Iluminarea

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

«Iluminismul este ieșirea omului din starea minorității pe care trebuie să o învinovățească. Minoritatea este incapacitatea de a folosi propriul intelect fără îndrumarea altuia. Această minoritate se poate atribui ei înșiși, dacă cauza ei nu depinde de lipsa de inteligență, ci de lipsa de decizie și curaj de a folosi propriul intelect fără a fi ghidat de altul. Cunoașteți aude ! Ai curajul să-ți folosești propria inteligență! Acesta este motto-ul Iluminismului ".

( Immanuel Kant , Răspuns la întrebarea: ce este Iluminismul , 1784 )

Iluminismul a fost o mișcare politică , socială , culturală și filosofică care s-a dezvoltat în Europa în secolul al XVIII-lea (din 1715 până în 1789). S-a născut în Anglia [1], dar a avut dezvoltarea maximă în Franța , apoi în toată Europa și a ajuns și în America . Termenul „iluminare” a devenit generic orice formă de gândire care vrea să „lumineze” mintea oamenilor, întunecată de ignoranță și superstiție , folosind critica , rațiunea și contribuția științei . [2]

Pictură de Charles Gabriel Lemonnier reprezentând citirea tragediei de Voltaire , exilat la acel moment, orfanul China ( 1755 ), în Madame Geoffrin lui camera de zi în Rue Saint-Honoré . Cele mai cunoscute personaje adunate în jurul bustului lui Voltaire sunt Rousseau , Montesquieu , Diderot , d'Alembert , Buffon , Quesnay , Richelieu și Condillac [3]

Descriere

L ' âge des lumières

„Epoca Iluminismului”: această expresie, care evidențiază originalitatea și caracteristica rupturii conștiente cu trecutul, indică răspândirea în Europa a noii mișcări de gândire a iluministilor francezi , care își avea rădăcinile în cultura engleză . De fapt, Voltaire , Montesquieu , Fontenelle au recunoscut că s-au inspirat din acea filozofie engleză bazată pe rațiunea empirică și cunoștințele științifice, elemente esențiale ale gândirii lui Locke și ale lui Newton și David Hume care, la rândul său, s-au întors la cea a lui Francis Bacon . [4]

Dacă iluminismul și-a asumat o amprentă predominant franceză, acest lucru se datorează condițiilor istorice particulare din Franța secolului al XVIII-lea . Dezvoltarea burgheziei în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea este asigurată de absolutismul monarhic și se bazează pe distincția dintre omul privat și cel public. Subiectul va putea să-și facă treaba și să exprime o anumită libertate de gândire, dar aceasta nu trebuie să intre niciodată în conflict cu autoritatea suveranului.

Noii finanțatori, creditori ai statului dar fără putere politică, care își exprimă disidența în societăți secrete precum cea a francmasoneriei , se adaugă burgheziei evoluate, frondei nobile și mișcării hugonote , care continuă să-și exercite în secret criticile. Cu cât contestarea lor politică este mai reprimată, cu atât va deveni mai evidentă, evidențiind astfel Iluminismul francez care, comparativ cu cel englez, mai puțin condiționat de puterea politică, va deveni reprezentantul iluminismului în general.

Saloanele literare

O funcție socială și politică specială a fost îndeplinită în „Siècle des Lumières” de către saloanele literare: o tradiție culturală deja prezentă în Franța încă de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, când oamenii se întâlneau la intervale regulate cu o doamnă a lumii în birouri. d'esprit . [5]

Întâlnirile erau acum organizate de membri de rang înalt ai înaltei burghezii sau ale aristocrației reformiste franceze, care obișnuiau să invite intelectuali mai mult sau mai puțin cunoscuți în casa lor pentru a conversa și a dezbate actualități sau subiecte deosebit de plăcute gazdei, așa cum sa întâmplat în camera de zi a doamnei Geoffrin , care a invitat vedete literare și filosofice precum Diderot , Marivaux , Grimm , Helvétius sau în salonul baronului d'Holbach , prim-maître d'hôtel de la philosophie , (primul director al hotelului de filosofie ) [6] în care casă se adunau Diderot, d'Alembert , Helvétius, Marmontel , Raynal , Grimm, starețul Galiani și alți filozofi. În general, în saloane se citeau lucrări judecate din punct de vedere politic eretic de absolutismul monarhic sau se discuta despre ceea ce se întâmplă în afara lumii saloanelor.

În acest mediu cultural, femeile joacă un rol proeminent, salonnièries (salottiere) cărora noul ideal egalitar iluminist le-a oferit posibilitatea de a colabora, arătându-și abilitățile intelectuale, într-un proiect radical reformist care nu mai este rezervat unei culturi exclusiv masculine. [7]

Sarcina pedagogică a intelectualului

Sarcina intelectualilor iluministi, care se numesc philosophes , trebuie, prin urmare, să fie folosirea curajoasă a rațiunii:

„Dar ce limitare este un impediment pentru Iluminism? Ceea ce nu este, într-adevăr îl favorizează? Răspund la utilizarea publică a rațiunii ... la folosirea pe care o face cineva de ea ca un erudit în fața întregului public de cititori. [8] [9] "

Aceasta este responsabilitatea intelectualului față de societatea în care trăiește: o sarcină pedagogică de eliberare de metafizică, de obscurantism religios, de tirania monarhiei absolute . Acest program educațional conform lui Jean-Jacques Rousseau va însemna readucerea omului la starea sa inițială de natură prin transformarea bunătății spontane a condiției naturale într-o cucerire conștientă și definitivă a raționalității sale. Atâta timp cât

( FR )

"Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme."

( IT )

„Totul este bun, deoarece lasă mâinile Creatorului lucrurilor; totul degenerează în mâinile omului. [10] "

Difuzie

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Despotism iluminat , Iluminism în Anglia , Iluminism în Italia , Iluminism în Polonia , Iluminism în Spania , Haskalah și Iluminism în Germania .

Iluminismul a fost, de asemenea, o mișcare profund cosmopolită: gânditorii de diferite naționalități s-au simțit uniți de o unitate profundă de scopuri, păstrând o strânsă corespondență între ei. Iluminații au fost Pietro Verri , Cesare Beccaria și Mario Pagano în Italia, Wolff , Lessing , Kant în Germania [11] , Benjamin Franklin și Thomas Jefferson în coloniile americane, Montesquieu în Olanda, Voltaire și Rousseau în Franța.

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, mulți dintre principalii exponenți ai Iluminismului au fost persecutați pentru scrierile lor sau au fost tăcuți de cenzura guvernului și de atacurile Bisericii, dar în ultimele decenii ale secolului mișcarea s-a stabilit în Europa și a inspirat Revoluția americană și mai târziu Revoluția franceză .

Succesul noilor idei, susținut de publicarea de reviste și cărți (inclusiv Scrisori persane și Despre crime și pedepse ) și de noi experimente științifice (precum cele ale lui Franklin și Newton) au inaugurat o modă larg răspândită chiar și în rândul nobililor și al clerului . Unii conducători europeni au adoptat ideile și limbajul Iluminismului. Iluminații, susținătorii conceptului de filozof-rege care luminează oamenii de sus, priveau favorabil la politica așa-numiților despoti luminați , precum Frederic al II-lea al Prusiei , Ecaterina a II-a a Rusiei și Maria Tereza a Austriei .

Revoluția franceză, în special în perioada cuprinsă între 1792 și 1794, expresia celei mai revoluționare aripi a iluminismului, care a fost definită ca „radicală” [12], a pus capăt răspândirii pașnice, dar uneori doar elitiste, a iluminismului și , pentru cele mai sângeroase episoade, este citat ca un motiv pentru a exprima o evaluare negativă a Iluminismului.

Aspecte cheie

Critica rațiunii

Într-un sens mai larg, vorbim de „iluminare” referindu-ne și la lumea greacă veche în contextul, de exemplu, al gândirii sofiștilor [13] autorilor unei critici corozive a pretinselor legi de origine divină și antropomorfism religios. În egală măsură, iluminismul ante litteram poate fi considerat Democrit și atomiștii , scepticii și stoicii și mai presus de toate Epicur , care dorește să-l elibereze pe om de frica, indusă de religie, a zeilor și a morții. [14]

Moștenitor al rațiunii, înțeles în sensul lui Locke , Iluminismul dorește să adapteze metoda fizicii newtoniene la filozofie încredințând rațiunii să-i determine atât posibilitățile, cât și limitele, indiferent de orice adevăr care se prezintă ca revelat sau înnăscut .

Credința în rațiune, combinată cu modelul experimental al științei newtoniene, părea să facă posibilă descoperirea nu numai a legilor lumii naturale, ci și a celor ale dezvoltării sociale. S-a crezut atunci că, folosind corect rațiunea, ar fi posibil un progres nedefinit al cunoașterii, tehnicii și moralității: această credință care va fi preluată și întărită ulterior de doctrinele pozitiviste .

De la început, Iluminismul a presupus că majoritatea oamenilor, în ciuda faptului că au fost creați liberi de către natură ( naturaliter maiorennes ), sunt foarte fericiți să rămână „minori” pe viață. Această condiție se datorează fie lenei convenabile, fie lașității, adică lipsei curajului de a căuta adevărul. În orice caz, rezultatul acestei non-alegeri este ușurința pentru cei mai isteți și deținătorii puterii de a se înființa ca ghizi: „Dacă am o carte care gândește pentru mine, dacă am un director spiritual care gândește pentru eu ... nu mai trebuie să-mi fac griji pentru mine. Nu trebuie să mă gândesc, atâta timp cât nu pot decât să plătesc ... ». [15]

Prin urmare, gardienii interesați îi închid pe cei lași și leneși într-un „cărucior pentru bebeluși”, temători de riscurile pe care le implică dorința de a merge singur. Nu înveți să mergi fără să cazi, dar acest lucru îi îngrozește, așa că vor rămâne sugari pentru întreaga lor viață. [16]

Iluminismul va trebui să-l protejeze pe om învățându-l să devină „de vârstă” folosindu-și propria rațiune pentru a se elibera de credința nereflectată în adevărurile deja date, fie că sunt înnăscute în domeniul cunoașterii, fie că sunt revelate de religie.

Rațiunea va respinge tot ceea ce nu derivă din ea cu sarcina principală de a-și stabili propriile limite: un motiv, prin urmare, programat finit și mândru de a fi astfel, deoarece, în acea sferă limitată, care este cea a experienței , va putea cunoaște adevărul.de tot drumul.

Acest lucru se va întâmpla prin aplicarea criticii rațiunii, adică prin analiză, discuție, dezbatere către acea experiență care nu este doar complexul faptelor fizice, ci și al celor istorice și sociale:

„De la principiile științelor laice la fundamentele revelației, de la metafizică la problemele fundamentale ale gustului, de la muzică la moralitate, de la disputele scolastice ale teologilor la problemele economice, de la dreptul natural la dreptul pozitiv, pe scurt, la probleme care ne privesc cel mai aproape de cele care ne afectează doar direct, totul a fost discutat, analizat, dezbătut. [17] "

Motivul iluminist

Definiția iluministă a rațiunii este acum departe de cea clasică predominant contemplativă. Acum este conceput ca funcțional și operațional: validitatea sa este demonstrată de rezultatele practice pe care le obține: raționalitatea este valabilă dacă este capabilă să explice și să ordoneze faptele pe baza legilor raționale. Rațiunea, natura, spontaneitatea coincid în viziunea iluministă în credința că natura însăși a înzestrat fiecare om cu abilitatea instinctivă de a înțelege sau, de a o pune cu iluministul radical Andreas Riem, de a „ilumina conform principiilor logicii pure și pentru promovarea „utilului” sunt toate obiectele lumii ideilor, toate opiniile umane și efectele lor și tot ceea ce are o influență asupra umanității ” [18] . Această abilitate îl face egal cu toți ceilalți, cu condiția să fie eliberat de corupția superstiției și a ignoranței. Omul, eliberat de încrustările puterii, își va folosi rațiunea în mod corect și spontan (așa cum conform Iluminismului ar demonstra comportamentul natural al așa-numitului „bun sălbatic”) pentru a continua cu construirea unui stat în care legile, nu mai tiranice, se bazează pe respectarea drepturilor naturale.

Mitul „bunului sălbatic”

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Sclavia § Aboliționism și iluminism .

Cel al „ bunului sălbatic ” era un mit bazat pe credința că omul a fost inițial un „animal” bun și pașnic, corupt doar ulterior de societate și progres. În cultura primitivistă din secolul al XVIII-lea , „bunul sălbatic” era considerat mai lăudabil, mai nobil autentic decât produsele educației civilizate.

Deși expresia „bun sălbatic” a apărut deja în 1672 în The Conquest of Granada (1672) a lui John Dryden , reprezentarea idealizată a unui „gentleman al naturii” a fost preluată de sentimentalismul secolului următor.

Conceptul de „bun sălbatic” întruchipează convingerea că, fără restricțiile civilizației, oamenii sunt în esență buni, fundamentele sale stau în doctrina bunătății ființelor umane, exprimată în primul deceniu al secolului al XVIII-lea de Anthony Shaftesbury , care a îndemnat o autor aspirant „... să caute acea simplitate a manierelor și acel comportament inocent, care era adesea cunoscut de simplii sălbatici; înainte ca acestea să fie corupte de afacerile noastre ". [19]

Mitul bunului sălbatic a fost alimentat de acțiunea misionară a iezuiților [20] , care a început încă din secolul al XVII-lea în reducțiile lor din America de Sud, în special în Paraguay , constând în crearea de centre ( reducciones de indios ) pentru evanghelizarea popoarelor indigene pentru a crea o societate cu beneficiile și caracteristicile așa-numitei societăți creștine europene, dar lipsită de vicii și aspecte negative. Indienii păreau deosebit de adecvați acestui proiect, având în vedere natura lor esențial receptivă a educației iezuite. Dar ceea ce sugerează că întruchipează bunătatea primitivă a omului necivilizat au fost înclinațiile lor artistice naturale, în special pentru muzică.

În Iluminism, Rousseau a propagat mai presus de toate teza bunului sălbatic, afirmând în Contractul său social că „omul se naște liber și totuși oriunde se află în lanțuri” (Capitolul I). Voltaire a răspuns polemic cu o venă ironică că „citirea cărții îmi face să vreau să merg pe patru picioare, dar, din păcate, pierdându-mi obiceiul de mai bine de șaizeci de ani, îmi este imposibil să o iau înapoi acum”. [21]

Cunoştinţe

Cunoașterea bazată pe potențialitățile interioare ale rațiunii în sine are loc în domeniul finitului și al limitatului conform învățăturii lui Locke. Prin urmare, va fi necesar să se furnizeze motivul pentru o metodă obiectivă reprezentată de analiza matematică care se bazează mai mult pe aritmetică decât pe geometrie, deoarece aceasta din urmă, așa cum se vede în Descartes , poate duce la elaborări metafizice desprinse de orice experiență.

Aritmetica, pe de altă parte, este un instrument de cercetare care trebuie să se refere în mod necesar la experiență, sursa întregului conținut concret. Aceeași aritmetică ne permite să găsim principii invariabile și o lege printre faptele analizate:

«Cercetările ne conduc curând la aritmetică, adică la știința numerelor. Nu este alta decât arta de a găsi, într-un mod prescurtat, expresia unei relații unice care rezultă din compararea diferitelor altele. [22] "

Discursul început de Galilei și încheiat de Newton ajunge astfel la sfârșit cu Iluminismul, care extinde metoda analitică de la fapte fizice la cele sociale, etice și psihice; pe scurt, la toată realitatea umană:

„Analiza nu este altceva decât observarea succesivă a calităților unui obiect pentru a le aranja în spirit după ordinea simultană în care există ... Nicio altă metodă nu poate compensa analiza și nici nu poate arunca aceeași lumină: vom avea încercarea de fiecare dată când dorim să studiem un obiect oarecum complicat. Nu am inventat această metodă; pur și simplu l-am găsit și nu trebuie să ne temem că ne va înșela. [23] "

Iluminismul se declară dușman al sistemului , înțeles ca pretenția de a defini o dată pentru totdeauna realitatea pornind de la principii fixe și determinate, așa cum a fost în Descartes, dar folosește spiritul sistematic plecând de la fapte: o atitudine sistematică înțeleasă ca o cercetare rațională pentru cunoașterea faptelor după ce le-a analizat, respingând orice abordare a priori și ajungând la definirea legilor generale numai după o examinare atentă a faptelor în sine.

«Atâta timp cât lucrurile sunt doar în mintea noastră, ele sunt opiniile noastre: adică sunt noțiuni care pot fi adevărate sau false, care pot fi permise sau contrazise. Ele capătă consistență numai prin conectarea la obiecte externe. Această legătură apare în virtutea unui lanț neîntrerupt de experiențe, sau în virtutea unui lanț neîntrerupt de raționament conectat, pe de o parte, cu observația și, pe de altă parte, cu experimentul, sau în virtutea unui lanț de experimente împrăștiate din loc în loc. puneți, în mijlocul anumitor raționamente, ca niște greutăți așezate de-a lungul unui fir suspendat între două capete. Fără aceste greutăți firul ar deveni prada oricărei agitații care mișca aerul. [24] "

Lumea este o mașină care are în sine o ordine de legi care exclude orice teorie finalistă :

«Omul de știință, a cărui profesie este de a instrui și nu de a construi, va lăsa de ce deoparte, privind doar cum. Cum se derivă din ființe și de ce din intelectul nostru ... Câte idei absurde, câte presupuneri false, câte noțiuni chimerice se găsesc în imnurile pe care unii apărători nesăbuiți ai cauzelor finale au îndrăznit să le compună în cinstea Creator! [25] "

Respingerea oricărei metafizici și viziunea naturalistă a realității nu implică pentru Iluminați o concepție materialistă , pe care o resping în general [26] : «Voltaire nu simte inima să decidă nici pentru materialism, nici pentru spiritualism . El repetă adesea:

„La fel cum nu știm ce este un spirit, tot așa nu știm ce este un corp. [27] "

De fapt, conform iluminismului, materialismul nu este altceva decât o falsă deghizare a metafizicii vechi care vrea să ofere explicația ușoară atotcuprinzătoare și totală a universului. Dacă uneori susțin materialismul, o fac din motive politice și morale, ca un protest polemic și extrem împotriva impozițiilor politice și religioase din vremea lor. Numai D'Holbach susține concepția materialistă într-un mod convins și științific. [28]

Enciclopedia și diseminarea cunoștințelor

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Encyclopédie .
Frontispiciul Enciclopediei , simbolul operei monumentale a noii cunoștințe a Iluminismului

Emblema Iluminismului francez, împreună cu gândul lui Voltaire, va fi opera grandioasă a Enciclopediei sau Dicționar raționat de științe, arte și meserii, care în 17 volume, 11 tabele și 60.000 de intrări, publicate între 1751 și 1772 de către un un grup de intelectuali sub conducerea lui Diderot și D’Alembert , vor răspândi principiile iluminismului nu numai în Franța, ci, prin numeroase traduceri, în toată Europa.

Lucrarea se prezintă ca îndrăzneață inovatoare în comparație cu vechile dicționare enciclopedice: își propune să fie „o imagine generală a eforturilor spiritului uman în toate genurile și în toate secolele”. [29] Pe lângă faptul că a fost o operă de informare, Enciclopedia a fost, prin urmare, și o operă de propagandă, prin care autorii săi și-au propus să convingă publicul larg de validitatea ideilor iluminismului.

«Această lucrare va produce cu siguranță, în timp, o revoluție în minți și sper că tiranii, opresorii, fanaticii și intoleranții nu vor trebui să profite de ea. Vom fi făcut omenirii un serviciu. [30] "

D'Alembert a fost nevoit să se retragă din direcția lucrării în 1759 , ca urmare a interzicerii publicării de către Consiliul de Stat. Diderot va continua pregătirea clandestină a altor volume.

Publicarea Enciclopediei a întâmpinat, de fapt, diverse obstacole și rezistențe din partea aristocrației intelectuale a curții, apropiată de Sorbona și a Bisericii Catolice : guvernul francez a blocat tipărirea de două ori și ultimele două volume au trebuit să fie lansate clandestin. Cu toate acestea, Enciclopedia a fost publicată în întregime în anii între 1751 și 1772 , și a obținut un mare succes atât în Franța , cât și în restul Europei, unde franceza a devenit acum limba de educați.

Enciclopedia intenționează să elimine din cunoștințele dobândite până atunci orice conotație nedovedită rațional și, prin urmare, să ne ordoneze cunoștințele cu un criteriu alfabetic: această sarcină

„Consistă în reunirea lor în cel mai mic spațiu posibil, plasând filosoful deasupra acestui vast labirint, într-o perspectivă atât de ridicată încât să poată lua în considerare împreună principalele științe și arte, încât să poată vedea dintr-o privire obiectele propriilor speculații și operațiunile pe care le poate efectua asupra unor astfel de obiecte și să poată distinge principalele sectoare ale cunoașterii umane, punctele care le separă și cele care le unesc, întrezărind, de asemenea, în unele cazuri, căile secrete care le unesc. [...] [31] "

Criteriile de compilare vor răspunde la aceste puncte principale: metoda analitică pentru filosofie bazată pe empirismul lockian și metoda fizicii newtoniene bazată pe gândirea baconiană din care D'Alembert, preluând diviziunea tripartită a memoriei, rațiunii și imaginației, se potrivește cu istoria, filozofie și artă. [32]

Articolele din Enciclopedie tratează cele mai variate subiecte cu un ton revoluționar și acum aparent naiv: vorbim despre toleranță, război, progres, privilegii dar și despre șosete, despre chinezi ...

Noile concepte ale economiei apar, de asemenea, din munca cu glorificarea mașinii, noul sistem industrial și noile teorii fiziocratice care fundamentează bogăția unei națiuni pe bunuri și produse naturale, adică pe agricultură.

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Fiziocrația .

Ca vestitor al noilor cunoștințe, opera lui Voltaire se alătură Enciclopediei, care își începe cariera literară ca dramaturg , poet și autor de broșuri ( pamfleturi satirice și polemice), eseuri, satire și nuvele în care divulgă știința și filosofia timpul lui. Filosoful menține, de asemenea, o corespondență voluminoasă cu scriitori și conducători europeni.

El preia toate temele tipice ale Iluminismului apărându-le cu un spirit caustic care nu cruță filozofii, clerul și suveranii, dar nu ezită să accepte funcția de consilier al lui Frederic al II-lea al Prusiei .

Voltaire crede în progresul anunțat de Iluminism, dar nu este dispus să facă din aceasta o dogmă : «într-o zi totul va fi mai bun, aceasta este speranța noastră; totul este în regulă, iată iluzia noastră "; critică pesimismul, dar își bate joc de optimismul naiv al lui Leibniz [33]. : „Lăsați lumea să meargă așa cum merge, pentru că, dacă totul nu este bine, totul este acceptabil”. [34]

Concepția istoriei

Prin examinarea critică a istoriei , Iluminismul poate recunoaște continuitatea lucrării rațiunii și poate denunța erorile și contrafacerile cu care au fost transmise afacerile umane până atunci pentru a menține oamenii în superstiție și ignoranță . În istorie așa cum a fost prezentată până acum

„Vedem erorile și prejudecățile care se succed treptat și alungă adevărul și rațiunea. [35] "

Pierre Bayle a fost primul care s-a dedicat în Dicționarul său istoric și critic (1697) la compilarea unei „colecții de erori și minciuni” din care istoria trebuie curățată așa cum a fost prezentată până acum. El este un colecționar meticulos și precis de fapte atestat de atât de multe documente și mărturii încât Ernst Cassirer (1874-1945) îl consideră întemeietorul acribiei istorice.

„[Istoricul] trebuie să uite că aparține unei anumite țări, că a fost crescut într-o anumită credință, că datorează aceasta sau aceea recunoștință și că aceștia sau alții sunt rudele sau prietenii săi. Un istoric ca atare este ca Melchisedec, fără tată, fără mamă, fără genealogie. Dacă îl întrebi de unde vine, trebuie să răspundă ... Eu sunt un locuitor al lumii; Nu sunt în slujba împăratului și nici în slujba regelui Franței, ci doar în slujba adevărului ... [36] "

Prin urmare, criteriul suprem de cercetare pentru istoricul neutru este să descopere ca istorie adevărată ceea ce marchează victoria rațiunii asupra ignoranței și din acest motiv Evul Mediu este condamnat în ansamblu ca o epocă a fanatismului și a obscurantismului religios Iluminismul.partea a aspectelor pozitiv culturale din acea perioadă.

Schimbarea evenimentelor istorice este doar aparentă: dincolo de aceste diferențe, Iluminismul înțelege apariția lentă, dar constantă a superstiției și a erorii asupra elementului imuabil al rațiunii:

«Tot ceea ce derivă din natura umană seamănă de la o parte a universului la cealaltă; pe de altă parte, tot ceea ce poate depinde de obicei este diferit și poate fi similar doar întâmplător ... în schimb natura a răspândit unitatea stabilind peste tot un număr mic de principii invariabile: deci fundamentul este același peste tot, în timp ce cultura produce diferite fructe. [37] "

Pentru Lessing , istoria ca o căutare a adevărului începe doar cu Iluminismul; tot ce a precedat-o este un fel de „preistorie”. [38]

Romantismul va dezvălui în concepția iluministă a istoriei lipsa unei viziuni unitare și concrete, care își are originea în abstractitatea conceptului ahistoric de rațiune, identificat cu naturalețe pură și simplă. Adică, Iluminații nu înțeleg interdependența dintre utilizarea rațiunii care operează în istorie și evenimentele economice, sociale și culturale care se dezvoltă cu adevărat în istorie; raportează orice diferență sau dezvoltare din istorie opoziției dintre rațiune și ignoranță.

Politică

Din această viziune a istoriei în care predomină rațiunea naturală universală și eternă, apar temele politice ale toleranței , egalității și libertății , înțelese ca valori politice naturale și universale.

Dar egalitatea pentru Iluminism nu implică egalitate socială sau politică: esențialul este că suveranul respectă drepturile naturale: este neglijabil faptul că el este un suveran absolut. Este adevărat că fiecare om din fire este egal cu ceilalți, dar acest lucru nu implică egalitate între cetățeni:

«Poiché la natura è la stessa in tutti gli uomini, è chiaro che secondo il diritto naturale, ognuno deve stimare e trattare gli altri come esseri che gli sono naturalmente uguali, cioè che sono uomini esattamente come lui...Tuttavia non mi si faccia il torto di supporre che per spirito di fanatismo io approvi in uno stato la chimera dell'uguaglianza assoluta che potrebbe appena nascere in una repubblica ideale; conosco troppo la necessità delle differenze di condizioni, di gradi, di onori, di distinzioni, di prerogative, di subordinazioni che devono regnare in tutte le formazioni sociali, e aggiungo anzi che non esiste incompatibilità tra queste differenze e l'uguaglianza naturale o morale. [39] »

Busto di Montesquieu

Così anche per il concetto della tolleranza l'illuminismo risente dei suoi limiti storici quando lo collega all'idea di emulazione e ai principi economici della libertà di scambio e della libera concorrenza:

«Entrate nella Borsa di Londra, questo luogo ben più rispettabile di tante corti; vi troverete riuniti i rappresentanti di tutte le nazioni, in vista dell'utilità degli uomini. L'ebreo, il maomettano e il cristiano trattano tra loro come se appartenessero alla medesima religione, e qualificano infedeli soltanto coloro che fanno bancarotta. Il presbiteriano si fida dell'anabattista, e l'anglicano accoglie la promessa del quàcchero. [40] »

La libertà e l'uguaglianza sono riconosciute per gli illuministi solo a coloro che sanno "bene usare" della ragione, e se "per natura" ne sono incapaci è giusto che nella vita civile essi siano sottoposti a chi sa ben governare: il "popolo", che ha dimostrato di fare cattivo uso della ragione non conseguendo la proprietà privata, va rispettato nella sua umanità ma va guidato dall'alto:

«come il cielo è distante dalla terra, così l'autentico spirito di uguaglianza è lontano dallo spirito di uguaglianza spinto all'estremo...Allora il popolo vuol far tutto da solo...e se non ci sarà più rispetto per gli anziani, non ce ne sarà per i padri; i mariti non otterranno più deferenza ei padroni non otterranno più sottomissione... Le donne, i bambini, gli schiavi non saranno più sottoposti a nessuno. [41] »

L'opera più famosa di Nicolas de Condorcet , Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain , 1795. [42] Con essa è in genere considerato concluso lo sviluppo dell'Illuminismo. [43]

La semplice ragione non fa tutti uguali allo stesso modo: «è la proprietà che fa il cittadino» [44]

Le simpatie politiche degli illuministi sono rivolte alla monarchia costituzionale , che per il suo carattere moderato dà garanzia di ordine e di pace favorendo l'uguaglianza, oppure sono disposti a concedere fiducia anche al dispotismo illuminato:

«La democrazia e l'aristocrazia non sono degli stati liberi per loro natura. La libertà politica si trova solo negli stati moderati, ma essa non esiste sempre negli stati moderati, essa c'è soltanto quando non si abusa del potere. [41] »

La Natura e la ragione uguale per tutti rendono gli uomini fratelli al di là di ogni differenza etnica o nazionale. La fratellanza si traduce nell'ideale politico del cosmopolitismo .

Quando però la parola cosmopolite fu immessa nel 1762 nel vocabolario dell' Accademia francese se ne dava una connotazione negativa [45] :

( FR )

«Celui qui n'adopte point de patrie. Un cosmopolite n'est pas un bon citoyen»

( IT )

«Colui che non si riferisce ad una patria. Un cosmopolita non è un buon cittadino»

Il giudizio sul cosmopolitismo mutò radicalmente dopo gli avvenimenti della Rivoluzione francese e nell'edizione del vocabolario del 1798 appare scritto a proposito del termine cosmopolite :

( FR )

«Citoyen du monde. Il se dit de celui qui n'adopte pas de patrie. Un cosmopolite regarde l'univers comme sa patrie»

( IT )

«Cittadino del mondo. Il termine si riferisce a colui che non si riferisce a una patria. Un cosmopolita considera l'universo come la sua patria»

Al di là dei limiti storici queste idee di libertà, uguaglianza tolleranza per merito degli illuministi divennero patrimonio comune della cultura della Francia che cercò di esprimerli nella Rivoluzione e poi di esportarle nel resto d'Europa.

Collegata alla visione illuministica della storia e alla fiducia nella ragione è l'idea fondamentale che il progresso dell'uomo, senza sottovalutare gli ostacoli posti dai diversi costumi e tradizioni, sia inarrestabile.

«Le nostre speranze sul futuro del genere umano possono venire riassunte in tre punti importanti: la distruzione delle diseguaglianze tra le nazioni, i progressi dell'uguaglianza all'interno di uno stesso popolo, ed infine il perfezionamento reale dell'uomo...Affrontando questi tre problemi troveremo - nell'esperienza passata e nell'osservazione dei progressi finora compiuti dalle scienze e dalla civiltà, nonché dall'analisi del cammino dello spirito umano e dello sviluppo delle sue facoltà - i motivi più forti per ritenere che la natura non ha posto alcun termine alle nostre speranze. [46] »

Gli illuministi, inoltre, criticarono pesantemente l'uso della tortura e della pena di morte portando a radicali riforme giudiziarie come quelle di Maria Teresa d'Austria e di Pietro Leopoldo . La principale opera in questo senso è il libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria , molto ammirato da Voltaire e Diderot.

L'impegno riformistico e la tensione volontaristica a mutare i rapporti sociali sono caratteristiche comuni ai politici dell'Illuminismo che accantonarono la trattazione dei problemi politici in chiave di ragion di Stato e di prudenza o arte di governo. [47]

Religione e morale

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Illuminismo in Inghilterra § Il_deismo .

Tipico del pensiero illuminista è il rifiuto di ogni religione rivelata e in particolare del Cristianesimo, ritenuto origine degli errori e della superstizione. Da qui la scelta del deismo come religione naturale e l'identificazione della religione con la morale.

Non considerando le posizioni materialistiche ed atee , come quelle dell'ultima fase del pensiero di Diderot, il deismo si ritrova nella maggior parte dei pensatori illuministi i quali, attraverso argomentazioni scientifiche, cercano di dimostrare l'esistenza di un Dio all'origine dell'universo. La meravigliosa macchina del cosmo fa infatti pensare che debba esserci come causa efficiente, non causa finale , un "eterno geometra":

«Quando mi rendo conto dell'ordine, della prodigiosa abilità delle leggi meccaniche e geometriche che governano l'universo, dei mezzi e dei fini innumerevoli di tutte le cose, sono preso dall'ammirazione e dal rispetto...Io ammetto così quest'intelligenza suprema senza temere che mi si possa far cambiare opinione...Ma dov'è quest'eterno geometra? Esiste in qualche luogo oppure dovunque, senza occupare uno spazio? Non ne so nulla. [48] »

Un Dio quindi che non interverrà più nella creazione dell'universo che egli «lascia andare come va» e che non interferisce nella storia dell'uomo che alla fine non sarà né condannato né premiato per le sue azioni.

La guida dell'uomo nella sua condotta morale diviene una religiosità laica , trasformazione della religione in morale naturale i cui precetti sono uguali per tutti gli uomini:

«Per religione naturale si devono intendere i principi morali comuni a tutto il genere umano. [49] »

«I doveri a cui siamo tutti tenuti nei confronti dei nostri simili appartengono essenzialmente ed unicamente al dominio della ragione, e pertanto sono uniformi presso tutti i popoli. La conoscenza di questi doveri costituisce ciò che si chiama morale e rappresenta uno degli oggetti più importanti a cui la ragione possa riferirsi ... [50] »

Tra i doveri naturali va annoverato il nuovo concetto rivoluzionario di tolleranza che viene spesso riferito alla vita economica applicando il concetto illuministico della ragione operativa, nel senso di giudicare la razionalità dai suoi risultati pratici:

«Se ognuno avesse la tolleranza che qui sostengo, in uno stato diviso tra dieci fedi religiose vi sarebbe la stessa concordia che sussiste in una città nella quale varie categorie di artigiani si sopportano reciprocamente, Il risultato sarebbe quello di una onesta emulazione a chi meglio riesce a segnalarsi per pietà, per buoni costumi, per coscienza. [51] »

Questo metodo di giudizio riguarda anche la morale: per gli illuministi è moralmente buono solo ciò che rende possibile il conseguimento dell'utile sociale. [47]

Lo stesso valore di tolleranza non esclude che si possa professare la fede in una religione rivelata: questo però sarà consentito solo nell'ambito della morale privata e non in quello della morale pubblica:

«Reprimete con severità coloro che col pretesto della religione mirano a turbare la società, a fomentare sedizioni, a scuotere il giogo delle leggi; noi non siamo i loro apolegeti; ma non confondete con questi colpevoli coloro che vi chiedono solo la libertà di pensare, di professare il credo che giudicano migliore e che, per il resto, vivono da fedeli cittadini dello stato... Noi predichiamo la tolleranza pratica non quella speculativa, e si comprende a sufficienza la differenza che esiste tra il tollerare una religione e l'approvarla. [52] »

La soppressione della Compagnia di Gesù

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Soppressione della Compagnia di Gesù .
( FR )

«Écrasez l'Infâme [53] »

( IT )

«Schiacciate l'infame»

( Voltaire )

L'atteggiamento dell'Illuminismo nei confronti della religione cristiana e dei suoi rapporti col potere civile non furono uguali dappertutto: se in Inghilterra i problemi legati alla lotta contro l'assolutismo monarchico si erano già in parte risolti, seppure faticosamente, con l'editto di tolleranza del 1689 , che poneva fine ufficialmente alle persecuzioni religiose e relegava la fede all'ambito soggettivo-individuale, nell'Europa continentale l'illuminismo «mantenne una dura avversione per la Chiesa Cattolica» [54] : «gli Stati cominciarono ad assumere un atteggiamento indipendente; si liberarono da ogni rispetto per la politica del Papato; rivendicarono per i loro affari interni, un'autonomia che concedeva alla curia un'influenza sempre minore, anche nelle questioni ecclesiastiche» [55]

«In questo clima intellettuale e politico non sorprende che la Compagnia di Gesù, tradizionale assertrice dei diritti della Chiesa e del Pontificato, si sia trovata esposta ad una violentissima campagna di accuse, (non esclusa quella di tramare contro lo Stato) ed abbia finito per essere travolta. All' anticlericalismo trionfante...si affiancarono le correnti giurisdizionalistiche che sostenevano l'urgenza di smantellare i secolari privilegi di cui godeva ancora la Chiesa: dal diritto d'asilo al foro ecclesiastico. [56] »

I gesuiti , intransigenti difensori del primato papale, sulla spinta dei conflitti crescenti tra chiesa e stato, nonché di un'opinione pubblica che ne chiedeva l'annientamento, vennero espulsi da quasi tutti i paesi europei: [57] «Cominciò nel 1759 il Portogallo seguito dalla Francia (1762), dalla Spagna (1769), da Napoli e da Parma signoreggiate da principi borbonici. Non fu estranea a questa misura, per quanto riguarda le colonie spagnole e portoghesi, l'avversione dei coloni per le reducciones de indios , i villaggi costruiti dai gesuiti per raccogliervi gli indigeni e salvarli dallo sfruttamento degli encomenderos . [58] »

Il papa Clemente XIV nel 1773 con il breve Dominus ac Redemptor risolse di sopprimere la Compagnia di Gesù . [59] [60] [61] «I beni dell'ordine furono incamerati e destinati, in gran parte, alla creazione di opere pubbliche gestite dallo Stato, che presero il posto delle scuole gestite dai Gesuiti. [58] ». La compagnia tuttavia non scomparve del tutto in Europa, in quanto in Russia, Caterina la Grande , pur essendo molto sensibile allo spirito illuminista, rifiutò la delibazione papale e mantenne vivo l'ordine.

Le controversie con la Chiesa cattolica

L'Inquisizione

Fu inoltre a seguito all'apertura del dibattito sulla religione e del suo ruolo nella società, che trovava un confronto con i pensatori giansenisti dell'epoca, che vennero scritti saggi critici sull' Inquisizione , come la Storia generale dell'Inquisizione , di Pietro Tamburini [62] .

L'Inquisizione venne descritta come il luogo per eccellenza nel quale, tramite ripetuti crimini e torture, si esprimeva l'autentica ortodossia cattolica, spesso peraltro resa un tutt'uno con quella protestante. [63]

Voltaire nel suo Dizionario filosofico introduce la voce "Inquisizione" scrivendo:

«L'Inquisizione è, come si sa, un'invenzione mirabile e autenticamente cristiana per rendere più potenti il papa ei monaci e per rendere ipocrita un intero regno»

e, dopo una disamina della storia dell'inquisizione termina commentando le procedure del tribunale dell'inquisizione:

«Si è imprigionati dietro la semplice denuncia delle persone più scellerate; un figlio può denunciare il padre, una donna il marito; non si è mai messi a confronto con i propri accusatori, i beni vengono confiscati a favore dei giudici: così almeno si è comportata l'Inquisizione fino ai giorni nostri. V'è in ciò qualcosa di divino, perché è incomprensibile che gli uomini abbiano sopportato con tanta pazienza questo giogo. [64] »

Secondo due storici revisionisti Edward Peters ( 1988 ) [65] e Henry Kamen ( 1997 ) [66] queste analisi, avrebbero operato uno stravolgimento dei dati storici sull' Inquisizione , distorsione che chiamano leggenda nera dell'Inquisizione o del "secolo dell'intolleranza". Questa stortura storica sarebbe stata opera di ambienti protestanti e, a seguire, illuministi , a partire almeno dal XVI secolo , con l'obiettivo di screditare l'immagine sia della Chiesa cattolica , sia dell' Impero spagnolo .

Letteratura critica

Nell' 800 l'illuminismo fu giudicato come un movimento di pensiero che aveva rivoluzionato il mondo: Hegel e Marx , pur avanzando critiche, considerano il pensiero illuminista come una conquista definitiva dell'umanità.

Hegel contesta però all'illuminismo il fatto di non aver colto il vero senso della storia dove veniva fatta agire una ragione astratta e non la realtà dello Spirito assoluto.

Marx esalta l'illuminismo per la sua critica alla religione ma evidenzia i limiti di questo movimento culturale legati alla classe borghese che l'ha espresso: esso infatti non ha colto i fondamenti economici della situazione storica da cui si è originato.

Accese critiche vengono rivolte all'Illuminismo nel periodo della Restaurazione da autori come De Bonald e De Maistre che negano che l'essenza dell'uomo sia la ragione: vale invece per determinare l'uomo una conoscenza religiosa. Infatti la critica individualistica della ragione che pretende di capire la realtà sulla base di principi immanenti non è altro che l'eterna presunzione dell'umanità: peccato di orgoglio che Dio può punire come ha fatto con il periodo del Terrore in Francia. [67]

Lo storicismo tedesco giudica positivamente la concezione illuminista della storia [68] e così anche l'illuminismo in genere come «una nuova visione del mondo».

Nel '900 Croce riprende l'interpretazione hegeliana dell'Illuminismo riconsiderandola nell'ambito del neoidealismo italiano [69] mentre la scuola di Francoforte con Max Horkheimer , risentendo della tragica esperienza della seconda guerra mondiale , ritiene che la portata rivoluzionaria dell'illuminismo sia fallita nel momento in cui l'uomo, che aveva imparato a padroneggiare il mondo con la sua ragione, ne sia stato poi dominato nel senso che la ragione soggettiva operava ormai senza chiedersi a quali fini si indirizzava limitandosi a trovare solo i mezzi più adatti per soddisfare quegli obiettivi che la società nel suo complesso aveva già indicato. [70] [71]

Sulla linea dell'interpretazione marxista Lucien Goldmann rileva i limiti della concezione illuminista della storia ma esalta la funzione critica della ragione alla quale occorre rifarsi per una critica rivoluzionaria della società contemporanea. [72]

La scuola neo-kantiana di Marburgo evidenzia la positività della filosofia illuminista della conoscenza che scopre lo strumento del tutto nuovo della funzione critica della ragione nell'interpretazione dell'esperienza. [73]

Paul Hazard mette in luce nelle sue opere, attraverso l'esame di diversi aspetti, da quello filosofico a quello letterario e culturale, il grande merito dell'illuminismo nell'aver messo in crisi il vecchio mondo; d'altra parte sono da ascrivere all'illuminismo le contraddizioni, ereditate dall'età successiva, insite nei concetti di natura e di progresso. [74]

Un aspetto particolare dell'illuminismo è trattato da Reinhart Koselleck che descrive la nascita di questo movimento nell'ambito della situazione politica europea con una speciale attenzione alla Massoneria . [75]

Nell'ambito della letteratura critica cattolica sull'Illuminismo, sviluppatasi nella seconda metà del secolo XX, si sostiene come l'Illuminismo fosse caratterizzato dall'esaltazione di idee e principi (quali l'uguaglianza, la libertà, la fraternità) che sarebbero già stati storicamente proposti in Europa dal Cristianesimo e successivamente ripresi dagli illuministi e ripresentati avulsi dalla loro origine religiosa, se non addirittura in funzione anticristiana.

Joseph Ratzinger , futuro pontefice della Chiesa cattolica , scrive in proposito:

«Il cristianesimo, fin dal principio, ha compreso se stesso come la religione del logos , come la religione secondo ragione. Non ha individuato i suoi precursori in primo luogo nelle altre religioni, ma in quell'Illuminismo filosofico che ha sgombrato la strada dalle tradizioni per volgersi alla ricerca della verità e verso il bene.... In quanto religione dei perseguitati, in quanto religione universale, al di là dei diversi Stati e popoli, ha negato allo Stato il diritto di considerare la religione come una parte dell'ordinamento statale, postulando così la libertà della fede.

Ha sempre definito gli uomini,... creature di Dio e immagine di Dio, proclamandone in termini di principio,... la stessa dignità.
In questo senso l'Illuminismo è di origine cristiana ed è nato non a caso proprio ed esclusivamente nell'ambito della fede cristiana . Laddove il cristianesimo, contro la sua natura, era purtroppo diventato tradizione e religione di Stato.

[...] È stato ed è merito dell'Illuminismo aver riproposto questi valori originali del cristianesimo e aver ridato alla ragione la sua propria voce. [76] »

Secondo lo storico cattolico del Medioevo Franco Cardini :

«Gli intellettuali dell'Enciclopedia, che già avevano avviato la demonizzazione delle Crociate, della civiltà medievale e che stavano gettando cumuli di calunnie sulla conquista delle Americhe da parte delle potenze cattoliche di Spagna e Portogallo, non si lasciarono sfuggire le opportunità che la vicenda legata a Galileo Galilei offriva in termini di polemica anticattolica: e quello che era, e poteva restare, un caso umano, ancorché doloroso e drammatico, fu trasformato in un caso - il caso Galileo appunto -, esemplare, nell'intenzione dei suoi formulatori, di una costitutiva inconciliabilità tra fede e ragione, tra religione e scienza, tra dogma e libertà di ricerca. [77] »

La visione della Chiesa e della stessa storia del cristianesimo in generale presentate dagli illuministi come un'epoca buia e irta di superstizioni sono state variamente contestate dalla letteratura critica d'ispirazione religiosa. [78] [79] [80]

Si è anche sostenuto, in particolare da parte del filosofo Friedrich von Hayek , che diversi furono gli aspetti e le eredità dell'Illuminismo, e cioè che andrebbero distinte delle forme di Illuminismo autenticamente laiche e liberali, ispirate alla scuola anglo-sassone e kantiana, e altre invece di stampo totalitario e giacobino, di ascendenza francese. [81]

Quale sia oggi l'eredità dell'illuminismo percepibile nella società del XXI secolo è il tema trattato da Eugenio Scalfari nell'opera Attualità dell'illuminismo (ed. Laterza, 2001) [82] , una raccolta di tredici interventi tra i quali quelli di Umberto Eco , Umberto Galimberti , Norberto Bobbio , Lucio Villari e Gianni Vattimo che si possono riassumere nella considerazione che «l'illuminismo in quanto "sistema culturale" ha prodotto una cesura nella storia dell'Occidente cristiano, un taglio netto che ha determinato epocali cambiamenti materiali e di mentalità...ma esso ha anche evocato spettri e alimentato illusioni, suscitato conflitti e inasprito contrasti, non da ultimo proprio perché con l'affermazione dell'illuminismo si è imposto definitivamente il processo di secolarizzazione sociopolitica e di laicizzazione culturale della società europea» [83] Nell'età contemporanea valgono quindi ancora

«Il tentativo di Montesquieu di difendere la libertà contro le incursioni del dispotismo, la campagna di Voltaire contro la perversione della giustizia, il sostegno di Rousseau per i diritti dei diseredati, il dubitare di ogni autorità di Diderot inclusa quella stessa della ragione: queste le armi lasciate dagli intellettuali del XVIII secolo ai loro epigoni di duecento anni dopo. [84] »

Nella seconda metà del XX secolo , a livello accademico, in Italia si è assistito allo sviluppo di una corrente filosofica denominata "neo-illuminismo" [85] , i cui massimi rappresentanti furono Nicola Abbagnano e Ludovico Geymonat .

Note

 1. ^ Sapere.it
 2. ^ Enciclopedia Garzanti di Filosofia , alla voce corrispondente.
 3. ^ Gli altri ospiti raffigurati nel dipinto sono Gresset , Marivaux , Marmontel , Vien , La Condamine , Raynal , Rameau , mademoiselle Clairon , Hènault , Choiseul , Bouchardon , Soufflot , Saint-Lambert , il conte di Caylus , Felice , il barone di Aulne , Malesherbes , Maupertis , Mairan , d'Aguesseau , Clairault , la contessa di Houdetot , Vernet , Fontenelle , il duca di Nivernais , Crèbillon , Duclos , Helvètius , Vanloo , Lekain , Lespinasse , Boccage , Réaumur , Graffigny , Jussieu e Daubenton .
 4. ^ Andrea Tagliapietra, Silvia Manzoni, Che cos'è l'Illuminismo: i testi e la genealogia del concetto , Milano, Bruno Mondadori, 2000, p. 186.
 5. ^ Il termine bureaux d'esprit (salotto letterario, nella libera traduzione italiana) apparirà soltanto nel XIX secolo ad opera della duchessa Laure Junot d'Abrantès (Cfr. Albert Tornezy, Un bureau d'esprit au 18e siècle: le salon de Madame Geoffrin (1895) , Biblio Bazaar, 2009)
 6. ^ In una lettera dell' abate Galiani a lui inviata da Napoli il 7 aprile 1770 : La philosophie, dont vous êtes le premier maître d'hôtel, mange-t-elle toujours de bon appétit? (La filosofia, di cui voi siete il primo direttore d'albergo, mangia sempre con buon appetito?)
 7. ^ Maria Luisa Betri ed Elena Brambilla, a cura di, Salotti e ruolo femminile in Italia. Tra fine del Seicento ei primi del Novecento , Marsilio, 2004.
 8. ^ I. Kant, op. cit.
 9. ^ Jürgen Habermas , studioso della formazione della "ragione pubblica", ha osservato che per l'illuminista borghese Kant questa diffusione della critica tramite, ad esempio, la stampa, avesse poca importanza poiché il filosofo prussiano quando parla di "pubblico" non si riferisce alla formazione di una generica e inconsulta opinione pubblica , di cui non gli interessa il giudizio, ma a un pubblico scelto, esperto, un pubblico illuminato di dotti lettori, cittadini del mondo, accomunati dalla ragione universale garanzia di progresso. Quindi per questo l'uso pubblico della ragione sarà libero, in quanto la razionalità dell'uomo, nonostante le censure ei limiti della diffusione delle sue idee tramite i libri, è e sarà sempre libera. (Cfr. J. Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica trad. it., Bari, Laterza
 10. ^ JJ Rousseau, Émile
 11. ^ L'Illuminismo tedesco, a differenza di quello francese e inglese, è in genere caratterizzato dai rapporti culturali che ebbe con i filosofi e teologi pietisti del «Circolo di Halle »
 12. ^ MC Jacob, L'Illuminismo radicale , Bologna, Il Mulino, 1983 (Cfr. Rivista storica italiana , Volume 115, Edizioni scientifiche italiane 2003 p.286 e sgg.)
 13. ^ Giuseppe Saitta, L'illuminismo della sofistica greca , ed. Fratelli Bocca, 1938, pag.61 e sgg.
 14. ^ Mauro Nervi, La chimica dell`anima: Illuminismo e consolazione nel III libro del"De rerum natura" , ed. GRIN Verlag, 2010
 15. ^ .Immanuel Kant, Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo? , 1784
 16. ^ I. Kant, "Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?" in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto di Immanuel Kant , a cura di N. Bobbio, L. Firpo e V. Mathieu, Torino, UTET, 1965, passim .
 17. ^ D'Alembert, Elementi di filosofia , I
 18. ^ Andreas Riem, Sull'illuminismo. Se sia, o possa divenire, pericoloso per lo Stato, per la religione o in generale , a cura di Hagar Spano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2020, pp. 35-36.
 19. ^ A.Ashley Cooper, Advice to an Author , Part III
 20. ^ Giuseppe Cocchiara, Il mito del buon selvaggio: introduzione alla storia delle teorie etnologiche , ed. G. d'Anna, 1948, p.12 e segg.
 21. ^ Da una lettera a Rousseau del 1755.
 22. ^ D'Alembert, Enciclopedia, Discorso preliminare
 23. ^ Condillac, Logica , 1
 24. ^ D. Diderot, Sull'interpretazione della natura , § 7
 25. ^ D. Diderot, op. cit
 26. ^ Un puro e semplice materialismo accompagnato da ateismo non è sempre chiaramente sostenuto da Claude-Adrien Helvétius e da Denis Diderot , mentre più radicali nella professione ateistica appaiono Julien Offray de La Mettrie , e Paul-Henri Dietrich d'Holbach . (In Cornelio Fabro La preghiera nel pensiero moderno , ed. di Storia e Letteratura, p.188)
 27. ^ in Gaetano Capone Braga, La filosofia francese e italiana del settecento , Edizioni delle "Pagine critiche", 1920 p.63
 28. ^ C. Fabro, Ateismo illuministico , in Introduzione all'ateismo moderno, Roma, Studium, 1969, pp. 390 e segg.
 29. ^ D'Alembert, Enciclopedia. Discorso preliminare
 30. ^ Lettera di Diderot a Sophie Volland del 26 settembre 1762
 31. ^ D'Alembert, Enciclopedia, Discorso preliminare
 32. ^ D'Alembert, op. cit. cap. 2, 4
 33. ^ Voltaire, Candido, o dell'ottimismo
 34. ^ Voltaire, "Le Monde comme il va", racconto in Zadig e altri racconti filosofici , trad.it. Feltrinelli, pp.93-112
 35. ^ Centro piombinese di studi storici, Ricerche storiche , Volume 29, ed. L. Olschki, 1999
 36. ^ P. Bayle, "Dizionario storico e critico", in Società filosofica italiana, Rivista di filosofia , Volume 47, Taylor editore, 1955
 37. ^ Voltaire, Saggio sui costumi
 38. ^ Andrea Tagliapietra, Che cos'è l'illuminismo: i testi e la genealogia del concetto , Pearson Italia Spa, 1997, p.65
 39. ^ Enciclopedia , voce Uguaglianza naturale
 40. ^ Voltaire, Lettere filosofiche , Sesta lettera
 41. ^ a b Montesquieu, Lo spirito delle leggi
 42. ^ Giuseppe Vottari, L'illuminismo. Un percorso alfabetico nell'età delle riforme , Alpha Test, 2003, p. 54, ISBN 978-88-483-0456-6 .
 43. ^ Domenico Maddaloni, Visioni in movimento. Teorie dell'evoluzione e scienze sociali dall'Illuminismo a oggi: Teorie dell'evoluzione e scienze sociali dall'Illuminismo a oggi , FrancoAngeli, 2011, p. 20, ISBN 978-88-568-7115-9 .
 44. ^ Montesquieu, Lo spirito delle leggi in Furio Diaz , Dal movimento dei lumi al movimento dei popoli: l'Europa tra illuminismo e rivoluzione , Il Mulino, 1986 p.246
 45. ^ F. Bruni, Storia della lingua italiana
 46. ^ Condorcet, Saggio di un quadro storico dei progressi dello spirito umano , Introduzione
 47. ^ a b Illuminismo nell'Enciclopedia Treccani , su www.treccani.it . URL consultato il 27 gennaio 2021 .
 48. ^ Voltaire, Questioni sull'Enciclopedia , articolo Ateo
 49. ^ Voltaire, in Enciclopedia Garzanti di Filosofia
 50. ^ D'Alembert, Elementi di filosofia , VII
 51. ^ Bayle, Commentario filosofico
 52. ^ Enciclopedia voce "Tolleranza"
 53. ^ Voltaire in Giuseppe Fumagalli, Chi l'ha detto? , Hoepli editore, 1980 p.456
 54. ^ Luigi Mezzadri, Paola Vismara Chiappa, Paola Vismara, La Chiesa tra Rinascimento e illuminismo , Città Nuova, Roma 2006, p. 346. Secondo questi studiosi di pensiero cattolico questo sarebbe «il grave limite dell'illuminismo [...] Anche nelle colonie americane si ha una forma di "multiprotestantesimo", che tende a escludere la legittimità della professione religiosa cattolica» ( ivi ).
 55. ^ Leopold von Ranke, Storia dei papi , Sansoni, 1965 pp.930-943
 56. ^ Antonio Desideri, Storia e storiografia , vol.2, Casa editrice G. D'Anna, Firenze 1979, p.14
 57. ^ Secondo J. Le R. D'Alembert, la cacciata dei gesuiti dall'Europa fu uno degli avvenimenti principali che contribuì a segnare il secolo illuminista (cfr. Sur la destruction des jésuites en France, par un auteur désintéressé , Nabu Press, 2010).
 58. ^ a b A. Desideri, Op. cit. ibidem
 59. ^ Alexis de Saint Priest, Historie de la chute des jésuites aux dix hiutième siecle (1750-1782) , Capolago, Tipographie et librairie helvétique, 1845.
 60. ^ Storia del mondo moderno , Cambridge University Press, vol. VIII, Le rivoluzioni d'America e di Francia (1763-1793) , Milano 1969.
 61. ^ Ludovico Von Pastor, Storia dei papi , vol. XVI, Storia dei Papi nel periodo dell'assolutismo dall'elezione di Benedetto XIV sino alla morte di Pio VI (1740-1799) , Roma 1953.
 62. ^ Libro inserito nell' Indice dei libri proibiti fino al Concilio Vaticano II
 63. ^ Léo Moulin, L'Inquisizione sotto inquisizione , a cura dell'Ass. Culturale ICARO, Cagliari 1992
 64. ^ Voltaire, Dizionario filosofico , trad. it. di R. Lo Re e L. Sosio, Milano 2000, voce «Inquisizione», p. 286
 65. ^ E. Peters. Inquisition . New York 1988
 66. ^ H. Kamen. The Spanish Inquisition: A Historical Revision . London 1997
 67. ^ «De Maistre, come cattolico di immacolata ortodossia che egli era e si credeva, giudicò il Terrore una punizione atroce, ma meritata, inflitta dalla Provvidenza alle colpe della Francia traviata...» (in Alfredo Galletti, L'opera di Giosuè Carducci: (il poeta- il critico- il maestro) , Nicola Zanichelli, 1929)
 68. ^ W. Dilthey, Il secolo XVIII e il mondo storico , trad. it. Edizioni di Comunità, Milano 1967
 69. ^ B. Croce, Teoria e storia della storiografia nel saggio La storiografia dell'Illuminismo , Laterza, Bari 1916
 70. ^ M. Horkhemeier, Eclisse della ragione , trad. it. Einaudi, Torino 1960, cap. I mezzi ei fini
 71. ^ M. Horkhemeier- Th. Adorno, Dialettica dell'Illuminismo , trad. it. Einaudi, Torino 1966 (originale tedesco 1946)
 72. ^ L. Goldmann, L'Illuminismo e la società moderna , trad. it. Einaudi, Torino 1967
 73. ^ E. Cassirer, La filosofia dell'Illuminismo , trad. it. La Nuova Italia, Firenze 1973
 74. ^ P. Hazard, La crisi della coscienza europea , Einaudi Torino 1946
 75. ^ R. Kosllech, Critica illuministica e crisi della società borghese , Il Mulino, Bologna 1972
 76. ^ Joseph Ratzinger da L'Europa di Benedetto nella crisi delle culture , Cantagalli, Siena 2005
 77. ^ Franco Cardini, Processi alla Chiesa. Mistificazione e apologia , Piemme, 1994, pp. 329-352 .
 78. ^ Régine Pernoud , Medioevo. Un secolare pregiudizio , Bompiani, Milano, 1983
 79. ^ Luigi Negri , False accuse alla Chiesa , Piemme, Casale Monferrato (AL), 1997.
 80. ^ «La propaganda menzognera che inizia nel Settecento, e forse anche prima, è riuscita ad ottenere la sua più grande vittoria, dando [a voi cattolici] una cattiva coscienza, persuadendovi che siete colpevoli di tutti i mali del mondo, che siete gli eredi di una storia da dimenticare», cfr. Léo Moulin , intervistato da Vittorio Messori in Inchiesta sul cristianesimo , Torino, SEI, 1987; 3ª ed. Milano, Oscar Mondadori, 1993, p. 368).
 81. ^ FA von Hayek, Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee , a cura di E. Coccia e G. Minotti, Roma, Armando, 1988.
 82. ^ In Giuseppe Vottari, L'illuminismo. Un percorso alfabetico nell'età delle riforme , ed. Alpha Test, 2003 p.36
 83. ^ G. Vottari, Op. cit. Ibidem
 84. ^ Robert Darnton , La dentiera di Washington , Donzelli 1997
 85. ^ Mirella Pasini, Daniele Rolando (a cura di), Il neoilluminismo italiano. Cronache di filosofia (1953-1962) , Il Saggiatore, Milano 1991.

Bibliografia

 • AA. VV., Il libertinismo in Europa , Milano-Napoli, Ricciardi, 1980.
 • AA. VV., Storia del pensiero filosofico e scientifico , Milano, Garzanti, 1973, vol. III.
 • D. Bolognesi e S. Mattarelli, L'Illuminismo ei suoi critici , Milano, FrancoAngeli, 2011.
 • B. Bongiovanni e L. Guerci (a cura di), L'albero della Rivoluzione , Torino, Einaudi, 1989.
 • C. Beccaria, Dei delitti e delle pene , a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi, 1965.
 • P. Casini, Introduzione all'Illuminismo. Da Newton a Rousseau , Roma-Bari, Laterza, 1980.
 • P. Casini, Scienza, Utopia e Progresso. Profilo dell'Illuminismo , Roma-Bari, Laterza, 1994.
 • E. Cassirer, La filosofia dell'Illuminismo , Firenze, La Nuova Italia, 1974.
 • G. Canziani (a cura di), Filosofia e religione nella letteratura clandestina , Milano, FrancoAngeli, 1994.
 • R. Chartier, Le origini culturali della Rivoluzione Francese , Roma-Bari, Laterza, 1991.
 • Enzo Cocco, La melanconia nell'età de' Lumi, Mimesis, 2012.
 • LG Crocker, Un'età di crisi. Uomo e mondo nel pensiero francese del Settecento , Bologna, il Mulino, 1959.
 • Domenico Felice (a cura di), Leggere "Lo spirito delle leggi" di Montesquieu , 2 voll., Milano, Mimesis, 2010.
 • V. Ferrone e D. Roche (a cura di), L'Illuminismo, Dizionario storico , Roma-Bari, Laterza, 1997.
 • François Furet e D. Richet, La rivoluzione Francese , 2 voll., Roma-Bari, Laterza, 1986.
 • Tullio Gregory , Scetticismo ed empirismo , Bari, Laterza, 1961.
 • Im Hof, L'Europa dell'Illuminismo , Laterza, Bari, 2005.
 • Eric Hobsbawm , L'età della rivoluzione, 1798-1848 , Milano, Rizzoli, 1999.
 • MC Jacob, L'Illuminismo radicale , Bologna, Il Mulino, 1983.
 • R. Koselleck, Critica illuminista e crisi della società borghese , Bologna, Il Mulino, 1972.
 • G. Liviet e R. Mousnier (cura di), Storia d'Europa, Dallo stato assoluto all'Illuminismo , Roma-Bari, Laterza, 1982.
 • F. Minazzi e D. Ria (a cura di), Realismo, Illuminismo ed ermeneutica: percorsi della ricerca filosofica attuale , Franco Angeli, Milano, 2004.
 • S. Moravia, La scienza dell'uomo nel Settecento , Roma-Bari, Laterza, 1970.
 • S. Moravia, Il tramonto dell'Illuminismo , Roma-Bari, Laterza, 1986.
 • D. Mornet, Le origini intellettuali della Rivoluzione Francese , Milano, Jaca Book, 1982.
 • D. Outram, L'Illuminismo , Bologna, 1997, ISBN 88-15-06067-7 .
 • D. Rei, La rivoluzione scientifica , Torino, SEI 1983.
 • P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa , Roma-Bari, Laterza, 1997.
 • G. Rudé, L'Europa del Settecento, storia e cultura , Roma-Bari, Laterza, 1986.
 • JSSpink, Il libero pensiero in Francia da Gassendi a Voltaire , Firenze, Vallecchi, 1974.
 • A.Tenenti, L'età moderna, XVI-XVIII secolo , Bologna, Il Mulino, 1990.
 • A.Vartanian, Diderot e Descartes , Milano, Feltrinelli, 1956.
 • Franco Venturi , Settecento riformatore , voll. IV.1 e IV.2, Torino, Einaudi, 1976.
 • M. Vovelle, La mentalità rivoluzionaria , Roma-Bari, Laterza, 1987.
 • M. Vovelle, I giacobini e il giacobinismo , Roma-Bari, Laterza, 1998.
 • AMWilson, Diderot: Gli anni decisivi , Milano, Feltrinelli, 1984.
 • Philippe Raynaud, Les Lumières et la civilité , Commentaire 2013/4 (Numéro 144).
 • David Allen Harvey, The French Enlightenment and Its Others: The Mandarin, the Savage, and the Invention of the Human Sciences , 978-1-349-43381-0, 978-1-137-00254-9 Palgrave Macmillan US 2012.
 • A. Gentile, L'Illuminismo tedesco. Libertà, autonomia e uso critico della ragione , IF Press, Roma, 2020. ISBN 978-8867882205

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 8326 · LCCN ( EN ) sh85044032 · GND ( DE ) 4003524-4 · BNF ( FR ) cb119405660 (data)