Federalism

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea altor semnificații, consultațiFederalism (dezambiguizare) .

Federalismul indică condiția unui set de entități autonome, legate între ele prin legătura unui pact (în latină , de fapt, foedus , „pact, alianță”).

Înțelesul comun al termenului aparține sferei politice : federalismul este doctrina care susține și favorizează un proces de unire între diferite state (uneori numite și supuși federali , landuri , comunitate , teritorii , provincii etc.) cu o Constituție și o guvern comun, dar care însă își mențin propriile legi în diverse sectoare. Unitatea creată este adesea numită federație (în timp ce atunci când există și o constituție comună și un guvern comun, vorbim despre o confederație ). Cele două niveluri în care puterea este divizată din punct de vedere constituțional sunt distincte unele de altele și atât guvernul central, cât și statele sale federale individuale au suveranitate în abilitățile lor. Susținătorii acestui sistem politic sunt numiți federaliști .

Diferitii membri ai acestui întreg se pot recunoaște în autoritatea unui lider care îi reprezintă pe toți (un monarh , un șef de guvern sau chiar - într-un context transcendent - o zeitate ) sau pot converge într-o adunare generală .

Într-un sens mai larg, mai mult, în special în dezbaterea politică italiană , se vorbește adesea despre federalism în ceea ce privește o descentralizare în creștere în gestionarea publică a administrației de stat , în care s-ar dori să se acorde autorităților locale individuale o mai mare autonomie în colectare. a impozitelor și în administrarea veniturilor și cheltuielilor acestora .

Descriere

Origini ale termenului în domeniul teologic

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: teologia federală .

Termenul „federalism” nu s-a născut în sfera politică, ci în domeniul teologic .

Încă din secolul al XVII-lea (cu mult înainte de a se vorbi despre federalism în sfera politică, prin urmare), acest cuvânt a fost folosit în tratatele teologice ale unor gânditori reformați , pentru a descrie relația particulară existentă între Adam și toate ființele umane născute după el (adică întreaga rasă umană, descendentă de la Adam „după trup”) și, prin analogie , relația dintre Hristos și cei care sunt născuți din nou în Duhul Sfânt (adică umanitatea regenerată : cf. Evanghelia lui Ioan 3,1-8 [1] , Scrisoare către Romani 5,12-21 [2] și 8,1-17 [3] ).

Dacă însă în gândirea politică, în cadrul unui sistem federal, atât „capul” reprezentativ, cât și membrii reprezentați au aceeași suveranitate , în sfera teologică distincția dintre Hristos și umanitatea răscumpărată rămâne insuperabilă.

Federalismul ca teorie politică

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Vincenzo Gioberti și Carlo Cattaneo .

Scrierile a doi autori britanici, Albert Dicey și James Bryce , au influențat primele teorii despre federalism. Dicey a identificat două condiții pentru formarea unui stat federal: prima a fost existența unui grup de națiuni „atât de apropiate la locul lor, de istorie, rasă și capabile să poarte, în ochii locuitorilor lor, un spirit de naționalitate comună”. ; a doua condiție este „dorința de unitate națională și determinarea de a menține independența fiecărui om, precum și a fiecărui stat separat”.

Un stat poate fi făcut „federal” în raport cu un stat unitar anterior (federalism disociativ) sau cu privire la o pluralitate de state anterioare, independente sau confederate (federalism asociativ).

Împărțirea puterilor este o trăsătură fundamentală a federalismului. Într-un clasic al subiectului, profesorul KC Wheare și-a dat definiția guvernului federal: „Un sistem de guvernare care încorporează predominant o împărțire a puterilor între autoritățile generale (federale) și regionale (sau de stat), fiecare dintre ele, în sfera sa proprie , este coordonat cu ceilalți și independent de ei ". Rezultatul repartizării puterilor este că nicio autoritate nu poate exercita același nivel de putere ca și într-un stat unitar.

Într-un sistem federal, constituția este norma supremă din care derivă puterea de stat . Este nevoie de un sistem judiciar independent pentru a evita și corecta orice act legislativ care este incompatibil cu constituția. Prin urmare, federalismul este delimitat de legalitate [4] . Constituția trebuie să fie neapărat rigidă și slabă. Prescripțiile sale trebuie să fie fie imuabile din punct de vedere juridic, fie să poată fi modificate numai de către o autoritate deasupra și dincolo de organele legislative ordinare.

Federalism și democrație

Cauza federalismului este avansată de teoria federalistă, sau chiar de doctrina federalistă, care afirmă că federalismul implică un sistem constituțional robust care ancorează democrația pluralistă și care încurajează participarea democratică prin dublă cetățenie într-o republică compusă. Vorbește despre cea mai veche federație europeană existentă, Elveția , termenul corect va fi: „Elveția este o confederație guvernată de o constituție federală, cu 26 de cantoane etc.”

Afirmația clasică a acestei poziții se găsește în „Federalistul”, care susține că federalismul ajută la concretizarea statului de drept prin limitarea acțiunilor arbitrare ale statului. În primul rând, federalismul poate limita puterea guvernului de a încălca drepturile, deoarece creează posibilitatea ca, dacă puterea legislativă dorește să reducă libertatea, nu va avea putere constituțională, în timp ce nivelul guvernului care deține această putere nu va avea puterea de a fă acest lucru. doresc. În al doilea rând, procesele de luare a deciziilor legaliste care caracterizează sistemele federale limitează viteza cu care guvernul poate reacționa.

Argumentul potrivit căruia federalismul ajută la asigurarea democrației și a drepturilor omului a fost influențat de teoria contemporană a alegerii publice; s-a susținut că în cele mai mici unități politice, indivizii pot participa mai direct decât la un guvern monolitic unitar. În plus, indivizii nemulțumiți de condițiile dintr-un stat pot alege să meargă în altul. Desigur, acest argument presupune că libertatea de mișcare între state este în mod necesar asigurată de un stat federal [5] .

Capacitatea unui sistem federal de a proteja libertățile civile a fost pusă la îndoială. Există adesea confuzie între drepturile indivizilor și cele ale statelor. În Australia, de exemplu, unele dintre cele mai notabile conflicte interguvernamentale din ultimele decenii au fost rezultatul direct al intervenției federale care vizează asigurarea drepturilor minorităților și a impus limitări ale puterilor guvernelor de stat. De asemenea, este esențial să se evite confuzia între limitele stabilite de controlul judiciar, adică puterea constituțională a instanțelor de a anula acțiunile parlamentului și ale guvernului și federalismul însuși.

În timp ce, pe de o parte, unele state americane au medii deplorabile de negare a libertăților civile grupurilor rasiale, femei și altele, pe de altă parte, legile și constituțiile altor state americane au protejat aceste minorități prin intermediul drepturilor legale și al protecțiilor care depășește cele găsite în Constituția SUA și în Carta Drepturilor Statelor Unite ale Americii.

Federalismul fiscal

Pictogramă lupă mgx2.svg Federalismul fiscal .

Federalismul fiscal este o doctrină economico - politică menită să stabilească o proporționalitate directă între impozitele colectate de o anumită entitate teritorială ( municipalități , provincii , orașe metropolitane și regiuni ) și impozitele utilizate efectiv de entitatea însăși. Acest sistem, integrat și coordonat între diferitele niveluri ale guvernului de stat , se numește autoritate fiscală federală.

Federalismul de stat

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Federalismul de stat .

Odată cu apariția federalismului fiscal și a federalismului de stat , autoritățile locale au posibilitatea de a gestiona activele care le-au fost încredințate. Datorită acestor noi puteri, de exemplu, este posibil să se decidă vânzarea proprietăților dezafectate și a terenurilor abandonate. Aceasta este o modalitate de a ridica bilanțurile în roșu și de a permite o gestionare mai precisă a teritoriului de către persoane private în comparație cu publicul.

Raportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Cu referire la conceptul de globalizare , conform opiniei unor sociologi, dincolo de granițe, ceea ce globalizarea slăbește sunt politicile naționale. Vechiul stat național (statul bunăstării sau statul bunăstării) este acum inadecvat: prea mic pentru a aborda problemele majore și provocările globalizării; prea mare pentru a rezolva problemele locale [6] . După cum a raportat Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare ( PNUD ) în Raportul de Dezvoltare Umană din 1997 , în timp ce în cadrul statului național încearcă în mod covârșitor să se afirme identități culturale bazate pe etnie sau religie și se fac cereri de autodeterminare în întreaga lume. o provocare serioasă a suveranității naționale apare pe măsură ce corporațiile multinaționale pătrund în granițele naționale și demonstrează o sensibilitate redusă sau deloc față de condițiile și legile locale.

De fapt, statele par „să fi devenit prea mari pentru lucrurile mici și prea mici pentru lucrurile mari”. Raportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că problemele mari creează provocări enorme pentru managementul lor internațional, provocări legate, pe de o parte, de interdependența crescândă a țărilor și oamenilor și, pe de altă parte, de sărăcirea persistentă. o parte a planetei. Pe măsură ce lumea s-a micșorat, mecanismele de gestionare durabilă a sistemului în beneficiul tuturor nu s-au adaptat la noua situație. Accelerarea procesului de globalizare dezvoltă oportunități globale fără a le distribui în mod egal. După cum concluzionează raportul Programului ONU de dezvoltare, integrarea globală elimină frontierele și subminează politicile naționale. Prin urmare, este necesar un sistem de politici globale, astfel încât piețele să fie în serviciul oamenilor și nu invers.

Decalajul dintre amploarea problemelor de pe ordinea de zi și gama limitată de acțiune a politicii practicate (din ce în ce mai des centrată pe părți individuale ale problemelor și teritoriilor) duce la un dublu paradox: „miniaturizarea” politicii pe care o face mână în mână cu intensitatea globalizării și a politicilor locale cărora li se cere să răspundă marilor provocări ale globalizării folosind mijloace și resurse pe care globalizarea însăși le-a făcut din nefericire inadecvate [7] . Problema apare din faptul că politica continuă să se deplaseze conform vechilor tipare de dominație și control al spațiului fizic, în timp ce economia se mișcă astăzi mai rapid prin rețelele telematice.

În cadrul descris tocmai, viziunea modelului federalist subnațional este negativă, întrucât, prin acordarea unei autonomii mai mari realităților locale, prezintă riscul potențial de a scoate în evidență pliuri locale ale politicii pe teritoriu, cu consecința incapacității de a privi transformarea lumii și a pieței.

Istorie

Federalismul SUA

Constituția Statelor Unite

Înainte de elaborarea Constituției SUA, fiecare stat american era în esență un stat suveran. Constituția americană a creat un guvern național cu puteri suficiente pentru a uni statele, dar nu a înlocuit guvernele individuale ale statelor. Acest aranjament federal, prin care guvernul central național își exercită puterile în anumite domenii, în timp ce alte domenii sunt apanajul guvernelor de stat, este una dintre trăsăturile de bază ale Constituției americane, care gestionează și coordonează puterile celor două tipuri de guvern. O altă caracteristică este separarea competențelor între cele trei puteri ale guvernului - legislativ, executiv și judiciar - și libertățile civile. Autorii Documentelor Federaliste au explicat în eseurile nr. 45 și 46 cum se așteptau ca guvernele statelor să exercite funcții de control și echilibrare asupra guvernului național pentru a menține în timp așa-numitul „guvern limitat”, adică un guvern a cărui funcțiile sunt prescrise, definite și limitate prin lege, în general prin intermediul unei constituții scrise.

Deoarece statele erau entități politice preexistente, Constituția Statelor Unite ale Americii nu avea nevoie să definească sau să explice federalismul în niciuna dintre părțile sale. Cu toate acestea, menționează de nenumărate ori drepturile și responsabilitățile guvernelor individuale ale statului și ale autorităților statului în comparație cu cele ale guvernului federal. Guvernul federal are puteri definite și exprimate în Constituție (numite și puteri „enumerate”), care includ dreptul de a percepe impozite, de a declara război și de a reglementa comerțul intern și exterior. Mai mult, are puterea de a aproba orice lege „necesară și adecvată” pentru executarea puterilor sale. Puterile pe care Constituția nu le acordă guvernului federal sau le interzice statelor - puteri rezervate - sunt rezervate oamenilor sau statelor. Puterile guvernului federal au fost extinse semnificativ prin modificările adăugate la Constituție după războiul civil și prin alte amendamente adăugate ulterior.

Convenția de la Philadelphia , care a creat prima constituție federală din istorie, a construit modelul mecanismului politic din care Immanuel Kant aștepta pacea între state și instituirea universală a dreptului. Alexander Hamilton , scriind împreună cu John Jay și James Madison , în timpul luptei pentru ratificarea constituției federale, eseurile federalistului în scopul ilustrării avantajelor sale față de formula confederală, au dezvoltat, fără să o fi propus, primele rudimente ale teoria acestui mecanism politic, adică a statului federal. Pentru a-și încadra teoretic gândul, este, prin urmare, necesar să se țină cont de faptul că eseurile federalistului sunt formal doar scrieri de propagandă politică, deși foarte înalte, și este, de asemenea, necesar și, mai presus de toate, să ne întoarcem la faptul istoric de la care această a început propaganda: elaborarea unui text constituțional de către o adunare.

Se știe că constituția Statelor Unite ale Americii reprezintă rezultatul unui compromis și a unui compromis în sensul cel mai strict al cuvântului, atât de mult încât cele mai importante puncte ale constituției au fost concepute exclusiv ca tranzacții pure și simple între părerile sunt părți divergente ale părților contrastante și nu sunt deloc ca părțile individuale ale unei clădiri coerente. În ciuda naturii lor, aceste tranzacții au identificat în mod eficient elementele fundamentale ale mecanismului federal și au stabilit un edificiu solid. Este un rezultat singular, dar perfect explicabil. La sfârșitul războiului de independență, din punct de vedere instituțional, clasa politică americană era împărțită în două curente, una destul de unitară și alta destul de pluralistă. Ambele aveau o bază care nu putea fi eliminată pe termen scurt: Uniunea și statele. Prin urmare, contrastul lor avea o ieșire doar în compromis, iar compromisul nu putea fi făcut decât într-un singur mod: salvând Uniunea cu un guvern panamerican cu adevărat independent, adică activ asupra cetățenilor și nu asupra statelor, și în același timp protejarea timpului, cu independența statelor în sine, a pluralismului. Dificultatea consta în găsirea formulei pentru un guvern central care, deși acționează direct asupra cetățenilor statelor asociate, nu le distruge independența. În concluzie, s-a ajuns la o federație deoarece se putea ajunge doar la o federație.

De-a lungul timpului, guvernul federal a crescut ca mărime și influență, atât asupra vieții de zi cu zi, cât și asupra guvernului statelor. Există mai multe motive pentru aceasta, inclusiv necesitatea reglementării întreprinderilor și industriilor care depășesc granițele statelor individuale, încercarea de a asigura drepturile civile și de a furniza servicii sociale. Mulți cred că guvernul federal s-a dezvoltat dincolo de limitele permise de puteri explicite. Curtea Supremă a SUA a anulat uneori deciziile federale, de exemplu „The Gun-Free School Zones Act” în cazul SUA împotriva Lopez. Cu toate acestea, majoritatea acțiunilor guvernului federal pot găsi un sprijin juridic printre puterile sale specifice, cum ar fi „clauza privind comerțul”.

Doctrina federalismului dualist susține că guvernul federal și guvernele statelor se află în esență pe același nivel politic și ambele sunt suverane. Conform acestei teorii, unele părți ale constituției sunt interpretate foarte restrictiv; printre acestea se numără al 10-lea amendament, „Clauza de supremație”, „Clauza necesară și adecvată” și „Clauza de comerț”. Conform acestei interpretări, guvernul federal are jurisdicție numai asupra chestiunilor în care constituția i-o atribuie în mod explicit. Prin urmare, ar exista o gamă largă de puteri ce țin de state individuale, iar guvernul federal ar putea exercita doar puterile enumerate în mod explicit în constituție. [1]

Federalismul european

Din secolul al XIX-lea până în secolul al XX-lea

Născut de cealaltă parte a Atlanticului, federalismul s-a răspândit și în Europa încă din secolul al XIX-lea . Principalele elaborări dezvoltă federalismul pe o cheie dublă: în controversă cu centralizarea administrativă opresivă a majorității statelor europene (de exemplu, în Proudhon și Cattaneo) și ca instrument pentru căutarea păcii durabile într-un continent, mereu pradă unor ciocniri sângeroase (în special în Kant). Abia în 1941, totuși, atunci când conflictul pare încă destinat să fie câștigat de forțele Axei, trei minți iluminate ale peisajului intelectual italian au lansat ceea ce va fi amintit ca Manifestul Ventotene .

Gestația acestei lucrări, realizată de Altiero Spinelli și Ernesto Rossi , exilați pe insula Ventotene, a durat aproximativ șase luni. Au fost inspirați de o carte scrisă de Junius (pseudonim folosit de Luigi Einaudi ) publicată cu aproximativ douăzeci de ani mai devreme. Manifestul Ventotene, elaborat în 1941 de Spinelli și Rossi împreună cu Eugenio Colorni și Ursula Hirschmann , este un document fundamental care prezintă liniile directoare ale ceea ce va fi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene . Cei trei intelectuali au prevăzut căderea puterilor totalitare și au sperat că, după experiențele traumatice din prima jumătate a secolului al XX-lea, popoarele vor putea scăpa de manevrele subtile ale elitelor conservatoare. Potrivit acestora, scopul acestora ar fi fost să restabilească ordinea dinainte de război.

Pentru a contracara aceste forțe, ar fi trebuit să se întemeieze o forță supranațională europeană, în care bogăția să fie redistribuită și guvernul să fi decis pe baza alegerilor prin vot universal. Ordonarea acestei forțe ar fi trebuit să se bazeze pe o „a treia cale” economico-politică, care ar fi evitat erorile capitalismului și comunismului și care ar fi permis ordinii democratice și autodeterminării popoarelor să adopte un mod concret valoare.

Manifestul rămâne și astăzi una dintre cele mai valide și semnificative fundamente ale literaturii politice federaliste. Într-adevăr, într-un anumit sens, reprezintă nașterea unei ideologii federaliste europene reale. De fapt, în timp ce în toți autorii anteriori cel federalist este un aspect al unei gândiri politice personale mai complexe, federalismul și Europa sunt pentru Spinelli chiar fundamentele gândirii sale politice. Manifestul pune ca bază a civilizației moderne „principiul libertății, potrivit căruia omul nu trebuie să fie un simplu instrument al altora, ci un centru autonom al vieții”. Punctul de plecare este observarea crizei statului național care, fuzionând statul și națiunea împreună, a accentuat tendințele autoritare în interiorul granițelor naționale și cele agresive la nivel internațional. Pentru a contracara ambele tendințe, Manifestul sugerează reorganizarea Europei în sens federal, astfel încât toate statele europene să-și lase deciziile în anumite chestiuni delicate (monedă, politică externă, politică economică, apărare etc.) unui stat internațional superior. lor.

„Bărbații rezonabili”, de fapt, așa cum este raportat în Manifest, trebuie să observe „inutilitatea, într-adevăr nocivitatea” organizațiilor internaționale care nu sunt structurate în mod federal și care, prin urmare, nu au propria armată și posibilitatea de a interveni chiar militar pentru a asigura supraviețuirea unei Europe federale. Pentru a atinge acest obiectiv, așa cum am menționat deja, nu sunt necesare forme tradiționale de agregare politică. De fapt, partidele, fie că sunt inspirate din ideologii reacționare, liberale, democratice, socialiste sau comuniste, își propun să îmbunătățească situația statului lor, în convingerea că pacea se naște din afirmarea principiilor respective de libertate, egalitate și Justiție socială. Cu alte cuvinte, partidele politice luptă pentru cucerirea unei puteri deja existente, pentru reconstrucția unui stat național care este într-adevăr reacționar, liberal, democratic, socialist sau comunist. Pentru proiectul lui Spinelli, pe de altă parte, este nevoie de o organizație politică cu adevărat supranațională, capabilă nu atât să cucerească puterea, cât mai degrabă să creeze o nouă putere: aceasta este sarcina Mișcării Federaliste Europene .

În ceea ce privește ceilalți autori, și pentru Spinelli aspectul valoric al federalismului este pacea; Prin urmare, este inevitabil ca federația europeană să reprezinte doar un punct de trecere pentru ceva și mai mare, ceva care amintește ecourile proiectului Kant [8] : o federație mondială. De fapt, după cum Manifestul recită cu farmec aproape profetic, „când, depășind orizontul vechiului continent, se îmbrățișează toate popoarele care alcătuiesc umanitatea într-o viziune de ansamblu, trebuie recunoscut și faptul că federația europeană este singura garanție concepută că relațiile cu popoarele asiatice și americane pot avea loc pe o bază de cooperare pașnică, în așteptarea unui viitor mai îndepărtat, în care unitatea politică a întregului glob devine posibilă ” [9] .

Principiile directoare ale Uniunii Europene

A fost afirmat dreptul egal pentru toate națiunile de a se organiza în state independente. Fiecare popor, identificat în caracteristicile sale etnice, geografice, lingvistice și istorice, a trebuit să găsească în organismul de stat, creat pe cont propriu, în conformitate cu concepția sa particulară a vieții politice , instrumentul pentru a-și satisface cel mai bine nevoile, independent de orice intervenție străină. . Ideologia independenței naționale a fost un instrument puternic pentru progres și a eliminat multe dintre obstacolele care împiedicau circulația oamenilor și a mărfurilor; S-a afirmat dreptul egal al cetățenilor la formarea voinței statului. Libertatea presei și a asocierii și extinderea progresivă a votului au dus la extinderea, pe teritoriul fiecărui nou stat, la cele mai înapoiate populații, la instituțiile și sistemele populațiilor mai civilizate. Cu toate acestea, a purtat în sine semințele naționalismului imperialist, pe care generația noastră le-a văzut mărite până la formarea statelor totalitare și declanșarea războaielor mondiale.

Realizarea conceptului de federalism

Ideea federalistă a distribuției puterii politice derivă din ideea precisă de pace și, prin urmare, necesitatea identificării condițiilor istorico-sociale care permit stabilirea și menținerea acesteia într-o parte a rasei umane sau a tuturor omenirea. Nu mai este adevărat că crearea Statelor Unite ale Europei ( Europa occidentală-atlantică: aceasta este singura în mod realist vorbind) înseamnă crearea dreptului supranațional așa cum s-a înțeles anterior; nici nu este în niciun fel, în sine, un pas în acea direcție. În realitate, statele naționale europene au fost deja depășite prin reducerea lor la state regionale, cu toate limitele impotenței.

Predomină europenismul astăzi are o valoare eminamente defensiv: aceasta înseamnă cucerirea pentru oamenii europeni din propriul stat de dimensiuni adecvate pentru a susține confruntarea internațională capabilă să protejeze propriile interese, și , prin urmare , să fie o putere în astăzi mondială . Europeanismul, adică care vrea să fie un moment de confruntare politică între concepția democratic-parlamentară și cea totalitară, între cei care privilegiază drepturile persoanei și cei care le subordonează ierarhic intereselor statului, între cei care revendică necesitatea ca dreptul să nu fie limitat de granițe și cine apără barbarismul în numele suveranității naționale și al principiului neintervenției.

Dezintegrarea progresivă a principiilor liberale ale democrației parlamentare și împărțirea puterilor la care asistăm, deși în diferite grade, în toate țările europene în numele urgențelor determinate din când în când de criza economică, de deficitul publicului finanțele sau prin terorism rusul, irlandezul sau basca reprezintă cele mai evidente simptome ale incapacității instituțiilor statului național de a face față noii dimensiuni a problemelor. Reducerea progresivă a puterilor parlamentare înregistrată în Italia, ca în Franța sau Belgia , transferul din ce în ce mai masiv al puterilor legislative către executiv prin abuzul de putere al decretului sau „pouvoirs spèciaux”, atât atunci când se realizează prin modificări constituționale sau reglementările, atât atunci când sunt impuse prin forțarea legii, mărturisesc cel puțin parțial lipsa de putere a instituțiilor statului național de a face față dimensiunii supranaționale a problemelor emergente, de la cele economice la cele determinate de criminalitate sau terorism , precum și de influențele tehnologiei de dezvoltare asupra procesele decizionale.

În plus, instituțiile comunitare sunt paralizate de incapacitatea de a concepe un „ guvern ” european unic, cel puțin în chestiuni de competență comunitară. „Egoismele naționale” și interesele marilor centre ale puterii economice și politice împiedică în mod sistematic acest lucru. Del resto questa ipotetica autorità sovranazionale non potrà mai essere legittimata democraticamente finché non potrà ricevere la fiducia da un Parlamento europeo , quale unica espressione della sovranità popolare europea, dotato degli effettivi poteri d'indirizzo, controllo e legislativi. D'altronde il Parlamento europeo non potrà mai conquistare la capacità d'imporre il processo d'integrazione politica europea finché sarà composto da partiti privi di una vocazione europeista e soprattutto incapaci di rappresentare gli interessi dei gruppi sociali ed economici che si vanno riconoscendo o si possono riconoscere nell'Europa politica.

La crisi delle istituzioni comunitarie è quindi innanzitutto crisi e insufficienza di quel diritto comunitario rimasto incompiuto nei Trattati nonostante i tentativi evolutivi sanciti dalle sentenze della Corte di Lussemburgo .

A questo "deficit democratico" dell'Unione europea tentò di porre rimedio il Parlamento europeo con il progetto di Trattato dell'Unione portato a termine nella precedente legislatura sotto la guida di Altiero Spinelli .

Partiti politici e movimenti di matrice federalista nell'ambito dell'Unione europea

Dopo la seconda guerra mondiale nacquero vari movimenti, come l' Unione dei Federalisti Europei o il Movimento Federalista Europeo , fondato nel 1943, che sostenevano la creazione di una federazione europea. Queste organizzazioni ebbero una certa influenza, anche se non decisiva, sul processo di unificazione europea. L' Europa di oggi è ancora lontana dall'essere una federazione, nonostante l'Unione Europea possieda alcune caratteristiche federali. I federalisti europei hanno sostenuto l'elezione diretta di un Parlamento europeo e furono tra i primi a porre all'ordine del giorno la stesura di una costituzione europea . I loro oppositori sono coloro che sostengono un ruolo più modesto per l'Unione e coloro che vorrebbero che l'Unione fosse diretta dai governi nazionali piuttosto che da un governo europeo elettivo. Anche se il federalismo era citato nelle bozze del trattato di Maastricht e del trattato istitutivo della Costituzione europea , non fu mai accettato dai rappresentanti degli Stati membri. I paesi che favoriscono un'Unione più federale sono di solito Germania , Belgio e Italia , anche se dopo le europee del 2019 il popolo italiano ha votato soprattutto partiti euroscettici, cioè non federalisti. Quelli che tradizionalmente si oppongono a questa idea sono Gran Bretagna e Francia . Dal 2017 è presente in tutta Europa il partito eurofederalista Volt Europa che ha un seggio al Parlamento Europeo e tre nella Camera Bassa Neederlandese. Il tentativo di creare una Comunità europea di difesa fu in pratica l'ultimo tentativo di creare un' Europa federale .

Federalismo italiano

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Federalismo italiano .

Il federalismo italiano è l' ideologia politica che vorrebbe la trasformazione della Repubblica italiana in uno Stato federale .

Note

 1. ^ Gv 3,1-8 , su laparola.net .
 2. ^ Rm 5,12-21 , su laparola.net .
 3. ^ Rm 8,1-17 , su laparola.net .
 4. ^ Francesco Palermo – Karl Kössler, Comparative Federalism. Constitutional Arrangements and Case Law , Hart Publishing, Oxford, 2017.
 5. ^ Eric Cò, "Il federalismo spiegato a chi vuole capirlo prima di venerarlo come un dio", Italian University Press, Genova 2010.
 6. ^ Aa.Vv., Identità e appartenenza nella società globale , a cura di Patrizia Catellani, Vita e Pensiero, 2005.
 7. ^ Carmen Leccardi, Zygmunt Bauman: sociologia critica e impegno etico nell'epoca della globalizzazione , in Maurizio Ghisleni e Walter Privitera (a cura di), Sociologie Contemporanee , UTET Università, 2009, pp. 3-43.
 8. ^ L'allusione è ovviamente al trattato "Per la pace perpetua" del filosofo tedesco.
 9. ^ E. Cò, op. cit. , pp. 32-34.

Bibliografia

01. Fonti e Bibliografie

 1. Bibliografia del Federalismo europeo: 1776-1984. / Riccardo Marena; Alberto Butteri; Vito Console. - Milano: Franco Angeli. - 1987-1989, 2 voll.
 2. Il Federalista [1788] / Alexander Hamilton; John Jay; James Madison; a cura di Giovanni Negri e Marco D'Addio. - Bologna: Il Mulino. - 1980. - 764 p.

02. Sulla metodologia

 1. Les cadres sociaux de la connaissance / Georges Gurvitch. - Paris: PUF, 1966.
 2. La Costituzione in senso materiale . / Costantino Mortati. - Milano: A. Giuffré. - 1940. - 233 p.
 3. Dialectique du dechainement / Alexandre Marc. - Paris: Colombe, 1961.
 4. La distruzione della ragione. / Gyorgy Lukacs ; traduzione di Eraldo Arnaud. - Torino, Einaudi. - 1980. - 2 v.
 5. Economia e società: Sociologia politica. / Max Weber. - Torino : Edizioni di Comunità. - 1999. - v. 4
 6. The future of anomie theory / edited by Nikos Passas & Robert Agnew. - Boston: Northeastern University Press. - 1997. - xii, 240 p.
 7. Ideologia e utopia . [1929] / Karl Mannheim; traduzione di Antonio Santucci. - Bologna: Il Mulino. - 1999.
 8. Ideologia tedesca / Karl Marx; Friederich Engels ; saggio introduttivo, traduzione, note e apparati di Diego Fusaro ; presentazione di Andrea Tagliapietra. - Milano : Bompiani: Il pensiero occidentale. - 2011. - 1692 p.
 9. Introduzione alla Sociologia della conoscenza. / Franco Crespi; Fabrizio Fornari. - Roma: Donzelli. - 1994. - vi, 272 p.
 10. The many faces of change; explorations in the theory of social change. / Paul Meadows. - Cambridge, Mass., Schenkman Pub. Co., 1971. - XII, 308 p.
 11. Il metodo delle scienze storico-sociali / Max Weber. - Torino: Einaudi, 1974
 12. Metodo sociologico e ideologia: Charles Wright Mills. / Giandomenico Amendola. - Bari : De Donato. - 1971. - 206 p.
 13. Nuove regole del metodo sociologico. / Anthony Giddens. - Bologna : Il Mulino. - 1979. - 258 p.
 14. Philosophy, science, and the sociology of knowledge. / Irving Louis Horowitz ; foreword by Robert S. Cohen. - Westport (Conn.): Greenwood Press. - 1976. - xi, 169 p.
 15. Prassi politica e teoria critica della società. / Jurgen Habermas . - Bologna: IL Mulino. - 1973. - 491 p.
 16. Le riflessioni di Mario Albertini per una rielaborazione critica del materialismo storico. / Luisa Tuminelli. - in: “il Federalista”. - Pavia: Edizioni il Federalista. - 2008. - n. 1 p. 13-50.
 17. Social and Cultural Dynamics / Pitirin A. Sorokin. - New York: Glencoe. - 1937, 4 v.
 18. Sociocultural causality, space, time and sociocultural causality. / Pitirim A. Sorokin. - New York: Russell and Russell, 1964.
 19. La Sociologia della conoscenza / Werner Stark. - Milano; Etas Libri. - 1967.
 20. Sociologia e conoscenza. / C. Wright Mills ; appendice all'edizione italiana di Irving Louis Horowitz, con una bibliografia generale delle opere di C. Wright Mills. - Milano : Bompiani. - 1971. - 483 p.
 21. Teoria e struttura sociale / Robert King Merton. - Bologna: Il Mulino. - 1983. - 3 v.

03. Il pensiero federalista e la storia

 1. The Age of Ideologies : A History of Political Thought in the Twentieth Century / Karl Dietrich Bracher ; Translated from the German by Ewald Osers. - London: Methuen. - 1985. - xii, 305 p.
 2. Antico Oriente : storia, società, economia / Mario Liverani. - Bari: Laterza. - 1988. - x, 1031 p.
 3. Arthashastra [IV secolo a. Cr.]. / Kautilya; traslated by R. Shamasastry. - Bangalore: Government Press. - 1915.
 4. Contro il mito dello stato sovrano : Luigi Einaudi e l'unità europea / Umberto Morelli. - Milano : Angeli. - 1990
 5. Il difensore della pace /Marsilio da Padova; a cura di Cesare Vasoli. - Torino: Utet. - 1960. - 755 p.
 6. Il Diritto della guerra e della pace [1625]. / Ugo Grozio; traduzione Francesca Russo; premessa di Salvo Mastellone. - Firenze: Centro Editoriale Toscano. - 2002.
 7. Il Diritto di guerra : (de iure belli 3) [1598]. / Alberico Gentili; introduzione di Diego Quaglioni; traduzione di Piero Nencini. - Milano: Giuffrè. - 2008.
 8. La divisione del lavoro sociale [1893]. / Emile Durkheim; introduzione di Alessandro Pizzorno; traduzione di Fulvia Airoldi Namer. - Milano: Edizioni di Comunità. - 1999
 9. Due trattati sul governo e altri scritti politici /John Locke; a cura di Luigi Pareyson. - Torino: Utet. - 1960. - 561 p.
 10. L'età dei Diritti / Norberto Bobbio. - Torino: Einaudi. - 2011. - XXII, 266 p. . - 11ª ediz.
 11. Europolis: una idea controcorrente di integrazione politica . / Patrizia Nanz; traduzione di Marca C. Sircana. - Milano: Fetrinelli Editore. - 2009. - 272 pag.
 12. Federalis. / John Kincaid. - Thousand Oaks: Sage Publications. - 2011. - 4 voll.
 13. Federalismo e autonomia nelle Elleniche di Senofonte / Cinzia Bearzot. - Milano : Vita e pensiero. - 2004. - 176 p.
 14. Il Federalismo nel mondo antico / a cura di Giuseppe Zecchini. - Milano : Vita e pensiero. - 2005. - X, 160 p.
 15. La globalizzazione ei suoi oppositori . / Joseph Eugene Stigliz; traduzione di Daria Cavallin. - Torino: Einaudi. - 2002
 16. L'idea della Ragion di Stato nella storia moderna . [1924] / Friedrich Meinecke; traduzione di Dino Scolari. - Firenze: Sansoni. - 1977
 17. L'idea di Nazione . / Federico Chabot; a cura di Ernesto Sestan e Armando Saitta, - Bari: Laterza. - 1979. - 195 p.
 18. Institutions politiques et droit constitutionel . / Maurice Duverger. - Paris: Presse Universitaire de France. - 1973.
 19. A History of european Integration: 1945- 1947 / Walter Lipgens. - Oxford: Oxford University Press. - 1982.
 20. Introduction à la philosophie de l'histoire . / Raymond Aron. - Paris: Gallimar. - 1957
 21. L'invenzione della pace: guerre e relazioni internazionali . / Michel Howard; traduzione di Umberto Liviani. - Bologna, Il Mulino. - 2002
 22. Un Mondo di Nazioni: l'ordine internazionale dopo il 1945 . / William R. Keylor;. Edizione italiana a cura da Daniela Vignati . - Milano: Guerini Scientifica.- 2007.
 23. Le nuove guerre: la violenza organizzata nell'età globale . / Mary Kaldor; traduzione di Gianluca Foglia. - Roma: Carocci. - 2001
 24. Organizzazione internazionale: soggetti a caratteri funzionale: le Organizzazioni internazionali / Angelo Piero Sereni. - Milano: Giuffrè. - 1960
 25. Pace e guerra fra le nazioni [1962]. / Raymond Aron; traduzione di Fulvia Airoldi Namer. - Milano, Edizioni di Comunità. - 1983.
 26. La pace nella filosofia politica di Marsilio da Padova / Cavallara Giovanna. - Ferrara: De Salvia. - 1973. - 45, VIII p.
 27. Politica e diritto nel trecento italiano : il * De tyranno di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357 / Diego Quaglioni ; con l'edizione critica dei trattati De guelphis et gebellinis, De regimine civitatis e De tyranno . - Firenze : LS Olschki. - 1983. - 257 p.
 28. Il pensiero politico degli autori del Federalist. / Aldo Garosci. - Milano: Edizioni di Comunità. - 1954. - x, 438 p.
 29. Politica e Costituzione di Atene / Aristotele; a cura di Carlo Augusto Viano. - Torino: Utet. - 1988. - 476 p.
 30. Principi di Sociologia / Herbert Spencer; a cura di Franco Ferrarotti. - Torino: Utet. - 1988
 31. Il problema della guerra e le vie della pace / Norberto Bobbio. - Bologna: il Mulino. - 1985. - 2ª ediz.. - 167 p.. - ISBN 88-15-00575-7
 32. Relazioni fra gli Stati: pace e guerra: forma di governo e sistema economico dall'Illuminismo all'imperialismo . / A cura di Raffaella Gherardi. - Bologna, Clueb. - 2002.
 33. La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi sull'Ottocento europeo. / Lewis B. Namier. - Torino: G. Einaudi. - 1972. - 289 p.
 34. The rule of international law in the elimination of war . / Quincy Wright. - Manchester: University Press. - 1961.
 35. Scritti politici con voci politiche dell'encyclopédie. / Denis Diderot, a cura di Furio Diaz. - Torino: Utet. -1983. - 781 p.
 36. La società anarchica: l'ordine nella politica mondiale . / Hedley Bull; presentazione di Angelo Panebianco; traduzione di Stafano Procacci . - Milano : P & C. - 2005.
 37. Stagioni e teorie della Società internazionale / Maurizio Bazzoli. - Milano: LED. - 2005.
 38. Storia della decolonizzazione nel 20o secolo . / Bernard Droz; tradizione di Ester Borghese. - Milano: Mondadori. - 2007.
 39. Storia del Federalismo europeo / Mario Albertini, Andrea Chiti-Batelli, Giuseppe Petrilli ; a cura di Edmondo Paolini ; prefazione di Altiero Spinelli. - Torino : ERI. - 1973. - 431 p.
 40. Storia della idea d'Europa. / Federico Chabot; a cura di Ernesto Sestan e Armando Saitta, - Bari: Laterza. - 1995. - 171 p.
 41. Study of international relations . / Quincy Wright. - New York: Appleon Century Croft. - 1955.
 42. Studies of War. / Quincy Wright. - Chicago: Chicago University Press. - 1942
 43. Sulla democrazia . / Robert Alan Dahl; traduzione di Cristina. Paternò. - Bari: Laterza. - 2006.
 44. Sumerian culture and society : the cuneiform documents and their cultural significance. / Samuel Noah Kramer. - Menlo Park, Ca. : Cummings Pub. Co.. - 1975. - 29 p.
 45. The Sumerians / Naida Kirkpatrick. - Chicago: Heinemann Library. - 2003. - 64 p.
 46. Lo spirito delle leggi / Charles-Louis Secondat Baron de Montesquieu, a cura di Sergio Cotta. - Torino: Utet. - 2009. - 2 v.
 47. Il terzo assente: saggi e discorsi sulla pace e la guerra. / Norberto Bobbio. - Torino, Milano: Sonda. - 1989. - 236 p.
 48. The Uruk world system : the dynamics of expansion of early Mesopotamian civilization. / Guillermo Algaze. - Chicago : University of Chicago Press, 2005. - xiv, 190 p.

04. Sul Federalismo

 1. Administration in federal systems. / Ronald L. Watts. - London : Hutchinson Educational, 1970. - x, 150 p.
 2. Anatomia della pace. / Emery Reves. - Bologna: Il Mulino. - 1990. - 241 p.
 3. Beiträge zu ökonomischen Problemen des Föderalismus. / Guy Kirsch; Christian Smekal; Horst Zimmermann; herausgegeben von Kurt Schmidt. - Berlin : Duncker & Humblot. - 1987.
 4. Che cosa è il Federalismo. / Mario Albertini. - in Il politico . - Milano. - 1956. - a. 21., n. 3, p. 20.
 5. Cittadini del mondo: verso una democrazia cosmopolita. / Daniele Archibugi. - Milano: Il Saggiatore. - 2009. - 331 p.
 6. Comparative federalism in the devolution era. / Edited by Neil Colman McCabe. - Lanham (Md.): Lexington books. - 2002.
 7. Comparative federalism: theory and practice. / Michael Burgess. - London, New York (NY) : Routledge. - 2006.
 8. I concetti del federalismo. / Luigi Marco Bassani; William Stewart; Alessandro Vitale. - Milano: Giuffrè. - 1995.
 9. Constitutionalizing globalization: the postmodern revival of confederal arrangements. / Daniel J. Elazar. - Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. - 1998
 10. Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali. / Antonio D'Atena. - Torino : Giappichelli. - 2007.
 11. Crisi dello stato e governo del mondo. / Lucio Levi. - Torino : Giappichelli. - 2005.
 12. Del governo federale. / Kenneth C. Wheare ; traduzione di Sergio Cotta. - Milano : Edizioni di Comunità, 1949. - 498 p.
 13. Del governo federale. / Kenneth C. Wheare. - Bologna: Il Mulino. - 1997. - 394 p.
 14. La democrazia cosmopolitica. / Daniele Archibugi. - Trieste: Asterios. - 2000. - 30 p.
 15. Ein berühmter Unberühmter: neue Studien über Konstantin Frantz und den Föderalismus. / Eugen Stamm. - Konstanz : Weller. - 1948
 16. Equilibrio o egemonia: considerazioni sopra un problema fondamentale della storia politica moderna. / Ludwig Dehio. - Bologna, Il Mulino, 1995. - 260 p.
 17. Esquisse d' un tableau historique des progrés de l'esprit humain. / Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marchese di Condorcet. - Génes: se. - 1798.
 18. Evaluating federal systems. / edited by Bertus de Villiers. - Cape Town: Juta Dordrecht; Nijhoff. - 1994. - XX, 439 p.
 19. Exploring federalism. / Daniel J. Elazar. - Tuscaloosa, Ala. : University of Alabama press. - 1987
 20. The federal principle: a journey through time in quest of a meaning. / S. Rufus Davis. - Berkeley, Calif.: University of California press. - 1978
 21. Federal Union: a symposium. / edited by Chaning Pearce. - London: Jonathan Cape. - 1940. - 336 p.
 22. Federal Union: the Pioneers. A history of Federal Union. / Richard Mayne ; John Pinder. - London: Macmillan & co.. - 1990. - 278 p.
 23. Federalism : an introduction. / George Anderson. - Don Mills : Oxford university press. - 2008. - viii, 88 p.
 24. Federalism and political integration. / edited by Daniel J. Elazar. - Lanham (Md.): University press of America. - 1984. - 233 p.
 25. Federalism and the new world order. / edited by Stephen J. Randall and Roger Gibbins. - Calgary, (Alta.) : University of Calgary press, 1994 . - xxi, 290 p.
 26. Federalism: origin, operation, significance. / William H. Riker. - 4ª ediz.. - Boston, Mass. : Little, Brown. - 1964 . -XIII, 169 p.
 27. Il Federalismo. / Lucio Levi. - in Storia delle idee politiche e sociali / a cura di Luigi Firpo. - Torino: Utet. - 1979, v. 6, pp. 459–526.
 28. Il Federalismo. / Lucio Levi. - Milano : Angeli. - 1987. - 117 p.
 29. Federalismo / Mario Albertini. - in La grande enciclopedia per tutti / Istituto Geografico De Agostini. - Novara: Istituto Geografico De Agostini. - 1964. - v. 5 pag.373 bc, pag. 374 a.
 30. Il Federalismo. / Mario Albertini. - Bologna: Il Mulino. - 1993. - 294 p.
 31. Il Federalismo. / Mario Albertini. - Bologna: Il Mulino. - 1997. - 294 p.
 32. Il Federalismo di Mario Albertini. / Flavio Terranova ; presentazione di Arturo Colombo. - Milano: Giuffrè. - 2003. - xix, 199 p.
 33. Il Federalismo e l'ordine economico internazionale. [1943-45]. / Lionel Lord Robbins; a cura di Guido Montani. - Bologna: Il Mulino. - 1985. - 210 p.
 34. Federalismo europeo e federalismo mondiale. / Francesco Rossolillo. - in: Il senso della storia. / Francesco Rossolillo. - Bologna: Il Mulino. - 2009. - v. 1, p. 773-803.
 35. Il Federalismo, l'Europa e il mondo: un pensiero politico per unire l'Europa e per unire il mondo. / Guido Montani. - Manduria : Lacaita, 1999. - 172 p.
 36. Il Federalismo nel pensiero politico e nelle istituzioni. / a cura di Ettore A. Albertoni. - Milano : Eured, 1995. - lxxxviii, 324 p.
 37. Federalismo: storia, idee, modelli. / Corrado Malandrino. - Roma : Carocci. - 1998. - 184 p.
 38. Federazione. / Mario Albertini. - in La grande enciclopedia per tutti / Istituto Geografico De Agostini. - Novara: Istituto Geografico De Agostini. - 1964. - v. 5, pag. 374 c., pag- 375 ab.
 39. La fine delle egemonie: Unione Europea e Federalismo mondiale. / Antonio Mosconi ; prefazione di Lucio Levi. - Torino: Alpina. - 2008. - xii, 149 p.
 40. Die Funktion der Regierung im modernen föderalistischen Staat. / von Martin Usteri. - Wien : Braumüller. - 1977. - 22 p.
 41. La Guerra e l'Unità Europea. / Luigi Einaudi. - Bologna: Il Mulino. - 1986. - 169 p.
 42. La guerre et la paix: recherches sur le principe et la constitution du droit des gens. / Pierre Joseph Proudhon ; introduction et notes de Henri Moysset. - Paris : M. Rivière. - 1927. - xciv, 514 p.
 43. Idee e forme del Federalismo. / Daniel J. Elazar; presentazione e traduzione a cura di Luigi Marco Bassani. - Milano : Mondadori, 1998. - xxix, 272 p.
 44. L'identità europea: il senso della unità europea e la crisi della ragione. / Mario Albertini. - Pavia: Il Federalista. - 1977. - 11 p.
 45. In search of the federal spirit: new theoretical and empirical perspectives in comparative federalism. / Michael Burgess. Oxford : Oxford University Press. - 2012. - 347 p.
 46. International Federalism in Theory and Practice / Carl J. Friedrich. - in Systems of integrating the International Community / Edited by Elmer Plischke. - Princeton: Princeton University Press; Van Nostrand. - 1964.
 47. Introduzione a Kant: Uomo, Comunità e Mondo nella Filosofia di Immanel Kant. / Lucien Godmann. - Milano: Sugar. - 1972. - 257 p.
 48. Lord Lothian: un pioniere del federalismo, 1882-1940. / Andrea Bosco. - Milano: Jaca book. - 1989. - 347 p.
 49. Mario Albertini: saggi in onore di Mario Albertini a 5 anni dalla morte. . - in "Il Federalista". - Pavia. - 2002 n. 3
 50. The meaning of Federalism. . / Edwars Mousley. - in Federal Union / edited by Chaning Pearce. - London: Jonathan Cape. - 1940. - p. 21-38.
 51. Il modo di produzione post-industriale e la fine della condizione operaia. / Mario Albertini. - in "Il Federalista", Pavia. - 1957. - a. 18, pp. 254–261.
 52. Nazionalismo e Federalismo. / Mario Albertini. - Bologna: Il Mulino. - 1999. - 306 p.
 53. New direction in Federalism studies. / Editors Jan Herr; Sweden Wilfred. - London, New York: Routledge.- 2010. - 230 p.
 54. La pace, la ragione, la storia. / Immanuel Kant. - Bologna: Il Mulino. - 1985. - 161 p.
 55. Il Pacifismo non basta (1941). / Philip Henry Kerr Marquis of Lotian; a cura di Luigi Maiocchi. - Bologna: Il Mulino. - 1986.- 121 p.
 56. The Philosophy of Federal Union. / Joad Cyril Edwin Mitchinson. - London: Macmillan & co.. - 1941. - 40 p.
 57. Prefazione a una teoria democratica. . / Robert Alan Dahl; nota introduttiva di Alberto Martinelli. - Milano: Edizioni di Comunità. - 1994.
 58. Principles du Federalisme. . / Robert Aron; Alexandre Marc. - Paris: Le Portulan. - 1948.
 59. The Problem of Federalism: a study in the history of political theory. / Sobei Mogi. - London: Allen and Unwin. - 1931. - 2 v.
 60. Il problema della pace e le vie della guerra. / Norberto Bobbio. - Bologna: Il Mulino. - 1979 . - xvi, 163 p.
 61. Recenti sviluppi della teoria federalistica. / Lucio Levi. in "Il Federalista", - Pavia. - 1987. - a. 19, n. 2, pp. 105–144.
 62. La scuola federalista inglese. / Francesco Rossolillo. - in: Il senso della storia. / Francesco Rossolillo. - Bologna: Il Mulino. - 2009. - v. 1, p. 466-487.
 63. Scritti politici e di Filosofia della Storia e del Diritto. / Immanuel Kant; tradotti da Gioele Solari e Giovanni Vidari; a cura di Vittorio Mathieu, Luigi Firpo, Norberto Bobbio; con un saggio di Cristian Garve. - Torino: Utet. - 1998. - 694 p.
 64. Lo Stato federale. / Alexander Hamilton. - Bologna : Il Mulino. - 1987. - 219 p.
 65. Lo Stato nazionale. / Mario Albertini. - Milano: Giuffrè. - 1960. - 138 p.
 66. Lo Stato nazionale. [1960]. / Mario Albertini. - Bologna: Il Mulino, 2ª edizione. - 1997, - 136 p.
 67. Studies in federal planning. / a cura di Patrick Randsome. - London: Macmillan & co., 1943. -363 p.
 68. Theories of federalism: a reader. / edited by Dimitrios Karmis and Wayne Norman. - New York (NY); Basingstoke : Palgrave Macmillan. - 2005. - xiv, 331 p.
 69. Traité de Science politique. / Georges Burdeau. - Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence. - 1974-1983. - 10 voll.
 70. Trends of Federalism in Theory and Practice. / Carl J. Friedrich. - London: Pall Mall. - 1968.
 71. Works. / Alexander Hamilton. - New York: Library of America. - 2001. - xix, 1108 p.

05. Sul Federalismo europeo

 1. The changing faces of federalism: institutional reconfiguration in Europe from east to west. / Edited by Sergio Ortino; Mitja Zagar; Vojtech Mastny. - Manchester, New York (NY) : Manchester University Press. - 2005
 2. Chi ha inventato la guerra può ora inventare la pace. / Umberto Veronesi. - in: Il mestiere di uomo. / Umberto Veronesi. - Torino: Einaudi. - 2014. - p. 133-148
 3. Cittadino d'Europa: 75 anni di storia mondiale. / Jean Monnet. - Milano: Rusconi. - 1988. - 2ª ediz. . - 396 p
 4. Come ho tentato di diventare saggio: Io Ulisse. / Altiero Spinelli. - Bologna: Il Mulino, 1984. - v. 2.
 5. Contro lo stato nazionale: federalismo e democrazia in Thomas Jefferson / Luigi Marco Bassani ; prefazione di Massimo Teodori. - Bologna : Edizioni il Fenicottero. - 1995
 6. Discorso sulla pace presente e futura dell'Europa. / William Penn. - in Filosofi per la pace: Jeremy Bentham et altri. / a cura di Daniele Archibugi e Franco Voltaggio. - Roma: Editori riuniti. - 1991. - lxxviii. 313 p.
 7. L'Europe et le fédéralisme: contribution à l'émergence d'un fédéralisme intergouvernemental / Maurice Croisat; Lean-Louis Quermonne. -2. èd.. - Paris : Editions Montchrestien. - 1999
 8. An essay towards the present and future peace of Europe; by the establishment of an European diet, Parliament, or estates. (1693) / William Penn. - London: Peace Committee of the Society of Friends. - 1936. - 32 p.
 9. Federalismo e integrazione europea / Lucio Levi . - Palermo : Palumbo. - 1978. - 148 p.
 10. Il Federalismo per dibattito politico e culturale della Resistenza. / Norberto Bobbio. - in: L'idea di unificazione europea dalla prima alla seconda guerra mondiale. - Torino: Fondazione Luigi Einaudi. - 1975. - p. 236
 11. A History of European Integration: 1945-1947. / Walter Lipgens. - Oxford: Oxford University Press. - 1982. - 2 v.
 12. Die multikulturelle und multiethnische Gesellschaft. Eine neue Herausforderung an die Europäische Verfassung. / Thomas Fleiner-Gerster (Hrsg.). - Friburg: Université de Friburg: Institut par le Fédéralisme. - 1995. - 266 p.
 13. La guerre et la revolution. / Lev Trotskij. - Paris: Edition la tete de feuille. - 1974. - 311 p.
 14. Nazionalismo e Federalismo / Mario Albertini. - Bologna : Il Mulino. - 1999. - 306 p.
 15. Opere complete. / Vladimir Ulic Ulianov (Lenin). - Roma: Editori riuniti. - 1966. - v. 26, 27, 28.
 16. Per una Europa libera e unita: Progetto di un manifesto. (1941) / Altiero Spinelli; Ernesto Rossi. - in Problemi della Federazione europea . - Roma: Movimento per la Federazione Europea, 1944. - pp. 9–30.
 17. Penser l'Europe. / Edgard Morin. - Paris: Gallimard. - 1990. - 265 p.
 18. Quale Europa / Mario Albertini. - in "Federalismo militante", suppl., 1973. - pp. 43–75;
 19. Le ragioni del Federalismo europeo / Mario Albertini, in "Il Federalista", Pavia, 1981, a. 23, pp. 119–128;
 20. Le radici storico culturali del Federalismo europeo . / Mario Albertini. - in: Bibliografia del Federalismo europeo= Bibliography of European Federalism: 1776-1984. / Riccardo Marena; Alberto Butteri; Vito Console. - Milano: Franco Angeli. - 1987. - v. 1, p. 7-30
 21. La riorganizzazione della società europea. (1814) / Henri de Saint-Simon; Augustin Thierry. - Roma: Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. - 1986. - 130 p.
 22. Some Reasons for an European State proposed to the Powers of Europe... (1710) / John Bellers. - in John Bellers, 1654-1725: Quaker, economist and social reformer. His writings. / John Bellers; with a memoir by A. Ruth Fry. - London; Toronto: Cassell and company ltd.. - 1935. - xi, 174 p.
 23. Studi sul Federalismo. / a cura di Robert R. Bowie e Carl J. Friedrich; prefazione di Aldo Garosci. - Milano: Edizioni di Comunità. - 1959. - xlv, 984 p.
 24. Il terzo mondo e l'unità europea / Guido Montani. - Napoli : Guida, 1979. - 198 p.
 25. Una rivoluzione pacifica: dalle nazioni all'Europa / Mario Albertini. - Bologna: Il Mulino. - 1999. - 484 p.
 26. William Penn e l'istituzione di un'assemblea di stati europei. / Rodolfo De Mattei. - Milano: Giuffré. - 1966. - 62, 81 p.

06. Sul Federalismo integrale

 1. Città, territorio, istituzioni della società postindustriale. / Francesco Rossolillo. - in: Il senso della storia. / Francesco Rossolillo. - Bologna: Il Mulino. - 2009. - v. 1, pp. 185–192
 2. Cos'è il federalismo : attualità di un'idea per una più libera convivenza dei popoli : il federalismo è una antica idea che ... sembra oggi la decisiva, seppur controversa soluzione per riformare lo Stato in Italia e per una migliore convivenza europea. / Zeffiro Ciuffoletti. - Firenze : Bulgarini. - 1996.
 3. Del principio federativo. / Pierre Joseph Proudhon ; prefazione di Luciano Pellicani ; traduzione, apparato critico e nota storico-filologica a cura di Maria Luisa Miranda. - Roma: Avanti. - 1979. - xxi, 136 p.
 4. Dictionnaire international du Fédéralisme. / sous la direction de Denis de Rougemont, édité par François Saint-Ouen. - Bruxelles: Bruylant. - 1994
 5. Diritto e politica nell'opera di Alexandre Marc : l'inventore del federalismo integrale. / di Emilie Courtin ; traduzione a cura di Rebecca Rosignoli e Claudia Silvaggi. - Roma: CSU. - 2009. - 96 p.
 6. Europe dans le monde / Alexandre Marc. - Paris: Payot,. - 1965. - 238 p.
 7. Federalisme, socialisme et antitheologisme ; Lettres sur le patriotisme ; Dieu et l'Etat / Michel Bakounine. - Paris : Stock. - 1912. - 6ª ediz.; xl, 326 p.
 8. Federalismi falsi e degenerati. / Gianfranco Miglio . - Milano: Sperling and Kupfer. - 1997. - xix, 196 p.
 9. Il Federalismo: cenni storici e implicazioni politiche. / Attilio Danese ; con scritti di Maria Luisa Bassi e Stefano Ceccanti. Intervista a Alexander Marc / a cura di Caterina Maniaci. - Roma : Città Nuova, 1995. - 207 p.
 10. Federalismo e regionalismo. / Francesco Rossolillo. - in: Il senso della storia. / Francesco Rossolillo. - Bologna: Il Mulino. - 2009. - v. 2, p. 391-394.
 11. Federalismo europeo e autonomie locali. / Francesco Rossolillo. - in: Il senso della storia. / Francesco Rossolillo. - Bologna: Il Mulino. - 2009. - v. 1, p. 531-536.
 12. Federalismo integrale / Adriano Olivetti. - in "L'Unità europea". - Milano. - 1945 . - n. 8
 13. Il Federalismo tra filosofia e politica. / a cura di Ugo Collu. - Nuoro: Fondazione Costantino Nivola; Roma : Centro per la filosofia italiana. - 1998. - 483 p.
 14. Integral federalism: model for Europe: a way towards a personal group society: historical development, philosophy, state, economy, society. / Lutz Roemheld; translated by Hazel Bongert. - Frankfurt am Main; New York: P. Lang. - 1990. - 560 p.
 15. Proudhon / Mario Albertini. - Firenze: Vallecchi. - 1974. - 168 p.
 16. L'ordine politico delle comunità / Adriano Olivetti. - Ivrea: Nuove edizioni di Ivrea. - 1945.
 17. L'uno e il diverso: per una nuova definizione del federalismo / Denis de Rougemont ; introduzione di Giuseppe Goisis. - Roma: Lavoro, 1995. - LIV, 48 p.
 18. Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. (1933) / Walter Christaller. - Darmstadt : Wiss. Buchges. - 1980. - 331 p.
 19. Das Grundgerutst der raumlichen Ordunung in Europa. / Walter Cristaller. - in Frankfurter geographische hefte . - Frankfurt am Main: Verlag Dr. Waldemar kramer. - 1950

07. Su Federalismo e azione politica

 1. Come ho tentato di diventare saggio. / Altiero Spinelli. - Bologna: Il Mulino. - 2006. - XV, 443 p.
 2. La costituente e il popolo europeo: due scritti di Altiero Spinelli. / Altiero Spinelli. - Pavia: Movimento Federalista Europeo. - 2002. - 32 p.
 3. Difesa europea e Costituente europea: Discorso tenuto alla manifestazione federalista di Roma il 21 gennaio 1951. / Altiero Spinelli. - Roma: Tip. Emer. - 1951. - 16 p.
 4. Du principe federatif et de la necessite' de reconstituer le parti de la revolution / Pierre J. Proudhon. - Paris: Dentu. - 1863.
 5. La fondazione dello Stato europeo: esame e documentazione del tentativo di De Gasperi nel 1951 e prospettive attuali. / Mario Albertini. - Milano: Libera Associazione. - 1977. - 55 p.
 6. Idée générale de la révolution au XIXe siècle. / Pierre Joseph Proudhon ; introduction et notes de Aimé Berthod. - Paris : M. Rivière. - 1923. - 462 p.
 7. L'identità europea: il senso dell'unità europea e la crisi della ragione. / Mario Albertini. - Pavia: Il Federalista. - 1977. - 11 p.
 8. Mario Albertini. / Francesco Rossolillo. - in: Il senso della storia. / Francesco Rossolillo. - Bologna: Il Mulino. - 2009. - v. 2, p. 491-496.
 9. Il Manifesto di Ventotene. / Altiero Spinelli. - Bologna: Il Mulino. - 1991. - 149 p.
 10. Il Manifesto dei Federalisti Europei. / Altiero Spinelli. - Parma: Guanda. - 1957. - 108 p.
 11. Il militante federalista e il nuovo modo di fare politica : due scritti di Mario Albertini. / Mario Albertini. - Pavia: Il Federalista. - 2004. - 39 p.
 12. Note sulla coscienza rivoluzionaria. / Francesco Rossolillo. - in: Il senso della storia. / Francesco Rossolillo. - Bologna: Il Mulino. - 2009. - v. 1, p. 441-465.
 13. Il progetto europeo / Altiero Spinelli. - Bologna: Il Mulino. - 1985. - 213 p.
 14. Il rivoluzionario. / Francesco Rossolillo. - in: Il senso della storia. / Francesco Rossolillo. - Bologna: Il Mulino. - 2009. - v. 1, p. 843-856
 15. Senso della storia e azione politica. / Francesco Rossolillo ; a cura di Giovanni Vigo. - Bologna : Il mulino. . 2009. - 2 v.
 16. Trent' anni di vita del Movimento Federalista Europeo / a cura di Lucio Levi e Sergio Pistone. - Milano: F. Angeli. - 1973. - 438 p.
 17. Verso la Comunità politica europea: rapporto di Altiero Spinelli, segretario generale del Movimento Federalista Europeo tenuto al Congresso internazionale del Movimento europeo, Aja 8-10 ottobre 1953. / Altiero Spinelli. - Tivoli: Movimento Federalista Europeo, Tip. Chicca. - 1953. - 32 p.

08. Sul Federalismo in Italia

 1. L'originale proposta federalista dell'ultimo Premier delle Due Sicilie / Antonio Boccia. - Lauria: Crisci. - 2004.
 2. Archivio triennale delle cose d'Italia / Carlo Cattaneo; a cura di Luigi Ambrosoli. - Milano: Mondadori. - 1974. - 2 v.
 3. Cattaneo e il Federalismo / Clemente Galligani. - Roma : Armando. - 2010
 4. Contro lo statalismo: federalismo e regionalismo / Luigi Sturzo ; a cura di Luciana Dalu ; prefazione di Dario Antiseri. - Soveria Mannelli; Messina: Rubbettino. - 1995
 5. La Costituente: la teoria, la storia, il problema italiano. / Costantino Mortati. - Roma : Darsena, 1945, - viii, 233 p.
 6. Del primato morale e civile degli italiani / Vincenzo Gioberti ; introduzione e note di Gustavo Balsamo-Crivelli. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese. - 1843
 7. Il Federalismo libertario e anarchico in Italia: dal Risorgimento alla seconda guerra mondiale / Gigi Di Lembo. - Livorno : Sempre avanti. - 1994. - 76 p.
 8. La fédération et l'unité en Italie / Pierre-Joseph Proudhon. - Paris : E. Dentu. - 1862. - 143 p. ;
 9. Il Federalismo / Gaetano Salvemini. - in Il Sud nella storia d'Italia . - Bari: Laterza. - 1961. - p. 458-475.
 10. Filosofia della Rivoluzione / Giuseppe Ferrari. - Londra, se. - 1851.
 11. La formazione dello Stato unitario. / Ettore Passerin d'Entrèves ; a cura di Nicola Raponi. - Roma : Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1993. - 380 p.
 12. L'idea federalista nel Risorgimento italiano / Antonio Monti. - Bari: Laterza. - 1922. - viii, 186 p.
 13. Idea nazionale e ideali di unità supernazionali in Italia dal 1815 al 1918. / Mario Albertini. - Milano, Marzorati. - 1961. - 62 p.
 14. Italia fedele: il mondo di Gobetti. / Norberto Bobbio. - Firenze : Passigli. - 1986. - 270 p.
 15. Italia civile: ritratti e testimonianze. / Norberto Bobbio. - Manduria Lacaita. - 1964. - 325 p.
 16. Maestri e compagni : Piero Calamandrei, Aldo Capitini, Eugenio Colorni, Leone Ginzburg, Antonio Giuriolo, Rodolfo Mondolfo, Augusto Monti, Gaetano Salvemini. / Norberto Bobbio. - Firenze : Passigli. -1984. - 299 p.
 17. L'originale proposta federalista dell'ultimo Premier delle Due Sicilie. / Antonio Boccia. - Lauria: Crisci. - 2004.
 18. Le più belle pagine di Carlo Cattaneo / Gaetano Salvemini. - Milano: Fratelli Treves. - 1922. - xxi, 268
 19. Profilo ideologico del Novecento italiano. / Norberto Bobbio. - Torino : Einaudi. - 1986. - 190 p.
 20. Le speranze d'Italia (1844). / Cesare Balbo; introduzioni e note di Achille Corbelli. Torino: Utet. - 1925. - lix, 272 p.
 21. Stati uniti d'Italia: scritti sul federalismo democratico. / Carlo Cattaneo; a cura di Norberto Bobbio; prefazione di Nadia Urbinati. - Roma: Donzelli, 2010. - xxvi, 148 p.
 22. Unione e non unità d'Italia. (1867) / Pietro Ulloa Calà con postfazione di Corrado Augias e Carmelo Pasimeni. - Lecce: Argo. - 1988.

09. Studi sugli Stati federali esistenti

 1. MONDO
  1. Comparative federalism: the European Union and the United States in comparative perspective. / Edited by Anand Menon; Martin Schain. - Oxford : Oxford university press. - 2006
  2. Comparing federal systems / Ronald L. Watts. -2nd ed. . - Montreal: Queen's university: School of policy studies. - 1999.
  3. Federal systems of the world: a handbook of federal, confederal and autonomy arrangements / compiled and edited by Daniel J. Elazar and the staff of the Jerusalem center for public affairs. - Harlow : Longman. - 1991
  4. The federal vision: legitimacy and levels of governance in the United States and the European union. / edited by Kalypso Nicolaidis and Robert Howse. - Oxford: Oxford university press. - 2001. - XVII, 537 p.
  5. Föderalismus 2.0: Denkanstösse und Ausblicke = Fédéralisme 2.0: Réflexions et perspectives. / Bernhard Waldmann; Peter Hänni; Eva Maria Belser (Hrsg.), Bern: Stampfli Buchhanlung. - 2011. - v. 1
  6. Routledge Handbook of Regionalism and Federalism / Edited by John Loughin; John Kincald; Wilfred Swieden. - New York: Routledge. - 2013. - 640 p.
  7. Social and political foundations of constitutions. / edited by Denis J. Galligan; Oxford: University of Oxford Centre for Socio-Legal Studies; Mila Versteeg, University of Virginia School of Law. - New York (NY): Cambridge University Press. - 2013. - xx, 672 p.
 2. AFRICA
  1. The Federal Imperative in Africa. How is Federalism a Resolution Mechanism and not a Solution? / Omadachi Oklobia. - Friburg: Université de Friburg: Institut par le Fédéralisme. - 1994. - 31 p.
  2. Comore
   1. Comors: constitution and cityzenship laws handbook: strategic informations and basic laws. / Comors State. - Washington DC: International Business Publications (USA). - 2013. - 268 p.
  3. Etiopia
   1. A history of Ethiopia. / Harold G. Marcus. - Princeton: University of California Press. - 2002. - 335 p.
  4. 'Nigeria'
   1. Federalism and ethnic conflict in Nigeria. / Rotimi T. Suberu. - Washington : United States institute of peace press , 2001. - XXVI. 247 p.
 3. AMERICA
  1. Argentina
   1. Historia constitucional argentina. / José Rafael Lopez Rosas;. - Buenos Aires: Astrea. - 2006. - 5a edz.. - xxiv, 691 p.
   2. Storia dell'America Latina contemporanea. / Loris Zanatta. - Bari: Laterza. - 2010. - v, 259 p.
  2. Brasile
   1. L'autonomia locale nell'ordinamento federale: il caso del Brasile. / Alberto Clini. - Padova : CEDAM. - 2008
  3. Canada
   1. Canadian federalism: performance, effectiveness, and legitimacy. / edited by Herman Bakvis; Grace Skogstad. -2nd ed. . - Don Mills : Oxford university press, 2008
   2. L'ordinamento costituzionale del Canada. / Jacques Fremont. -Torino: Giappichelli. - 1997. - 294 p.
  4. Messico
   1. Aspetti del federalismo messicano. / a cura di Robertino Ghiringhelli. - Milano : Giuffrè. - 2000. - XXVIII, 147 p.
   2. Federalismo e libertà: i modelli di Messico, Argentina e Venezuela. / Luigi Melica. - Padova : CEDAM. - 2002. - X, 278 p.
  5. Stati Uniti d'America (USA)
   1. The age of Federalism: the early American Republic 1788-1800 . / Stanley Elkins; Eric McKirick. - Oxford; New York: Oxford University Press. - 1993.
   2. Alexander Hamilton e il federalismo americano. / Lucio Levi. - Torino: Giappichelli, 1965. -276 p.
   3. La decadence du fédéralisme aux les Etats Unis. / Mario Albertini; Francesco Rossolillo. - in: "Le fédéraliste", Pavia. - 1962. - a. 4, p. 219.
   4. The development of American federalism. / William H. Riker. - Boston, Mass. : Kluwer academic. - 1987
   5. L'età progressista negli Stati Uniti 1896-1917. / a cura di Arnaldo Testi. - Bologna : Il Mulino, 1984. - 367 p.
   6. La nascita degli Stati Uniti d'America: rendiconti del Convegno tenuto a Roma dal 13 al 15 luglio 1956. / a cura di Luciano Bolis. - Milano : Edizioni di Comunità, 1957. - 255 p.
   7. The struggle is the message: the organization and ideology of the anti-war movement. / Irving Louis Horowitz. - Berkeley (Calif.): Glendessary Press. - 1970. - xii, 175 p.
   8. Trois expériences fédéralistes: états-Unis d'Amérique, Confédération Suisse, Société des Nations. / Edmond Privat. - Neuchâtel : Editions de la Baconnière. - 1942. - 109 p.
  6. Venezuela
   1. Simon Bolivar . / Ronald A. Reis. - Now York: Chelsea House. - 2013.
   2. Simon Bolivar: venezuelan rebel, american revolutionary. / Lester D. Langely. - Lanham (Maryland): Rowman and Linlefield. - 2009.
 4. ASIA
  1. India
   1. Everyman's Constitution of India. / Bahl Sardari Lall . - Gurgaon, Punjab: se. - 1952. - 200 p.
   2. Handbook of Indian constitutional law: covering comprehensively in six parts the entire gamut of the organic law of India. / edited by GC Venkata Subbarao; assisted by Kalpakam. - Hyderabad, [India] : Law Academy. - 1983. - xciii. 205, xix,430, 93, 336p.
   3. Storia dell'India. / Michelguglielmo Torri. - Roma; Bari: Laterza. - 2000. - xxii, 839 p.
  2. Malaysia
   1. Constitutional landmarks in Malaysia: the first 50 years, 1957-2007. / Contributors: Abdul Aziz Bari; edited by Andrew Harding and HP Lee. - Petaling Jaya and Selangor Darul Ehsan: Malayan Law Journal Sdn. Bhd.; Dayton (Ohio): LexisNexis. - 2007. - xxvi, 332 p.
  3. Micronesia
   1. Ethnicity and interests at the 1990 Federated States of Micronesia Constitutional Convention. / Glenn Petersen. - Canberra : Dept. of Political and Social Change, Research School of Pacific Studies, Australian National University. - 1993. - 78 p.
 5. EUROPA
  1. Constituting federal sovereignty: the European Union in comparative context. / Leslie Friedman Goldstein. - Baltimore, London: Johns Hopkins University press. - 2001.
  2. Democracy and federalism in the European Union and the United States: exploring post-national governance. / a cura di Sergio Fabbrini . - London ; New York: Routledge. - 2005.
  3. Federalismi e integrazioni sopranazionali nell'arena della globalizzazione: Unione Europea e Mercosur. / a cura di Paola Bilancia. - Milano : Giuffrè. - 2006. - VI, 397 p.
  4. Austria
   1. Austrian federalism and European integration. / Markus Fallenboeck. - Fribourg : Institut du fédéralisme. -1998.
   2. Il concetto di autonomia e di federalismo nella tradizione storica italiana e austriaca: convegno internazionale di studio: Trento, 26 maggio aula grande dell'Istituto Trentino di Cultura Via S. Croce, 77 = Die Begriffe Autonomie und Föderalismus in der historischen Tradition Italiens und Osterreich: internationale Studientagung: Trient, 26. Mai 1995 (Aula Magna) Via S. Croce 77 . - Trento: Istituto trentino di cultura. - 1995
   3. Federalismo e centralismo in Austria dal 1861 alla prima guerra mondiale. / Peter Urbanitsch. - Trento : Società di studi trentini di scienze storiche. - 1996. -23, 68.
  5. Belgio
   1. La Constitution de 1830 à nos jours. / Francis Delpérée. - Bruxelles: Éditions Racine. - 2006. - 234 p.
  6. Bosnia-Erzegovina
   1. Il fallito modello federale della ex Jugoslavia . / Rade Petrovic; a cura di Rita Tolomeo. - Soveria Mannelli: Rubettino. - 2005. - 175 p.
  7. Germania
   1. Der deutsche Föderalismus: die Diktatur des Reichspräsidenten. / Referate von Gerhard Anschuetz; Karl Bilfinger; Carl Schmitt; Erwin Jacobi. - Berlin ; Leipzig : Gruyter, Walter de, & Co.. - 1924
   2. Federalism, bureaucracy, and party politics in Western Germany: the role of the Bundesrat. / by Edward L. Pinney. - Chapel Hill, NC : University of North Carolina press. - 1963. - VIII, 268 p
   3. Finanzverfassung und Föderalismus in Deutschland und in der Schweiz. / Alexander Joerg. - Baden-Baden : Nomos. - 1998. - 336 p.
   4. Die Zukunft des Föderalismus in Deutschland und Europa. / Herausgegeben von Detlef Merten. - Berlin: Duncker & Humblot. - 2007. - 249 p.
  8. Svizzera
   1. L'autonomie constitutionnélle des cantons. / Vincent Martenet. - Bale : Helbing & Lichtenhahn. - 2000
   2. Federalism and multiethnic states : the case of Switzerland. / Lidija R. Basta; Thomas Fleiner (ed.). - Fribourg: Institut du fédéralisme. - 1996. - 193 p.
   3. L'ordinamento federale svizzero. / Blaise Knapp ; con un saggio introduttivo di Giovanni Guiglia ; edizione italiana a cura di Nino Olivetti Rason e Lucio Pegoraro. - Torino : Giappichelli, - 1994. - 207 p.
   4. L'organizzazione dei poteri e il federalismo in Svizzera secondo la nuova Costituzione. / Giovanni Guiglia; Blaise Knapp. -Torino : Giappichelli, 2000. - 321 p.
   5. Schweizerische Demokratie : Institutionen, Prozesse, Perspektiven / Wolf Linder. - Bern: Haupt. - 2005. - 2 vol.
  9. Russia
   1. The constitutional status of the regions in the Russian Federation and in other European countries : the role of the regional legislative bodies in strengthening: unity in diversity. Proceedings, Kazan, Tatarstan (Russian Federation), 11-12 July 2003. - Strasbourg : Council of Europe. - 2003
   2. Le fédéralisme soviétique: ses particularités typologiques. / Théofil K. Kis. - Ottawa : University of Ottawa press. - 1973. - XIII, 191 p.
 6. OCEANIA
  1. Australia
   1. Storia dell'Australia. / Stuart Macintyre ; traduzione di Silvia De Marco. - Bologna : CLUEB. - 2010. - xi, 312 p.

10. Federalismo e Religioni

 1. Antichi come le montagne. / Mohandas Karamchand Gandhi; traduzione di Licia Pigni Maccia. - Milano: Edizioni di Comunità. - 1963. - 261.
 2. Bhagavad-Gita: il canto del Glorioso Signore. / Edizione italiana a cura di Stefano Piano. - Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo. - 1994. - 384 p.
 3. Cittadino del mondo: in cammino verso l'Europa unita. / Lidia Boccardo; Battista Calvagno. - Milano : Paoline. - 1991. - 111 p.
 4. Come i nemici diventano amici: insieme per la nonviolenza, la giustizia e la riconciliazione. / Hildegard Goss-Mayr ; prefazione del cardinale Franz König. - Bologna: Editrice Missionaria Italiana. - 1997. - 253 p.
 5. Con la forza del cuore: ecumenismo e non violenza . / Dalai lama (Bstan-dzin-rgya-mtsho Dalai lama XIV); Eugen Drewermann ; a cura di David J. Krieger ; traduzione di Palma Severi. - Genova: ECIG. - 1996. - 103 p.
 6. Christ at the checkpoint: theology in the service of justice and peace. / edited by Paul Alexander. - Eugene, Or. : Pickwick Publications. - 2012. - xx, 182 p.
 7. I cristiani e la pace: alla luce della Pacem in terris . / Angelo Cavagna. - Bologna. Centro Editoriale Dehoniano. - 1996. - 230 p.
 8. Discorso durante la visita al Parlamento europeo: Palazzo d'Europa - Strasburgo (Francia)Martedì, 11 ottobre 1988 . / Karol Wojtyla (Ioannes Paulus II Papa). - testo in rete
 9. Dizionario di teologia della pace. / a cura di Luigi Lorenzetti. - Bologna: EDB (Editrice Dehoniane Bologna). - 1997. - 1067 p.
 10. Einsten aveva ragione: mezzo secolo di impegno per la pace. / Pietro Greco. - Trieste: Scienzaexpress edizioni. - 2012. - 304 p.
 11. Enciclica Pacem in Terris (11 aprile 1963)- / Angelo Roncalli (Giovanni XXIII Papa). - in
 12. Enciclica Populorum Progressio (26 marzo 1967). / Giovan Battista Montini (Paulus VI Papa).
 13. An ecumenical theology of the heart: the theology of Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf . / Arthut James Freeman. - Bethlem (Pa): Moravian Church in America. - 1998. - vi, 346 p.
 14. Istituzione della Religione Cristiana (1536) / Jean Calvin; a cura di Giorgio Tourn. - Torino. Utet. - 1983. - 2 v.
 15. Mai più la guerra: per una teologia della pace. / Luigi Bettazzi; a cura di Valentino Savoldi ; prefazione di Bernard Haring. - Molfetta: La Meridiana.- 1998. - 349 p.
 16. Un metodo per la pace del mondo: parte I: Conferenza Besant ad Adyar il 26/12/2005 . / Asgar Ali Engineer; traduzione di Patrizia Giampieri. - Roma: Convenzione internazionale Società teosofica. L'autore lo ha pubblicato sul “The Indian Tehosophist”. - Vanarasi. - 2005
 17. La mistica della guerra: spiritualità delle armi nel Cristianesimo e nell'Islam. / Dag Tessore; prefazione di Franco Cardini. - Roma: Fazi Editore. - 2003. - 269 p.
 18. Non avrai altro Dio : il monoteismo e il linguaggio della violenza. / Jan Assmann. - Bologna: Il Mulino. - 2007. - 147 p.
 19. Non uccidere: una nuova scienza politica globale. / Glenn D. Paige; edizione italiana a cura di Prisca Giaiero. - Bologna: EMI (Editrice Missionaria Italiana). - 2010. - 222 p.
 20. Nuove vie di pace: dalla guerra giusta alla pace integrale. / Waclaw Madej. - Roma: Nonsolocopie. - 1999. - 127 p.
 21. Per una teologia della pace. / Introduzione di Bruno Secondin. - Roma: Borla. - 1987. - 186 p.
 22. Il principio nonviolenza: una filosofia della pace. / Jean-Marie Muller; traduzione di Enrico Peyretti; prefazione di Roberto Mancini. - Pisa: Plus-Pisa University Press. - 2004. - 335 p.
 23. Religions and World Peace: Religious Capacities for Conflict Resolution and Peacebuilding (Religion - Conflict - Peace/Religion - Konflikt - Frieden). Paperback – October 10, 2012 224p. / Edited by by Ronald Czada; Thomas Held; Markus Weingardt. - Baden-Baden, Nomos Publishers. - 2014. - 232 p. . - ISBN 978-3-8329-6705-5
 24. Lo scontro dei fondamentalismi. / Tariq Ali. - Milano: Rizzoli. - 2002. - 464 p.
 25. Il tempo stringe: un'assise mondiale dei cristiani per la giustizia, la pace e la salvaguardia della creazione. / Carl Friedrich von Weizsacker. - Brescia: Queriniana. - 1989. - 130 p.
 26. Vivere in pace con i musulmani: potensiali di pace dell'Islam. / Adel Theodor Khoury. - Brescia: Queriniana. - 2004. - 103 p.
 27. Was Frieden schafft. / Markus A. Weingardt. - Gütersloh: Guetersloher Verlagshaus. - 2014. - 232 p. . - ISBN 978-3-579-08172-4

11. Federalismo e lingue

 1. La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea. / Umberto Eco. - Roma; Bari: Edizioni Laterza. - 1993. - 432 p. . - collana Fare l'Europa . - ISBN 88-420-4287-0
 2. The search for the perfect language. / Umberto Eco. - Oxford: Blackwell. - 1995. - 435 p.. - ISBN 0-631-17465-6 .
 3. The World's Major Languages. / Bernard Comrie'. - Oxford: Oxford University Press . - 1990. - xiii, 1025 p.. - ISBN 0-19-506511-5 .
 4. The Grammar of Esperanto: A Corpus-Based Description. / Cristopher Gledhill. - Lincom Europa. - 2ª edizione. - ISBN 3-89586-961-9 .
 5. A priori artificial languages (Languages of the world). / Alan Liber. - Lincom Europa. - 2000. - ISBN 3-89586-667-9 .
 6. Lingvistikaj aspektoj de Esperanto ("Linguistic aspects of Esperanto") . / John Wells. - Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1989. - 2ª edizione

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 20293 · GND ( DE ) 4017754-3 · BNF ( FR ) cb137360047 (data) · BNE ( ES ) XX526509 (data)