Dialecte din Abruzzo

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Dialecte din Abruzzo
Abbruzzése, Abbrezzése, Abbruzzàse, Abbruzzòse, Abbruzzàise, Abbruzzòise, Abbruzzòese
Vorbit în Italia
Regiuni
Difuzoare
Total Aproximativ 1.500.000 [ fără sursă ]
Taxonomie
Filogenie Indo-europeni
Cursiv
Romanțe
Central Italian / Southern Italian
Dialecte din Abruzzo
Statutul oficial
Reglementat de nicio reglementare oficială
Coduri de clasificare
ISO 639-2 nap
Extras în limbă
Declarația universală a drepturilor omului , art. 1
(Dialectul Pescara):
"All of them cristïane nàscene libbere and uhuàle nela dignità and nili straight. Isse tene the rays and the cusciènze and 'nghi lu spirete de fratellanze hann'à pinzà l'une all'itre."
( Dialect teramean ):
"Toți aceștia crestïjine apar lebbere și uhuàle nela demnitate și le derivă. Isse tea razele și cusciènze și 'nghe lu spirde de frății hann'à penzà l'une all'iddre."
(dialectul sud-adriatic):
„Toți cristienii s-au născut liberi și uàle în demnitate și în deretele lor.
(dialectul Vasto-ului superior):
"Téutte le crestïjeàne nàscene leibbere and peàre in the demnity and in the jàussera. Eisse teanne la Raggiàune and the cusciènza and 'nghe lu speirte de fretellanza hann'à penzàje l'éune all'eàldre."
( Dialectul Aquila ):
"Toți creștinii sunt născuți liberi și egali în demnitate și în drepturi. Issi tenno the rays and the cusciènza and with the spiritual de fratijjanza tenno pinzà j'uni a j'atri."
( Dialect marsican ):
"All je cristiàne nàscene pounds and uhuàle nela demnity and ne ji derìtte. Isse tea the rays and kerns and 'nghi je spirete de fratellanze recentne penzà j'une a j'atre."
Dialectele din Abruzzese (I) în sistemul sudicilor intermediari

Expresia dialectelor din Abruzzo definește soiurile lingvistice romane vorbite în regiunea italiană Abruzzo (prin dialect ne referim, în funcție de utilizare, la o limbă opusă celei naționale sau o varietate a unei limbi). Acest teritoriu nu este unificat din punct de vedere lingvistic, deoarece aceste soiuri aparțin a două grupuri diferite de limbi italoromance :

Distribuție geografică

Isoglossa fundamentală (slăbirea vocalelor neaccentuate) care servește, potrivit majorității autorilor [1] pentru a distinge dialectele italienești sudice de cele mediane , traversează Abruzzo, începând de la Campotosto , atingând fracțiunile de la periferia extremă a orașului ' Aquila, adică Assergi (deja atribuită dominației Abruzzese), Camarda , Paganica și pianolă apoi coboară mai departe spre sud și traversează unele cătune din Avezzano , adică San Pelino , Antrosano și CESE , până când ajunge în jurul valorii de Canistro la granița cu zona Ciociara .

Grupări de limbi și dialecte ale Italiei [2] [3] [4] [5]

După cum sa menționat, dialectele din Abruzzo pot fi împărțite în două grupuri [4] , la rândul lor împărțite în opt zone generale.

Grupul Sabino

Acoperă zona de sud-vest a regiunii și se învecinează cu Lazio, împărțită în următoarele zone:

O caracteristică de calificare a acestui grup dialectal este conservarea vocalelor finale neaccentuate. În special în domeniul Rieti-Aquila, o zonă tradițional conservatoare, distincția între -o și -u final este încă menținută, în funcție de matricea latină originală: de exemplu în Aquila avem cavaju pentru „cal” (latină vulgară * CABALLU (M)), dar wrien pentru „scriu” (lat. Vulg. * Scribo). La vest de domeniul menționat mai sus se extind discursurile din Câmpiile Palentini , cu centre de iradiere precum Carsoli și Tagliacozzo , al căror vârf cel mai sudic, în contact cu zona Abruzzo din Marsica, este San Pelino, un cătun din Avezzano: aproape în zona 'Lazio, aceste discursuri se caracterizează prin confluența vocalelor latine originale -u și -o în rezultatul unic -o ( cavajo , fijo ), dar la fel ca Sabine au același sistem vocal, fonetic și morfologic. Aceste dialecte aparțin continuumului lingvistic median împreună cu dialectele vecine din Umbria și Lazio, fără frontiere interne apreciabile.

Grupul Abruzzo

Grupul italian din sud (sau limba napolitană) este răspândit în zonele:

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: dialecte orientale din Abruzzese .

Există numeroase zone de tranziție, în mare parte coincidente cu zone conservatoare și arhaice din provincia L'Aquila, cum ar fi zonele din jurul Sulmona și Barisciano . Formele lingvistice apropiate de dialectele campaniene pătrund în valea Roveto , deși cu structuri și inflexiuni diferite.

Fonetică

Vocalism

Față Central Spate
Înalt the tu
Mediu-înalt Și ə sau
Mediu-mic ɛ ɔ
Scăzut la ɑ

Sistemul vocalic al dialectelor sudice din Abruzzo (cu rare excepții) include nouă foneme: / i, e, ɛ, ə, a, ɑ, ɔ, o, u / , cu două mai multe decât cel italian . Acest sistem vocal este aproape compact din provincia Teramo , unde totuși numărul excepțiilor este mai larg (începând din aceeași capitală), până la cel al Chieti , trecând prin provincia Pescara , în a cărei capitală sunetul / ɑ este totuși absent . / și pentru partea de sud a provinciei L'Aquila . În detaliu vom avea:

 • Grafemul ⟨A Indică în majoritatea cazurilor două sunete diferite (scurte sau lungi): / a / , comun italianului și / ɑ / (uneori și / ɑ̃ / ), absent în limba italiană. În unele dialecte, în special în cele din provincia Teramo, există un sunet suplimentar / ɒ / . Primul sunet al zonei vasta are loc în contact cu toate consoane, cu excepția m și n, în cazul în care se schimbă în / ɑ / : vom avea apoi linguși [ka'jo: lə] „cușcă“, patte [ 'pattə] „Patto "; cu m și n locul nașterii [ 'nɑ: tə] "născut", Lambe. "fulger" [' lɑmbə] Prin urmare, dacă ați avea unul în primul tip la începutul cuvântului, ca ache ['ɣa: kə] "ac", dacă ar fi prezent articolul nedefinit, acesta ar deveni al doilea tip: n'ache [' nɑ : kə] „un ac”. În ceea ce privește / ɑ, ɒ / , luând ca exemplu dialectul lui Nora Carpineto, noi magna [mɑɲ'ɲɑ] „mâncăm”, în timp ce în Giulianova frådde ['frɒddə] „rece”.
 • Grafemul ⟨Și Indică trei sunete distincte, două comune pentru majoritatea sistemelor noi, / e, ɛ / care corespund respectiv vocalelor italiene „é” și „è”, și unul, tipic pentru dialectele din sudul Italiei , / ə / cunoscut sub numele de scevà sau „și prost". În mai multe dialecte, precum cel de la Teramo , există un sunet suplimentar, / ɜ / similar cu un scevà mai pronunțat. Oferind exemple: méte ['me: tə] "secera", ècche [' ɣɛkkə] "aici" pentru vocalele comune dialectelor din Abruzzese, în timp ce pentru / ɜ / vom avea în Giulianova veve ['vɜ: və] "viu „sau Castiglione Messer Marino , cuppeine [ku'ppɜjnə]„ ladle ”.
 • Grafemul ⟨I Indică ca în italiană standard fono / i / în majoritatea limbilor regionale. Unele dialecte, totuși, au și sunetul / ɪ / , deci în Carpineto della Nora veți avea uine ['wɪnə] "vin" sau în San Valentino în Abruzzo Aici veți avea cuçì [ku'ʃɪ] "așa".
 • Grafemul ⟨O Indică cum în italiană telefoanele / o, ɔ / .
 • Grafemul ⟨U Indică / u / , pronunțat frecvent ca în italiană. O excepție este dialectul Loreto Aprutino , unde poate fi și / y / , ca și în numele orașului Luréte [ly're: tə].

Consonantismul

Bilabial Labium-
dentare
Dental /
Alveolar
Post-
alveolar
Palatali Voaluri
Nazal m n ɲ ŋ
Ocluziv p b t d c ɟ k ɡ
Africat t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ
Fricativ f v s z ʃ ʒ ɣ
Vibrant r
Lateral L ʎ
Aproximativ j w

În dialectele din Abruzzo se aplică aceleași reguli ca și înfrățirea limbii italiene. O excepție este reprezentată de sunetul / ʃ / care, dacă este intervocalic, nu este întotdeauna înfrățit: caçe ['ka: ʃə] "brânză" versus casce [' kaʃʃə] "casetă". Acest sunet reprezintă , de asemenea , rezultatul consoana s , înainte t, d, gruparea CH și , uneori , înainte de numai velare c: stracche [ 'ʃtrakkə] «obosit», sdejune (în care, cu toate acestea, / ʃ / modificări la / ʒ / ) [ʒdə'ju: nə] "mic dejun, rupere rapidă", schéfe ['ʃke: fə] "cățel de usturoi", arescarà [ɣarəʃka'ra] "clătire".

Spre deosebire de limba italiană, Abruzzo are un singur alofon al nazal / n / adică / ŋ / . Aceasta apare exclusiv în fața consoanei velare / g / deoarece există întotdeauna vocea lui / k / în fața nasului / n / : manghe ['mɑŋgə] "manco". Absența celuilalt alofon italian / ɱ / se datorează asimilării grupelor nf și respectiv nv în mb și mm : „ confine ” trece la cumbine , „invidia” trece la 'mmidie ; în plus, cuvintele care încep cu f și v dacă sunt precedate de n prezintă același fenomen: 'mbacce pentru "în față", ' mmocche pentru "în gură" ( vocche în dialect).

O altă diferență între italiană și Abruzzo este prezența fricativei velare / ɣ / . Acest lucru poate fi găsit: în poziția intervocalică în loc de oprire vocală / g / ; înainte de cuvinte care încep cu / g / sau vocală; între vocale care nu formează diftong: fegure [fə'ɣu: rə] "figura", gatte ['ɣattə] "pisică" și ècche [' ɣɛkkə] "aici"; mahéstre [mɑ'ɣeʃtrə] „stăpân”.

' S intervocalic, spre deosebire de italiană, este exprimat exclusiv prin intermediul surd / s / : cazul [' ka: sə] "casa". În ceea ce privește sunetul / z / , acesta apare doar în fața unei consoane vocale (alta decât d ): sbaje ['zba: jə] "greșeală".

Metafoneza

Acest fenomen afectează vocalele tonice é, è, ó, ò (închis / deschis) ale sistemului comun comun , când vocala finală a cuvântului latin original este i sau u . În special, acest lucru se întâmplă pentru substantivele și adjectivele masculine singulare (terminația latină -um ) și pluralul (terminația latină -i ), în raport cu corespondenții feminini singular și plural (terminațiile -a, -ae ).

Metafoneza este tipică pentru Italia central-sudică, care include Marche până în provincia Macerata, Umbria pe această parte a Tibului cu Spoleto, Foligno, Terni și Sabina până la porțile Romei. În schimb, în ​​toscană, precum și în italianul standard, metafonesa nu există. Abruzzo Adriaticii este un domeniu în sine, așa cum sunt prezentate doar metaphones de finala. Rezultatele vocalelor modificate sunt diferite în funcție de zonă, totuși se poate spune că din punct de vedere fonetic metafonia Abruzzo sintetizează procesele de ridicare linguală de tip sardin și napolitan.

În mod normal, é și ó trec respectiv la i și u . Luând câteva exemple preluate din discursul lui Ortona (Chieti), avem acest lucru: nìre "negru", ma nére "negru" și gelùse "gelos", ma gelóse "gelos". Vocalele deschise è, ò pot avea în schimb două rezultate diferite. Primul tip de metafoneză, uneori numit „Sabino”, deoarece este tipic - printre alte zone - al Sabinei, inclusiv L'Aquila, prevede închiderea acestor vocale a é, ó . Astfel, în Aquila avem: bégliu „frumos”, ma bèlla „frumos” și bónu „bun”, ma bòna „bun”. Celălalt tip de metafone este cel „napolitan” sau „samnit”, tipic pentru o mare parte din centrul-sudul Italiei. Oferă diftongizare; în general cu rezultatul ié, uó . În dialectul napolitan avem de exemplu: viécchje "vechi", ma vècchja "vechi" și nuóve "nou", ma nòva "nou". De foarte multe ori diftongul este prezentat pe prima componentă, astfel rezultatul metafonetic devine ì, ù . Acest lucru se întâmplă, limitat la metafonesa din -i , de exemplu în Pescara : vìcchje „vechi”, sau nùve „nou”.

Situația din Abruzzo este extrem de complexă. Tipul Sabine este caracteristic macro-zonei L'Aquila și a zonei de est Marsicano-Aquilana, incluzând orașele Aquila și Avezzano . Metafoneza samnită domină în schimb macroarea peliginei, cu Sulmona însăși, și cea Ascoli. În Abruzzo-ul Adriatic, pe de altă parte, există doar metafone din -i , de tip samnit (ca în Pescara , Chieti , Teramo , Lanciano , Vasto , Ortona ). Situația este de fapt mai complexă decât această schemă simplă, cu mai multe zone de tranziție și excepții motivate de particularități istorice.

Acest lucru se datorează faptului că interiorul Abruzzilor a fost lovit de două curente lingvistice: unul cu metafone sabine, celălalt samnit. Primul val, provenind din zona Umbrian-Lazio, s-a extins până în județele Amiternino, Forconese și Marsicano; al doilea, originar din zona Campania-Molise, a implicat peisajul rural Valvense . Această zonă rurală, înainte de întemeierea Aquilei , a ajuns până la Barisciano ; mai târziu s-a extins parțial în zona muntoasă de lângă Sulmona - deoarece la porțile de est ale capitalei Peligno începe o mică zonă cu noi metafone sabine, și anume Marane (Fracțiunea Sulmona), Campo di Giove și Pacentro - și apoi se revarsă dincolo de cheile Tramonti, atingând unele localități montane din județele Pennese și Chieti.

După înființarea eparhiei Aquilan, metafoanele sabine au cucerit zona platoului Peltuinese și a văii Tirino , trecând Forca di Penne până la Sant'Eufemia a Maiella , dar nu au afectat zonele montane mai conservatoare.

În cele din urmă, metafoneza samnită doar din -i s-a răspândit probabil mai târziu decât cele precedente și a afectat întreaga zonă adriatică datorită prezenței axei Salaria ascolana.

Teza unei metafonii antice din -u în centura Adriatică, susținută de Rohlfs , nu este acceptabilă; acest lucru se datorează faptului că puținele cazuri găsite se datorează fie altor factori, cum ar fi palatalizarea pentru consoane adiacente (de exemplu în decìmbre „decembrie”), fie pentru a evita homofoniile și confuziile semantice, ca în „trepiedul” trappite . De asemenea, formele ùoje „astăzi” și uògne „fiecare” din dialectul Castelli , din care ùje și ùgne din dialectul Pescara-Chieti, derivă nu din metafone, ci dintr-un grup fonetic sau un sunet palatal.

Metafoneza lui -a

Metafoneza lui -a limitată la desinențele în -i , absentă în sistemul Sabine, este un fenomen care trebuie considerat coeval cu metafonia lui -e și -o ; de fapt este de neconceput faptul că un sistem vocalic este modificat doar parțial. Metafonia menționată mai sus este caracteristică dialectelor din Abruzzese, de la care, prin urmare, trebuie să fi început, răspândindu-se spre nord în zona Ascoli (inseparabilă de zona Teramo) și, conform lui Rohlfs, și spre vest în sudul Lazio ( Arpino , Castro dei Volsci ). În acest fel, vestul Abruzzilor s-a unit cu zona tirrenică.

Rezultatele sunt extrem de variate: iar în grupul vestic, ì (cu o ștampilă intermediară între é și i ) în cel estic, ia în Sangro superior, în Pescocostanzo , în câmpia Navelli , în zona superioară Chieti și parțial de Molise. Fenomenul este deosebit de evident pe latura Adriatică, și anume Teramano-Atriano, Pennese-Pescarese cu zonele Forca di Penne și Valle d'Orta, Chietino de vest și de est, Lancianese și Vastese.

Ca exemplu, putem lua varietatea dialectală a Chieti , în care avem: lu bardasce „copilul”, dar „copiii” îi bardează ; parle „Eu vorbesc, el vorbește”, dar pirle „tu vorbești” și așa mai departe. Uneori, în special în zona vestică a Abruzzilor, datorită izocronismului silabic, timbrul a devenit uniform cu rezultatele lui -e : deschis în silabă închisă și închis în silabă liberă. De exemplu, în Guardiagrele ai lu cane "câinele", li chéne "câinii", dar lu panne "pânza", li pènne "pânzele".

Inoltre in alcune aree, come a Popoli , per armonizzazione vocalica - a metafonizza anche in posizione atona: lu cavàglie "il cavallo" ma li chevèglie "i cavalli", lu scarpare "il calzolaio" ma li scherpére "i calzolai" ecc.

Metafonesi dei femminili

In tutto il dominio chietino-pescarese sono molto diffusi i plurali femminili del tipo: bèlle "bella", bìlle "belle"; cundènde "contenta", cundìnde "contente"; iumènde "giumenta", iumìnde "giumente" ecc. In genere si può dire che in questa zona i femminili metafonizzano come i maschili e ciò presuppone che il plurale latino -ae , risolvendosi nella vocale indistinta -e , ha acquistato il timbro di -i , come è rilevabile nella parlata chietina, in cui -e nel contesto della frase è un chiaro -i : quattri cuse per "quattro cose", sandi Rocche per "San Rocco", tótti ddó per "tutt'e due".

Non bisogna inoltre dimenticare che nei testi volgari aquilani delle origini era ampiamente documentata la metafonia delle vocali chiuse é, ó dei nomi femminili: in Buccio di Ranallo (XII-XIII secolo) troviamo infatti billizi per "bellezze", nonché i plurali dei nomi femminili in -ione , come presciuni per "prigioni".

Nei dialetti moderni della provincia dell'Aquila si hanno esempi di metafonia dei nomi femminili anche per -e , come nell'aquilano del contado térri per "terre".

Aree metafonetiche

 • Area sabina - Nel dominio reatino-aquilano-carseolano-tagliacozzano, attestatosi su un vocalismo a quattro gradi, in cui -u finale si continua o si è conguagliata in -o, la metafonesi è determinata dalle vocali finali -u ed -i : ad esempio all'Aquila si ha paése , ma al plurale paìsi , mòrta ma al maschile mórtu , apèrta ma apértu e così via.
 • Area peligna - Le parlate dell'area peligna metafonizzano, come quelle sabine, date -u ed -i finali, utilizzando però la cosiddetta metafonesi "napoletana" o "sannita": perciò per le vocali aperte è, ò è prevista la dittongazione, generalmente con esito ié, uó , mentre per le chiuse é, ó vi sono i rispettivi esiti i, u . Così a Sulmona si ha vìdeve "vedovo" ma védeve "vedova", e sùocere "suocero" ma sòcere "suocera", apìerte ma apèrte e così via.
 • Area adriatica - La zona adriatica, a livello metafonetico, si caratterizza dalle due precedenti perché metafonizza solo dato -i : così a prescindere dalla pronuncia chiusa o aperta delle vocali mediane, gli esiti metafonetici sono sempre ì per è, é e ù per ò, ó . Così si ha mòrte per "morto, -a" e mùrte per "morti" e bèlle per "bello, -a" e bìlle per "belli".

Metafonesi verbale

In tutto il dominio abruzzese la -i delle desinenze verbali della seconda persona provoca metafonia per tutte le vocali, tranne per nell'area aquilano-cicolano-carseolana, nella quale questa vocale non è soggetta a metafonesi.

Così in base agli esiti delle vocali sottoposte a metafonia si possono individuare le seguenti aree:

 • Area aquilana : tu crìi "tu credi", ma ji créo " io credo", tu perduni "tu perdoni" ma issu perdóna "egli perdona" ecc.
 • Area peligna : tu mègne "tu mangi" ma je màgne "io mangio", tu mùove "tu muovi" ma je mòve "io muovo" ecc.
 • Area adriatica : tu mìgne "tu mangi" ma je màgne "io mangio", tu mùve "tu muovi" ma je mòve "io muovo" ecc.

Anche la desinenza -as , che in Abruzzo dovette passare per tempo a -is , produce metafonia: ad esempio all'Aquila si ha issu èra per "egli era" ma tu iri per "tu eri", e così nel resto della regione je ère o ére "io ero" e tu ìre o ahìre "tu eri" a seconda dei luoghi.

La desinenza -o della prima persona singolare non produce metafonia in alcuna zona, tuttavia in certi verbi si verifica un fenomeno che può apparentemente essere di natura metafonetica. In realtà si sta trattando di an afonesi , dovuto al nesso N+G: così a Sulmona si hanno le forme vìenghe , stìenghe e dìenghe per "vengo", "sto" e "do", le quali nel Teramano-Pescarese e nel Vastese suonano come vìnghe , stìnghe e dìnghe , e nel Lancianese vénghe , sténghe e dénghe . Diversamente nel dialetto di Chieti si ha solo stìnghe "sto"; mentre le altre due forme sono vènghe "vengo" e dènghe "do", senza dunque metafonesi.

Isocronismo sillabico

Buona parte del sistema vocalico romanzo comune è stato successivamente alterato, in alcune zone, da una corrente linguistica. Essa ha provocato l'apertura in è, ò delle vocali chiuse é, ó in sillaba complicata (sillaba terminante in consonante) e la contemporanea chiusura in é, ó delle vocali aperte è, ò in sillaba libera , ovvero nelle sillabe che terminano con la vocale stessa. Questo fenomeno può essere anche soltanto parziale, limitato cioè alla sola chiusura delle toniche aperte in sillaba libera. Alcuni esempi, tratti dal dialetto di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) poiché presenta l'isocronismo sillabico in maniera completa, sono i seguenti: strèt-ta "stretta", ròs-cia "rossa" ma né-ra "nera", pé-dë "piede".

Se si parte dalla considerazione che l'isocronismo fu un'innovazione delle zone centrali della Romània e se si tiene conto del carattere conservativo del vocalismo dell'area sabina, è da supporre che l'isocronismo deve aver subìto un duplice destino: le zone più conservative, come quella reatino-aquilana, in seguito alla maggiore coscienza delle qualità vocaliche d'origine, non hanno operato mutazione; mentre le aree periferiche, come quella adriatica, con minore sensibilità ai tipi vocalici del latino popolare di Roma e con l'incapacità di distinzione dei timbri, hanno operato dei conguagli indifferentemente, nel senso dell'apertura e della chiusura.

L'isocronismo è un fenomeno diffuso a partire dai centri montani vicino a Sulmona e sul versante adriatico dalla città di Chieti ; inoltre esso non dovrebbe avere relazioni con le analoghe situazioni presenti in Puglia , giacché l'area isocronica, che continua quella abruzzese nel Basso Molise , si interrompe attorno al fiume Biferno per, poi, riprendere più a sud. Nelle zone di origine del fenomeno vige ancora la situazione isocronica completa.

Nel Chietino, sono centri con isocronismo completo: Chieti , da cui forse dovette originarsi, Casalincontrada , Pretoro , Guardiagrele , Orsogna , Giuliano Teatino , Canosa Sannita e la bassa valle del Pescara ( Manoppello , Scafa , San Valentino in Abruzzo Citeriore fino a Caramanico Terme ): in tali centri è parlato il cosiddetto chietino occidentale , che appare come area di saldatura fra l'abruzzese orientale-adriatico e quello occidentale. L'area isocronica parziale invece include, ad esempio, i territori di Bucchianico , Fara Filiorum Petri , Rapino , Tollo , Vacri , Filetto (area orientale del Chietino), Lanciano , Ortona , Vasto , San Salvo , e lungo la Val Pescara , Tocco da Casauria , Bolognano , ecc.

A nord fiume Pescara, nell'area vestina, vigono situazioni di isocronismo parziale ( Penne , Pianella , ecc.), che convivono con altre senza isocronismo ( Città Sant'Angelo , Alanno ), e ad altre ancora a vocali aperte ( Farindola ). Vocali aperte presenta la maggior parte della Provincia di Teramo , salvo i due centri meridionali di Bisenti e Castelli , che hanno isocronismo parziale, e la maggior parte dei comuni della Val Vibrata ( Sant'Egidio alla Vibrata , Nereto , ecc.), che presentano una pronuncia analoga a quella ascolana. L'area a vocali aperte si estende più a sud lungo la costa a Montesilvano , mentre la città di Pescara risultava un tempo divisa in due centri urbani, di cui il primo (Castellammare Adriatico) era appartenente alla provincia di Teramo ed aveva pertanto una pronuncia aperta, mentre il secondo (Pescara) era parte della provincia di Chieti e pertanto seguiva le condizioni isocroniche dell'allora capoluogo. Attualmente la città di Pescara ha subito una forte urbanizzazione con l'afflusso di persone dalla più svariata provenienza, per cui la realtà linguistica attuale risulta notevolmente stravolta: infatti, accanto a locutori più tradizionali che mantengono ancora le antiche pronunce, ve ne sono altri che assumono pronuncia più italianizzante, ossia senza aperture o isocronismo.

In alcuni casi, gli effetti dell'isocronismo interagiscono con quelli dei frangimenti delle vocali toniche ( vedi sotto ). In altri casi, come nel Teramano , l'esito residuale di antichi frangimenti vocalici può essere percepito come equivalente all'isocronismo.

Frangimenti delle vocali toniche

Questo fenomeno consiste nell'alterazione delle vocali toniche tanto nell'apertura quanto nel timbro, dando luogo a svariati esiti, dittonghi, palatalizzazioni ecc. Il risultato è quella "babele" linguistica che spesso porta a ritenere assolutamente diversi i dialetti di centri vicini che magari, ad un'analisi più scientifica, presentano invece caratteristiche del tutto simili. Inoltre, questo tratto dialettale è spesso avvertito dagli stessi parlanti come "arcaicizzante" e quindi sconveniente rispetto a parlate più regolari e perciò più "moderne". In alcuni centri, in cui pure si è manifestato in passato, è stato pertanto dapprima reso facoltativo, poi del tutto rimosso.

È probabile che la causa genetica della grande varietà delle differenziazioni vocaliche abruzzesi debba essere ricercata nella forza di contrasto fra l'accento dinamico dell'italico e l'insensibilità dei parlanti alla quantità latina. Il sostrato italico, cioè, venuto a contatto con la quantità latina, non recepibile in un sistema fonologico qualitativo, per ragioni di difesa, poté aver rafforzato la sua natura esplosiva e aver dunque promosso il frangimento vocalico, allungando le vocali fuori posizione, predisponendone la chiusura, e abbreviando quelle in sillaba chiusa, avviandole al timbro aperto. [ senza fonte ]

Il fattore primo e determinante del frangimento è da ricercarsi nella scissione delle vocali atone, che ha comportato la loro non funzionalità e, conseguentemente, la pronuncia intensa delle vocali toniche: così la disposizione degli abruzzesi tende a dare primaria importanza alla vocale tonica, che a sua volta condiziona ogni altro fonema, e fa sì che la sua estrema apertura determini il suo sconfinamento nelle vocali del grado successivo. Infatti un dato tipico delle vocali abruzzesi, e specialmente quelle della fascia adriatica, che ha recepito un diverso tipo di latinità non legato a quella popolare di Roma, è la scarsa compattezza, che si evince proprio dagli esiti a cui sono pervenute.

Le diverse tipologie di frangimenti possono essere raggruppati in poche categorie. Un primo tipo di classificazione riguarda le sole vocali chiuse in sillaba libera, mentre una seconda categorizzazione concerne, incondizionatamente, tutte le toniche chiuse. Un esempio di sistema vocalico del primo tipo è quello di Roccascalegna (Chieti), nel quale le vocali é, ó , e anche ì, ù , in sillaba libera, vengono dittongate: nèire "nera", ma strétte "stretta"; gelàuse "gelosa", ma rósce "rossa"; fòile "filo", ma rìcche "ricco"; mèure "muro", ma brùtte "brutto".

Come esempio del secondo tipo si può prendere Cellino Attanasio (Teramo), dove é, ó si aprono a ò, à molto larghe (quest'ultima velare), tanto in sillaba libera che complicata: pòle "pelo" e stròtte "stretto"; gelàse "geloso" e ràsce "rosso".

Talvolta, i due tipi di frangimenti sono entrambi presenti per via di due correnti linguistiche non contemporanee. Casi tipici sono Vasto , Monteodorisio e Quadri (Chieti), dove prima si fransero le é, ó originarie, e poi anche quelle risultanti da isocronismo sillabico in sillaba libera: nàire "nero" e stràtte "stretto"; gelàuse "geloso" e ràsce "rosso"; fèile "filo" e rècche "ricco"; mìure "muro" e brìtte "brutto"; néuve "nuovo".

Indebolimento delle vocali atone

È sicuramente una delle caratteristiche più vistose, e più note anche ai meno esperti, dei dialetti centro-meridionali. In tutte le parlate dell' Abruzzo , eccetto in quelle della macroarea aquilana e delle propaggini più occidentali della Marsica , le vocali atone (non accentate) tendono a confluire nell'unico esito "neutro" ə .

Questo fenomeno inizia a manifestarsi a Assergi (frazione di Camarda ), Picenze (frazione di Barisciano ), nel contado forconese a Bagno e Rocca di Cambio e nella Marsica fucense , già a Avezzano , Luco dei Marsi e Balsorano .

In questi luoghi, nella metà occidentale dell'area peligna, nella zona ascolana e teramana settentrionale la a in posizione finale rimane esclusa da questo fenomeno, mentre nell'Abruzzo adriatico anch'essa confluisce nel suono neutro.

Tuttavia, nell'area intorno alla città dell'Aquila alcune voci della terminologia pastorale di genere maschile hanno esito in uno scevà ( -e ), anziché in -u , come jupe per "lupo", fume per "fumo". Quasi sicuramente si tratta di una -e del dominio abruzzese che è penetrata in quello aquilano. Tale evento isolato non può essere considerato come "prova" per dimostrare che un tempo anche il dialetto aquilano-reatino appartenesse verosimilmente all'area delle vocali indistinte, e che successivamente siano state ripristinate le vocali finali originarie ad opera dei pastori abruzzesi per contatto coi pastori laziali, durante il periodo di transumanza nella campagna romana. Inoltre, ipotizzando per assurdo che ciò appena detto fosse realmente accaduto, allora proprio i termini legati al mondo della pastorizia avrebbero visto il ripristino della vocale finale atona. In ogni caso,ci sono documenti del '200 e successivi, in cui viene smentita tale ipotesi.r

È da notare che poi le città di Teramo e di Sulmona si pongono in una situazione intermedia. Nella Valle Peligna corre un'isoglossa che divide - come già detto - prima un'area occidentale in cui si conserva la -a (la cosiddetta Peligno-occidentale con Acciano , Raiano , Introdacqua e Bugnara ) ed una orientale (ovvero l'area Peligno-orientale con Campo di Giove , Pacentro , Pratola Peligna e Popoli ), la quale conguaglia la -a ad -e . Infine, lungo l'Alto Sangro, l'isoglossa in questione segue il confine provinciale, con Ateleta che conserva -a e Gamberale che già l'assimila ad -e .

Palatalizzazione

La palatalizzazione di l e ll davanti a i e u originarie latine non riguarda tutta l'Italia centro-meridionale, ma solo una sua porzione, prevalentemente l'area appenninico-tirrenica e rivolta a sud. Consiste nella palatalizzazione dei nessi li, lu, lli, llu che normalmente hanno come risultato ji, ju, gli, gliu . Altri esiti particolari sono quelli cacuminali della Valle d'Orta ( ghju, ddu ecc.) e della Valle del Sagittario in passato ( zzu ); entrambi ampiamente studiati.

La palatalizzazione è il fenomeno che distingue le parlate dei contadi novertino e reatino da quelle aquilane. Queste ultime presentano infatti palatalizzaziono, per esempio all' Aquila gli articoli maschili sono ji e ju , mentre le prime ignorano tale fenomeno, cosicché a Rieti gli articoli sono li e lu . La Marsica è uniformemente interessata dalla palatalizzazione, mentre l'area Peligna è attraversata dall'isoglossa che divide le due zone, così come per la perdita di -a . L'Abruzzo adriatico e l'Ascolano, a parte alcune aree montane, non conoscono palatalizzazione.

Altri fenomeni

La palatalizzazione : i nessi formati da occlusiva + l si sono normalmente palatalizzati come in italiano: bianco da *BLANCU(M), chiave da *CLAVE(M), piano da *PLANU(M), fiume da *FLŪME(N). In certi casi, però, alcuni nessi si sono conservati con l e addirittura rafforzati a pr, br, fr ecc. Ma tale fenomeno è guizzante sul territorio, e non se ne può tracciare un areale geografico. Invece nel lembo meridionale dell'Abruzzo si trova eco dell'esito *PL > kj che è diffuso nell'Italia meridionale.

L'approssimante palatale ha inoltre contribuito a creare dei segmenti palatalizzati diversi nell'abruzzese rispetto all'italiano: in particolare il nesso latino *PJ, che in italiano è rimasto immutato, viene reso per mezzo dell' affricata postalveolare sorda : APIU(M) acce (o lacce ) "sedano", SEPIA(M) sècce "seppia"; *BJ, nuovamente conservato in italiano, viene ad essere totalmente assimilato dalla approssimante: RABIE(M) raje "rabbia", *HABIO (da HABEO) aje "ho".

La caduta di v- in posizione iniziale e spesso anche intervocalica è un fenomeno tipico dell'Aquilano. Nelle frazioni dell' Aquila si ha ad esempio l'àlle 'la valle'.

La propagginazione consiste nell'inserimento della sillaba tonica, immediatamente prima della vocale accentata, della u o i della sillaba precedente, in genere quella degli articoli maschili singolare e plurale. Il fenomeno si presenta quasi sempre limitato alla sola u , ed ha un areale guizzante. Facendo un esempio tratto dalla parlata di Calascio (L'Aquila), si ha càne "cane", ma ru cuàne "il cane".

Fenomeni generali, comuni all'intera Italia centro-meridionale sono l'assimilazione di lat. volg. MB, ND in mm, nn , come in sammuche "sambuco", mónne "mondo"; la sonorizzazione delle consonanti dopo n, m ed anche di s dopo r , come in fónde "fonte", càmbe "campo", órze "orso", e la resa -r- del nesso latino volgare -RJ-.

Morfologia

Sostantivi

In questi tutti i dialetti, i sostantivi sono maschili o femminili. Il neutro romanzo, anche detto "neutro di materia", interessa alcune aree, soprattutto nell'aquilano. Ad esempio, forme come lo pà(ne), lo vì(no) sono in opposizione al maschile ju quatrànu .

Le forme del plurale dei sostantivi rimangono quelle del romanzo comune: -i per i nomi maschili, -e per quelli femminili. Ma la -i dei maschili ha provocato il fenomeno della metafonesi, che si riflette sulla vocale tonica precedente. Nei dialetti dove le vocali atone finali si sono indebolite e confluite nell'unico esito e , la metafonesi resta così l'unico marchio del plurale.

Non mancano tuttavia le eccezioni per quel che riguarda la formazione del plurale, la più diffusa delle quali è definita plurale alla latina, riguardante, originariamente, i soli sostantivi neutri *TEMPORA (tempi), CORPORA (corpi). Questo fenomeno è ancora ampiamente presente in molti paesi dell'Abruzzo: a Palena lèttere "letti", téttere «tetti», a Castiglione Messer Marino làupera "lupi", cheàsera "case".

Si noti la particolare formazione del caso vocativo , ottenuto troncando tutte le sillabe successive a quella tonica (se la sillaba tonica è chiusa, cade la consonante terminale). Es.: profes re (professore) > profes sò' (professore!)

Pronomi ed aggettivi

Come in buona parte dell'area centro-meridionale, i dialetti abruzzesi sono caratterizzati da ènclisi dell'aggettivo possessivo (ad esempio, pàtreme 'mio padre', sòrete 'tua sorella').

La tripartizione dei dimostrativi è anche un fenomeno comune. Ad esempio, a Ortona si hanno stu 'questo', chelù 'quello' e ssu 'codesto'. La tripartizione riguarda anche gli avverbi di luogo; sempre ad Ortona , si hanno ècche 'qui', èlle 'lì', ma anche èsse 'costì' (lontano da chi parla, vicino a chi ascolta). Un'alternativa al tipo èlle è lóche , diffuso nell'aquilano-chietino.

Il pronome personale soggetto di 3ª persona è dappertutto il tipo isso (varianti ésse , ìssu , ecc.)

Verbi

Per i tempi passati, è più ampio l'uso che si fa del passato prossimo rispetto al remoto, tanto per eventi lontani quanto per quelli vicini. Così a Pescara si dirà indifferentemente: Quanne tenèje dic'anne so' ite a Melane , "quando avevo dieci anni andai a Milano" e mandemane nin so' ite a fatià , "stamattina non sono andato al lavoro".

Esistono tuttavia, specie nell'interno della regione, sacche più conservative che fanno ancora uso del passato remoto. A Castiglione Messer Marino le stesse frasi saranno: Quanne tenòeva dic'eànne jive a Melène e maddemèna nen so' jéute a fatejeà . Oltre alla conservatività nell'uso, balza all'occhio anche quella della forma, del tutto simile al perfetto del latino, così, nello stesso paese, il passato remoto si coniugherà:

 • jive "ivi" (andai)
 • jiste "ivisti/isti" (andasti)
 • jètte "ivit/iit" (andò)
 • jèmme "ivimus/iimus" (andammo)
 • jèste "ivistis/istis" (andaste)
 • jèttene "iverunt/ierunt" (andarono)

Il condizionale presente si presenta secondo due forme: l'una, più antica, è rappresentata dall'aquilano mangiarrìa 'mangerei' e deriva dall'infinito + imperfetto del verbo avere; la seconda riprende invece il congiuntivo imperfetto, ad esempio magnésse 'mangerei', ma anche 'mangiassi'. La seconda forma tende a rimpiazzare la prima dappertutto. Sono attestate forme ancora più arcaiche, derivate dal piuccheperfetto indicativo; ad esempio, a Trasacco putìre 'potresti', fatigarìme 'lavoreremmo', o nell'alto vastese vevére "berrebbe", magnéra "mangerei".

Oltre le tante somiglianze con l'idioma napoletano, netta è la differenza, invece, nell'utilizzo del presente progressivo. Infatti mentre nei dialetti campani è comune l'uso del modello sto (essere) + gerundio, nell'area abruzzese è esclusivamente utilizzata la forma progressiva avente come ausiliare il verbo andare di tipo vado (andare) + gerundio. Il gerundio in abruzzese (con poche eccezioni) - a differenza del napoletano - modifica la seconda vocale da "a" ad "e" (es. cantando in napoletano diventa cantanno mentre in abruzzese muta in candènne ). Non sempre, però, le due forme verbali sono equiparabili in maniera diretta tant'è che nei casi in cui non è possibile utilizzare il presente progressivo con il gerundio, nel dialetto abruzzese si sostituisce il gerundio con l'infinito del verbo nella forma sto (essere) + a + infinito dove l'infinito è spesso troncato della sillaba finale (cfr. in napoletano stongo cantanno in abruzzese può diventare vaje candènne o più diffusamente stènghe/stinghe/stienghe a canda' ). Analogo paragone è possibile fare per il passato progressivo con l'ausiliare nel tempo imperfetto.

Sintassi

Fenomeni comuni all'area centro-meridionale sono l' accusativo preposizionale ( salùteme a ssòrete 'salutami tua sorella'); l'impopolarità del futuro sostituito dall'indicativo presente ( dumàne le fàcce 'domani lo faccio') ¨ Per esprimere un rapporto durativo , sono diffuse due forme. La prima, comune a tutta l'area centro-meridionale consiste nel costrutto andare + gerundio (ad esempio, va purtènne la pòste 'va portando la posta'). La seconda forma, tipica dell'Abruzzo e delle regioni limitrofe, utilizza il costrutto stare + infinito (ad esempio, che sta a ddìce? 'che sta a dire?').

Molti dialetti d' Abruzzo e delle regioni limitrofe presentano essere come ausiliare dei verbi transitivi, con l'eccezione della 3ª e della 6ª persona (ad esempio, a Crecchio séme cercàte 'abbiamo cercato', séte cercàte 'avete cercato').

L'accordo participiale è particolare; si ha accordo fra soggetto e participio piuttosto che fra participio ed oggetto [8] (ad esempio, nu le séme fìtte lu pàne 'noi lo abbiamo fatto il pane', laddove fìtte mostra metafonesi dal plurale in -i ).

Caratteristico è l'uso del pronome arbitrario-impersonale nóme , ad esempio in nóme dìce ca jè bìlle 'dicono che sono belli'. Questo nóme è un pronome che non ha corrispondenti in altri dialetti italiani oltre al sardo. Questa caratteristica costruzione sintattica è tuttora molto diffusa a Vasto , dove il pronome impersonale usato è l'ome , ad esempio l'ome dèice a maje 'dicono a me'.

Da rimarcare un particolare fenomeno che interessa la zona di Ortona e Lanciano , nonché della Val Vibrata ( Corropoli ), per cui all'ausiliare essere viene agganciato il pronome. Esempio: "Solle fatte chelà cose", ovvero "L'ho fatta quella cosa".

Lessico

Alcuni esempi di opposizioni lessicali fra aree omogenee:

 • il ragazzo: uaglione (tutto Abruzzo; con varianti nell'aquilano)
 • il bambino: tipo bardasce (Abruzzo adriatico, anche Marche), tipo quatranu/quatrane/quatrale (Abruzzo chietino-aquilano interno)
 • frechino (Teramano, Marche), cìtele (Pescarese-Chietino), quatranettu (Aquilano)
 • fandelle (ms), fandalle (fs), fandill' (pl.) = bambino, bambina, bambini - Fano Adriano -
 • it. "testa": tipo capoccia (Marsica), coccia (resto d'Abruzzo), opp. ad es. a testa (Marche, Sicilia, Settentrione), capo,-a (Meridione, Lombardia, Toscana)

Tali differenze sono dovute al fatto che l'Abruzzo ha subito due diversi tipi di romanizzazione: infatti nel territorio adriatico furono immessi da Silla numerosi coloni, mentre nell'area occidentale la romanizzazione avvenne o con contatto diretto con Roma, come nel caso della Marsica, per ragioni di scambi commerciali, o attraverso amministratori romani o locali istruitisi a Roma.

Numerose le forme derivate dal latino parlato, molte delle quali ormai però usate solamente dalle generazioni più anziane: pecùre! per "guarda, sta attento" da PONE CURAM, espressione analoga all'altra, temé , diffusa nell'aquilano, e tammènde nel Molise e nell'Abruzzo meridionale teatino da TENE MENTEM, ajùnete! a Moscufo o aìnete a L'Aquila per "sbrigati" da AGINARE, nzuràrese per "sposarsi" da *(I)N-UXORAR(E)-SE e pàstene per "vigna giovane" a Sulmona ; ancora ampiamente adoperate sono invece le espressioni lessicali derivate dal latino classico: cràje per "domani" usato nel territorio abruzzese solo nell'alto Sangro, ma poi compatto in territorio molisano, pate e mate per "padre" e "madre", sempre nell'alto Sangro, néngue per "nevicare" da NINGERE, diffuso in tutta la regione, con il participio passato néngete da cui il femminile in uso a Scanno col valore di "nevicata", bévete participio passato per "bevuto" da BIBĬTUM, pahése per "campagna" da PAGENSE, PAGUS, zóde a Castiglione Messer Marino per "fermo" da SOLĬDUM, per "adesso", tipico di tutto il centro-meridione, da MODO e fecìerene (marsicano) da FECĒRUNT, contro l'italiano "fécero" da *FECĔRUNT.

Prestiti lessicali

Numerosi i termini che il dialetto abruzzese ha recepito da altre lingue, come nell'antichità quella araba, tedesca, francese e spagnola, e, in tempi più recenti, quella inglese d'America, da parte degli emigrati di ritorno nei paesi d'origine.

Arabismi

Possono essere penetrati direttamente, durante le numerose incursioni sulle coste, bardasce per "bambino", diffuso nell'area adriatica pescarese-chietina, ma non nel teramano, che ha fregì , e nel peligno, che risponde con quatràle , la cui diffusione raggiunge l'aquilano e la vallata del Velino fino a Rieti , territori soggetti alle incursioni arabe, e harbìne o harbì nel teramano, in uso esclusivamente nei dialetti costieri e collinari, ma non nell'aquilano e nel sulmonese, dove si ha per derivazione romanza, rispettivamente sciróccu e sceròcche .

Non sono penetrati "albicocca", che non ha soppiantato precòche (dal latino PRECOQUUS), "arancia", che non ha rimpiazzato purtuàlle , "melanzana", che non ha sostituito mulegnane , mentre "carciofo" ha avuto l'adattamento in scarciòfe, -fene . Infine in alcune aree limitate fino alla generazione precedente era in uso cangarre per "oggetto mal ridotto", dall'arabo ḥangar "pugnale ricurvo".

Germanismi

La dominazione longobarda in Abruzzo, durata dal 571 all'880, ha lasciato traccia in numerosi toponimi, come ad esempio Scurcola Marsicana , Monte Scurcola , (da una radice skalk- ); Guardiagrele (da ward- ); Fara Filiorum Petri e Fara San Martino (dal sostantivo fara ); Pescosansonesco , Serramonacesca , Notaresco e l'etnico cevetésche con cui si denominano gli abitanti di Civitella del Tronto (dal suffisso -iskus ); Civitaretenga (dal suffisso -ingus ). Come per le altre varietà dialettali e per lo stesso italiano standard, l'influenza longobarda si è avuta anche nel lessico delle varietà abruzzesi: alcuni esempi sono i verbi arraffà per "afferrare con violenza" da HRAFFON; gualàne o ualàne per "bovaro, bifolco", da WALD; làppe per "orlo", da LAPPO; prétele o prètola per "sgabello" da PREDIL; stinganà per "malmenare" da SKINKO "stinco"; trescà per "trebbiare" da THRISKAN; sparagnà per "risparmiare" da SPARANJAN ; zìnne per "mammella" da ZINNA.

Francesismi

Tanto l'avvento dei Normanni nell' XII secolo quanto l'instaurazione del regno di Gioacchino Murat nell'epoca napoleonica in Italia Meridionale portarono ad un notevole arricchimento del vocabolario nelle terre conquistate, in misura ben maggiore di quanto fatto dalla precedente occupazione longobarda. A titolo di esempio: adaccià per "tritare il lardo" da HACHIER, bascùjje per "stadera" da BASCULE, buàtte per "barattolo" da BOÎTE, ciavàrre per "capretto" o "giovane pecora" da CHEVREL, ciummenìre per "camino" da CHEMINÉE, ciamòrre per "raffreddore" da CHAMOIRE (a sua volta dal latino CAMORIA), dammàgge,-àjje per "danno" da DOMMAGE, mbrundà per "dare in prestito" da EMPRUNTER, rùe per "viottolo" da RUE, sciàsse per "giubba" da (HABIT DE) CHASSE, spìngule per "spilla" da ÉPINGLE. [9]

Iberismi

Dal 1441 , con la conquista di Napoli da parte dell' aragonese Alfonso V , sino al 1713 , con la pace di Cateau-Cambrésis , eccettuata la breve parentesi di Luigi XII , l' Abruzzo fu parte, assieme alle altre regioni del Mezzogiorno , dei domini delle corone iberiche in Europa . Questo periodo, così prolungato, ha evidentemente arricchito di nuovi vocaboli le varie parlate del Regno di Napoli . Dal catalano si avranno: addunarse per "accorgersi" da ADONAR-SE, ammujìne per "fastidio" da AMOÏNAR-SE ( sp. AMOHINAR), arrendà per "affittare" da ARRENDAR, muccature per "fazzoletto" da MOCADOR (presente anche nello spagnolo), nzertà per "comprimere" da ENCERTAR. Più ricco il contributo dato dallo spagnolo : apprettà per "stringere, incalzare" da APRETAR, attrasse per "ritardo, arretrato" da ATRASAR, ciappe per "fermaglio" da CHAPA, mazzamurre per "vigliaccio" da MAZAMORRA, muciglie per "sacco" da MOCHILA, ndruppecà per "inciampare" da TROPICAR (antico castigliano), ngarrà per "indovina" da ENGARRAR, paliàte per "botte, percosse" da APALEAR, ramajétte per "mazzolino di rami o fiori" da RAMILLETE, sbuffettone per "schiaffo" da BOFETÓN, strafalàrje per "perditempo" da ESTRAFALARIO, ufàne per "vanitoso" da UFANO. [10]

Americanismi

Nell'effettivo, l'influenza varia da località a località; infatti, gli anglismi in questione sono legati indissolubilmente alla migrazione ed alla emulazione dei fonemi e lemmi che erano in uso nella loro permanenza negli USA. Purtroppo questi fonemi sono legati soltanto ad alcuni aspetti fondamentali dell'approccio alla lingua, per ragioni di scarsa padronanza del parlato straniero. Esempi di tal genere si ritrovano perlopiù in frase chiave per l'inizio di una discussione come: "Damme 'na djarre\giarre de vine!" (riferendosi il lemma djarre\giarre a jar, giara, brocca) o "Weilò, Maifrè!" (rarissimo e riscontrabile principalmente solo nelle zone spopolate durante la prima migrazione del novecento) o "Li tì la jabbe\jobbe?" (nel chietino si riscontra specialmente come sfottò ai compaesani italo-americani per la loro estroversione iniziale riferita solo all'argomento lavorativo); inoltre, vi sono altre esclamazioni come: samnabéicce! a Guardiagrele , o salmabbécce! a Francavilla al Mare per "figlio di buona donna!", marchètte per "mercato generale" e gèlle per "ragazza" a Introdacqua . [ senza fonte ]

Scambi lessicali

Essi sono notevoli, in particolare con l'altra sponda dell'Adriatico, e dimostrano sufficientemente l'esistenza di un dominio linguistico compatto e di una civiltà "adriatica" che si configura con suoi tratti qualificanti fin dalle origini. Gli abruzzesismi principali passati all'altra sponda sono kaškavale , dall'abruzzese adriatico caçecavalle per "caciocavallo", kolandra "specie di allodola", come nel dialetto di Scanno colandra o nell'abruzzese orientale calandre , otarasiti se per "allontanarsi", dall'abruzzese addarassà .

L'italiano degli abruzzesi

L'abruzzese distingue due livelli linguistici: quello dialettale, che definisce "parlare sporco", e quello italiano, che chiama il "parlare pulito o cibato", mentre parlà giargianese significa "parlare una lingua straniera", e perciò incomprensibile. Nell'ambito delle parlate locali, l'abruzzese distingue e ha coscienza della differenza tra il proprio dialetto e quello dei paesi vicini.

Dialettalismi

A livello fonetico l'abruzzese anche di media cultura, parlando italiano, si lascia inconsciamente sfuggire i seguenti errori di pronuncia, tipici del dialetto: 1) rendendo i nessi -nt-, -mp-, -ns-, -nc- in -nd-, -mb-, -nz-, -ng- . Ad esempio, molti pronunciano dende, gambagna, penza, ingenzo, mangare (rispettivamente per dente, campagna, pensa, incenso, mancare ), ma agli italofoni che si controllano accade di inciampare negli ipercorrettismi di questo genere: uncere, manciare , quanto per "quando", ecc; 2) raddoppiando le consonanti scempie: accellerare, commara, barrella, burrattino , o scempiando le vocali doppie: matutino, matone, machina, capuccino, inferiata , ecc; 3) riducendo la palatale schiacciata "gl" nella laterale "l": D'Azelio e viceversa Itaglia, oglio ; 4) usando l'aspirata sonora in iato o in voci che iniziano con le vocali a-, o- : idega per "idea", Ganna per "Anna", gotto per "otto"; 5) pronunciando in maniera palatalizzata s+t ed s+chia, -chio, -chiu : quešto, vešte, šchiavo, šchiaffo ; 6) realizzando lo iato nei dittonghi: Chìéti, bùòno, cùòre, queštïóne ; 7) nell'uso di forme verbali arcaiche come leggiavamo, sapavamo , e viceversa amevamo, parlevamo . Tuttavia nella grafia, che è controllata, è difficile che un abruzzese di media cultura cada in simili errori.

A livello lessicale hanno significato estensivo parole come pulito per "elegante", impressionato per "illuso, fissato", corto e lungo per "basso" e "alto" relativi a persona, restare o rimanere per "rimanere allibito, stordito, meravigliato", facciata per "pagina", sportelli per "scuri", fame per "appetito", giusto per "esatto". Oppure è accaduto che molti vocaboli abbiano perduto il significato originario, come villa per "giardino pubblico", premura per "fretta", angustiarsi per "inquietarsi", appurare per "sapere", calare per "scendere" e "portare giù", ecc.

A parte vanno considerati vocaboli che sono entrati nell'italiano, perché non vi è il corrispondente nella lingua nazionale: così centerba al femminile, che in italiano sarebbe "centerbe", oppure parròzzo con la "o" aperta pescarese anziché "parrózzo", scamorza per "mozzarella", stagione per "estate", ecc.

Gli abruzzesi che si controllano scambiano per dialettalismi vocaboli ed espressioni italiane, cercando di adoperare altri termini per evitare ogni possibile strascico dialettale: gli abruzzesi italofoni sono portati ad utilizzare anche troppo spesso e senza un giustificato motivo, dimenticare per "scordarsi", topo e non "sorcio", adirarsi e non "arrabbiarsi", mellone e non "melone", concesso e non "conceduto", perso e non "perduto".

Infine a livello morfosintattico , caratteristici sono l'uso neutro di lo (p.es. "l'acqua non lo bevo" ), l'aggettivo per l'avverbio: "lo fa facile" , anziché "facilmente", l'errato uso del riflessivo: "si ha mangiato un piatto di minestra" , l'uso dell'indicativo invece che del congiuntivo: "a ora che viene" per "prima che venga", l'uso del verbo transitivo per l'intransitivo: "salire la sedia", "entrare il letto", "scendere qualcuno o qualcosa", l'uso dell'imperfetto nelle proposizioni secondarie dipendenti da un verbo di "dire" all'imperativo: "dì che andasse" ; e infine l'uso dell'articolo al posto della preposizione semplice: "è andato alla scuola, alla messa", "ha preso la moglie", ecc.

Ortografia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ortografia dei dialetti d'Abruzzo .

Non esiste un'unica regola ortografica per trascrivere l'abruzzese; tale mancanza è probabilmente dovuta al fatto che l'eredita letteraria scritta di questo dialetto è minima. Tra i poeti contemporanei che hanno prodotto testi originali in abruzzese sono da ricordare Cesare De Titta , Modesto Della Porta , Alfredo Luciani , Vittorio Clemente , Ottaviano Giannangeli , Luigi e Alessandro Dommarco , Pietro Civitareale , Vittorio Monaco, Romolo Liberale , Giuseppe Tontodonati .

La caratteristica più vistosa del dialetto abruzzese è la presenza della e muta risultante dall'indebolimento delle vocali atone. Questo suono è indistinto, smorzato, ma non arriva mai alla soppressione totale della vocale. Spesso viene reso con una e . Questa e può essere soppressa nella scrittura se preceduta da una i tonica ( allegrìe > allegri', Ddìe > Diì', vìe > vì' ). I dialettologi propongono invece l'utilizzo del grafema ë . Altri, come Ernani Catena (dal vol. "Appunti di grammatica per scrivere il dialetto abruzzese" del 2008 collana "La cultura siamo noi" IRES-ABRUZZO) propone la 'e' non accentata quando non si pronuncia, e accentata quando si pronuncia es. "fenèstre". Inoltre la 'e' non si usa mai con il segno dieresi (la lingua madre (latino) non lo prevede, e non si sostituisce con l'apostrofo soprattutto all'interno della parola es. non si scrive "f'nèstr'" , poiché illeggibile, comunque la 'e' finale si mette sempre ma non si pronuncia.

Gli scritti in dialetto abruzzese comprendono spesso altre due lettere:

 • la j (i lunga) che sostituisce l'italiano gli (ad es. pajàre ) e raddoppia se preceduta da vocale tonica (ad es. pàjje 'paglia'); inoltre viene usata nel pronome (1.a persona) j' "io" e nei verbi pagare "pajà", faticare "fatijà", ecc.
 • la ç (c con la cediglia ) nelle parole che hanno un suono intermedio fra sci e ci , ad es. per distinguere fra caçe 'cacio' e casce 'cassa'.

Alcune alternanze nell'ortografia sono dovute alla particolare pronuncia di alcuni nessi consonantici, come:

 • consonanti sorde precedute da m , n , ad es. càmpe/càmbe 'campo', vènte/vènde 'vento', ncòre/ngòre 'ancora', pènse/pènze '(io) penso';
 • s davanti a t e d , talvolta scritta alla maniera introdotta da Finamore con il diacritico š , ad es. štanze , šdoppie , šdentate .

Come esempio di ortografia dialettale abruzzese, si riporta il testo della prima strofa della nota canzone Vola vola (Albanese-Dommarco, 1908).

Testo in ortografia popolare:

«Vulésse fà 'rvenì pe' n'ora sola lu tempe belle de la cuntentèzze, quande pazzijavàm'a vola vola e ti cupré di vasce e di carezze.

E vola vola vola e vola lu pavone; si tie' lu core bbone mo' fàmmece arpruvà.»

Testo in ortografia fonetica semplificata:

Vuléssë fà 'rvënì pë n'óra sóla/ lu tèmbë bbèllë dë la cundendézzë/ quànnë pazzijavàm'a volavólë/ e të cupré dë vàscë e dë carézzë./ E vola vola vola/ e vóla lu pavonë/ si tiè lu córë bbónë/ mó fàmmëcë arpruvà.

Testo in ortografia corretta:

Vulèsse f'arvenì pe' n'ora sola/lu tèmbe bbèlle de la cundendèzze,/quande pazzijavame a vvola vola e tti cuprè di vasce e ddi carèzze. E vola vola vola/ e vvola lu pavone/ si ttiè lu core bbone/ mo' fammece arpruvà.

Traduzione in italiano:

Vorrei far ritornar per un'ora sola/ il tempo bello della contentezza/ quando noi giocavamo a "vola vola"/ e ti coprivo di baci e di carezze./ E vola vola vola vola/ e vola il pavone/ se hai il cuore buono/ su fammi riprovar.

Blasone popolare dei singoli dialetti

 • Peculiare è la situazione nell' area vestina : molti centri distanti pochi chilometri fanno un uso totalmente diverso delle vocali. Caratteristico il dialetto di Penne che spesso sostituisce la "e" con la "o" (es. Pònne invece di Penne); il dialetto di Loreto Aprutino utilizza la "u" stretta (eu) (es. Luréte [Ly're:tə] invece di Loreto), e alla "o" pennese sostituisce una sorta di "e" gutturale con accentazione poco forte quasi centralizzata a schwa ( me' [mɜ] per "me"); il dialetto di Montebello di Bertona che fa largo uso di "u" sostituendola ad altre vocali (es. Abbruzzùse invece di Abruzzesi, Mundubbèlle invece di Montebello); il dialetto di Città Sant'Angelo che fa largo uso di "è" sostituendola ad altre vocali (es. Chi sti fè? invece di cosa stai facendo?, invece di io, Ciù Sand'Agnele invece di Città Sant'Angelo). In tale area sono ricompresi anche i paesi dell'alta valle del fiume Fino in provincia di Teramo ; in particolare, la sostituzione della "e" con la "o", insieme a quella della "a" con la "e" (es.: patène invece di patate, chèse in luogo di casa), si ritrova nel dialetto di Bisenti .
 • L'area teramana dev'essere stata uno dei centri di irradiazione dei frangimenti vocalici, al punto che essi sono ancora riscontrabili presso la parlata delle persone anziane finanche nella stessa città di Teramo , e di altri centri importanti, come Giulianova : in particolare nel capoluogo provinciale le originarie ĭ ĕ ē latine hanno prodotto esiti decisamente particolari diversi a seconda dei vocaboli: così "doménica" (lat. domĭnica ) ha dato dumàneche , ma "fréddo" (lat. frĭgidus ) ha dato frådde ['frɒddə], cioè con un suono intermedio tra la "a" e la "o" ma più vicino alla prima, "quéllo-a" (lat. ĭllum-a ) ha dato quàlle , "perché" (composto derivato dalla radice quĭd ) ha dato invece peccò , come pure "tré" (lat. trēs ) suona come trò , ecc. Anche la palatalizzazione di a deve aver avuto origine in questo territorio, risultando del tutto indipendente da quella romagnola: sempre proponendo esempi di Teramo, pare che dall'originaria ă sia derivato è ( sènde da sănctum ), mentre da ā si è prodotto un suono intermedio tra la "a" e la "e" che si potrebbe rendere graficamente con æ (ad es. štræde da strāta ). Questo fenomeno nelle altre due provincie dell'Abruzzo adriatico è molto più limitato e riscontrabile ormai solo nei centri montani. Pare infatti che i frangimenti non siano mai esistiti a Pescara , Chieti e Lanciano .
 • Caratteristici e originali sono i dialetti di Bussi sul Tirino (Pescara) e Pratola Peligna (L'Aquila): nel primo centro, evidente l'origine spagnola della "e" di congiunzione che assume la forma di "y" (cfr. mù y ttù ovvero io e te) oltre alla trasformazione in -aune del suffisso italiano -one ( mataune per mattone), presente pure a Pratola anche se con suffisso "-eune". Tra l'altro, la "y" di congiunzione è possibile trovarla in altri dialetti limitrofi e della Valle Peligna ( Prezza ). A Pratola Peligna e Lettomanoppello colpisce la pronuncia per i primi tre numeri (uno, due, tre), molto simile a quella francese, sia pure non derivi da quest'ultima ( èune, ddèu, tròi per un, deux, trois).
 • Facilmente riconoscibile è la parlata chietina , dalla caratteristica cadenza cantilenante, e dall'uso sistematico della -i finale in ogni parola seguita da un'altra iniziante per consonante: C'hann i fatte? per "Che hanno fatto?". È un fenomeno pressoché sconosciuto nel resto della regione, e forse in tutto il centro-meridione.
 • Nel dialetto di Bucchianico (Chieti), che differisce notevolmemente da quello di Chieti malgrado disti solo 8 km, i pronomi personali "me" e "te" diventano maje e taje ; gli infiniti in -are assumono la terminazione in (es. fare > , passare > passè , cercare > circhè , ecc.).
 • Nel dialetto di Fara Filiorum Petri (Chieti) e dintorni è da rilevare il raddoppiamento della m nelle prime persone plurali dei verbi, fenomeno sconosciuto nei centri limitrofi ( ce vedémme per "ci vediamo"), che poi si ritrova in modo più compatto nella Valle Peligna (tra Popoli e Sulmona ).
 • Le vocali della zona pescarese-teramana hanno un suono piuttosto aperto, che curiosamente fa avvicinare la pronuncia di tali aree simile a quella calabrese-siciliana, mentre nella provincia di Chieti hanno suono chiuso, tanto da far sì che gli abitanti vengano scambiati per pugliesi anche dagli stessi corregionali.
 • Nella coniugazione dialettale di più verbi andiamo a vedere che la radice del verbo non è uguale in tutte le persone. Esempio: vado - vajo, andiamo - jemo. Queste sono particolarità soprattutto della zona aquilana.
 • In parte della provincia di Teramo , come a Montefino , molti verbi al passato remoto terminano con -ozze. Ad esempio, jozze (andò), arvinozze (ritornò). In altre zone della stessa provincia vi è la desinenza -oje. Ad esempio, fuzzoje (fu).
 • Al di là delle influenze dovute alla comune dominazione borbonica, il dialetto di alcune zone è stato fortemente influenzato anche dalla transumanza che ha trasportato alcuni vocaboli dal tavoliere pugliese al dialetto abruzzese. Sorprendenti alcune definizioni pressoché identiche tra i dialetti dell' Altopiano delle Cinquemiglia e quelli del Subappennino dauno (es. fahùgne - dal latino favonius - usato sia a Rocca Pia (AQ) e sia a Troia (FG) per indicare il vento caldo e secco).
 • La recente vocazione turistica dell' Alto Sangro ha inoltre portato un massiccio afflusso turistico in tali zone proveniente dalla Campania e da Napoli in particolare. I dialetti locali - come quelli di Roccaraso e Castel di Sangro - hanno subito una forte influenza da questa pacifica "invasione", denotabile soprattutto nel lessico giovanile che a volte si tinge di note campane, relativamente distanti dal dialetto storico altosangrino.

Il dialetto nell'arte

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Poesia dialettale abruzzese e Musica in Abruzzo .

Note

 1. ^ F. Avolio, Bommèsprë. Profilo linguistico dell'Italia centro-meridionale. Gerni, San Severo, 1995.
 2. ^ Atlante linguistico italiano
 3. ^ Studio dell'Università di Padova Archiviato il 6 maggio 2008 in Internet Archive .
 4. ^ a b c Carta del Pellegrini Archiviato il 26 agosto 2007 in Internet Archive .
 5. ^ AIS, Sprach-und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, Zofingen 1928-1940
 6. ^ Buona parte di questo territorio faceva parte dell'Abruzzo e non del Lazio fino al 1927
 7. ^ Davide Boccia, Fonetica dei dialetti dell'Alta Val di Sangro . URL consultato il 14 settembre 2018 .
 8. ^ R. D'Alessandro, Past participle agreement in Abruzzese: split auxiliary selection and the null-subject parameter. University of Cambridge
 9. ^ dentronapoli.it , https://web.archive.org/web/20130903194537/http://www.dentronapoli.it/Dialetto_Napoletano/Alessia_Mignone_Francesismi_nel_dialetto_napoletano.pdf . URL consultato il 17 gennaio 2014 (archiviato dall' url originale il 3 settembre 2013) .
 10. ^ dentronapoli.it , https://web.archive.org/web/20140210192131/http://www.dentronapoli.it/Dialetto_Napoletano/Giovanna_Riccio_Ispanismi_nel_napoletano.pdf . URL consultato il 17 gennaio 2014 (archiviato dall' url originale il 10 febbraio 2014) .

Bibliografia

 • Alessio Giovanni, De Giovanni Marcello, Preistoria e protostoria linguistica dell'Abruzzo , Lanciano 1983, Itinerari.
 • (a) Avolio Francesco, Bommèspre. Profilo linguistico dell' Italia centro-meridionale , San Severo 1995, Gerni.
 • (b) Avolio Francesco, Note sulla variabilità linguistica nell'Appennino abruzzese , in «Nouvelles du Centre d'Études Francoprovençales René Willien» , Mélanges en souvenir de Marco Perron , 31, 1995, pp. 91–105.
 • Avolio Francesco, «Il Neutro di materia» nei dialetti centro-meridionali: fonti, dati recenti, problemi aperti , Contributi di filologia dell'Italia mediana , X, 1997, pp. 291–333.
 • Avolio Francesco, L' Abruzzo , in Manlio Cortelazzo et alii (a cura di), I dialetti italiani: storia, struttura, uso , Torino 2002, UTET, pp. 568–603.
 • Avolio Francesco, Il Molise , in Manlio Cortelazzo et alii (a cura di), I dialetti italiani: storia, struttura, uso , Torino 2002, UTET, pp. 608–625.
 • Avolio Francesco, Tra Abruzzo e Sabina. Contatti e reazioni linguistiche sui “confini” dialettali nel contado aquilano , Alessandria 2009, Edizioni dell'Orso.
 • Bielli Domenico, Vocabolario abruzzese , Casalbordino 1930, De Arcangelis.
 • Bigalke Rainer, Abruzzese , Languages of the world/materials , München - Newcastle 1996, LINCOM EUROPA.
 • Catena Ernani, Sci 'mbise chi t'à fatte e cchi t'à 'ngenerate , Chieti 2006, Noubs.
 • Catena Ernani, Appunti di grammatica per scrivere il dialetto abruzzese , La Cultura siamo noi , Chieti 2008, IRES ABRUZZO.
 • Crognale Luigi, Dizionario dei termini e dei concetti usati nel dialetto castellino (1855) , in Nicola Fiorentino e Michele Scioli (a cura di), Quaderni di Rivista Abruzzese , 23, Lanciano 1997.
 • (DAM) Giammarco Ernesto, Dizionario abruzzese e molisano , IV voll., Roma (1968-1985), Edizioni dell'Ateneo.
 • De Giovanni Marcello, Studi linguistici , Verona 1974, Anteditore.
 • De Giovanni Marcello, Studi linguistici , Pescara 1995, Istituto di Studi Abruzzesi.
 • Finamore Gennaro, Vocabolario dell'uso abruzzese (parlata di Gessopalena) , rist. anast. della prima edizione del 1880, Lanciano 1991, Carabba.
 • Finamore Gennaro, Vocabolario dell'uso abruzzese (parlata di Lanciano), rist. anast. dell'edizione di Città di Castello del 1893, Bologna 1967, Forni.
 • Giammarco Ernesto, Antologia dei poeti dialettali abruzzesi , Centro Studi Abruzzesi, Pescara 1958, «Attraverso l' Abruzzo».
 • Giammarco Ernesto, Storia della cultura e della letteratura abruzzese , Roma 1969, Edizioni dell'Ateneo.
 • (a) Giammarco Ernesto, Abruzzo antico e nuovo. Abruzzo italico e romano , Istituto di Studi Abruzzesi, Pescara 1973, Tipografia Ferretti.
 • (b) Giammarco Ernesto, Abruzzo dialettale , Istituto di Studi Abruzzesi, Pescara 1973, Tipografia Ferretti.
 • Giammarco Ernesto, Abruzzo , Pisa 1979, Pacini.
 • Giammarco Ernesto, Il dominio longobardo in Abruzzo , Roma 1994, Gruppo Editoriale Internazionale.
 • Hastings Robert, Abruzzo and Molise , in Martin Maiden and Mair Perry (a cura di), The dialects of Italy , London-New York 1997, Routledge, pp. 321–329.
 • (LIA) Giammarco Ernesto, LIA: lessico italiano-abruzzese. Vol. VII del DAM , Pescara 2008, Edizioni Tracce – Fondazione Pescarabruzzo – Fondazione Ernesto Giammarco.
 • Pansa Giovanni, Saggio di uno studio sul dialetto abruzzese , rist. anast. dell'edizione di Lanciano del 1885, Sala Bolognese 1977, Forni.
 • Savini Giuseppe, La grammatica ed il lessico del dialetto teramano , rist. anast. dell'edizione di Torino del 1881, Bologna 1971, Forni.
 • (TAM) Giammarco Ernesto, Toponomastica abruzzese e molisana , Roma 1990, Edizioni dell'Ateneo.
 • Tontodonati Giuseppe, Vocabolarietto dell'uso Abruzzese. Coinè dialettale pescarese, Pescara 2004, Istituto di Studi Abruzzesi.
 • Ugolini Francesco Alessandro, Testi volgari abruzzesi del Duecento , Torino 1959, Rosenberg & Sellier.
 • Verratti Vittore, Fonologia e morfologia del volgare abruzzese (parlata di Sant' Eusanio del Sangro) , Lanciano 1968, Cooperativa editoriale tipografica.
 • Villa Eligio, Grammatica e ortografia dei dialetti abruzzesi , L' Aquila-Roma 1992, Japadre.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni