Provincia (Italia)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă căutați lista provinciilor, consultați Provinciile Italiei .
Coroana pentru titlul de provincie.

Provincia, în Italia , este o autoritate locală teren de vast domeniu al cărui teritoriu este prin extensie mai mică decât cea a regiunii din care face parte, și este mai mare decât cea a municipalităților care sunt incluse în circumscripția sa.

Disciplina provinciilor este cuprinsă în Titlul V din partea II a Constituției [1] și în sursele primare și secundare care pun în aplicare dispoziția constituțională. Toate provinciile, cu excepția celor autonome din Trento și Bolzano, care se bucură de o autonomie specială , și Valle d'Aosta, unde funcțiile provinciale sunt îndeplinite de regiune, fac parte din UPI, Uniunea Provinciilor din Italia , o asociație la care se alătură și orașele metropolitane .

Multe provincii plasează pe stema lor o coroană formată dintr-o bijuterie cu cerc auriu , cu încrețituri netede la margini și care încadrează două ramuri naturale, una de dafin și una de stejar, ieșind decupate din coroană și căzând spre exterior. Cu toate acestea, acest obicei nu este obligatoriu, fiind înlocuit în mai multe cazuri de coroane domnești [2] sau de draperii surmontate de coroane cu turele [3] sau complet absente. [4]

Istorie

Placă comemorativă a congresului provinciilor italiene din 1898 la Palatul Regal din Torino .

Evoluția instituțională

Dacă multe state de preunificare au cunoscut deja institutul provincial, provinciile de astăzi găsesc temei legislativ în legislația în vigoare în Regatul Sardiniei . În legea provincială a statului Savoia, anterior fusese definit prin decretul Rattazzi , că modelul francez stabilise organizarea teritoriului în provincii, districte , districte și municipalități . Provincia s-a născut astfel ca un organism local cu o reprezentare electivă proprie și o administrație autonomă: un colegiu deliberativ de cinci ani, Consiliul provincial și un organism executiv-administrativ anual, Deputația provincială , aleasă de Consiliu, dar prezidată și convocată de guvernator, apoi prefect , nominalizat de director. Consilierii au fost reînnoiți cu o cincime în fiecare an prin tragere la sorți. Primele alegeri provinciale au fost sărbătorite la 15 ianuarie 1860 . [5]

Mai târziu, pentru a continua reorganizarea statului nou-născut, legea Lanza a anulat legislația administrativă habsburgică care fusese menținută în viață în Toscana până atunci datorită caracteristicilor sale avansate. Legea Lanza a fost apoi extinsă în Veneto în 1867 și în Lazio în 1870 . Prin această lege, Deputația a adoptat o reînnoire pentru jumătate în fiecare an, oferind mai multă stabilitate funcției de deputat provincial. [6]

În 1889 , odată cu primul text consolidat al autorităților locale , principiul electiv a fost introdus în numirea anuală a președintelui deputației provinciale , separând figura de cea a prefectului . În plus, votul administrativ prin recensământ a fost extins pentru a include clasa de mijloc . [7] În 1894 , pentru a oferi o stabilitate mai mare, durata Consiliului a fost mărită la șase ani, cu reînnoirea cu trei ani a jumătății directorilor aleasă prin tragere la sorți. Deputația, pe de altă parte, a fost reînnoită în totalitate la fiecare trei ani, iar la acel moment funcția de președinte era coordonată. [8] O extindere suplimentară a birourilor executive a fost deliberată în 1904 , făcând ca mandatul deputației să devină de patru ani, în timp ce Consiliul a ales o reînnoire de doi ani pentru terți. [9]

Giovanni Giolitti a adus democrația la alegerile provinciale.

O nouă modernizare a instituției provinciei a fost realizată de guvernul Giolitti care, cu legea sa privind votul universal , a decis ca și Consiliul să fie ales în totalitate la fiecare patru ani de atunci și, mai presus de toate, acel vot universal, deja prevăzut în alegerile politice, au fost extinse la alegeri administrative. Electoratul activ a fost acordat tuturor cetățenilor bărbați de peste treizeci de ani, în timp ce condițiile de avere, educație și serviciu militar au rămas pentru cei de 21 de ani. Pentru a încorpora aceste schimbări istorice, au avut loc alegeri administrative generale pentru 1914 , în timp ce textul consolidat din 1915 a adunat într-un singur document o evoluție de treizeci de ani care văzuse sistemul administrativ italian să se desprindă de schema franceză napoleoniană pentru a asigura o mai mare democrație. . Configurarea instituției provinciale a fost astfel reglementată în organele sale constitutive, în sarcinile sale, în veniturile și cheltuielile care i-au fost atribuite. [10]

Regimul fascist , cu tendința sa centralizatoare și antidemocratică, a abolit criteriul electiv în formarea organelor provinciale. La început, când Mussolini guvernează încă în coaliție cu forțele liberale și populare , milițiile echipei au amenințat componentele administrațiilor socialiste provocând demisia lor. În provinciile în care guvernul nu se aștepta la victoria unei coaliții de centru-dreapta și, după triumful fascist la alegerile politice din 1924 , în toată Italia datorită adoptării legilor foarte fasciste , prefecții au oferit diverse pretexte pentru a instala permanent comisiile regale extraordinare conduc provinciile, pe care sistemul juridic anterior le considera a fi în întregime tranzitorii. Apoi, în 1929 , rândul autoritar în gestionarea provinciilor a fost de asemenea explicitat prin lege, iar Consiliul a fost înlocuit de un rectorat nominalizat de prefect format din 4, 6 sau 8 membri, în timp ce un decan nominalizat prin direcție a centralizat puterile Deputației și ale președintelui acesteia. [11] Cu toate acestea, a fost înființată o diarhie, cea dintre director și prefect, de pericolul de care Mussolini însuși a devenit curând conștient. Cu toate acestea, dictatorul nu a putut să o prevadă decât în Republica Socială Italiană , în provinciile căreia prefectul a devenit șeful provinciei , asumându-și supremația totală asupra tuturor celorlalte birouri locale. [12]

Provinciile au fost reconstituite încet într-un sens democratic, în timp ce războiul era încă în desfășurare: în aprilie 1944 guvernul a decretat, evident doar pentru teritoriile eliberate, restabilirea deputațiilor și a președintelui relativ, încredințând numirea prefectului . [13] Deputațiile erau formate din 6 membri, atât ca urmare a ultimei prevederi care a precedat schimbarea autoritară , cât și pentru că erau atât de multe partide membre ale CLN încât toți trebuiau să fie reprezentați. [14] Acest regim provizoriu, în care și deputațiile se bucurau de puterile consiliului, a fost apoi prelungit cu șapte ani buni până la încheierea dezbaterii privind activarea instituției regionale .

Reapariția consiliilor provinciale , susținută pentru prima dată de votul femeilor [15], a fost rezultatul legii din 8 martie 1951, n. 122 , care stabilea numărul maxim de consilieri provinciali la 45 și la 8 cel al membrilor guvernului provincial , forum care a înlocuit Deputația ca organ executiv. Cu o inovație în ceea ce privește trecutul pre-fascist, președintele provinciei , ales de Consiliu dintre membrii săi, a fost plasat în fruntea Consiliului și a Executivului. [16] În această primă fază, sistemul electoral a fost un mecanism mixt cu prevalență majoritară , dar în 1960 a fost introdus sufragiul proporțional pur pentru provincii, precum și pentru toate celelalte niveluri instituționale. Mandatul administrațiilor provinciale a fost inițial stabilit în patru ani, dar diferite decrete au făcut acest termen foarte neregulat până la trecerea la un mandat de cinci ani, tot aici pentru a se armoniza cu restul peisajului politic. [17]

Cu toate acestea, crearea regiunilor autonome a introdus pentru prima dată o dizarmonie între organismele provinciale prezente pe teritoriu. În Sicilia statutul special din 1946 cu art. 15 au suprimat provinciile. Parlamentul regional a decis să lase provinciile sub autoritatea guvernului insulei, care a desemnat președinții și membrii consiliilor provinciale, în timp ce abia în 1964 s- a născut „provinciile regionale”, în calitate de consorții de municipalități, care au fost de acord la renașterea consiliilor provinciale, cu alegeri de gradul doi.

În Trentino-Alto Adige , reconstituirea consiliilor pe bază proporțională a avut loc încă de la sfârșitul anului 1948 , deoarece acordul cu Austria prevedea că aceștia acționează și ca consilii regionale, grupându-se în sesiune comună. În cele din urmă, în Valle d'Aosta , administrația regională și-a îndeplinit sarcinile provinciale, în special prin intermediul consiliului ales la sfârșitul anului 1949 . [18]

După decenii de inacțiune, prima intervenție legislativă importantă pentru reformarea autorităților locale a fost făcută prin legea nr. 142/1990, cu care municipalitățile și provinciile au fost autorizate să adopte propriile lor statut și să stabilească reglementări privind regulile fundamentale de organizare a organismului, organizarea oficiilor și a companiilor participante, formele de participare populară, descentralizarea, accesul cetățenilor la informații și măsuri administrative. Legea a început să-și facă griji cu privire la problema guvernabilității, introducând neîncredere constructivă pentru a proteja juntele din funcție. În cele din urmă, legislația a prefigurat o nouă instituție pentru zonele urbane mai dense, orașul metropolitan , care a rămas totuși o teorie pură, din moment ce legile necesare implementării regionale nu au fost adoptate. [19]

Adevărata schimbare istorică a fost însă rezultatul legii din 25 martie 1993, n. 81 , care a stabilit alegerea directă prin vot universal a președinților provinciilor, căreia i s-a încredințat puterea de a numi guvernul provincial compus acum din evaluatori din afara Consiliului, pentru care s-a recreat figura separată a președintelui său. A fost posibil să se numească un consilier ca evaluator, dar acesta și-a pierdut imediat locul la acceptarea funcției superioare. Durata administrațiilor a fost redusă la patru ani, după modelul SUA , nu mai mult de două mandate consecutive prezidențiale, în timp ce legea electorală a fost modificată cu un premiu majoritar pentru a garanta coaliția câștigătoare. [20] Sicilia, care în august 1992 aprobase alegerea directă a primarilor, a aplicat provinciilor sale modelul său particular de prezidențialism pur, cu un prag simplu pentru Consiliu. [21] Abia în 1997 s- a adaptat la modelul național.

Evoluția ulterioară a normelor administrative a fost rezumată în noua lege consolidată privind organizarea autorităților locale (TUEL) , emisă cu decretul legislativ nr. 267 din 2000 , care a adus durata mandatelor elective înapoi la cinci ani. [22]

Harta Italiei cu provinciile

Al doilea deceniu al secolului XXI a adus o dezbatere amplă asupra rolului și gestionării provinciilor. Guvernul Monti a recunoscut presiunile comunitare asupra economiilor bugetare și decretul-lege din 6 decembrie 2011 , nr. 201, care prevedea în regiunile cu statut obișnuit deposedarea puterilor provinciilor și numirea organelor acestora de către administratorii municipali, desființând consiliile. Prevederea a dus la amânarea numirilor electorale din 2012 și 2013 , oferind președinților ieșiți mandatul de comisar . Inițiativele naționale au fost acceptate în Sicilia după victoria Rosario Crocetta , care, cu o dispoziție mai radicală, a demis toate autoritățile provinciale începând cu 30 iunie 2013, înlocuindu-le cu comisari numiți de el însuși, dar au fost opriți la Roma de către Curtea Constituțională care la 3 iulie, el a anulat reforma Monti, considerând-o neconstituțională din cauza utilizării unui decret pentru reformarea unui organism garantat constituțional, cum ar fi provincia. Reacția noului centru - guvernele de stânga s- a concretizat, așadar, la 3 aprilie 2014 , cu aprobarea legii propuse de ministrul Graziano Delrio , care a confirmat transformarea provinciilor în organe administrative de nivel doi și transformarea a zece dintre ele în orașele metropolitane . Noua legislație a anulat, de asemenea, alegerile programate pentru 2014 , înlocuindu-le cu consultări de sufragiu limitate desfășurate în toamnă și a abolit consiliile prin redistribuirea împuternicirilor către consilierii provinciali reduse în număr. [23]

Implementarea reformei a fost amânată la începutul anului 2015 pentru realitățile metropolitane, în fruntea căreia primarul capitalei a fost plasat în principiu și prin lege și a fost implementat într-o formă modificată de Friuli-Venezia Giulia , în timp ce Parlamentul sicilian Dezbaterea a suferit o oprire bruscă, forțând prelungiri continue sau numiri de noi comisari, menținând în același timp instituțiile în viață și garantând personalul relativ al clerului. [24] În ceea ce privește Sardinia , [25] în urma rezultatului referendumurilor din 2012 , s-a încercat inițierea unui proces de reorganizare administrativă, dar rezoluția Consiliului regional din 24 mai 2012 a fost respinsă, [26] în timp ce ulterior 27 februarie 2013 a condus doar la comisarul celor patru noi provincii, începând cu 30 iunie 2013 . [27] Administrația regională a anulat apoi alegerile provinciale programate pentru 2015 , asigurând o conducere a comisarului până la sfârșitul anului. [28] În Sicilia, eliminarea provinciilor și înlocuirea acestora cu șase consorții municipale gratuite și cele trei orașe metropolitane Palermo, Catania și Messina, care mențin teritoriul și funcțiile, sunt aprobate numai cu legea regională nr. 15 din 4 august 2015 din vechile provincii regionale, în timp ce comisarii din noiembrie 2015 sunt prelungiți până în iunie 2016 [29] .

Evoluția teritorială

An 1861 1866 1870 1923 1924 1927 1934 1935 1941 1944
Număr
provincii
59 68 69 75 76 nouăzeci și doi 93 94 95 94
An 1945 1947 1954 1968 1970 1974 1995 2005 2009 2016
Număr
provincii
93 91 nouăzeci și doi 93 94 95 103 107 110 107


Provinciile statelor de preunificare
Cele 17 provincii ale Regatului Sardiniei , după achiziția Lombardiei (1859)
Cele 17 provincii ale Regatului Lombard-Veneto , înainte de achiziția Sardiniei a Lombardiei
Cele 7 compartimente, plus un cartier special (Livorno și Elba), al Marelui Ducat al Toscanei în jurul anului 1850
Cele 20 de legații ale statului papal , grupate în 4 delegații și 1 district, în jurul anului 1850
Cele 22 de provincii ale Regatului celor Două Sicilii

Provinciile Regatului Italiei, 69 la număr în cei cincizeci de ani dintre capturarea Romei și victoria italiană în Primul Război Mondial

La proclamarea Regatului Italiei în 1861 , provinciile statului aveau doar 59 de ani, iar teritoriul național nu includea Veneto- ul de astăzi cu partea de est a Mantovei , Friuli-Veneția Giulia și Trentino-Alto Adige, care încă făceau parte din Imperiul Habsburgic și nici Lazio care rămăseseră în statul papal . Multe provincii au fost înființate sau reformate de către administrațiile de tranziție pro-arabe, altele au trecut direct de la guvernele de preunificare la noul stat, existând astfel praeter legem : toate capitalele, cu singura excepție specială din Porto Maurizio , au fost ridicate la acest rang timp de decenii, dacă nu cu secole înainte de unificarea națională. [30] În Lombardia , decretul Rattazzi a rectificat o subdiviziune provincială care își avea rădăcinile în Evul Mediu , [31] în Emilia , dictatorul Carlo Farini a emis decretele nr. 79 și n. 81 care a redus împărțirea teritoriului și a standardizat puterile provinciilor. În Toscana ordinul granducal a trecut așa cum se află sub noul regim [32], iar în sudul Italiei generalul Garibaldi s-a limitat la înlocuirea autorităților borbone, [33] lăsând intacte cele 22 de provincii ale regatului anterior. Provincia Benevento a fost creată de la zero doar în sudul continental.

În primul deceniu al Regatului s-a stabilit configurarea provinciilor. În 1865 capitala provinciei Noto a fost readusă la Siracuza, transformând-o în provincia modernă Siracuza , [34] în timp ce granița dintre provinciile Modena și Massa-Carrara a fost rectificată în zona Garfagnana . În 1866 , în urma celui de-al treilea război de independență , au fost anexate teritoriile Veneto-ului din vremea respectivă, aparținând anterior Imperiului austriac , cu încorporarea celor nouă provincii habsburgice anterioare și neschimbate Belluno , Padova , Rovigo , Treviso , Veneția. , Verona , Vicenza , Udine și Mantua [35], aceasta din urmă fiind restaurată în interiorul granițelor sale istorice în 1868 . [36] În cele din urmă, în 1870 , în urma anexării viitoarei capitale, s-a înființat provincia Roma , aducând numărul total de provincii din Regat la 69. [37] Subdiviziunea teritorială astfel stabilizată a durat o jumătate de secol.

Victoria din primul război mondial și apariția fascismului au dus la noi evoluții ale geografiei administrative italiene. Imediat după marșul asupra Romei , duce a impus reorganizarea teritoriilor anexate pe care liberalii le menținuseră conform vechii legislații habsburgice : în ianuarie 1923 noile provincii Pola [38] , Trieste [39] și di Zara [40] și Trento . [41] În același timp, și vechiul teritoriu național a început să fie reproiectat: [42] mai întâi provincia Forlì , țara natală a lui Mussolini , a fost extinsă în detrimentul celei din Florența [43] , apoi căutarea unui prestigiu mai mare pentru că capitala a mutat zona Rieti din provincia Perugia în cea a Romei [44] , prin urmare, necesități de modernitate legate de construcția de noi drumuri sfătuite să suprime districtul Bobbio prin modificarea frontierei dintre provincia Pavia și cele din Piacenza și din Genova în favoarea acesteia din urmă [45] , în timp ce instituția noilor provincii Taranto [46] și La Spezia era în conformitate cu proiectele de expansiune maritimă ale Duce . [47] Garfagnana s-a mutat în provincia Lucca, detașând-o de cea din Massa , [48] ​​în timp ce s-au făcut și modificări lexicale: provincia Porto Maurizio a fost redenumită provincia Imperia . [49] În anul următor, apoi, în 1924 , după semnarea Tratatului de la Roma cu Iugoslavia , a fost înființată Provincia Rijeka , [50] aducând numărul provinciilor la 76. 1925 a marcat în schimb, întotdeauna în conformitate cu prevederile maritime vocația regimului, transformarea provinciei Livorno , până atunci limitată doar la capitală și la Elba , care a fost revoluționată prin anexarea Capraia genoveză și mai presus de toate un teritoriu mare detașat de provincia Pisa , la rândul său parțial compensat cu unele municipalități luate din Florența . [51]

Provinciile Italiei, când teritoriul național a atins extinderea maximă în 1942.

După ce a devenit regim, fascismul a procedat la o reorganizare mai radicală a granițelor provinciale, începând de la decizia de abolire a districtelor . Dacă multe sub-capitale erau reduse la simple municipalități, cele mai populate erau, dimpotrivă, ridicate la rangul de capitale cu drepturi depline. În 1927 a fost deci emis un decret pentru înființarea a 17 noi provincii: Aosta , Bolzano , Brindisi , Castrogiovanni , Frosinone , Gorizia , Matera , Nuoro , Pescara , Pistoia , Ragusa , Rieti , Savona , Terni , Varese , Vercelli și Viterbo . Semnificativ al schimbării cadrului politic a fost cazul Goriziei : dacă cu patru ani înainte, sub un regim democratic, orașul iulian fusese degradat de tânărul guvern Mussolini pentru a împiedica formarea unei administrații locale conduse de slavi , acum noul cadru autoritar. a permis, și într-adevăr necesar, restaurarea capitalei Isonzo pentru a facilita un control mai detaliat al teritoriului într-o zonă cu o puternică componentă etnică nelatină, așa cum sa întâmplat și în Bolzano . Același decret a fost caracterizat de faptul că este singurul din istoria Italiei în care legiuitorul a procedat voluntar la suprimarea unei provincii: era provincia Terra di Lavoro , cea mai mare din regat: era împărțită între cei care se învecinează cu un avantaj deosebit al provinciei Napoli , întotdeauna în respectarea favorizării exprimate de Duce pentru capitalele portuare. [52]

Decretul din 1927 a fost declarat explicit perfectibil în așteptarea rezultatelor recensământului ulterior. [53] În realitate, în afară de schimbările aproape imediate pur lexicale ale lui Girgenti redenumite Agrigento și ale lui Castrogiovanni redenumite Enna și unele ajustări secundare ale frontierei, [54] prima integrare reală a avut loc abia în 1934 odată cu fundația propagandistică a provinciei Littoria pe terenurile pontine nou recuperate, în timp ce cerințele statistice anunțate au fost aplicate abia în 1935 odată cu detașarea provinciei Asti de cea din Alessandria . [55] Doar alte redenumiri au urmat în 1938 , când Massa e Carrara a fost numită Apuania [56] și, câteva luni mai târziu, Aquila degli Abruzzi a devenit L'Aquila . [57]

Al Doilea Război Mondial a adus teritoriul administrativ italian la extinderea sa maximă. Atacul asupra Iugoslaviei din 1941 , cu consecința dezmembrării țării, a condus la înființarea în partea centrală a Sloveniei a provinciei Ljubljana [58], aducând provinciile regimului la un total de 95. De asemenea, fascismul deja a schițat noi entități în teritoriile coloniale și în cele tocmai cucerite, dar proiectul nu a ajuns niciodată la finalizarea sa definitivă din cauza lipsei extinderii dreptului administrativ metropolitan în acele zone, și anume Libia, care în 1939 fusese împărțită în patru comisariatele provinciale și Dalmația care în 1941 fusese inclus într-un guvernat cuprinzând trei provincii, inclusiv cea preexistentă din Zadar . [59]

Soldații iugoslavi la Trieste în 1945.

Armistițiul din Cassibile a inversat tendința spre creșterea numărului de provincii, deoarece granița de est a suferit din ce în ce mai multă presiune din partea armatelor partizane ale lui Tito . Intențiile comandantului iugoslav erau în mod explicit revoluționare și vizau anularea imediată a fiecărei instituții italiene, inclusiv a autorităților locale, fără a aștepta acte de drept internațional . Primul care a căzut, la 31 octombrie 1944 , a fost Zara , care a fost transformată în doar două zile într-o administrație croată și sovietică . [60] Cu toate acestea, mult mai largă a fost invazia imediat după sfârșitul războiului din mai 1945 , când Veneția Giulia luată de titoiți a fost desființată de toată autoritatea italiană și supusă unor consilii populare nou aleși ale căror zone geografice au urmărit mai degrabă vechiul Austro -Subdiviziune ungurească . [61] Încheierea conflictului în 1945 a dus la schimbarea denumirii a două provincii, cea a Littoriei care a devenit latină , și la scurt timp după cea a Apuaniei care a redevenit Massa-Carrara, stabilindu-și capitala în Massa , [62] în timp ce a fost înființată noua provincie Caserta , care a moștenit doar parțial teritoriul provinciei Terra di Lavoro sacrificată de regim. [63] Odată cu Tratatul de pace de la Paris din 10 februarie 1947 , a fost ratificată pierderea provinciilor Pola, Fiume și Zara, precum și o mare parte a teritoriului celor din Gorizia și Trieste, în timp ce nucleul central al acesta din urmă a fost desprins din Italia și transformat în Teritoriul Liber din Trieste supus guvernului militar aliat . În acel moment, zona Monfalcone , care fusese orfană de capitala provinciei, a fost agregată la provincia Gorizia din ordinul prefectului. Pe partea franceză, provincia Cuneo a pierdut un municipiu. Noua Italia republicană a căzut astfel la un total de 91 de provincii. În 1948 , odată cu crearea regiunii Trentino-Alto Adige , granița dintre provinciile Bolzano și Trento a fost redefinită în favoarea celor dintâi. [64]

În primii douăzeci de ani ai Republicii Italiene , geografia provincială a rămas neschimbată, cu excepția, după Memorandumul de la Londra din 1954 , reintegrarea pe teritoriul național a ceea ce a rămas din provincia Trieste . Prima noutate a venit abia în 1968 , când a fost înființată provincia Pordenone , care a fost urmată în 1970 de provincia Isernia și în 1974 de provincia Oristano .

Creșterea a devenit mai substanțială în 1992 când, ca parte a încercărilor de a reacționa la acuzațiile de imobilitate politică din acea perioadă, Parlamentul a votat pentru crearea a opt noi provincii: Biella , Crotone , Lecco , Lodi , Prato , Rimini , Verbano -Cusio -Ossola și Vibo Valentia . În același timp, Forlì a fost redenumit Forlì-Cesena . Noile administrații, însă, au fost activate în mod concret abia în 1995 , în urma numirii electorale regulate.

Nel 2001 la regione a statuto speciale della Sardegna istituì quattro province poi divenute operative nel 2005 , Olbia-Tempio , Ogliastra , Medio Campidano e Carbonia-Iglesias , contestualmente ridefinendo i confini delle province esistenti: per la prima volta nella storia d'Italia venivano create province tramite legge regionale , dando luogo a un non facile coordinamento con la legislazione nazionale che non le riconosceva. Nel frattempo, nel 2004 , il Parlamento istituì le 3 province di Monza e Brianza , di Fermo e di Barletta-Andria-Trani , che divennero poi operative nel 2009 portando il numero complessivo delle province geografiche a 110.

Nel 2016 la Sardegna è riuscita dopo quattro anni a dare applicazione agli esiti del referendum del 2012 in Sardegna , che aveva decretato l'abolizione delle quattro province istituite nell'isola nel 2001. Avendo tuttavia contestualmente istituito la Città metropolitana di Cagliari aggregando, unico caso in Italia nello spirito originario dell'idea di città metropolitana generata nel 1990, solo i comuni conurbati col capoluogo e non tutta la ex provincia, i restanti comuni dell'anello esterno della provincia cagliaritana sono stati fusi con le altre province confinanti per dare vita alla provincia del Sud Sardegna . Il risultato complessivo è stato la diminuzione di tre unità delle province italiane, per la prima volta nella storia repubblicana per effettiva soppressione degli enti e non per trasformazione istituzionale o cessione a stati esteri.

Nel 2017 la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia , nell'ambito della propria riorganizzazione amministrativa, ha provveduto a sopprimere le tre province di Trieste, Gorizia e Pordenone, mentre nel corso del 2018 è stata soppressa anche l'ultima provincia di Udine. [65] Poteri e competenze intercomunali sono stati ripartiti tra la regione e 18 Unioni Territoriali Intercomunali (UTI), poi anch'esse abrogate nel 2019 e sostituite nel 2020 da 4 Enti di decentramento regionale (EDR), che ricalcano i confini delle 4 province storiche.

Descrizione

Organizzazione amministrativa

Mappa dei Presidenti delle Province italiane per partito

L'organizzazione amministrativa di una provincia è fissata dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) assieme a quello degli altri enti locali .

Ogni provincia appartiene a una regione . A capo della provincia vi è il presidente della provincia , eletto tra i Sindaci dei vari Comuni nella circoscrizione provinciale e il sindaco della Provincia [ Cos'è?! ] [ senza fonte ] uscente da un elettorato attivo composto da Sindaci e Consiglieri dei medesimi Comuni). Il Presidente della Provincia ha poteri esecutivi assieme alla giunta provinciale , organo collegiale composto da un numero variabile di assessori provinciali da lui nominati in rappresentanza delle forze politiche che lo appoggiano (equivalente del consiglio dei ministri e del capo del governo a livello statale). Il presidente risiede nella sede della provincia durante il suo operato con un mandato che dura 5 anni a meno di dimissioni o decesso.

A supervisione di tutto vi è il consiglio provinciale , organo collegiale equivalente del Parlamento a livello statale, composto da consiglieri provinciali in rappresentanza di tutte le forze politiche del territorio con funzioni di approvazione del bilancio provinciale , delle delibere e provvedimenti emessi dal presidente/giunta. Altra figura chiave a livello amministrativo, oltre agli assessori e consiglieri provinciali, è quella del segretario provinciale . Una provincia con i suoi organi di amministrazione può essere commissariata per cattiva amministrazione.

Funzioni

Anni 1990

Negli anni novanta il legislatore si era impegnato in un rilancio dell'istituto provinciale le cui funzioni erano state compresse dalla nascita delle regioni nel 1970 . Il decreto legislativo n. 112/1998 aveva trasferito alle province competenze prima spettanti allo Stato o alle regioni , in adesione al principio di sussidiarietà , fra le quali spiccavano quelle in materia di:

 • definizione e rispetto del bilancio provinciale annuale
 • protezione civile (attuazione dei piani regionali, predisposizione dei piani provinciali prima spettanti alla Prefettura );
 • scuola e istruzione (istituzione e soppressione di scuole, organizzazione della rete scolastica; edifici scolastici);
 • risparmio e rendimento energetico;
 • trasporti (molte competenze furono ereditate dalla Motorizzazione civile );
 • autoscuole (autorizzazioni, vigilanza, consorzi, esami di idoneità per gli insegnanti);
 • imprese di revisione e riparazione di autoveicoli;
 • rilascio di licenze per autotrasporto e albi provinciali degli autotrasportatori;
 • industria ;
 • lavoro e centri per l'impiego (ex uffici di collocamento di competenza del Ministero del lavoro ).

Anni 2000

In base all'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) , spettavano alla provincia le funzioni amministrative che riguardavano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

 • difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità ;
 • tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 • valorizzazione dei beni culturali;
 • viabilità e trasporti;
 • protezione della flora e della fauna , parchi e riserve naturali ;
 • caccia e pesca nelle acque interne;
 • organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 • servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 • compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado e artistica, nonché alla formazione professionale - compresa l' edilizia scolastica - attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 • raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Ulteriore specifico compito delle Province era quello della programmazione, previsto dall'art. 20 del TUEL, che si svolgeva secondo le norme dettate dalla legge regionale, mentre era la stessa Provincia a predisporre e ad adottare il piano di coordinamento che determinava gli indirizzi generali di assetto del territorio, la localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle principali vie di comunicazione, gli obiettivi ei modi di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale. Era la provincia, quindi, che aveva la funzione di accertare la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, con le previsioni contenute nel piano territoriale di coordinamento.

Anni 2010

Gli anni dieci del XXI secolo segnarono una radicale inversione di tendenza nel senso di uno svuotamento dei poteri delle province, e il trasferimento di competenze e organici alle regioni. In base alla legge 7 aprile 2014 , n. 56, rimangono funzioni delle province:

 • la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente provinciale;
 • la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché la costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale inerente;
 • la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 • la gestione dell'edilizia scolastica;
 • la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 • il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità;
 • la polizia provinciale , opera ai sensi del DL n. 78/2015 modificato e convertito in legge nº 125 del 6 agosto 2015, all'art. 5 "misure in materia di polizia provinciale". I corpi o servizi di polizia provinciale esercitano compiti di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, ambientale, edilizia, ittica-venatoria, demaniale, protezione civile. La Polizia provinciale può esercitare funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, sotto le direttive operative dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. I poliziotti provinciali, secondo i dati forniti dal Ministero degli Interni, [66] al 31 dicembre 2011 erano 2.769 unità. Si tratta di un organismo specializzato, inquadrato nel contesto normativo della polizia locale. Negli ultimi anni ha notevolmente aumentato l'attività in diversi settori e ambiti operativi, con numerosissime operazioni e indagini di polizia, contribuendo concretamente al controllo, difesa e sicurezza del territorio sotto vari aspetti, specie nelle zone più periferiche;
 • le relazioni con gli enti locali confinanti per le province poste sul confine di Stato;
 • la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata per le province montane;
 • la provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Le funzioni rimosse dalla competenza provinciale passano alle regioni, che devono tuttavia accettarle addossandosi il relativo personale ei connessi oneri di bilancio.

Assetto istituzionale

La legge n. 81 del 25 marzo 1993 aveva stabilito l'elezione popolare diretta dei presidenti delle province italiane, ricorrendo a un eventuale turno di ballottaggio qualora nessun candidato avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei consensi. La durata in carica del presidente, originariamente fissata in quattro anni, fu prolungata a cinque, e l'intero sistema normativo venne consolidato nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , il D. Lgs. n. 267 del 2000 . In qualunque caso di morte, dimissioni, sospensione, sfiducia o decadenza del presidente, si procedeva all'indizione di nuove elezioni provinciali e, nel caso di crisi politica, alla gestione provvisoria dell'ente da parte di un commissario nominato dal prefetto . Contestualmente alla scelta del presidente, si tenevano le elezioni del Consiglio Provinciale, sul principio del governo di legislatura .

I consiglieri, in numero variabile da 24 a 45 secondo l'entità della popolazione, erano eletti con un particolare sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza . L'elettore poteva tracciare sulla scheda elettorale, di colore giallo, un segno su un candidato presidente e su un candidato consigliere che lo sosteneva. Alla coalizione collegata al presidente eletto veniva comunque garantito almeno il 60% dei seggi consiliari; tenuta presente questa clausola, i seggi venivano ripartiti in maniera proporzionale con metodo D'Hondt sulla base dei voti conseguiti dalle varie coalizioni, e in seconda istanza dalle singole liste, nella circoscrizione unica provinciale. I candidati si presentavano però in collegi uninominali e, determinato il numero di seggi assegnati a ciascuna lista, venivano dichiarati eletti coloro che, all'interno della stessa, avessero ottenuto le maggiori percentuali di voto nel proprio collegio.

Riforma Delrio

Con la legge nº 56 del 7 aprile 2014 , [67] le province delle regioni ordinarie sono state trasformate in enti amministrativi di secondo livello con elezione dei propri organi a suffragio ristretto , ed è stata prevista la trasformazione di dieci province in città metropolitane . La legge in oggetto ha abolito la Giunta provinciale , redistribuendo le deleghe di governo all'interno del Consiglio provinciale, molto ridimensionato nel numero dei suoi membri, e introducendo così un'inedita forma di governo presidenziale pura, del tutto nuova alla vita politica italiana repubblicana. Un nuovo organo, l' Assemblea dei sindaci , assume il compito di deliberare il bilancio ed eventuali modifiche statutarie. Sono previste inoltre forme particolari di autonomia per le province montane , individuate con legge regionale .

In Sicilia le province sono state commissariate da due anni, in attesa di un progetto di riforma, così come accaduto con le nuove province sarde , abolite per referendum popolare. Nel 2015 vengono istituiti sei liberi consorzi comunali e le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, senza peraltro staccarsi dalla normativa nazionale e limitandosi a puri mutamenti lessicali. Solo in Sardegna la creazione della città metropolitana di Cagliari fu un atto di autentica riforma, applicando il nuovo ente alla sola conurbazione del capoluogo così come concepito dal legislatore del 1990.

Norme del tutto diverse invece regolano la vita istituzionale nelle comunità autonome di Aosta , Bolzano e Trento .

In Friuli-Venezia Giulia , a seguito di una modifica dello statuto speciale della regione, venne votata una riforma che prevedeva l'abolizione delle province man mano che sarebbero giunti a scadenza i rispettivi consigli provinciali.

Numerosità dei consigli e delle giunte

Fino all'entrata in vigore della legge Delrio, secondo gli articoli 37 e 47 del decreto legislativo n. 267/2000 [68] (Testo unico degli enti locali) modificato dall'art. 2, comma 23, della legge n. 244/2007 [69] e sottoposto alla legge n. 191/2009 [70] , la consistenza numerica dei consigli provinciali nelle regioni ordinarie era definita in base al numero di abitanti come sotto riportato.

La Sicilia e la Sardegna applicavano tali leggi solo nella misura prevista dalle rispettive normative regionali. Leggi costituzionali specifiche regolano invece le tre entità sui generis del Trentino , dell' Alto Adige e della Valle d'Aosta , che eleggono consigli di 35 membri.

Abitanti Membri Consiglio
(eletti prima del 2011 )
Membri Consiglio
(eletti nelle regioni ordinarie nel 2011 )
Assessori
(numero massimo)
Assessori
(eletti nelle regioni ordinarie nel 2011 )
più di 1.400.000 abitanti 45 36 12 9
tra 700.000 e 1.400.000 36 [71] 28 12 9
tra 300.000 e 700.000 30 [72] 24 10 8
meno di 300.000 abitanti 24 [73] 19 8 6

Con l'entrata in vigore della legge Delrio nelle regioni a statuto ordinario, gli assessori provinciali sono stati aboliti, e il consiglio provinciale si compone del Presidente della provincia e di un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero degli abitanti:

 • 16 consiglieri nelle province con più di 700.000 abitanti,
 • 12 consiglieri nelle province intermedie,
 • 10 consiglieri nelle province con meno di 300.000 abitanti.

Suddivisione amministrativa

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Province d'Italia .

Le "province" italiane a livello amministrativo sono 100 più due, di cui 76 province vere e proprie, 6 liberi consorzi comunali, 4 enti di decentramento regionale e 14 città metropolitane membri dell' UPI , cui si aggiungono 2 province autonome, mentre sono 5 le suddivisioni di livello provinciale a fini statistici.

 • Per la Valle d'Aosta le competenze provinciali vengono espletate dalla regione, per cui non esiste una separata amministrazione provinciale.
 • Le province autonome di Bolzano e Trento hanno competenze di tipo provinciale e regionale, [74] e quindi vengono usualmente trattate come vere e proprie regioni . Esse possiedono ciascuna un Consiglio provinciale eletto dai cittadini, e l'unione dei due consigli costituisce il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige . Non sono membri dell' UPI .
 • La Sardegna si è ristrutturata nel 2016 su quattro province e una città metropolitana, quest'ultima concepita nel vero spirito dell'ente, ossia includendovi solo i comuni conurbati col capoluogo. [75] . Negli ambiti delle province soppresse - ridenominate zone omogenee - è comunque garantito l'esercizio autonomo delle funzioni provinciali e l'erogazione dei relativi servizi, sia pure formalmente nell'ambito delle nuove suddivisioni provinciali, fino alla definitiva soppressione di tutte le province [76] .
 • In ottemperanza allo Statuto regionale le nove circoscrizioni provinciali della Sicilia avrebbero già dovuto essere sostituite con legge regionale n. 9/1986 da un pari numero di province regionali formate come liberi consorzi comunali . Se tale operazione fu all'epoca un esercizio puramente lessicale, tale riforma è divenuta effettivamente concreta solo nel 2013 , quando l' Assemblea regionale siciliana (il Parlamento regionale siciliano) ha deliberato lo scioglimento dei consigli provinciali e delle relative giunte , commissariando gli enti da luglio e prevedendo la nomina dei nuovi presidenti da parte dei comuni dal 2014 , termine poi spostato al 2015 , poi al 2016 e finalmente al 2018 .
 • Nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state abolite le 4 province presenti nel territorio: Gorizia , Pordenone e Trieste il 30 settembre 2017 , dopo la liquidazione avviata il 1º gennaio 2017 e Udine , liquidata nel corso del 2018. Le funzioni provinciali sono state prima trasferite in capo alla regione, ai comuni o alle UTI [77] , poi agli enti di decentramento regionale entrati in funzione il 1º luglio 2020.
 • I capoluoghi provinciali italiani sono 109 a fronte di 107 suddivisioni di livello provinciale (province, città metropolitane, liberi consorzi comunali ed enti di decentramento regionale), poiché vi è una provincia con tre capoluoghi ( Barletta-Andria-Trani ). Anche a seguito della soppressione della provincia, i comuni di Trieste , Pordenone , Gorizia e Udine mantengono comunque le prerogative connesse alla qualificazione di "capoluogo di provincia" [78] . Aosta, oltre che capoluogo regionale, è considerata nelle statistiche anche come capoluogo provinciale in quanto la regione vi svolge anche tali funzioni.
 • Sei province sono bilingui : totalmente Bolzano e Aosta , e parzialmente Trento , Trieste , Gorizia e Udine ; vi risiedono la minoranza tedesca (Bolzano e Udine), slovena (Trieste, Gorizia e Udine), ladina e friulana (Bolzano, Trento, Udine e Gorizia) e francese ad Aosta, sebbene qui vi sia effettivamente più comunemente parlata la lingua francoprovenzale . Tutte queste minoranze linguistiche sono tutelate da apposite leggi regionali e provinciali. A differenza dalle altre province italiane, vengono emesse dai comuni le carte d'identità bilingui .

Denominazione delle province

La denominazione delle province in Italia è per la maggior parte quella del capoluogo, con alcune eccezioni.

Note

 1. ^ Articoli 114 e seguenti.
 2. ^ Tale uso è tipico di province che anticamente costituivano stati indipendenti, come Lucca o Massa .
 3. ^ Tale ornamento era molto diffuso in passato in età monarchica . Esempio: Forlì-Cesena.
 4. ^ è il caso di Bolzano
 5. ^ Decreto Rattazzi , su web.tiscali.it . URL consultato il 12 ottobre 2014 (archiviato dall' url originale il 17 ottobre 2014) .
 6. ^ Legge Lanza
 7. ^ Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1888 , su augusto.digitpa.gov.it . URL consultato il 12 ottobre 2014 ( archiviato il 12 ottobre 2014) .
 8. ^ Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1894 , su augusto.digitpa.gov.it . URL consultato il 12 ottobre 2014 ( archiviato il 12 ottobre 2014) .
 9. ^ Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1904 , su augusto.digitpa.gov.it . URL consultato il 17 febbraio 2015 ( archiviato il 17 marzo 2014) .
 10. ^ Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1913 , su augusto.digitpa.gov.it . URL consultato il 12 ottobre 2014 (archiviato dall' url originale il 19 marzo 2014) .
 11. ^ Copia archiviata , su augusto.digitpa.gov.it . URL consultato il 13 ottobre 2014 (archiviato dall' url originale il 12 ottobre 2014) .
 12. ^ vedi , su books.google.it . URL consultato il 27 dicembre 2014 ( archiviato il 27 dicembre 2014) .
 13. ^ RDL 4 aprile 1944 n. 111 su Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 aprile , su augusto.digitpa.gov.it . URL consultato il 28 ottobre 2014 ( archiviato il 28 ottobre 2014) .
 14. ^ Ossia la DC , il PSI , il PCI , il PLI , gli azionisti ei demolaburisti .
 15. ^ Frutto del decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1º febbraio 1945 che valeva per tutti i livelli istituzionali.
 16. ^ Legge n. 122/1951 , su normattiva.it . URL consultato il 28 ottobre 2014 ( archiviato il 6 novembre 2014) .
 17. ^ Legge n. 962/1960 Archiviato il 27 ottobre 2014 in Internet Archive .
 18. ^ A ben guardare tuttavia, in un primo tempo la Valdaosta sembrò essere concepita più una provincia con poteri regionali, piuttosto che il contrario. Ad esempio il primo consiglio regionale fu votato in realtà secondo l'ultima legge elettorale approvata per le province nel 1923 .
 19. ^ Legge 8 giugno 1990 n. 142 Archiviato il 29 ottobre 2014 in Internet Archive .
 20. ^ *** Normattiva *** , su normattiva.it . URL consultato il 29 ottobre 2014 ( archiviato il 20 settembre 2014) .
 21. ^ Legge regionale 1º settembre 1993, n. 26. ( PDF ), su regione.sicilia.it . URL consultato il 31 ottobre 2014 ( archiviato il 24 settembre 2015) .
 22. ^ Testo unico degli enti locali , su normattiva.it . URL consultato il 4 novembre 2014 ( archiviato il 2 settembre 2014) .
 23. ^ Legge Delrio , su lagazzettadeglientilocali.it . URL consultato il 4 novembre 2014 ( archiviato il 19 luglio 2014) .
 24. ^ Abolizione province: varato il Ddl, oggi in commissione - liberautopia.it Archiviato il 2 novembre 2014 in Internet Archive .
 25. ^ Referendum Sardegna: 100% sezioni scrutinate, netta prevalenza si , su regione.sardegna.it , Regione Autonoma della Sardegna, 7 maggio 2012. URL consultato il 13 maggio 2012 ( archiviato il 22 dicembre 2014) .
 26. ^ Legge Regionale 25 maggio 2012, N. 11 , su consregsardegna.it , Consiglio Regionale della Sardegna. URL consultato l'8 giugno 2012 (archiviato dall' url originale il 20 ottobre 2012) .
 27. ^ Legge Regionale 27 febbraio 2013, N. 5 , su regione.sardegna.it , Consiglio Regionale della Sardegna. URL consultato il 30 maggio 2013 ( archiviato il 6 ottobre 2014) .
 28. ^ Legge regionale sarda n°7/2015 , su consiglio.regione.sardegna.it . URL consultato il 17 marzo 2015 (archiviato dall' url originale il 13 marzo 2015) .
 29. ^ Copia archiviata , su livesicilia.it . URL consultato il 17 novembre 2015 ( archiviato il 17 novembre 2015) .
 30. ^ Il caso di Porto Maurizio si giustifica con la contestuale cessione del suo vecchio capoluogo, ossia Nizza , alla Francia in cambio dell'appoggio alle guerre che portarono appunto all'unificazione del Paese.
 31. ^ Legge 23 ottobre 1859 n. 3702 , su web.tiscali.it . URL consultato il 12 ottobre 2014 (archiviato dall' url originale il 17 ottobre 2014) .
 32. ^ In Toscana la legge Rattazzi non arrivò mai. ( PDF ), su 150anni.it . URL consultato il 19 novembre 2014 (archiviato dall' url originale il 12 novembre 2014) .
 33. ^ Decreto 32 del dittatore Garibaldi , su eleaml.org . URL consultato il 19 novembre 2014 ( archiviato il 29 novembre 2014) .
 34. ^ Legge 20 marzo 1865 n. 2248
 35. ^ Il passaggio delle province venete all'Italia senza mutazioni territoriali comportò che esse non furono suddivise in circondari e mandamenti, ma rimasero ripartite in distretti come erano con l'Impero.
 36. ^ Legge 9 febbraio 1868, n. 4232
 37. ^ Regio Decreto 15 ottobre 1870, n. 5929
 38. ^ Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 53, art.1
 39. ^ Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 53, art. 2
 40. ^ Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 54
 41. ^ Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93
 42. ^ Si noti come, nell'età liberale, i confini provinciali rispettassero in maniera quasi assoluta quelli degli stati preunitari.
 43. ^ Regio decreto 4 marzo 1923, n. 544
 44. ^ Regio decreto 4 marzo 1923, n. 545
 45. ^ Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726
 46. ^ Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1911 .
 47. ^ Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1913 .
 48. ^ Regio decreto 9 novembre 1923, n. 2490 .
 49. ^ Regio decreto 9 novembre 1923, n. 2491 .
 50. ^ Regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 213 .
 51. ^ Regio decreto legge 15 novembre 1925, n. 2011 .
 52. ^ Regio decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1 .
 53. ^ Regio decreto legge 31 marzo 1927, n°468 .
 54. ^ Regio decreto legge 24 gennaio 1929, n°106 .
 55. ^ Regio decreto legge 1º aprile 1935, n. 297 .
 56. ^ Regio decreto legge 16 dicembre 1938, n. 1860, art.2 .
 57. ^ Regio decreto 23 novembre 1939, n. 1891 .
 58. ^ Regio decreto legge 3 maggio 1941, n. 291 .
 59. ^ Regio decreto legge 18 maggio 1941, n. 452 .
 60. ^ Cronologia istriana , su xoomer.virgilio.it . URL consultato il 7 febbraio 2015 ( archiviato il 7 febbraio 2015) .
 61. ^ La provincia di Fiume , quella di Pola tranne il capoluogo, e le metà orientali di quelle Trieste e di Gorizia , furono subito cancellate. Al loro posto vennero eletti su ordine militare slavo tre consigli popolari provinciali: uno per il Litorale sloveno nell'ambito dell'ex contea di Gorizia e Gradisca , uno per l' Istria nel fu margraviato , e uno cittadino per Fiume . La decisione, oltre a ricalcare abbastanza bene i confini etnici fra sloveni e croati, sottolineava il carattere di parentesi chiusa che la propaganda titina dava alla presenza statale italiana nella zona. La provincia di Lubiana tornò invece immediatamente a far parte in tutto e per tutto della Jugoslavia .
 62. ^ Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1946, n. 48, articolo 2 , in materia di " Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso. " .
 63. ^ Decreto legislativo luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373 , in materia di " Ricostruzione della provincia di Caserta. " .
 64. ^ Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n°5 .
 65. ^ legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2016
 66. ^ Dai dati del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali. Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, dati aggiornati al 31 dicembre 2011
 67. ^ "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
 68. ^ Dlgs 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , su camera.it . URL consultato il 6 febbraio 2011 ( archiviato il 22 maggio 2011) .
 69. ^ 1817-B 1..210 ( PDF ), su parlamento.it . URL consultato il 6 febbraio 2011 (archiviato dall' url originale il 3 marzo 2011) .
 70. ^ Copia archiviata ( PDF ), su lavoro.gov.it . URL consultato il 31 maggio 2011 (archiviato dall' url originale il 3 novembre 2011) .
 71. ^ Fanno eccezione le due province regionali siciliane di Palermo e Catania per le quali la Regione Siciliana , nella sua autonomia , ha reputato di aumentare la consistenza del Consiglio a 45 membri e quella della Giunta a 15 assessori.
 72. ^ Fanno eccezione le province regionali siciliane di Agrigento, Trapani, Siracusa e Ragusa per le quali la Regione Siciliana , nella sua autonomia , ha reputato di aumentare la consistenza del Consiglio a 35 membri e quella della Giunta a 12 assessori; per la provincia di Messina l'aumento è stato a 45 consiglieri e 15 assessori.
 73. ^ La Regione Siciliana , nella sua autonomia , ha arrotondato a 25 il numero dei consiglieri delle sue province regionali afferenti a questa classe.
 74. ^ "Diritto Pubblico", a cura di Franco Modugno, Giappichelli editore, 2012
 75. ^ Le quattro province sarde di Carbonia-Iglesias , Medio Campidano , Ogliastra e Olbia-Tempio , abolite nel 2016, non avevano uffici statali provinciali, come la prefettura o la questura , in quanto esse non si basavano su una normativa nazionale ma solo su una legge regionale , e quindi erano unicamente sede degli organi provinciali e degli uffici regionali decentrati. In seguito ai risultati del referendum regionale del 2012 che le ha abrogate, è stata approvata una riforma complessiva degli enti provinciali in Sardegna. Il Consiglio Regionale della Sardegna si era dato fino al 30 giugno 2013 per emanare la nuova normativa, decidendo il 28 giugno il commissariamento delle quattro province in liquidazione: Consiglio Regionale della Sardegna. Archiviato l'8 gennaio 2014 in Internet Archive . Per le quattro province storiche ha invece prolungato il termine fino alle successive elezioni del 2015 , e poi al 2016 adeguandole alla formula a suffragio ristretto nazionale
 76. ^ artt. 2, 3 e 25 della legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016
 77. ^ Copia archiviata , su consiglio.regione.fvg.it . URL consultato il 22 gennaio 2018 (archiviato dall' url originale il 12 gennaio 2018) .
 78. ^ art. 46 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 9 dicembre 2016

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni