Adeverinta de venit

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Declarația de profit și pierdere , în economia afacerilor , este unul dintre documentele care alcătuiesc, împreună cu bilanțul , situația fluxului de numerar și nota explicativă , situațiile financiare ale unei companii. Declarația de profit și pierdere, în special, arată rezultatul economic pentru anul perioadei de raportare („profit sau pierdere pentru anul”).

In Italia

Contul de profit și pierdere este reglementat în principal de Codul civil , în articolele 2423 și 2425, care subliniază, respectiv, că este un document obligatoriu, întocmit de administratori, și elementele care îl alcătuiesc. Pentru pregătirea sa, se face trimitere și la principiile contabile italiene, în special la OIC 12.
CE are o structură scalară și o clasificare a costurilor după natură (mai degrabă decât după destinație). Se compune din patru secțiuni (identificate cu primele litere ale alfabetului), plus câteva elemente care ilustrează rezultatele anului, înainte și după impozite.

Secțiuni care alcătuiesc declarația de venit:

A) Valoarea producției;
B) Costurile de producție;
C) Venituri și cheltuieli financiare;
D) Ajustările valorice ale activelor și datoriilor financiare;

Înainte de situațiile financiare care începeau la 1 ianuarie 2016, contul de profit și pierdere avea o secțiune suplimentară, E) Venituri și cheltuieli extraordinare, eliminate, împreună cu alte modificări ale situațiilor financiare, cu d. lgs 139/2015.

Conținut detaliat

A) Valoarea producției
1) venituri din vânzări și servicii
2) modificări ale stocurilor de lucrări în curs, semifabricate și produse finite
3) modificări ale lucrărilor în curs la comandă
4) creșteri ale mijloacelor fixe pentru munca internă
5) alte venituri și venituri, cu indicarea separată a subvențiilor de funcționare
Total A)
B) Costurile producției
6) pentru materiale și bunuri brute, auxiliare și consumabile
7) pentru servicii
8) pentru utilizarea activelor terților
9) pentru personal
a) salarii și salarii
b) contribuții de asigurări sociale
c) indemnizație de concediere
d) pensii și altele similare
e) alte costuri
10) amortizare și reduceri
a) amortizarea imobilizărilor necorporale
b) amortizarea imobilizărilor corporale
c) alte deprecieri ale mijloacelor fixe
d) reduceri ale creanțelor incluse în activele circulante și în numerar și echivalente de numerar
11) modificări ale stocurilor de materiale și bunuri brute, auxiliare și consumabile
12) provizioane pentru riscuri
13) alte prevederi
14) diverse taxe de administrare
Total B)
Diferența dintre valoare și costul de producție (AB)
C) Venituri și cheltuieli financiare
15) venituri din investiții de capitaluri proprii, cu indicarea separată a celor referitoare la filiale și asociați și a celor referitoare la societățile-mamă și societățile controlate de acestea din urmă
16) alte venituri financiare
a) din creanțe înregistrate în active fixe, cu indicarea separată a celor de la filiale și asociați, cele de la societăți-mamă și companii supuse controlului acestora din urmă
b) din titluri deținute ca active fixe care nu constituie investiții de capitaluri proprii
c) din titluri incluse în active circulante care nu constituie investiții de capitaluri proprii
d) alte venituri decât cele de mai sus, cu indicarea separată a celor de la filiale și companii asociate, cele de la societăți-mamă și companii supuse controlului acestora din urmă
17) dobânzi și alte cheltuieli financiare, cu indicarea separată a acestora către filiale și asociați și către societățile-mamă
17-bis) câștiguri și pierderi de schimb
Total (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Ajustările valorice ale activelor financiare
18) reevaluări
a) a investițiilor de capitaluri proprii
b) active fixe financiare care nu constituie investiții de capitaluri proprii
c) a valorilor mobiliare incluse în active circulante care nu constituie investiții de capitaluri proprii
d) a instrumentelor financiare derivate
19) reduceri
a) a investițiilor de capitaluri proprii
b) active fixe financiare care nu constituie investiții de capitaluri proprii
c) a valorilor mobiliare incluse în activele circulante care nu constituie investiții de capitaluri proprii
d) a instrumentelor financiare derivate
Ajustări totale (18 - 19)
Rezultatul înainte de impozite (A - B + - C + - D)
20) impozite pe venit curente, amânate și plătite în avans pentru anul respectiv
21) profit (pierdere) pentru anul [1]

Standarde internaționale de contabilitate

Declarația de profit și pierdere este prevăzută și pentru standardele internaționale de contabilitate [2] , dar într-o formă diferită de cea italiană. IAS 1 are în vedere două forme posibile:

 • un singur document numit Situația veniturilor cuprinzătoare
 • două documente diferite numite, respectiv:
la. „venit” (declarație de venit)
b. „alte componente ale venitului global ” ( Alte venituri globale ).

Costurile pot fi clasificate după natură sau funcție, în acest din urmă caz ​​elementele referitoare la amortizare, reduceri și personal trebuie clasificate după natură.

Diferitele conduceri

Forma scalară face posibilă prezentarea de rezultate parțiale progresive, care evidențiază modul în care s-a format venitul operațional și care indică contribuția diferitelor domenii de management la formarea acestuia; trebuie remarcat faptul că managementul auxiliar , managementul financiar și managementul extraordinar formează împreună un management non-caracteristic :

 1. rezultatul managementului caracteristic sau tipic
 2. rezultat după administrarea activelor (management auxiliar).
 3. rezultat după managementul financiar
 4. rezultatul înainte de impozite
 5. rezultatul anului

Management caracteristic (tipic)

Include veniturile și costurile managementului tipic al companiei , este activitatea care vizează realizarea obiectului companiei, din care rezultă rezultatul operațional. În primul rând, se iau în considerare veniturile din vânzări sau servicii, din care trebuie scăzute costurile de producție și cheltuielile comerciale, administrative și generale.

Managementul accesoriilor

Toate fenomenele și toate operațiunile (și, prin urmare, taxele și veniturile) străine managementului tipic (marginal), dar care apar și se desfășoară continuu în cursul exercițiului financiar (perioada administrativă) intră în sfera operațiunilor non-core.

Management financiar

Aceasta este activitatea de management care vizează găsirea mijloacelor financiare necesare pentru activitatea de afaceri și utilizarea resurselor în exces. În special, gestionarea financiară trebuie, prin gestionarea intrărilor și ieșirilor, să poată asigura lichiditatea corporativă prin evitarea unei subcapitalizări a companiei , adică evitarea îndatorării excesive.

Management extraordinar

Abolit cu Decretul legislativ 139 din 18 august 2015, punctele E.20 și E.21. din Declarația de venituri au fost desființate deoarece noile formate sunt inspirate de o reclasificare bazată pe natura bunului sau serviciului și, în orice caz, pe principiul că toate evenimentele care au avut loc afectează funcționarea companiei. Elementele referitoare la gestionarea extraordinară, cum ar fi câștigurile de capital, pierderile, activele contingente și elementele inexistente sunt înregistrate în conturile „Cheltuieli diverse” și „Venituri diverse” din Contul de profit și pierdere, în funcție de faptul dacă sunt componente negative sau pozitive ale veniturilor.

Reclasificarea declarației de venit

Pentru o analiză financiară, documentele care alcătuiesc situațiile financiare pot fi reclasificate, în funcție de necesitățile studiului, în special pentru calcularea unor rapoarte financiare . Există mai multe tipuri de reclasificare a declarațiilor de venit, inclusiv:

 • venituri și costuri ale vânzărilor: formarea veniturilor este împărțită pe segmente de activitate (caracteristică și extra-caracteristică);
 • reclasificare în funcție de valoarea adăugată;

Notă

 1. ^ După intrarea în vigoare a Decretului legislativ nr. 139 din 18 august 2015, au fost aduse următoarele modificări în contul de profit și pierdere:
  • Secțiunea C, n. 15 - au adăugat cuvintele „și cele referitoare la societățile-mamă și societățile supuse controlului acestora din urmă”
  • Secțiunea C, n. 16, literele a) și d) - a schimbat formularea de la „filiale și asociați și cei de la societăți-mamă” la „filiale și asociați, cei de la societăți-mamă și companii supuse controlului acestora din urmă”
  • Secțiunea D, numerele 18) și 19) - litera de adăugare d) a instrumentelor financiare derivate
  • Secțiunea E) și numerele aferente „20) venituri complet șterse, cu indicarea separată a câștigurilor de capital din cedări ale căror venituri nu pot fi înregistrate sub nr. 5)” și „21) taxe, cu indicarea separată a pierderilor de capital din cedări, efectele din care elementele contabile nu sunt înregistrate la nr. 14) și impozitele aferente exercițiilor anterioare ", precum și Totalul elementelor extraordinare (20 - 21)
  • Câștigurile înainte de impozitare s-au schimbat din (A - B + - C + - D + - E) în (A - B + - C + - D)
  • Elementele identificate anterior ca „21) impozite pe venit, curente, amânate și plătite în avans” și „22) profit (pierdere) pentru anul” sunt acum identificate, respectiv, cu numerele 20) și 21)
 2. ^ Tot în Italia, unele categorii de companii sunt obligate să întocmească situații financiare în conformitate cu aceste principii: - companii listate; companii care au instrumente financiare diseminate publicului; - instituții de credit și intermediari financiari supravegheați de Banca Italiei; - companiile financiare mamă ale grupurilor bancare; - companie de brokeraj bursier (SIM); - societate de administrare a activelor (SGR); - intermediari financiari reglementați de Legea consolidată privind băncile; - instituții de monedă electronică (IME) și instituții de plată. Companiile de asigurări sunt obligate numai dacă emit instrumente listate și nu pregătesc situații financiare consolidate.

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe

Controlul autorității Tezaur BNCF 54211 · GND (DE) 4121363-4 · NDL (EN, JA) 00.571.414