Politica socială (fascism)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Principalele elemente: fascismul , statul social (Italia) .

Politicile sociale ale fascismului au inclus reforme ale sectoarelor securității sociale (cum ar fi pensiile pentru limită de vârstă și asigurările de accidente), asistența socială și asistența medicală efectuate în Italia între 1922 și 1943.

Apărare socială - Revista de igienă, bunăstare și asistență (1940)

În Italia, statul bunăstării , adică ansamblul asigurărilor și asistenței publice pentru riscuri precum bătrânețea, boala, accidentele, șomajul și invaliditatea, s-a născut în secolul al XIX-lea. Creșterea sa a durat mai multe decenii, paralel cu procesele de creștere similare care au avut loc în alte țări occidentale. Regimul fascist, pornind de la legile și instituțiile introduse în deceniile anterioare, a extins la nivel global intervenția socială a statului, a extins o serie de protecții publice și a reorganizat și consolidat instituțiile statului chemate să le opereze.

Într-un context istoric al pierderii drepturilor politice, reformele au fost un instrument de control social: au oferit beneficii al căror acces era controlat în mare parte de către partidul unic. Întărirea statului bunăstării a fost, de asemenea, o strategie economică fundamentală a statului totalitar fascist: dorea să absoarbă toate aspectele vieții individuale și sociale în stat și în sistemul dictatorial, să producă unitatea națională și creșterea economică, instrumente ale politicii mai largi a măreția și cucerirea.

Evaluările acestor reforme sunt uneori controversate atunci când sunt influențate de perspective care duc la exagerarea sferei lor de aplicare sau la subestimarea implicațiilor acestora. Din punct de vedere istoric pe termen lung, reformele erei fasciste reprezintă faza de consolidare a statului bunăstării italian: i-au întărit instituțiile și tendințele și i-au influențat evoluțiile ulterioare.

Situația anterioară: nașterea statului bunăstării

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Istoria statului bunăstării în Italia: epoca liberală (1861-1921) .

În secolul al XIX-lea, societățile europene cu cea mai puternică creștere economică au dezvoltat treptat politici și instituții publice de asistență socială, bunăstare și sănătate. Această evoluție a urmat traiectorii diferite, în funcție de rolul în fiecare țară al organizațiilor de caritate religioase, asociațiile de ajutor reciproc, instituțiile de asigurare obligatorii sau voluntare și intervenția statului. [1] [2]

La începutul unificării, condițiile sociale și economice ale italienilor (și în special din sud) erau printre cele mai înapoiate din Europa. [3] Asistența socială a fost asigurată în principal de Lucrările Cuvioase legate de Biserică; statul avea un rol marginal de bunăstare. În regiunile mai industrializate, asociațiile reciproce au crescut semnificativ în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La sfârșitul secolului al XIX-lea, dezvoltarea industrială, creșterea problemei muncitorilor și a partidelor de inspirație socialistă și reflecția socială în Biserică cu Enciclica Rerum Novarum a lui Leon al XIII-lea din 1893 au alimentat dezbaterile și așteptările care au promovat inovația politică în continuare. [1]

Rolul social al statului a început să crească, urmând tendințele deja în curs în alte țări europene și în special în Germania. Reformele sectoriale au pus bazele asigurărilor sociale de sănătate și sociale pentru bătrânețe și accidente. În 1888 legea igienei și sănătății publice a dat naștere sănătății publice [4] Statul și-a extins controlul asupra Lucrărilor Cuvioase. În 1910 s-a născut fondul obligatoriu de maternitate, iar în 1912 a venit rândul Institutului Național de Asigurări (INA) . [5]

În epoca Giolitti , un climat de creștere economică și deschidere politică treptată a favorizat reformele ulterioare. Apoi, impactul social dezastruos al Primului Război Mondial a dat un nou impuls dezvoltării asistenței de stat, care a fost extinsă la un număr mai mare de categorii economice. Reflecția asupra reformelor a fost relansată, în mijlocul așteptărilor în creștere și a tensiunilor sociale puternice care au culminat cu Bieniul Roșu . [6] În 1919 s-a născut sistemul de pensii de stat pentru sectorul privat, odată cu înființarea Fondului național de asigurări sociale. A fost introdus și unul dintre primele sisteme europene de asigurare obligatorie împotriva șomajului involuntar. [7] Eficacitatea politicilor a fost limitată de conflictul politic, resursele financiare limitate și slăbiciunea clasei politice în dezvoltarea unei viziuni sociale adecvate fracturilor profunde și tensiunilor din acei ani. [1]

Dincolo de rezultatele imediate, aceste reforme au plasat acum statul bunăstării în centrul căutării politice a consensului public, [8] într-o perioadă de puternică polarizare politică, mari dezechilibre economice și politici fiscale foarte restrictive. [9]

Reformele fasciste

Trecerea de la liberalism la statismul fascist

În 1922 Mussolini a venit la guvern într-o perioadă de redresare economică inițială. În primii ani, guvernul său a continuat cu politicile liberale anterioare. [10] În domeniul social, a împiedicat extinderea statului bunăstării: a anulat monopolul de stat stabilit anterior asupra asigurărilor de viață; a acordat mai multă autonomie Institutelor Publice de Asistență și Caritate (IPAB sau ex Opere Pie) în asistență caritabilă; și a introdus restricții privind accesul partizanilor și coloniștilor la asigurări de invaliditate și la limită de vârstă și la indemnizații de șomaj. [1]

«Confruntat cu eșecul asigurării voluntare, statul nu a avut de ales; baza necesară, esențială a asigurărilor sociale trebuia să fie obligatorie. [...] Nu jandarmul de stat care își sterilizează acțiunea în sarcini simple de poliție și nu providența de stat care înăbușă și neutralizează inițiativele fructuoase ale indivizilor, ci corporativul de stat care, permițând în același timp afirmarea liberă a inițiativei individuale, roditoare de progres, intervine, acolo unde aceasta este insuficientă sau dăunătoare, în producția, distribuția și redistribuirea bogăției naționale. "
- iunie 1928 , pp. 16-17

„Statul fascist este de fapt societatea însăși, în măsura în care este organizat politic [...] Prin politică socială ne referim la acțiunea organică sau totalitară, stabilită prin lege, pe care statul o desfășoară, atât direct, cât și indirect, în scopul de propria conservare și dezvoltare progresivă […] care, potrivit legiuitorului, ar fi părțile interesate cărora statul ar trebui să le încredințeze în mod normal instituirea și gestionarea mijloacelor de implementare a politicii sociale? Poate cetățeni individuali? Nu. Îi recunoaștem: a) în familie; b) în asociația profesională; c) în instituții create de asociații profesionale, atât individual, cât și în comun; d) în autoritățile locale; e) în lucrările naționale cvasistatale pe care statul le stabilește pentru a integra activitatea indivizilor. "
- Giani, 1934 , pp. 14.40

Între 1923 și 1926 a avut loc o tranziție complexă către centralismul de stat. Diversi factori și o puternică tensiune politică au jucat în cadrul partidului fascist, între cei care au preferat politicile anti-monopol și cei care au favorizat rolul statului și al centralizării. Tendințele statistice au avut multiple motivații: dorința de a raționaliza costurile și de a îmbunătăți garanțiile prin controlul statului; voința de a dobândi credibilitate politică în rândul muncitorilor prin asocierea statului fascist cu întărirea garanțiilor sociale; și interesul pentru resursele financiare uriașe, produse de extinderea contribuțiilor și acoperirea asigurărilor sociale, care ar putea fi mobilizate în scopuri politice naționale. [11]

Tendințele statiste au fost contrare intereselor sectorului asigurărilor private; aceasta a crescut în ultimii treizeci de ani, grație extinderii obligațiilor de asigurare și a rezistat ideilor și reformelor care vizează crearea monopolului asigurărilor de stat. Companiilor de asigurări private li s-au opus nu numai politicienii etatisti din cadrul partidului, ci și liderii organismelor publice, care au crescut rapid ca număr, dimensiune și influență în urma primelor reforme. [11] Rolul de securitate socială al sectorului privat a fost, de asemenea, opus sindicatelor fasciste , care doreau ca gestionarea sistemului de securitate socială să aibă loc prin negocieri pe categorii. De asemenea, au urmărit să își consolideze rolul în gestionarea mutualelor de categorie. [12]

Tendințele statiste, deși contrastate, au ajuns să predomine. Schimbarea direcției politice a apărut prin acumularea rapidă a măsurilor de reformă și nu ca rezultat al clarificării principiilor politice. Măsurile care au marcat tranziția în perioada 1925-1926 au fost dizolvarea Federației Naționale a Societăților de Ajutor Reciproc ; crearea INADEL (Institutul Național de Asistență pentru Angajați și Autorități Locale); fundamentarea muncii naționale de maternitate și copilărie ; conferirea către Fondul Național de Asigurare a Accidentelor a monopolului asigurărilor de prevenire a accidentelor din sectorul public și, de asemenea, a companiilor care dețineau contracte publice. Aceste reforme au culminat cu un decret din 1926 care a dus la încetarea unui număr mare de companii de asigurări private. [13]

Între timp, între 1925 și 1926, un set de reguli adoptate sub denumirea de legi foarte fasciste a constituit statul autoritar fascist. În 1925, Pactul de la Palazzo Vidoni între guvern și industriași a acordat organizațiilor sindicale fasciste dreptul exclusiv de reprezentare sindicală, eliminând sindicatele muncitorilor. Aceste reforme au marcat începutul fazei mai mature a politicilor sociale fasciste, care au extins profund intervenția statului din a doua jumătate a anilor 1920. [1]

Rezistența din sectorul privat (asigurări și industrie în general) a continuat în anii următori. [12] Procesul de reformă a sectorului pensiilor a durat cel puțin 10 ani, printre incertitudini și o multitudine de interese contradictorii. Guvernul a favorizat din ce în ce mai mult înființarea unor mari organisme publice pentru gestionarea securității sociale. Sub presiunea socială puternică generată de marea depresie din 1929 , entitățile mari au fost consolidate cu alte măsuri în 1933. În 1935 a avut loc o importantă reorganizare legislativă. [14]

Politici sociale

Asigurarea împotriva accidentelor de muncă

Asigurarea împotriva accidentelor a fost introdusă în 1883 împreună cu Fondul Național de Asigurări pentru Accidente (CNAI) și a devenit obligatorie în 1888. [1]

În 1933 a fost înființat Institutul Național Fascist pentru Asigurarea împotriva Accidentelor de Muncă (INFAIL) pentru a înlocui CNAI și multe alte institute din sector. INFAIL și-a asumat monopolul asigurării obligatorii împotriva accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, care fusese sancționat în 1926 (anterior exista o obligație de asigurare, dar libertatea de alegere a asigurătorului). [15] În 1935, asigurarea împotriva accidentelor a devenit automată odată cu începerea relației de muncă, a fost inclusă furnizarea de servicii de sănătate, compensația forfetară a fost înlocuită cu o renta și protecția pentru persoanele cu handicap sever a fost consolidată. Prin urmare, a fost creat sistemul de principii care există și astăzi. [16]

Asigurare pentru limită de vârstă

Pensiile pentru limită de vârstă fuseseră introduse în mod voluntar în 1889 și devenite obligatorii în 1919 pentru o gamă largă de categorii sociale, împreună cu înființarea Fondului Național de Asigurări Sociale (CNAS). Guvernul fascist nu a introdus reforme radicale ale sistemului de securitate socială preexistent, dar și-a întărit organizarea și gestionarea și, în general, și-a extins protecția și beneficiile, în special în apropierea conflictului mondial. [17]

Primele reforme din 1923 (prin convertirea decretului de reformă din 1919 în lege) au marcat totuși o schimbare de direcție. Reforma din 1919 a extins categoriile supuse asigurării obligatorii și a introdus noi categorii (în special lucrătorii independenți) în asigurările voluntare. În 1923 protecția a fost limitată doar la angajați și au fost excluși negustorii, chiriașii și fermierii direcți. Prin urmare, această reformă a abandonat lansarea protecțiilor universaliste și a afirmat tendința de ocupare a pensiei, care va fi consolidată ulterior (a se vedea mai jos). [17]

În 1933 CNAS a fost reorganizat în Institutul Național Fascist de Securitate Socială (INFPS) . INFPS a devenit un pilon al politicii sociale naționale, dar acest lucru nu a împiedicat continuarea și extinderea în continuare a numărului de asigurări sectoriale gestionate de fonduri speciale de securitate socială. [18]

Printre măsurile de consolidare a protecției, în 1939 au fost introduse reversibilitatea și reducerea vârstei de pensionare de la 65 la 60 de ani pentru bărbați și introducerea unui tratament diferit pentru femei (55 de ani). În 1943, contribuțiile, anterior egale, au fost majorate la 2/3 pentru angajatori și 1/3 pentru asigurați. [18]

Mussolini vorbește celor 50.000 de muncitori FIAT (1939).

Asigurare de somaj

În 1919 , a fost introdus un sistem de asigurări foarte inovator , care vizează o gamă largă de categorii sociale. Reforma fascistă din 1923 a exclus lucrătorii agricoli de la protecție (aceștia reprezentau 50% din forța de muncă, dar asigurările s-au opus agrarilor). În schimb, a extins grupul de angajați care s-ar putea alătura în funcție de limita de venit. Legea a încredințat gestionarea fondului de șomaj CNAS. [19]

Această schemă de asigurare a rămas fundamental neschimbată pentru restul erei fasciste (deși Carta muncii impunea îmbunătățirea acesteia). Unele restricții privind accesul la protecție au fost introduse în 1935. Limitările la protecție trebuie interpretate din perspectiva abordării politice a șomajului și a utilizării resurselor mobilizate cu contribuția (a se vedea mai jos). [19]

Ajutor de venit

În 1934 au fost introduse alocațiile familiale , mai întâi pentru muncitorii industriali și apoi pentru funcționari și fermieri; în 1936 și 1940, cele pentru familiile militare au fost integrate în continuare. [20] Verificările au fost inițial introduse nu ca politici sociale, ci prin contracte colective, pentru a compensa reducerea orelor de muncă săptămânale introduse în 1934 ca măsură de combatere a șomajului. Ulterior, garanțiile prin controale au fost extinse și incluse ca politici sociale independente de acordurile colective. [19]

În anii 1930, politicile privind alocațiile familiale, inițial introduse pentru a atenua sărăcia (care a fost răspândită și agravată de reduceri repetate ale salariilor și Marea Depresiune) au devenit mai strâns legate de politicile privind natalitatea. În 1939, au fost introduse premiile pentru căsătorie și maternitate. [21] [22]

Asistență socială

The Assault, No. 29 (1936).

În ciuda creșterii securității sociale, asistența socială tradițională a rămas un mijloc important de atenuare a sărăciei, în special în timpul crizei economice severe din anii 1930. De fapt, asistența pentru săraci era separată de sistemul de securitate socială pentru lucrători. Avantajele au fost în natură, constând în principal din bonuri de cameră și pensiune. Asistența publică din 1931 a fost administrată de Welfare Works, o emanație a Partidului Fascist. În 1937, funcțiile sale au fost absorbite de Organismul Municipal de Asistență (ECA), fondat pentru a înlocui Congregațiile de Caritate . Statul a participat la bugetul CCE. Administrațiile electorale locale au fost înlocuite cu numiri centrale: comitetele locale erau controlate de administrația municipală și de reprezentanții locali ai partidului fascist și ai organizațiilor naționale de asistență socială. [23]

Sănătate

Sectorul sănătății a fost istoric foarte fragmentat. La sfârșitul secolului anterior, existau aproximativ 30.000 de entități independente (IPAB), unele foarte mici. Gestionarea lor a fost adesea opacă, costisitoare și s-a bazat foarte mult pe organizații de caritate și legate. Guvernul Crispi (1890) a întreprins reforme pentru concentrarea instituțiilor și îmbunătățirea gestionării acestora prin controlul statului. [24]

Guvernul fascist a dorit la început să continue reforme similare, apoi a schimbat direcția în cadrul acordurilor cu Biserica și lumea catolică. În 1923 a introdus măsuri pentru a extinde în continuare controlul de stat și raționalizarea IPAB-urilor. Aceste măsuri au întâmpinat imediat o puternică opoziție din partea cercurilor catolice. În 1924, noi măsuri legislative au facilitat măsurile de control și raționalizare ale IPAB-urilor. O sentință a Curții Supreme din 1928 a întărit această inversare a tendințelor, recunoscând personalitatea juridică (și, prin urmare, capacitatea de a deține bunuri) către frățiile religioase (o reformă din 1866 o negase). În 1929, Pactele de la Lateran au adus o reorganizare generală a relațiilor biserică-stat și au extins garanții suplimentare asupra activității a numeroase entități controlate de Biserică, inclusiv a organizațiilor caritabile. Acestea au câștigat mai multe posibilități de autonomie față de stat, comparativ cu restricțiile severe impuse în epoca liberală. [24]

În cele două decenii, prevenirea și îngrijirea sănătății au continuat să rămână separate . Prevenirea a fost gestionată de Ministerul de Interne, al cărui Departament de Sănătate a fost întărit de guvernul fascist. Cu toate acestea, autoritățile de stat nu au avut un rol direct în gestionarea asistenței medicale, care a fost încredințată fondurilor mutuale, cu excepția celor înscriși pe lista săracă, care au fost susținuți de municipalități. [4]

Sistemul mutual a rămas foarte fragmentat. În 1933 existau 1978 fonduri de boală în industrie; șapte fonduri provinciale în agricultură; un cufăr în comerț; 14 ghișee în transport, 11 ghișee autonome pentru docare și 5 cabine telefonice. [15] Abia cu puțin înainte de căderea regimului, în ianuarie 1943, a fost înființată ultima dintre marile entități sociale ale fascismului, Institutul Național pentru Asistența Bolilor (INAM). [4]

O reformă a serviciului spitalicesc public a venit abia în 1938 cu un decret regal (legea Petragnani) care a dispus serviciile de sănătate și personalul de sănătate din spitale, fără a schimba însă principiile de bază ale sistemului [4] .

Campaniile anti-tuberculoză au fost extinse și s-a înființat o asigurare anti-tuberculoză obligatorie specifică în 1927. [25]

Maternitatea și copilăria

Starace salută copiii care pleacă în coloniile ONMI (Annali del Fascismo, iulie 1934)

În 1925 a fost fondată Lucrarea Națională pentru Protecția Maternității și Copilăriei (ONMI), concepută pentru a proteja femeile însărcinate, mamele și copiii până la vârsta de trei ani și pentru a trata nutriția, igiena și profilaxia aferentă până la maternitate. [26] Legea constitutivă (extinsă în 1927) a fost foarte inovatoare, deoarece a introdus o definiție a beneficiarilor într-o cheie universalistă. O importanță deosebită a fost recunoașterea dreptului la asistență al copiilor abandonați și al mamelor singure; și promovarea depășirii orfelinatelor cu includerea acestor categorii în îngrijirea generală oferită de ONMI. [27]

ONMI a stabilit pentru prima dată un program de informare publică privind îngrijirea copiilor care a ajuns atât în ​​zonele urbane, cât și în cele rurale. În special, el a asistat femeile care nu erau salariați și a lucrat prin centre de consiliere și casele mamei. ONMI a absorbit gestionarea Fondului Național de Maternitate (înființat în 1911) până la mijlocul anilor 1930 (când fondul a trecut la INFPS). Fondul a asistat mame lucrătoare, în timp ce lucrătorii terțiari și agricoli au fost excluși. O reorganizare din 1933-34 a adus ONMI sub control strict de către partidul fascist. [28]

Fundamente politice și informații publice

Formularea politicilor sociale

«Legile sociale vizează toate apărarea oamenilor de orice amenințare fizică și morală și servesc acestui scop printr-o metodă care poate fi numită preventivă, nu din cauza zelului pentru definire, ci pentru că această caracteristică a Ducelui este bine specificată; solicitant spre viitor, mai degrabă admonitor decât represor, un spirit pur italian, educativ, formator, în virtutea unei umanități foarte înalte care a fost rar recunoscută într-un grad atât de înalt în marii conducători. (…) Toate aceste multiple realizări și manifestări ale politicii sociale a fascismului plasează Italia pe primul loc, printre națiunile civilizate ale lumii, în activitatea de apărare și asistență socială și constituie împreună o formidabilă acțiune concretă de prevenire socială care tinde să apere sănătatea fizică a oamenilor noștri, pentru creșterea eficienței lor productive, pentru creșterea nivelului lor de viață spirituală. "
- PNF, Politica socială a fascismului, Biblioteca de stat, anul XIV al EF [1936]

În 1927, Marele Consiliu al Fascismului a aprobat Carta Muncii . Aceasta reprezintă principala declarație programatică a fascismului în domeniul social. Se compune din treizeci de declarații programatice sau principii politice.

Formulările politice fasciste, în vârful cărora se află Carta, prezintă proiectul statului bunăstării, bazat pe principiile colaborării și solidarității dintre clase. Aceste principii s-au opus în mod clar luptei de clasă care a inspirat mișcările socialiste și care a fost acuzată de fomentarea urii sociale; și față de individualismul liberal , responsabil pentru lăsarea muncitorilor la mila capitaliștilor. Fascismul și-a propus acțiunea socială ca fiind etică și educativă (spre deosebire de materialism ), menită să îmbunătățească producția economică și bunăstarea individuală și colectivă. [29]

Garanțiile sociale erau în centrul proiectului politic fascist: ideologia cerea ascultarea cetățenilor față de statul care organizează întreaga viață politică, economică și socială a națiunii; și le-a asigurat soluționarea conflictelor prin sistemul corporativ, justiția socială și îmbunătățirea condițiilor materiale și morale. Modelul social și economic fascist a fost prezentat ca fiind radical nou și fără egal în istorie. [30]

Carta a sancționat efectiv politica socială centralistă și statistă la nivelul principiilor, depășind principiile liberale. [31] Printre principiile sale programatice, Carta a propus delegarea securității sociale către mecanismele de colaborare corporativă, sub supravegherea statului; coordonarea și unificarea sistemului și a instituțiilor de securitate socială; consolidarea asigurării pentru accidente, a maternității și a asigurărilor împotriva șomajului involuntar; introducerea asigurării pentru boli profesionale și tuberculoză ca introducere la asigurările generale de sănătate; și adoptarea unor forme speciale de asigurare pentru tinerii lucrători.

Legile industriei s-au multiplicat de-a lungul anilor. Pentru a le armoniza, sa luat în considerare oportunitatea de a produce un singur text al Codului Muncii pe baza Cartei. [29] Proiectul a fost însă abandonat în pregătirea legislativă, pentru a menține integritatea Codului civil care a fost în cele din urmă aprobat în 1940. [32]

Propagandă și mobilizare în masă

La Stampa 22 aprilie 1927

Politicile sociale au fost esențiale în căutarea sprijinului public pentru regim prin acțiunea sa amplă de informare în masă. Propaganda a înălțat reformele sociale pentru beneficiile lor concrete și le-a proiectat în imaginația colectivă ca parte a unui proiect unitar de transformare a societății operat de statul totalitar și paternalist. [33]

Dintre cele mai înalte activități de propagandă pe tema securității sociale, au fost organizate ceremonii, prezidate de Duce, pentru atribuirea cărților de pensii. Propaganda a fost menită să construiască percepția publică a unei concesii paternaliste și binevoitoare a regimului, mai degrabă decât realizarea unui drept și a unui beneficiu plătit cu contribuții . [34]

Propaganda a fost însoțită de o vastă mașină de mobilizare, prin creșterea organizațiilor de masă fasciste, care au regimentat cetățenii în grupurile lor sociale. Dintre cei din sectorul social, Opera Nazionale Dopolavoro (OND) a înlocuit asociațiile independente preexistente (achiziționându-și deseori activele și birourile): era responsabilă de organizarea activităților sociale pentru lucrători. [35] Populația era deci învăluită în propagandă și mobilizare în toate sferele sociale și păstrată „într-o stare de mobilizare emoțională permanentă prin ritualuri și ceremonii colective”. [36]

Efectele reformelor din cei douăzeci de ani

Context economic și social

Cei douăzeci de ani au fost o perioadă de instabilitate economică marcată. După recuperarea postbelică de la începutul anilor 1920, în 1926 guvernul a promovat o reevaluare puternică a lirei care a provocat deflație severă și criză economică. Anul următor, guvernul și-a atenuat impactul negativ asupra firmelor exportatoare prin reducerea salariilor și calmarea prețurilor. În 1929, Italia a fost copleșită de consecințele crizei de pe Wall Street : impacturi negative foarte puternice asupra întreprinderilor și a ocupării forței de muncă au durat ani de zile. Reacția guvernului a fost similară cu cea a altor guverne occidentale: salvări financiare și industriale și protecționism comercial. Caracteristica italiană a fost măsura intervenției statului, care a fost foarte extinsă, a salvat sistemul financiar și a adus o mare parte a economiei în mâinile statului. Protecționismul s-a transformat ulterior în politica autarhiei . [37]

Creșterea a rămas foarte scăzută pe tot parcursul anilor 1930 [38] din cauza alegerilor de politică economică: dirijismul economic de stat; autarhie; sprijin pentru cartelurile industriale care au limitat competiția internă; și politicile demografice și agricole care au defavorizat dezvoltarea sudului. [39] [40]

Condițiile populației au urmat o tendință similară. După unificarea țării și în perioada liberală, a existat o creștere foarte rapidă a indicatorilor socio-economici (începând de la niveluri foarte scăzute). În perioada fascistă, această îmbunătățire a condițiilor de viață a continuat în tendința sa pozitivă pe termen lung, dar într-un ritm mai lent decât în ​​era precedentă. În schimb, inegalitatea veniturilor și diferența de bunăstare între nord și sud au crescut. [40] [41]

Cheltuieli publice pentru politici sociale

Cheltuieli publice italiene 1919-1944.png

În perioada fascistă, cheltuielile pentru securitatea socială au trecut de la 4,9% din cheltuielile statului în 1922 la 7,3% în 1940. [42] Contribuțiile statului la fondurile de asigurări sociale au fost limitate. Contribuția la pensia de stat a fost de 3% din contribuțiile totale în 1935-1940 și a crescut brusc doar după război. În cele două decenii, prestațiile de securitate socială au fost adesea menținute cu mult sub contribuții, în special pentru fondul de șomaj, în ciuda șomajului rampant din anii 1930. Creșterea puternică a resurselor INFPS a fost folosită pe scară largă pentru politicile de securitate non-socială (a se vedea mai jos). [43]

La spesa sanitaria in cifra assoluta aumentò significativamente rispetto agli anni giolittiani , ma ebbe un andamento altalenante, tra lo 0,7% e lo 0,44% della spesa pubblica totale. [44] Di fatto le strutture sanitarie rimasero largamente dipendenti dalle risorse degli enti locali e dalla beneficenza. Inoltre le politiche fiscali restrittive contribuirono ad indebolire le risorse finanziare degli IPAB, che erano incentivati (come accadde durante l'epoca liberale) a vendere i propri patrimoni immobiliari per acquistare titoli di stato . Questo non aiutò la solidità economica degli IPAB che furono pesantemente colpiti dal crollo del valore dei titoli di stato durante la guerra. [45]

La costituzione dell'OMNI, istituzione di altissimo profilo sociale per il governo, prevedeva un misto tra sostengo statale, volontarismo e beneficenza privata. L'opera ricevette finanziamenti crescenti dallo stato, sebbene le donazioni private avevano un peso di misura paragonabile a quello statale. Questo svantaggiò le aree più povere del paese. [46]

Consolidamento delle istituzioni statali

Le riforme estesero e consolidarono l'apparato pubblico di gestione dello stato sociale. La costituzione dell'INA nel 1912 e il suo successivo rafforzamento da parte del governo Nitti avevano introdotto l'uso di enti parastatali come strategia di gestione pubblica di stampo liberale. [47] Il governo fascista ampliò la strategia, attraverso un complesso processo di innovazione ed estensione dei mandati istituzionali degli enti, e di riorganizzazione e crescita delle loro strutture. Invece di un'impostazione liberale (organismi snelli con caratteristiche private), esso perseguì una progressiva integrazione delle loro funzioni nel sistema statale, e nel caso di enti assistenziali, talora un diretto collegamento al Partito Fascista. Questa strategia fu una delle politiche chiave per estendere l'intervento statale in molti settori della vita pubblica e privata,attraverso lo sviluppo di grandi enti centrali con una forte rete periferica, oppure attraverso la proliferazione di enti di categoria, in risposta ad interessi particolari. [48] [49] In campo previdenziale, l''INFAIL (x CNI), insieme all'INFPS (ex CNAS) e all'INA, divennero le istituzioni fondamentali del sistema sociale statale. [50] Nel settore sanitario invece il consolidamento delle tutele in istituti centrali non procedette con la medesima efficacia e non si superò la frammentazione di origine. [4]

L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (INFPS)

Il Palazzo dell'INPS all'EUR - progettato nel 1938.

L'evoluzione dell'ente previdenziale da CNAS a INFPS ebbe implicazioni molto estese. La CNAS era nata (1919) come ente finanziario, di struttura leggera, incaricato della gestione delle assicurazioni previdenziali in sostanziale autonomia dalla politica. L'impostazione rispecchiava la cultura liberale dell'epoca. Con la crescita delle competenze determinate dalle nuove leggi in materia di previdenza introdotte a partire dal 1923, crebbe anche la struttura della cassa. La crescita fu inizialmente disordinata e sempre più diretta dal governo, che limitò progressivamente l'autonomia direzionale della cassa e ne determinò direttamente le scelte di gestione delle risorse economiche. Il governo diresse investimenti finanziari in imprese pubbliche, e concessioni di mutui ipotecari a privati. La Cassa divenne in pochi anni un ente di grandi dimensioni, con un'estesa rete periferica, forte burocratizzazione e una complessa e poco efficiente organizzazione interna. [50]

Nel 1933 la Cassa venne trasformata in l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (INFPS). La riforma sancì una pietra miliare nella trasformazione da ente finanziario a istituto pubblico, al centro del nascente sistema previdenziale di stato. Questo processo venne consolidato nel 1935, quando una riforma organica coinvolse l'Istituto e il settore previdenziale nel suo complesso. La riforma rafforzò il carattere di ente pubblico dell'INFPS, la sua organizzazione rigidamente burocratica e le sue funzioni fortemente regolamentate, analogamente all'amministrazione pubblica. [50] L'INFPS divenne il più grande ente pubblico per numero di personale, controllato in misura crescente nel tempo da personale direttivo vicino al partito fascista. Sviluppò una estesa rete di uffici locali, che operava non solo in campo previdenziale, ma mediava un ampio ventaglio di richieste e interventi economici. [19]

Imbarco di 20,000 coloni per la Libia, Genova, 1938.

L'INFPS divenne una fonte di ingenti risorse finanziarie per scopi economici più ampi della previdenza, [51] “l'ente-tesoriere del regime”. [52] L'accentramento della previdenza nell'INFPS e l'estensione delle tutele permise all'istituto di accrescere le proprie risorse finanziarie. Nel contempo la normativa allargò notevolmente il ruolo economico dell'INFPS oltre la previdenza. Le attività extra-previdenziali (determinate strutturalmente o sotto spinte politiche particolari) erano molto diversificate: oltre la menzionata partecipazione nel capitale di enti pubblici, l'INFPS operava ospedali e altre strutture sanitarie, finanziava lavori pubblici e formazione professionale, sosteneva l'emigrazione coloniale e finanziava lavori pubblici agricoli nei territori coloniali. [19] [34]

Alla fine degli anni '30 l'Istituto lamentava un abbassamento della propria rendita a causa della politica di investimenti dettata dal governo. La situazione divenne successivamente più critica a causa del conflitto e della crescita dell'apparato burocratico. [50]

Estensione delle coperture previdenziali

Crescita della copertura delle assicurazioni sociali in selezionati paesi Europei (1920-1940). Fonte dati: Alber

Il rafforzamento generale delle istituzioni dello stato sociale produsse un significativo aumento della partecipazione della popolazione nelle tutele assicurative pubbliche. Il numero delle pensioni di vecchiaia passò da 24,000 (0.06% della popolazione) nel 1922 a 304,000 (0.7% dell popolazione) nel 1940. [2] La copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione, istituita nel 1919, raggiunse il 37% della forza lavoro nel 1940. La copertura delle assicurazioni contro le malattie passò dal 6% del 1925 al 47% del 1940. [53]

Mitigazione della crisi economica e della disoccupazione

Campagna di informazione ONMI, 1932.

Le crisi economiche del 1926 e del 1929 provocarono ondate di forte disoccupazione. Le statistiche ufficiali mostrano un tasso di disoccupazione del 15% nel 1933, ma non sono considerate attendibili perché escludevano le donne ei pensionati. [37] Il governo fascista sulla disoccupazione si mosse in controtendenza rispetto alle altre assicurazioni previdenziali, ovvero in direzione spesso restrittiva. Dopo le menzionate restrizioni del 1923, riforme successive restrinsero i criteri di accesso ai benefici, aumentarono i contributi e centralizzarono la gestione del fondo disoccupazione nell'INFPS, limitando fortemente l'erogazione dei benefici anche durante i picchi di disoccupazione. Il fondo contribuì piuttosto a finanziare l'ampio mandato dell'INFPS ben oltre le prestazioni previdenziali. [19] [43]

Questa politica, combinata con la forte pressione sui salari fino alla metà degli anni trenta, rappresentò una politica economica interventista che di fatto mirava a gestire la disoccupazione attraverso investimenti pubblici (come le bonifiche), emigrazione verso le colonie e contrasto alla migrazioni interna dalle campagne alle città. L'approccio era in linea con le idee sulla disoccupazione e le politiche dell'epoca liberale. [19] [54] [55]

Il sistema locale assistenziale era preposto al sostegno delle categorie più deboli. Tuttavia nonostante la capillarità della rete, le risorse assistenziali distribuite rimasero molto limitate. [43]

Se la protezione per chi perdeva il lavoro era dunque molto limitata, gli assegni familiari produssero un contributo significativo per chi aveva il lavoro e furono una delle prestazioni previdenziali applicate meno restrittivamente per gli assicurati. [56]

Evoluzione del settore sanitario e della salute pubblica

Difesa sociale - Rivista di igiene, previdenza ed assistenza (1941).

La sanità pubblica si evolse in maniera contraddittoria: ci furono investimenti e spinte riformiste ed innovatrici in alcuni aspetti, ma non si riuscì a intraprendere una riforma organica e modernizzazione di ampio respiro. Non ci fu consolidamento delle tutele e servizi sociali, ma una tendenza opposta. Diverse politiche contribuirono a questo risultato. Come menzionato sopra, in epoca fascista il processo storico di razionalizzazione degli enti ospedalieri rallentò e si disperse. Perdurò la grande frammentazione della loro gestione: gli ospedali erano gestiti da una pletora di organizzazioni (enti locali, enti statali, Santa Sede, congregazioni religiose, casse mutue, privati, ecc.). Il mandato degli IPAB non venne portato al passo dei tempi e del progresso scientifico, ma rimase confuso con la beneficenza tradizionale, che continuava a rappresentare una fonte importante di finanziamento. La loro solidità economica venne influenzata negativamente dalle politiche fiscali (vedi sopra). [57]

Il fatto che l'amministrazione centrale della sanità rimase col Ministero dell'Interno segnala la continuità con le politiche ottocentesche: i servizi sanitari erano visti come uno strumento di controllo sociale più che di tutela universale per i cittadini. Nel contempo proliferarono e crebbero gli enti sociali parastatali che avevano un ruolo nella sanità (INFPS, ONMI, INFAIL, consorzi provinciali antitubercolari , i comitati provinciali antimalarici, etc.), spesso poco coordinati tra loro. L'approccio corporativo (per il quale ogni categoria aveva la sua cassa mutua) fu un ulteriore fattore di frammentazione (gestione particolarista e non universale). La copertura previdenziale divenne più estesa, ma il sistema rimase disperso tra migliaia di casse mutue. [57] La copertura sanitaria mutualistica copriva circa un terzo della popolazione. Verso la fine della guerra vennero coperti anche i dipendenti statali e degli enti locali. L'assicurazione obbligatoria contro la TBC (gestita dall'INFPS) copriva tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ad eccezione degli impiegati con reddito superiore a 800 lire al mese. [4]

Questo insieme di fattori ostacolò la crescita di un sistema sanitario nazionale e l'efficienza dei servizi: alimentò invece una generale frammentazione della sanità, ed una forte differenza di risorse e prestazioni in base al reddito e fra zone ricche e povere del paese. [57]

In questa realtà, il caso dell'ONMI fu una eccezione importante: il suo mandato per la protezione della maternità e prima infanzia rappresenta il primo tentativo di stabilire in Italia un servizio completo di assistenza prenatale, sanitaria, sociale, ed educativa per le madri ei bambini, integrato e coordinato centralmente. [58] La legge costitutiva dell'ONMI allargò in direzione universale i beneficiari di assistenza e promosse una forte modernizzazione dei principi e metodi dell'assistenza alla maternità ed infanzia, in particolare per le donne e l'infanzia più marginalizzate. Un programma di edilizia sanitaria moltiplicò il numero di ambulatori ostetrici e di maternità presenti sul territorio. [28] Tuttavia, l'effettiva capacità dell'organizzazione rimase limitata dalle risorse. [59]

Nel contempo, il progresso delle scienze mediche e delle condizioni di igiene contribuirono in senso positivo alle condizioni sanitarie generali. [51]

Il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni passò da 225/1000 nel 1919 a 142/1000 nel 1940 (parte di un più lungo declino storico in cui l'Italia, nel corso del '900, recuperò una forte condizione di arretratezza di partenza rispetto ad altri paesi europei). [60]

Valutazioni storiche

La valutazione storica delle politiche sociali fasciste è controversa, presa tra prospettive contrapposte. La retorica fascista ne ha amplificato eccessivamente le realizzazioni. Storici liberali si sono concentrati sui fini politici di controllo sociale perseguiti tramite le politiche, trascurandone le realizzazioni concrete. Storici marxisti hanno posto l'enfasi sull'influenza reazionaria capitalista sulle politiche fasciste. Talora queste prospettive non hanno favorito una valutazione delle politiche sociali rispetto agli stessi obiettivi politici che il regime fascista aveva stabilito ed alla visione sociale che esso promosse. [61]

La storiografia più recente del fascismo tende a superare gli schemi ideologici e ad approfondire lo studio concreto della realtà storica, per capire come l'intreccio complesso di idee e azioni abbia prodotto i cambiamenti politici e sociali. [62] Una prospettiva storica di lungo periodo, concentrata sui fatti, può permettere di valutare il ruolo dell'epoca fascista nel consolidamento ed espansione dello stato sociale italiano, fondato in epoca precedente. [63]

Politiche sociali e controllo sociale

Refettorio per madri a Roma. ONMI, 1929.

In un contesto di cancellazione dei diritti politici, lo stato sociale divenne uno strumento per alimentare il supporto al regime totalitario. [23] Esso erose le associazioni mutualistiche, eliminò il sindacalismo non fascista, e sviluppò le istituzioni statali, elementi dello stato corporativo presidiato dal partito ad ogni livello. Le istruzioni statali vennero rafforzate a livello centrale e estese a livello locale. La capillare rete assistenziale sottoposta alla vigilanza delle autorità locali e del partito fascista era uno strumento di controllo sociale e di gestione clientelare . [1] [64]

Il sistema previdenziale ed assistenziale divenne esteso e complicato. Il regime controllava l'accesso alle prestazioni di assistenza e previdenza nelle strutture pubbliche centrali e locali. [33] Il controllo da parte delle autorità statale delle prestazioni sociali è comune; la particolarità del periodo fu che il partito fascista, identificato con lo stato, controllava capillarmente l'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini, senza che essi avessero strumenti politici di partecipazione e controllo. [23] [34]

I meccanismi di controllo erano molteplici, alcuni palesemente regolamentati, altri più sottili e non scritti. La maggior parte delle prestazioni erano legate all'impiego, su cui il partito deteneva un forte controllo. [23] Negli anni 1930 l'inscrizione al partito unico era obbligatoria per accedere all'impiego pubblico. [65] [66]

Il sostegno al reddito era molto importante per una grossa fetta della popolazione durante gli anni 1930, a causa della dilagante disoccupazione. La concessione dei sussidi di disoccupazione richiedeva la presentazione di una domanda i cui moduli erano disponibili solo presso le organizzazioni fasciste locali; il beneficio poi dipendeva dal vaglio da parte di una commissione locale in cui sedevano rappresentanti del partito fascista. [23]

«D. Chi sono le Visitatrici fasciste?

R. Sono donne fasciste di particolare attitudine, che in ciascun settore, e nucleo del Fascio di combattimento a cui appartengono, visitano le famiglie bisognose a scopo di assistenza morale e materiale, con speciale cura per ciò che riguarda la maternità ed infanzia, riferendo periodicamente alla Segretaria del Fascio dalla quale dipendono.»
— Partito nazionale fascista. Fascista. Il primo libro del fascista. Anno XVI dell'EF 1937-1938

Di fratto, l'erogazione dei sussidi di disoccupazione previsti dalla previdenza assicurativa (che erano più regolamentati e meno discrezionali dell'assistenza) fu ristretta, e l'assistenza era applicata più ampiamente. L'assistenza era gestita dall'Ente Opere Assistenziali (e poi dall'ECA) i cui uffici mantenevano liste di cittadini disoccupati. [19] I comitati locali, dove sedevano i rappresentati del partito, autorizzavano e gestivano l'assistenza e monitoravano gli assistiti. "I benefici c'erano, ma palesemente poteva goderne soltanto chi si conformava alle regole dettate dal fascismo. [23]

Anche le prestazioni assicurative avevano spazio per interventi discrezionali nelle pieghe dell'amministrazione. Per esempio, l'assegnazione di pensioni di invalidità non era strettamente regolamentata, ma dipendeva in buona misura dalla discrezionalità dei funzionari dell'INFPS (il cui personale era ampiamente controllato al partito) e quindi influenzabile da raccomandazioni esterne. Le pensioni di invalidità crebbero velocemente, e più nel meridione che altrove; sorpassarono quelle di vecchiaia alla fine degli anni '30, stabilendo un fenomeno destinato a durare per decenni. [23] [34]

Una più sottile gestione del consenso sociale fu la moltiplicazione delle assicurazioni sociali e la differenziazione di trattamento in base a categorie occupazionali: questa frammentazione era parte di una “oculata strategia di divide et impera”: [67] Il regime preferiva negoziare tutele e benefici con categorie occupazionali, cercando il consenso di interessi particolari, piuttosto che attraverso meccanismi generali e principi universali. [34] Per esempio, gli impiegati del settore pubblico e privato (una classe fondamentale al sostegno sociale al regime) ricevevano benefici previdenziali sensibilmente maggiori e pagavano contributi minori rispetto agli operai. Le politiche sociali creavano dunque nuove gerarchie sociali che irreggimentavano i cittadini e davano loro la chiara percezione dell'utilità pratica del sostegno al regime. [23] Questa strategia generava una frammentazione degli interessi sociali che proteggeva il regime da rivendicazioni collettive. Tale strategia era in contrasto con il valore di solidarietà sociale proclamato dal regime come fondamento delle sue politiche sociali. [2]

Stato sociale come strumento dello stato totalitario

«La giustizia sociale (…) è un valore del tutto nuovo. Essa non sostituisce, ma integra, principi già acquisiti, quali: l'unità morale, politica ed economica della Nazione, che si realizza integralmente nello Stato fascista; l'unità del complesso della produzione dal punto di vista nazionale; la potenza nazionale, obbiettivo dell'attività produttiva; la solidarietà delle classi; la subordinazione degli interessi particolari agli interessi superiori della produzione; l'efficacia e l'utilità dell'iniziativa privata; la responsabilità del datore di lavoro nella direzione interna dell'impresa e di fronte allo Stato; la partecipazione attiva del lavoratore all'impresa economica. (…) All'interpretazione puramente produttivistica del sistema corporativo la formula [della giustizia sociale] conferisce un carattere più umano»
G. Bottai , Giustizia sociale corporativa, in “Critica Fascista”, n. 20, 15 ottobre 1934, pp. 381-383.

La storiografia più recente del fascismo si concentra sullo studio approfondito delle esperienze concrete, piuttosto che sulle interpretazioni ideologiche e politiche generali. Per essa è importante studiare in dettaglio le misure sociali ed economiche, le riforme istituzionali e la diffusione delle idee nella popolazione. Questo permette di comprendere come il movimento ed il regime fascisti gestirono e canalizzarono le tensioni sociali che si accentuarono dopo la prima guerra mondiale, con la nascita della società di massa. [68]

Per raggiungere i propri fini politici, il regime estese l'intervento statale, rafforzò il controllo sociale, smantellò i diritti politici e sacralizzò i rituali della politica. [69] Organizzare e plasmare le masse erano la preoccupazione principale del regime, che a questo scopo si appropriò delle istituzioni preesistenti e moltiplicò le braccia tentacolari dello stato. [70] Esso voleva che il cittadino, partecipando nel sistema, venisse educato ad identificarsi con la comunità di massa, che lo Stato integrava organicamente. Molti videro in questa visione la capacità del fascismo di dare risposte ai conflitti politici dell'epoca, produrre una nuova civiltà ed una rinnovata grandezza nazionale. [71]

Indubbiamente, il regime produsse benefici materiali per i lavoratori tramite le politiche sociali e quelle del lavoro. Il sindacalismo fascista ne traeva orgoglio e la propaganda amplificava il messaggio e il coinvolgimento emotivo delle masse. Le conquiste ebbero però un prezzo politico ed economico per i lavoratori: la perdita di libertà sindacale, relazioni industriali rigide e autoritarie, e per molti lavoratori (a seconda dei settori e del periodo) un abbassamento dei salari reali. La dittatura usava dunque sindacati e politiche sociali per il controllo dei lavoratori e delle loro rivendicazioni. [72]

I cittadini erano irreggimentati nelle strutture corporative di un sistema dove la rappresentazione politica era sostituita da quella degli interessi. Categorie ed interessi erano gestiti dai numerosi enti in cui si era suddiviso lo stato. La complessa macchina dell'amministrazione dei benefici sociali, unitamente a quelle della repressone politica e della mobilitazione e propaganda, inquadravano la popolazione. [73] [74]

Così facendo, il sistema intendeva assorbire la dimensione individuale (i diritti, le libere scelte, le organizzazioni indipendenti, le risorse economiche) nella dimensione pubblica (lo stato totalitario identificato nella dittatura personale e nel partito unico), per produrre crescita e grandezza nazionali, la conquista ed eventualmente la preparazione alla guerra. [69]

Il fascismo presentava la propria visione totalitaria dello sviluppo socio-economico come più efficace di quella delle democrazie liberali, specie per affrontare i colpi sociali della crisi economica degli anni 1930. Tuttavia l'Italia non raggiunse i livelli di crescita simili a quelli di altri paesi democratici durante la stessa epoca, [75] e eventualmente nemmeno la loro capacità di mobilitazione sociale ed economica per la guerra. [69]

Consolidamento dello stato sociale e eredità dell'epoca fascista

Le riforme sociali fasciste vanno inquadrate in una prospettiva di lungo periodo: quella della crescita dello stato sociale avvenuta nel corso di molti decenni, stimolata dalla graduale estensione della partecipazione pubblica nella vita politica, dall'industrializzazione, da grandi crisi economiche e profonde trasformazioni sociali. Nel mondo occidentale la velocità di sviluppo dello stato sociale e la sua organizzazione hanno mostrato differenze nazionali, pur in un certo grado di similitudine generale. Le basi dello stato sociale vennero gettate tra fine dell'800 e primi del 900; esso si consolidò dopo il primo conflitto mondiale e sotto l'impulso della grave crisi del 1929. Lo stato sociale continuò a crescere fino alle prime crisi fiscali degli anni 1980. [76]

Studiando le fasi iniziali, affiora una certa evidenza che stati europei autoritari furono mediamente più precoci di stati democratici: essi rafforzarono le politiche sociali nel tentativo di prevenire la radicalizzazione dei lavoratori, che era alimentata dall'industrializzazione e dal cambiamento sociale di quell'epoca. In altri paesi, le complesse dinamiche politiche di stati democratici o minori capacità amministrative furono cause di rallentamento della crescita dello stato sociale. [77]

Gli anni 1920 e 1930 furono un'epoca di crescita dello stato sociale in molti paesi, democratici o totalitari. È questo il caso ad esempio degli Stati Uniti con le politiche del New Deal che seguirono la crisi economica del 1929 ; in Germania con la crescita dello stato sociale nazista sui fondamenti costruiti dal Governo di Bismarck alla fine dell'800; in Svezia, con lo sviluppo delle politiche sociali di ispirazione socialdemocratica; in Gran Bretagna, con l'estensione di assicurazioni universaliste. [1]

In Italia, lo studio della storia dello stato sociale mostra più una continuità che una discontinuità tra l'epoca fascista e l'epoca precedente. [47] Molti fattori hanno sospinto la lenta e complessa storia dello stato sociale, tra graduale evoluzione ed innovazioni: le direttive politiche che si sono succedute, l'azione di mediazione e stabilizzazione dell'amministrazione pubblica, le crescenti domande sociali e le crisi economiche. In una prospettiva di lungo periodo, le riforme fasciste rappresentarono dunque la fase di consolidamento nella più lunga evoluzione dello stato sociale italiano. Il regime promosse con le sue politiche sociali la crescita del ruolo dello stato nell'economia e nella società. Un complesso intreccio di cause nazionali e globali contribuirono a dare impulso a questo processo, incluso le conseguenze delle politiche economiche nazionali e la grande depressione del 1929-1935. [78]

Sebbene fattori nazionali ed economici furono le cause principali delle riforme sociali italiane dell'epoca, queste non furono intraprese in isolamento. Negli anni 1920-1930 in Italia si studiavano attentamente le analoghe riforme sociali di altri paesi. L'Italia partecipava attivamente ai lavori e all'adozione di standard dell' Organizzazione Internazionale del Lavoro , in cui godeva rispetto (vi riceveva anche critiche e proteste per la partecipazione dei sindacati fascisti e la trasformazione autoritaria del regime - la partecipazione si interruppe nel 1937 quando l'Italia uscì della Lega delle Nazioni ). [79] Di converso, le riforme italiane dell'epoca e più in generale il modello corporativo fascista (in cui propaganda e realtà spesso divergevano) ricevettero molta attenzione internazionale negli anni 1930. [80]

Facendo un bilancio storico in Italia, le riforme del periodo rafforzarono il sistema dello stato sociale nel suo insieme, estendendo le tutele e l'apparato pubblico per operarle. Esse ne consolidarono anche il carattere fondamentalmente occupazionale (cioè il fatto che le tutele non erano legate al riconoscimento di diritti universali, ma alle attività lavorative); la sua frammentazione in numerose categorie ; e la diffusione di pratiche clientelari. Istituzioni e tendenze dello stato sociale italiano, nate in epoca liberale e consolidate in epoca fascista, ne influenzarono gli sviluppi per i decenni a venire. [23] [33] Il carattere occupazionale e particolaristico, e la relazione clientelare tra stato sociale e politica perdurarono anche nel dopoguerra, quando le tutele e le risorse si ampliarono marcatamente. Questi fattori storici e sociali sono all'origine di importanti differenze tra le tutele sociali italiane e quelle di altri paesi europei: tra di esse, lo sbilanciamento delle tutele verso la vecchiaia piuttosto che verso i giovani; e le limitazioni nelle tutele universali. [2] [81]

Note

 1. ^ a b c d e f g h Conti e Silei .
 2. ^ a b c d Ferrera et al. .
 3. ^ Felice , pp. 80-114 .
 4. ^ a b c d e f Taroni .
 5. ^ Felice , pp. 138-140 .
 6. ^ Ferrera et al. , p. 31 .
 7. ^ Ferrera et al. , p. 38 .
 8. ^ Ferrera et al. , p. 32 .
 9. ^ Zamagni .
 10. ^ Ferrera et al , p. 186 .
 11. ^ a b Bertini F., Il fascismo dalle assicurazioni per i lavoratori allo stato sociale . In Palla , 2001, pp.189-193
 12. ^ a b Bertini F., I l fascismo dalle assicurazioni per i lavoratori allo stato sociale . In Palla , 2001, pp. 213-242
 13. ^ Bertini F., Il fascismo dalle assicurazioni per i lavoratori allo stato sociale . In Palla , 2001, pp.201-207
 14. ^ Bertini F., Il fascismo dalle assicurazioni per i lavoratori allo stato sociale . In Palla , 2001, pp. 244-268
 15. ^ a b Vinci .
 16. ^ Storia dell´INAIL dalle origini ad oggi. La seconda guerra mondiale , su inail.it , INAIL.
 17. ^ a b Ferrera et al. , pp. 40-45 .
 18. ^ a b Ferrera et al. , p. 45 .
 19. ^ a b c d e f g h Ferrera et al. , pp. 51-57 .
 20. ^ Dunnage .
 21. ^ Lynch , pp. 91-92 .
 22. ^ Quine , pp. 125-126 .
 23. ^ a b c d e f g h i Corner .
 24. ^ a b Preti , pp. 124-134 .
 25. ^ Ferrera et al. , p. 53 .
 26. ^ Villani , p. 201 .
 27. ^ Quine , pp. 202-229 .
 28. ^ a b Dogliani , pp. 109-111 .
 29. ^ a b Silato .
 30. ^ Quine , pp. 96-100 .
 31. ^ Bertini F., Il fascismo dalle assicurazioni per i lavoratori allo stato sociale . In Palla , 2001, p. 211
 32. ^ Ministero della Giustizia, I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia. , Dipartimento per gli Affari di Giustizia Biblioteca Centrale Giuridica, Roma., 2013.
 33. ^ a b c Dogliani .
 34. ^ a b c d e Giorgi 2012 .
 35. ^ Palla, M., Lo stato-partito . In Palla , 2001, pp. 24-25
 36. ^ Gentile , p. 23 .
 37. ^ a b Sylos Labini .
 38. ^ Toniolo G., An overview of Italy's economic growth . In Toniolo , 2013
 39. ^ Baffigi et al. , pp. 20-21 .
 40. ^ a b Felice , pp. 68-69 .
 41. ^ Brandolini A. & Vecchi G., Standards of Living. In Toniolo , 2013.
 42. ^ Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato. Servizio Studi Dipartimentale., La spesa dello stato dall'unità d'Italia. Anni 1862-2009. , Gennaio 2011.
 43. ^ a b c Quine , pp. 113-129 .
 44. ^ dati Ministero del Tesoro, Il bilancio dello stato Italiano dal 1862 al 1967 - volume IV allegati statistici - le spese, Roma 1969. Riportati in La storia della sanità pubblica dall'unità d'Italia ai giorni nostri . Tesi di Laurea di Vincenti Davide, 2016. LUISS (accessed 12.1.20)
 45. ^ Preti , p. 136 .
 46. ^ Quine , pp. 96-128 .
 47. ^ a b Melis 1988 , pp. 245-250 .
 48. ^ Cassese , pp. 35-36 .
 49. ^ Melis, 1988 , pp. 263-264 .
 50. ^ a b c d Melis 1989 , pp. 245-250 .
 51. ^ a b Felice , p. 196 .
 52. ^ Melis 2018 .
 53. ^ Ferrera, Maurizio e Maino, Franca, Welfare state: origine, evoluzione prospettive , in Il Politico , n. 3, Università di Pavia, 2011, pp. 286-306.
 54. ^ Alberti 2013 .
 55. ^ Harold, J. and O'Rourke, KH, Italy and the first age of Globalization, 1861-1940 , in Toniolo , p. 63
 56. ^ Quine , p. 127 .
 57. ^ a b c Preti , pp. 136-151 .
 58. ^ Pollard , p. 83 .
 59. ^ Quine , pp. 229-249.
 60. ^ ISTAT, Anni 1887-2011. La mortalità dei bambini ieri e oggi In Italia. ( PDF ), Statistiche/Focus.
 61. ^ Griffin, R., Review: Italy's Social Revolution. Charity and Welfare from Liberalism to Fascism , in Soc Hist Med , n. 17, 2004, pp. 147-149.
 62. ^ Gentile , pp. 151-153 .
 63. ^ Giorgi 2014 .
 64. ^ Villani .
 65. ^ Palla, M., Lo stato-partito , p. 23 .
 66. ^ Aquarone , p. 286 .
 67. ^ Ferrera et al. , p. 53
 68. ^ Gentile , pp. 33-34 .
 69. ^ a b c Paxton .
 70. ^ Gentile , p. 96 .
 71. ^ Gentile , pp. 146-154 .
 72. ^ Aquarone , pp. 249-273 .
 73. ^ Palla, M., Lo stato-partito . In Palla , 2001, pp. 6-10
 74. ^ Aquarone , p. 261 .
 75. ^ Malanima, P. e Zamagni, V., 150 years of the Italian economy, 1861–2010 , in Journal of Modern Italian Studies, 15(1), 1-20. , 2010.
 76. ^ Vogliotti, Silvia e Vattai, Silvia, Welfare State. Modelli di welfare state in Europa , Istituto Promozione Lavoratori. Bolzano, 2014.
 77. ^ Pierson .
 78. ^ Felice , pp. 180-196.
 79. ^ Maul , pp. 92-95 .
 80. ^ Pasetti, M, The Fascist Labour Charter and its transnational spread, in Pinto , pp. 60-77.
 81. ^ Lynch , pp. 12-14 .

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni

Fascismo Portale Fascismo : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di fascismo