Filologie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Un manuscris luminat

Filologia (în greacă veche : φιλoλογία , philologhía („interes pentru cuvânt”), compusă din φίλος, phìlos , „iubit, prieten” și λόγος, lògos , „cuvânt, vorbire”), conform sensului comun actual, este o ansamblu de discipline care studiază texte de diverse tipuri (literare, istorice, politice, economice, juridice etc.), de la cele antice la cele contemporane, pentru a le reconstitui forma originală prin analiza critică și comparativă a surselor care le mărturisesc și ajunge, prin diferite metode de investigație, la o interpretare cât mai corectă posibil.

Filologul italian Alberto Varvaro subliniază modul în care orice text, atât scris, cât și oral, inerent oricărei cunoștințe, poate și trebuie tratat cu metodele și instrumentele filologiei. [1] Prin urmare, filologia nu identifică un domeniu de investigație, ci o metodă.

Definiții

„Filologia este acea artă onorabilă care cere un lucru mai presus de toate de la savantul său, să stea deoparte, să lase timp, să tacă, să devină lent, fiind o artă și o abilitate ca un aurar al cuvântului, care trebuie să îndeplinească un lucrează bine și nu atinge nimic dacă nu ajunge încet. Dar tocmai pentru acest fapt este acum mai necesar ca niciodată; tocmai din acest motiv ne atrage și ne încântă foarte puternic, în inima unei ere a „muncii”: mă refer la graba, graba indecoră și transpirată, care vrea să „grăbească” totul imediat (...) . Pentru o astfel de artă nu este atât de ușor să faci ceva, deoarece ne învață să citim bine, adică să citim încet în profunzime, privind înapoi și înapoi, nu fără motive ulterioare, lăsând ușile deschise, cu degetele și ochii delicati. "

( Friedrich Nietzsche , introducere în Aurora. Gânduri asupra prejudecăților morale )

„Știința și disciplina menite să investigheze o cultură și o civilizație literară, antică sau modernă, prin studierea textelor literare și a documentelor lingvistice, reconstituindu-le în forma lor originală și identificând aspectele și caracterele lor lingvistice și culturale.”

( De Felice-Duro, Dicționar de limbă și civilizație italiană contemporană )

Dezbaterea definitorie

De fapt, nu este ușor să se dea o definiție univocă a ceea ce este filologia, deoarece este o disciplină cu aspecte multiple care și-au asumat înțelesuri și scopuri diferite în rândul cercetătorilor individuali de la antichitate până astăzi. Filologia a fost și încă astăzi poate fi înțeleasă și ca:

 • studii literare și științifice, în ansamblu;
 • studii istorice, în sens larg, spre deosebire de gândirea filosofică;
 • ansamblul de studii și cercetări care, pe baza analizei de texte, documente și mărturii diverse, își propune să ofere o interpretare și o aranjare corectă a unei probleme istorice sau contemporane;
 • știința care studiază originea și structura unei limbi; în acest sens coincide cu unele sectoare ale lingvisticii;
 • într-un sens extins: setul de discipline care propun cunoașterea, reconstrucția și tratamentul corect sub fiecare aspect al uneia sau mai multor cunoștințe;
 • partea de critică artistică care, prin această metodologie de investigație, are ca scop înțelegerea și atribuirea unei opere de artă, datarea și cunoașterea genezei sale și intențiile artistului în producerea ei;
 • studiile filologice care au înflorit la un moment dat, într-o anumită cultură, la o anumită școală filologică;
 • ansamblul filologilor care reprezintă o școală filologică specifică.

Exemplu de psaltire diurn iluminat al secolului. XVII deja prezent în Biblioteca Scarabelli din Caltanissetta , furat în 2010 [2] [3]

Termenul de filolog (sm; s. Femm.: -A; pl. M. Latini, cărturarul care iubește doctrina și erudiția, în special istorico-literar. Printre grecii antici a fost folosit, mai ales la început, cu semnificații uneori foarte diferite: „cui îi place să vorbească”, „cărturar, cărturar, expert în literatură” (deja în Cratilul de Platon ), „critic” (pentru că poate pentru a înțelege valoarea efectivă a poeților individuali).

Grecii, mai degrabă decât „filologia” ca disciplină specifică, au vorbit la început despre „gramatică” (γραμματική) și „critică” (κριτική). Se poate spune că conștientizarea grecilor față de necesitatea metodologiilor specifice pentru analiza textelor poetice și nu, a mers mână în mână cu progresul în studiul teoretic al esenței propriului limbaj, poezie și artă. dramatic.

Deja Eraclide Pontico (secolul al IV-lea î.Hr.), un elev al lui Platon, cunoscut deja în antichitate pentru strălucitele sale descoperiri astronomice, a scris numeroase dialoguri despre viața și vremurile lui Homer și Hesiod , despre Arhiloh , despre tragedie și despre istoria poeziei. Geniul lui Aristotel , în Poetică și nu numai, a adus o contribuție decisivă, deși cu un scop aproape pur filosofic, la eliberarea poeziei de condamnarea platonică, la sporirea tragediei, a istoriei culturii și a artei.

Un mare filolog care s-a stabilit în Italia a fost Francesco Petrarca , grație studiului vechilor scrieri ale lui Virgil, Platon și multe altele.

Studiul filologic al textelor

Textele considerate reprezentative pentru o civilizație, cum ar fi, de exemplu, operele lui Homer , Virgil , Biblia , în general, operele literare de merit ale fiecărei epoci au fost și fac obiectul unor cercetări filologice exacte, din moment ce în toate timpurile transmiterea și interpretarea lor corectă și fidelă este considerată esențială.

Aproape toate textele unor antichități, cele pronunțate înainte de invenția tiparului, au ridicat probleme de reconstrucție și interpretare, uneori încă de nerezolvat. În multe cazuri, totuși, este posibilă reconstituirea stării și semnificației originale a unui text.

Filologul, pentru a putea încerca să restabilească starea inițială a unei lacune sau a unui text corupt, sau pentru a interpreta corect un pasaj sau un singur cuvânt, trebuie să aibă o cunoaștere profundă a civilizației, a istoriei civilizației și a limbajului scriitor și trebuie să aibă acces la sursele și documentele timpului său. De aici și complexitatea pregătirii celor care intenționează să efectueze cercetări filologice.

Filologul studiază textele în evoluția lor istorică, căutând modificări și schimbări. Tranziția tehnologică între rolă , cod , pergament și hârtie face ca o selecție necesară a textelor să fie turnată în noile suporturi, ducând la alegeri inevitabile dictate de interesul și utilitatea textului în cauză la momentul respectiv; astfel, multe opere se pierd pentru că nu mai sunt reproduse.

Procedura filologică constă în încercarea de a reveni cu criterii mecanico-probabilistice și lingvistico-formale la forma originală a unui text, inevitabil corupt de seria de copii care l-au transmis din antichitate până astăzi.

Apoi este necesar să redescoperim semnificația originală a textului și intenția autorului. Prin urmare, filologul trebuie să aibă o cunoaștere aprofundată a istoriei și limbajului civilizației în contextul studiului și trebuie să aibă acces la surse și documente ale perioadelor în cauză, pentru a putea restabili corect interpretarea unui pasaj , un cuvânt sau o lucrare., argumentând alegerea făcută.

Branche

După ce au stabilit că obiectele lor de studiu sunt texte scrise într-o limbă dată și considerate, din toate punctele de vedere, ca parte integrantă a civilizației relative, studiile filologice sunt împărțite în diferite ramuri.

Între acestea:

Filologia textuală a fost recent dobândită și își propune să garanteze reconstrucția și interpretarea autentică a oricărei ramuri a cunoașterii, pe lângă filologia cognitivă , care se ocupă cu aplicarea la filologie a categoriilor de psihologie și lingvistică cognitivă .

Istorie

Alexandrinii

Primul studiu filologic sistematic și științific al textelor literare, adică stabilirea filologiei ca știință autonomă, datează în special din perioada elenistică , care se extinde în mod corespunzător de la moartea lui Alexandru cel Mare (323 î.Hr.) până la bătălia de la Actium ( 31 î.Hr.), și mai ales lucrării filologilor Bibliotecii din Alexandria din Egipt și a Școlii din Pergam , menită să restabilească, să analizeze sub aspectul gramatical și retoric și să interpreteze, să editeze și să comenteze textele a operelor literare anterioare care, ca și în cazul poeziilor homerice, prezentau numeroase probleme lingvistice și culturale, precum și variante și, prin urmare, „corupții”, în transmisia scrisă. În perioada elenistică, predomina mai mult spiritul analizei științifice decât creativitatea artistică, care implica toate științele cu o rigoare generalizată, necunoscută în epocile anterioare.

Biblioteca din Alexandria, fondată de Ptolemeu al II-lea în 284 î.Hr. și apreciată din ce în ce mai mult de suveranii ulteriori, și cealaltă construită lângă ea, numită Serapeum, a constituit, în special în secolul al III-lea î.Hr. până la aproximativ mijlocul celui de-al doilea, un centru al studii de foarte mare valoare filologică și exegetică, precum și fizică, matematică, geometrie, geografie, filozofie, medicină, atât de mult încât a fost colectată cea mai bogată colecție de texte literare, filologice și științifice din antichitate. În primul secol î.Hr., cele două biblioteci conțineau 700.000 de manuscrise. Când, în epoca cezariană, în 47 î.Hr., un incendiu a distrus o mare parte din Biblioteca Muzeului, s-a pierdut un număr incalculabil de manuscrise. Dar cea mai gravă pierdere a fost când, în secolul al III-lea d.Hr., un nou incendiu a distrus întregul complex.

Printre cei mai renumiți filologi care au lucrat la Bibliotecă trebuie să ne amintim de Zenodot (prima jumătate a secolului al III-lea î.Hr.), care a fost primul bibliotecar, poetul Callimachus (aproximativ 310 - 240 î.Hr.), poetul Apollonio Rodio (aproximativ 295 - aproximativ 215 î.Hr.), omul de știință Eratostene din Cirene (276/272 - 196/192 î.Hr.), care a fost primul grec care a primit titlul de filolog, strălucitul Aristofan al Bizanțului (aproximativ 257 - 180 î.Hr.), al cărui nume este legat la edițiile critice ale lui Homer, Hesiod, Pindar, ale tragicilor grecești , ale Comediilor lui Aristofan ), Aristarh din Samotracia (216 - 144 î.Hr.), unul dintre cei mai mari, care a studiat critic Homer, liricii greci , Pindar, tragicii , și Dionisio Trace (a doua jumătate a secolului al II-lea î.Hr.), care, în urma persecuțiilor lui Ptolemeu al VIII-lea , a trebuit să-și mute centrul studiilor de la Alexandria la Rodos .

Un alt centru important al studiilor filologice a fost Pergam (Gr. Πέργαμον, lat. Pergămum ), actualul oraș turcesc Bergama din Asia Mică. În a doua jumătate a secolului al III-lea î.Hr., Attalidele au fondat o bibliotecă după modelul celui din Alexandria, cu o înflorire a studiilor filologice de nivel înalt. Figurile relevante au fost mai ales scriitorul, filosoful și sculptorul grec Antigono di Caristo (n. În jurul anului 295 î.Hr.) și Cratete di Mallo , un gramatic și filolog grec care a trăit în secolul al II-lea î.Hr. a plecat în 169 sau 168 ca ambasador al regele Pergamului) studii filologice.

Spre sfârșitul secolului al II-lea î.Hr., locul Pergamului, în declin, a fost ocupat de Rodos (Gr. 'Ρόδος, f., Lat. Rhodos / Rhodus , f.), Unde se mutase Dionisie Tracia. După Dionisos, Posidonius (aproximativ 135 î.Hr. - mijlocul secolului I), cunoscut mai ales ca filosof, profesor de Cicero și Pompei , și Apollonio Malaco , care operează în jurul anului 120 î.Hr., maestru al oratorului și politicianului roman Marco Antonio , s-au alternat în prestigiu . Cu Apollonio Malaco s-a stabilit o adevărată școală de retorică la Rodos, cu acea adresă asiatică care îi era dragă lui Cicero. Și Rodos se va slăbi ca centru unificator și, de atunci, Roma va fi leagănul studiilor.

Teorizări

Așa cum am menționat, filologia în lumea greacă a fost înțeleasă mai presus de toate ca „gramatică” (γραμματική), chiar dacă metodologia aplicată a fost cea care chiar mai târziu va fi specifică filologiei, cu variante, dacă doriți, care nu îi modifică substanța. în profunzime până în prezent. „Gramatica” a fost concepută ca un instrument care vizează exegeza și o parte integrantă a acesteia, cel puțin până în întregul secol al II-lea d.Hr.

Este mai ușor să ne dăm seama de importanța aranjării faptelor gramaticale pentru un exeget străvechi, dacă considerăm că gramaticile nu existau în acel moment și una dintre problemele fundamentale pe care le-a întâmpinat a fost aceea de a se orienta în primul rând printre diferitele forme, parțial printre ele similare (analogice), dar și diferite (anormale), cu care substantivele, adjectivele și verbele au apărut în diferitele enunțuri poetice și non-poetice; care, înainte de a fi comentate și judecate la un nivel critic, trebuiau să-și găsească locul sistematic și să fie înțelese în toate părțile lor într-un mod coerent. Acest lucru era cu atât mai important cu cât formele și expresiile textelor studiate se deosebeau, pentru antichitate sau diversitate culturală, de cele ale limbii grecești cunoscute de cărturar, ca în cazul textelor lui Homer și Hesiod. Acest lucru poate face de înțeles că abia mai târziu, după câteva secole, mai ales cu Evul Mediu , gramatica a fost înțeleasă ca o știință autonomă. Cu privire la problemele puse de flexiunea nominală și verbală, la inițiativa lui Cratete di Mallo, un anomalist, discuțiile dintre analogiști, care aparțineau Școlii din Alexandria (Aristofan din Bizanț și Aristarh din Samotracia) au continuat mult timp, pentru care norma vorbirii era regula, iar anomaliștii de pergament adepți ai stoicismului, pentru care norma vorbirii era obiceiul. Disputa a dus la definirea părților în care, cu variante teoretice substanțial secundare, chiar și în secolele următoare până în prezent a fost împărțită și împărțită o propoziție.

Filologia clasică după cucerirea Greciei

Dintre latini, el s-a definit pe el însuși philŏlŏgus în cea mai mare parte „cărturarul care iubea doctrina, omul de litere, cărturarul”.

În secolul al II-lea î.Hr., mai ales după distrugerea Corintului (146 î.Hr.) și declararea Achaiei (Grecia) ca provincie romană, cărturarii din Alexandria și Pergam au venit la Roma, unde au rămas mult timp ca ambasadori ai prinților sau stăpâni de ilustre personaje romane sau ca prizonieri de război. Cele două școli, cu teoriile analogiei și anomaliei, au lăsat astfel o amprentă profundă asupra erudiției romane, chiar și în sens filosofic, conform matricei stoice de mai sus.

La fel ca grecii, filologii latini se considerau în primul rând gramaticieni. Potrivit lui Varro, care cunoștea profund teoretizarea greacă, există patru părți ale „gramaticii”: lectio , emendatio (critica textului), enarratio ( exegeza textului), iudicium (aprecierea critică a operei și autorul) ). Și, odată cu conștientizarea tot mai mare de a deține o literatură autonomă și „națională”, la Roma a crescut mână în mână nevoia de a studia autorii latini așa cum făcuseră Alexandrienii pentru greci. Atunci au înflorit edițiile nu numai ale operelor poetice, ci și ale celor istorice (de exemplu de Plautus , Ennio , Nevio , de Cato , ale Legilor plăcilor XII ).

Din păcate, din această producție și o mare parte din următoarea, cu excepția autorilor și a operelor particulare, în realitate rămâne foarte puțin, adesea câteva fragmente și citatele cărturarilor ulteriori, care, cu toate acestea, sunt mai mult decât suficiente pentru a da socoteală pentru calitate.și importanța autorilor.

Lucrările filologice-gramaticale ale lui Gaius Ottavio Lampadione (sec. II î.Hr.), care a fost unul dintre inițiatorii filologiei romane, au avut o mare valoare; a lui Lucio Elio Stilone Preconino (154 - după 90 î.Hr.), profesor al lui Terenzio Varrone și Cicero, precum și exegetul cărților pontifice romane și al Legilor tabelelor XII; a poeților Gaius Lucilius și Lucius Accio (c.170 - 84 î.Hr.), a lui Volcacio Sedigito (între secolele II și I î.Hr.) și a lui Marco Antonio Gnifone ( sec. II-I î.Hr.) de origine celtică, tutor al lui Cezar .

Alte nume importante în secolul I î.Hr .: Lucius Atheus Pretestate , liberat atenian, la Roma în perioada 86-29 î.Hr., care s-a numit „filolog”; Tyrannion cel Bătrân , grec din Amysus în Pont, adus la Roma ca prizonier de război în jurul anului 70 î.Hr. ( al treilea război mitridatic ), analogist, de mare influență pentru „gramaticienii” ulteriori; Alessandro di Mileto , cunoscut sub numele de Polistore ( Polìstore ) pentru amploarea studiilor sale, a venit și el ca prizonier în urma războiului mitridatic, popularizator al istoriei, geografiei, mitologiei și filologiei; Publio Nigidio Figulo (înainte de 98 - 45 î.Hr.) gramatician și naturalist; Staberio Erote , analogist, profesor al lui Cassius și Brutus ; Hypsicrates of Amysus, istoric grec și gramatic din timpul lui Caesar.

Filoxen al Alexandriei , la Roma în a doua jumătate a secolului, a ajuns la conceptul rădăcinii monosilabice la baza cuvintelor. În controversa dintre anomaliști și analogiști a găsit un numitor comun, un acord între cele două teorii, afirmând necesitatea de a se referi la anomalia pentru originea cuvintelor și la analogia pentru derivare sau flexiune.

Theon , un gramatic grec al Alexandriei, a lucrat în epoca lui August, comentator de poeți, în special din perioada elenistică. Tot în epoca augusteană a înflorit Dionisie din Halicarnas (aproximativ 60 - după 7 î.Hr.) care se ocupa în principal de prozatori, a scris un tratat despre oratorii antici, unul despre regulile de compoziție în poezie și proză și „Ρωμαικὴ ἀρχαιολογὶα ( Antichități romane ) , în 20 de cărți, în care arată că în realitate grecii și romanii aparțin aceleiași descendențe.

Grecilor Theon, Didymus și Tryphon le datorăm adesea știrile și comentariile pe care le avem despre mulți scriitori, deoarece cărturarii literari și scoliiștii ulteriori s-au referit și la ei.

Marele Marcus Terentius Varro Reatino (116-27 î.Hr.), menționat mai sus, ocupă un loc special în filologia latină a secolului I î.Hr. Filolog și etimolog, analogist, a fost autorul multor tratate care se ocupau de literatură, limba latină, arheologie, antichități umane și divine, precum și natura, obiceiurile și cultura poporului Romei. În scrierile sale a arătat o lipsă substanțială de interes față de critica textului, în timp ce cu dragoste și cunoștințe vaste a contribuit la maturizarea la Roma (cu De lingua latina , scris între 45 și 43 și cu alte lucrări lingvistice) nevoia de un studiu sistematic al limbii latine pe modelul studiilor grecilor pentru greacă.

Didimo Calcentero (nu trebuie confundat cu Claudius Didymus , un gramatic grec care a trăit la Roma pe vremea împăratului Claudius), un gramatician alexandrin, numit Calcentero ( Calcèntero ), a fost un mare compendiator al filologiei alexandrine (se spune că a compus mai mult de 3500 de volume), s-a ocupat de lexicografie, istoria literaturii, genurile literare, a fost un exeget al poeților și, împotriva utilizării comune, a prozatorilor.

Trifon al Alexandriei , un analogist, care poate nu a fost niciodată la Roma, a dezvoltat un tratament al părților discursului și al primelor notații despre sintaxă.

Pe latină, după Cicero, care în Brutus trasase liniile evolutive ale elocinței romane, și Horace , cu judecățile sale asupra poeților anteriori (în Saturae , în Epistulae și în Ars amatoria ), trebuie amintit, acum mergând dincolo de sfârșitul secolului, Verrio Flacco (murit pe vremea lui Tiberiu), un gramatician roman care scria despre ortografia și semnificația cuvintelor și a fost un exeget al lui Virgil.

Din vremea lui Augustus, la inițiativa diferiților împărați (a lui Augustus însuși, a lui Tiberiu , Vespasian , Traian etc.), s-au construit numeroase biblioteci la Roma care colectau și lucrările rare disponibile încă de autorii greci și latini. Educația și-a asumat o mare importanță în această perioadă și, uneori, multe lucrări au fost scrise pentru a servi drept texte pentru școli. Aceasta a însemnat mai puțină rigoare științifică, dar și o mai mare divulgare. Un exemplu în acest sens a fost scrierile lui Quinto Remmio Palemone , profesorul lui Quintilian , potrivit căruia în special autorii recenți ar trebui citiți în școli. Și în acest sens a fost efectuată o reformă școlară. În scopuri practice, încep să apară glosare greco-latine.

Din secolul I d.Hr. până în Evul Mediu

Acum bine situat în secolul I d.Hr., Marco Fabio Quintiliano , originar din Spania (35/40 - 96 d.Hr.), retorician latin, este cunoscut mai ales pentru Institutio oratoria , în douăsprezece cărți, care prezintă o expunere a gramaticii latine. Marco Valerio Probus (a doua jumătate a secolului I), un gramatic născut în Berito ( Beirutul de astăzi), spre deosebire de Remmio Palemone, i-a readus pe autorii antici. O valoare deosebită o au opera sa lingvistică și excelentele ediții critice ale textelor lui Lucretius, Horace și Virgil. De asemenea, istoricul roman Publio Cornelio Tacito (sec. I-II), cunoscut sub numele de autor al numeroaselor lucrări de ordine, i s-a atribuit un tratat de retorică și despre decadența artei oratorii, Dialogus de oratoribus , de același gen ca de Quintilian.

A urmat, printre mulți alții, gramaticul Quinto Terenzio Scauro (prima jumătate a secolului al II-lea); Aulus Gellius (secolul al II-lea), care a adunat anecdote poetice și de altă natură și curiozități de diferite feluri în Noctes Atticae ; Pomponio Porfirione (sec. III), gramatician, din care rămâne un comentariu către Horace; Censorino (sec. III), gramatician și cărturar; filologul Nonio Marcello , un numidian care a trăit în secolul al IV-lea d.Hr., autor al unui tratat de gramatică și antiquarianism; Elio Donato (mijlocul secolului al IV-lea), din care rămâne o gramatică latină exemplară, folosită de secole, și un comentariu la Virgil; scriitorul Ambrose Theodosius Macrobius , posibil african (sec. IV - V); Servius (sec. IV-V), faimos mai ales pentru un comentariu la operele lui Virgil; Minneo Felice Marziano Capella (începutul secolului al V-lea), scriitor născut în Cartagina, de mare succes în Evul Mediu pentru o lucrare enciclopedică asupra diferitelor părți ale cunoașterii care au servit mult timp în școli; Prisciano di Cesarea (sec. V-VI), din care Institutio de arte grammatica a ajuns la noi, în 18 cărți, cea mai mare lucrare gramaticală latină pe care o avem; Isidor din Sevilla (sec. VI-VII) care a scris despre etimologie.

În context grecesc, printre altele, lexicografii Minucio Pacato (a doua jumătate a secolului I), numit Ireneo, și Pausanias (secolul II); Philo Erennium (c. 64 - 141), gramatician și istoric de origine feniciană; gramaticul alexandrin Hephaestion ( secolul II ), autor al unui manual de metrică; Apollonio Discolo (secolul al II-lea), gramatician, student îndrăzneț al sintaxei grecești; fiul său Herodian , autor al unui tratat de accentuare; Hesychius din Alexandria (secolul al V-lea), lexicograf al limbii grecești.

Origen (183/185 - 253/254) și Ieronim (sfânt; c. 347 - 419), primul în context grecesc, cu restituirea textului Bibliei în Esapla , al doilea în context latin, cu traducerea și comentariul atât al Vechiului Testament, cât și al Noului Testament , au condus o lucrare capilară de exegeză care a lăsat multe urme în secolele următoare.

Scribii medievali

Amanuense (din vulgar lat. Amanuēnse (m) , derivat din mă mănu , „cu mâna”) este termenul folosit cu referire la scribul expert care a copiat un text „de mână”; iar acest lucru s-a întâmplat până la descoperirea presei .

Evoluția suporturilor de scriere, de la papirus la pergament , și de la volum , sau rolă, la codex , constând din pagini legate ca cărțile noastre, care a avut loc între secolele IV și V, a provocat în sine o selecție remarcabilă de texte ; la aceasta s-a adăugat excluderea, de-a lungul timpului, a operelor pe care, pentru mai puțină avere în rândul cititorilor și colecționarilor din diferitele ere, nimeni nu avea interes să le reproducă; astfel, s-au pierdut multe lucrări.

La Roma, mai ales după dizolvarea Imperiului Roman de Apus (476 d.Hr.), cu consecința deficitului de studii filologice valoroase, munca de colectare, revizuire și editare a textelor efectuate de specialiști a fost esențială, chiar dacă adesea nu filologi experți, pe în numele unor familii romane înstărite. Multe texte au fost astfel salvate din alegerea timpului.

Încă din antichitatea îndepărtată, scribul se trezea adesea nevoit să copieze din copia textului pe care trebuia să-l reproducă, de asemenea scris de mână, un cuvânt, o frază, un vers care îi era de neînțeles din anumite motive; și apoi a fost în măsură să poată alege dacă să reproducă acele semne grafice sau acea frază sau acel verset așa cum erau, „obscure” sau „corectate”, „să le clarifice” în felul său, conform cultura și discernământul său, făcând totuși în acest fel noi „variante” la text.

Mai mult, copistul, în ciuda experienței sale, a făcut inevitabil un anumit număr de erori în actul copierii. Copia sa, după luni sau ani, și de multe ori într-un alt loc, uneori foarte îndepărtat geografic și / sau prin stil de scriere, a fost reprodusă de un alt scrib care era în situația de a trebui să rezolve aceleași probleme, de a copia acele, greșeli, deseori de a dori să le corectăm și inevitabil de a-i face pe alții. Gli stessi problemi e le stesse scelte furono di fronte anche agli amanuensi medioevali.

Secondo la metodologia della critica del testo, se un codice presenta anche un solo errore significativo linguistico e altri codici hanno in comune lo stesso errore , significa che questi ultimi derivano dal primo, cioè sono 'descripti'; pertanto sono ritenuti secondari e, al fine della ricostruzione del testo originale, devono essere tralasciati. In tal modo, col tempo, si poterono costituire dei gruppi di 'codici', disposti idealmente secondo una struttura ad albero rovesciato, o stemma codicum , con ai vertici i codici capostipiti e in posizione intermedia e finale quelli derivati.

L'opera scrittoria nei monasteri

Cassiodoro (490 circa - 583 circa), ministro di Teodorico il Grande , fondò intorno al 540 un monastero a Vivario presso Squillace in Calabria e, divenuto monaco, con la sua autorità coinvolse altri monaci a dedicare il loro tempo alla raccolta, allo studio e alla pratica della copiatura dei testi antichi. Scrisse le Institutiones divinarum et saecularium litterarum (“Istituzioni delle lettere divine e umane”), in due libri. Nel primo libro, in 33 capitoli, di questo vero e proprio manuale intese fornire ai monaci i rudimenti culturali necessari alla vita spirituale ecclesiastica, indicando le letture sacre da coltivare; con il secondo, in 7 capitoli, insegnava come dovevano essere seguite dai monaci le sette arti liberali ; dava inoltre indicazioni su come trascrivere un testo, su come iniziare a costituire presso un monastero una biblioteca e sul modo di mantenerla efficiente nel tempo. Lo 'scriptorio' di Vivario, che ebbe numerosi amanuensi, costituì un esempio per altri monasteri.

Così, presso alcuni cenobi irlandesi e britannici, e poi francesi, bizantini, svizzeri, tedeschi e italiani, si assisté da allora in poi, e per secoli, ad una produzione eccezionale di nuovi codici, talvolta preziosamente miniati, che consentì a molte opere di giungere fino a noi.

Per un lungo periodo, specialmente dal VII secolo fino a circa la metà del XIII, furono proprio i monasteri, o comunque, con qualche eccezione, personaggi ecclesiastici gravitanti intorno ad essi, a mantenere viva la fiaccola della cultura in Europa e dell'amore e del rispetto verso le opere letterarie antiche e meno antiche.

I monaci colti e di elevata vita intellettuale usavano partire come missionari dal loro convento di origine e visitare uno o più Paesi, dove esportavano la loro spiritualità e il loro amore alla cultura e talvolta fondavano nuovi monasteri e abbazie.

In Irlanda , che era stata indenne dalle invasioni, grande e precoce importanza ebbe il convento di Bangor, dove si formò la possente personalità di Colombano (santo; 540 circa - 615).

In Inghilterra , per influsso irlandese, si costituì specialmente nel Regno del Wessex un humus tale da consentire nel VII secolo la formazione erudita del grammatico e teologo Aldelmo (640 circa - 709), che scrisse, tra l'altro, un trattato di metrica, e dello storico Beda il Venerabile (santo; 672/673 - 735), autore della Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Storia ecclesiastica del popolo degli Angli”) e ritenuto da molti l'erudito più importante dell'Alto Medioevo. È lo stesso humus che più tardi consentirà ad Alfredo il Grande (anglosassone: Aelfred; 848 circa - 901), re del Wessex, egli stesso autore di traduzioni in lingua anglosassone di varie e importanti opere di autori cristiani, di circondarsi di dotti e di svolgere, ad imitazione di Carlo Magno, un'importante funzione culturale che pose le basi alla letteratura anglosassone.

Fu anglosassone anche l'evangelizzatore delle popolazioni germaniche Bonifacio (santo; 675 circa - 754), che operò alla corte franca di Carlo Martello e di Pipino il Breve , fu autore di un trattato di grammatica e di uno di metrica, e contribuì a fondare nel 744 l' abbazia di Fulda , nell' Assia ( Germania ), che in seguito, in età carolingia, diventerà un importante centro scrittorio.

In Francia , ad opera di Colombano, sorsero le abbazie di Annegray, di Luxeuil e di Fontenay. In Svizzera , presso il lago di Costanza , sulla tomba di Gallo (santo; metà VI secolo - 630/645), discepolo di Colombano, fu costruita l'omonima abbazia.

In Italia Colombano fondava nel 612 il monastero di Bobbio nell'attuale provincia di Piacenza , allora sotto il dominio dei Longobardi ; per iniziativa di Colombano, anche in questo monastero si costituì uno 'scrittoriò che tra il VII e il IX secolo fu il centro di riproduzione di codici più attivo del Regno d'Italia , e non soltanto di opere di carattere ecclesiastico, ma ben presto con una prevalenza di testi di genere “profano”.

Egberto (santo; morto nel 766) arcivescovo di York in Inghilterra ( North Yorkshire ), benedettino, fondò a York un centro scrittorio e culturale che riunì molti dotti del tempo. Alcuino (735 - 804), un suo discepolo, anch'egli di York porterà la sua impronta culturale presso la corte carolingia.

La Schola Palatina di Carlo Magno

L'attività di Carlo Magno (742 - 814), re dei Franchi e imperatore, non si concretizzò soltanto nelle conquiste, nell'organizzazione politica dell'Impero che aveva costruito e nella razionalizzazione della sua vita sociale e feudale, ma si estese, con lo stesso impegno, alla valorizzazione della cultura. Si circondò di studiosi ed umanisti appartenenti a diversi popoli, soprattutto di anglosassoni, franchi, italiani, promosse la raccolta e la riproduzione delle opere poetiche e prosastiche latine e gli studi storici, accogliendo anche i migliori intellettuali del popolo vinto longobardo.

Fu un anglosassone, il già nominato Alcuino di York, per le sue qualità organizzative ed intellettuali, ad essere chiamato da Carlo a mettere insieme e ad ordinare l'attività degli studiosi in quella che è stata considerata a tutti gli effetti una scuola, nota sotto il nome di Schola Palatina , che promosse in Europa una vera e propria rinascita culturale e in particolare filologica, letteraria e artistica.

Già nell'VIII secolo l'uso della scrittura “ onciale minuscola” in luogo della “onciale maiuscola” aveva contribuito a una ripresa intellettuale ea una maggiore circolazione di testi, per la convenienza economica della minuscola che, oltre ad essere più agevole nella lettura, consentiva che i codici fossero assai meno corposi e costosi. Nello stesso VIII secolo c'era stata la scoperta della carta , ed essa, dato il minore costo del nuovo supporto rispetto alla pergamena , anche se per l'uso pratico comune ci vorrà ancora del tempo, portò una notevole spinta nella medesima direzione.

Intorno a Carlo, oltre ad Alcuino, si riunirono, tra molti altri, il poeta franco Angilberto di Saint-Riquier (santo; 745 circa - 814); il franco Eginardo (770 circa - 840), cronista, molto noto per avere scritto la Vita Karoli ; gli italiani Paolo Diacono (720/724 - 799), storico e filologo, che scrisse un importante compendio di Festo e la notissima Historia Langobardorum , e Paolino di Aquileia (santo; 750 - 803), patriarca, noto anche come Paolino II , poeta, grammatico e teologo, grande promotore delle arti.

A Tours , dove Alcuino fu posto da Carlo come abate presso la basilica di S. Martino, nacque la scrittura carolina , la più bella, chiara e ordinata del Medioevo.

Un altro centro culturale, di prima grandezza fino al XIV secolo, fu in Francia la Schola Episcopale di Orléans , città che svolse anche in seguito un importante ruolo, non secondariamente sotto l'aspetto economico.

Conseguente all'attività della Schola Palatina fu un nuovo fiorire di personalità di studiosi che rinnovarono l'amore per la classicità e per la cultura nel loro tempo e nei secoli immediatamente successivi.

Rabano Mauro (784 - 856), benedettino, discepolo di Alcuino a Tours, contribuì a potenziare la Biblioteca di Fulda. Fu autore di una grammatica, di un manuale intitolato De Universo , che ebbe vastissima fortuna nel Medioevo, e di commenti biblici. La sua importanza di erudito fu tale da essere detto praeceptor Germaniae.

Lupo Servato , al tempo di Carlo il Calvo (823 - 877), attraversò in lungo e in largo l'Europa (fu anche a Roma), da una biblioteca monastica all'altra, per raccogliere i manoscritti degli autori classici e medioevali.

Gerberto di Aurillac (940 - 1003), umanista, filosofo e teologo, che divenne alla fine del X secolo Papa con il nome di Silvestro II , era stato abate presso il monastero di S. Colombano a Bobbio.

E un altro Papa, Vittore III (beato; il suo pontificato, nel 1087, fu brevissimo), al secolo Desiderio da Montecassino (1027 - 1087), era anch'egli un umanista ed era stato abate del monastero di Montecassino.

Altre figure di rilievo furono il vescovo francese, teologo e poeta Ildeberto Cenomanense (1056 - 1134), il filosofo neoplatonico francese Bernardo di Chartres (morto intorno al 1128), e Giovanni di Salisbury (1115 circa - 1180), prelato e scrittore inglese, il quale dopo avere ricoperto importanti incarichi presso l' arcivescovo di Canterbury , fu eletto vescovo di Chartres .

Nel frattempo qualcosa d'importante cambiava a livello linguistico in Europa. Il latino era ancora sempre avvertito come oggetto appassionato di studio, ma era sentito ormai come privo della vitalità di una lingua d'uso, ovvero incapace di esprimere ciò che di complesso doveva essere espresso dalla cultura e dai fermenti di una società portatrice di nuovi modi ed ideali d'esistenza. Si affermavano, non più soltanto nell'uso popolare, ma anche nella considerazione autorevole e consapevole di eruditi, letterati e poeti, le lingue volgari che diverranno a breve lingue nazionali. E questo non potrà non avere conseguenze anche sugli studi filologici.

L'interpretazione allegorica

La lettura di un testo, di poesia o in prosa, e la sua interpretazione, cioè la collocazione critica e la comprensione delle azioni, dei personaggi e degli avvenimenti che descrive, possono essere condotte spiegando il testo “alla lettera”, oppure intravedendovi “segni sottostanti” di significati volutamente nascosti dall'autore, che vanno cercati ed individuati “oltre”, “al di là” del testo. Nell'esegesi si distinguono pertanto diversi generi di interpretazione: letterale, allegorica (dal termine allegoria ), simbolica, e anche, specialmente per i testi religiosi come la Bibbia, tropologica (o morale) e anagogica (in cui ciò che è trattato viene inteso come allusione simbolica al contemplato mondo soprannaturale).

Già nel VI secolo aC, in età preplatonica, Teagene di Reggio tentò, sembra per la prima volta, di applicare all'esegesi omerica l'interpretazione allegorica, ed essa fu adottata nei secoli successivi soprattutto dal pergameno Cratete di Mallo [4] .

Con il Cristianesimo e con il conseguente vistoso aumento del numero dei commenti biblici, si assisté fino alla fine del Medioevo, nell'esegesi di qualunque testo, ad una generalizzazione, accanto alla letterale, dell'uso dell'interpretazione allegorica, spesso accompagnata dalla anagogica. Basti pensare al significato attribuito a certi passi di Virgilio e alla figura di “annunciatore” del Cristianesimo riservata a lungo allo stesso Virgilio, e ancora ben presente nella Divina Commedia dantesca.

Con l' Umanesimo si ebbe una reazione e, per l'esegesi dei testi non religiosi, il metodo fu avversato e abbandonato.

La filologia nell'Impero Bizantino

Al quadro del Medioevo occidentale, articolato, complesso e creativo, corrisposero in Oriente la cultura e la filologia bizantine, alle quali, secondo molti studiosi, mancò fondamentalmente l'intima vitalità di un contatto con il tessuto popolare e, non secondariamente, una continuità nei secoli. Alla filologia bizantina l'Europa deve soprattutto la trasmissione degli autori greci e tutto un insieme di rifacimenti, di lessici e di epitomi.

Personalità di grande rilievo culturale fu il patriarca di Costantinopoli Fozio (827 circa - 887 circa), che contribuì con la sua autorità ed erudizione a ripristinare in Costantinopoli un'Università di valore. Fozio istituì un complesso di scrittòri ed i suoi insegnamenti contribuirono alla formazione di un tessuto di alta attività filologica. Sono molto importanti sotto questo aspetto due sue opere, il Myriobiblìon (parola composta derivata da gr. μῦρίος “innumerevole” e βιβλίον “libro”), conosciuto anche con il titolo di Bibliotheca , una raccolta di sommari o di estratti di 279 opere, molte delle quali per noi perdute, e il Lexicon .

Notevoli, tra altri, il metropolita Areta di Cesarea (850 circa - 934 circa), di cui rimangono numerosi codici da lui stesso scritti e annotati; Costantino Cefala (IX secolo), raccoglitore di epigrammi antichi, che nel sec. XI andranno a costituire buona parte dell' Antologia Palatina ; l'autore (IX o X secolo) del lessico Suida , o Suda (l'etimologia del termine è oscura), che raccolse ben 30.000 voci di vario genere, tra le quali sono per noi importantissime quelle relative alla letteratura; Eustazio di Tessalonica (1125 - 1194 circa), vescovo, del quale restano, presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, gli scòli all' Iliade e all' Odissea nei manoscritti originali.

Prima che, specialmente dalla caduta di Costantinopoli (1453) ad opera dei Turchi , gli eruditi bizantini iniziassero a trasferirsi in Italia, sono ancora da ricordare il monaco Massimo Planude (XIII – XIV secolo), autore di un'accurata raccolta di epigrammi greci nota con il titolo di Antologia di Planude , migliore della Palatina; il filologo Demetrio Triclinio (XIV secolo), conosciuto soprattutto per le sue interpretazioni metriche di Sofocle ; Niceforo Gregorio (1291 circa - 1360), autore di numerose opere di erudizione.

La filologia umanistica e rinascimentale in Italia

Nell'Umanesimo

Con il XIII secolo i monasteri generalmente diminuirono e, spesso, interruppero la loro funzione di centri di scrittura, di studio e di cultura. Si affacciava una nuova epoca, nella quale centri intellettuali divenivano le corti principesche e signorili e le stesse città, con studiosi formati ai valori dell'uomo, nel nome di una nuova concezione del mondo. L'attività filologica conobbe, così, un grande e nuovo sviluppo con l' Umanesimo , quando si manifestò, soprattutto a partire dalla metà del XIV secolo , con una più intensa ricerca dei codici ed un rinnovato lavoro di collazione e di critica.

Il centro irradiante principale fu Firenze . È noto il fervore del Petrarca e del Boccaccio nel ricercare le opere, anche quelle allora ritenute perdute, degli autori latini, nel collezionarle e commentarle. Francesco Petrarca (1304 - 1374) recuperava di Cicerone l'orazione Pro Archia “In favore di Archia” (nel 1333) e le epistole Ad Atticum , Ad Quintum e Ad Brutum , raccoglieva con rigore filologico in un unico codice le tre decadi superstiti ei frammenti di una quarta dell'opera storica Ab Urbe condita libri ('Dalla fondazione di Roma') di Tito Livio . Giovanni Boccaccio (1313 - 1375) riscopriva e/o rivalorizzava le opere di molti autori latini, come Tacito , Varrone , Marziale , Ovidio , Seneca , e scriveva un pregevole commento alla Divina Commedia di Dante Alighieri , inaugurando la filologia per i testi in lingua volgare . L'Aretino e il Certaldese collaborarono anche per recuperare e far tradurre in latino il testo greco di Iliade e Odissea [5] .

In Firenze alcuni ambienti svolsero una funzione umanistica primaria: la villa “Paradiso” di Antonio degli Alberti (1363 - 1415) ei conventi di S. Marco, di Santo Spirito e di Santa Maria degli Angeli. Nel 1392 Coluccio Salutati (1331 - 1406) riportava alla luce le epistole Ad Familiares di Cicerone. Nel 1414 un altro umanista, Poggio Bracciolini (1380 - 1459), riscopriva molte opere, tra le quali otto orazioni di Cicerone, l' Institutio Oratoria di Quintiliano, le Silvae ('Selve') del poeta Publio Papinio Stazio , ciò che restava dell'opera Rerum Gestarum ('Delle cose compiute', 'Delle imprese”) dello storico Ammiano Marcellino , e il De rerum natura ('Della natura') del poeta Tito Lucrezio Caro .

La filologia bizantina, con gli studi sugli antichi scrittori, fu continuata dal grecista Emanuele Crisolora detto Costantinopolitano (1350 circa - 1415), con il quale il greco rientrò a pieno titolo nella cultura dell'Occidente europeo, e dall'umanista Costantino Lascaris (1434 - 1501), autore di un'importante grammatica greca.

L'Umanesimo si estese a Milano ea Pavia con i Visconti e gli Sforza , quindi a Venezia , a Mantova con i Gonzaga , a Ferrara con gli Este , a Urbino , Roma e Napoli . E fiorirono le accademie e una miriade di codici. A Napoli sorse l' Accademia Alfonsina (1443) ed in seguito l' Accademia Antoniana con il palermitano Antonio Beccadelli (1394 - 1471), detta da lui anche “del Panormita”, divenuta poi “Pontaniana”, dal nome di Giovanni Pontano (1429 - 1503).

Da un'idea di Cosimo de' Medici il Vecchio (1389 - 1464) nacque l' Accademia Fiorentina (1459) che accolse il costantinopolitano Giorgio Gemisto Pletone (1355 circa - 1450 circa), Marsilio Ficino (1433 - 1499), Cristoforo Landino (1424 - 1498), autore di un autorevole commento alla Divina Commedia , il Poliziano, Giovanni Pico della Mirandola (1463 - 1494).

Altri nomi illustri: Niccolò Niccoli (1364 circa - 1437), eccellente trascrittore di codici in compagnia di Ambrogio Traversari (1386 - 1439), Giannozzo Manetti (1396 - 1459), autore di traduzioni dal greco e dall'ebraico, Lorenzo de' Medici (1449 - 1492).

Nel 1447 divenne Papa, con il nome di Niccolò V , Tommaso Parentucelli (1397 - 1455), umanista vissuto a lungo a Firenze, che si circondò di eruditi come Lorenzo Valla , Francesco Filelfo (1398 - 1481), il libraio e umanista Vespasiano da Bisticci . Così nel 1460, con Pomponio Leto (1428 - 1498), nasceva l' Accademia Romana che più tardi accoglierà Pietro Bembo .

A Venezia nel 1494 sorgeva l' Accademia Aldina con Aldo Manuzio (1450 - 1515), erudito, ritenuto il più valente stampatore dell'epoca di opere latine e greche, e noto per avere inventato l' editoria in senso moderno.

Oltre alle raccolte di manoscritti del Petrarca e del Boccaccio, se ne formarono altre che andarono a costituire le biblioteche che resteranno nel tempo le fonti dei codici esistenti: la Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze, la Biblioteca apostolica vaticana , la Biblioteca nazionale Marciana a Venezia.

Una posizione particolare occupò nel Quattrocento italiano l'umanista, filologo e critico storico, Lorenzo Valla (Roma, 1407 - 1457). Attivo polemista, nei numerosi studi su documenti e testi fondò le sue argomentazioni su un solido metodo filologico e storico, ed è soprattutto noto per il De falso credita et ementita Constantini donatione , in cui dimostrava, basandosi su dati linguistici, la non autenticità del documento noto come donazione di Costantino , da attribuire all'età carolingia, che avrebbe dovuto comprovare il diritto della Chiesa all'esercizio del potere temporale . L'autenticità del documento fu, indipendentemente, impugnata anche dal teologo, filosofo e scienziato tedesco Nicola Cusano (1400/1401 - 1464).

A giudizio di molti, il maggior filologo del XV secolo fu l'umanista e poeta toscano Angelo (Agnolo) Ambrogini detto il Poliziano (1454 - 1494), che tradusse in esametri latini quattro libri dell' Iliade (II-V), trattò di filologia classica in prolusioni accademiche, ad esempio nell' Oratio super F. Quintiliano et Statii Sylvis e nella Praelectio de dialectica , nonché nel suo epistolario con i dotti del tempo, e in numerose lezioni di cui rimangono abbondanti appunti pubblicati di recente in Italia.

Da ricordare, tra molti altri, sono ancora Vittorino da Feltre (1378 circa - 1446), Leonardo Bruni (1369 - 1444), Guarino Veronese (1374 - 1470), Flavio Biondo (1388 - 1463).

L'invenzione della stampa a caratteri mobili

Dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili di piombo, venne da Magonza in Italia il tipografo Conrad Sweynheym , che insieme con Arnold Pannartz stampò a Subiaco quattro libri (1464-1465), tre dei quali ci sono pervenuti e costituiscono i primi e più antichi incunaboli italiani. Ben presto fiorirono eccellenti tipografie a Venezia, con Aldo Manuzio il Vecchio, a Firenze, con Filippo Giunti il Vecchio, a Roma, a Bologna, a Napoli ea Milano, le quali nell'arco di qualche decennio stamparono ottime edizioni di molta parte della letteratura latina.

La nuova invenzione contribuì in modo determinante alla moltiplicazione degli esemplari in circolazione dei testi degli antichi autori, con il conseguente quasi immediato accrescimento in ogni nazione delle Biblioteche esistenti e con l'opportunità, soprattutto in seguito, specialmente dall'inizio del XVII secolo , di crearne di nuove. Sorsero in tal modo la Biblioteca Bodleiana a Oxford , l' Ambrosiana a Milano, la Parigina, la Vindobonense ( Viennese ), la Monacense, la Madrilena, ecc.

Il XVI secolo

Col XVI secolo nella filologia italiana si affermarono alcuni cambiamenti importanti. L'amore per l'antichità e per il mondo classico si accompagnò ad una generale consapevolezza della necessità di una preliminare solida conoscenza della lingua latina e della storia del mondo romano, e si potenziò lo studio delle opere greche e della lingua greca, che nel secolo precedente era stato coltivato da pochi. Gli studiosi di valore furono numerosi e significativi.

Il fiorentino Piero Vettori (1499 - 1585) scrisse edizioni accurate delle tragedie di Eschilo e di Sofocle , del quale fece un commento, dell' Elettra di Euripide , della Poetica di Aristotele . Della Poetica e della Retorica di Aristotele scrisse anche commenti che contribuirono in modo decisivo ad introdurre in Italia un vasto dibattito sul valore e sull'essenza della poesia.

Il veneziano Paolo Manuzio (1512 - 1574), oltre che valente stampatore come il padre e il figlio Aldo Manuzio il Giovane (1547 - 1597), fu un erudito ed eminente conoscitore della lingua latina, e si dedicò soprattutto all'esegesi delle Orazioni e delle Epistole di Cicerone .

Lo storico modenese Carlo Sigonio (1520 circa - 1584) studiò con precisione documentaria la storia di Roma e la sua cronologia , il diritto romano , al quale dedicò tre libri (uno fu il De antiquo iure populi Romani ), e il Medioevo italiano . La sua opera maggiore è forse il De Regno Italiae , in cui tratta la storia dell'età medioevale in Italia dal 570 al 1200.

Proseguirono gli studi grammaticali, in cui la grammatica venne sempre più intesa come un insieme coerente di fatti linguistici e logici. Di questa tendenza, che si affermerà sempre più in Europa, il primo grande esponente fu il medico, naturalista ed erudito Giulio Cesare Scaligero (1484 - 1558; nel 1525 si trasferì in Francia) con il De causis linguae latinae . Fu indagata anche la storia ecclesiastica , specialmente ad opera dello storico Cesare Baronio (1538 - 1607), che fu anche cardinale.

La filologia moderna e contemporanea

Note

 1. ^ A. Varvaro, Prima lezione di filologia , Editori Laterza, p. 28-29.
 2. ^ A. Mangiavillano, Breve storia della Biblioteca Comunale "Lucano Scaravelli" di Caltanissetta - I manoscritti ( PDF ), su storiapatriacaltanissetta.it , .storiapatriacaltanissetta.it, 35.
 3. ^ I libri scomparsi della biblioteca Scarabelli - , su storiapatriacaltanissetta.it , Società Nissena di Storia Patria - Caltanissetta, 1º febbraio 2013.
 4. ^ Fausto Giordano. Introduzione , in Gino Funaioli , Lineamenti di una storia della filologia attraverso i secoli . pp. XXII-XXIII.
 5. ^ Boccaccio segreto: le postille autografe ad Omero , su Treccani, l'Enciclopedia italiana . URL consultato il 19 febbraio 2020 .

Bibliografia

 • Salvatore Battaglia , et al. , Grande dizionario della lingua italiana , Torino, UTET , 1961-2004, vol. V, pp. 1003-1004.
 • Franca Brambilla Ageno , L'edizione critica dei testi volgari , Padova, Antenore, 1984.
 • Gianfranco Contini , Breviario di ecdotica , Torino, Einaudi, 1992.
 • Gino Funaioli , Lineamenti di una storia della filologia attraverso i secoli , introduzione di Fausto Giordano, Bologna, Zanichelli, 2007 2 .
 • Fritz Graf (a cura di), Introduzione alla filologia latina , Roma, Salerno Editrice, 2003. ISBN 88-8402-411-0 .
 • Giorgio Inglese , Come si legge un'edizione critica. Elementi di filologia italiana , Roma, Carocci, 2006.
 • Diego Lanza, Gherardo Ugolini (a cura di), Storia della filologia classica , Roma, Carocci, 2016.
 • Paul Maas , Critica del testo , Firenze, Le Monnier, 1964 (trad. di Nello Martinelli, con introduzione di Giorgio Pasquali).
 • Lucia Cesarini Martinelli, La filologia , Roma, Editori Riuniti, 2006.
 • Heinz-Günther Nesselrath (a cura di), Introduzione alla filologia greca , Roma, Salerno Editrice, 2004. ISBN 88-8402-462-5 .
 • Giorgio Pasquali , Storia della tradizione e critica del testo , Firenze, Sansoni, 1974 (I ed. 1934, II ed. 1952).
 • Lorenzo Renzi e Alvise Andreose, Manuale di linguistica e filologia romanza , Bologna, Il Mulino, 2006.
 • Leighton D. Reynolds e Nigel G. Wilson, Copisti e filologi. La tradizione dei classici dall'antichità ai tempi moderni , Padova, Antenore, 1987 3 .
 • Marina Scialuga, Introduzione allo studio della filologia classica , Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2005.
 • Alfredo Stussi (a cura di), Fondamenti di critica testuale , Bologna, Il Mulino, 1998.
 • Alfredo Stussi, Introduzione agli studi di filologia italiana , Bologna, Il Mulino, 1994.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 6960 · LCCN ( EN ) sh85100821 · GND ( DE ) 4174271-0 · BNF ( FR ) cb12648386m (data) · BNE ( ES ) XX527425 (data)