Decret ministerial

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - "DPCM" se referă aici. Dacă căutați alte semnificații, consultați DPCM (dezambiguizare) .

Un decret ministerial ( DM ), în sistemul juridic italian , este un act administrativ emis de un ministru în exercitarea funcției sale și în sfera de competență a departamentului său. Când acest tip de act este emis de președintele Consiliului de Miniștri, acesta ia numele decretului Președintelui Consiliului de Miniștri (dPCm). Dacă un decret impune prin lege competența diferitelor departamente și, prin urmare, trebuie adoptat în comun între ele, acesta este denumit decret interministerial .

Caracteristici

Prin forma decretului ministerial, pot fi stabilite atât reguli generale, cât și abstracte și dispoziții particulare: în primul caz, un decret ministerial are natura unui regulament și, prin urmare, constituie o sursă autonomă de drept ; în al doilea caz acesta constituie un simplu act administrativ. [1]

Decretele-reglementări

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: reglementarea guvernului .

Puterea de reglementare atribuită Guvernului , ca organism colegial și miniștrilor individuali, este guvernată în general de art. 17 din Legea din 23 august 1988, nr. 400 . Ca sursă secundară, pe baza sistemului ierarhic al izvoarelor de drept guvernate de Constituție , nu poate fi totuși exercitat în practică fără o lege obișnuită care o autorizează. [1] Din același motiv, reglementările nici măcar nu pot deroga, în ceea ce privește conținutul, de la Constituție și de la actele cu putere de lege și nici nu pot avea ca obiect acuzații penale, având în vedere rezerva absolută a legii în vigoare în această chestiune (art. 25 din Constituție). [1]

Cu referire specifică la puterea de reglementare a ministerelor individuale, în baza art. 17, alineatele 3 și 4 din legea nr. 400/1988, prin decret ministerial, pot fi adoptate reglementări în materiile care intră în competența ministrului sau a autorităților subordonate ministrului, atunci când legea conferă în mod expres această putere. Aceste reglementări, pentru chestiuni care intră în competența mai multor miniștri, pot fi adoptate prin decrete interministeriale, fără a aduce atingere necesității autorizării specifice de către lege. Reglementările ministeriale și interministeriale nu pot dicta reguli contrare celor ale reglementărilor emise de Guvern ca organ colegial și trebuie comunicate președintelui Consiliului de Miniștri înainte de adoptarea lor. Regulamentele ministeriale și interministeriale, precum și cele guvernamentale, sunt adoptate, de asemenea, cu avizul Consiliului de stat și sunt supuse aprobării și înregistrării de către Curtea de Conturi și publicate în Monitorul Oficial .

Dacă organismul emitent este el însuși președintele Consiliului de Miniștri, în cadrul funcțiilor de coordonare și orientare politico-administrativă și atribuit acestuia, regulamentul se emite sub forma unui decret al președintelui Consiliului de Miniștri ( dPCm). [1]

Un decret-regulament așa cum este menționat este întotdeauna prescris de o lege specifică, care, după conturarea principiilor fundamentale ale unui subiect dat (de exemplu, clasificarea drumurilor), încredințează ministrului definiția tehnică exactă și punerea în aplicare. cu propriul decret. În această privință, totuși, decretul ministerial de reglementare nu trebuie confundat cu decretul legislativ , care este în schimb un act cu putere de lege emis de Guvern în ansamblu, în urma unei legi a delegației parlamentare .

Problemele supuse reglementării ministeriale pot fi, de exemplu, pregătirea unui regulament privind sănătatea, modificări detaliate și completări la economia și finanțele publice, clasificarea anumitor bunuri sau produse, organizare și proceduri administrative etc.

Decretele-act administrativ

Decretul ministerial poate conține, de asemenea, numai dispoziții particulare și discreționare , ca în cazul numirii managerilor ministeriali sau a organismelor publice supuse autorității ministeriale, dar în acest caz nu constituie o sursă de drept, ci un simplu act administrativ, în special un act de înaltă administrare . [2]

Notă

  1. ^ a b c d F. Lisena Molfetta Constitutional Law Handbook 2019 pp. 324-327
  2. ^ Gianluca Sgueo, Acte de înaltă administrație și acte politice. Asemănări și diferențe , pe dreapta.it .

Bibliografie

Elemente conexe