Evaziune fiscala

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Evaziunea fiscală este un comportament contra legem care constă în eludarea obligației de plată a impozitelor

Termenul de evaziune fiscală , în știința finanțelor , indică toate acele metode menite să reducă sau să elimine impozitul de către un stat asupra contribuabilului cetățean sau companie prin încălcarea regulilor fiscale specifice de către acesta din urmă. De fapt, acesta constituie un fenomen dăunător în cadrul politicii fiscale implementate de un guvern și care contribuie la pierderea statului a unei părți deloc neglijabile din veniturile care îi revin ( venituri fiscale ). În mod similar evaziunii fiscale care urmărește același obiectiv cu strategii legale sau nereglementate.

Descriere

Pentru a oferi o măsură cantitativă a amplorii fenomenului de evaziune fiscală, atât individual, cât și colectiv, pe lângă furnizarea directă a sumei totale a fondurilor evitate, este posibil să se definească și să se calculeze indicele sau rata de evaziune fiscală definită ca raport între fondurile evitate și fondurile totale datorate statului pentru impozitare. Un alt indice macroeconomic este raportul dintre totalul fondurilor evitate și PIB .

Există, de asemenea, o variantă mult mai gravă a evaziunii fiscale , frauda fiscală , care are loc cu mecanisme sofisticate care creează o aparență de regularitate, sub care totuși evaziunea este ascunsă, îngreunând astfel activitatea de constatare a impozitului. administrare. Un instrument tipic de fraudă fiscală este includerea în contabilitate a facturilor de cumpărare false pentru a reduce veniturile impozabile. Veniturile din evaziune fiscală și fraude fiscale se încadrează în așa-numita economie ascunsă .

Evaziunea fiscală se pedepsește cu sancțiuni pecuniare și depășește un anumit prag pentru scăderea sumei impozabile, chiar și penal . Frauda fiscală, pe de altă parte, este pedepsită mult mai aspru decât simpla evaziune și întotdeauna și cu sancțiuni penale, având în vedere nivelul său de pericol extrem care poate compromite serios eficiența activității de evaluare a impozitelor.

În Italia, „frauda fiscală” direct legată de infracțiunea de contabilitate falsă a fost parțial dezincriminată prin excluderi, excepții și introducerea francizelor cu o serie de măsuri ale guvernului Berlusconi IV , ultima dintre acestea fiind Decretul legislativ din 27 ianuarie 2010 , nu. 39 .

Tipuri

Evaziunea fiscală poate fi implementată prin anumite comportamente desfășurate în situații foarte diferite. De exemplu:

 • să efectueze vânzări / administrare sau furnizare de servicii către cetățean / consumator fără emiterea unei facturi regulate [1] , bon fiscal sau bon (așa-numitele vânzări „negre” );
 • să efectueze operațiuni de vânzare / administrare sau furnizarea de servicii către cetățean / consumator cu emiterea unui document fiscal, dar pentru o sumă parțială [2] comparativ cu suma efectiv suportată (în timp ce în cazul anterior evaziunea este totală , deoarece nu există un document este emis);
 • întocmește declarații fiscale false, cu consecința eșecului sau declarației fiscale infidele și ulterior neplății impozitului efectiv datorat;
 • desfășurați o altă activitate economică decât orice regularizare: de exemplu, „dublă muncă nedeclarată” de către angajați (publici sau privați);
 • chiar și în contextul unei relații de muncă regulate, primiți o parte din salariu într-o formă nedocumentată (și, prin urmare, nu împovărați suma impozabilă) prin numerar (formă tipică de integrare sau recompensă răspândită în microîntreprinderi și întreprinderi mici);
 • după acordul între angajator și angajat, modificați natura articolelor care alcătuiesc fișa de plată , de exemplu prin alimentarea unor călătorii false (care nu sunt impozabile) pentru a deconta articolele impozitate (de exemplu, ore suplimentare sau bonusuri);
 • colaborarea cu clientul corporativ sau independent pentru a reduce sau evita în totalitate expunerea pe factură a sumei datorate sau pentru a modifica natura articolelor;
 • să transmită documente fiscale, chiar dacă emise, dar nu nominative (chitanțe sau chitanțe), subiecților care nu ar fi destinatarii reali, astfel încât aceștia din urmă să poată contabiliza costurile (pentru a reduce în mod fraudulos suma impozabilă);
 • să nu plătească impozite sau taxe pentru utilizarea serviciilor sau să nu îndeplinească obligații obligatorii; de exemplu, în Italia: evaziunea taxei de licență Rai , neaplicarea unei ștampile de impozitare , neplata taxei auto sau neascrierea unei polițe de răspundere civilă etc.

Într-un context pur profesional, adică atunci când relațiile client-furnizor sunt între companii sau între companii și lucrători independenți (relații B2B), clasamentele configurațiilor de evaziune fiscală sunt:

 • primirea de facturi pentru servicii false sau vânzări false de către așa-numitele „companii de hârtie”, deschise în singurul scop de a emite hârtie sau de a genera facturi false. Evident, aceste companii nu depun declarații de venit sau plătesc TVA, sunt înregistrate în numele unui nominalizat și sunt închise de îndată ce este convenabil sau pentru a evita consecințele penale. Avantajul este că oricine primește și înregistrează facturi false în conturi poate reduce suma impozabilă;
 • o variantă a facturării false este aceea în care furnizorul nu este o companie de hârtie reală, ci o companie reală care se împrumută să realizeze vânzări sau servicii false; acest lucru, însă, în funcție de tipul de activitate (sectoare în care plătitorii - cum ar fi persoanele fizice sau companiile mici - plătesc în numerar) sau prin comportament ilicit (sponsorizări supraestimate, donații false către cluburi sportive sau organizații non-profit etc.) are mult de numerar: prin urmare, poate întoarce o parte din acest numerar către client (de obicei redus cu un procent pentru a acoperi riscul și a avea profit) care, pe de altă parte, nu are (evident, anterior factura a fost plătită în mod regulat ). Această procedură are scopul de a putea obține numerar lichid atunci când, pe sectoare de activitate, nu ar fi posibil; aceasta, în practică, este o modalitate de a crea un fundal negru ; același mecanism poate avea loc între companii atribuibile aceluiași acționar;
 • subestimează, la sfârșitul anului, stocurile sau lucrările în curs (declarând mai puțin sau devalorizându-le) pentru a reduce veniturile impozabile [3] ;
 • supraestimarea sumelor documentate astfel încât clientul să poată deduce o sumă mai mare a costurilor sau să poată documenta cheltuielile care sunt de fapt inexistente sau umflate fals (adică supra-facturarea care este o altă variantă a facturării false);
 • supraestimarea, la sfârșitul anului, a stocurilor sau a lucrărilor în curs pentru a-și îmbunătăți poziția bilanțului față de potențialii creditori (de exemplu bănci), dobânditori sau clienți [4] ; acest rezultat se obține și prin supra-facturare (punctul anterior).

Nu este întotdeauna liniștit, în rândul cărturarilor sau al hotărârilor judecătorești [5] , dacă „ inversarea impozitului este considerată fiscală sau practicarea evaziunii evazivă sau ambii, deoarece depinde de mai mulți factori (natura, dimensiunea și structura persoanei care implementează) pentru a începe cu legea sistemului fiscal al statelor în cauză.

Complicitate în evadare

Evaziunea fiscală, chiar dacă este condamnată public sau oficial, este de fapt un fenomen care nu este adesea imediat, dar este acceptat dacă nu este solicitat în mod explicit, deoarece este extrem de convenabil și pentru plătitor (companie, consumator sau lucrător, în funcție de caz). În alte cazuri, ea a fost definită și de sociologi și economiști ca o formă de plasă de protecție socială [6] , răspândită și normală în zonele sărace și deprimate.

În ceea ce privește primul tip de îndeplinire enumerat printre tipuri sau eșecul de a emite facturi / chitanțe / chitanțe, este necesar să se facă câteva observații. Amploarea fenomenului în comerț sau în toate cazurile în care TVA este inclus în prețul de vânzare sau furnizare și, prin urmare, consumatorul este „obligat” să gândească în acești termeni, este foarte mic, practic absent în distribuția pe scară largă , de asemenea, pentru motive organizatorice interne (companii mari). Mai mult, în acest caz, cetățeanul nu are niciun avantaj în a nu avea eliberată chitanța, dimpotrivă pierde în cazul în care trebuie să afirme garanția și să dovedească achiziția.

În schimb, în ​​lumea meșteșugăresc și a profesioniștilor independenți, în care TVA-ul „de fapt” nu este inclus ”, amploarea evaziunii fiscale este mult mai mare. Mai mult, în aceste cazuri, cetățeanul nu dorește adesea documentul fiscal, întrucât în ​​acest fel nu trebuie să plătească TVA (cu excepția cazurilor în care achiziția este profesională, dar TVA-ul este descărcat). De fapt, în aceste cazuri se întâmplă adesea ca furnizorul să aplice o reducere la suma datorată și, cu acordul clientului, să nu emită factură / chitanță (de fapt, pe lângă faptul că nu trebuie să plătească TVA, va economisi și impozite și contribuții considerând că serviciul în negru nu are impact asupra venitului impozabil al furnizorului).

În unele cazuri (servicii medicale, renovări de clădiri, întreținerea sistemelor de încălzire etc.) amploarea acestui fenomen este redusă, comparativ cu alte sectoare, deoarece sunt cheltuieli care sunt parțial deductibile sau deductibile în declarația fiscală sau care trebuie dovedite pentru obligații legale.

Prin urmare, deși evaziunea fiscală este un fenomen deplorabil, este de asemenea adevărat că se bucură de o anumită coluziune, având în vedere că consumatorul are avantaje economice considerabile în a nu solicita factura. De fapt, în acele țări în care în mod istoric există reguli fiscale care permit tuturor să economisească impozite care trebuie plătite datorită consumului și achizițiilor făcute și documentate, evaziunea este redusă foarte mult: așa-numitul contrast al intereselor . „Salariul negru” este, de asemenea, foarte beneficiat de faptul că în unele țări, Italia, în frunte, există o mulțime de bani disponibili (nu numai în rândul lucrătorilor independenți și al întreprinderilor, ci și în rândul angajaților, deoarece mulți dintre ei sunt ei înșiși plătiți parțial în negru), precum și obiceiul de a folosi „plastic” pentru a cumpăra, în special servicii.

Chiar și evaziunea participativă între angajator și angajat (sau similar) în vigoare în companiile private este o formă care se bucură de o anumită popularitate datorită avantajelor neîndoielnice pentru ambii subiecți și, având în vedere disparitatea economică, pentru lucrător în special. Trebuie remarcat faptul că acest sistem de „rotunjire” este foarte răspândit în microîntreprinderi, în special în cele în care există o mulțime de fluxuri de numerar (magazine, baruri, restaurante, discoteci, birouri profesionale, magazine de artizanat, comercianți de stradă etc.) și în practica constituie un instrument „normal” pentru loialitatea și stimulentele angajaților. Cu cât dimensiunea și complexitatea companiei sunt mai mari, cu atât este mai rară utilizarea acestei forme de evaziune atât din motive de management (devine din punct de vedere material, anularea procedurilor contabile interne sau, în mod trivial, figura „proprietarului” nu există ) și din cauza deficitului sau absenței numerarului disponibil.

În ceea ce privește declarațiile fiscale, se poate observa că, în afară de angajații care au rețineri la sursă și veniturile obținute documentate de angajator (și, prin urmare, nu este posibil să se modifice în mod semnificativ), teoretic toți contribuabilii pe care îi pot efectua operațiuni de evaziune, care acționează asupra altor venituri, precum și asupra deductibilității și deductibilității.

În ceea ce privește „munca nedeclarată”, există două poziții diferite în acest sens: condamnarea și nepopularitatea pentru munca dublă a angajaților publici , solidaritatea, dacă nu chiar satisfacția pentru munca dublă în rândul angajaților din sectorul privat, văzuți ca muncitori grei, în special în sectorul bogat și productiv. zone. În alte cazuri, există activități (gândiți-vă la „repetări” acasă de către profesori sau absolvenți, servicii de menaj, grădinărit și servicii de îngrijire sau îngrijire) care se desfășoară în mod ilegal, atât ca locuri de muncă duble, cât și ca singură formă de venit (pentru șomeri): toate acestea sunt exemple de evaziune fiscală (și contribuții de asigurări sociale) acceptate în mod normal.

Tipuri de contribuabili

Metodele de evaziune pot varia în funcție de tipurile de contribuabili.

Prima macrotipologie include „marii contribuabili”, cei care au o cifră de afaceri, venituri și remunerații care depășesc 100.000.000 EUR. Acest tip include subcategoria „companiilor mai mari”, companii care în anul fiscal considerat au o cifră de afaceri sau venituri de cel puțin 150.000.000 de euro [7]

Al doilea tip include „contribuabilii mijlocii”, subiecții cu o cifră de afaceri sau venituri sau o remunerație cuprinsă între 5.164.568,99 EUR și 100.000.000 EUR.

Subiecții cu cifră de afaceri sau venituri sau remunerații pentru o sumă care nu depășește 5.164.568,99 EUR sunt considerați „contribuabili minori” [8]

Este necesar să se clarifice faptul că nu există o regulă generală care să reglementeze divizarea evaziunii fiscale între contribuabilii mari și cei mici. Cu toate acestea, contribuabilii mai mari folosesc scheme evazive care nu sunt la îndemâna unui mic comerciant datorită complexității lor.

Pentru o analiză concretă a comportamentelor evazive, ne-am concentrat în mod special pe TVA, care reprezintă, printre altele, cea mai mare taxă evitată în lumina datelor raportate în medie de NADEF pentru perioada de trei ani 2014-2016, cu o diferență între veniturile teoretice și venituri reale (decalaj fiscal) de 36 miliarde de euro dintr-un decalaj global de aproximativ 109,7 miliarde de euro [9]

Evaziunea taxei pe valoarea adăugată este, de asemenea, o manifestare a evaziunii impozitelor pe venit aferente acesteia


[1] Definiția contribuabililor majori, www.agenziaentrate.gov.it

[2] Circulara nr. 1/2018 al Guardia di Finanza, Manual operațional privind combaterea evaziunii fiscale și a fraudei, Vol. 1

[3] Raport privind evaziunea fiscală și de securitate socială, anexa NADEF, 2019

Evaziune fiscala

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Evitarea impozitului .

Fenomenul diferit al evaziunii fiscale nu este comparabil cu evaziunea fiscală . Spre deosebire de evaziunea fiscală, evitarea nu este prezentată ca fiind ilegală: de fapt respectă formal legile în vigoare, dar le ocolește în aspectul lor substanțial, frustrând motivul pentru care au fost aprobate.

Metode de măsurare a evaziunii

Potrivit cercetătorilor, evaziunea fiscală poate fi măsurată prin metode directe și indirecte [10] .

Printre metodele directe avem:

 • audit fiscal: constă în audituri și evaluări contabile pe un eșantion aleatoriu de contribuabili pe baza declarațiilor fiscale, a datelor privind evaziunea fiscală și a evaluărilor din anii precedenți [11] ;
 • eșantioane de interviuri: acestea sunt interviuri cu un eșantion aleatoriu de contribuabili pentru a încerca să își stabilească comportamentul, judecata asupra sistemului fiscal și moralitatea lor fiscală [12] ;
 • Metoda lui Franz: compară venitul lucrătorilor independenți cu venitul mediu al angajaților din companii cu caracteristici similare și din același sector economic, presupunând că venitul lucrătorului independent nu poate scădea niciodată sub venitul mediu primit de angajați [ 13] ;
 • metoda martorilor privilegiați: constă în interviuri cu persoane care, datorită poziției și experienței lor profesionale, dețin informații despre fenomenul analizat [14] ;
 • date administrative din controlul impozitelor și al contribuțiilor asupra companiilor: pot fi utilizate datele din activitatea de supraveghere a companiilor desfășurate de Agenția pentru venituri, poliția financiară, inspectorii de muncă și INPS etc. [15] ;
 • Modelul lui Feinstein ia în considerare două ecuații vectoriale: prima se referă la probabilitatea comiterii încălcării și se referă la potențialul evadator, în timp ce al doilea se referă la autoritățile de supraveghere și determină probabilitatea de a descoperi încălcarea condiționată de încălcarea comisă. Numărul infracțiunilor totale se obține prin scăderea infracțiunilor false din cele descoperite și adăugarea celor nedescoperite [16] .

Metodele indirecte sunt împărțite în modele economico-statistice și modele macroeconomice [17] .

Printre modelele economico-statistice se numără:

 • Cele mai importante modele monetare sunt trei [17] :
 • a) Abordarea raportului fix al lui Guttman între bancnote și depozite: compară raportul observat între banii lichizi și cererea de depozite (cecuri, carduri de credit și instrumente similare) cu același raport „normal”, fără economie ascunsă, în corespondența unei baze de referință an. Estimarea economiei subterane se obține înmulțind diferența dintre cele două rapoarte cu viteza de circulație a banilor în economia regulată [17] ;
 • b) Abordarea econometrică a lui Tanzi: ia în considerare alți factori care pot influența cererea de numerar, cum ar fi cardurile de credit, călătoriile pe cap de locuitor, urbanizarea, băncile comerciale, costul de oportunitate al deținerii banilor și compoziția veniturilor. Acești factori, aproximați prin intermediul variabilelor, dezvoltă modelul econometric al cererii de monedă [17] ;
 • c) Abordarea tranzacțională a lui Feige: se bazează pe teoria cantitativă a banilor MV = pT, deci dacă viteza de circulație a banilor V este constantă și dacă se cunoaște cantitatea de bani M, se poate calcula venitul total pT și scăzând această estimare din venitul regulat, obținem valoarea nedeclarată [18] ;
 • modelul indicatorului global Kaufmann și Kaliberda: folosește consumul de energie electrică ca un singur indicator fizic al tuturor activităților economice, de aceea nivelul activității subterane este calculat pornind de la cunoașterea valorii energiei electrice furnizate și a consumului de energie electrică. activități regulate [19] ;
 • modele compozite: ele explică economia subterană ca o consecință a acțiunii multor variabile [17] .

Modelele macroeconomice sunt:

 • abordarea inputului de muncă: oferta factorului de muncă este estimată de activitatea economică și dimensiunea companiei prin sondaje pentru a ajunge la o estimare a pozițiilor de muncă ale ofertei (gospodăriilor) și ale cererii (companiilor) pentru a identifica discrepanțele dintre cele două tipuri de date [17] ;
 • abordarea discrepanței venituri-cheltuieli: se bazează pe presupunerea că veniturile primite în economia ascunsă vor fi apoi cheltuite în economia obișnuită, prin urmare, prin calcularea cheltuielilor efective ale persoanelor, va fi posibil să se înțeleagă amploarea economie ascunsă. Diferența dintre măsura cheltuielilor naționale și măsura venitului declarat reprezintă astfel un indicator al mărimii economiei ascunse [20] ;
 • abordarea discrepanței dintre datele statistice și datele fiscale: observăm estimarea discrepanței dintre bazele de impozitare și / sau veniturile care rezultă din conturile naționale cu cele care decurg din declarațiile fiscale ale contribuabililor și se bazează pe determinarea a bazei impozabile efective [10] .

Efectele evaziunii

Evaziunea fiscală, pe lângă crearea de daune etico-morale a contribuabililor cinstiți prin eludarea principiului echității sociale în fața autorităților fiscale , reprezintă un nod central în analiza economică și politica economică consecventă a fiecărui stat, deoarece creează daune macroeconomice generalizate statului și comunității cu efecte negative chiar grave care se acumulează pe termen mediu-lung, caracterizându-se astfel ca un flagel social autentic în țările cu o rată mai mare de evaziune fiscală.

De fapt, eșecul recuperării fondurilor de către stat, pentru a fi utilizat în cheltuielile publice sau în finanțarea creșterii economice , creează pe de o parte o contribuție potențială la orice deficit public și, prin urmare, la crearea datoriei publice , pe de altă parte, lipsa măsurilor de stimulare.starea pentru creșterea economică însăși. Pentru a recupera datoria publică, statul, dacă nu poate, așa cum se întâmplă adesea, să recupereze integral fondurile din evaziune, este, prin urmare, obligat să reducă cheltuielile publice prin reduceri de finanțare către administrația publică și, prin urmare, o posibilă scădere a calității serviciilor publice oferite și / sau creșterea impozitării și a impozitului asupra contribuabililor (de exemplu, creșterea accizelor ) cu efectul creșterii sarcinii fiscale sau a taxei fiscale . Pe termen lung, în plus față de posibilele deservicii publice, o impozitare mai mare poate duce la o scădere a veniturilor consumatorilor, cu o scădere a consumului și, prin urmare, o scădere suplimentară a creșterii economice.

Cu toate acestea, există cei care susțin că prejudiciul economic, deși semnificativ și incontestabil pentru stat și administrația publică, este de fapt mai puțin pronunțat având în vedere întregul sistem economic , deoarece ar permite în orice caz o circulație mai mare a banilor , cu influențe pozitive. cel puțin asupra consumului și, prin urmare, asupra creșterii economice în sine. În realitate, chiar și statul ar avea această capacitate de a alimenta sistemul economic, cheltuind banii proveniți din venituri fiscale în îmbunătățirea serviciilor și lucrărilor publice oferite cetățenilor, precum și în promovarea inovației prin finanțarea cercetării științifico-tehnologice. , precum și operați o redistribuire a veniturilor.

Un alt efect important al înăspririi impozitării sau al sarcinii fiscale asupra cetățenilor contribuabili pentru a încerca să recupereze fondurile evitate, este dezavantajarea activității subiecților antreprenoriale , precum și limitarea activității normale de consum a consumatorilor: toate acestea pot crea un viciu cerc, generând o situație pentru unii nesustenabili, ceea ce împinge din ce în ce mai mulți contribuabili la evaziune, înrăutățind și mai mult situația, și / sau la fuga de capital și sectoare productiv-economice în străinătate, unde condițiile economico-fiscale-de muncă sunt mai bune, astfel afectând negativ creșterea economică a țării de origine, cu posibile stagnări sau chiar efecte recesive .

Recuperarea evaziunii ar putea, prin urmare, potențial să facă față și să rezolve două probleme distincte, cea a datoriei publice și cea a creșterii economice, într-un mod mult mai mare, mai rapid și mai eficient cu cât se apropie de suma totală a fondurilor evitate. Potrivit lui Ignazio Visco, evaziunea fiscală în Italia ar explica criza economică și criza datoriilor care au lovit țara în timpul marii recesiuni [21] .

Implicații economice și etice ale evaziunii fiscale

În rezumat, efectele evaziunii fiscale nu sunt doar reprobabile din punct de vedere economic, ci și etic, deoarece:

În plus față de aceste efecte directe, pot fi luați în considerare și câțiva factori etici secundari:

 • se creează situații de concurență neloială între operatorii economici care plătesc impozite și cei care le evită cu efect domino asupra tuturor subiecților economici interesați.
 • nu toți cetățenii pot sustrage impozitele cu aceeași ușurință, de obicei acest lucru este mai ușor pentru lucrătorii independenți decât pentru angajați;
 • Evaziunile fiscale parțiale sau totale, care demonstrează venituri mai mici decât realitatea, pot profita de servicii sau facilități (precum bonusuri fiscale , alocații familiale, reduceri la taxele școlare, locuințe subvenționate) prin scăderea acestor resurse celor care au dreptul la drept și necesitate. Prin urmare, evaziunea tinde să creeze disparități sociale între diferitele clase sociale.

Dezbateri publice, politice și filosofice

Opinia publică și forțele politice din Italia sunt destul de împărțite cu privire la atitudinea morală față de evaziunea fiscală. Unii cred că este un rău fiziologic și chiar necesar sau, în orice caz, justificabil într-un fel [22] .

Punctul de vedere al multor antreprenori ai întreprinderilor mici și mijlocii (PMA) adoptă de fapt o tehnică de neutralizare care constă în justificarea comportamentului lor evaziv prin atribuirea acestuia la niveluri prea ridicate de impozitare, nesustenabile pentru activitățile lor economico-comerciale; în caz contrar, ei raportează, de exemplu, că afacerea lor ar fi sortită falimentului în fața concurenței de prețuri a produselor din țări străine (de exemplu, Orientul Îndepărtat ), denunțând astfel indirect necompetitivitatea substanțială a afacerii lor pe piața globalizată .

Un exemplu al acestei atitudini „neutralizante” poate fi găsit într-o declarație în care Silvio Berlusconi afirma că „dacă există un stat care cere o treime din ceea ce câștigi, atunci impozitarea ți se pare corectă. Dar dacă el îți cere 50-60% din ceea ce câștigi, așa cum se întâmplă în cazul întreprinderilor, ți se pare un lucru nejustificat și te simți, de asemenea, puțin justificat să institui proceduri de evitare și, uneori, chiar de evaziune ” [23] .

Pe de altă parte, economistul Milton Friedman a spus într-un interviu din 1994, referindu-se la Italia, că în cazurile de mare ineficiență a gestionării financiare a statului, evadatorul de impozite este comparabil cu patriotul, deoarece fură resursele unui sector public sunt extrem de ineficiente, menținându-le în sectorul privat al producției și consumului. [24]

În fața acestei critici, experții fiscali tind să sublinieze în schimb principiul progresivității cotei de impozitare cu venitul sau profitul produs.

În unele cazuri specifice există linii de gândire care chiar consideră că este necesar din punct de vedere etic (ca și în cazurile de obiecție fiscală față de cheltuielile militare ). Au apărut și voci în apărarea unor personalități sportive și de divertisment cunoscute: de exemplu, s-a declarat, cu privire la cazul de evaziune fiscală constatat pentru Valentino Rossi , că „este absurd faptul că unul dintre cele mai mari talente sportive din țara noastră este tratat de contribuabilul ca o oaie de tuns ” [25] .

Pe de altă parte, există cei care au mers atât de departe încât să compare evaziunea fiscală cu furtul . De exemplu, Tommaso Padoa-Schioppa a trebuit să declare: «Celor care spun că punem mâinile în buzunarele cetățenilor, eu răspund că evadatorii de impozite au pus mâinile în buzunarele statului, al altor cinstiți cetățeni. Încălcând astfel nu numai a șaptea poruncă , ci și un principiu de bază al coexistenței civile " [24] ; chiar și Pier Ferdinando Casini a afirmat: „Nu lupți împotriva evaziunii fluturând cătușe și lațe, ci vai de un centru-dreapta care ridică steagurile evadatorului de impozite care este hoț” [26] . Addirittura, il 9 gennaio 2012 , Antonio Catricalà , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Monti , in riferimento alla crisi economica in atto , ha dichiarato che «chi evade in un momento come questo tradisce la Patria » [27] . Il 18 gennaio 2012 , il Presidente del Consiglio Mario Monti , ha dichiarato che «chi oggi evade [...] offre ai propri figli, in definitiva, un pane avvelenato» [28] . Infine, il 23 gennaio 2012 , il cardinale Angelo Bagnasco ha dichiarato che «evadere le tasse è peccato » [29] .

Per quanto riguarda i paragoni con il furto, sotto il profilo tecnico-giuridico è un dato acquisito che tale espressione può essere applicata solo al concetto di proprietà : vale a dire che può essere considerato "furto" solo l'appropriarsi, in modo illecito, di beni (materiali o morali) altrui. Inoltre, almeno sin dai tempi del filosofo John Locke ( 1632 - 1704 ) - uno dei padri del pensiero economico moderno - la proprietà deriva direttamente dalla produzione : ciascuno è il legittimo "proprietario" di ciò che crea e produce. Sotto questa ottica, le tasse non versate allo Stato non possono essere considerate un "furto", poiché si tratta di denaro il quale, in assenza del cosiddetto "ladro" (cioè l'evasore), non sarebbe mai stato prodotto. In altre parole, un soggetto che produce reddito , sottraendolo tutto o in parte all' Erario , è lui stesso - in ultima analisi - il generatore di quel reddito che, altrimenti, non sarebbe mai esistito e sul quale, di conseguenza, il fisco non avrebbe mai potuto vantare diritti. Non concorrere al bene comune dello Stato, cioè non pagare le tasse, è certamente un comportamento illecito che va sanzionato, ma non è né tecnicamente, né giuridicamente corretto definirlo "furto": non è l'evasore a sottrarre denaro dell'Erario, ma è lo Stato a prelevare denaro di proprietà dei cittadini che lo stesso Stato compongono, tassando il reddito . Se, quindi, definire l'evasore "ladro" può apparire come una forzatura giuridica, è invece più adeguata - e, se non altro, moralmente ed eticamente ineccepibile - la definizione usata nella campagna anti-evasione promossa dall' Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'economia e delle finanze nel 2011 ; in questa campagna l'evasore fiscale viene bollato come "parassita della società" [30] .

È inoltre opportuno sottolineare che, in assenza del soggetto in questione, lo Stato non sarebbe neppure gravato dagli oneri derivanti dall'utilizzo da parte dell'evasore di beni e servizi pubblici, per cui quella percentuale della ricchezza da esso prodotta e corrispondente al costo dei servizi è da ritenersi comunque dovuta ab origine alla collettività e la sua non corresponsione è evidentemente assimilabile a un furto .

A quest'ultima osservazione si può anche aggiungere che l'evasione è da condannare senza mezzi termini, anche e soprattutto in un'ottica di economia liberale e di mercato , perché - come ha scritto il giornalista Nicola Porro -: «Chi ruba i soldi al fisco fa concorrenza sleale agli onesti. E soprattutto in momenti di crisi rischia di sopravvivere a danno dei galantuomini. La bottega o l' impresa che non paga il dovuto ha un vantaggio competitivo ingiusto nei confronti dei corretti. Vince chi truffa lo Stato con più abilità. E non chi lavora e produce meglio. L'evasione trucca la partita della libera concorrenza » [31] .

Esistono infine correnti di filosofia politica che si rifanno al libertarianesimo (o libertarismo o ancora anarco-capitalismo) americano (Murray Rothbard, Hans Herman Hoppe, Walter Block) e alla scuola austriaca di economia (Von Mises, Von Hayek) che invertono totalmente il punto di vista. Essendo il cittadino il legittimo proprietario della ricchezza prodotta, è lo Stato a configurarsi come "ladro" in quanto "espropria" il lavoratore di parte del suo reddito. La relazione tra il lavoratore e lo Stato infatti non è di tipo volontaria (contrattuale) e il lavoratore è obbligato a corrispondere allo Stato quanto esso richiede. Alcuni libertari arrivano a paragonare lo Stato alla Mafia in quanto entrambi offrono servizi non richiesti ed entrambi obbligano la controparte, con mezzi coercitivi, a pagarli. Secondo i libertari si dovrebbe procedere a una riduzione dello Stato ea una sostituzione nella fornitura di servizi da parte di privati sul libero mercato che stringano con i cittadini un rapporto di tipo contrattuale.

Dati sull'evasione fiscale

I dieci paesi con maggior evasione fiscale al mondo per l'anno 2011. Nel 2011 è stimata nel 5% dell'economia globale. [32]

Nel mondo

In totale l'evasione fiscale mondiale ammonta a una cifra tra i 21 000 ei 32 000 miliardi di dollari, pari al PIL di Stati Uniti , Giappone e Germania messi insieme [33] .

OCSE: Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information

A maggio 2013 circa 65 Paesi hanno sottoscritto il protocollo proposto da OCSE Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information , per imporre nuovi obblighi di informazione sui conti bancari, sui fondi comuni e su altre partecipazioni in mano a clientela internazionale. Nel settembre 2013, il G20 adotta lo standard OCSE come strumento per la International Tax Compliance .
A maggio 2014, circa 100 Paesi hanno dichiarato in forma ufficiale l'intenzione di implementare lo scambio automatico di informazioni a cadenza annuale, di cui almeno 40 si sono impegnati ad avviare questo progetto entro il 2017. Fra i pochi Paesi non firmatari, abbiamo: Panama , Caraibi , Stati Uniti d'America .

Gli USA già adottavano dal 2010 un protocollo in parte simile al CRS: il Congresso ha approvato il Tax Compliance Act Foreign Account , o FATCA, per cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha cominciato a perseguire le banche svizzere che consentono l'evasione fiscale. La FATCA obbliga alcune imprese finanziarie a far conoscere all'Internal Revenue Service eventuali conti esteri detenuti da cittadini statunitensi.
Le differenze principali fra CRS e FATCA, sono il fatto che il FATCA presume accordi bilaterali fra Paese e Paese, e il più ristretto perimetro di azione cioè che il FATCA non impone obblighi di informativa e controllo sui conti e depositi di cittadini stranieri negli USA.

In Europa

Paese Evasione fiscale
(miliardi di €)
Evasione fiscale
per PIL (%)
Evasione fiscale
proporzione al budget
dell'assistenza sanitaria (%) [34]
Italia Italia 190,9 23,28 172,3
Germania Germania 125,1 10,10 44,0
Francia Francia 117,9 11,09 61,0
Regno Unito Regno Unito 87,5 9,63 43,1
Spagna Spagna 60,0 14,71 85,4
Polonia Polonia 34,6 21,66 181,0
Belgio Belgio 30,4 14,99 93,5
Paesi Bassi Paesi Bassi 22,2 8,29 38,5
Grecia Grecia 19,9 26,11 235,7
Danimarca Danimarca 17,5 12,84 74,2
Svezia Svezia 16,9 8,07 40,9
Romania Romania 16,2 29,51 262,0
Austria Austria 12,9 8,25 48,7
Portogallo Portogallo 11,0 16,09 103,1
Finlandia Finlandia 10,7 10,92 69,8
Ungheria Ungheria 9,1 18,78 171,7
Rep. Ceca Rep. Ceca 8,8 14,15 87,6
Irlanda Irlanda 6,9 10,57 49,7
Slovacchia Slovacchia 5,4 18,52 125,0
Bulgaria Bulgaria 3,8 24,20 197,6
Croazia Croazia 3,5 18,43 139,9
Lituania Lituania 3,1 24,36 187,4
Slovenia Slovenia 2,6 16,28 109,8
Lettonia Lettonia 1,7 20,03 214,6
Cipro Cipro 1,6 21,61 302,9
Lussemburgo Lussemburgo 1,6 7,98 60,7
Estonia Estonia 1,4 16,99 135,4
Malta Malta 0,9 25,42 -

Svizzera

IlConsiglio federale svizzero nella persona della consigliera nazionale Margret Kiener Nellen (PS/BE) ha presentato una mozione domandando di colmare le lacune di controllo e legislative note alle autorità fiscali; il rischio è che la Confederazione rimanga una piazza per il denaro sporco. La riforma, lanciata dall'allora consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, avrebbe permesso ai Cantoni di obbligare le banche a fornire informazioni concernenti un cliente in caso di sottrazione d'imposta. Una stima dell'evasione fiscale in Svizzera è di 103,4 miliardi di franchi svizzeri , l'equivalente di un'imposta sul reddito di 20,7 miliardi (con aliquota del 20%). Per quel che concerne i valori patrimoniali detenuti da svizzeri presso banche locali, la legislazione non prevede un sistema di notifica, ma la riscossione di un'imposta preventiva. Il Parlamento ha ridotto il termine di decadimento per la sottrazione d'imposta da 15 a 10 anni (quello per la frode fiscale è a 15 anni). La prescrizione assoluta a 10 anni. [35]

In Italia

In Italia ci sono due principali fonti di dati statistici sull'evasione fiscale. La prima sono studi basati su questionari e interviste a campioni di cittadini, come quelli condotti dall' EURES . Questi studi ci dicono, per esempio, che per alcune categorie il tasso di evasione arriva intorno all'80% [36] . Tuttavia, tali dati sono soggetti alle limitazioni di questo tipo di studi, come la rappresentatività statistica dei campioni e la possibilità che gli intervistati non diano risposte affidabili.

La seconda fonte di dati sono stime condotte dall' Istat , e dall'Ufficio Studi dell' Agenzia delle entrate , integrando dati amministrativi sulle dichiarazioni IRAP con dati statistici sulla contabilità nazionale. Tali studi [37] ci dicono che l'evasione raggiunge circa il 18% del PIL, e permettono anche un'analisi su base regionale e di categorie. Queste stime sono basate su misure indirette dell'evasione, soggette ad ampie fluttuazioni statistiche e con una bassa risoluzione temporale e geografica [38] . Complessivamente l'evasione fiscale in Italia nel 2012 è stimata, secondo alcuni studi, in circa 120 miliardi di euro l'anno (media di 2000 euro a persona) il cui recupero totale garantirebbe ad esempio un recupero o azzeramento dell'intero debito pubblico , che nel 2012 ammonta a circa 1900 miliardi di euro, in soli 16 anni [39] .

In particolare nel 1981 l'evasione fiscale in Italia ammontava a circa 28 000 miliardi di lire, equivalente al 7-8% del PIL. Trent'anni dopo questa quota è salita appunto fra il 16,3% e il 17,5% del PIL, per un totale che oscilla, secondo altri studi, tra i 255 ei 275 miliardi di imponibile sottratto all' erario [40] con forti ripercussioni sul deficit pubblico e sul conseguente debito pubblico. Secondo alcuni studi tali valori collocano l'Italia al 1º posto in Europa per evasione [41] e al terzo posto tra i paesi dell'area OCSE [42] .

Da un punto di vista geografico, nel Nord Italia, dove si realizza la quota più rilevante di affari e del reddito, si evade di più in valore monetario assoluto, mentre il Sud ha il primato per numero di evasori [42] .

Anni 2010-2015

Il tax gap , la differenza tra imposte e contributi teorici e quelli effettivamente versati, ammonta a 109,5 miliardi (anno di riferimento 2015), di cui 11,6 per le sole entrate contributive. L' IVA è l'imposta più evasa, con 35,5 miliardi di Euro. L'evasione IVA produce conseguente evasione di altri tributi come IRAP , IRES e IRPEF da lavoro autonomo e impresa producno evasione per altri 48,8 miliardi di Euro all'anno. La propensione a evadere è del 23,5%, ma se si escludono i lavoratori dipendenti il risultato cambia molto: ogni 100 Euro di tasse e contributi teorici ne vengono evasi 35. Dato ancor più elevato, alla sola IRPEF da lavoro autonomo e impresa: ogni 100 Euro dovuti ne mancano 67,6. Il tax gap per gli anni 2010-2015, calcolati nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" del Comitato ministeriale di Enrico Giovannini , mostrano una stabilità del tax gap: la media nell'ultimo triennio osservato si ferma a 109 miliardi, in linea con il 2015 e solo in leggera flessione rispetto al picco di 110,7 miliardi del 2014.

Gli studiosi classificano due tipi di tax gap , uno che deriva da omessa dichiarazione ( assessment gap ), l'altro che deriva da omessi versamenti ( collection gap ). Il primo caso è la volontà, l'intenzione di evadere. Nel secondo non si hanno i mezzi per pagare o si commettono errori. In entrambi i casi si tratta di comunque di evasione.

Nel periodo 2010-2015 il gettito mancante riferito a IRPEF da lavoro autonomo e impresa, IRES, IRAP, IVA, locazioni e canone Rai è stato pari in media a 87,3 miliardi di Euro all'anno. 12,8 miliardi sono imputabili al collection gap , ovvero omessi versamenti ed errori, mentre l' assessment gap risulta di 74,6 miliardi di Euro. I 13 miliardi di Euro del collection gap sono un valore vicino a quello del recupero di evasione, sottratte le imposte straordinarie come la voluntary disclosure o la regolarizzazione delle cartelle. I 74,6 miliardi di Euro dell' assessment gap sono stabili negli anni. [43]

Tax gap 2015-2016

Il "tax gap" fiscale vede in cima alla lista dei paesi Unione europea l'Italia con 190,9 miliardi di Euro secondo lo studio del gruppo del Partito del Socialismo Europeo di Richard Murphy , professore in economia politica internazionale alla City University (Londra) . L'indagine, elaborata su dati riferiti al 2015, prova a quantificare la perdita generata dal non pagamento delle imposte nei paesi membri della UE. Il tax gap può essere inteso sia come un "tax policy gap" ovvero la scelta governativa di esentare alcuni settori o categorie di contribuenti, penalizzando le entrate complessive, sia come "tax compliance gap" ovvero lo scarto fra il gettito che dovrebbe essere raccolto al pieno di efficienza di un sistema fiscale e il gettito davvero contabilizzato da uno Stato. L'indagine si focalizza solo sul secondo caso rappresentando l'evasione fiscale vera. Il calcolo presenta tre indicatori:

Nei vari paesi europei, il gap medio di tasse evase oscilla dal minimo del 7,98% in Lussemburgo al massimo del 29,5% in Romania . L'Italia si colloca fra i paesi più inclini all'evasione sia in valori percentuali, con un tax gap del 23,28%, e soprattutto in valori assoluti con circa 190 miliardi di Euro, 65 miliardi in più rispetto ai 125 della Germania e circa 73 miliardi in più rispetto ai 117,9 miliardi della Francia; solo nel 2016 con un totale di 35,9 miliardi di Iva non incassata l'Italia è al primo posto in UE. [44]

Reato penalmente perseguibile

La norma di riferimento è il Dlgs 74 del 2000, modificato dal Dl 138 del 2011. Le condotte che configurano un reato e le relative sanzioni, sono:

 • dichiarazione fraudolenta : imposta minima evasa pari a 30.000 euro, i redditi non dichiarati superano il 5% del totale o comunque 1 milione di euro, reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;
 • dichiarazione infedele : l'imposta evasa è superiore a cinquantamila euro, i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i due milioni di euro, reclusione da 1 a 3 anni;
 • dichiarazione omessa : l'imposta evasa è superiore a trentamila euro, reclusione da 1 a 3 anni;
 • emissione di fatture false : a prescindere dall'utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall'importo, reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;
 • occultamento o distruzione di documenti contabili : reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Per tutti questi reati non si applica la sospensione condizionale della pena se l'imposta evasa supera:

 • il 30% del volume d'affari;
 • i 3 milioni di euro.

Segnalazioni dei cittadini

In Italia un'altra fonte di dati sull'evasione sono le segnalazioni dirette dei cittadini. Quelle fatte al servizio 117 [45] della Guardia di Finanza sono statisticamente rare e poco rappresentative poiché il cittadino deve dichiarare le proprie generalità per l'inchiesta fiscale. Inoltre tali dati non vengono resi pubblici a livello statistico .

Sempre in Italia a partire dal maggio 2008 è attivo un nuovo meccanismo per la raccolta di dati sulla base di segnalazioni anonime. Il sito sociale www.evasori.info [46] [47] [48] [49] permette infatti a chiunque di effettuare tali segnalazioni senza però identificare né il segnalatore né l'evasore, ma raccogliendo dati su zone geografiche (alla risoluzione di quartieri nelle grandi città) e categorie, usando la stessa classificazione di attività economiche usata dall' Agenzia delle Entrate . I dati vengono visualizzati su mappe mash-up e un motore di ricerca permette di accedere ai dati per categorie, province, cifre, e date. Anche in questo caso però, le segnalazioni non hanno garanzie assolute di attendibilità, ma solo per via statistica, in quanto in teoria possono esserci casi di segnalazioni inventate o imprecise.

Il caso delle slot machine

Un'indagine della Guardia di Finanza ha ipotizzato l'esistenza di 98 miliardi di Euro di canoni non riscossi dai Monopoli di Stato , relativo al mancato collegamento alla rete Internet dei Monopoli di Stato e alla manomissione dei sistemi di controllo di vincite e incassi nelle slot machine e videogiochi. Tuttavia, il procedimento di fronte alla Corte dei Conti si è concluso con una sentenza di condanna al pagamento di soli 2,5 miliardi di Euro [50] anziché della cifra originariamente ipotizzata. In concomitanza, il comandante del Gruppo Anticrimine Tecnologico della Guardia di Finanza Umberto Rapetto fu rimosso dall'incarico e rassegnò le dimissioni. Dalla Finanziaria del 2010, è obbligatorio che le concessionarie del gioco abbiano sede legale in un Paese europeo, e che debbano essere pubblici i dati dei soci che detengono partecipazioni in tali società [51] [52]

Possibili contromisure

Il problema dell'evasione fiscale è un argomento importante all'interno del dibattito politico per via dei suoi molteplici effetti negativi sull'economia di un paese sopraesposti. Le posizioni per quanto riguarda le contromisure sono le più varie, ma si possono sintetizzare essenzialmente in due approcci o posizioni contrapposte:

 • Pagare tutti per pagare meno

Ovvero quando l'evasione sarà sconfitta, o perlomeno ridotta, le tasse potranno essere ridimensionate per tutti (abbassamento di accise e aliquote a posteriori), con beneficio generalizzato per la società in termini di consumi e di investimenti a favore della crescita economica e occupazionale. I sostenitori di questa posizione ritengono quindi che un maggiore impegno sia necessario da parte dello Stato nel colpire gli evasori fiscali aumentando la vigilanza e il controllo e inasprendo l' ammenda pecuniaria per gli evasori scoperti come misura deterrente e repressiva. Questa posizione viene tuttavia ritenuta da alcuni semplicistica, ad esempio dall'economista canadese Pierre Lemieux : «Questo è un ritornello semplicistico [...] il governo prenderà tutto quello che potrà, e spenderà quello che il traffico permetterà. [...] Se i canadesi che oggi lavorano sul mercato nero cominciassero a pagare le loro "giuste" tasse, semplicemente gli introiti e le spese del governo aumenterebbero della differenza.» [53] .

 • Pagare meno per pagare tutti

Un secondo modo per contrastare l'evasione fiscale sarebbe quello di abbassare le aliquote a priori. In questo modo si otterrebbe un ampliamento della base imponibile , poiché i contribuenti, trovandosi a dover pagare tasse ridotte, sarebbero meno invogliati a correre rischi relativi ad accertamenti fiscali o sanzioni pecuniarie, ma stimolati a versare all' Erario [54] .

I sostenitori del primo metodo sottolineano che esso includerebbe anche il secondo una volta recuperati i fondi dovuti allo Stato. In ogni caso ciascun metodo proposto non porta a un recupero da evasione di tipo deterministico, cioè certo e quantificabile, e per questo il recupero da evasione spesso è una voce critica ovvero non pienamente affidabile all'interno dei piani rigorosi di risanamento dei conti pubblici da parte dello Stato.

Tracciabilità dei pagamenti

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Tracciabilità dei pagamenti .

Un altro possibile metodo per ridurre l'evasione fiscale è quello di garantire una più robusta tracciabilità dei pagamenti ottenibile col maggior ricorso alla moneta elettronica : ad esempio, con l'uso più diffuso di carte di credito e assegni non trasferibili in sostituzione del più tradizionale contante , abbassando ad esempio la soglia massima del pagamento in contanti [55] . Il governo Monti ha fissato il limite massimo del pagamento in contanti a 1.000 euro; in precedenza, la previsione di una soglia massima del pagamento in contanti era stata abrogata dal quarto governo Berlusconi e poi reintrodotta, con l'aggravarsi della crisi economica , nell'estate 2011, attestandola su un livello pari a 2.500 euro. [56] . Il governo Renzi dal 1º gennaio 2016 ha innalzato il tetto a 3000 € [57] .

D'altra parte la lotta all'evasione mediante la limitazione all'utilizzo dei contanti non è efficace laddove le parti si accordano per una transazione priva di documento fiscale (nero) oppure con documento fiscale ma per un importo parziale: è chiaro che in questi casi, se il cliente ha disponibilità di contante, qualsiasi tetto al suo utilizzo è del tutto inutile. Medesima osservazione vale nel caso di pagamento (totale o, più frequentemente parziale [58] ) del lavoratore da parte del datore di lavoro, situazione tipica da micro e piccola impresa: in questo caso l'alterazione è sul cedolino paga .

Pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi

Il viceministro dell'Economia nel secondo Governo Prodi , Visco , con provvedimento del 5 marzo 2008 , ha per la prima volta autorizzato la pubblicazione su Internet delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno 2005; ne ha però disposto la sospensione lo stesso giorno, dopo poche ore. [59] Le polemiche scaturite sono legate da un lato all'esigenza della tutela della privacy dei cittadini e, dall'altro, all'esigenza di trasparenza e lotta all'evasione fiscale. L'idea è tornata in auge nel 2011 per mano del ministro dell'Economia Giulio Tremonti a seguito del peggioramento della situazione dei conti pubblici in Italia.

Le dichiarazioni dei redditi sono invece da anni pubblicate via Internet in alcuni paesi europei . In Finlandia , le dichiarazioni dei redditi possono essere consultate mandando un SMS con il telefonino a un numero prefissato, al costo di 1,90 (nel 2008). [60]

Redditometro

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Redditometro .

Al fine di individuare la platea di potenziali evasori, è stata proposta, da più parti, l'adozione di strumenti giuridici che consentano l'accertamento del reddito reale misurando la compatibilità tra quanto dichiarato al fisco e il livello dei consumi sostenuti dal soggetto ( redditometro ) [55] . Il sistema sarebbe facilitato dall'adozione di robusti sistemi per la tracciabilità dei pagamenti (si veda la relativa sezione ).

Questi risultati hanno indotto Richard Thaler , economista comportamentale , in un articolo sul New York Times [61] , a suggerire ai governi di paesi ad alta evasione nell'Europa meridionale di prendere in considerazione l'adozione di simili misure [62] .

Scudo fiscale

In Italia, sotto il governo Berlusconi IV , è stato anche praticato una forma molto discussa di condono fiscale , noto come scudo fiscale , come misura per favorire il rientro di capitali non dichiarati dall'estero. Esso tuttavia, consentendo sgravi fiscali, si muove in direzione opposta al recupero di fondi da evasione inquadrandosi quindi più in un contesto di misure anti- elusione fiscale .

Ispettori comunali di "congruità"

Una proposta per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale è stata avanzata da Silvio Berlusconi durante la campagna elettorale delle Politiche 2008 .
Il leader del PDL , dando corpo a un'idea che Giulio Tremonti va sostenendo da alcuni anni, ha ripetutamente affermato che per colpire quei «troppi italiani che fanno i furbi» [63] , dovrà rendersi indispensabile l'aiuto delle amministrazioni comunali . L'Ufficio Tributi di ogni Municipio dovrà dotarsi di specifici ispettori, i quali avranno il compito di verificare quanto i redditi dichiarati dai contribuenti di ciascun Comune siano congrui col loro effettivo tenore di vita. In parole povere, una persona che dichiara un reddito basso o, addirittura, inesistente, ma che dispone invece di beni di lusso (ville, auto costose etc.), è più facilmente "stanabile" da chi - le amministrazioni locali - ha una maggiore e più capillare capacità di verifica e di controllo sul territorio .

Questa visione ha iniziato a prender corpo proprio nel 2008 . Infatti, un provvedimento emesso dall' Agenzia delle Entrate ha disposto che i Comuni italiani potessero accedere a dati fiscali e di natura economica dei cittadini residenti in ciascun territorio comunale; tra questi dati - provenienti dall'Anagrafe Tributaria - vi sono le utenze elettriche, i contratti di locazione e le denunce di successione per immobili.

Secondo le intenzioni degli ispettori delle tasse, "grazie ai dati messi a disposizione dall'Anagrafe tributaria [...] i Comuni potranno verificare se i dati del Fisco corrispondono a quelli in proprio possesso e dall'incrocio di questi dati potranno accertare se ci sono contribuenti che evadono i tributi locali" [64] .

Un ulteriore passo - sempre in linea con l'idea originaria di Tremonti - ha preso il via il 12 febbraio 2009 . A partire da quella data, infatti, le amministrazioni comunali possono concorrere a segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze i contribuenti "sospetti", i quali, magari, dichiarano di non avere reddito, mentre sono proprietari, ad esempio, di yacht o altri beni che, teoricamente, non potrebbero permettersi. Il sistema funziona, sostanzialmente, sull'incrocio dei dati fiscali e personali, anche tramite l'ausilio di strumenti rapidi come internet [65] .

Scontrino fiscale e lotteria

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Contrasto di interessi .

Un possibile modo per ridurre l'evasione fiscale attraverso la creazione di una sorta di " lotteria fiscale ". È il caso di originali lotterie che nascono in Estremo Oriente. Per contrastare la pratica di mancato rilascio dello scontrino fiscale, il governo di Taiwan ha abbinato agli scontrini fiscali una lotteria pubblica. Su ogni scontrino fiscale emesso dai negozianti e commercianti è stampato un numero generato automaticamente da un sistema. Lo scontrino fiscale regolarmente stampato ha dunque una caratteristica ulteriore: è un biglietto della lotteria [62]

Il sistema della lotteria basata sullo scontrino è stato adottato anche Cina , nel primo decennio degli anni 2000 , mediante una sperimentazione su significative porzioni del territorio nazionale, localizzata alcuni distretti e grandi città come Pechino , Shanghai e Tientsin . Questa adozione differenziale ha permesso di compiere significativi studi econometrici basati su una robusta messe di dati sperimentali: uno studio compiuto in Giappone da Junmin Wan, economista dell' Università di Fukuoka , ha evidenziato un incremento significativo (17,1%) per la tassazione al consumo rispetto alle zone in cui la lotta all'evasione veniva condotta con mezzi classici. L'effetto sul gettito fiscale totale è stato quantificato in un incremento del 10,4 per cento [62] .

La lotteria degli scontrini verrà introdotta, a partire da Febbraio 2021, anche in Italia in forza del Decreto Fiscale del 2019, convertito nella legge n.136. Si tratta di una misura anti-evasione che coinvolgerà direttamente il consumatore il quale, al momento dell'emissione dello scontrino, dovrà fornire al commerciante il proprio codice lotteria, ottenuto accedendo al portare lotteria, ai fini della partecipazione all'estrazione dei premi mensili e annuali predisposti dalla lotteria.

Sistema Serpico

In Italia dal 2013 è attivo il sistema informatico Serpico che scandaglia i conti correnti bancari alla ricerca di eventuali anomalie rispetto alle rispettive dichiarazioni dei redditi [66] [67] [68] [69] .

Note

 1. ^ Fatture false e fatture irregolari , su La settimana fiscale , vol. 32, Il sole 24 ore , 7 settembre 2012, p. 40. URL consultato il 26 marzo 2013 (archiviato dall' url originale il 21 dicembre 2012) .
 2. ^ Spesso, si sceglie di non operare una mancata emissione integrale ma di documentare solo un importo parziale. Questo ha il vantaggio di mantenere un minimo di contabilità tenendo nel contempo basso l'imponibile. Un classico esempio di esposizione parziale è quando il servizio o la fornitura ha un tetto massimo di deducibilità o detraibilità per il cliente (ovviamente occorre il consenso attivo del pagatore).
 3. ^ Questa tipologia di illecito fiscale, piuttosto diffuso, non richiede alcun rapporto tra soggetti, dato che è possibile agire internamente all'impresa.
 4. ^ A rigori, questa operazione più che evasione fiscale, si configura come falso in bilancio.
 5. ^ Il dolo di evasione non si identifica con il dolo di elusione , su iltributario.it . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 6. ^ Sbilanciamoci.info Archiviato il 4 settembre 2014 in Internet Archive .
 7. ^ Definizione di grandi contribuenti , su agenziaentrate.gov.it .
 8. ^ Alberto De Stefani, Manuale di Finanza , in Books Abroad , vol. 6, n. 2, 1932, p. 196, DOI : 10.2307/40070655 . URL consultato il 6 maggio 2020 .
 9. ^ Allegato. Progressi nella riforma strutturale , su dx.doi.org , 11 luglio 2019. URL consultato il 6 maggio 2020 .
 10. ^ a b I metodi per misurare l'evasione fiscale e il fenomeno italiano , su www.diritto24.ilsole24ore.com . URL consultato il 27 aprile 2020 .
 11. ^ http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2017/03/a-2017-023.pdf , LJournal, 2017. URL consultato il 27 aprile 2020 .
 12. ^ http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2017/03/a-2017-023.pdf , LJournal, 2017. URL consultato il 27 aprile 2020 .
 13. ^ Giorgia Stefani, Le alternative al carcere come strumento di reinserimento sociale: il caso italiano , in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza , X, 3, 2016, 2016-12, DOI : 10.14664/rcvs/631 . URL consultato il 27 aprile 2020 .
 14. ^ http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2016/08/d-2016-154.pdf , 2016, DOI : 10.18411/d-2016-154 . URL consultato il 27 aprile 2020 .
 15. ^ http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2016/08/d-2016-154.pdf , 2016, DOI : 10.18411/d-2016-154 . URL consultato il 27 aprile 2020 .
 16. ^ TR Anderson e TA Slotkin, Maturation of the adrenal medulla--IV. Effects of morphine , in Biochemical Pharmacology , vol. 24, n. 16, 15 agosto 1975, pp. 1469-1474, DOI : 10.1016/0006-2952(75)90020-9 . URL consultato il 27 aprile 2020 .
 17. ^ a b c d e f Mauro Giacca, Terapia Genica , Springer Milan, 2011, pp. 41-116, ISBN 978-88-470-1988-1 . URL consultato il 27 aprile 2020 .
 18. ^ Alessandra Sferrazza, Economia sommersa ed evasione fiscale: il caso italiano, 2014 , su dspace.unive.it .
 19. ^ http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2016/08/d-2016-154.pdf , 2016, DOI : 10.18411/d-2016-154 . URL consultato il 27 aprile 2020 .
 20. ^ Claudio Lucifora, Economia sommersa lavoro nero, 2003 .
 21. ^ Visco: "L'evasione fiscale spiega la crisi del Paese" , su Repubblica.it , 27 settembre 2013. URL consultato il 9 novembre 2019 .
 22. ^ Si veda ad esempio Roberto Ippolito , "Evasori. Chi. Come. Quanto. L'inchiesta sull'evasione fiscale", Bompiani (2008)
 23. ^ Redazione, Berlusconi: evasione giustificata da tasse alte , su ilGiornale.it . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 24. ^ a b Archivio Corriere della Sera , su archivio.corriere.it . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 25. ^ Fisco: Istituto Bruno Leoni, solidarietà a Valentino Rossi , su brunoleoni.it . URL consultato il 10 agosto 2007 (archiviato dall' url originale il 28 settembre 2007) .
 26. ^ RAI News 24, 29 ottobre 2006 [ collegamento interrotto ]
 27. ^ Redazione Online, Liberalizzazioni, Catricalà: decreto in arrivo , su Corriere della Sera . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 28. ^ Dal Corriere della Sera: Fisco, Monti attacca gli evasori
 29. ^ Dal Corriere della Sera - Bagnasco: «La Chiesa non chiede privilegi, se evade le tasse compie un peccato»
 30. ^ Spot Governo anti evasione fiscale : Parassiti (della società) . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 31. ^ Nicola Porro, A Cortina d'Ampezzo un raduno di furbettiPoveri con la Mercedes , su ilGiornale.it . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 32. ^ ( EN ) David Cay Johnston, Where's the fraud, Mr. President? , in Reuters , 13 dicembre 2011.
 33. ^ Fisco, i capitali occulti dei nababbi valgono più del Pil di Usa e Germania , su Il Fatto Quotidiano , 24 agosto 2012. URL consultato il 9 novembre 2019 .
 34. ^ The European Tax Gap ( PDF ), su socialistsanddemocrats.eu , Richard Murphy, januari 2019.
 35. ^ CF: reati fiscali, no a pacchetto di contromisure , su swissinfo.ch , 22 febbraio 2018.
 36. ^ Secondo Rapporto Eures sull'evasione fiscale in Italia , su eures.it , 2007 (archiviato dall' url originale il 16 aprile 2008) .
 37. ^ Stefano Pisani, Cristiano Polito, Analisi dell'evasione fondata sui dati IRAP Anni 1998-2002 ( PDF ), su www1.agenziaentrate.it , 2006.
 38. ^ Bruno Chiarini, Elisabetta Marzano, Evasione fiscale e sommerso economico in Italia: fatti stilizzati, differenze tra periodi e puzzle ( PDF ), su www1.agenziaentrate.it , 2007.
 39. ^ Conquiste del Lavoro, Tasse: in Italia 120 miliardi di evasione
 40. ^ Evasione fiscale a quota 300 miliardi. E in trent'anni si è quintuplicata | Attualità
 41. ^ INDAGINE. Evasione fiscale, Italia prima in Europa con 340 miliardi di economia sommersa , su www.avvenire.it , 17 agosto 2012. URL consultato il 9 novembre 2019 .
 42. ^ a b Giampaolino: "Evasione, Italia ai verticiDestinare recuperi al taglio delle tasse" , su Repubblica.it , 3 ottobre 2012. URL consultato il 9 novembre 2019 .
 43. ^ La montagna del «tax gap» ei due versanti da scalare , su ilsole24ore.com , 11 febbraio 2018.
 44. ^ Alberto Magnani, L'evasione può costare 825 miliardi agli stati Ue. Maglia nera? L'Italia , su ilsole24ore.com , 24 gennaio 2019.
 45. ^ index — gdf.gov.it , su www.gdf.gov.it . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 46. ^ Andrea Capocci, I furbetti stanati dal web , in L'espresso , 1º maggio 2008, p. 143 (archiviato dall' url originale il 1º maggio 2008) .
 47. ^ Anche un sito per segnalare chi evade , in Il Messaggero , 2 maggio 2008. URL consultato l'11 maggio 2008 (archiviato dall' url originale il 5 maggio 2008) .
 48. ^ Serena Danna, Fisco, l'evasore si stana online , in Il Sole 24 Ore , 4 giugno 2008.
 49. ^ Luca Iezzi, Evasori denunciati on line, arriva la mappa in tempo reale , in La Repubblica , 5 giugno 2008.
 50. ^ Repubblica Italiana ( PDF ), su mil2002.org . URL consultato il 5 settembre 2013 (archiviato dall' url originale il 14 marzo 2014) .
 51. ^ Inchiesta del Secolo XIX, prima pubblicazione del 31 maggio 2007, pagg. 2-3 fino al 20 novembre 2010
 52. ^ Interrogazione parlamentare dell'8 luglio 2010
 53. ^ Politicamente Scorretto: Cosa succede in Canada? Archiviato il 20 agosto 2008 in Internet Archive .
 54. ^ Economia Italiana: Un Confronto per le Elezioni , su quattrogatti.info , 2008.
 55. ^ a b Mario Pianta, Nove su dieci. Perché stiamo (quasi) tutti peggio di 10 anni fa , 2012 (p. 145)
 56. ^ Lavoce.Info - Articoli - Meno Contante Contro L'Evasione * Archiviato il 2 luglio 2012 in Internet Archive .
 57. ^ Limite importo pagamento contanti 2019: regole e sanzioni , su Money.it , 28 marzo 2019. URL consultato il 9 novembre 2019 .
 58. ^ Perché in questo modo il lavoratore è almeno assicurato Inail/Inps.
 59. ^ Fisco, online i redditi degli italiani Poi lo stop del Garante: via le liste - economia - Repubblica.it , su www.repubblica.it . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 60. ^ fisconelmondo.it - fisconelmondo Resources and Information. , su www.fisconelmondo.it . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 61. ^ Richard Thaler , Making Good Citizenship Fun , The New York Times , 13 febbraio 2012
 62. ^ a b c Gabriele Giacomini, Un esperimento contro l'evasione Archiviato il 27 agosto 2012 in Internet Archive . , Lavoce.info , 24 agosto 2012
 63. ^ Frase pronunciata dal leader del PDL nel corso di alcuni interventi televisivi durante la campagna elettorale per le Politiche del 2008 (es. Porta a Porta del 10 aprile 2008)
 64. ^ Evasione fiscale: i Comuni avranno accesso ad affitti e utenze elettriche - Il Sole 24 ORE , su st.ilsole24ore.com . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 65. ^ Su internet "grande fratello" anti-evasori - Corriere della Sera , su www.corriere.it . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 66. ^ Serpico, il computer del Fisco che ti legge il conto in banca , su daily.wired.it . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 67. ^ Serpico - Ultime notizie su Serpico - Argomenti del Sole 24 Ore , su Argomenti Argomenti del Sole 24 Ore . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 68. ^ Serpico, il sistema dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza , su www.soldi-e-finanza-online.com . URL consultato il 9 novembre 2019 .
 69. ^ SERPICO, il grande fratello dell'Agenzia delle Entrate per il controllo dei conti correnti. , su AutoInformazioni . URL consultato il 9 novembre 2019 .

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 15229 · LCCN ( EN ) sh85132819 · GND ( DE ) 4183183-4 · BNF ( FR ) cb119829594 (data) · NDL ( EN , JA ) 00561282