarilor, cartea obligațiilor, cartea ședințelor și rezoluțiile adunărilor acționarilor (conține procesele verbale făcute publice), cartea ședințelor și rezoluțiile consiliului de administrație (sau ale „consiliului de administrație” în cazul în care societatea este înființată pe un model dualist de guvernanță corporativă), cartea ședințelor și rezoluțiile consiliului auditorilor statutari (adică consiliul de administrație dacă este un organism separat, în caz contrar este denumit „comitetul de control al managementului”), cartea ședințelor și rezoluțiile comitetului executiv (se întocmește numai dacă acest comitet este prezent), cartea ședințelor și rezoluțiilor a adunărilor deținătorilor de obligațiuni (dacă nu au fost emise vreodată obligațiuni, nu este necesar) și cartea instrumentelor financiare emise în temeiul art. 2447-sexies din Codul civil italian

Srls trebuie să producă mult mai puține cărți ale societății: carnetul acționarilor, carnetul de decizii al acționarilor, carnetul de decizie al directorilor și carnetul de decizii al consiliului de conturi statutar.

Același lucru este valabil și pentru consorții: cartea membrilor consorțiului, cartea ședințelor și rezoluțiile adunării, cartea ședințelor și rezoluțiile organului administrativ colegial (dacă este cazul) și cartea ședințelor și rezoluțiilor sindicatului colegiului ( daca este aplicabil).

Cărțile contabile sunt păstrate chiar și după anularea societății din registrul comercial timp de zece ani.

Bilanțul contabil: active, pasive și capitaluri proprii; cazul italian

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: bilanț , active , garanție (finanțe) , bilanț , situația veniturilor și note explicative .

Activ

În ceea ce privește informațiile detaliate, bilanțul de bază indică activele / activele , adică toate activele corporale și necorporale / necorporale care au o valoare care poate fi exprimată într-o monedă, care poate fi vândută prin vânzare și care, din moment ce pot fi transformate în bani, sunt numite „lichidabile”, cu lichiditate (nu toți o au și nu toate pot fi lichidate cu aceeași viteză). Activele pot fi clasificate în patru moduri și în atâtea moduri pot fi indicate în bilanț (pentru a fi precis, valoarea lor este indicată cu o monedă):

Prima clasă este cea a activelor circulante, adică a resurselor care trebuie lichidate / convertite în numerar în decurs de un an, deci într-un orizont de timp pe termen scurt. Sunt bani, echivalente de numerar (cum ar fi certificate de depozit / CD-uri bancare), credite / conturi de primit (de ex. Plăți ale clienților, care în comerțul internațional pot avea loc și la 30, 60, 90 de zile de la expediere sau emiterea facturii / facturii comerciale ; în cazuri extreme, clientul este insolvabil pentru că este în realitate insolvabil sau pentru că declară falimentul fraudulos), cheltuielile preplătite (de exemplu, o plată în avans pentru a acoperi costurile de expediere sau asigurare a mărfurilor sau pentru siguranță) și stocurile / inventarul încă utilizabile (se poate deteriora în timp). Dacă un activ curent se depreciază / devalorizează, se înregistrează atât costul original, cât și costul curent, care poate fi depreciat sau chiar reevaluat (adică se înregistrează costul istoric). Dacă creditele nu mai pot fi primite în niciun fel în urma insolvenței unui creditor (de exemplu, un client), creditul devine incasabil și încetează să mai fie un activ curent și devine de fapt o cheltuială (este ca și cum ai cheltui resurse pentru a „dona”) bunuri și servicii care nu vor mai fi plătite niciodată); elementul specific se numește „cheltuială pentru datorii neperformante”. Datoria neperformantă nu poate fi plătită și este o pierdere pentru creditor, spre deosebire de o datorie care este exploatată pentru a crește și rambursată creditorului cu orice dobândă; acesta din urmă poate fi imaginat ca „datorie bună”. Valoarea activelor totale este calculată ca o adunare a valorii cuantificate cu o monedă din toate componentele sale menționate până acum [3] [4] : Active curente = C (numerar) + CE (echivalent de numerar) + I (inventar) + AR (conturi de primit) + MS (titluri negociabile) + PE (cheltuieli preplătite) + OLA (alte active lichide); pe scurt, active circulante = C + CE + I + AR + MS + PE + OLA .

A doua categorie este cea a imobilizărilor necorporale.

A treia categorie, care este considerată separată de a doua și nu se suprapune (nu există suprapuneri) este cea a activelor financiare achiziționate de alte companii și state prin achiziție (cele emise și vândute de compania însăși sunt calculate între cele actuale întrucât, odată cu vânzarea trimisă, acestea sunt ușor transferabile și lichidabile: sunt de fapt valori mobiliare transferabile și negociabile, „valori mobiliare tranzacționabile”).

Al patrulea și ultimul este cel al activelor fixe sau imobilizate sau al „bunurilor de capital”: acestea sunt resurse pe termen lung care sunt utilizate fără a le consuma complet, de ex. Clădiri, uzine și depozite, terenuri, utilaje, vehicule, mobilier și computere. Un acronim celebru care le indică este PP&E sau „proprietăți corporale și echipamente”. Stocurile, deoarece sunt utilizate pe termen scurt (chiar dacă sunt rămase și depozitate), nu sunt active fixe: o sută de kilograme de portocale întregi pentru a produce suc sunt diferite de o magazie în care portocele sunt stoarse pentru a produce suc de portocale: ambele sunt folosite, dar, în timp ce suta de kilograme de portocale întregi dispar în câteva zile, magazia de bază este încă prezentă și în picioare după zece ani. Activele fixe / imobilizate sunt lichidate mai puțin încet (de exemplu, dacă revindeți o mașină), cu siguranță nu sunt considerate lichidabile în decurs de un an și sunt expuse deprecierii în timp în funcție de uzură, lipsa de întreținere, piață și inovație tehnologică. Activele circulante nu sunt amortizate.

Munca nu este un atu. Deși lucrătorii sunt resurse umane, nu sunt active, deoarece nu sunt sclavi ai proprietății. Cele mai bune practici și know-how-ul unei companii, în timp ce creează valoare adăugată și în timp ce sunt capitalizate și consumabile, nu sunt active.

Pe scurt, pe baza clasificării comune din bilanțuri, activele care formează capitalul social / capitalul de risc pot fi rearanjate în patru categorii [3] :

 • Active circulante (active circulante), inclusiv produse financiare emise
 • Active fixe / imobilizate sau „ bunuri de capital ” (active fixe / imobilizate, PP&E) a căror amortizare este calculată
 • Imobilizare necorporală (imobilizări necorporale), dar nu financiară
 • Active financiare (active financiare) ale altor companii sau guverne.

Succesul și solvabilitatea companiei nu sunt observate pe baza numărului de active, deoarece ar putea avea multe active, dar multe datorii cu activele gajate ca garanție sau atacate de creditori în caz de insolvență.

Nel corso della sua vita, un'azienda ha bisogno di finanziarsi per svolgere le sue attività e ingrandirsi e questo tema è uno dei cardini della corporate finance, che a sua volta ha dei legami con l'accounting finanziario siccome dei concetti sono comuni e le scelte finanziarie si abbattono sul bilancio e dunque sull'accounting e viceversa, il bilancio rispecchia (anche) le scelte finanziarie dell'azienda. Le corporation si finanziano in due modi: finanziamento tramite debito (debt financing) e non tramite debito, ovvero tramite equity nel mercato pubblico o privato dell'equity (private/public equity financing). Il primo tipo di finanziamento avviene tramite l'emissione di corporate bond comprati dagli obbligazionisti societari (persone fisiche o anche altre società e banche che desiderano guadagnare) o tramite i prestiti in banca. In entrambi i casi, i soldi sono da restituire interamente e maggiorati di interessi; in caso di mancato pagamento, scattano anche gli interessi di mora. Se l'insolvenza è prolungata, non ci sono asset per soddisfare il credito e il credito non si rinegozia con i creditori (è possibile se i creditori sono pochi e hanno interessi omogenei), scatta la liquidazione della compagnia (l'insolvenza/bancarotta non è necessariamente seguita dalla liquidazione in cui, come dice il nome, tramite la vendita di beni all'asta, si mutano in denaro preso dalle banche e in seguito da tutti gli altri creditori che non hanno il diritto di precedenza/prelazione). Se ci si finanzia non a debito, si emettono azioni comprate poi dai soci azionisti (in base a quanto denaro forniscono, hanno diritto alla distribuzione dei profitti sotto forma di dividendi: se un azionista versa il 20% del capitale sociale, ha diritto al 20% dei profitti per principio plutocratico).

Ebbene, se si raccolgono finanziamenti tramite debito o tramite equity, a prescindere il totale degli asset aumenta perché si ottengono soldi freschi. Gli investimenti fanno ottenere asset tramite lo scambio di denaro, a sua volta asset: eg 100$ di asset sono spesi in una spremi-arance industriale del valore di 100$. Il totale di asset, se è molto alto e contemporaneamente si possiedono pochi debiti (è denaro in uscita), rende la compagnia attraente siccome di base è solvente. Pertanto, ha una grande capacità di indebitarsi, cioè accumulare gravame sugli asset, cioè accumulare liability.

Liability

Le liability, sono il debito totale che si accumula. Se si accumulano le liability, gli asset totali aumentano ma alcuni cessano di essere liberi da gravame [5] . Siccome questi asset sono messi a garanzia e in più il capitale raccolto tramite debito (che è un asset) deve essere restituito con interessi, osservare se una compagnia è finanziariamente in salute (healthy) solo tramite gli asset è insufficiente. In più, un'azienda con troppi asset potrebbe notare che il capitale sociale è esuberante rispetto all'oggetto sociale perseguito (eg guadagnare dalla vendita di succo d'arancia). Pertanto, nel preciso caso in cui abbiano raccolto troppo denaro tramite equity, i soldi possono essere restituiti agli azionisti (ritiro dell'investimento/withdrawal of investment) in modo tale da abbassare il capitale sociale (a volte, queste diminuzioni possono avere uno scopo fraudolento verso i creditori e le diminuzioni oltre una soglia critica non sono permesse). Comunque, i soldi presi a debito sono finanziamenti per le attività di business (eg acquistare macchinari e materie prime per produrre succo d'arancia) e, tramite il loro successo (misurato in ricavato tale per cui si ricoprono i costi e si generano anche profitti/utili), vengono ripagati. La strategia di usare il debt financing per svolgere le attività di business con lo scopo di ottenere più profitti e di espandersi viene detta "utilizzo/sfruttamento della leva finanziaria " (financial leverage); essa è anche un indicatore: leva = (EBIT + costi fissi)/EBIT , dove la sigla EBIT indica gli Earnings Before Interest and Taxes ( risultato ante oneri finanziari ) e il risultato è maggiore o uguale a 1: se superiore a 2, l'azienda è troppo indebitata. Gli interessi sul debito di banche e obbligazionisti/bondholder sono stabiliti dal mercato e anche dalla rischiosità dell'azienda: se il rischio aumenta, gli interessi aumentano. Pertanto, per i creditori che non sono troppo avversi al rischio e/oa cui piace speculare, ciò rappresenta un guadagno, ma per la società, degli alti interessi portano a un aumento del costo del debito (vanno ripagati). In più, le obbligazioni con un rating bassissimo, degli interessi/guadagni promessi altissimi ma un rischio di perdita anche integrale del capitale investito altissima si dicono junk-bond, cioè "bond spazzatura" e sono responsabili di ingenti perdite. Le liability delle società sono classificabili in vari tipi.

Il primo tipo è il mutuo o "prestito in banca" con tasso di interessi sul mutuo (bank loan).

Il secondo tipo è il "mortgage" (pronuncia approssimata "mòrtgheidg"), che è sempre un mutuo ma, perlomeno nei paesi anglosassoni, si distingue dal prestito/loan perché quest'ultimo è generico e vi si può mettere a garanzia qualunque asset, mentre nel mortgage si mette come garanzia una proprietà immobiliare (real estate property), tipicamente un edificio o un terreno.

Il terzo tipo è l'obbligazione societaria con tasso di interessi (corporate bond).

Il quarto tipo è il pagamento immediato o nel brevissimo termine di beni e servizi forniti, eg fornitura di merce, fornitura di servizi di assicurazione, servizi di installazione e manutenzione di macchinari, fornitura di acqua, luce, gas (ovvero le "tre utenze") e materie prime, servizi di spedizione merce, servizi di produzione di certificati sanitari o fitosanitari o d'origine e altri documenti richiesti per l'export e import, affitto di edifici e terreni, canone del leasing, royalties del franchising ecc. L'ammontare di questi pagamenti in un momento t si chiama "accounts payable" AP (conto fornitori/conti da pagare). Da questo termine deriva anche il nome del dipartimento in una società che si occupa di gestire tali pagamenti, l'Accounts Payable Department (AP Department). Il pagamento, quando è nel brevissimo termine, si può effettuare non immediatamente per non rischiare di creare buchi enormi nel cash flow. Gli accounts payable sono l'opposto di uno dei componenti degli asset correnti, ovvero gli accounts receivable (AR). Un componente degli AP è, come accennato in precedenza, il pagamento dovuto alla fornitura di scorte (inventory, per esempio le materie prime/raw materials, che spesso sono commodity ); a volte, questo preciso componente degli AP viene chiamato con un nome ad hoc, "trade payables".

Il quinto tipo sono i pagamenti "differiti/dilazionati" (deferred revenues) dovuti ai creditori che non sono banche e obbligazionisti, ovvero ai lavoratori, ai fornitori di beni e servizi; per "differiti" si intende che non avvengono immediatamente, cioè in anticipo (payment in advance) o poco tempo dopo l'emissione della fattura commerciale (invoice), ma nel breve, medio e lungo termine (nel contesto dell'export e del commercio internazionale, il breve termine è entro un anno e tipicamente avviene a 30, 60, 90 giorni dalla spedizione o dall'emissione della fattura; il medio termine è entro 5 anni; il lungo termine, usato per esempio se si offrono contratti di appalto per costruire grandi impianti e simili, è entro 10 anni e il pagamento può essere milionario). Il credito viene dilazionato siccome sarebbe inesigibile nell'immediato o perché si diminuisce il rischio di insolvenza del compratore o per rendere le proprie offerte vantaggiose e attraenti. A una società, di base conviene accettare crediti dilazionati e/o negoziare una dilazione per questi motivi; se la dilazione fa parte della strategia del venditore, egli potrebbe desiderare dilazionarli. Intuitivamente, la dilazione di molti pagamenti per qualunque venditore però creerebbe dei buchi nel cash flow, siccome per esempio per 90 giorni non si ricevono dei pagamenti (e anche solo 30 giorni potrebbero essere decisivi). Ma questi buchi si possono coprire in più modi, per esempio scontando dei pagamenti nel breve termine (eg a 30, 60, 90 giorni) in banca: per esempio, se una cambiale tratta (bill of exchange) indica un pagamento di 1000$ a 30 giorni, la società può "vendere" il titolo di credito in banca (è negoziabile, cioè cedibile tramite vendita e dunque liquidabile), ovvero se lo fa scontare dalla banca: la banca paga 1000$ alla società e dunque, a 30 giorni, il creditore dovrà pagare i 1000$ alla banca e non più alla società. In questo modo, si evita la seconda via, ovvero il farsi dare un prestito da una banca per coprire un buco momentaneo nel cash flow (ma andrà restituito con interessi). La terza via è usare strumenti che (anche) nel breve termine mitigano i rischi di insolvenza del compratore (eg cambiale tratta con avallo bancario). Il rendiconto di cassa (cash flow statement) indica l'incremento o diminuzione dell'AP (se aumentano anche solo di poco, vuol dire che sta accumulando questo tipo di debito/liability, anche se sta pagando quelli pregressi; se diminuiscono, la società sta pagando i debiti e non ne sta accumulando altri). L'ammontare totale dell'AP compare invece tra le liability.

Il sesto tipo sono le garanzie (warranties), tale per cui i soldi dell'acquisto del bene sono rimborsati dal produttore se il prodotto non funziona come previsto e si rispettano determinati requisiti (eg segnalare il malfunzionamento entro un certo periodo di tempo); questo preciso tipo di garanzia è una liability e, nel caso dei soldi spesi in riparazioni, molte volte va stimata siccome non si conosce il futuro danno.

Il settimo tipo sono le spese maturate/accumulate (accrued expenses/accrued liabilities), cioè i futuri pagamenti. Ma la categoria è diversa dagli accounts payable e dai pagamenti differiti: infatti sono pagamenti stimati siccome la fattura commerciale non è ancora arrivata e/o è disponibile solo il preventivo e non il consuntivo. Nel secondo caso, include le tasse della società da pagare (deferred tax liabilities). Nell'ordinamento italiano, le società devono pagare l'IRES, l'imposta sui redditi societari. Il suo valore si può preventivare in anticipo. Il terzo caso è l'interesse pagato sul mutuo (interest payable). Il quarto caso è costituito dalla paga dei dipendenti, siccome non è stata ancora consegnata e nel mentre dei lavoratori potrebbero licenziarsi/essere licenziati o essere assunti (wages payable). Il quarto caso è l'ammontare totale di dividendi da consegnare agli azionisti (dividends payable). Il quinto caso è costituito dai benefici post-impiego (post-employment benefits), per esempio dei soldi bonus pagati nel momento in cui il lavoratore va in pensione.

In sintesi, in base alla comune classificazione nei fogli di bilancio, le liability si possono riordinare in sette tipi.

 • Prestiti in banca (bank loans)
 • Prestiti in banca con case e terreni messi a garanzia (mortgages, basati sul real estate)
 • Obbligazioni societarie (corporate bonds)
 • Conto fornitori/Conti da pagare (accounts payable AP), incluso il conto fornitori di scorte/inventory (trade payables)
 • Pagamenti dilazionati/differiti (deferred revenues)
 • Garanzie (warranties)
 • Spese maturate/accumulate (accrued expenses/accrued liabilities: preventivi, deferred tax liabilities, interest payable, wages payable, dividends payable)

A loro volta, tutte le liability sono classificati in due macro-aree in base all'orizzonte temporale entro il quale sono pagate. Le liability correnti (current liabilities) sono quelle che vengono tipicamente pagate entro un anno (breve termine) e sono tipicamente gli accounts payable e le accrued expenses, mentre le liability nel lungo termine (non-current liabilities, long-term liabilities) sono quelle che vengono pagate dopo un anno (medio e lungo termine). Nel foglio di bilancio, le liability vengono sia assommate (total liabilities) insieme che distinte in queste due categorie. Pertanto, si aggiungono le tre seguenti voci:

 • Total liabilities
 • Current liabilities
 • Non-current/long-term liabilities

L'ultima categoria di liability sono le liability contingenti (contingent liabilities), cioè del gravame legato a un evento futuro potenziale e incerto che non si sa se accadrà e che dettagli avrà. Le due liability contingenti principali sono le garanzie/warranties e le azioni legali pendenti (pending lawsuits), che hanno un costo che aumenta se la società perde (a esse si aggiungono i costi delle alternative dispute resolution ADR).

Siccome gli asset e liability nei fogli di bilancio sono scritti in due colonne separate, questo stile di registrare la contabilità si chiama "double-entry bookkeeping".

(Shareholders'/Owners') equity

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Patrimonio netto .

la differenza tra gli asset totali e le liability indica il valore dell'asset libero da gravame, cioè l'equity (o "shareholders' equity" SE o "net asset value" NAV o "book value"; in italiano, il concetto quivalente è quello di " patrimonio netto /capitale netto"). Questo valore si aumenta se intanto che si ricevono profitti si incorre in meno liability o si tengono le liability sempre costanti e in ogni caso si pagano nei tempi prestabiliti quelle esistenti, tale per cui si risparmia e si creano dei guadagni trattenuti (retained earnings), mentre il secondo modo è finanziarsi tramite equity (e non tramite debito: il debito aumenta gli asset siccome la società riceve denaro, ma è denaro da restituire con interessi). Il finanziamento tramite equity si riferisce all'emissione di azioni nei mercati pubblici e regolamentati oppure privati (public/private equity financing); le azioni ripagano gli investitori azionisti tramite la distribuzione di dividendi se le attività hanno successo o tramite la rivendita della partecipazione azionaria se il prezzo dell'azione aumenta (tale per cui si ottiene un guadagno detto "capital gain"). Il totale di denaro/equity raccolto tramite le azioni emesse nei mercati si dice "capitalizzazione azionaria/market cap". L'equity è un valore che oscilla nel tempo, esattamente (dunque) come per gli asset totali e le liability. Se tutti gli asset sono gravati da liability, l'equity è pari a zero. Se l'ammontare delle liability supera il valore degli asset, l'equity è negativa e, per gli investitori, questo è un segnale d'allarme ("red flag"). L'equity assume un valore negativo se si assumono troppi debiti e contemporaneamente ci racimolano ricavi insufficienti, oppure se si soffrono in generale delle perdite ingenti o se vengono pagati larghi dividendi senza allocare bene il denaro in investimenti e pagamento delle liability. Se non si racimola equity tramite azioni o ricavi con profitto/utili delle proprie attività di business, ad un certo punto la società non avrà più denaro per pagare i creditorie e andrà in insolvenza/bancarotta. Se le rinegoziazioni dei crediti sono impossibili o falliscono, va in liquidazione ei creditori si ripagano in base all'equity rimanente, ammesso che ne rimanga, e con il pignoramento e rivendita all'asta dei beni già messi a garanzia. Proprio in questo contesto di liquidazione, l'equity viene detta "book value", cioè il valore come indicato dai libri contabili della società. L'equity si usa come garanzia per futuri debiti, per compiere investimenti relativi alle attività di business e per distribuire i dividendi (ma in dei casi la distribuzione si può sospendere) e ripagare i debiti.

Equazione fondamentale della contabilità e il NAV per shares

Come già intuito, gli asset, le liability e la shareholders' equity si relazionano, pensano e calcolano con una semplice equazione [6] , Assets = Liabilities + Shareholders' Equity .

L'equazione indicata sopra si chiama "equazione fondamentale della contabilità" (fundamental equation of accounting) e, come indica il nome stesso, è una delle basi fondamentali di tutta la contabilità in ogni sua area, inclusa quella aziendale/finanziaria (in macroeconomia e contabilità nazionale, si modifica a livello di nomenclatura in "Assets = Liabilities + National Wealth" e si considerano i tre membri come l'aggregato nazionale del sistema privato e pubblico senza distinzioni di sorta).

Siccome il valore totale misurato con una valuta degli asset totali di una società in corporate accounting sono la somma di ciò che possiede non a debito ea debito, dalle formule inverse si ricava Shareholders' Equity = Assets - Liabilities (e viceversa) e Liabilities = Assets - Shareholder's Equity (e viceversa). Come già detto in precedenza, un secondo valore oltre all'equity generica è il Net Asset Value NAV = Assets - Intangible Assets - Liabilities .

L'equazione fondamentale della contabilità permette di capire quanta equity possiede un'azienda e se le liability parecchie se paragonate all'equity, ma non spiega se gli asset sono esuberanti o insufficienti rispetto all'obbiettivo/oggetto sociale e se l'azienda dovrebbe indebitarsi di più per crescere siccome un altissimo livello di equity, un enorme numero di asset e un bassissimo livello di liability non sono necessariamente un segnale positivo.

Se si divide l'equity per il numero di azioni, si ottiene il "NAV per shares": NAV per shares = (Assets - Liabilities)/Total number of outstanding shares . Con questa suddivisione e con il confronto tra il book value e la market cap di una società, si può capire se il prezzo di un'azione è sovrastimato o sottostimato: in particolare, se il book value e la market cap sono sproporzionati perché la market cap è più alta e in più la company è poco o per nulla profittevole, il prezzo dell'azione è sovrastimato (un fenomeno simile si è notato nel periodo della bolla delle dot-com ) per esempio per la comunicazione troppo ottimista della compagnia o per un hype degli investitori basato su un ottimismo irrazionale e sull'euforia. Nel caso contrario, o il prezzo è sottostimato o il mercato ha perso la fiducia nella company per un qualunque motivo. La market cap si calcola come il prezzo/valore di mercato di una singola azione moltiplicato il numero di tutte le azioni emesse dalla società, ovvero le outshanding shares: Market cap = Current market price (per share) x Total number of outstanding shares . Comprare azioni sottostimate per guadagnare sulla loro rivalutazione si chiama "value investing" e, per esempio, è una delle strategie di investimento di Warren Buffet.

Una formula simile all'equazione fondamentale della contabilità è quella per calcolare il capitale circolante, ovvero il Working Capital (WC): Working Capital = Current Assets - Current Liabilities . Con questo valore dunque si misura l'efficienza operativa di una società nel breve termine e la sua liquidità sempre nel breve termine. Se le current liabilities sono maggiori dei current assets, la società potrebbe avere problemi siccome non ha sufficiente denaro per ripagare tutti i debiti. Più l'efficacia operativa (operational efficiency) è alta, più la società è capace di gestire le attività e generare ricavi. Un alto working capital non necessariamente è un segnale positivo: infatti, potrebbe essere il segnale di un capitale sociale esuberante rispetto all'oggetto sociale, di spese troppo limitate e insufficienti o di un eccesso di scorte. Se i due componenti della formula del working capital si dividono invece che sottraggono, si ottiene il current ratio, uno dei tassi usati nella ratios analysis: current ratio = Current liabilities/Current assets .

Corporate tax e il caso italiano e statunitense

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Imposta sul reddito delle società .

Anche le persone giuridiche devono pagare le tasse allo Stato in base al diritto tributario (tax law), pure se ciò non è scritto esplicitamente in nessun contratto e nello statuto sociale. Ogni paese ha la sua tassa sul reddito delle società e la percentuale di denaro da pagare varia da caso a caso. L'ordinamento dipende dal paese in cui la società ha sede legale e fiscale. Siccome si può scegliere liberamente, il fenomeno di scegliere il paese con la tassazione più vantaggiosa in modo selvaggio si chiama "tax shopping" e spinge verso l'elusione fiscale. L'evasione fiscale invece avviene nel momento in cui una società distrae o occulta dei beni da una compagnia per apparire come meno abbiente e pagare meno tasse. Il luogo scelto dalle compagnie per evadere si chiama "paradiso fiscale" (tax haven) e di solito ha delle leggi molto opache sull'information disclosure. Le tasse, in alternativa, si possono abbattere se la società fruisce di un qualche incentivo fiscale e sussidio offerto nel paese in cui ha la residenza (eg detrazioni nel campo in cui lavora) e di eccezioni varie oppure trovando delle scappatoie (loopholes) nei testi legali.

In Italia, la corporate tax si chiama IRES (Imposta sui Redditi delle Società) [7] , sostituisce l'IRPEG e, al 2021, ha un'aliquota pari al 24% del loro reddito (in Francia, è pari a oltre il 30%). In Italia, l'IRES va pagata tra i vari dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, dalle società di mutua assicurazione, dai trust, consorzi e organismi di investimento collettivo del risparmio (eg le società che gestiscono fondi di investimento, ma con eccezioni in base all'art. 73 delTesto Unico delle Imposte sui Redditi TUIR) con sede legale e fiscale in Italia. Anche la societas europaea e la società cooperativa europea con sede in Italia deve pagarla, rispettivamente secondo il regolamento CE n. 2157/2001 e il regolamento CE n. 1453/2003. Anche le società con sede all'estero ma che producono reddito in Italia devono pagare l'IRES sui soli redditi prodotti in Italia come base imponibile su cui applicare l'aliquota del 24%. Di base, una società ha la sede fiscale in Italia non solo se ha la sede legale in Italia (e dunque funziona secondo l'ordinamento italiano per scelta dei fondatori oa seguito di un cambiamento), ma anche se la sede amministrativa è in Italia o se l'oggetto principale della loro attività viene perseguito in Italia (ovvero se le attività relative al core-business indicato come oggetto sociale vengono svolte concretamente in Italia). La base imponibile è l'utile (o perdita) che risulta dall'equivalente dell'Income Statement. La base imponibile e l'aliquota sono messe per iscritto annualmente nella dichiarazione dei redditi per le società detto "modello redditi SC" e inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il software RedditiOnLine SC, dopodiché si può procedere al pagamento entro il periodo apposito ("periodo d'imposta") tramite modello F24. Un registro contabile usato per pagare l'IRES va conservato per almeno 5 anni. Oltre all'IRES, le SpA, Srl e Sapa pure se in liquidazione devono pagare entro il mese di marzo la tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili: se il capitale sociale al 1º gennaio dell'anno a cui si riferisce è più basso di circa mezzo milione di euro, è pari a poco più di 300€, mentre se è più alto di circa mezzo milione, è pari a poco più di 500€.

Negli Stati Uniti, la corporate tax ha un'unica aliquota fissa (flat rate) pari al 21% dei profitti. Il tax rate attuale deriva dalla riforma tributaria di Donald Trump approvata nel dicembre 2017 e in vigore dal 2018, ovvero la Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). La TCJA ha abbassato l'aliquota variabile dal 35% massimo al 21% fisso [8] . Anche in tal caso la procedura si può effettuare online e il form da compilare è il Form 1120. Questa legge è federale, quindi si applica a tutti e 50 gli Stati. Secondo i sostenitori di questo taglio delle tasse alle corporation, queste ultime saranno meno incentivate a cambiare la sede fiscale ei quartieri generali (headquarters) per eludere le tasse ("corporate inversion" o "tax inversion") e porteranno più ricchezza nelle casse statali statunitensi. Gli spostamenti avvengono tramite acquisto da parte di un'altra società o tramite fusioni consenzienti.

Il foglio di bilancio italiano

Il foglio di bilancio in Italia è normato dal codice civile ed è formato da quattro documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario.

Stato patrimoniale: sezione "attivo"

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Stato patrimoniale .

Lo stato patrimoniale, secondo l'art. 2424 cc [9] , è diviso in due macro-sezioni (attivo e passivo). L'attivo è composto obbligatoriamente da quattro voci indicate con le lettere maiuscole dell'alfabeto A, B, C, D con sotto-voci indicate con i numeri romani; nella sezione "passivo", se ne trovano fino a 10 di fila (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). A ogni voce corrisponde un valore in euro e, laddove una voce è composta da molte sottovoci molto composite e variegate, è presente anche il valore totale di ogni sottovoce e di tutta la voce (eg il valore totale della voce B):

ATTIVO

 • A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata
 • B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale: ...€

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinario

3) attrezzature industriali e commerciali

4) altri beni

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale: ...€

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese

2) crediti

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

3) altri titoli

4) strumenti finanziari derivati attivi

Totale: ...€

Totale immobilizzazioni (B): ...€ <intende il totale di tutta la sezione B>

 • C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale: ...€

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri

Totale: ...€

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4) altre partecipazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi

6) altri titoli

Totale: ...€

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

2) assegni

3) danaro e valori in cassa

Totale: ...€

Totale attivo circolante (C): ...€

 • D) Ratei e risconti

Stato patrimoniale: sezione "passivo"

PASSIVO

 • A) Patrimonio netto

I - Capitale

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve, distintamente indicate

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale: ...€

 • B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

3) strumenti finanziari derivati passivi

4) altri

Totale: ...€

 • C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 • D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale: ...€

 • E) Ratei e risconti

Conto economico

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Conto economico .

Il conto economico, secondo l'art. 2425 cc, ha la seguente struttura obbligatoria basata su cinque macro-sezioni (A, B, C, D, E) suddivise in 21 parti più piccole indicate con numeri:

 • A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale: ...€

 • B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale: ...€

Differenza tra valore e costi della produzione: (A - B).

 • C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti ea imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17bis) utili e perdite su cambi.

Totale: (15 + 16 – 17 + – 17bis).

 • D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche: (18-19).

 • E) Risultato prima delle imposte: (A - B + - C + - D);

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.

Nota integrativa e accenno al rendiconto finanziario

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Nota integrativa e Rendiconto finanziario .

Basi del flusso di cassa (Cash Flow Statement)

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Flusso di cassa .

Dopo il foglio di bilancio o bilancio d'esercizio (balance sheet), il secondo report finanziario più importante su tre è il rendiconto di cassa ( cash flow statement ), mentre il terzo è il conto economico (income statement). Mentre il foglio di bilancio misura il valore degli asset totali e delle liability totali in più sottovoci e permette di ricavare la shareholders' equity in un momento di tempo t, lo statement of cash flow come indica il nome stesso mostra il flusso di cassa/cash flow derivato da tutte le operazioni e transazioni correnti (ongoing operations) in una data finestra temporale [10] . Il cash flow è composto da due valori fondamentali, ovvero le entrate totali (revenues, che formano il flusso in ingresso/inflow) e le uscite totali (expenses, che formano il flusso in uscita/outflow). Le entrate sono i soldi che entrano nella società da versamenti di qualunque tipo (eg pagamenti online per comprare azioni, prodotti, asset societari, conferire dividendi derivati dalla partecipazione azionaria o obbligazionaria della società a un'altra società ancora ecc.). Le uscite sono i versamenti di denaro della società a fornitori di beni e servizi, azionisti, obbligazionisti, lo Stato, una parte lesa se si perde una causa legale ecc.

Le entrate sono generate in tre modi/attività/segmenti: attraverso le operazioni (operations), investimenti (investments) e finanziamenti (financing).

 • Le operazioni correnti generano flusso di casa dalle attività operative (cash flow from operating activities CFO oppure operating cash flow OCF) articolato in ricavi da vendite e spese da acquisti (eg vendite di prodotti, acquisto di materie prime e servizi). Delle enormi spese in acquisti non necessariamente sono un pessimo indicatore siccome questi acquisti sono funzionali alle attività di business ea futuri ricavi. Le operazioni in questione fanno capo all'obbiettivo/oggetto sociale o alla sua attività principale (core business): per esempio, se la società si occupa di produrre succo d'arancia, ha a che fare con la produzione e vendita di questo prodotto agroalimentare. Dal cash flow generato dalle attività operative è quindi un punto di riferimento (benchmark) per misurare il successo attuale del core business o si può immaginare il successo futuro delle attività come ritorno sull'investimento (return on investment ROI). Le entrate derivate dalle attività di business, dette "attività operative" (operating activities), vengono dette "operating revenue". A livello matematico, esistono due modi per calcolarlo: il metodo diretto e indiretto (gran parte delle società usa il metodo diretto). Entrambi partono dai dati indicati nell'Income Statement (vedi avanti).
 • Gli investimenti generano flusso di cassa dagli investimenti (cash flow from investments CFI) articolato in guadagni e perdite da investimenti (gains & losses). Gli investimenti riguardano gli asset nel lungo termine (property, plant and equipment PP&E) e la compravendita di azioni di altre società a cui si partecipa finanziariamente. Oppure
 • Infine, i finanziamenti generano flusso di cassa dai finanziamenti (cash flow from financing CFF) articolato in accumulo di debiti o incremento dell'equity (secondo quanto spiega la corporate finance, dipende se ci si finanzia tramite debito o tramite equity). Se si opta per l'equity financing, le entrate derivano dall'acquisto di azioni, mentre se si opta per il debt financing, le uscite derivano dai mutui e obbligazioni da ripagare con interessi maturati, ma anche dai dividendi pagati agli azionisti e alle azioni ricomprate per il ritiro degli investi (eg se la società ritiene che il capitale sociale sia esuberante rispetto all'oggetto sociale).
 • Se si aggiunge qualche eventuale flusso di cassa non legato ai tre segmenti principali, si aggiunge in una sezione a sé indicabile come "informazioni supplementari" (Supplemental information).

Sottraendo le uscite alle entrate, si ottiene un valore nullo, positivo o negativo, il net cash flow (flusso di cassa netto), tramite il quale si può capire se la società accumula dei profitti. Se le spese e uscite sono identiche, il ricavato è zero. Se invece le entrate sono superiori alle uscite, significa che la società sta accumulando profitti. Se invece le uscite sono maggiori delle entrate, significa che la società non sta accumulando profitti. Questi tre concetti si possono applicare in macroeconomia e contabilità nazionale anche al bilancio statale, che può essere in pareggio, avanzo o disavanzo. Anche nei tre segmenti del cash flow il flusso di cassa può essere positivo, negativo o nullo (il fatto che il valore sia negativo non è in assoluto un fattore negativo, ma dipende dai contesti). Per esempio, se il cash flow from operations è negativo, significa che si stanno effettuando molte spese per le attività correnti; se il cash flow from investments è negativo, in tal caso è un segnale che l'investimento porta a delle perdite; se il cash flow from financing CFF è negativo, significa che la società sta ripagando molti debiti o sta distribuendo molti dividendi o sta ripagando gli azionisti che ritirano l'investimento (in tal caso, la società riacquista le azioni con piani di shares repurchase/stock buybacks). In ambito del financing, partendo da quanto appena detto e prendendo come sigle CED = Cash inflows from issuing equity or debt, CD = Cash paid as dividends e infine RP = Repurchase of debt and equity, la formula è dunque CFF = CED − (CD + RP) .

Da tutti questi dati affiancati al foglio di bilancio e all'income statement, un qualunque analista può osservare la capacità di generare profitti di una società e il suo fatturato operativo (operational turnover, dove "turnover" significa letteralmente "rotazione"). Questi tre documenti vanno sempre considerati insieme e mai separatamente, altrimenti sorge una decontestualizzazione di fondo. Per esempio, il fatto di avere molti asset e una buona equity non significa che la società è profittevole. Lo Statement of Cash Flow, anche se indica che la società ha un cash flow positivo perché le entrate superano le uscite, da solo non indica ancora che è capace di generare profitti: anche con un cash flow positivo, una società può non realizzare profitti (eg se una società non realizza profitti e dunque svende molti asset tale per cui ha grandi entrate, per l'appunto ha grandi entrate, un cash flow positivo ma non realizza/non ha realizzato profitti). Come già accennato, il fatto che abbia un cash flow negativo può anche indicare che sono state effettuate molti investimenti da cui ci si aspetta un ritorno sull'investimento (return on investment ROI), quindi il cash flow negativo non significa necessariamente che la società ha problemi a generare profitti.

Contabilità conservativa VS aggressiva

Una macro-differenza tra due stili contabili, a prescindere dagli standard usati, è la differenza tra contabilità conservativa/accrual accounting e contabilità aggressiva/cash basis accounting. Nel primo tipo, che è quello tradizionale, si registrano nel cash flow anche tutte le transazioni non ancora avvenute. Laddove l'accounting si basa solo sulla registrazione nel cash flow transazioni già avvenute, si utilizza uno stile contabile aggressivo e non conservativo. Entrambi gli stili hanno i loro pregi e difetti: lo stile conservativo sottostima i ricavi siccome aggiunge i pagamenti preventivati ma ha proprio l'accortezza di indicare le spese preventivate di cui è stata fatta una stima; lo stile aggressivo sovrastima i ricavi siccome non registra i pagamenti preventivati ma ha il pregio di basarsi solo su quello che è stato effettivamente pagato, senza lanciarsi in stime e preventivi. Gran parte delle aziende quotate in borsa usano la contabilità conservativa.

Basi del Profit and Loss Statement (P&L Statement) o "Income Statement"

Il terzo report finanziario (financial statement/report) più importante è l'Income Statement, in cui si indica il rendimento/prestazione finanziaria (financial performance) di una società in un periodo specificato e non in un punto temporale t, come succede nel foglio di bilancio [11] . Il suo nome alternativo è "Profit and Loss Statement" oppure "Statement of Revenue and Expense" (altri nomi più rari sono "Statement of Operations" e "Statement of Operating Results"). Dal terzo nome, si notano i termini "entrate" e "uscite", cioè i soldi in ingresso e in uscita da una società ogni volta che si effettuano pagamenti a un portatore d'interessi/stakeholder (eg fornitori di beni e servizi, lavoratori, azionisti, obbligazionisti, banche, clienti con garanzie, Stato...). Quanto al nome principale, contiene la parola "income/reddito", che è la base di questo report. Il reddito netto si calcola come la differenza tra come primo membro le entrate e guadagni (revenue and gains) e come secondo membro le uscite totali e perdite (expenses and losses), senza distinzione tra entrate e uscite immediate/con pagamenti a vista oppure credito dilazionato/pagamenti non immediati.

 • Revenue indica le entrate/ricavi, che sono sia ricavi operativi che ricavi non-operativi. I primi, come indica il nome, derivano dalle attività di core business della società, per esempio produrre del succo d'arancia. Le seconde arrivano da tutte le altre attività, per esempio dalla partecipazione azionaria e obbligazionaria a un'altra società (se sono investimenti di successo, si ottengono dividendi o il ripagamento del prestito con gli interessi maturati), dagli interessi consegnati da una banca sui soldi depositati in conto o dall'incasso delle royalties nel caso in cui un'altra società stipula un contratto di franchising per sfruttare il marchio brand di questa società, che per esempio è un'azienda produttrice di succo d'arancia famosa in tutto il mondo. Quindi, si fa una distinzione tra attività primarie/core e attività secondarie/non-core: se il core business è comprare beni e servizi per produrre e distribuire succo d'arancia, tutto ciò che non appartiene a questa sfera è un non-core business.
 • Alle entrate/revenue si assommano i profitti/gains, cioè l'ulteriore denaro che proviene né da attività operative che non-operative e che accadono raramente, cioè se sono one-time. L'esempio tipico è la vendita di un asset societario come macchinari, veicoli, terre, edifici o società sussidiarie nate da una scissione (si vendono a nuovi titolari vendendo la partecipazione azionaria). Se non fossero one-time, sarebbero confondibili con le attività non operative, che però avvengono con più frequenza e portano a incassi più frequenti.
 • Expenses indica le uscite, che sono sia uscite da attività primarie (primary activity expenses) che uscite da attività secondarie (secondary activity expenses). Le prime sono collegate al core business e includono in primis i costi di produzione dei beni venduti (cost of goods sold COGS, basato sulle scorte usate), dei servizi necessari al core business (eg il servizio di spedizione e immagazzinamento beni e l'assicurazione della merce ecc.), del totale del deprezzamento beni, delle spese per la ricerca e sviluppo (research and development R&D) e delle spese di vendita + spese generali e amministrative della società (SG&A). Le seconde sono scollegate dal core business e per esempio includono i soldi con interessi ripagati alle banche e agli obbligazionisti. I costi di produzione e le SG&A, se ritenuti eccessivi, si possono abbattere con delle strategie variabili in base al singolo caso.
 • Alle uscite/expenses si assommano le perdite/losses, che è l'ammontare dello smarrimento o perimento merci non assicurate o gli indennizzi/risarcimenti da conferire alla parte vincitrice se la società perde una causa legale (lanciata da singoli o in formato class action).

La formula è dunque Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses) . La riga finale di questo statement viene detta "bottom line"; quest'ultima espressione indica in modo figurato i guadagni e perdite (profit and losses) di una società, eg "migliorare/incrementare la bottom line, influenzare/impattare sulla bottom line", oppure una decisione finale di fondo. Se il net income è positivo, si parla di net profit (profitto netto), altrimenti se le uscite superano le entrate si parla di net loss (perdita netta) e il valore, espresso con una valuta, è negativo.

L'Income Statement viene usato dai potenziali investitori in una società per capire quanti profitti genera e ai manager della società stessa per capire quali potenzialità sono offerte dai dati positivi (eg la possibilità di espandersi geograficamente, fare investimenti particolare, aumentare la produzione...). Nel caso in cui il net income sia basso, si possono effettuare delle contromosse come individuare le linee o dipartimenti poco performanti perché poco profittevoli/redditizi e chiuderli. Anche la concorrenza può consultare i report finanziari (incluso l'Income Statement) per capire i guadagni dell'azienda rivale. Negli Stati Uniti, una copia dell'Income Statement va consegnata alla Securities and Exchange Commission SEC.

Esistono due modi per svolgere i calcoli: metodo diretto e indiretto (il primo è il più usato).

Dividendo il net income per il valore totale della shareholders' equity, si ottiene un indicatore molto usato detto return on equity (ROE): return on equity = Net Income/Shareholders' Equity . Calcolando il ROE di più società simili e comparandoli, si può selezionare il migliore, cioè quello con il valore più alto.

L'Annual Report e la CEO Letter

L'Annual Report ("rapporto annuale") è un documento standardizzato che descrive agli azionisti le condizioni finanziarie della società. La sua quantità di informazioni è comunque minore rispetto a tutto il contenuto del 10-K integrale. Nella prima parte, è presente una sorta di narrativa su tutte le operazioni svolte nell'anno passato e alcune previsioni sul futuro della compagnia [12] . Il report è introdotto dalla CEO Letter to Shareholders, cioè la lettera dell'amministratore delegato agli azionisti, che è una sorta di introduzione e sunto del report. Ha il vantaggio di fare sentire la voce diretta dello Chief Executive Officer agli azionisti, ma l'informatività è sicuramente molto bassa sia perché è un testo introduttivo, sia perché il suo contenuto non ha lo stesso livello specialistico del contenuto del 10-K (ma il problema viene aggirato allegando una versione dei report finanziari dentro all'Annual Report) ed è fatto per mettere in buona luce la compagnia (chi lo scrive, che è proprio un top executive della compagnia stessa, non ha interessi a allontanare gli investitori). Di base, un rapporto informativo deve bilanciare un buon numero di informazioni quantitative (anche specialistiche) a un buon numero di informazioni qualitative (anche specialistiche) intorno ai dati quantitativi, a prescindere dalla spettacolarità dei grafici, foto, format e simili. Negli Stati Uniti, l'Annual Report viene prodotto obbligatoriamente dopo il crollo delle borse del 1929, si rilascia una volta all'anno come indica il nome stesso, viene inviato per via telematica al database EDGAR della SEC e accompagna il 10-K trimestrale. L'Annual Report, siccome è annuale, permette una visione più ampia della società, ma chiaramente non ha la stessa cadenza più frequente del 10-K.

Il contenuto preciso e standardizzato del report è il seguente:

 • General corporate information (informazioni generali sulla compagnia)
 • Operating and financial highlights (punti focali operativi e finanziari; "highlight" si può pensare come "punto che brilla")
 • Letter to the shareholders from the CEO (lettera del CEO agli azionisti)
 • Narrative text, graphics, and photos (testi narrativi, grafici e foto; questi elementi vari possono contribuire anche alla spettacolarità e alla resa estetica del report)
 • Management's discussion and analysis MD&A (analisi e discussioni del management, dette "MD&A")
 • Financial statements (report finanziari; di base, sono il foglio di bilancio, l'Income Statement e il Cash Flow Statement)
 • Notes to the financial statements (note ai report finanziari)
 • Auditor's report (report dei revisore)
 • Summary of financial data (riassunto dei dati finanziari)
 • Accounting policies (policy contabili)

Nel caso dei mutual fund statunitensi, l'Annual Report indica la lista delle 50 società con maggiore partecipazione finanziaria del fondo (top 50 list of holdings) e delle informazioni sulle partecipazioni in base al tipo di security, settore industriale, regione ecc. Indica anche le informazioni sul management (nomi e cognomi, età, informazioni sul loro mandato/"tenure" e la paga).

Gli standard GAAT, IFRS e le differenze tra i due

I due più grandi standard contabili al mondo, come già accennato, sono il GAAT statunitense emesso dalla Financial Accounting Standards Board (FASB) e l'IFRS europeo emesso dalla International Accounting Standards Board (IASB). La maggiore differenza tra i due risiede nell'impostazione siccome il GAAT si basa su norme vere e proprie (rule-based), mentre l'IFRS si basa perlopiù su dei principi (principles-based).

La seconda grande differenza risiede nel metodo con cui sono calcolate le scorte (inventory): nel GAAT, in futuro non possono subire mutazioni e sversamenti in altre categorie (reversal) dopo che sono messe per iscritto, mentre nell'IFRS possono invece subire tali mutazioni se vengono rispettati i criteri che le permettono.

La terza riguarda il divieto negli IFRS del metodo contabile LIFO (last-in, first-out) per calcolare i costi delle scorte (inventory costs): l'unico metodo accettato è il FIFO (first-in, first-out). Nei GAAT, entrambi si possono usare [13] .

Nel mondo, circa 120 paesi permettono o richiedono espressamente lo standard IFRS.

Una trattazione più approfondita parte comunque dalle associazioni che emettono questi standard e dal contenuto dei singoli standard insieme ai loro capisaldi.

Note

 1. ^ 10-K report , su investopedia.com .
 2. ^ Libri contabili obbligatori , su fiscomania.com .
 3. ^ a b Balance sheet , su investopedia.com .
 4. ^ Current assets , su investopedia.com .
 5. ^ Liability , su investopedia.com .
 6. ^ Accounting equation , su investopedia.com .
 7. ^ IRES , su agenziaentrate.gov.it .
 8. ^ Tax Cuts and Jobs Act (TCJA, 2017) , su investopedia.com .
 9. ^ Articolo 2424 (Codice Civile) , su brocardi.it .
 10. ^ Cash Flow Statement , su investopedia.com .
 11. ^ Income Statement , su investopedia.com .
 12. ^ Annual report , su investopedia.com .
 13. ^ Differenze tra GAAP e IFRS , su investopedia.com .

Bibliografia

 • Fields, Edward. The Essentials of Finance and Accounting for Nonfinancial Managers. Third Edition. AMACOM, Stati Uniti d'America: 2016.

Voci correlate

Collegamenti esterni

Controllo di autorità GND ( DE ) 4113562-3 · NDL ( EN , JA ) 00966445