Drept regional

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

O lege regională , în Italia , este legea produsă de un consiliu regional și aplicată numai în regiunea Italiei în care este promulgată.

Reguli

În Italia legea regională este prevăzută de art. 117 din Constituție și are aceeași poziție în ierarhia surselor de drept ca și legea obișnuită .

Procesul formativ ( Iter legis )

Legile regionale urmează o procedură de instruire articulată în diferite etape:

 • faza de inițiativă;
 • faza preliminară;
 • faza deliberativă;
 • faza integrativă a eficacității

Faza inițiativei

Puterea de a prezenta un proiect de lege spre aprobare de către Consiliul regional aparține:

 • consilierilor regionali individuali;
 • Consiliului regional ;
 • consiliilor provinciale și municipale, dar numai pentru regiunile cu un statut special
 • sau la propunerea organului electoral

Faza preliminară

Această activitate este desfășurată de comisiile Consiliului, în biroul de referință.

Faza deliberativă

Această activitate aparține exclusiv Consiliului regional.

Legea este discutată în Consiliu, apoi se votează articol cu ​​articol și, în final, se votează în ansamblu, cu votul final.

Pe de altă parte, faza următoare, care prevedea aplicarea vizei de către comisarul guvernamental, a dispărut.

Faza integrativă a eficacității

După ce a fost votată, legea este promulgată de președintele Consiliului regional și publicată în Buletinul oficial regional .

Competență

În urma reformei constituționale din 2001 , puterea legislativă generală aparține statului și regiunilor , plasate la același nivel; competența este atribuită pe subiect.

Competența de a legifera poate fi:

 • exclusiv statului;
 • concurent între stat și regiuni;
 • rezidual al regiunilor;

Arta. 117 din Constituție, de fapt, definește în al doilea paragraf materiile pentru care statul are competență exclusivă, în al treilea aspectele pentru care competența dintre stat și regiuni este concurentă, în timp ce al patrulea paragraf stabilește competența reziduală a Regiunile asupra tuturor celorlalte subiecte.

Înaintea acestei legi de reformă constituțională (l. Cost. N. 3/2001) Regiunile cu statut ordinar (cele speciale aveau deja puteri exclusive) puteau exercita puterea legislativă doar în materiile strict indicate în art. 117 din Constituție și numai în limitele unui cadru legislativ de stat sau al principiilor fundamentale ale materiei (așa-numita competență concurentă ).

În cele din urmă legea 131- 2003 de , așa-numita lege La Loggia , statele care rămân în vigoare legile statului în domeniul în care responsabilitatea este trecut la regiuni, până la faptul că acestea nu legifera pe această temă; același lucru este valabil și pentru chestiunile asupra cărora competența a trecut de la regiuni la stat, pentru care legile regionale vor rămâne în vigoare până când statul decide altfel.

Competența exclusivă a statului

Competența exclusivă a statului este exprimată în următoarele aspecte:

 • organizarea statului;
 • securitatea statului;
 • relatii Internationale;
 • politica economică și monetară ;
 • relațiile dintre oameni;
 • pe dreptate;
 • privind tratamentele obligatorii de sănătate
 • privind politicile sociale;
 • privind protecția mediului;
 • pe probleme reziduale, cum ar fi determinarea greutăților și măsurilor, sau taxelor și obiceiurilor .
 • imigrare
 • sistemul valutar

Competența concurentă a statului și a regiunilor

Competența concurentă a statelor-regiuni este exprimată, cu titlu de exemplu, în următoarele aspecte:

Legea regională legală

Legea regională statutară , în regiunile cu statut ordinar, conține statutul autonomiei, care poate fi modificat doar de legile statutare și este reglementat de articolul 123 din Constituție .

Elemente conexe

linkuri externe