Evoluţie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea altor semnificații, consultați Evoluție (dezambiguizare) .
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - "Evoluționism" se referă aici. Dacă sunteți în căutarea altor semnificații, consultați Evoluționism (dezambiguizare) .
Evoluţie
CollapsedtreeLabels-simplified.svg
Mecanisme și procese

Adaptare
Deviere genetică
Solduri punctuate
Fluxul de gene
Mutaţie
Radiații adaptive
Selecție artificială
Selecția ecologică
Selecție naturală
Selecția sexuală
Speciație

Istoria evoluției

Istoria gândirii evolutive
Lamarckism
Charles Darwin
Originea speciei
Neodarwinismul
Saltationism
Anti-evoluționism

Domenii ale biologiei evolutive

Biologie evolutivă a dezvoltării
Cladistică
Evoluția vieții
Evoluția moleculară
Vertebrate Evolution
Evoluția dinozaurilor
Evoluția insectelor
Evoluția păsărilor
Evoluția mamiferelor
Evoluția cetaceelor
Evoluția primatelor
Evolutia umana
Filogenetica
Genetica populației
Genetica ecologică
Medicina evolutivă
Genomica conservării

Portalul de biologie · V · D · M

Evoluția , în cadrul unei populații biologice , este produsul schimbării caracterelor moștenite din generațiile următoare. [1] La această schimbare contribuie diverși factori, cum ar fi mutațiile genetice (deși de obicei nu sunt foarte semnificative, acumularea lor lentă poate duce la apariția de noi caracteristici), selecția naturală , deriva genetică . Efectul lor determină evoluția personajelor până la apariția unor noi specii .

Fiecare organism viu de pe Pământ împărtășește un strămoș comun cu alții și acest lucru este demonstrat de asemănările dintre diferitele organisme vii (cum ar fi prezența în fiecare dintre acizii nucleici , a unui cod genetic identic, a aceluiași aminoacizi ) și a paleontologiei . Charles Darwin a formulat această ipoteză în teoria sa, simțind că evoluția speciilor este crucială și a văzut în selecția naturală motorul fundamental al evoluției vieții pe Pământ.

O primă confirmare a venit cu legile lui Mendel privind moștenirea genetică a personajelor, în secolul al XIX-lea . Abia mai târziu, datorită noilor instrumente de investigație și descoperirii ADN-ului, s - au dovedit principiile generale ale evoluției. Comunitatea științifică încă dezbate câteva aspecte teoretice ale evoluției care rămân un domeniu de cercetare extrem de vital. Conceptul de evoluție a constituit o revoluție științifică în întreaga cultură occidentală, a stimulat reflecțiile în domeniul filosofic și a inspirat teorii și modele care ating aproape fiecare aspect al cunoașterii .

Istorie

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Istoria gândirii evolutive .
Unul dintre primele desene ale lui Darwin care schematizează succesiunea filogenetică

Originea și mutațiile ființelor vii au făcut obiectul investigațiilor științifice și filozofice încă din cele mai vechi timpuri (dezbaterile pe această temă au avut loc, de exemplu, în Grecia Antică ). Astăzi mecanismele fundamentale ale evoluției par a fi clarificate grație descoperirilor lui Charles Darwin și Gregor Mendel ( secolul al XIX-lea ) confirmate de progresele în genetică , paleontologie și biogeografie , care au dat validitate științifică teoriei evoluției speciilor.

Scara naturală și clasificarea ființelor vii înainte de Iluminism

În științele naturale aferente culturilor din țările occidentale actuale, imuabilitatea organismelor, specii greu de definit înainte de Linnaeus , a fost în general o dogmă. De la scrierile lui Aristotel la texte religioase precum Biblia , cei vii erau considerați entități fixe și definite. Extincțiile eventuale au fost considerate posibile, pe baza cataclismelor precum inundația globală . Unele încercări de ierarhizare, cum ar fi sistemul scala naturae , înrădăcinat în filosofia platonică , cu modificările ulterioare ale unei matrice creștine, au fost considerate valabile până la apariția teoriilor evolutive. Aceste taxonomii nu prevedeau o evoluție.

Pragmatic, însă, încă din zorii neoliticului , tehnicile de selecție și reproducere agricolă, care implicau conceptele de încrucișare, obținerea unei noi forme și selecția artificială a descendenților, fuseseră utilizate pe scară largă de către om. Lucius Junius Moderatus Columella , ale cărui scrieri au fost redescoperite în perioada Renașterii , citează tehnici [2] modern atribuibile programelor de îmbunătățire genetică inconștientă care combinau în mod rațional încrucișarea și selecția cu încrucișarea în zoocultură și formularea primelor criterii de selecție a legumelor .

Secolele al XVII-lea și al XIX-lea, de la Linnaeus până la darwinism

De când Charles Darwin , „tatăl” conceptului modern de evoluție biologică, a publicat prima ediție a Originii speciilor în 1859 , pozițiile oamenilor de știință din natură au fost împărțite în două curente majore de gândire care au văzut, în ceea ce privește ființele vii. pe de o parte, o natură dinamică și în continuă schimbare, pe de altă parte o natură substanțial imuabilă.

Primul curent a inclus oameni de știință și filosofi apropiați Iluminismului francez, precum Maupertuis , Buffon , La Mettrie , care au refăcut mecanismul de eliminare a ființelor vii malformate propus de Lucretius în De rerum natura și au emis ipoteza unei derivări a speciei unele de altele. Cu toate acestea, este dezbătută interpretarea unor astfel de teorii ca adevărați vestitori ai evoluționismului. [3]

Evoluția calului ; reconstrucția speciilor fosile obținute din nivelurile stratigrafice ulterioare este reprezentată cu diagrame ale picioarelor și dinților. Evoluția cailor nu a fost un proces liniar, iar zoologia, datorită bogăției fosilelor dată de abundența unui animal care trăia în turme mari și dezvoltării morfologice care pot fi văzute clar la nivelul oaselor, a fost capabilă să reconstituie o imagine mai completă.evoluția calului decât probabil cea a oricărui alt mamifer

.

În orice caz, încă la sfârșitul secolului al XVIII-lea teoria predominantă era cea a fixității, a omului de știință Linnaeus , care a definit diferitele specii ca entități create odată pentru totdeauna și incapabile să se schimbe sau capabile în limite bine definite. Aceste concepte au fost inspirate de conceptul ierarhic al scalei naturae , medieval, dar cu rădăcini adânci în Geneza biblică, în filosofia aristotelică și platonică și în pitagoreici precum Timeu din Locri .

La începutul secolului al XIX-lea , primele îndoieli concrete au început să apară la oamenii de știință din științele naturii: de fapt, în cele mai vechi straturi stâncoase, urme ( fosile ) de ființe vii în prezent lipsesc în totalitate și altele aparținând unor organisme care nu există în prezent sunt găsite. În 1809 , naturalistul Lamarck a fost primul care a prezentat o teorie evoluționistă (numită lamarckism ) conform căreia organismele vii s-ar schimba treptat în timp prin adaptarea la mediu: utilizarea sau neutilizarea anumitor organe ar duce în timp la întărirea lor sau la o atrofie. Această ipoteză implică ceea ce este considerat eroarea de bază: ereditatea caracterelor dobândite . De exemplu: un culturist nu va avea neapărat copii musculoși; muscularitatea culturistului este de fapt o manifestare fenotipică , adică morfologică, derivată din interacțiunea sportivului cu mediul, ridicarea continuă a greutăților; dar dezvoltarea musculară particulară nu este dictată de structura sa genetică, genotipul. În prezent, în secolul XXI și în lumina studiilor asupra epigeneticii , știm că aceasta este o simplificare, dar în construcția unei teorii organice a evoluției, separarea dintre caracteristicile dobândite și cele ereditare stabilește o etapă fundamentală.

Lamarck a găsit opoziție în Georges L. Chretien Cuvier , care a dezvoltat „ teoria dezastrelor naturale ” conform căreia majoritatea organismelor vii din trecut ar fi șterse de numeroase cataclisme, iar lumea ar fi de fapt repopulată de speciile supraviețuitoare.

A doua jumătate a secolului al XIX-lea și darwinismul

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: darwinismul .

La cincizeci de ani de la relatarea faptelor, Darwin a formulat o nouă teorie evolutivă; cunoscutul naturalist, în timpul călătoriei sale tinerești pe bergoul Beagle , a fost lovit de variabilitatea formelor vii pe care el a putut să le observe în mediile lor naturale din întreaga lume. Reflectând la notele sale de călătorie și inspirându-se din scrierile economistului Thomas Malthus , Darwin a devenit convins că „lupta pentru viață” a fost unul dintre principalii factori ai evoluției, simțind rolul selectiv al mediului asupra speciilor vii. De fapt, mediul nu poate fi cauza principală în procesul de evoluție (așa cum se susține în teoria lui Lamarck), deoarece acest rol îl joacă mutațiile genetice , în mare parte aleatorii. Mediul intră în acțiune mai târziu, pentru a determina avantajul sau dezavantajul reproductiv pe care acele mutații îl dau speciilor mutante, pe scurt, adaptării lor cele mai bune sau cele mai proaste ( fitness în engleză).

Principalele mecanisme implicate în aceste situații sunt:

 • mecanisme genetice
 • mecanisme ecologice

La începutul secolului al XX-lea, rafinamentul și evoluția teoriei darwiniene

Redescoperirea legilor lui Mendel, diferitele dificultăți în explicarea tuturor fenomenelor care implică mutațiile formelor și funcțiilor organismelor au condus ulterior, mai întâi să pună la îndoială teoriile originale, apoi să le rafineze, îmbogățind evoluția clasică cu noi cunoștințe. Unul dintre diferiții pași care vor duce la următoarea sinteză a fost evoluția prin salturi, numit și saltationism , și mutaționism , similar, dar care subliniază rolul evolutiv al proceselor de mutație genetică, dezvoltat pornind de la ideile lui Hugo de Vries la începutul anilor 1900. care, studiind unele organisme vegetale, a observat prezența a numeroase variații față de forma normală, căreia i-a dat numele de „mutații”.

Mai târziu, acest model a fost preluat și revizuit și de biologul și matematicianul D'Arcy Wentworth Thompson și de geneticianul Richard Goldschmidt , considerat primul care a integrat genetica, dezvoltarea și evoluția [4] . Deși teoria nu este confirmată astăzi, există unele mecanisme care sunt considerate plauzibile în anumite domenii. Unii avocați proeminent, inclusiv Carl Woese, sugerează că lipsa de continuitate între ARN - urile de bacterii , Archaea, si eucariote domenii constituie o indicație primară că cele trei linii principale de organisme au avut loc printr - una sau salturi evolutive mai mari. De la o stare ancestrală implicând o schimbare drastică în organizarea celulară, semnificativă la începutul evoluției vieții; cu termenul salturi bruște s-a crezut că noua specie a apărut brusc, fără a trece prin forme intermediare sau organisme de tranziție.

Darwin știa că pot apărea variații discontinue sau „pete” și că efectele lor au fost moștenite, dar el a susținut întotdeauna că astfel de schimbări nu ar fi semnificative în evoluție, care trebuie să aibă loc treptat conform doctrinei „natura non facit saltum” (gradualism ) [5] . Depășirea acestor contraste a dus la formularea neodarwinismului.

Neodarwinismul: sinteza modernă

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Sinteza modernă a evoluției .

Teoria modernă a evoluției (numită și sinteză modernă sau neodarwinism ) se bazează pe teoria lui Charles Darwin, care a postulat evoluția speciilor prin selecția naturală , combinată cu teoria moștenirii biologice a lui Gregor Mendel . Alte personalități care au contribuit într-un mod important la dezvoltarea sintezei moderne sunt: Ronald Fisher , Theodosius Dobzhansky , JBS Haldane , Sewall Wright , Julian Sorell Huxley , Ernst Mayr , George Gaylord Simpson și Motoo Kimura .

Dezvoltări ulterioare

Descoperirea bazelor moleculare ale geneticii a rafinat în continuare sinteza neodarwiniană; după anii 1940 , lucrările lui WD Hamilton , George C. Williams , John Maynard Smith și alții și apoi după anii 1960 descoperirile referitoare la baza biochimică a vieții și la secvențierea acizilor nucleici au permis analize riguroase, adesea pe baze matematice , a fenomenelor evolutive precum selecția părintească , altruismul și speciația .

Foarte cunoscută, în domeniul paleontologiei [6] , este teoria echilibrelor punctate de Stephen Jay Gould . În timp ce în darwinismul clasic se imaginează o evoluție treptată și liniară, fosilele arată în schimb că speciile tind să păstreze anumite caracteristici pentru perioade lungi, apoi să se schimbe brusc într-un timp relativ scurt. Acest lucru explică constatările rare ale „legăturilor de legătură” între o specie și alta.

Cunoașterea din ce în ce mai detaliată a dinamicii evolutive la nivel genetic a permis dezvoltarea unor discipline aplicate precum, de exemplu, genetică de conservare și, mai recent, genomică de conservare , care folosește pe scară largă modele statistice de genetică evolutivă pentru a înțelege și a face față problemelor legate de conservarea biodiversității .

Transfer orizontal

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Transferul orizontal de gene .

Din ce în ce mai mult, studiile genetice și genomice sugerează, de asemenea, că s-a produs un transfer orizontal semnificativ printre procariote . [7] Transferul de gene orizontal este definit de unii ca „noua paradigmă a biologiei”. [8] În timp ce transferul de gene pe orizontală este bine cunoscut printre bacterii , abia în primul deceniu al secolului XXI s-a descoperit importanța sa în rândul plantelor și animalelor superioare. Câmpul de acțiune al transferului orizontal de gene este în esență întreaga biosferă, cu bacterii și viruși în rolul dublu de intermediari pentru schimbul de gene și rezervoare pentru multiplicarea și recombinarea genelor. [9] Această abordare este dusă la consecințe extreme de către Lynn Margulis în teoria sa de simbiogeneză , conform căreia simbioza , cu posibilitatea de a recombina genomi întregi, este principala sursă de variație ereditară. Înțelegerea acestor mecanisme a lărgit cunoștințele și a clarificat îndoielile legate de asemănările genetice dintre specii care nu sunt atât de strâns legate numai pe baza filogeniei clasice [10] , extinzând schema arborelui vieții darwiniene la un design similar cu o rețea vitală .

Gena egoistă

O interpretare specială a neodarwinismului este asociată cu Richard Dawkins , care afirmă că singura unitate reală asupra căreia acționează selecția naturală este gena . Dawkins extinde ideea darwiniană pentru a include sisteme non-biologice care prezintă comportamente de selecție „mai potrivite” similare, cum ar fi meme în culturile umane.

Sociobiologie

O altă disciplină științifică, sociobiologia , fondată în 1975 , grație zoologului Edward O. Wilson , folosește modelul neodarwinian pentru a investiga comportamentul ființelor umane, grație colaborării dintre științele sociale și biologie .

Epigenetica

În cele din urmă, epigenetica , adică studiul modificărilor fenotipice ereditare în expresia genelor , de la fenotipul celular la efectele asupra întregului organism (fenotip, în sens strict), cauzate de alte mecanisme decât modificări ale secvenței genomice, adică studiul mecanismele moleculare prin care mediul modifică gradul de activitate al genelor fără a modifica totuși informațiile conținute, adică fără a modifica secvențele ADN [11] , a lărgit și clarificat îndoielile legate de acțiunile evidente ale mediului, fără ca acest lucru să pună sub semnul întrebării ipotezele deja lămurit prin abandonarea lamarckismului .

Mutațiile epigenetice durează tot restul vieții celulei și pot fi transmise generațiilor succesive de celule prin diviziuni celulare, fără a fi însă mutate secvențele ADN corespunzătoare; [12] sunt, prin urmare, factori non-genomici care determină o expresie diferită a genelor organismului [13] .

Printre posibilele mecanisme cunoscute acum care pot provoca efecte epigenetice se numără: metilarea ADN și acetilarea histonelor . Aceste procese modifică accesibilitatea fizică la regiunile genomului de care se leagă proteinele și enzimele responsabile de expresia genei și, prin urmare, modifică expresia genei.

Istoria evolutivă a vieții

Diagrama simplificată a evoluției ființelor vii
Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Evoluția vieții .

Știința biologică modernă consideră teza strămoșilor comune ca un fapt: toate formele de viață de pe Pământ sunt descendenți ai unui strămoș comun . Această concluzie se bazează pe faptul că multe caracteristici ale organismelor vii, cum ar fi codul genetic , aparent arbitrar, sunt împărtășite de toți taxonii chiar dacă unii au emis ipoteza mai multor origini ale vieții.

Relațiile de descendență comună între specii sau grupuri de ordin superior se numesc relații filogenetice , iar procesul de diferențiere a vieții se numește filogenie . Paleontologia oferă dovezi consistente ale unor astfel de procese.

Organele cu structuri interne radical diferite pot avea o asemănare superficială și au funcții similare: atunci ele sunt numite analoge . Exemple de organe similare sunt aripile insectelor și ale păsărilor . Organele similare arată că există mai multe modalități de a rezolva problemele funcționale. În același timp, există organe cu structuri interne similare, dar care îndeplinesc funcții radical diferite ( organe omoloage ).

Comparând organele omoloage ale organismelor din același filum , de exemplu membrele diferitelor tetrapode , se observă că acestea au o structură de bază comună chiar și atunci când îndeplinesc funcții diferite, cum ar fi mâna omului, aripa unei păsări și partea anterioară a o șopârlă . Deoarece similitudinea structurală nu răspunde nevoilor funcționale, cea mai rezonabilă explicație este că aceste structuri derivă din cea a strămoșului comun. Mai mult, având în vedere organele vestigiale , este dificil să recunoaștem că au apărut de la început ca organe inutile, în timp ce dacă cineva admite că au avut o funcție într-o specie progenitoare, existența lor este de înțeles.

Mutația (un termen introdus la începutul secolului al XX-lea ) constă în apariția bruscă, întâmplătoare și ereditară în generațiile viitoare de caracteristici ne posedate de strămoșii indivizilor care le prezintă. Recombinarea genetică, care permite crearea de noi combinații de caracteristici ereditare, poate avea loc atât în ​​timpul meiozei (reproducerea sexuală), cât și prin transferul materialului genetic de la o celulă la alta (conjugare sau transformare bacteriană).

Mecanism

Conform punctului de vedere al neodarwinismului , evoluția are loc atunci când se schimbă frecvența alelelor dintr-o populație . [14] Acest lucru se poate întâmpla prin mecanisme precum selecția naturală sau deriva genetică .

Procesul este, în general, gradual în rândul animalelor, în timp ce la plante speciația prin poliploidie [15] [16] poate apărea datorită duplicării unei părți sau a întregului fond de gene. Astăzi, totuși, avem dovezi că duplicări ale bazei genetice (sau chiar reduceri ale bazei genetice) au afectat uneori și anumite specii de animale. Evoluția treptată se bazează, în schimb, pe transmiterea bazei genetice a unui organism individual către descendenții săi și pe interferența în acesta prin mutații întâmplătoare .

Selecție naturală

Patru tipuri diferite de cioc la diferite specii de cintezi

Selecția naturală este fenomenul prin care organismele din aceeași specie cu caracteristici diferite obțin, într-un mediu dat, un succes reproductiv diferit; în consecință, caracteristicile care tind să favorizeze reproducerea devin mai frecvente de la generație la generație. Selecția are loc deoarece indivizii au abilități diferite de a utiliza resursele mediului și de a scăpa de pericolele actuale (cum ar fi prădătorii și adversitățile climatice); de fapt, resursele disponibile sunt limitate și fiecare populație tinde să-și crească consistența în progresia geometrică, astfel încât specificații concurează pentru resurse (nu doar pentru hrană).

Este important de reținut că mutația și selecția, luate individual, nu pot produce o evoluție semnificativă.

Primul, de fapt, ar face doar populațiile din ce în ce mai eterogene. Mai mult, datorită caracterului său casual, în majoritatea cazurilor este neutru sau dăunător capacității individului care îl prezintă de a supraviețui și / sau de a se reproduce.

Selecția, la rândul său, nu poate introduce noi caracteristici în populație: dimpotrivă, tinde să standardizeze proprietățile speciei.

Numai datorită mutațiilor mereu noi, selecția are posibilitatea de a le elimina pe cele dăunătoare și de a răspândi cele (puține) avantajoase. Prin urmare, evoluția este rezultatul acțiunii selecției naturale asupra variabilității genetice create de mutații (aleatorii, adică independente de caracteristicile mediului). Acțiunea selecției naturale și a mutațiilor este analizată cantitativ de genetica populației .

De asemenea, este important să subliniem că selecția este controlată de mediu, care variază în spațiu și timp și include și alte organisme.

Prin urmare, mutațiile oferă mecanismul care permite vieții să se perpetueze. De fapt, mediile se schimbă constant și speciile ar dispărea dacă nu ar fi capabile să dezvolte adaptări care să le permită să supraviețuiască și să se reproducă în mediul schimbat.

Deviere genetică

Deriva genetică este variația, datorată întâmplării, a frecvențelor genetice la o populație mică. La populațiile mici care provin dintr-una mai mare, „efectul fondator” este, de asemenea, important, astfel încât acestea pot avea aleator frecvențe genetice semnificativ diferite de cele ale populației inițiale.

Datorită acestor două fenomene, populațiile mici pot „experimenta” combinații genetice improbabile în cele mari.

Speciație

Tipuri de speciație
Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Speciație (evoluție) .

Pentru ca speciile distincte de astăzi să coboare dintr-un strămoș comun, speciile trebuie cumva „să se reproducă”. Acest lucru necesită ca o parte a speciei să sufere o evoluție divergentă față de restul, astfel încât la un moment dat s-au acumulat atât de multe variații încât să poată fi considerată o specie distinctă.

Fiecare specie (dacă nu este pe cale de dispariție sau reziduală) este alcătuită din mai multe populații mendeliene . Acestea nu coincid cu populațiile ecologice și sunt definite ca părți ale speciei în care există o largă posibilitate de traversare. Speciația este posibilă atunci când izolarea reproductivă este stabilită între populații sau grupuri de populații, adică nu există aproape niciun schimb genetic.

Dacă izolarea are loc suficient de mult timp, este imposibil să se producă aceeași evoluție în cele două părți ale speciei prin pură întâmplare. Divergența evolutivă este și mai accentuată dacă cele două grupuri trăiesc în medii diferite, deoarece selecția acționează asupra lor în moduri diferite.

Speciație alopatrică

Speciația alopatrică (sau vicarianța) apare atunci când evoluția diferitelor părți ale speciei părinte are loc în diferite teritorii. Gama speciilor trebuie să fie discontinuă, adică trebuie împărțită în porțiuni disjuncte, separate de zone în care specia nu poate trăi. Prin urmare, există o izolare geografică .

Mai mult decât izolarea geografică, mecanismul speciației alopatric pare în principal legat de izolarea periferică: în cadrul unei mici subpopulații, care trăiește la marginea razei de acțiune a speciilor în condiții mai puțin decât optime, diferențierea rapidă evolutivă și segregarea unui nou, în special după schimb genetic limitat cu populația principală.

Speciație simpatică

Speciația simpatrică apare atunci când două populații evoluează separat în timp ce trăiesc pe același teritoriu. Izolarea reproductivă fără separare geografică poate avea loc în două moduri.

 • Izolarea ecologică se datorează faptului că populațiile ocupă nișe ecologice diferite. Un exemplu clasic îl reprezintă cintezii Galápagos , care au dat naștere unor specii diferite pentru hrănire. Acest exemplu nu este considerat corect de toate cercurile științifice, de fapt, s-ar putea obiecta că distanța dintre insule este un fel de separare geografică (prin urmare ar intra în categoria speciației alopatrice).
 • L' isolamento genetico è causato da riarrangiamenti cromosomici stabilizzatisi in un piccolo gruppo, che non si può più incrociare con i cospecifici pur avendo inizialmente lo stesso fenotipo ( criptospecie ).

Prove

La letteratura scientifica moderna ha dimostrato che l'evoluzione è un "fatto" provato, confermato e supportato da prove di varia natura. Ciò è sottolineato dal fatto che il dibattito non è più su "se" l'evoluzione sia avvenuta (di tutti gli esseri viventi in generale e dai primati agli "Homo sapiens" in particolare), ma su "come" questa sia avvenuta e come la vita sulla terra continui ad evolversi.

Prove paleontologiche

Esempio di successione evolutiva

La successione degli ammoniti Hildoceratidi del Lias superiore (Giurassico) nell'Appennino umbro-marchigiano, mostra continue variazioni verticali (ossia nel tempo) con graduali modificazioni nella morfologia delle ammonite presenti, variazioni che sono state interpretate come evolutivi passaggi tra genere e genere.

Qui, all'interno dell'unità litostratigrafica del Rosso Ammonitico , è presente una serie di ammoniti, ben conservate. Raccogliendone sistematicamente varie centinaia di campioni, strato per strato, si è osservato, muovendosi verso i termini più recenti, un adattamento funzionale verso una sempre maggiore idrodinamicità, interpretata con l'idea darwiniana della evoluzione gradualista per selezione naturale. Trattasi di una microevoluzione simpatrica in quanto queste specie sono presenti esclusivamente nell'area mediterranea della Tetide .

I dati della paleontologia mostrano non solo che gli organismi fossili erano diversi da quelli attuali, ma anche che man mano che andiamo indietro nel tempo le differenze con gli organismi viventi sono maggiori.

Ad esempio, fossili abbastanza recenti possono essere attribuiti generalmente a generi attuali, mentre quelli man mano più antichi sono sempre più diversi e sono attribuibili ad altri generi; permangono talora caratteristiche di base, per cui possono essere spesso attribuiti agli stessi gruppi tassonomici di ordine elevato attuali.

Ciò si accorda bene con l'ipotesi generale, che, arretrando nel tempo, ci si avvicina alla radice dell' albero filogenetico .

La paleontologia fornisce prove concrete dell'evoluzione, quando i fossili sono trovati nelle successioni stratigrafiche sedimentarie in abbondanza, laddove è rispettato il principio fondamentale geologico della sovrapposizione. I fossili dentro le rocce sedimentarie marine sono diffusi in tutte le parti del mondo e permettono indagini stratigrafiche molto dettagliate.

Anche il ritrovamento di numerose forme transizionali fossili ha portato una sostanziale conferma alla spiegazione evolutiva della diversità dei viventi. Un esempio particolarmente calzante di questi particolari fossili è l' Archaeopteryx lithographica , forma transizionale tra uccelli e "rettili" , il cui primo fossile completo, in cui perfino le penne si erano fossilizzate, fu ritrovato solo un anno dopo la pubblicazione de L'origine delle specie .

Prove biogeografiche

La distribuzione geografica delle specie viventi, anche alla luce delle conoscenze sulla deriva dei continenti , ben si accorda con l'evoluzione organica. L'enorme varietà di adattamenti dei marsupiali australiani, ad esempio, può essere spiegata col fatto che la separazione dell' Australia dagli altri continenti precede la comparsa degli " euplacentati ", e quindi i marsupiali terrestri australiani hanno potuto adattarsi a nicchie ecologiche in cui non dovevano competere con altri ordini di mammiferi.

Anche lo sviluppo di grossi uccelli non volatori in grandi isole porta alle medesime conclusioni. Infatti, visto che esse erano già separate dai continenti alla comparsa degli animali omeotermi, solo gli uccelli hanno potuto raggiungerle ed occupare nicchie terrestri solitamente occupate da mammiferi .

Alle prove biogeografiche si possono aggiungere quelle paleobiogeografiche. La paleobiogeografia si occupa della posizione paleogeografica dei fossili, a partire da quella geografica attuale. L'argomento ha enorme importanza quando i fossili sono molto antichi (per es. quelli del Paleozoico e del Mesozoico), e talora danno indizi di speciazione allopatrica per migrazione. Tali studi, ancora poco sviluppati, devono essere eseguiti con il concorso della biostratigrafia ; in tal caso possono dare risultati eccezionali. Un caso diverso è quello della presenza degli stessi fossili in aree oggi separate; Sudamerica e Africa infatti presentano in successioni rocciose simili, di origine continentale, fossili di rettili sinapsidi simili del Permiano , 250 milioni di anni fa, a testimoniare che i due continenti erano uniti nel supercontinente Gondwana in quel lontano periodo.

Prove matematico/informatiche

Gli algoritmi genetici sono delle metaeuristiche per la ricerca della soluzione ottimale di un problema basate sulla logica del modello evoluzionistico. Studiando questo metodo si è visto come, partendo dalle ipotesi del modello evoluzionistico, si può arrivare all'evoluzione di più specie.

Sono stati realizzati molti programmi per computer che simulano un ecosistema per diversi scopi (divertimento, studio dei meccanismi evolutivi naturali, studio degli algoritmi genetici). Anche questi hanno dimostrato la plausibilità del modello evoluzionistico. Inoltre, gli algoritmi genetici sono stati applicati in campi lontani dalla biologia, come i problemi di ottimizzazione di funzioni matematiche, in cui le soluzioni vengono fatte "competere" e "incrociare" tra di loro con particolari metodi.

Evoluzione osservabile

Uno dei fenomeni di evoluzione osservabili, per via dell'estrema brevità dei cicli vitali in gioco e quindi della rapidità con cui è possibile osservare la successione delle generazioni, è quello relativo alla progressiva resistenza agli antibiotici da parte dei batteri . È necessario utilizzare sempre nuovi antibiotici per assicurare trattamenti efficaci e ciò è dovuto al fatto che i batteri, come tutte le specie, mutano, e in un ambiente a loro ostile come un corpo umano in terapia antibiotica, sopravvivono semplicemente quegli individui le cui mutazioni determinano una maggiore resistenza a quello specifico antibiotico. L'uso diffuso degli antibiotici (sia sugli uomini che sugli animali) non fa che selezionare i ceppi batterici più resistenti, con drammatica diminuzione dell'efficacia. L'introduzione di un nuovo e più potente antibiotico non farà che riproporre lo schema già descritto: tra le infinite mutazioni ve ne saranno sempre alcune che daranno un vantaggio riproduttivo (che renderanno cioè più "adatti") agli individui che le hanno subite.

Un altro studio sull'evoluzione osservabile coinvoge colture del batterio Escherichia coli in quello che è definito come esperimento a lungo termine sull'evoluzione [17] . in condizioni di laboratorio di promuove la moltiplicazione di E. coli tenendo traccia storica delle successive generazioni tramite campioni congelati. In questo modo diventa possibile confrontare in ogni momento le differenti generazioni per osservare quali cambiamenti genetici abbiano migliorato il successo riproduttivo del batterio nell'ambiente artificiale in cui è inserito [18] .

Anche i virus mutano rapidamente, producendo sempre nuovi ceppi, cosa che rende ancor più difficile cercare di contrastarli. Per questo motivo è difficile riuscire a produrre vaccini definitivamente efficaci contro l' influenza , visto che i tempi di mutazione del virus sono paragonabili ai tempi necessari per mettere in commercio un vaccino.

Per le stesse ragioni gli insetti sono ottimi soggetti quando si vuole osservare l'evoluzione all'opera. In particolare si sono studiate le zanzare della metropolitana di Londra Culex molestus adattarsi agli ambienti artificiali creati dall'uomo nei tunnel delle metropolitane e nei sotteranei umidi [19] . Questa specie si è modificata adottando cicli circadiani differenti e differenti abitudini riproduttive ed alimentari fino a divenire una specie a sé stante che non si riproduce con le sue cugine.

Anche tra i rettili è possibile osservare casi di evoluzione all'opera anche se collegata alla pressione evolutiva esercitata dalle attività umane. I serpenti di mare Emydocephalus annulatus si presenta solitamente con una livrea nera a strisce bianche. L'inquinamento delle acque ha progressivamente selezionato gli esemplari che presentano un fenomeno noto come melanismo industriale in cui le strisce bianche si assottigliano o spariscono completamente [20] . Questo avvantaggia tali esemplari poiché la melanina della pelle si lega meglio alle sostanze inquinanti e permette di eliminarle con la muta della pelle che avviene ciclicamente.

Nel 1996 il clima insolitamente rigido del Nebraska ha permesso di osservare la selezione naturale in azione sulle rondini comuni ( Hirundo rustica ) [21] . Alle gelate di maggio sono sopravvissuti gli esemplari con ali più corte che hanno poi trasmesso tale carattere fenotipico alle generazioni successive.

Evoluzione dell'uomo

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Evoluzione umana .

Per l'evoluzione che partendo da alcuni appartenenti alla classe dei mammiferi , nel superordine degli Euarchontoglires , che si divisero dal gruppo dei Laurasiatheria , ha condotto all' Homo sapiens , e da esso ha proseguito con la storia, vedere le voci Evoluzione umana e Storia dell'uomo .
La precedente teoria che postulava l' ordine degli insettivori come nostri progenitori è stata "aggiornata" sulla base di dati biomolecolari riducendone il grado di parentela evolutiva e ponendoli su un ramo affine ma collaterale.

L'impatto culturale del moderno concetto di evoluzione

L'evoluzionismo filosofico

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Pensiero di Teilhard de Chardin § Una cosmologia evoluzionista ma non materialista e Pensiero di Bergson § L'evoluzione creatrice .

Il concetto di evoluzione definito in biologia da Darwin è andato estendendosi, nel tempo, come paradigma di intelligibilità applicabile a tutta la storia dell'universo (vedi per esempio, in astrofisica , il concetto di evoluzione stellare ).

Anche le discipline umanistiche come la filosofia hanno recepito il modello interpretativo evoluzionistico esprimendolo in versioni filosofiche dell'evoluzione di tipo materialistico come quella di Herbert Spencer , che in realtà precorre la visione di Darwin [22] , seguita da numerose altre nel corso del XX secolo e culminate nel darwinismo neurale del Premio Nobel Gerald Edelman .

Un tipo di pseudo-evoluzionismo spiritualista è quello vitalistico , infatti il concetto di evoluzione in filosofia ha portato anche a reinterpretare le manifestazioni spirituali in un senso vitalistico evolutivo a forte coloritura teologica. Di questo indirizzo sono da citare due esempi emblematici: il pensiero del filosofo e premio Nobel Henri Bergson e del teologo gesuita , nonché paleoantropologo , Teilhard de Chardin , i quali hanno utilizzato la teoria dell'evoluzione come uno strumento utile a descrivere il ruolo del divino negli accadimenti della storia).

In ambito sociale e politico, pur non avendo attinenza causale con l'evoluzionismo darwiniano, è stato chiamato darwinismo sociale il concetto di struggle for life and death - lotta per la vita e la morte- esteso a regola delle comunità umane, coniato con intento peggiorativo dal giornalista francese Émile Gautier nel 1879 contrastando verbalmente la giustificazione delle ineguaglianze sociali, alimento del socialismo. Più propriamente dovrebbe essere definito spencerismo sociale, poiché la sua elaborazione si basa sui concetti espressi da Herbert Spencer [23] . Il darwinismo sociale non è una conseguenza necessaria dei principi di evoluzione biologica e l'utilizzo della stessa come giustificazione per le politiche di disuguaglianza commette fallacia naturalistica [24] .

Il nuovo approccio evoluzionistico nelle scienze umane

Anche Karl Marx mandò una copia de Il capitale a Darwin, avendo letto il lavoro del naturalista inglese e ritenendo il proprio studio dell' economia in sintonia con l'anti-teleologia del darwinismo in biologia.

Anche l'antropologia culturale nello studio dell'evoluzione dei gruppi umani e delle organizzazioni sociali trovò molto produttivo adottare il punto di vista evoluzionista come è il caso dell'antropologia americana con Lewis Henry Morgan e la sua scuola .

Equivoci nell'uso del termine evoluzione

Un errore concettuale comune, mutuato dal significato che la parola evoluzione ha poi assunto in altre discipline e in termini discorsivi, nel senso di progresso , può essere il considerare l'evoluzione, ogni evoluzione, un processo di miglioramento genetico delle specie o di semplice aumento della complessità degli organismi o ancora più semplicemente nella capacità di " uscire vincente ", concetto corretto se inteso nel senso di più adatto, dal processo di selezione naturale.

Ciò che in realtà mutazione e selezione producono è adattamento all' habitat e quindi, in tal senso, può comportare anche perdita di caratteri e di funzionalità e una semplificazione dell'organismo; tipico esempio si verifica in organismi evolutisi ed adattatisi ad una vita parassitaria . L'insieme delle condizioni ambientali e delle relazioni con le altre specie sussistenti ad un dato momento costituisce l'habitat ed esso è, al contempo, una fonte di selezione e il terreno in cui si esplicano gli adattamenti in essere. Un troppo rapido cambiamento delle medesime condizioni, quindi, può giungere a causare l' estinzione di popolazioni evolute nel senso di una forte specializzazione.

Il costante cambiamento dei virus in risposta alla pressione selettiva è spesso definito evoluzione virale, seppure sia ai limiti della definizione generale, trattandosi spesso di mutazioni e adattamenti, ed essendo i virus considerati ai limiti del vivente.

In termini generali comunque il termine ha preso dalla biologia il significato originale di svolgimento, azione ordinata da una situazione ad una successiva e derivata, estendendolo a ogni processo di trasformazione nelle altre discipline, a carattere scientifico e non, a cui si rimanda nella relativa voce di disambigua .

Altre ipotesi e critiche

Caricatura che ritrae Darwin con sembianze scimmiesche

Scientifiche

Evoluzione e casualità

Il biologo Jacques Monod nel suo libro "Il caso e la necessità", asserì che la teoria scientifica evoluzionistica, non rigettata da Monod, andava intesa come una teoria che concepiva l'evoluzione come una somma di eventi casuali, quindi stocastici o aleatori , poi selezionati dalle necessità ambientali [25] . L' indeterminismo diventa quindi il vero motore evoluzionistico, negando assolutamente ogni ipotesi teleologica o causa finale, il telos Aristotelico. Questa visione nulla avrebbe quindi a che fare con qualunque concezione finalistica sia riguardo all'uomo sia riguardo al mondo.

La casualità evolutiva, che deriva dalla casualità delle modifiche naturali del patrimonio genetico, responsabili della differenziazione dei diversi individui entro la singola specie, viene invece rigettata, con considerazioni diverse dai sostenitori di una prospettiva finalistica dell'evoluzione .

Esiste un ampio consenso scientifico all'evoluzione e in risposta alle iniziative volte a dare risalto con liste di scienziati all'ipotesi creazionista, la comunità scientifica ha creato ironicamente il Progetto Steve con il quale ha mostrato come anche i soli scienziati che si chiamano "Steve" o varianti di quel nome, sono più di quelli che negano l'evoluzione e il ruolo della selezione naturale.

Non scientifiche

Le ipotesi ascientifiche fanno riferimento a tutte quelle critiche ed ipotesi alternative sollevate nei confronti della teoria dell'evoluzione biologica, non condotte con metodo scientifico o invalidate dallo stesso, e che sono considerate ascientifiche o pretestuose dalla comunità scientifica in quanto pregiudiziali e non basate su prove sperimentali; tecnicamente non suffragate da pubblicazioni su riviste scientifiche dotate di impact factor e sottoposte a peer reviewing [26] [27] [28] .

Dialogo tra Thomas Huxley e il vescovo Samuel Wilberforce

Il seguente dialogo ebbe luogo il 30 giugno 1860 ad Oxford durante la Riunione dell' Associazione Britannica per l'Avanzamento della Scienza ( British Association for the Advancement of Science ) e fu un punto focale delle reazioni alle teorie di Darwin. Il leggendario dibattito di Oxford sull'evoluzionismo si tenne tra Thomas Henry Huxley , che partecipò a questa riunione in rappresentanza del collega e amico Charles Darwin che non volle parteciparvi e il vescovo di Oxford, Samuel Wilberforce, accanito oppositore delle teorie darwiniane. [29]

Samuel Wilberforce (Vescovo anglicano di Oxford ed elemosiniere della regina Vittoria ):

« Amici miei, dalla teoria del signor Darwin è possibile trarre soltanto due conclusioni: O che perfino l'uomo è privo di un'anima immortale o che al contrario ogni creatura vivente e perfino ogni pianta ne possieda una; ogni gambero, ogni patata, perfino il comune lombrico.

Se tutto questo fosse vero credo proprio che nessuno di noi troverà il coraggio di consumare il tradizionale roastbeef inglese quando torneremo a casa stasera.

Vedo che non sono riuscito a fare breccia sul signor Huxley, allora gli farò una domanda, una sola: Vorrei sapere se è per parte di suo nonno o per parte di sua nonna che si dichiara discendente dalla scimmia. »

Thomas Henry Huxley (Biologo e filosofo inglese):

« Il Signore è giusto, e lo mette nelle mie mani.

Signor presidente, signore e signori, sua eccellenza. Lei signore, ha voluto ridicolizzare una nuova teoria scientifica definendola rozza e semplicistica.
Il signor Darwin ha dedicato la maggior parte della sua vita a ponderare questo importante argomento, la nostra conoscenza è molto incompleta ma le somiglianze strutturali tra l'essere umano e la scimmia sono evidenti e anche innegabili.

Se poi le scimmie, i vescovi oi tuberi siano tutti opera di Dio non è mia competenza giudicarlo.

È perfettamente legittimo contemplare l'eventualità che, un fenomeno qualsiasi, sia il risultato di una qualche causa a noi sconosciuta. Ma è una cosa stupida, eccellentissimo vescovo, che un uomo metta da parte la sua ragione e scelga di cadere nel ridicolo! »

Antievoluzionismo o evoluzionismo solo parzialmente accettato

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Antievoluzionismo .

Il concetto di Evoluzionismo ha ricevuto critiche per motivi strettamente religiosi:

 • Creazionismo , ad esempio quello biblico, professato dall' Ebraismo ortodosso;
 • Interpretazione coranica da parte del mondo musulmano, con recenti ricadute sull'istruzione universitaria da parte di formazioni giovanili [30]
 • Varie interpretazioni della creazione , che portano le diverse fedi religiose a posizioni antievoluzionistiche
 • Interpretazione cristiana in parte basata sull' Antico Testamento ; le diverse chiese cristiane interpretano in maniera molto articolata questo concetto, dove alcune Chiese protestanti si oppongono fortemente all'insegnamento nelle scuole. Molti Battisti ed evangelici per esempio avversano decisamente l'evoluzionismo. La Chiesa cattolica non ha assolutamente una posizione unitaria e definita sul darwinismo (vedi Evoluzione e chiesa cattolica ), pur tentando, dopo un lungo cammino che l'ha vista contrapporsi con forza alle idee di Darwin, a partire dall'enciclica Humani generis a conciliare in alcune sue manifestazioni fede e scienza, pur evidenziando, nelle parole del Pontefice Benedetto XVI [31] , e nelle conclusioni della Commissione Teologica Internazionale del 2004 che: “Un processo di evoluzione non guidato - che sia totalmente estraneo all'azione della divina provvidenza - semplicemente non può esistere” . In ogni caso, la separazione dell'uomo tra corpo materiale e anima, pone che la seconda sia frutto di creazione divina. Altre alte voci di volta in volta evidenziano atteggiamenti pro o contro la teoria. Tra i detrattori si trova il cardinale di Vienna Christoph Schoenborn , in un editoriale sul New York Times del 7 luglio 2005 "Scoprire il progetto nella natura" , dice che: " I difensori del dogma neo-Darwiniano hanno spesso invocato la supposta accettazione - o almeno acquiescenza - del Cattolicesimo Romano quando essi difendono la loro teoria come fosse compatibile con la fede Cristiana. Ma questo non è vero. " [32] , mentre il sacerdote e matematico George Coyne , direttore della specola vaticana , membro dell' Accademia Pontificia delle Scienze , in un'intervista del mensile Le Scienze ha dichiarato che il dibattito sull'ID è di natura principalmente politica, ed è portato avanti da "confessioni cristiane fondamentaliste" [33] .
 • Non troppo diversa è la posizione attuale di alcune confessioni che credono nel Karma ; nell' induismo (di professione Vaishnavista ) secondo Srila Prabhupada , il Bhagavatam afferma che tutte le forme di vita dalle più elementari all'uomo, originano dal giorno di Brahmā , datato circa 2 miliardi di anni fa il punto di vista dell'origine delle specie si sfasa nell'evoluzione materiale, non guidata, e nell'evoluzione guidata da Dio, essendo i viventi composti da corpo sottile e il corpo grossolano: "Egli [L'essere individuale] gode con il corpo sottile composto di mente, di intelligenza e di ego, mentre il corpo grossolano è soltanto un involucro esterno che agisce da intermediario. Quando un corpo grossolano va perso, cioè quando muore, la radice del corpo grossolano – la mente, l'intelligenza e l'ego – continua a vivere e provoca la formazione di un altro corpo grossolano. Sebbene i corpi grossolani sembrino cambiare, la loro vera radice – il corpo sottile composto di mente, intelligenza ed ego – è sempre presente" .

La teoria ha anche ricevuto critiche per motivi non strettamente religiosi, ma spesso da parte di personalità fortemente legate all'ambito della cultura religiosa; Zichichi [34] e Sermonti a titolo di esempio hanno espresso le loro critiche verso la teoria dell'evoluzione solo su pubblicazioni divulgative e mai su riviste scientifiche sottostanti al meccanismo del peer review :

 • Critiche pseudoscientifiche o non supportate dall'approccio scientifico. L'evoluzionismo ha ricevuto critiche per opinioni riguardanti l'adeguatezza del meccanismo esplicativo neodarwiniano, o riguardanti la presunta insufficienza di prove della teoria di Darwin. [35] . Queste opinioni sono decisamente minoritarie nella comunità scientifica non specialistica, e spesso non tengono conto di quanto la stessa teoria originale di Darwin sia evoluta nel tempo, è giusto ricordare alcune di queste teorie alternative, che vengono citate nel paragrafo ascientifico proprio per l'approccio divulgativo. La teoria di Darwin è ad esempio avversata dal fisico italiano Antonino Zichichi , che ne nega la solidità matematica e ne attacca le prove biologiche e paleontologiche .
Devoluzionismo

Il Devoluzionismo del genetista italiano Giuseppe Sermonti , nella reinterpretazione in chiave moderna delle “teorie della degenerazione” di fine Ottocento, sostiene che le scimmie moderne sono antichi cugini "degenerati" di primitivi ominidi , su www-3.unipv.it . , infatti nel 1984 pubblica La luna nel bosco. Saggio sull'origine della scimmia , libro dedicato principalmente all'esposizione dell' ipotesi devolutiva dove espone che l'antenato comune di uomo e scimpanzé somigliasse molto all'uomo moderno, e che l' aspetto delle scimmie moderne si sia evoluto successivamente a quello umano; pertanto i caratteri che contraddistinguono le scimmie moderne risulterebbero evolutisi successivamente e più recentemente rispetto ai caratteri tipici degli ominidi primitivi [36] .

Disegno intelligente
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Disegno intelligente .

Teismo evoluzionista

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Evoluzionismo teista .

Evoluzionismo teista , evoluzionismo teistico, creazione continua, creazione evolutiva, darwinismo cristiano [37] sono correnti di pensiero di nicchia sviluppatesi all'interno della teologia cattolica, i cui fautori cercano di promuovere una filosofia della vita e della persona umana che tenti di conciliare scienza , filosofia e teologia [38] [39] [40] . Consiste quindi nel tentativo di conciliare, da un punto di vista religioso, la dottrina tradizione della creazione, basata sui primi capitoli della Genesi , con l'evoluzionismo darwiniano e le scoperte scientifiche.
Ad un'interpretazione letterale si può intravedere un conflitto, in quanto da una parte si descrive una creazione dal nulla, secondo un progetto divino, di tutti gli esseri viventi già formati, al vertice dei quali viene creato l'uomo; dall'altra un'evoluzione continua e puramente casuale degli esseri viventi da forme primordiali, che coinvolge anche l'homo sapiens. Darwin stesso visse un conflitto interiore tra la propria teoria e in principi teologici a cui era stato educato [41] .

La soluzione del dilemma, secondo i proponenti, consiste nell'interpretazione della creazione come verità teologica e non scientifica: ossia come dipendenza ontologica di tutte le cose da Dio, quali che possano essere state le modalità con cui si sono formati gli esseri viventi [42] . In questa prospettiva, non è necessario immaginare che il mondo creato sia sempre stato uguale a se stesso, privo di storia e di passato. Il racconto biblico non va considerato un testo scientifico ma un mito allegorico: non intende esporre la modalità precisa con cui il mondo ebbe origine, ma soltanto esprimere con linguaggio figurato il fatto che l'universo sia opera di Dio.

Il presupposto dell'evoluzionismo teista è che fede e scienza abbiano ambiti di competenza separati, e che il conflitto sorga solo ove una delle due invada indebitamente il campo altrui. “Tra evoluzione, come teoria scientifica, e creazione, come verità teologica, se si prendono nei contenuti propri di ciascuna, non dovrebbero esserci contrapposizioni” [43] . Tale presupposto è condiviso anche da alcuni scienziati, tra cui ad es. Gould, il quale parla di “ magisteri non sovrapponibili[44] .

Questa impostazione si differenzia pertanto da quelle teorie che vedono una necessaria contrapposizione tra fede e scienza: da una parte il creazionismo, e dall'altra l'evoluzionismo ateista (ad es. Dawkins [45] ). Si distingue anche dalla teoria del cd. Disegno intelligente , la quale prevede interventi continui o intermittenti di Dio per orientare l'evoluzione.

Note

 1. ^ Brian K. Hall e Benedikt Hallgrímsson,Strickberger's Evolution , 4ª ed., Jones and Bartlett Publishers, 2008, ISBN 978-0-7637-0066-9 , LCCN 2007008981 , OCLC 85814089 .
 2. ^ Antonio Saltini Storia delle scienze agrarie, 1, Dalle origini al rinascimento , prefazione di Ludovico Geymonat , Bologna, Edagricole, 1984, ISBN 88-206-2412-5 (nuova edizione accresciuta coedizione Museo Galileo - Fondazione Nuova Terra Antica ISBN 978-88-96459-09-6 )
 3. ^ Nel 1904, AO Lovejoy parlava di un vero e proprio "movimento evoluzionista nel XVIII secolo" (( EN ) "Some Eighteenth Century Evolutionist" Archiviato il 1º febbraio 2007 in Internet Archive .), mentre studiosi più recenti come J. Roger (in Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle , 1963) e F. Jacob (in La logique du vivant , 1970) hanno evidenziato in queste teorie la mancanza di elementi fondamentali dell'evoluzionismo, come la derivazione dal semplice al complesso e l'interazione tra gli individui e l'ambiente.
 4. ^ BK Hall, Commentary , in American Zoologist , vol. 41, n. 4, 2001, pp. 1049–1051, DOI : 10.1668/0003-1569(2001)041[1049:C]2.0.CO;2 .
 5. ^ Huxley, TH (1859). Lettera a Charles Darwin. Archiviato il 31 gennaio 2008 in Internet Archive . 23 Nov. 1859.
 6. ^ Ad es. in Biondi-Rickards, Umani da sei milioni di anni, 2009
 7. ^ Horizontal gene transfer among genomes: The complexity hypothesis — PNAS
 8. ^ Horizontal Gene Transfer - A New Paradigm for Biology (from Evolutionary Theory Conference Summary), Esalen Center for Theory & Research
 9. ^ Horizontal Gene Transfer-Hidden Hazards of GE
 10. ^ Graham Lawton, Why Darwin was wrong about the tree of life , New Scientist magazine - 24 gennaio 2009
 11. ^ Richard C. Francis, L'ultimo mistero dell'ereditarietà, op. cit. , pag. 10
 12. ^ Adrian Bird, Perceptions of epigenetics , in Nature , vol. 447, n. 7143, 2007, pp. 396–398, DOI : 10.1038/nature05913 , PMID 17522671 .
 13. ^ Special report: 'What genes remember' by Philip Hunter | Prospect Magazine May 2008 issue 146
 14. ^ Warren J. Ewens, Mathematical Population Genetics , Springer-Verlag New York, 2004, ISBN 0-387-20191-2 .
 15. ^ Troy E. Wood, Naoki Takebayashi, Michael S. Barker, Itay Mayrose, Philip B. Greenspoon e Loren H. Rieseberg,The frequency of polyploid speciation in vascular plants , in PNAS USA , vol. 106, n. 33, Washington, DC, National Academy of Sciences, 18 agosto 2009, pp. 13875–13879, Bibcode : 2009PNAS..10613875W , DOI : 10.1073/pnas.0811575106 , ISSN 0027-8424 ( WC · ACNP ) , PMC 2728988 , PMID 19667210 .
 16. ^ Matthew J. Hegarty e Simon J. Hiscock, Genomic Clues to the Evolutionary Success of Polyploid Plants , in Current Biology , vol. 18, n. 10, Cambridge, MA, Cell Press, 20 maggio 2008, pp. R435–R444, DOI : 10.1016/j.cub.2008.03.043 , ISSN 0960-9822 ( WC · ACNP ) , PMID 18492478 .
 17. ^ ( EN ) Jeffrey E. Barrick, Dong Su Yu e Sung Ho Yoon, Genome evolution and adaptation in a long-term experiment with Escherichia coli , in Nature , vol. 461, n. 7268, 2009-10, pp. 1243–1247, DOI : 10.1038/nature08480 . URL consultato il 18 giugno 2021 .
 18. ^ Uno dei più lunghi esperimenti sull'evoluzione , su Focus.it . URL consultato il 18 giugno 2021 .
 19. ^ ( EN ) Natalie R. Epstein, Kevin Saez e Asya Polat, The urban-adapted underground mosquito, Culex molestus, maintains exogenously influenced circadian rhythms despite an absence of photoperiodically induced dormancy , in bioRxiv , 3 ottobre 2020, pp. 2020.10.02.323824, DOI : 10.1101/2020.10.02.323824 . URL consultato il 18 giugno 2021 .
 20. ^ ( EN ) Rachael Lallensack, Sea snakes lose their stripes to deal with pollution , in Nature , 10 agosto 2017, DOI : 10.1038/nature.2017.22441 . URL consultato il 18 giugno 2021 .
 21. ^ ( EN ) Charles R. Brown e Mary Bomberger Brown, Natural selection on tail and bill morphology in Barn Swallows Hirundo rustica during severe weather , in Ibis , vol. 141, n. 4, 1999, pp. 652–659, DOI : 10.1111/j.1474-919X.1999.tb07373.x . URL consultato il 18 giugno 2021 .
 22. ^ Ne "L'origine delle specie", Cap. III, Darwin scrive: "Io chiamo elezione naturale il principio, pel quale così conservasi ogni leggera variazione, quando sia utile, per stabilire la sua analogia colla facoltà elettiva dell'uomo. Ma l'espressione usata da Herbert Spencer "sopravvivenza del meglio adatto" è più precisa e alcune volte ugualmente conveniente" . (Darwin, 1859) pdf ita da LiberLiber
 23. ^ CA002.1: Social Darwinism. , su talkorigins.org , TalkOrigins Archive , 26 settembre 2003. URL consultato il 10 novembre 2012 .
 24. ^ Bannister, RC, 1979. Social Darwinism: Science and Myth in Anglo-American Social Thought. Philadelphia: Temple University Press.
 25. ^ Jacques Monod, Il caso e la necessità , Oscar Mondadori, (ristampa) 2001, ISBN 88-04-49607-X
 26. ^ *Barsanti G. Una lunga pazienza cieca. Storia dell'evoluzionismo Einaudi, 2005
 27. ^ *Boncinelli E. Perché non possiamo non dirci darwinisti Rizzoli, 2009
 28. ^ *Gee H. Tempo profondo. Antenati, fossili, pietre Einaudi 2006
 29. ^ RAITRE, Alberto Angela, Creazionismo contro evoluzionismo all'epoca di Darwin
 30. ^ ( EN ) Darwin contraddice il Corano: studenti musulmani contro l'evoluzionismo
 31. ^ “Non siamo il prodotto casuale e senza senso dell'evoluzione. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario” - Messa inaugurale del pontificato.
 32. ^ «I difensori del dogma neo-Darwiniano hanno spesso invocato la supposta accettazione - o almeno acquiescenza - del Cattolicesimo Romano quando essi difendono la loro teoria come fosse compatibile con la fede Cristiana. Ma questo non è vero. La Chiesa Cattolica, mentre lascia alla scienza molti dettagli circa la storia della vita sulla terra, proclama che con la luce della ragione l'intelletto umano può chiaramente discernere uno scopo e un progetto nel mondo naturale e negli esseri viventi. Potrebbe essere fondata un'evoluzione intesa come discendenza comune; ma non un'evoluzione concepita in senso neodarwiniano, come processo non guidato, che non risponde a un progetto, ed è mossa soltanto dalla selezione naturale e dalle variazioni casuali. Ogni sistema di pensiero che neghi o cerchi di rifiutare l'imponente evidenza di progetto in biologia è ideologia non scienza [...] Ora all'inizio del XXI secolo, in contrapposizione a posizioni scientifiche come il neo-darwinismo e l'ipotesi del multiverso in cosmologia inventato per evitare la sovrabbondante evidenza di scopo e progetto che si trova nella scienza moderna, la Chiesa Cattolica difenderà di nuovo la ragione umana proclamando che il progetto immanente che è evidente nella natura è reale. Teorie scientifiche che cercano di negare l'evidenza di progetto come il risultato di caso e necessità non sono per niente scientifiche, ma, come affermato da Giovanni Paolo, un'abdicazione dell'intelligenza umana.» Card. Christoph Schoenborn , The New York Times, 7 luglio 2005
 33. ^ Le Scienze , Numero 49 - Gennaio 2006, pp. 18, 19
 34. ^ Prof. Zichichi: «L'uomo non proviene dalla scimmia. Se è vero dimostratemelo» | TeologiaSpicciola , su teologiaspicciola.org .
 35. ^ ( EN ) Articolo creazionista riguardo alla problematica delle forme fossili transizionali
 36. ^ Sermonti Giuseppe, La luna nel bosco. Saggio sull'origine della scimmia , Rusconi Libri, 1985, ISBN 88-18-01005-0 .
 37. ^ American Scientific Affiliation; Commission on Creation; B. Dembski, K. Miller, P. Nelson, B. Newman, D. Wilcox (August 2000)
 38. ^ Possenti .
 39. ^ Raphael Pascual, L'evoluzione: crocevia di scienza, filosofia e teologia , ISBN 88-382-3922-3
 40. ^ Convegno internazionale "Galileo 2009"; atti; Firenze; org.:Istituto Stensene
 41. ^ Adrian Desmond e James Moore, Darwin: The Life of a Tormented Evolutionist , 1994
 42. ^ Fiorenzo Facchini, Evoluzione , Jaca Book, Milano, 2012. L'autore è stato sacerdote e professore di antropologia a Bologna
 43. ^ F. Facchini, cit.
 44. ^ Stephen Jay Gould, Nonoverlapping Magisteria . Natural History 106: 16-22, 1997
 45. ^ Richard Dawkins, L'illusione di Dio , 2008, Mondadori

Bibliografia

 • Amir Aczel, Perché la scienza non nega Dio , tr. it. Milano, Raffaello Cortina, 2015.
 • Giulio Barsanti, Una lunga pazienza cieca. Storia dell'evoluzionismo , Einaudi, Torino, 2005.
 • Charles Darwin , L'origine delle specie .
 • Richard Dawkins , L'orologiaio cieco . Milano, Mondadori, 2003.
 • Richard Dawkins, Il racconto dell'antenato. La grande storia dell'evoluzione . Milano, Mondadori, 2006. ISBN 88-04-56000-2 .
 • Richard Dawkins, Il più grande spettacolo della terra. Perché Darwin aveva ragione . Milano, Mondadori, 2010.
 • Adrian Desmond, James Moore, Vita di Charles Darwin , tr. it. Bollati Boringhieri, Torino, 2009.
 • Adrian Desmond, James Moore, La sacra causa di Darwin. Lotta alla schiavitù e difesa dell'evoluzione , tr. it. Milano, Raffaello Cortina, 2012.
 • Stephen Jay Gould , I pilastri del tempo , tr. it. Milano, Il Saggiatore, 2000.
 • Stephen Jay Gould, La struttura della teoria dell'evoluzione , tr. it. Torino, Codice, 2003.
 • Vittorio Girotto, Telmo Pievani, Giorgio Vallortigara , Nati per credere. Perché il nostro cervello sembra predisposto a fraintendere la teoria di Darwin .
 • P. Nosil, CP Sandoval, Ecological Niche Dimensionality and the Evolutionary Diversification of Stick Insects , in PLoS ONE. 2008; 3(4): e1907 .
 • Telmo Pievani , Creazione senza Dio . Torino, Einaudi, 2006.
 • Telmo Pievani, La teoria dell'evoluzione . Bologna, Il Mulino, 2006.
 • Telmo Pievani, In difesa di Darwin , Milano, Bompiani, 2007.
 • Mark Ridley , Evoluzione (ed. italiana sulla III ed. inglese del 2004), McGraw-Hill.

Bibliografia sulle prove paleontologiche

 • Stephen J. Gould , Bravo Brontosauro . Feltrinelli. 1993.
 • Stephen J. Gould, Quando i cavalli avevano le dita . Feltrinelli, 1999.
 • Stephen J. Gould, Il pollice del panda . Il Saggiatore, 2001.

Bibliografia sull'evoluzionismo filosofico

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Evoluzionismo

Teismo evoluzionista

Simulatori di sistemi evolutivi

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 13850 · LCCN ( EN ) sh85046029 · GND ( DE ) 4071050-6 · NDL ( EN , JA ) 00571035
Biologia Portale Biologia : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di biologia