Organizație non-profit de utilitate socială

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

O organizație non-profit de utilitate socială , mai bine cunoscută sub acronimul ONLUS , în sistemul juridic italian , este un tip special de calificare pe care o organizație și-l poate asuma. Sunt asociații, organizații sau cooperative care operează în diverse capacități pe teritoriul național și internațional. Sunt entități private care, pe baza statutului sau a actului constitutiv, își desfășoară activitățile în scopuri exclusive de solidaritate socială. Odată cu reforma sectorului al treilea (Legea 117 din 2017), acronimul ONLUS a fost abrogat, iar în locul său a luat naștere acronimul ETS (Ente del Terzo Sector), cu toate modificările rezultate.

Caracteristici

La aceasta, conform art. 10 din decretul legislativ 4 decembrie 1997, nr. 460, [1] aparțin unor entități private, chiar fără personalitate juridică , ale căror statuturi sau acte constitutive îndeplinesc cerințele enumerate în același articol. Apartenența la această categorie oferă posibilitatea de a vă bucura de scutiri de impozite .

ONLUS nu este un nou tip de persoană juridică , în plus față de cele prevăzute de legislația civilă , ci o categorie în care sunt incluse unele dintre ele pentru a le rezerva un anumit regim fiscal în raport cu scopul nonprofit .

Subiecte

Subiecții care pot prelua statutul de ONLUS sunt:

În orice caz, acestea nu pot fi ONLUS:

Unele categorii de entități își asumă automat statutul de ONLUS (sunt așa-numitele ONLUS prin lege ):

 • organizațiile voluntare cu condiția să fie înregistrate în registrele regionale ale organizațiilor voluntare și cu condiția ca - în temeiul art. 30, alin. 5, din Decretul legislativ 185/2008 transformat în legea nr. 2 - se limitează la desfășurarea doar a activităților comerciale și productive marginale, astfel cum sunt identificate prin Decretul ministerial din 25.05.1995;
 • organizații neguvernamentale ;
 • cooperativele sociale ;
 • consorții de cooperative sociale formate exclusiv din cooperative sociale.

Entitățile care nu sunt ONLUS de drept pot deveni ONLUS numai dacă obțin înregistrarea în Registrul ONLUS .

Cerințe ale actului constitutiv sau actului constitutiv

Pentru a dobândi statutul de ONLUS, este necesar ca statutul sau actul de constituire a organismului, întocmit sub forma unui act public sau a unui act privat, autentificat sau înregistrat, să prevadă în mod expres:

 • desfășurarea a cel puțin uneia dintre următoarele activități:
  • asistență socială și socio-sanitară;
  • sănătate;
  • caritate;
  • instruire;
  • formare;
  • sport amator;
  • promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural;
  • protecția și îmbunătățirea mediului;
  • promovarea culturii și artei;
  • protecția drepturilor civile;
  • cercetări științifice de interes social deosebit, astfel cum sunt definite prin Decretul prezidențial din 14 iunie 2003, nr. 135;
 • urmărirea exclusivă a scopurilor de solidaritate socială;
 • interdicția de a desfășura alte activități decât cele menționate mai sus, cu excepția celor legate direct de acestea;
 • interdicția de a distribui, chiar și indirect, profiturile și excedentele din exploatare, precum și fonduri, rezerve sau capital pe durata vieții organizației, cu excepția cazului în care destinația sau distribuția este impusă prin lege sau se efectuează în favoarea altor ONG-uri care, prin lege, statut sau reglementare fac parte din aceeași structură unitară;
 • obligația de a utiliza profiturile sau excedentele operaționale pentru realizarea activităților instituționale și a celor direct legate de acestea;
 • obligația de a dona activele organizației, în cazul dizolvării acesteia din orice motiv, către alte organizații non-profit de utilitate socială sau în scopuri de utilitate publică, după consultarea organismului de control menționat la articolul 3, paragraful 190, din legea din 23 decembrie 1996, nr. 662, cu excepția cazului în care legea impune altfel;
 • obligația de a întocmi bilanțul sau raportul anual;
 • obligația de a arăta o transparență strictă a managementului prin omiterea oricăror cerințe bugetare;
 • reglementarea uniformă a relației asociative și a procedurilor asociative menite să garanteze eficacitatea aceleiași relații, excluzând în mod expres natura temporară a participării la viața asociativă și oferind membrilor sau participanților mai mari de vârsta dreptul de vot pentru aprobare și modificări ale statutul și regulamentele și pentru numirea organelor de conducere ale asociației;
 • utilizarea, în numele și în orice semn distinctiv sau comunicare adresată publicului, a termenului „organizație non-profit de utilitate socială” sau a acronimului „ONLUS”.
 • Odată cu reforma sectorului al treilea din 2017, s-a acordat posibilitatea creșterii salariilor plătite membrilor consiliului de administrație al organizațiilor non-profit. Reforma se referă la creșterea de la 20% până la 40% comparativ cu contactele naționale din aceeași categorie.

În plus, a eliminat limitele anilor 90 în ceea ce privește procentul maxim plătibil sub formă de salarii de 2% din profit sau plafon de 4 milioane de lire. În acest fel, scopul NON-Profitului devine pur și simplu o formalitate birocratică banală, deoarece nu este permisă împărțirea profiturilor între membri, dar este permis să plătească o parte din veniturile asociațiilor sub formă de salarii plătite către manageri. Legea (În multe cazuri, cifra cuprinsă între 9 mii EUR și 12 mii EUR BRUT pe lună este atinsă pentru administratori și între 4 mii EUR și 6 mii EUR BRUT pe lună pentru secretari sau diverși angajați.)

Scop

Pentru domeniile de activitate ale educației, îngrijirii sănătății, instruirii, sportului amator, promovării culturii și artei și protecția drepturilor civile, se consideră că scopurile sociale există atunci când activitățile sunt prestate către terți (cum ar fi persoanele defavorizate sau membri ai comunități străine) și nu ale partenerilor, fondatorilor, organismelor de control administrativ și celor care operează în numele organizației.

Cu toate acestea, în legătură cu activitățile conexe, se înțelege că aceleași scopuri sunt realizate chiar și atunci când unii dintre beneficiari sunt membri ai ONLUS. Exercitarea activităților conexe este permisă numai dacă acestea nu sunt predominante în raport cu cele instituționale și dacă încasările nu depășesc 66% din totalul cheltuielilor, sub sancțiunea pierderii statutului de ONLUS.

Unele categorii de entități au posibilitatea de a deroga de la interdicția de a desfășura alte activități decât cele enumerate mai sus (sunt așa-numitele ONLUS parțiale ):

 • organele ecleziastice ale confesiunilor religioase cu care statul a stipulat pacte, acorduri sau înțelegeri;
 • asociațiile de promovare socială incluse printre entitățile menționate la articolul 3 din legea nr. 287, ale cărei scopuri de bunăstare sunt recunoscute de Ministerul de Interne (autorizații privind administrarea de alimente și băuturi în cantinele companiei și în punctele de desfășurare atașate cluburilor cooperative și entităților naționale ale căror scopuri de bunăstare sunt recunoscute de Ministerul de Interne).

Registrul ONLUS

Înregistrarea în registrul unic al organizațiilor non-profit are un caracter constitutiv în scopul calificării entităților în cauză drept organizații non-profit și este o condiție necesară pentru a beneficia de concesii fiscale.

Oficiile regionale de venituri responsabile pentru zonă păstrează registrul unic al organizațiilor non-profit. Entitățile care desfășoară activitățile indicate mai sus trebuie să le notifice prin scrisoare recomandată sau prin livrare directă către Departamentul de venituri competent, căruia îi vor fi indicate și orice modificări ulterioare. Prin decretul din 19 ianuarie 1998 (GU nr. 17 din 22 mai 1998), Ministerul Finanțelor a specificat că organizațiile voluntare, organizațiile neguvernamentale și cooperativele sociale (care sunt ONLUS prin lege) sunt scutite de obligația de a efectua comunicări către registrul.

Concesiuni fiscale

Categoria ONLUS este destinatarul unui regim fiscal favorabil în ceea ce privește:

Legea „+ Dai - Versi” a făcut posibilă și creșterea deductibilității donațiilor făcute în favoarea organizațiilor ONLUS nonprofit , încurajând astfel activitățile de strângere de fonduri .

Începând cu 17 martie 2005, companiile și persoanele fizice vor putea deduce / deduce orice donații destinate organizațiilor non-profit și altor tipuri de entități din venitul lor impozabil; deductibilitatea este posibilă pentru sume de până la 10% din venit și, în orice caz, în limita maximă de 70.000,00 EUR. Ipotezele suplimentare de economii fiscale, chiar dacă nu sunt cumulative cu „+ Dai - Versi”, continuă să supraviețuiască și, prin urmare:

 • persoanele fizice pot beneficia de deducerea fiscală de 19% din donații, în limita maximă de 2.065,83 € (ceea ce face formula " + Dai - Versi " din ce în ce mai convenabilă, cu excepția cazurilor cu venituri foarte mici);
 • Subiecții IRES pot deduce până la 2% din venitul de afaceri declarat sau, alternativ, 2.065,83 EUR.

Este clar că prima ipoteză este convenabilă pentru companiile cu venituri din afaceri peste 3,5 milioane EUR, în timp ce a doua este convenabilă pentru companiile cu venituri din afaceri sub 20.658,3 EUR.

Din 2006, organizațiile non-profit pot contribui în cele din urmă la cinci la mie .

Notă

 1. ^ Decret legislativ din 4 decembrie 1997 n. 460 ( PDF ), pe ilsole24ore.com , 2 ianuarie 1998. Adus la 15 septembrie 2017 (arhivat din original la 15 septembrie 2017) .

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe

Controlul autorității Tezaur BNCF 22299