Căsătorie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea altor semnificații, consultațiCăsătoria (dezambiguizarea) .
Nunta la New York , în jurul anului 1920
Rochii de mireasă la începutul secolului XX (1935) Barcelona .
O pereche de verighete.

Căsătoria este un act juridic care indică uniunea dintre două persoane, în scopuri civile, religioase sau ambele, și care este de obicei sărbătorită printr-o ceremonie publică numită nuntă , care presupune drepturi și obligații între soți și față de orice urmaș .

Etimologie

Termenul derivă din latinescul matrimonium , unirea a două cuvinte latine, mater , mamă, părinte și munus , sarcină, datorie; matrimonium a fost, în dreptul roman, o „sarcină a mamei”, adică căsătoria ca o legătură care i-a făcut legitimi pe copiii născuți din uniune. În mod similar, cuvântul patrimonium indica „datoria tatălui” de a asigura întreținerea familiei.

În orice caz, utilizarea termenului cu referire la uniunea nupțială s-a dezvoltat cu dreptul roman în care recunoașterea și substanța au fost date complexului de situații socio-patrimoniale legate de matrimonium . [1]

Definiție, raționament și funcție

Definiție

Definiția căsătoriei este strict legată de cultura la care se referă și, prin urmare, variază în funcție de perioada istorică și de localități. În multe cazuri, acesta trece prin legitimarea juridică, socială sau religioasă a unei relații între două persoane care s-ar putea să fi contractat deja acest tip de legătură. Motivele personale care pot duce la alegerea formalizării formale a unei relații sunt de diferite tipuri și de obicei nu sunt unice: motive sentimentale sau sexuale care necesită aprobare socială sau religioasă, motive economice , patrimoniale sau politice care necesită în schimb o legitimitate juridică etc.

Formele și efectele căsătoriei

Căsătoria în dreptul roman a fost în esență o situație de fapt din care sistemul juridic a derivat efectele civile. Forma nu a fost disciplinată. Condițiile sale preliminare erau coexistența bărbatului și a femeii și capacitatea soților de a acționa ( conubium ), pe care nu toată lumea o avea, spre deosebire de legea modernă. În dreptul roman arhaic existau trei forme tradiționale:

 • Coemptio , forma clar mai răspândită, în care tatăl plebeu a efectuat o vânzare fictivă a fiicei sale, emancipând- o astfel soțului ei . A fost o ceremonie civilă, o adaptare a unui contract de vânzare, mancipatio , în care achiziția de bunuri asupra bunurilor materiale a fost înlocuită cu achiziționarea autorității conjugale asupra femeilor.
 • Confarreatio , o formă minoritară, aleasă de patricieni și de cei care aspirau la funcții religioase, în care soții i-au oferit Jupiter Capitolinei o prăjitură de ortografie , în prezența pontifului suprem și care a oficiat ritul, Flamenul. dialis . A fost o nuntă de tip religios.
 • Usus : coabitarea neîntreruptă a unui plebeu timp de un an cu o femeie aparținând clasei sociale patriciene și acest tip de căsătorie a fost considerată legală și civilă.

În era republicană, când institutul a dat semne de criză, [2] aceste formalități au regresat până când au dispărut în epoca imperială. Mai întâi ususul a dispărut, probabil definitiv abolit de Augustus , apoi coemptio, care a dispărut încă din secolul I î.Hr. și în cele din urmă confarreatio, ceremonie care a dispărut și în rândul patricienilor în secolul I. ANUNȚ

Aceste forme tradiționale au fost înlocuite cu o formă mai rituală, dar răspândită în toate straturile sociale, care a fost precedată de o perioadă mai mult sau mai puțin lungă de logodnă, în care logodnicul a dat un inel logodnicei, iar logodnicii și-au dat cadouri. Funcția a fost precedată de un ritual complex de îmbrăcat a miresei, la încheierea căreia a primit mirele, familia sa, numeroși martori (până la zece) acasă la ea. Haruspexul a procedat la sacrificarea unui animal (porc, oaie sau bou) și la examinarea măruntaielor, pentru a verifica favoarea zeilor. Apoi, în tăcere, soții au pronunțat formula Ubi tu gaius, ego Gaia . Au urmat sărbători. La sfârșitul lor, mireasa a fost condusă de trei dintre prietenii ei la casa mirelui, precedată de o procesiune condusă de trei prieteni ai mirelui.

Creștinismul a păstrat majoritatea acestor obiceiuri, eliminând totuși elementele care au amintit cel mai mult păgânismul, precum sacrificiul animalelor. Preotul a fost înlocuit de haruspex când această figură a apărut printre creștinii înșiși. Esențialitatea schimbului de consimțământ a rămas. Ceremonia creștină a rămas mult timp o simplă binecuvântare a soților.

În Evul Mediu, căsătoria a căpătat o varietate de forme care deseori nu au respectat formalitățile ecleziastice. În tipicitatea ei, existau trei elemente, promisiunea unei viitoare căsătorii, schimbul de consimțământ (direct sau la răspunsul celebrantului) și transferul soției la casa soțului ei. Prezența unui sărbătorit, care, acolo unde era prezent, putea fi preot sau notar, nu era esențială, ci schimbul de formule, care variau de la un loc la altul. Promisiunea căsătoriei, a cărei negocieri erau rezervate membrilor bărbați ai familiilor, și-a asumat mai multă importanță decât consimțământul în sine, deoarece a testat alianța dintre familii. Prezența martorilor nu era esențială. Mai răspândit decât schimbul inelului ( suburratio anuli ) a fost dextrarum iunctio sau tactus manuum, adică unirea sau atingerea mâinilor soților [3] .

Abia începând cu IV Conciliul Lateran din 1215 , Biserica Catolică a încercat să reglementeze căsătoria cu o instituție codificată, impunând prezența celebrantului. Puterea politică s-a deplasat în aceeași direcție, ceea ce, totuși, în codificarea instituției, a făcut necesară prezența unui notar sau a unui alt funcționar public. Astfel, a fost creată dihotomia dintre căsătoria religioasă și căsătoria civilă pe care o știm acum. Cu toate acestea, obiceiurile locale au păstrat adesea tradiții diferite [3] .

Odată cu Conciliul de la Trent, a fost guvernat de dreptul canonic , prin emiterea decretului Tametsi , în timp ce în țările protestante a început să se răspândească nevoia unei sărbători cu efecte civile, distincte de căsătoria religioasă.

Până în era napoleoniană, statul a primit în esență sărbătorirea căsătoriei și a evenimentelor sale (cum ar fi declararea nulității sale) așa cum s-au întâmplat în fața autorităților religioase. Odată cu codul napoleonian din 1804 , extins ulterior dincolo de granițele Franței , s-a stabilit că căsătoria era valabilă doar dacă se celebra în fața unui ofițer de stare civilă.

În Italia , cu codul civil din 1865, valoarea a fost recunoscută doar pentru căsătoria civilă: cei care au ales și ritul religios au sărbătorit-o înainte sau după cea civilă. În urma pactelor lateraniene din 1929, căsătoria concordată a fost adăugată căsătoriei civile. Din 1984 au fost recunoscute efectele civile ale căsătoriilor concordate celebrate cu riturile confesiilor religioase, altele decât cea catolică, ai căror reprezentanți au semnat acorduri speciale cu statul.

Căsătoria și familia

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Familia .

Conceptul de căsătorie este legat de cel al familiei: cei doi soți formează o unitate familială care de multe ori se extinde ulterior cu copiii.

Căsătoria a fost în mod tradițional o condiție prealabilă pentru crearea unei familii care, de obicei, fiind productivă pentru descendenți, constituie elementul de bază și „constructiv” al unei comunități sau al unei societăți.

În Occident, familia nucleară , înțeleasă ca fiind comunitatea în care cei doi soți locuiesc cu copiii lor, este din punct de vedere istoric cea mai comună formă, deja recunoscută în dreptul roman . [ fără sursă ] Majoritatea societăților non-occidentale au o definiție mai largă a familiei, care include o rețea familială mai mare. Alternativ, soții pot fi fără copii din cauza infertilității sau la alegere. [ fără sursă ]

Drepturi si obligatii

Căsătoria conferă drepturi și obligații, proprietățile , rudenia legăturilor, calitatea de membru tribal , relațiile cu societatea, „ moștenirea , îngrijirea copilului și chiar mai multe relații private, cum ar fi comportamentul sexual ,„ intimitatea și iubirea ”.

Căsătoria în unele culturi și conform unor sisteme legislative: stabilește tatăl legal al copilului unei femei; stabilește mama legală a unui bărbat; oferă soțului sau familiei sale control asupra sexualității , muncii sau proprietății soției sale sau invers; stabilește proprietatea comună în favoarea copiilor; stabilește o relație între familiile soțului și soției. Nicio societate nu oferă toate aceste caracteristici în același timp și nici nu există o caracteristică care să aibă un caracter universal. [4]

Reglementarea relațiilor sexuale

În lumea evreiască , musulmană sau creștină catolică, dar și în alte societăți cu diferite matrice culturale și religioase, căsătoria este în mod tradițional o condiție prealabilă pentru relațiile sexuale , vizând în orice caz legitimarea unui descendent capabil să moștenească patrimoniul familiei: este a presupus că în afara căsătoriei oamenii nu ar trebui să aibă practici sexuale (în acest caz definite drept curvie ) și o astfel de practică este descurajată social sau chiar incriminată.

În unele culturi, conceptul de datorie conjugală stabilește că este dreptul ambilor soți să aibă relații sexuale cu soțul lor și că, prin urmare, este datoria fiecăruia să aibă relații sexuale cu celălalt.

În majoritatea statelor occidentale, încă din vremuri relativ recente, o bună parte a populației a luat în considerare practicarea sexului, coabitarea și înființarea unei familii fără a fi nevoie să se căsătorească cu comportamente acceptabile din punct de vedere social. În schimb, adulterul , adică practicarea sexului cu o altă persoană decât soțul cuiva, este mai puțin acceptabil în majoritatea societăților și, prin urmare, rămâne un comportament care este blamat și uneori incriminat.

Recunoașterea căsătoriei

Articolul 16 din Declarația universală a drepturilor omului prevede:

"Articolul 16

 1. Bărbații și femeile în vârstă, fără nicio limitare din cauza rasei, naționalității sau religiei, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Au drepturi egale cu privire la căsătorie, în timpul căsătoriei și la dizolvarea acesteia.
 2. Căsătoria se poate încheia numai cu acordul liber și deplin al viitorilor soți.
 3. Familia este nucleul natural și fundamental al societății și are dreptul de a fi protejată de societate și stat. "
( Declarația universală a drepturilor omului [5] )

Departe de a se limita la o chestiune privată între soți, căsătoria este înregistrată istoric întotdeauna ca un act public, un moment de formalizare publică față de terți și față de instituțiile uniunii conjugale. Evident, tipul de recunoaștere, înregistrare, recunoaștere a sistemelor juridice și a comunităților religioase este diferit, dând naștere unei diversități substanțiale de considerație în această diferență.

Cuplurile caută de obicei recunoașterea socială pentru căsătoria lor și multe societăți necesită aprobarea oficială a unui organism religios sau civil. Sociologii fac astfel distincția între ceremonia de căsătorie desfășurată pe baza unei religii și căsătoria civilă , sancționată de stat.

Căsătoria, în majoritatea societăților, este o instituție juridică și poate lua relevanță și în religie: în unele culte are și valoarea sacramentului și, în orice caz, reprezintă în general un moment de o importanță considerabilă pentru credincioșii în cauză și pentru comunitatea religioasă de referință. Prin urmare, vorbim despre căsătoria civilă în raport cu ritul celebrat numai în scopuri juridice și despre căsătoria religioasă sau confesională atunci când ritul este sărbătorit de un ministru de cult. În unele sisteme juridice este prevăzută recunoașterea (uneori doar o recepție) a ritului religios, căruia i se pot atribui efecte civile (adesea cu condiția să fie solicitate).

Modul în care o căsătorie este sancționată s-a schimbat în timp, la fel ca și instituția căsătoriei.

În multe jurisdicții, ceremonia de căsătorie civilă poate avea loc în timpul ceremoniei de căsătorie religioasă, deși sunt două entități distincte. În majoritatea statelor occidentale, căsătoria poate fi celebrată de un preot , ministru sau autoritate religioasă; în acest caz, autoritatea religioasă acționează simultan ca autoritate religioasă și ca funcționar al statului. Așa se întâmplă și în Italia cu instituția căsătoriei concordate , pentru care simpla sărbătoare catolică poate avea și efecte civile (prin transcrierea ei). În unele țări precum Franța , Germania , România și Rusia , este necesar să fii căsătorit de stat înainte de a avea o ceremonie religioasă.

O nuntă sărbătorită cu un rit catolic

Multe state permit căsătoriile între persoane de același sex sau uniunile civile, iar căsătoria nu poate fi, de asemenea, formal celebrată, ci sancționată de lege, ca în căsătoriile de drept comun sau în căsătoriile informale, o instituție prezentă istoric în multe culturi, care prevede o recunoaștere formală a efectelor căsătoriei pentru cuplurile care locuiesc împreună chiar și fără celebrarea propriu-zisă a ritului. În schimb, există exemple de oameni care sărbătoresc un rit religios care nu este recunoscut civil. Astfel de exemple includ văduvele care și-ar pierde dreptul la pensie dacă se recăsătoresc și aleg un rit exclusiv religios, cupluri de același sex, unele grupuri de mormoni care admit poligamie , cupluri pensionari care ar pierde prestații dacă s-ar căsători legal, bărbați musulmani care doresc să practice poligamia admisă în anumite condiții în Islam și imigranții care nu doresc să anunțe autoritățile că se căsătoresc sau din cauza miresei pe care o lasă acasă sau din cauza complexității legilor privind imigrația care le pot face dificile mirilor de vizitat cu viză de călătorie.

Împreună cu diferitele concepții sociale ale căsătoriei, diversele sale recunoașteri juridice merg mână în mână în diferite țări ca urmare a asumării canoanelor sociale în sistemele juridice. În timpurile moderne, termenul de căsătorie este în general rezervat unei uniuni aprobate de stat. Termenul conjugat legal poate fi folosit pentru a sublinia acest aspect.

Desființarea căsătoriei

Aproape toate societățile consideră că legătura matrimonială poate ajunge la o concluzie chiar și în alte cazuri decât decesul a cel puțin unuia dintre soți și admite instituția divorțului .

Odată cu divorțul, căsătoria rămâne sărbătorită (în sens civil), dar efectele sale sunt încetate ca urmare a unei decizii delegate de obicei unui judecător.

Există, de asemenea, țări (inclusiv Italia) și religii (de exemplu cea catolică ) care permit declararea nulității (adesea menționată în mod necorespunzător cu termenul de anulare ), cu care căsătoria nu este niciodată celebrată din cauza anumitor condiții pe care le-ar fi viciat corectitudinea sa originală. Din punct de vedere procedural, dreptul canonic, contrar a ceea ce se întâmplă în dreptul civil pentru separare și divorț, nu prevede un recurs prin consens și, prin urmare, o inițiativă procesuală comună a ambilor soți. Prin urmare, având în vedere că cei doi soți pot conveni și asupra cauzelor nulității căsătoriei lor, procedura - conform dictatelor canonice - nu poate fi consensuală. Trebuie să fie întotdeauna configurat ca unul controversat, cu un soț care intenționează să riposteze împotriva celuilalt. [6] În unele religii, precum în iudaism , divorțul este contemplat prin practica ghetului și în islam prin practica repudierii .

Căsătoria în sistemul juridic italian

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu:căsătoria (dreptul italian) și dreptul familiei .

În sistemul juridic italian, căsătoria este o tranzacție juridică reglementată de Titlul VI din Cartea I a Codului civil (articolele 79-230). Acordul matrimonial este contractul prin care soții stabilesc un regim de proprietate matrimonială, altul decât comuniunea legală , adică regimul de separare a bunurilor sau comuniunea convențională .

Constituția italiană se ocupă de căsătorie în articolele 29 și 30. Prima definește familia ca o „societate naturală întemeiată pe căsătorie” și stabilește că „căsătoria este ordonată pe egalitatea morală și juridică a soților, cu limitele stabilite de lege la garantează „unitatea familială”. Al doilea se referă la întreținerea, educarea și creșterea copiilor legitimi și naturali (adică născuți în interiorul și în afara căsătoriei) și le asigură din urmă protecții juridice și sociale.

În Italia, efectele civile ale căsătoriei sunt recunoscute și pentru căsătoriile celebrate în fața unui ministru de cult al unei confesiuni religioase care a încheiat un acord cu statul italian. Acordul dintre Villa Madama și Biserica Catolică , pe care statul l-a stipulat în 1984 pentru a înlocui Pactele laterane din 1929, stabilește condițiile pentru recunoașterea efectelor civile ale legăturii de căsătorie celebrate sub formă canonică . O recunoaștere similară există pentru căsătoriile sărbătorite de miniștrii de cult ai Bisericii valdense , Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea , Uniunea Comunităților Evreiești Italiene , Adunările lui Dumnezeu din Italia , Uniunea Creștină Evanghelică Baptistă din Italia , Biserica Evanghelică Luterană din Italia , Arhiepiscopia Ortodoxă Sacră a Italiei și Exarhatul pentru Europa de Sud , Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă și Uniunea hindusă italiană . În schimb, atribuirea efectelor civile căsătoriilor islamice nu este posibilă, din cauza absenței unor acorduri între Republica Italiană și organizațiile islamice prezente în țară. Niciun efect civil nu este recunoscut nici măcar pentru căsătoriile sărbătorite de ofițerii umaniști , chiar dacă riturile laico-umaniste sunt organizate tot mai des în cadrul cărora, sau în paralel cu care, este sărbătorit ritul civil.

Căsătoria în diferite culturi

Căsătoria între rude (exogamie și endogamie)

Societatea a pus întotdeauna restricții asupra căsătoriei între rude, deși gradul de relații interzise variază foarte mult. Antropologii se referă la aceste tipuri de restricții ca exogamie . Aceste restricții se referă la tabuul incestului . Antropologii au subliniat că tabuul incestului poate servi la promovarea solidarității sociale. În aproape toate societățile, căsătoria dintre frați și surori este interzisă, cu rare excepții, cum ar fi Egiptul Antic, societatea hawaiană și incașii. În multe societăți, căsătoria cu veri primari este preferată, în timp ce la cealaltă extremă, biserica catolică medievală a interzis căsătoria între veri îndepărtați. Biserica Catolică păstrează astăzi un standard de distanță necesar (atât în ​​consanguinitate, cât și în afinitate) pentru căsătorie. În comunitatea hindusă , în special casta brahmanilor , este interzisă căsătoria cu oameni din aceeași Gothra , deoarece se crede că oamenii din aceeași Gothra au aceeași ascendență patriarhală. În India antică, când Gurukul era valabil, shishyas (elevul) a fost sfătuit să nu se căsătorească cu copiii Guru, deoarece shishyas a fost considerat fiul lui Guru și ar fi fost o căsătorie între frați (deși au existat excepții precum Abhimanyu , fiul lui Arjuna , căsătorindu-se cu Uttara, ucenicul dansator al lui Arjuna în epopeea Mahābhārata ). Multe societăți au adoptat și alte restricții cu privire la cine se poate căsători, cum ar fi interzicerea căsătoriei cu persoane cu același nume de familie sau persoane cu același animal sacru.

În schimb, unele societăți necesită căsătoria să aibă loc într-un anumit grup. Antropologii se referă la aceste restricții cu termenul de endogamie . În Egiptul Antic, căsătoria dintre frați și surori era permisă numai în familia regală; acest privilegiu a fost refuzat oamenilor de rând și poate a servit la concentrarea sănătății și puterii într-o familie. Un exemplu de endogamie ar putea fi nevoia de a se căsători cu un membru al aceluiași trib. Legile rasiale adoptate de anumite societăți în trecut, cum ar fi Germania nazistă , apartheidul Africa de Sud și majoritatea statelor din sudul SUA înainte de 1967 , care interziceau căsătoria între oameni de diferite rase ( miscare ) ar putea fi, de asemenea, considerate exemple de endogamie.

Nunta predefinita

Căsătoria aranjată este o uniune facilitată de proceduri formale de către familii sau grupuri politice. O autoritate responsabilă stabilește sau încurajează nunțile. Autoritatea ar putea fi părinții, familia, o figură religioasă sau consimțământul general. Primii doi încep adesea procesul cu presiune informală și socială, în timp ce ultimii doi încep adesea cu un sistem formal sau o declarație. În ambele cazuri, autoritatea are un veto obligatoriu asupra căsătoriei, iar acest sistem este susținut social de restul comunității, astfel încât negarea acestuia are consecințe drastice și extreme. Odată declarat, un angajament este implicit, care devine explicit odată cu o ceremonie formală ulterioară. Cei care susțin căsătoriile aranjate susțin frecvent că este o tradiție , bazată pe moralitatea socială, și bună pentru familiile implicate.

În multe zone ale lumii, când o femeie nu a ajuns încă la pubertate, tatăl ei îi aranjează o nuntă în schimbul unei „oferte de căsătorie”, chiar și unui bărbat de două ori mai mare decât ea. Femeia a avut puțin sau nimic de spus în negocierile de căsătorie, care ar putea avea loc și fără ca ea să știe. Cei care cred în căsătoria romantică vor critica adesea căsătoriile aranjate, considerându-le ca fiind copleșitoare, inumane sau imorale. Susținătorii acestor căsătorii nu sunt de acord, referindu-se adesea la culturi în care rata de succes a acestor forme este ridicată și susțin că aproape toate cuplurile învață să se iubească și să se îngrijească reciproc foarte profund.

Cei care cred în căsătoria de conveniență formulează, de asemenea, critici ale căsătoriei romantice, spunând că este pe termen scurt, excesiv de poftă sau imorală. Susținătorii susțin că cel mai bine este să aveți o legătură romantică înainte de a vă angaja pe viață. Culturile care aspiră să creeze relații după ce cuplurile sunt căsătorite sunt cele cu practici instituționalizate de căsătorii aranjate. Culturile care ajung să creadă că căsătoriile ar trebui încercate numai după ce s-a dovedit compatibilitatea pe termen scurt adoptă căsătoriile romantice.

Căsătoria forțată

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: căsătoria forțată .
Manifest împotriva căsătoriei forțate

Căsătoria forțată înseamnă o căsătorie în care una sau ambele persoane implicate, copii sau adulți, sunt obligați să se căsătorească fără a ține cont de voința lor sau, chiar, contravenind-o în mod deschis. Această practică este prezentă peste tot, dar mai ales în acele țări în care nu se dezvoltă o cultură a respectului pentru drepturile individului.

Unele culturi tradiționale practică încă răpirea căsătoriei, o formă de căsătorie forțată în care o femeie răpită și violată de un bărbat este considerată apoi soția sa. Astăzi căsătoria prin răpire este o practică obișnuită în țările rurale și tradiționaliste, cum ar fi Kârgâzstanul . La sfârșitul perioadei sovietice, numărul răpirilor pentru căsătorie pare să fi crescut exponențial, afectând și orașele, unde anterior rămăsese caracteristic zonelor rurale [7] . Dezbaterea a început în 2011, după ce unele femei căsătorite forțat s-au sinucis [8] .

Fuitina

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Fuitina .

Fuitina ” („mică evadare” în limba siciliană ) este un exemplu de căsătorie prin răpire unde, totuși, se presupune în general că răpitoarea și răpita sunt complici pentru a scăpa de opoziția familiei sale la unire în căsătorie, sau în cazul în familiile de origine nu avea mijloacele necesare pentru a face față cheltuielilor. Constă în evadarea viitorilor soți pentru a avea relații sexuale între soț și soție: în acest fel femeia este „compromisă”, familia ei „trebuie” să accepte căsătoria ca „ reparator ”. Un exemplu tipic sunt cântecele populare mexicane din secolul al XIX-lea [ este necesară citarea ] . Tale fuga prematrimoniale, in uso fino a tempi recenti, veniva compiuta talvolta in accordo con una o entrambe le famiglie dei transfughi le quali, in tale frangente, sono giustificate alla celebrazione di immediate nozze riparatrici, prive dei rituali e costosi ricevimenti. [9]

Sterilità e nullità

Alcune tradizioni ammettevano che una donna incapace di dare un figlio, potesse essere restituita al padre. Ciò rifletteva l'importanza di avere figli e di estendere la famiglia per protrarre le generazioni . [10] Nei Paesi occidentali moderni, la sterilità in sé non costituisce da sola una ragione sufficiente a dichiarare nullo un matrimonio; è infatti necessario che venga infranto il principio della buona fede : ciò significa che in linea di massima, una nullità del legame coniugale può essere richiesta quando sia dimostrato che il coniuge sterile, conscio della sua incapacità di procreare, abbia deliberatamente tenuto nascosta la sua condizione prima di contrarre matrimonio con un partner intenzionato a fondare una famiglia. [11]

Matrimonio tra persone dello stesso sesso

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Matrimonio fra persone dello stesso sesso .

Al giugno 2015 due persone aventi lo stesso sesso possono accedere all'istituto del matrimonio in 21 nazioni: Spagna , Francia , Regno Unito (tranne l'Irlanda del Nord), Portogallo , Belgio , Lussemburgo , Paesi Bassi , Danimarca (compresa la Groenlandia dal 2015), Finlandia (a inizio 2017 le prime celebrazioni), Islanda , Norvegia , Svezia , Irlanda , Stati Uniti (in tutti gli Stati della federazione e il distretto federale di Washington, DC), Canada , Messico (nella capitale e in due Stati della federazione), Argentina , Brasile , Uruguay , Sudafrica e Nuova Zelanda .

Inoltre a Malta , in Israele e nelle nazioni caraibiche di Aruba , Curaçao e Sint Maarten , pur non essendo consentito alle persone aventi lo stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio, vengono registrati i matrimoni fra persone dello stesso sesso celebrati altrove.

Matrimonio precoce

Per matrimonio precoce s'intende un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi sono minorenni. In particolare, si parla di matrimonio precoce quando la sposa bambina non ha ancora avuto il menarca . La diffusione dei matrimoni precoci oggi sembra essere una caratteristica dei paesi più poveri e/o in guerra, come frutto di necessità economica e tradizione culturale [12] .

Matrimonio riparatore

Per matrimonio riparatore si intende una soluzione adottata per sistemare una situazione ritenuta, per una ragione o per l'altra, disonorevole per le persone coinvolte, [13] [14] per cui può trattarsi di un matrimonio forzato o meno.

Nella Bibbia si legge:

«(23)Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città, giace con lei, (24) condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte: la fanciulla, perché, essendo in città, non ha gridato, e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così estirperai il male in mezzo a te. (25) Ma se l'uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole violenza giace con lei, allora dovrà morire solo l'uomo che è giaciuto con lei, (26) ma non farai nulla alla fanciulla. Nella fanciulla non c'è colpa degna di morte: come quando un uomo assale il suo prossimo e l'uccide, così è in questo caso, (27) perché egli l'ha incontrata per i campi. La giovane fidanzata ha potuto gridare, ma non c'era nessuno per venirle in aiuto. (28) Se uno trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, l'afferra e giace con lei e sono colti in flagrante, (29) l'uomo che è giaciuto con lei darà al padre di lei cinquanta sicli d'argento; ella sarà sua moglie, per il fatto che egli l'ha disonorata, e non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua vita»

( Deuteronomio , 22,23-29 [15] )

Il versetto (29) è una delle prime attestazioni del costume del "matrimonio riparatore": era concepito come una forma di risarcimento e di presa di possesso della donna, che, secondo questa concezione patriarcale, avendo perduto l' onore , non sarebbe più potuta essere presa in moglie da nessun altro uomo; invece, come si può notare, la legge considera la donna proprietà del maschio che la possedeva anche dall'eventualità di un ripudio successivo.

Il costume del matrimonio riparatore sopravvisse nella cultura occidentale fino a tempi molto recenti: in Italia fino al 1981 , allorché un uomo commetteva, nei confronti di una donna nubile e illibata, stupro o violenza carnale punibile con la pena prevista dall'art. 519 e segg. del codice penale, onde evitare il processo o al fine di far cessare la pena detentiva inflitta, poteva offrire alla ragazza il matrimonio riparatore facendo così cessare ogni effetto penale e sociale del suo delitto (art. 544 cod. pen., ora abrogato).

Lo stupratore, affinché potesse fruire del beneficio di legge, doveva offrire il matrimonio alla ragazza addossandosi altresì tutte le spese della cerimonia e senza poter pretendere alcuna dote. Tale usanza è stata legalmente abolita nel 1981 attraverso l'abrogazione dell'art. 544 del codice penale (art. 1 L. 5/8/1981, n. 442).

La prima donna italiana a ribellarsi al matrimonio riparatore fu la siciliana Franca Viola nel 1966, rifiutandosi di sposare il suo rapitore e stupratore.

Matrimonio all'estero

Nell'epoca della globalizzazione una frazione crescente dei matrimoni vengono celebrati in un paese differente da quello di residenza degli sposi. Si tratta di coppie miste che spesso convivono nel Paese di provenienza di uno dei due, o nella maggior parte dei casi, in un terzo Paese che non appartiene né all'uno, né all'altro. In Italia la percentuale è ancora relativamente bassa rispetto al resto dell'Europa, come attestato da una recente ricerca, commissionata dalla Camera di commercio di Milano in vista del secondo 'Seminario Euro-Mediterraneo'.

Quando avviene di fronte al capo dell'ufficio consolare , che funge da ufficiale di stato civile, tale tipo di unione viene detta "matrimonio consolare".

Matrimonio con sé stesso

Il matrimonio con sé stesso o sologamia è il matrimonio da una persona a sé stessi e noto come un impegno che valuta l'amore di sé stesso e l' autocompassione .

Monogamia e poligamia

I paesi con il permesso della poligamia nel 2015

La monogamia (dal greco mònos, unico, e gàmos, nozze) è l'unione matrimoniale di due soli coniugi. La poligamia (dal greco polys, molto, e gàmos, nozze) è il rapporto stabilito tra un individuo di un sesso e due o più individui della stessa specie dell'altro sesso.

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Poligamia .

In alcuni paesi, molti dei quali africani o del mondo arabo, si pratica il matrimonio di un uomo con più donne ( poliginia ), mentre più raramente, ad esempio in alcuni paesi asiatici , si pratica il matrimonio di una donna con più uomini ( poliandria ). Ancora più raro è un matrimonio collettivo , che somma le caratteristiche della poliginia e poliandria ( famiglia punalua ). Le società che permettono i matrimoni di gruppo sono estremamente rare, ma sono esistite nelle società utopiche come la Comunità Oneida .

Monogamia "seriale"

Nella cultura Occidentale del XXI secolo, mentre la bigamia è illegale, il divorzio e successivo nuovo matrimonio sono relativamente facili da conseguire. Ciò ha condotto a una pratica chiamata "monogamia seriale" o "poligamia diacronica". La monogamia seriale di solito si riferisce a ciò che accade quando una coppia divorzia ei coniugi si risposano formando nuove coppie.

Matrimonio temporaneo

Alcune comunità musulmane , come quella sciita , praticano il " Nikāḥ al-mutʿa ", o " sigheh ", ovvero un matrimonio a tempo determinato. Vi è un acceso dibattito interno sulla legittimità e l'opportunità di tale pratica, non riconosciuta dal sunnismo subito dopo la presa dell' oasi di Khaybar da parte di Maometto .

Unioni civili

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Unioni civili .

In aggiunta al matrimonio in alcuni stati sono state introdotte le unioni civili , per coppie di qualunque sesso o - a volte - solo per coppie dello stesso sesso. Le unioni civili sono riconosciute in Italia , Danimarca , Norvegia , Svezia , Finlandia , Groenlandia , Islanda , Paesi Bassi , Belgio , Germania , Francia , Regno Unito , Svizzera , Nuova Zelanda , Lussemburgo , Andorra , Slovenia negli stati USA del Vermont e del Connecticut e nello Stato australiano della Tasmania ; un crescente numero di stati e località negli USA, come il Maine , riconoscono i partenariati domestici, che offrono gli stessi diritti coniugali del matrimonio, a diversi gradi.

Matrimonio e religione

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Matrimonio (religione) .

Molte religioni hanno numerosi insegnamenti riguardanti il matrimonio.

La maggior parte delle chiese cristiane danno una qualche forma di benedizione al matrimonio; la cerimonia di nozze tipicamente include una qualche forma di impegno da parte della comunità o della società in appoggio alla relazione della coppia. Nella Chiesa cattolica e nelle Chiese ortodosse il " santo matrimonio " è considerato uno dei sette sacramenti .

Nell' Ebraismo il matrimonio è visto come l'unione di due famiglie, prolungando pertanto la religione e l'eredità culturale del popolo ebraico. Anche l' Islam raccomanda caldamente il matrimonio; tra le altre cose (legittima reciproca soddisfazione sessuale dei coniugi e procreazione), esso aiuta nel perseguimento della perfezione spirituale. L' Induismo vede il matrimonio come un sacro dovere che comporta obblighi religiosi e sociali. Per contro il Buddismo non incoraggia né scoraggia il matrimonio, sebbene insegni che una persona deve vivere una vita matrimoniale felice.

In generale, le religioni credono che i legami matrimoniali si esauriscano dopo la morte [16] . Nel Mormonismo i fedeli anelano al Matrimonio eterno , una forma di matrimonio che permette di perpetuare i vincoli familiari anche dopo questa vita.

Matrimonio ed economia

L'aspetto economico del matrimonio è cambiato nel tempo. Storicamente, in molte culture la famiglia della sposa doveva provvedere a pagare una dote all'uomo per far sposare la propria figlia. Nelle altre culture, la famiglia dell'uomo doveva pagare un'"offerta di matrimonio" chiamata prezzo della sposa alla famiglia della donna per il diritto di sposarla. In alcune culture, doti e "offerte di matrimonio" sono ancora oggi richieste. In entrambi i casi, la transazione finanziaria ha luogo tra l'uomo (o la sua famiglia) e la famiglia della sposa; la sposa non prende parte alla transazione e spesso non ha scelta nel partecipare o meno al matrimonio.

In molti sistemi legali moderni, due persone che si sposano hanno la scelta tra separazione e comunione dei beni . Nell'ultimo caso, chiamato proprietà comune , quando il matrimonio finisce con il divorzio ognuno detiene la metà dei beni; se un partner muore, il partner sopravvivente detiene la metà dei beni e per l'altra metà dell' eredità si applicano le leggi relative.

I rispettivi obblighi di mantenimento, durante ed eventualmente dopo un matrimonio, sono regolati nella maggior parte delle giurisdizioni ; vedi alimenti .

È possibile analizzare l'istituzione del matrimonio usando la teoria economica; vedi David Friedman, Teoria dei Prezzi: Capitolo 21: The Economics of Love and Marriage .

Storia del matrimonio in Europa

Ogni parte di un matrimonio, dal fidanzamento alla luna di miele, ha una storia ricca di radici culturali e credenze religiose.

Molte delle tradizioni popolari riguardo alla cerimonia e al ricevimento nuziale possono essere ricondotte ad antiche usanze egiziane ed europee. Queste sono spesso basate sul simbolismo, la superstizione, il folklore e la religione. [17]

Il matrimonio nella Grecia antica

Nella Grecia antica, il matrimonio avveniva solo dopo l'istituzione fra il padre della sposa (o colui che ne aveva la potestà) e lo sposo di un contratto ( εγγυησις ), con il quale la sposa veniva promessa al suo futuro marito. Tuttavia tale contratto non stabiliva di per sé la convalida del matrimonio, poiché esso era considerato valido solo se, a seguito della consegna della promessa sposa al futuro sposo, i due davano inizio alla convivenza; qualora ciò non avvenisse, il matrimonio non sussisteva. Viceversa, se una coppia intraprendeva la convivenza senza aver prima istituito l'εγγυησις, l'unione era considerata illegittima. [18] La continuata coabitazione dei coniugi era, nell'antica Grecia, l'elemento essenziale per stabilire la sussistenza di un matrimonio; qualora infatti la convivenza fra gli sposi fosse interrotta, il matrimonio stesso era considerato sciolto. In tre casi la convivenza poteva essere interrotta:

 1. Se la moglie abbandonava il marito e non aveva più intenzione di tornare a vivere con lui. [18]
 2. Se il marito rimandava la propria moglie a casa sua, dai propri genitori. [18]
 3. Se il padre della moglie, o chi ne avesse l'autorità, avesse imposto alla figlia di separarsi dal proprio marito (tale interferenza era permessa solo secondo certi termini di legge). [18]

In Grecia, l'uso di festeggiare fastosamente le nozze, oltre a essere una tradizione, era anche essenziale per attestare il consenso paterno al matrimonio della propria figlia, poiché lasciava presupporre che, prima dell'unione, vi era stato l'εγγυησις. Infatti, né ad Atene né nelle altre città greche vi erano uffici di stato civili che potessero certificare l'avvenuta istituzione dell'εγγυησις. In virtù di questa ragione, nel caso in cui il matrimonio non fosse stato sufficientemente reso noto, sarebbe potuto accadere che qualcuno ne mettesse in dubbio la legittimità. [18]

Per Esiodo , il giorno più propizio per sposarsi era il quarto del mese; il mese in cui venivano celebrati la maggior parte dei matrimoni era gennaio, tant'è che ad Atene esso era chiamato mese delle nozze . Fra i rituali matrimoniali largamente in uso, seppure non propriamente obbligatori per la validità del matrimonio, c'erano: l'usanza dei padri di ciascun coniuge di notificare il matrimonio alla propria fratria ; un bagno purificatore, fatto da entrambi gli sposi, in una fonte sacra (il Calliroe ad Atene, l' Ismeno a Tebe ); il padre della sposa compiva dei sacrifici propiziatori alle due divinità maggiori, mentre la sposa bruciava la bile dell'animale sacrificato (ciò indicava la necessità di un matrimonio privo d'ira); [18] Il giorno delle nozze si teneva un banchetto sia a casa dello sposo che a casa della sposa; successivamente, avveniva l'incontro fra gli sposi nella casa di lei. La sera, il marito conduceva a casa propria la sposa, mentre si formava un corteo condotto da un carro nuziale, trainato da muli e buoi; sul carro sedevano la sposa, affiancata dallo sposo e dal parente più stretto. Qualora però per lo sposo il matrimonio non fosse stato il primo, sedeva accanto alla sposa un suo rappresentante. Una volta arrivati a casa, la madre della sposa accompagnava la figlia nella camera da letto, dove poi la lasciava con il proprio marito. [18]

Il matrimonio nella Roma antica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Matrimonio romano .

Il diritto romano obbligava alla monogamia , mentre ammetteva la prostituzione , il concubinato , il sesso extraconiugale, il sesso omosessuale e il sesso con gli schiavi e l'incesto. All'origine il matrimonio non era basato su alcun rito, era sufficiente la convivenza cum affectionis a sancire legalmente l'unione.

Fu con gli ordinamenti dell'antica Roma che, almeno fra le culture mediterranee, ebbe diffusione un criterio distintivo della famiglia "legalizzata" dal rito pubblico, originandosi una sperequazione, non disgiunta da una qualche riprovazione sociale, nei confronti dei "figli naturali" e di quelle che con espressione dei nostri giorni si potrebbero chiamare "unioni di fatto". Con il diritto romano la coppia di coniugi veniva distinta, attraverso il rito di pubblica valenza, come una famiglia, centro di imputazione di una raggiera di diritti e di obblighi, tanto fra i coniugi che fra questi e il mondo esterno, la posizione dei figli situandosi in dipendenza di quella dei legittimi genitori. L'individuazione a fini sociali della famiglia rifletteva tanto l'esigenza di ordinare la materia, quanto il retaggio delle molte variegate formule già in uso presso culture o religioni precedenti l'era romana.

La formula matrimoniale latina, nella sua estrema concisione, " Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia ", sintetizza la condizione della donna che la pronunziava e che con questa dichiarazione si sottometteva alla potestas del marito, contestualmente lasciando quella del pater familias , venendone ascritta al complesso dei beni disponibili.

È ben nota la definizione del giurista romano Modestino , secondo cui nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio ("le nozze sono l'unione tra uomo e donna implicante un consorzio di tutta la vita, retta dal diritto divino e umano").

Il matrimonio romano era organizzato dai padri dei futuri sposi, che facevano conoscenza solo al momento del loro fidanzamento (in occasione del quale il giovane promesso sposo offriva del pane). Il matrimonio faceva parte dei doveri del cittadino romano. La data della cerimonia e il suo svolgimento erano soggetti ai presagi degli auguri , come lo erano tutte le azioni della vita di un Romano.

La sposa era vestita di bianco , coperta dal velarium flammeum , velo di colore arancio , e incoronata di una corona di fiori. Le justae nuptiae (giuste nozze) erano tuttavia riservate ai soli cittadini romani; era questo l'unico matrimonio riconosciuto dal diritto. In tutti gli altri casi, (un cittadino e una non-cittadina, o una schiava) il matrimonio non era riconosciuto, ei bambini nati da tali unioni erano illegittimi. Gli sposi dipendevano allora dalla giurisdizione del loro paese d'origine. Nel caso degli schiavi, il loro padrone poteva accordargli il contubernium , unione senza valore giuridico, così come poteva romperlo.

Il matrimonio nell'alto medioevo

Secondo varie fonti, alcuni dei primi matrimoni sono stati letteralmente effettuati dallo sposo e dai suoi testimoni che avrebbero dovuto rapire una donna da un'altra tribù. Lo sposo e gli altri cospiratori avrebbero dovuto combattere la famiglia della femmina tenendo le spade nella mano destra, mentre lo sposo avrebbe retto la sposa nella mano sinistra, che è l'origine del motivo per cui una sposa si trova sul lato sinistro della navata durante la cerimonia nuziale. Dopo la cattura lo sposo avrebbe dovuto nascondere la sua nuova sposa per un mese allo scopo di accoppiarsi. [17]

Una scena del matrimonio della Vergine in un affresco medievale.

La cristianizzazione dell'impero romano e le successive invasioni barbariche modificarono tali pratiche.

Il modello "un uomo-una donna" per il matrimonio cristiano fu difeso da Sant'Agostino ( 354 - 439 ) con la sua lettera Il buono del matrimonio . Per scoraggiare la poligamia, egli scrisse "era permesso tra padri antichi: se è permesso anche ora, io non vorrei pronunciarmi frettolosamente. Perché non c'è ora necessità di generare figli, come c'era allora, quando, anche se le mogli portavano figli, era permesso, al fine di avere una posterità più numerosa, sposare altre mogli, cose che ora certamente non è legale" (capitolo 15, paragrafo 17). I sermoni dalle lettere di S. Agostino furono popolari e influenti. Nel 534 l'imperatore romano Giustiniano condannò il sesso al di fuori di quello dei confini matrimoniali tra uomo e donna. Il Codice Giustiniano fu la base della giurisprudenza europea per un millennio.

Il matrimonio divenne una cerimonia privata, che si svolgeva al domicilio della futura sposa, e dava luogo a dei ricongiungimenti familiari. Talvolta era impartita una benedizione , ma senza che essa avesse valore ufficiale. Il matrimonio era un mutuo contratto , scritto e firmato. Veniva sancito dalla reciproca promessa verbale della coppia che sarebbero stati sposati l'un l'altra; la presenza di un sacerdote o di altri testimoni non era richiesta se le circostanze la impedivano. Questa promessa era conosciuta come il "verbum".

In seguito, con il declino dell' impero romano , l'abitudine di firmare uno scritto scomparve progressivamente, lasciando il posto a numerosi abusi: solo dei testimoni (della cerimonia, o della vita coniugale), ormai, potevano giustificare l'esistenza dell'unione.

Allo stesso modo, i matrimoni «segreti», i «ratti» (senza il consenso dei genitori della ragazza) ei divorzi divennero frequenti. Si conosce, ad esempio, il caso del rapimento di Matilde da parte di Guglielmo il Conquistatore , e le 5 spose e la mezza dozzina di concubine di Carlo Magno .

Il matrimonio nel basso medioevo

Con il concilio Lateranense IV nel 1215 , la Chiesa cattolica regolamentò ufficialmente il matrimonio per la prima volta:

 • Impose l'uso delle pubblicazioni (per evitare i matrimoni clandestini)
 • Fu solennemente proclamato che il matrimonio tra cristiani è un sacramento
 • Per evitare i divorzi, il matrimonio fu legalmente reso indissolubile anche agli effetti civili, salvo per morte di uno dei due coniugi
 • Fu richiesto il consenso libero e pubblico degli sposi, da dichiarare a viva voce in un luogo aperto (contro i ratti e le unioni combinate)
 • Fu imposta un'età minima per gli sposi (per evitare il matrimonio di bambini, e in particolare di ragazze molto giovani),
 • Fu regolamentato l'annullamento del matrimonio in caso di invalidità del sacramento: violenze sulla persona, rapimento , non consumazione, matrimonio clandestino ecc.

Tale Concilio fissò delle regole largamente riprese in seguito nel matrimonio civile, istituito in Francia nel 1791 durante la rivoluzione francese .

Il matrimonio nell'era moderna

Con la riforma protestante negli stati in cui il sovrano , secondo il principio del cuius regio eius religio , aveva scelto la confessione cristiana riformata, il compito della registrazione dei matrimoni e della loro regolamentazione passò allo Stato. Dal Seicento molti dei paesi europei protestanti videro una pesante presenza dello Stato nel matrimonio.

Negli stati cattolici furono invece riconosciuti i pronunciamenti del Concilio di Trento , che rinforzò la regolamentazione del sacramento del matrimonio : celebrazione davanti a un parroco ea dei testimoni, obbligo per gli sposi di registrare la propria unione in un registro conservato nella parrocchia, divieto di coabitazione al di fuori del matrimonio (per evitare il concubinato ei figli illegittimi).

Un matrimonio in Italia nel 1960, foto di Paolo Monti

Il matrimonio nell'era contemporanea

In Europa erano di solito gli uffici ecclesiastici a rendere ufficiali i matrimoni con la loro registrazione agli effetti civili. Avvenne perciò un passo significativo verso una chiara separazione tra Stato e Chiesa e un indebolimento del ruolo delle chiese cristiane in Germania , quando il Cancelliere Otto von Bismarck introdusse lo Zivilehe ( matrimonio civile ) nel 1875 . Questa legge rese la dichiarazione del matrimonio davanti a un ufficiale dell'amministrazione civile (affermando entrambi gli sposi la volontà di sposarsi) la procedura per rendere un matrimonio legalmente valido e ridusse il matrimonio religioso a una mera cerimonia privata.

Il matrimonio ai nostri giorni

Momento della firma da parte di una sposa nel 2017.

Molte delle assunzioni della società riguardo alla natura e allo scopo del matrimonio e della famiglia sono cambiate e stanno ancora cambiando. A differenza di quanto avveniva in passato il matrimonio non è più una tappa obbligata nella vita dell'individuo. L'istituto legale del divorzio permette di sciogliere il vincolo matrimoniale. I gruppi di sostegno dei diritti degli omosessuali, infine, appoggiano l'istituzione del matrimonio tra individui dello stesso sesso.

Dalla seconda guerra mondiale l'occidente ha visto forti crescite del numero di divorzi, del numero delle convivenze senza matrimonio, del numero di persone non sposate, del numero di bambini nati fuori dal matrimonio e pure una crescita nel numero di adulteri. È di fatto emerso un sistema che può essere chiamato di monogamia seriale . Il matrimonio è evoluto da un patto a vita che può essere rotto solamente per colpa o morte, a un contratto che può essere rotto da ogni parte su richiesta.

Tra le altre variazioni avvenute nel matrimonio occidentale dalla prima guerra mondiale vi sono:

Celebrazione di un matrimonio nel Regno Unito nel 2015.
 1. Diversamente dal XIX secolo , la donna, non l'uomo, ottiene l'affidamento dei figli in oltre l'80% dei casi di divorzio.
 2. Entrambi i coniugi hanno il dovere formale di sostegno al coniuge (non più solo il marito).
 3. I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti di sostegno dei figli nati all'interno del matrimonio.
 4. Nella maggior parte degli stati lo stupro all'interno del matrimonio viene punito legalmente.
 5. Il marito non può più punire fisicamente la propria moglie.
 6. Le proprietà acquisite dopo il matrimonio non appartengono al solo titolare: queste proprietà sono considerate coniugali e devono essere condivise dai coniugi secondo la legge della comproprietà o un'equa distribuzione giudiziale. Questo punto può variare molto secondo gli ordinamenti giuridici; in Italia è possibile stabilire se il regime economico del matrimonio debba essere la comunione dei beni, e allora vale quanto detto nel primo periodo, o la separazione dei beni.

In Europa e negli USA nel XXI secolo i soli matrimoni legalmente sanciti sono quelli monogamici (sebbene alcune sacche di società sanciscano socialmente la poligamia, seppure non legalmente) e il divorzio (la cessazione del matrimonio) è relativamente semplice e socialmente sancito. Nell'Occidente, la visione prevalente verso il matrimonio oggi è che sia basato sull'attaccamento emotivo fra i partner e intrapreso volontariamente, mentre sono banditi i matrimoni combinati.

Un fenomeno economico fiorente è fare ricorso a agenzie matrimoniali per trovare la persona da sposare.

Il mondo orientale

Alcune società permettono la poligamia, nella quale un uomo può avere più mogli; tuttavia perfino in tali società la maggior parte degli uomini ha una sola moglie. In queste società avere più mogli è generalmente considerato un segno di ricchezza e di potere.

Lo status delle mogli plurime varia da una società all'altra. Nel mondo musulmano , il matrimonio viene sancito fra un uomo e una donna, ma ci sono versetti nella sūra (capitolo) 4 del Corano (la sura "delle donne") che affermano che in certe condizioni di estrema equanimità a un uomo è consentito avere fino a quattro mogli. In Indonesia , il più grande Stato a maggioranza musulmana, è consentito il matrimonio fra un uomo e una donna che professano la stessa fede, mentre agli atei non è consentito sposarsi.

Nella Cina imperiale , il matrimonio formale veniva sancito solo fra un uomo e una donna, sebbene fra le classi superiori si potessero avere in aggiunta più concubine. La moglie primaria era scelta dalle famiglie e la cerimonia nuziale era molto elaborata, mentre le concubine potevano essere prese in seguito con una cerimonia molto semplice. Solamente i figli dell'unione ufficiale erano considerati legittimi. Per controllare meglio la crescita della popolazione, a partire dall'ascesa dello stato comunista sono permesse solamente le relazioni coniugali strettamente monogame, sebbene il divorzio sia un atto relativamente semplice.

Verginità

In Occidente, in passato, spesso era richiesto che i futuri sposi, in special modo la donna, fossero vergini prima del matrimonio. Una tradizione longobarda , che è continuata nel bresciano fino al XIII secolo e nei paesi di lingua tedesca almeno fino al XIX secolo , è quella del morgengabio , o "morgengabe", cioè "il dono del mattino" che il marito faceva alla moglie il giorno dopo la prima notte di nozze, dono che sanciva l'unione; l'espressione latina "praetium virginitatis" stava a significare che il dono veniva concepito anche come una forma di "risarcimento" alla donna della verginità perduta.

Una vecchia tradizione in Europa, che sopravvisse nel ventesimo secolo nelle zone rurali del Meridione , richiedeva che la verginità della sposa fosse provata esponendo le lenzuola del letto matrimoniale (sporche di sangue) dopo la prima notte di nozze [19] .

È attuale approssimativa convinzione che l'abito nuziale bianco della sposa stia ad indicare la condizione di verginità: secondo tale convinzione, le donne vedove o divorziate che si risposano normalmente non dovrebbero avere l'abito bianco, in quanto si presuppone che non siano più vergini. In realtà, si veda la voce Abito nuziale per maggiori dettagli sull'origine dell'abito da sposa bianco.

Critiche

Eliminazione del riconoscimento legale del matrimonio

Sotto il principio della separazione tra stato e chiesa, i progressisti criticano la regolazione governativa e il coinvolgimento dello Stato nel matrimonio, perché molti ora considerano il matrimonio un'istituzione religiosa. La visione progressista è che se un governo deve riconoscere completamente un matrimonio, esso deve essere trattato come un contratto qualsiasi tra due parti liberamente consenzienti, il che ridurrebbe essenzialmente il diritto di famiglia a un sottoinsieme dei contratti legale. Gli aspetti religiosi dovrebbero restare sotto la giurisdizione delle rispettive organizzazioni religiose e dei relativi tribunali ecclesiastici (ovviamente se esistono). Sviluppi legali relativamente nuovi come gli alimenti passati da ex-conviventi hanno già condotto certi governi verso questa direzione. [ senza fonte ]

Matrimonio svantaggioso per le donne

Altri opinionisti hanno argomentato contro il matrimonio, talvolta condannando pratiche locali individuali e talaltre l'intera istituzione del matrimonio. Una parte di queste critiche provengono da personalità femministe , le quali sostengono che in molte culture il matrimonio è svantaggioso per le donne.

In alcune tradizioni il matrimonio potrebbe essere un traumatico, spiacevole avvenimento per una ragazza. La sorte delle donne scritto ad Atene alla metà del V secolo aC lamenta questa situazione:

«Le giovani donne, secondo me, hanno la più dolce delle esistenze conosciute ai mortali nelle case dei loro padri, perché la loro innocenza mantiene sempre i bambini felici e al sicuro. Ma quando raggiungiamo la pubertà e possiamo capire, siamo spinti via e venduti dai nostri dei ancestrali e dai nostri genitori. Alcune vanno in case di uomini sconosciuti, altre a stranieri, alcune in case senza gioia, alcune in luoghi ostili. E oltre tutto questo una volta che la prima notte ci vincola ai nostri mariti noi siamo forzati a lodarli e dire che va tutto bene.»

Critiche delle associazioni maschili

Uno studio della Social Health of Marriage negli Stati Uniti riporta «La continua diminuzione del tasso di matrimonio, accompagnata da un aumento delle coppie conviventi; un piccolo incremento della percentuale di bambini che vivono in famiglie problematiche e che sono nati fuori dal matrimonio; un sensibile aumento dell'apertura verso l'avere figli fuori dal matrimonio da parte di giovani ragazzi e, tra le ragazze, un aumento della disponibilità a vivere insieme prima di sposarsi». Tuttavia, non spiega l'atteggiamento nei confronti del divorzio. [20]

Molti uomini lamentano il fatto che ordini di protezione vengano emessi con troppa facilità in seguito a richieste non necessarie. A causa di un ordine di protezione, l'ex-marito viene fisicamente allontanato dalla casa e dai figli. [21]

Inoltre molte associazioni lamentano che le leggi sul patrimonio comune e sull'affidamento della casa al coniuge più debole (quasi sempre la donna) siano ingiuste perché di fatto spogliano i mariti dei loro beni a vantaggio delle mogli che spesso non hanno mai lavorato al di fuori dell'ambito di cura domestica. [22]

Curiosità

Nel villaggio scozzese di Gretna Green davanti al fabbro del paese si celebravano matrimoni di giovani coppie che fuggivano dall' Inghilterra in Scozia , in quanto sul suolo inglese non avevano raggiunto ancora l'età legale per contrarre matrimonio.

Note

 1. ^ matrimonio Archiviato il 22 dicembre 2015 in Internet Archive . Revisado.
 2. ^ Aulo Gellio , Noctes Atticae , I, 6, 1-2 Si ricorda un'orazione del Censore Cecilio Metello , che difende la necessità del matrimonio definendolo il minore dei mali .
 3. ^ a b Il matrimonio nel medioevo aretino. Capitolo estratto tesi triennale. | Riccardo Pulicani - Academia.edu
 4. ^ Si veda l'articolo di Edmund Leach in "Marriage, Family, and Residence," edito da Paul Bohannan e John Middleton.
 5. ^ Dichiarazione universale dei diritti umani , su ohchr.org , Office of the High Commissioner for Human Right. URL consultato il 10 ottobre 2011 .
 6. ^ https://www.treccani.it/enciclopedia/nullita-del-matrimonio-e-prolungata-convivenza_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/
 7. ^ "Bride kidnapping in Kyrgyztan", Vice News Archiviato il 3 febbraio 2012 in Internet Archive .
 8. ^ Kirghizistan: rapimento della sposa: tradizione o reato?, La Stampa 27/5/2011
 9. ^ Il film Sedotta e abbandonata di Pietro Germi , uscito in Italia nel 1964, mette in scena, in forma di commedia, la logica della "fuitina" e del "matrimonio riparatore". Nel film, Agnese, una ragazza siciliana di 15 anni, viene messa incinta dal fidanzato della sorella, Peppino. Per evitare lo scandalo , Don Vincenzo, padre di Agnese, costringe Peppino a sposare Agnese anziché la sorella, e si concorda un finto rapimento.
 10. ^ È passato alla storia il caso di Soraya Esfandiary Bakhtiari , seconda moglie di Mohammad Reza Pahlavi , l'ultimo Shāh di Persia, ripudiata a causa della sua sterilità.
 11. ^ personaedanno Archiviato il 17 febbraio 2015 in Internet Archive .
 12. ^ Unicef, Il matrimonio precoce ( PDF ), in Digest Innocenti , n. 7, marzo 2001, pp. 6-7. URL consultato il 10 ottobre 2001 .
 13. ^ De Mauro
 14. ^ Repubblica
 15. ^ Deuteronomio , Deuteronomio 22,23-29 , su laparola.net .
 16. ^ Per esempio, nelle confessioni cristiane il legame fra matrimonio e vita è espressamente stabilito nei Vangeli : fra tutti, vedi Lc 20,34-35: "Gesù rispose: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti, non prendono [= hanno] moglie né marito". I passi corrispondenti sono Mt 22,30 e Mc 12,25
 17. ^ a b Matrimonio e tradizione - sirericevimenti , su sirericevimenti . URL consultato il 20 aprile 2016 (archiviato dall' url originale il 27 aprile 2016) .
 18. ^ a b c d e f g UE Paoli, La donna greca nell'antichità , Le Monnier, Firenze , 1955
 19. ^ Nel film per la televisione Pietro il Grande del 1986 , si mostra lo zar Pietro il Grande mentre prende le lenzuola del proprio letto di nozze sporche di sangue e le mostra agli invitati al pranzo di nozze.
 20. ^ ( EN ) Centers for Disease Control and Prevention, Marriage and Divorce , su cdc.gov , Governo USA. URL consultato il 10 ottobre 2011 .
 21. ^ Al 15% degli uomini negli Stati Uniti viene dato l'affidamento, il dato è invariato dal 1994 US Census Bureau, Custodial Mothers and Fathers and Their Child Support: 2001 ( PDF ), su census.gov , US Deparment of Commerce, ottobre 2003.
 22. ^ Gli assegni familiari annuali ammontano a $40 miliardi di dollari negli USA, pagati da 7.8 milioni di genitori separati di cui 6.6 milioni sono padri. [ senza fonte ]

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 4617 · LCCN ( EN ) sh85081416 · GND ( DE ) 4013630-9 · BNF ( FR ) cb11932417s (data) · BNE ( ES ) XX524695 (data) · NDL ( EN , JA ) 00566567