Decadentism

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Jove decadent , pictură de Ramon Casas (1899)

Termenul de decadență se referă la o mișcare artistică și literară care s-a dezvoltat în Franța și apoi s-a răspândit în restul Europei, între sfârșitul secolului al XIX-lea și primul deceniu al secolului al XX-lea , care se opune raționalității pozitivismului științific și naturalismului. .

Descriere

Originea termenului

Termenul „decadentism” derivă din adjectivul francez décadent , folosit de poetul francez Paul Verlaine în versul Langueur , publicat în revista franceză Le Chat Noir , pentru a-și defini starea de spirit față de societatea contemporană. Termenul are două semnificații explicite: cel negativ, folosit de critici în sens peiorativ, referindu-se la noua generație de poeți blestemați care au dat scandal incitând respingerea moralității burgheze, plasându-se în afara normelor atât în ​​producția artistică, cât și în practica vieții; iar cel pozitiv, revendicat ulterior de poeții înșiși, înțeles ca un nou mod de gândire, ca diversitate și înstrăinare de societatea burgheză.

Această temă a „decăderii sociale” și a crizei valorilor cu puternice implicații existențiale a fost preluată de un grup de scriitori, care a fondat în 1886 o revistă cu numele Le Décadent , care se ocupa tocmai de diferitele aspecte ale crizei. . Cu doi ani mai devreme, în 1884, poetul Paul Verlaine publicase Poètes maudits , o lucrare dedicată celor trei prieteni ai săi Tristan Corbière , Stéphane Mallarmé și Arthur Rimbaud , care au devenit cunoscuți ca „poeți blestemați”. Această calificare i-a îmbrăcat pe exponenții decadenței cu o anumită aură mitică, care va continua în adepții lor.

Prăbușirea pozitivismului

Pozitivismul , o mișcare dedicată progresului și cercetării științifice, s-a dovedit substanțial incapabil să ofere răspunsuri satisfăcătoare omului în nevoile sale estetice și gustative, descoperirile științifice fiind „resimțite” de mulți aproape ca un semn de limitare. De fapt, omul tinde să se pună la îndoială, nevoile, dorințele sale, mult mai mult decât se ocupă de realitatea fizică sau naturală, pentru că este incapabil să implice multe sentimente și aspirații. Întrebările oamenilor, în general, care privesc mai mult lumea și produsele lor decât realitatea extra-umană, percep știința ca fiind relativ străină de nevoile lor. De fapt, toate răspunsurile (inclusiv cele existențiale ) pe care omul le căuta prin știință nu au fost găsite sau nu au fost foarte convingătoare. Știința a trebuit să-și admită limitările, ca și în cazul fenomenelor naturale, pe care nu a fost în măsură să le explice în mod corespunzător, ci doar să le clasifice și să le clasifice. Mai mult, noile teorii, precum cea a mecanicii cuantice ( principiul incertitudinii lui Heisenberg din 1927) a admis aleatoritatea, probabilitatea și improbabilitatea, definiția matematică și inexactitatea ca o realitate de care trebuie să fim conștienți.

Rațiunea și știința pareau insuficiente: logica lor era rece și detașată, explicațiile lor lăsau nesatisfăcute cele mai presante întrebări și cerințele fundamentale ale spiritului. În mod similar, filosofia lui Kierkegaard a respins idealismul lui Hegel care a scufundat omul în abstractizare, ignorând individualitatea și chinul său interior, posibilitatea sa de a fi liber împotriva legilor rigide ale naturii și a schemelor externe ale moralei. Curentele filozofice anti-pozitiviste, ale unei amprente spiritualiste și iraționale, s-au înmulțit: amintim misticismul lui Arthur Schopenhauer , nihilismul lui Friedrich Nietzsche , vitalismul lui Gabriele D'Annunzio , intuiționismul lui Henri Bergson , contingentismul lui Boutroux , neo-idealism de Benedetto Croce . Criza pozitivismului a adus o revenire la spiritualism care, în diversele sale forme, a reafirmat valoarea voinței, libertății și spiritualității umane, redescoperind, împotriva raționalismului arid, impulsurile cele mai interioare ale sufletului, intuiția, misterul. Raționalismul s-a încheiat acum, copleșit de criza burgheziei din secolul al XIX-lea, iar literatura simte nevoia de a prăbuși cele mai îndepărtate colțuri ale sufletului în care se găsesc adesea răul, viciul, apatia, pofta, voluptatea, plictiseala.

Psihanaliza lui Sigmund Freud a fost interpretată ca o bază științifică a decadenței, deoarece a putut explica diferitele impulsuri și reflexe inconștiente care au stat la baza creației poetice și literare a fiecărui artist decadent. De fapt, eroul decadent se închide din ce în ce mai mult în sine, încercând să asculte acele voci interioare și acele șocuri care l-au determinat să găsească celebrele „ corespondențe ”, adică corespondențele care leagă toate lucrurile într-un mod misterios. Aceste corespondențe derivă din faptul că artistul decadent afirmă că realitatea nu este cunoscută prin teoriile științifice, astfel încât singurul mijloc de a intra în realitatea goală și sinceră este abandonul total față de empatie și iraționalitate. Aceste corespondențe, care unesc lumea într-un întreg, într-o singură entitate de bază, implică direct omul ( panismul ). Precursorul este Charles Baudelaire, care subliniază cele două aspecte în cadrul cărora este dezbătută criza intelectuală: splina (plictiseala și dezgustul față de viață) și idealul (căutarea unui ideal, ca evadare în lumi îndepărtate, exotice, de la natura necontaminată sau spre „ paradisuri artificiale ”). Nu este o coincidență faptul că cei mai admirați artiști ai lui Baudelaire sunt Edgar Allan Poe și Richard Wagner , în ale căror creații apar unele trăsături evidente ale romantismului și simbolismului.

Atât respingerea pozitivismului, cât și formele de reprezentare artistică legate de acesta, precum și căutarea unei arte și a unei vieți eliberate de constrângerile realității constituie cea mai importantă noutate din ultimele două decenii ale secolului, nu numai în Italia, ci și în Europa. . [1]

Limbajul și decadența sunt două aspecte importante ale noii sensibilități literare. Verlaine din sonetul „Languore” scrie: „Eu sunt Imperiul la sfârșitul decadenței sale”; prin urmare, poetul simte că aparține unei perioade în declin și nu este capabil să găsească sens în existență și nici să stabilească o relație activă cu lumea: nu poate decât să-și înregistreze străinătatea în luptele care au loc lângă el. Senzația larg răspândită printre mulți autori decadenți este conștientizarea sfârșitului, a inutilității oricărui efort de a atribui sens vieții, întrucât fiecare mod a fost ispitit: "Totul este beat, totul este mâncat! Nimic mai mult de spus! (Verlaine) ; „Carnea este tristă, vai! Și am citit toate cărțile ( Mallarmé ); „Suntem copiii taților bolnavi” ( Emilio Praga ).

Contextul istoric al decadentismului

La începutul anilor optzeci și nouăzeci al secolului al XIX-lea a existat o stare de spirit în Franța caracterizată printr-un sentiment de decădere și sfârșitul unei civilizații; a existat un colaps iminent, o schimbare epocală. Poeții au exprimat pierderea conștiinței și criza valorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care fusese supărată de apariția pozitivismului , revoluția industrială și o dezlănțuire progresivă a imperialismelor . În această perioadă omul se simte în contrast cu societatea care îl înconjoară, insensibil și detașat în fața nevoilor sale. Prima cauză este dezvoltarea imperialismului, adică voința marilor puteri europene (precum Franța, Anglia , Germania etc.) de a-și extinde posesiunile din ce în ce mai mult printr-o impresionantă dezvoltare industrială și de război, care ar putea permite cucerirea a coloniilor din Asia și Africa , în țările în care exploatarea popoarelor și a pământurilor lor a îmbunătățit economia țărilor imperialiste, care au obținut cu ușurință forță de muncă și materii prime la un cost mai mic decât acasă.

Aceasta este văzută ca o misiune a civilizației față de popoarele barbare și primitive, dar care ascundea o dorință puternică de expansiune și concurență în marile puteri. Burghezii europeni, care în timpul secolului al XIX-lea luptaseră în interiorul statelor lor pentru triumful idealurilor, născuți din Revoluția franceză din 1789 , își întorc spatele maselor populare, ignorând astfel principiile liberté , egalité și fraternité . După ce a obținut puterea în acord cu suveranii domnitori, burghezia, custodele economiei, are grijă de propriile interese și duce un tip de viață respectabil și conformist și este insensibilă față de popor. Astfel apar primele „întrebări sociale”, sindicatele (pentru a proteja îndatoririle și drepturile lucrătorului) și luptele proletare dintre capital și munca dependentă . Intelectualul , purtătorul de cuvânt al crizei populare, se retrage astfel în sine, căutând individualismul , egoismul și un alibi pentru a nu înfrunta o realitate cenușie și neinspirată.

Decadența în Europa

La începutul secolului al XX-lea , scriitorul a intrat în criză, văzând că obiectivele sale de a fotografia viața de zi cu zi eșuează, avea scopul principal de a descrie faptele într-un mod realist detașat și obiectiv. Se simte marginalizat și se închide în sine devenind protagonistul unei serii de experiențe care îl determină să se simtă „victimă” din cauza incapacității sale de a se angaja în societate. Artiștii își pierd astfel credința în rațiune și se lansează într-o lume misterioasă despre care presupun că este ascunsă în spatele realității; un sentiment de înfrângere se răspândește printre ei.

Decadentismul în Italia

Ophelia , de John Everett Millais , Tate Britain , Londra (1851-1852)

În Italia este obișnuit să se identifice două perioade distincte de decadență: prima, care a inclus-o pe D'Annunzio , Pascoli și Fogazzaro , caracterizată încă de necesitatea de a construi mituri decadente. Dimpotrivă, în al doilea, dintre care Pirandello , Svevo și Borgese în special ar trebui amintite, conștientizarea crizei este acum dobândită și realitatea este supusă unei critici foarte lucide și distructive. Termenul „decadent” a fost folosit inițial într-un sens derogatoriu, pentru a indica tinerii poeți care au trăit în afara normelor comune, considerate tocmai simboluri ale unei „decăderi sociale” care disprețuiau progresul și credința în știința pozitivismului. Mai târziu, el a continuat să desemneze „decadența” rampantă a societății materialiste de la sfârșitul secolului, orientată spre exaltarea realizărilor tehnologice și la care intelectualii se simțeau străini. De fapt, ei se consideră decadenți, cu o atitudine de superioritate spirituală, deoarece sunt înclinați să înțeleagă semnele de rafinament și eleganță intelectuală ale epocilor și perioadelor de „decadență” în comparație cu normalul.

Aspecte ale decadentismului

Poetul văzător

Decadentul este caracterizat de un nou tip de poet: nu mai este profetul care a condus oamenii romantismului sau promotorul științei ca în „ Iluminism sau cântăreț de frumusețe în Renaștere . Astfel el devine văzător, adică cel care vede și aude lumi arcane și invizibile în care se închide descoperind „corespondența universală și analogia lucrurilor ... Și în acest fel Dumnezeu pierdut trăiește ca o amintire și o dorință „( Francis Flora ). [2]

Cuvântul poetic se schimbă: nu mai este folosit pentru a descrie emoții ci, mai presus de toate, pentru a descifra senzațiile și pentru a ilumina întunericul care se află în noi folosind un limbaj polisemic care poate fi înțeles doar de spiritele care sunt capabile să perceapă aceleași senzații. De aici marea importanță a poeziei ca mijloc de exprimare a sinelui interior . O caracteristică generală este, prin urmare, un puternic sentiment de individualism și subiectivism. Datorită obscurității sale, subiectul poemului scapă înțelegerii cititorului care îl poate interpreta în moduri diferite. [3]

Poezia este astfel abordată în sfera sacrului. Pentru Baudelaire poetul din lumea burgheză a „pierdut haloul”, nu mai are un rol recunoscut în societate, nu mai este un ghid și un punct de referință. Poeții simbolisti cumva „iau înapoi halo-ul”, asumându-și rolul de văzători, atribuindu-și un fel de investitură sacră.

Noua formă metrică

Decadentismul găsește în strofe și versuri libere mijloacele potrivite pentru a exprima revelațiile interiorului cu toate nuanțele sale (nuanțe), întrucât, spre deosebire de formele metrice tradiționale, mai închise și rigide, ele permit o expunere fără interferență a rațiunii, asumând ritmuri libere. , creată din când în când de poet. [3]

Noul poem este „atmosfera muzicală pură care poartă ecoul unei lumi noi și misterioase necunoscute de antici” ( Walter Binni ). [3]

Exemple de texte care pot fi consultate în acest nou curent literar sunt: Scrisoarea de la văzător de Arthur Rimbaud , pentru conținutul său și Arta poetică a lui Paul Verlaine , pentru forma sa. [3]

Poetica

Datorită naturii intrinseci a decadenței, legată de temele vieții interioare și ale misterului, această mișcare a dat naștere la curenți diferiți sau poetici particulare. Printre multe se numără simbolismul , „ esteticismul , blestemul ,„ impresionismul , suprarealismul , mișcarea dada și, în interiorul panismului italian, „ obscuritatea , futurismul și crepuscularul” .

Simbolism

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: simbolism .
Portretul lui Violette Heymann , de Odilon Redon (1910)
„La Vetta”, 1912, lucrare clar simbolistă a lui Cesare Saccaggi din Tortona.
„La Vetta” , 1912, lucrare clar simbolistă a lui Cesare Saccagg i da Tortona .

Simbolismul este un curent artistic născut în Franța în secolul al XIX-lea, în contrast puternic cu canoanele impuse anterior de realism. De fapt, simbolismul tinde spre o descriere subiectivă mai degrabă decât una obiectivă, spre deosebire de realism. Această natură îl face să aibă o mare dezvoltare odată cu nașterea decadenței, care preferă latura misterioasă și onirică mai degrabă decât cea științifică și reală. Cei mai importanți exponenți ai acestui curent au fost Charles Baudelaire , Paul Verlaine , Arthur Rimbaud și Stéphane Mallarmé și, în ceea ce privește Italia , Giovanni Pascoli , simbolistul prin excelență. În special, Pascoli, spre deosebire de ceilalți autori, folosește un simbolism instinctiv sau o non-căutare a simbolismului în sine.

Spre deosebire de simbolismul tipic medieval - cunoscut pentru natura sa intelectuală și rațională și adesea exprimat prin utilizarea alegoriilor - simbolismul decadent este definit ca instinctiv și preferă senzații și corespondențe secrete între toate lucrurile, precum și figuri retorice precum analogia , metafora sau sinestezia , dezgropată prin flashuri și intuiții de către poetul văzător . Tot pentru artă, simbolismul a fost o mișcare culturală de o importanță considerabilă și care a prins contur din ce în ce mai mult cu impresionismul.

Estetism

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Estetica .
Oglinda , de Frank Dicksee (1896)

Esteticismul s-a născut ca o mișcare care tinde să dezvolte ideile propuse de parnasianism , un curent cultural care a apărut în Franța în anii 1860 și se bazează pe imperativul „artă pentru artă”, văzând astfel în acest obiectiv cel mai înalt al literatură. Esteticismul este, de asemenea, o reacție la romantism și la mimica sa naturală și sentimentală, conform căreia viața determină arta. Cu estetismul, dihotomia clasică viață-artă se rezolvă în coincidența celor doi termeni, având astfel tendința de a face din viața cuiva prima dintre operele de artă, oferind o imagine despre sine care este total arealistă, estetizată sau deformată în favoarea frumusețe., singura valoare morală a mișcării. De aici și figura lui Dandy , excentricul căruia îi place să uimească publicul cu atitudini transgresive.

Printre exponenții acestui curent îi amintim pe Joris Karl Huysmans , cu „ À rebours ” ( Contracurent ), Oscar Wilde cu „ Portretul lui Dorian Gray ” și Gabriele D'Annunzio cu „ Plăcerea ”.

Panism

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Panismul .

Panismul derivă din grecescul παν, totul , și se referă la tendința de a se amesteca și a se amesteca cu întregul și absolutul, două concepte cheie ale decadenței. În D'Annunzio totul ia forma naturii, referindu-se la zeul grec Pan , divinitatea pădurilor și tot ceea ce are legătură cu natura.

Utilizarea acestei tehnici este evidentă în poezia Ploaia din pădurea de pini în care poetul se contopeste cu natura, care îi retrage corpul și sentimentele în același timp. Panismul este exprimat de D'Annunzio mai ales în Alcyone. Cuvintele și imaginile devin evanescente, în timp ce limbajul este analog și evocator.

Aceasta a panismului este o concepție decadentă a realității care ne permite să atribuim caracteristicilor umane naturii și omului să ne cufundăm în natură, atenuând până la punctul de a anula aproape distincția dintre subiect-poet și obiect-natură.

Hermetism

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Hermetism (literatură) .
Litografie care îl înfățișează pe Hermes Trismegistus , de la care curentul ermetic își ia numele.

În perioada fascistă se dezvoltă mișcarea ermetică acolo unde se realizează o reînnoire a limbajului, care apare diferită și detașată de schemele tradiționale ale poeziei. Termenul a fost inventat în 1936 de criticul literar Francesco Flora, pentru a indica faptul că a fost un poem pur și neconvențional. Sarcina poeziei ermetice era de a scoate la lumină esența secretă a realității, descoperind cele mai ascunse părți ale sufletului uman și ale lucrurilor, asistând la suferința existențială. Poeții aparținând acestui curent simt nevoia de a-și exterioriza suferințele prin poezie, care calmează această durere imensă pentru viață.

Poezia ermetică interpretează o nouă condiție spirituală legată de evenimentele istorice italiene ( Primul Război Mondial , postbelic, fascism ...) și exprimă neliniștea omului față de problemele societății. Cele mai discutate subiecte sunt: ​​sentimentul de singurătate al unei lumi ostile, angoasa care vine din neînțelegerea sensului vieții, imposibilitatea stabilirii unei relații armonioase cu universul și cu oamenii. Metrica tradițională este depășită, cu triumful versului liber, punctuația este uneori abolită sau redusă la minimum.

Poeții ermetici recurg la utilizarea metaforelor, sinesteziei, analogiei pentru a-și face mesajele pline de sens. Deși vulgate scolastic tinde să-i considere pe Giuseppe Ungaretti și Salvatore Quasimodo printre poeții ermetici, definiția hermetismului se referă de fapt doar la a treia generație poetică a secolului al XX-lea italian, pentru care cei doi poeți (și în special primul) au fost modele fundamentale .

Crepuscularism

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Crepuscularism .
Apus în Veneția , de Monet , Muzeul Artizon , Tokyo (1908)

La începutul secolului al XX-lea, grupul de poeți crepusculari s-a stabilit. Termenul crepuscular a fost desemnat în 1910 de criticul Giuseppe Antonio Borgese pentru a indica apusul marelui sezon al poeziei italiene din secolul al XIX-lea (reprezentat de Leopardi și Carducci ); mai târziu, expresia se limitează la indicarea tonurilor reduse ale poemului la care vor fi contrastate experiența lui D'Annunzio și cea futuristă . Compozițiile lor descriu lumea mic-burgheză, în aspectele sale banale și cotidiene: după-amiezile pustii de duminică, zilele gri ploioase, secțiile albe ale spitalelor, interioarele domestice ale caselor provinciale. Limba aleasă este poetică modestă și are un curs plat și discursiv, apropiat de proză, perfect potrivit pentru a reprezenta o realitate antieroică. Poezia crepusculară s-a dezvoltat într-o perioadă de timp foarte limitată, în primul deceniu al secolului trecut, incluzând autori precum Corrado Govoni , Marino Moretti , Sergio Corazzini și Guido Gozzano .

Superomism

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Oltreuomo și Friedrich Nietzsche .
În eternitate , de Paul Schad-Rossa

Un alt curent legat de decadență este superomismul , teorizat într-o cheie filosofică de Nietzsche în lucrările sale, în special în Astfel spunea Zarathustra cu concepția Übermensch (tradus ca „ supraom ”, dar și cu „ supraom ”) și utilizat pe scară largă de D ' Annunzio, care se considera supraom. Pentru Nietzsche super-omul este cel care acceptă tragedia vieții și trece dincolo de ea. Übermensch este creatorul de noi valori, el este simțul pământului, el este orizontalizarea orizonturilor și ca atare este declinul omului. Ideea de super-om s-a născut pentru societatea occidentală a vremii, care până acum s-a înstrăinat de viață, păstrând presupuneri străvechi precum cea a lui Dumnezeu, nepieritoare, plină și sățioasă. Pentru D'Annunzio, pe de altă parte, supraomul este cel care, datorită culturii, devine un model pentru ceilalți și se plasează la îndrumarea lor.

Decadentismul în pictură

Venus Verticordia , de Dante Rossetti (1866)
Incipit vita nova , Dante și Beatrice în grădină , 1903, lucrare rafinată prerafaelită de Cesare Saccaggi da Tortona .

În domeniul artistic, decadența s-a răspândit în principal în centrul și vestul Europei. Mișcarea a găsit omologi în curente care au luat nume diferite în funcție de țara în care s-au dezvoltat, precum Liberty sau Floral Style în Italia, Art Nouveau în Franța, Jugendstil în Germania , Secesiunea vieneză în Austria , Bauhaus în Germania , Modern Style în Marea Britanie și Modernismul catalan în Spania .

Cu toate acestea, artiștii care au fost influențați de decadență sau care împărtășeau idealurile ei nu s-au numit niciodată „decadenți”. Mai degrabă au flancat alte mișcări artistice, dintre care unele legate de cea decadentă sau născute imediat după începutul declinului decadenței. Printre acestea se numără mai presus de toate Edvard Munch , James Ensor , Gustav Klimt , Odilon Redon , Alexandre Séon , Jean Delville și Carlos Schwabe .

Singura transpunere artistică reală care s-a afirmat cu termenul de decadent a fost cea a Confraternității prerafaeliților , născută în septembrie 1848 și epuizată spre începutul secolului al XX-lea în Regatul Unit. Principalii săi exponenți includ Dante Gabriel Rossetti , William Hunt , Ford Madox Brown , John Everett Millais , William Morris , Frederic George Stephens , Thomas Woolner , James Collinson , Edward Burne-Jones și regretatul John William Waterhouse .

Personaje decadente

Trandafirii lui Heliogabalus , de Lawrence Alma-Tadema, colecție privată (1888)
The Soul Reaches , de Edward Burne-Jones , Colecția Joseph Setton, Paris (1868-1870)
Morfină , de Santiago Rusiñol (1894)
Reconcilierea dintre Titania și Oberon , de Joseph Noel Paton (1847)
Frenezia exultării , de Władysław Podkowiński (1894)
Sărutul , de Gustav Klimt, Österreichische Galerie Belvedere , Viena (1907-1908)

Notă

 1. ^ "Criza de la sfârșitul secolului al XIX-lea", Salvatore Guglielmino, Ghidul secolului al XX-lea , editor Principato, Milano, 1988, pag. 10.
 2. ^ Attalienti , p.516.
 3. ^ a b c d Attalienti , p.517.
 4. ^ Femmes écrivains à la « Belle Époque » en France & Italie , Fabula, La recherche en littérature

Bibliografia

 • Magliozzi et al. , Il Decadentismo , in Spazi e testi letterati , vol. 3, edizione verde, Napoli, Ferraro editori, marzo 2005, pp. 7-16, ISBN 88-7276-583-8 .
 • Cristoforo Attalienti, Il Decadentismo , in Il libro di letteratura - Gli autori le opere della letteratura italiana dalle origini ad oggi , Napoli, Fratello Ferraro editori, febbraio 1994, pp. 512-520, ISBN 88-7276-053-4 .
 • Walter Binni, La poetica del decadentismo , Firenze, Sansoni, 1996, ISBN 88-383-1703-8 .
 • Mario Praz , The Romantic Agony , traduzione di Angus Davidson, 2ª ed., Oxford University Press, 1954 [1930] , SBN IT\ICCU\URB\0894616 .
 • Philippe Jullian, Esthétes et Magiciens , 1969; Dreamers of Decadence , 1971.
 • AA.VV., Decadentismo , in Enciclopedia Italiana , vol. 12, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1931.
 • Mario Praz, Decadentismo , in Enciclopedia del Novecento , 1977. URL consultato il 24 febbraio 2016 .
 • Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica , Sansoni, Firenze, 1966.
 • Italo Pantani, Decadentismo , in Enciclopedia Italiana , VII appendice, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010. URL consultato il 24 febbraio 2016 .
 • Carlo Salinari , Miti e coscienza del decadentismo italiano , Bari, Laterza, 1969.
 • Elio Gioanola , Il decadentismo , Edizioni Studium, Roma, 1991 2 .

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 29112 · LCCN ( EN ) sh85036155 · GND ( DE ) 4070266-2 · BNF ( FR ) cb11936212g (data)