Rasism

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Un semn în Paris , Franța , c. 1890 .

Termenul de rasism, în cea mai simplă definiție a sa, se referă la o idee, preconcepută [1] și eronată din punct de vedere științific [2] , așa cum demonstrează genetica populației și multe alte abordări metodologice, conform căreia specia umană (a cărei variabilitate fenotipică) „setează toate caracteristicile observabile unei ființe vii, este în mare parte supusă continuității unei variații clinice ) poate fi subdivizată în rase biologic distincte, caracterizate prin abilități intelectuale, valorice, etice și / sau morale diferite, cu convingerea consecventă că este posibil să se determine o ierarhie conform căruia un anumit grup ipotetic, definit rasial poate fi definit superior sau inferior altui. [3]

În „sens strict”, rasismul, ca teorie a împărțirii biologice a umanității în rase superioare și inferioare, este un fenomen relativ recent. Într-un sens mai larg, totuși, este o tendință străveche generală de a discrimina „diferiții” (națiuni, culturi, clase sociale inferioare), iar funcția principală a rasismului, în toate variantele sale, a fost întotdeauna justificarea unei forme de discriminare sau opresiune. [4]

În 1950 , Declarația UNESCO despre rasă a fost primul document care a negat oficial corelația dintre diferența fenotipică a raselor umane și diferența dintre caracteristicile psihologice, intelectuale și comportamentale. [5]

Premisă

La nivel colocvial, termenul „rasă” care se referă la specia umană cauzează neînțelegeri frecvente, datorită și altei utilizări decât cea a limbii engleze care are termeni precum rasă (de asemenea în sens generic), fel (tip, rasă ), rasă (în sensul stocului zoologic) și descendenți (în sensul descendenței, descendență); odată cu traducerea în contextul lingvistic italian diferit, schimbările de sens apar cu ușurință. În sens științific (al științei actuale) și în limba italiană, rasele umane nu există, iar cele zoologice se limitează la domeniul zootehnic al animalelor domestice. Specia umană, ca multe altele, este supusă variației clinice continue, fără probleme de la un grup la altul.

Conceptul de clină a fost utilizat în mod diferit în domeniul științific și pentru studiul populațiilor din trecut [6] . Clusterul genetic , posibilitatea analizei matematice (analiza cluster ) a parametrilor biologici ai unei populații și a gradului de similaritate a datelor genetice între indivizi și grupuri pentru a deduce structurile populației și apoi atribui indivizii grupurilor, care corespund adesea descendenților lor geografici auto-identificat, este fezabil, chiar și folosind analiza componentelor principale. În populația umană pot exista mai multe variante ale genelor date (polimorfism). Multe gene nu sunt polimorfe, ceea ce înseamnă că doar o singură alelă este prezentă în populație. Aceste și alte tehnici permit unirea indivizilor în grupuri arbitrare, utile de exemplu pentru studiul anumitor patologii și identificarea incidențelor acestora, diferite în diferite grupuri. Aceste fapte nu implică cel puțin o subdiviziune reală a speciei, continuă și inter-fertilă.

Nici o ființă umană nu este identică genetic. Gemenii monozigoți, care se dezvoltă dintr-un zigot, au și diferențe genetice frecvente din cauza mutațiilor care apar în timpul dezvoltării. Diferențele dintre indivizi, chiar strâns legate, sunt cheia unor tehnici precum amprentarea genetică . Principalele elemente ale variației biologice umane au distribuții independente și nu pot fi înțelese dacă existența ipotetică a „raselor” este luată ca punct de plecare [7] .

Definiție

Birkenau , Polonia , selecția „Cine trăiește, cine moare”

Mai analitic, se pot distinge diferite semnificații ale rasismului:

 1. istoric reprezintă un set de teorii cu fundații foarte vechi (dar respinse de știința modernă) și manifestate în fiecare epocă cu practici de opresiune și segregare rasială , care susțin că specia umană ar fi un set de rase , biologic diferite și ierarhic inegale . Printre inspirații ideologici ai aspectelor contemporane ale acestei teorii s-a numărat aristocratul francez Joseph Arthur de Gobineau , autor al unui Essai sur inégalité des races humaines [8] ( Eseu despre inegalitatea raselor umane , 1853 - 1855 ). În secolul al XIX-lea ceea ce mai târziu s-ar numi rasism în secolul următor a avut relevanță științifică, până la punctul de a fi astăzi numit rasism științific de către istorici.
  În jurul anului 1850 , rasismul părăsește sfera științifică și capătă o conotație politică, devenind alibiul cu care se încearcă justificarea legitimității abuzului și violenței împotriva grupurilor etnice, a grupărilor culturale și multe altele, diferite de ale lor. Unele dintre cele mai mari expresii ale acestei utilizări au fost național-socialismul în Europa și Ku Klux Klan în Lumea Nouă .
 2. În sens colocvial, definește orice atitudine activă de intoleranță (care se poate traduce în amenințări, discriminare, violență) față de grupuri de persoane identificabile prin cultura , religia , etnia , sexul , sexualitatea , aspectul fizic sau alte caracteristici ale acestora. În acest sens, totuși, termeni precum xenofobia sau mai bine etnocentrismul ar fi mai corecți, chiar dacă sunt rar folosiți în limbajul popular actual.
 3. într-un sens mai larg și de utilizare inadecvată, include, de asemenea, orice atitudine pasivă de nerăbdare , prejudecăți , discriminare față de persoanele care se identifică prin regiunea lor de origine, cultură, religie, etnie, sex, sexualitate, aspect fizic, accent dialectal sau rău pronunție, îmbrăcăminte, obiceiuri, socializare sau alte caracteristici.

Etimologie

Înapoi În mod tradițional, rasismul a fost trasată la compoziția de rasă , din latină generatio sau raportului, cu sensul naturii, calității și ism, latină sufixul -ismus de greacă -ισμός origine (-ismòs), cu sensul " clasificare "sau" categorizare ", aici înțeleasă ca abstract colectiv, sistem de idei, fracțiune și, prin extensie, partid politic care poate implica semnificații diferite. Astăzi, etimologia este interpretat , în general , într - un mod diferit, după cum se presupune că italian rasa pe termen lung, precum și echivalenții ei în celelalte limbi neolatine , deriva din vechiul francez Haraz sau Haras, creșterea cailor; prin divizarea falsă a termenului atașat articolului, harazul devine astfel rasa [9] [10] .

Introducere

Lagărul de concentrare Auschwitz , sosirea evreilor maghiari

S-ar putea începe direct cu un tratament geografic istoric detaliat, dar este util să începeți cu două paragrafe.

 • Punctul de vedere științific actual, consolidat și bazat pe discipline care adoptă metoda științifică , referitoare la diversificarea ființelor umane de astăzi sau la problema „raselor” umane .
 • O analiză rapidă a rasismului științific , un termen folosit de istorici pentru a indica o pseudostiință , o formă specială de rasism organizat, fundamentul celor mai grave fapte ale crimelor împotriva umanității din Occident în secolul trecut.

Problema „raselor” umane

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Istoria conceptelor rasiale în specia umană .

Datorită geneticii , în special după cel de- al doilea război mondial , biologia consideră acum că a stabilit că toate componentele speciei Homo sapiens sapiens constituie un singur întreg omogen și că oricare două grupuri etnice, al căror aspect a fost modificat prin adaptarea la medii diferite externe, poate fi aparent foarte diferit, dar, în realitate, foarte apropiat din punct de vedere genetic [11] [12] . În schimb, populațiile care au un aspect similar pot fi genetic mai îndepărtate decât populațiile din diferite „ rase ”.
Termenul de rasă nu este utilizat în nici un fel în biologie pentru clasificarea taxonomică, ci doar în creșterea animalelor și se aplică numai animalelor domestice.

Ultimul este negru ( SUA , anii 1890 ). Desene animate rasiste care înfățișează afro-americani .

Pentru a da un exemplu, difuzia unei alele date în diferite populații se poate prezenta cu asemănări mai mari între o populație europeană („albă”) și una africană, decât între două populații europene. Diferențele dintre așa-numitele „rase” umane privesc de fapt doar aspectul extern, modificat pentru a se adapta la mediu pe măsură ce specia umană se răspândește în întreaga lume; și evident aspectul extern este datele care atrag cel mai mult atenția. Cu toate acestea, implică o fracțiune relativ nesemnificativă din întregul genom uman. Acesta este motivul pentru care indivizii care nu sunt de acord în mod vizibil cu privire la câteva gene, legate de culoarea pielii sau tăietura ochilor, pot împărtăși apoi caracteristici genetice mult mai complexe și importante, chiar dacă nu la fel de arătătoare.

Într-adevăr, dacă există un aspect care caracterizează Homo sapiens sapiens în comparație cu multe specii de animale, acesta este, dacă e ceva, omogenitatea genetică extraordinară, cauzată de faptul că toate ființele umane provin dintr-un număr limitat de strămoși, care a evoluat în timp foarte recent (acum aproximativ o sută de mii de ani) și remixat în mod constant pe parcursul istoriei lor. Orice diferență fenotipică externă poate fi plasată cel mult în așa-numita variație geografică sau clină , în studiul strict tehnic referitor la genetica populațiilor .

Discuția, de natură generală, se poate extinde în mod egal la aspecte din domeniul medical, cum ar fi distribuția patologiilor în populație sau sensibilitatea relativ diferită la medicamente [13] [14] .

Această premisă nu a fost și nu este împărtășită de rasism. Conform ideologiei rasiste, diferențele de aspect reflectă împărțirea efectivă în rase a speciei umane . În special nu secundar, rasismul mărturisește întotdeauna superioritatea unei „rase” față de ceilalți, susținând că „rasa” superioară este cea la care aparține avocatul rasismului și, prin urmare, justifică orice discriminare și / sau opresiune a celor care sunt considerați inferiori .

Rasismul, înțeles ca o teorie pseud științifică , a fost una dintre justificările ideologice ale colonialismului din secolele al XIX -lea și al XX-lea , al menținerii sclaviei în secolul al XIX-lea, precum și al discriminării grupurilor sociale în condiții de inferioritate, ca de exemplu în cazul apartheidului .

„Rasismul științific”

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: rasismul științific .

„Ceea ce poate afirma definitiv biologia este că [...] mecanismul de transmitere a vieții este astfel încât fiecare individ este unic, indivizii nu pot fi ierarhizați, iar singura bogăție este colectivitatea” este alcătuită din diversitate. Orice altceva este ideologie "

( Premiul Nobel pentru medicină François Jacob în 1965 [15] )
Desen din: Josiah Clark Nott, George Robert Gliddon , Rasele indigene ale pământului . Acesta este un text din 1857 , considerat apoi a fi științific, care susținea teoria că negrii erau biologic intermediari între caucazieni și cimpanzei .

Rasismul științific este expresia utilizată pentru a indica o anumită formă istorică a rasismului organizat, fondată începând cu secolul al XIX-lea în Europa și America, care s-a născut în contextul universitar în științele naturale și sociale ale vremii, începând de la biologie , din antropologie , genetică , medicină , criminologie și sociologie , referindu-se la teoria evoluției și pozitivismului lui Charles Darwin .

Premisa considerată astăzi neîntemeiată a acestei teorii pseud științifice a fost aceea de a crede că ființele umane sunt formate din rase diferite, fiecare la un grad diferit de evoluție decât celelalte și că metodele de clasificare a zoologiei ar putea fi utilizate pentru a investiga caracteristicile la fel. În această clasificare, au fost acceptate clasamente care presupuneau că unele „rase” sunt superioare la nivel evolutiv și intelectual în comparație cu celelalte. În special, credea că documentează că așa-numita „rasă albă” (și în rasa albă a unei rase anume, rasa arieană ) era nivelul maxim atins de evoluția naturală a speciei umane.

Prin susținerea existenței „raselor superioare”, aceste teorii au dat naștere nașterii eugeniei (eu = bun; genia = descendență), o altă pseudoștiință care vizează păstrarea purității patrimoniului genetic al popoarelor „sănătoase” fără mutații genetice sau presupuse astfel încât au avut efectul de a fi transmise descendenților, sprijinind o campanie politică împotriva căsătoriilor și a relațiilor interrasiale care ar putea duce la nașterea copiilor bolnavi „impuri din punct de vedere rasial”. Scopul final este de a influența evoluția genetică a omenirii, eliminând orice pretins defect.

Susținătorii acestei teorii au fost exponenți de frunte, la cel mai înalt nivel, ai științelor naturale și sociale din întreaga lume, timp de peste un secol. Clasificarea așa-numitelor „rase” a fost folosită mult timp din motive politice și a fost dezbătută în rândul oamenilor de știință, care nu puteau ajunge la rezultate comune. În cea mai mare parte, din 1870 până în 1936 a pretins superioritatea unei pretinse „rase nordice” sau germanice, asupra tuturor celorlalte.

Folosit în secolul al XIX-lea în sprijinul colonialismului și al dreptului la sclavie, cel mai izbitor rezultat politic al acestor teorii din secolul al XX-lea au fost legile rasiale în multe părți ale lumii ( SUA , Franța , Marea Britanie , Germania , Spania , Africa de Sud , Suedia , Portugalia , Belgia , Canada ) legile rasiste fasciste din Italia și, în cele din urmă, exterminarea nazistă a raselor „inferioare”.

Rasismul științific a fost respins politic și științific abia după sfârșitul celui de- al doilea război mondial , când odată cu publicarea „Declarației despre rasă ” în 1950, UNESCO a decretat oficial inexistența raselor umane și a încurajat numeroși biologi să-și amintească în permanență lipsa de validitate științifică a noțiunii de „rase umane”.

După aceasta, însă, aceleași teorii nu au dispărut complet, dar sunt încă în mare măsură repropuse de unele minorități politice extremiste pur și simplu prin înlocuirea cuvântului „rasă” cu „etnie”, „oameni”, „cultură” sau „civilizație” ” . Prin înlocuirea elementului biologic (care nu mai este reproșabil științific) cu cel cultural, reușesc să păstreze intact aceeași abordare „pseudo-științifică” anterioară.

Istorie

Premisa istorică

Afiș postat în timpul campaniei guvernatorului Pennsylvania din 1866

Rasismul științific a fost precedat și urmat de alte forme de rasism organizat, numite și preștiințifice . În ceea ce privește aceasta din urmă, cuvântul „rasă” nu se referă întotdeauna la un tip biologic, ci la sensul mai general al „categoriei” sau „genului”. Această altă formă de rasism nu este mai puțin importantă și, în detaliu, are multe denumiri specifice în funcție de obiectul discriminării: clasism dacă se referă la discriminare bazată pe clasa socială, casteism dacă se bazează pe apartenența la castă, sexism dacă se bazează pe sex etc. .

Istoria rasismului în lumea modernă

Teoriile rasiste s-au născut în Evul Mediu când suveranii creștini au vrut să pună mâna pe bunurile bancherilor evrei ; apoi s-au dezvoltat în secolul al XVI-lea , când Spania și Portugalia au angajat sclavi africani pentru coloniile lor. Aceștia au luat importanță politică în secolul al XIX-lea, când mitul rasei ariene a început să se răspândească. Această rasă ipotetică i-a servit lui Joseph Arthur de Gobineau pentru a justifica privilegiile aristocrației și a explica antagonismul dintre aceasta și masele populare. Cu toate acestea, majoritatea subdiviziunilor istorice datează începutul istoriei moderne până în 1492, iar rădăcinile rasismului modern sunt, de asemenea, legate de această dată. În urma unificării coroanelor spaniole , la 31 martie 1492 Ferdinand al II-lea de Aragon și Isabella de Castilia au semnat decretul de expulzare a tuturor evreilor din Spania. Inchiziția spaniolă , personificată în figura lui Tomás de Torquemada , devine brațul activ al politicii coroanei în implementarea purjării. Se creează conceptul de puritate a sângelui, baza ideologică a statutelor limpieza de sânge promulgate la sfârșitul secolului. [16]

În spiritul acestor legi, care vizează analiza liniei originale a persoanei, nu a credinței sale religioase actuale, recunoaștem în cele din urmă cele promulgate în 1496 de Papa Alexandru al VI-lea, unde un cod de puritate este aprobat și pentru ordinele monahale, precum cel al Ieronimii . [17] Acestea sunt exemplele clasice timpurii ale rasismului ideologic cu rădăcini utilitare profunde. În perioada expulzării a câteva sute de mii de persoane, victimele au fost numeroase. Cu acest act, a fost pusă capăt unei coexistențe productive foarte lungi pe teritoriul iberic al tuturor grupurilor etnice mediteraneene. Masacrul de la Lisabona din 17 aprilie 1506 , este amintit ca un alt eveniment atroc (mii de morți în câteva ore, dintre care multe au ars în viață) din peninsula Iberică, rezultatul consecințelor legilor rasiale ale vremii.

Un factor de luat în considerare dintr-o perspectivă istorică este că rasismul este un fenomen legat de epoca colonială, când marile puteri europene au dezvoltat ideologii rasiste pentru a rezolva disonanța dintre valorile creștine ale egalității și carității și exploatarea popoarelor indigene din America ca în Africa .

Înainte de această epocă, xenofobia poate fi adesea exprimată direct ca atare: cealaltă este inferioară prin faptul că „el nu este ca noi” și „prin urmare” ne este ostilă (în greaca veche ξενός, „xenos”, înseamnă atât „străin”, cât și „străin”) „dușman”), pentru că vorbește o altă limbă decât a noastră („barbar” în greacă înseamnă literalmente „bâlbâitul”), pentru că nu profesează religia noastră, pentru că nu se îmbracă ca noi (în multe limbi conceptele de „străin”, „ciudat” și „străin” au aceeași rădăcină lingvistică, care în italiană este cea a latinului „extra”: „care vine din afară”).

Cu toate acestea, societatea antică preferă să stratifice omenirea pe baza castelor, mai degrabă decât a conceptelor rasiale: nobilul este evident superior plebeului, iar plebeul liber este superior sclavului. Și, evident, caracteristicile individului inferior (felul său de a vorbi, de a se îmbrăca, de a se comporta) „justifică” pe deplin condiția sa socială inferioară. Mai mult, nu trebuie uitat că majoritatea societăților premoderne (la fel ca multe societăți moderne) sunt sexiste, ceea ce înseamnă că toți bărbații rasei umane sunt biologic superiori (mai puternici, mai inteligenți, mai morali ...), pentru simplul fapt de a fi astfel, pentru toate femeile din rasa umană.

Acestea fiind spuse, mentalitatea premodernă în general nu ar fi judecat un sclav alb superior unui nobil - de exemplu - arab pe baza simplei sale apartenențe la o presupusă „rasă”. Dacă s-a căutat superioritatea, s-a găsit în cultură, etnie, religie: fiecare creștin este superior oricărui necredincios, prin urmare chiar și un sclav creștin este, „moral”, dar nu social, superior unui prinț musulman. Dar dacă prințul musulman se convertește la creștinism, această inferioritate dispare și superioritatea socială a castelor predomină din nou.

Pe scurt, societatea premodernă consideră „rasă” nu ca un dat imuabil și proeminent, ci ca un dat tranzitoriu și secundar, destinat să fie udat odată cu trecerea generațiilor: astfel au existat papi descendenți ai familiilor evreiești convertite sau ticăloși ai generațiilor generate nobili cu sclavi negri (deci mulati) legitimați de părinți, precum și foști sclavi „mauri” din Africa de Nord (precum Leone Medici / Leul african ) adoptați de familiile nobile. Pentru lumea clasică, Septimius Severus poate fi considerat „proto-Obama”. [18]

Toate acestea nu implică acceptarea diferitelor: societatea antică are într-adevăr o groază adevărată de noutate și neconformitate; cu toate acestea, implică faptul că diversitatea motivată de apartenența rasială pare strămoșilor noștri mai puțin importantă decât alte diversități, cum ar fi cele legate de „rangul social” sau alte tipuri, care sunt mai puțin importante pentru mentalitatea modernă. Nu este o coincidență faptul că rasismul ca ideologie pseud științifică apare într-un moment în care acest criteriu antic de evaluare este acum în plină criză după Revoluția Franceză și nu este o coincidență faptul că unul dintre fondatorii săi, de Gobineau , susține superioritatea germanică. rasa doar pentru a justifica superioritatea clasei sociale care după el coboară din ea în Franța (nobilimea, care este clasa căreia îi aparține și al cărei monopol absolut al puterii vrea să o justifice în acest fel).

Această generalizare se opune menționatei „ limpieza de sangre ” „puritatea sângelui” pe care nobilimea iberică a propus-o la sfârșitul Renașterii pentru a respinge ascensiunea evreilor și a moriscilor convertiți la creștinism și, prin urmare, (teoretic) integrată în societatea spaniolă a epocii . Deci, încă o dată, rasismul din secolul XV-XVI este o ideologie concepută de o castă endogamă și nu de o „rasă” în sens biologic.

Conceptul de „limpieza de sangre” s-ar fi aplicat mai întâi daunelor popoarelor indigene din America și apoi sclavilor negri importați acolo, precum și a iberilor spanioli care se amestecaseră cu ei, creând o societate în care stratificare socială era legată și de grupul etnic de care aparțin. O societate extrem de conștientă de rasă aparținând, până la punctul de a ști nu numai concepte , cum ar fi „mulatru“ sau „metiși“, ci și pe cele ale quarteron și octavon , adică a unei persoane cu doar un sfert sau o optime de sânge negru , sau de zambo , adică jumătate negru jumătate negru și jumătate indian și, treptat, cu alte subdiviziuni.

În mod paradoxal, însă, această conștientizare acută a diferențelor „rasiale”, pe care cu siguranță nu este greșit să o numim „rasistă”, a fost reacția la un fenomen larg răspândit de „amestecare” a raselor de către iberici care nu aparțin nobilimii, efectele cărora sunt observate și astăzi fără probleme în toată America Latină . Au fost și câțiva nobili care nu au disprețuit căsătoria cu descendenții nobilimii indigene din India, pentru a dobândi o legitimitate mai mare în stăpânirea lor în ochii populației dominate.

Spre rasismul contemporan

Acest fenomen arată cât de mult rasismul iberic („neștiințific”) a fost diferit calitativ de rasismul ulterior al secolului al XIX-lea, care printre primele sale scopuri declarate a fost tocmai acela de a preveni amestecarea între rase umane, întotdeauna dăunătoare rasei „superioare” (adică albii).
Din acest punct de vedere, un pas înainte către rasismul real, înțeles ca o teorie științifică, a avut loc mai degrabă în SUA, unde în dezbaterea aprinsă privind abolirea sclaviei la mijlocul secolului al XIX-lea, unul dintre argumentele riscate de susținătorii erau că negrii (și indienii) nu erau „cu adevărat” ființe umane, ci trebuiau încadrați într-o categorie diferită, la care argumentele umanitare propuse de aboliți nu puteau fi aplicate. Nefiind bărbați negri, nu avea sens să fii „umanitar” cu ei.

Rasismul în lumea contemporană

America

În S.U.A

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Rasismul în Statele Unite ale Americii .

Atitudinea discriminării rasiale pe o bază pseudo-științifică a fost întărită de războaiele indiene , pentru a justifica genocidul , care a durat zeci de ani, al indienilor să-și ia pământurile: indienii nu erau „cu adevărat” ființe umane și, prin urmare, nici măcar nici măcar considerente „umanitare” aplicate. Cucerirea continentului american a dus la un total de decese indigene care, conform celor mai recente estimări, variază între șaizeci și o sută de milioane [19] , dintre care douăzeci de milioane în timpul războaielor indiene din America de Nord. Aceste figuri îl aleg din nefericire ca fiind cel mai mare genocid din istoria omenirii. Eficiența exterminării indienilor americani l-a determinat pe Adolf Hitler să o citeze ca exemplu practic pentru soluția finală [20] până la prima ediție a lui Mein Kampf (bătălia mea) [21] , baza manuală și ideologică a ideologiei național-socialiste. Potrivit antropologului și susținătorului cauzei nativilor Philippe Jacquin, reducerea drastică a populației indiene a fost cauzată de noile boli introduse de coloniști, cel mai mare act de violență a fost cel care a avut loc în 1890 în Wounded Knee , (Dakota) unde în urma unei ciocniri ocazionale au existat 300 de morți în rândul indienilor și aproximativ douăzeci de soldați [22] .

Membrii Ku Klux Klan folosesc crucea de foc, un simbol al identității creștine pe care o pretind, pentru a-și teroriza victimele

În America colonială, chiar înainte ca sclavia colonială să devină complet rasială, sclavii de origine africană erau folosiți alături de așa-numiții sclavi albi, de obicei obligați prin contracte pe durată determinată, semnate în mare parte pentru a plăti facturile. La expirarea acestor contracte, europenii care au supraviețuit și-au recuperat libertatea (negrii nu trebuiau să-și poată recupera libertatea după o anumită perioadă de timp expirată).

După o serie de revolte care au implicat acest tip de coloniști, totuși, în SUA au ajuns să facă fără sclavi albi încă din secolul al XVIII-lea , rezervând sclavia oamenilor de origine africană, care nu puteau conta, spre deosebire de albi. și solidaritatea etnică din partea componentelor libere ale societății albe dominante. În acest fel, „rasa” și condiția socială au ajuns să coincidă în Statele Unite, astfel încât și astăzi în Statele Unite este dificil să separe cele două concepte.

Imediat după independență (care a avut loc în 1776 ), legile de naturalizare ale SUA din 1790 acordau cetățenia doar „persoanelor libere albe”, ceea ce însemna, în general, că aceasta era acordată doar celor care erau de origine anglo-saxonă.

Pe măsură ce populația americană a devenit din punct de vedere cultural mai puțin omogenă în anii 1840 , odată cu creșterea imigrației din sudul și estul Europei, a devenit necesar să se clarifice cine erau „albii” în SUA. Nacque così una suddivisione di quelli che oggi sono chiamati «caucasici» in una gerarchia di diverse razze, stabilite "scientificamente", e al cui vertice erano gli anglosassoni ei popoli nordici.

Europa

In Germania

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Politica razziale nella Germania nazista , Shoah e Olocausto .

Il tema del razzismo durante il governo nazionalsocialista in Germania, rivolto alla popolazione ebraica, ma anche verso molti gruppi etnici come Rom , Sinti e diverse categorie sociali (riunite sotto la definizione di Untermenschen ) viene ampiamente trattato sotto la voce Olocausto .

In Italia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Razzismo in Italia .

Secondo un rapporto presentato all' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa , "la società italiana ha visto un incremento nelle attitudini razziste, nella xenofobia e contro gli zingari nel discorso pubblico, particolarmente sui media e su internet" [23] .

In Polonia durante la II guerra mondiale

In Polonia i nazisti riuscirono quasi a imporre un dogma mitologico, prima contro gli ebrei poi contro i polacchi, che privava tutti coloro che venivano definiti "non ariani" dei diritti civili e del lavoro. Un polacco ebbe a dire: «La fortuna è venuta a noi tramite Hitler. Egli ci sta preparando una Polonia senza Ebrei». [24] Vi furono, tuttavia, alcune nobili eccezioni. [25] Dopo la liberazione, secondo alcune fonti [26] la maggior parte della popolazione conservò un'opinione positiva della repressione. Nel luglio 1946 uno spaventoso pogrom antisemitico nella città polacca di Kielce costò la vita a quarantuno ebrei. In Polonia persino dopo la guerra, alcuni membri della Chiesa cattolica continuarono ad avere una parte di primo piano nell'incoraggiare e nel mantenere vivo l'antisemitismo. [27]

Asia

In Giappone

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Razzismo in Giappone .

In Giappone i casi di discriminazione e razzismo riguardano soprattutto le minoranze etniche presenti nel Paese, talvolta emarginate e trattate con disparità in ambito lavorativo, scolastico e sociale dai giapponesi di etnia Yamato , questi ultimi considerati i discendenti del gruppo etnico nativo dominante dell'arcipelago giapponese. Secondo un rapporto del 2006 a cura dell' ONU le minoranze più discriminate in Giappone sono la popolazione Ainu , i Burakumin , i Ryukyuani , i discendenti degli immigrati dai paesi vicini ( Corea e Cina ) ei nuovi immigrati giunti da altri paesi (ad esempio brasiliani , filippini e vietnamiti ). Ciò è dovuto principalmente alla tradizionale convinzione dei giapponesi che solo persone del loro ceppo siano in grado di capire e apprezzare la loro cultura.

Nonostante la costituzione giapponese proclami l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di razza, genere e religione, il sistema legislativo nipponico non prevede pene ai danni di coloro che compiono attività discriminatorie.

In Russia

Tradizionalmente, il razzismo russo include l' antisemitismo e la tatarofobia , così come l'ostilità verso varie etnie del Caucaso , dell' Asia centrale ed orientale e dell' Africa . [28] Nel 2006, Amnesty International ha riferito che il razzismo in Russia era "fuori controllo". [29]

Australia

In Australia la popolazione aborigena è stata decimata dalla colonizzazione , iniziatasi nel 1788. Una combinazione di omicidi ha ridotto la popolazione aborigena di circa il 90% tra il XIX secolo e il XX secolo. Un'onda di massacri e tentativi di resistenza si mosse con la frontiera. L'ultimo massacro fu a Coniston , nel Territorio del Nord, nel 1928. Anche se i primi colonizzatori furono ben accolti, ci furono violenti scontri.

Africa

In Sudafrica e Namibia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Apartheid .

L'apartheid o separazione in lingua afrikaans è stata la politica di segregazione razziale istituita dal governo di etnie bianche (Afrikaner e di origine inglese) del Sudafrica nel secondo dopoguerra , rimasta in vigore fino al 1994 . L'apartheid fu applicato anche alla Namibia , fino al 1990 amministrata dal Sudafrica. La segregazione era applicata a tutti i non bianchi, asiatici e figli di genitori di etnie assortite compresi. L'apartheid è stato proclamato crimine internazionale da una convenzione delle Nazioni Unite , votata dall'Assemblea Generale nel 1973 e entrata in vigore nel 1976 , ed è stato recentemente inserito nella lista dei crimini contro l'umanità perseguibili dalla Corte penale internazionale .

In Ruanda

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Genocidio del Ruanda e Origini di Hutu e Tutsi .

La presunta questione razziale ruandese , per l'informazione occidentale si rivela principalmente nel genocidio del 1994 , uno dei più sanguinosi episodi della storia del XX secolo, dove vennero massacrate tra le 800.000 e 1.071.000 persone. Le vittime furono in massima parte di etnia Tutsi (Watussi); i Tutsi erano una minoranza rispetto agli Hutu , gruppo etnico maggioritario a cui facevano capo i gruppi principalmente responsabili dell'eccidio. I massacri non risparmiarono una larga parte di Hutu moderati. A dispetto dell'atrocità del fatto, si riscontra che dal punto di vista della genetica di popolazione i due gruppi sono estremamente affini, e come nella stragrande maggioranza dei fenomeni razzisti le differenze sono principalmente di tipo sociale e culturale.

Note

 1. ^ Luigi Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Razza o pregiudizio? Evoluzione dell'uomo tra natura e storia , Einaudi scuola, Milano 1996.
 2. ^ ( EN ) Michael Yudell, Dorothy Roberts e Rob DeSalle, Taking race out of human genetics , in Science , vol. 351, n. 6273, 5 febbraio 2016, pp. 564–565, DOI : 10.1126/science.aac4951 . URL consultato il 16 febbraio 2021 .
 3. ^ razzismo , in Treccani.it – Enciclopedie on line , Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
 4. ^ Razzismo: approfondimento nell'Enciclopedia Treccani , su www.treccani.it . URL consultato il 18 ottobre 2018 .
 5. ^ UNRIC - Diritto Internazionale , su www.unric.org . URL consultato il 18 ottobre 2018 (archiviato dall' url originale il 18 ottobre 2018) .
 6. ^ C. Loring Brace, David P. Tracer, Lucia Allen Yaroch, John Robb, Kari Brandt e A. Russell Nelson, Clines and clusters versus 'Race': a test in ancient Egypt and the case of a death on the Nile , in American Journal of Physical Anthropology , vol. 36, S17, 2005, pp. 1–31, DOI : 10.1002/ajpa.1330360603 .
 7. ^ Loring C. Brace "Race" Is a Four-Letter Word. The Genesis of the Concept , ISBN 9780195173512 , Oxford University Press, Paperback, 2005
 8. ^ Essai sur l'inégalité des races humaines , testo originale liberamente disponibile in rete
 9. ^ Francesco Sabatini , Razza, parola equina .
 10. ^ Tesoro della Lingua Italiana delle Origini sv "razza".
 11. ^ Cavalli-Sforza LL, "The Human Genome Diversity Project: past, present and future." Nat Rev Genet 2005; 6: 4: 333-40
 12. ^ Cavalli-Sforza LL, "Genes, peoples, and languages." Proc Natl Acad Sci USA 1997; 94: 15: 7719-24
 13. ^ Lundy Braun et all Racial Categories in Medical Practice: How Useful Are They? PloS September 2007, Volume 4, Issue 9, 1423-8.
 14. ^ George TH Ellison et al., Racial Categories in Medicine: A Failure of Evidence-Based-Practice? PloS September 2007, Volume 4, Issue 9, 1434-6
 15. ^ Matteo Stefanori, Storia della Shoah - Ordinaria amministrazione - Gli Ebrei e la Repubblica Sociale Italiana, III pagina della premessa , Milano, Corsera e RCS su licenza di Gius Laterza & figli, 2019, ISBN 977-20-3808-524-3 .
 16. ^ Los Estatutos de Limpieza de Sangre , Albert A. Sicroff, Taurus Ediciones SA 1985.
 17. ^ Historia Social, Política y Religiosa de los Judíos de España y Portugal , José Amador de los Ríos, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1875
 18. ^ Ennio Caretto, Potere nero? Settimio Severo, il «proto Obama». Il sogno americano guarda a duemila anni fa , su Corriere della Sera , 9 ottobre 2012.
 19. ^ David E. Stannard, Olocausto americano. La conquista del Nuovo Mondo, ed. orig. 1993, trad. dall'inglese di Carla Malerba, Bollati Boringhieri, Torino
 20. ^ Domenico Losurdo, Il revisionismo storico. Problemi e miti , Laterza, Roma-Bari, 1996
 21. ^ Adolf Hitler, Mein Kampf , ed. Lucciola, 1992
 22. ^ Philippe Jacquin, Storia degli Indiani d'America , 1976.
 23. ^ § 59 del rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa The progress of the Assembly's monitoring procedure (January-December 2018) and the periodic review of the honouring of obligations by Iceland and Italy ( Doc. 14792 Part 3 (IT) Report ), 2019, p. 19. L'Assemblea ha approvato il rapporto il 24 gennaio 2019 , con la risoluzione n. 2261(2019).
 24. ^ Lestschinsky, The Jew in Ruined Europe , in Chicago Jewish Forum ,IV,1945,10-16
 25. ^ Dabek-Szyskzo, The Great Bor Lie , in The Protestant ,VI,1946,12-31
 26. ^ Journal of Kibbutz Buchenwald , in Commentary , a cura di Levin, I, 1946, 31-39
 27. ^ Jews and the Catholic Church in Poland , in Jewish Chronicle , London, 21 giugno 1948, p.11"
 28. ^ ( EN ) Playing a dangerous game , in The Economist , 11 maggio 2006. URL consultato il 21 settembre 2020 .
 29. ^ ( EN ) Russian racism 'out of control' , 4 maggio 2006. URL consultato il 21 settembre 2020 .

Bibliografia

 • Giulio Angioni , Tre saggi sull'antropologia dell'età coloniale , Flaccovio, Palermo, 1973.
 • RN Bradley, Malta and the Mediterranean Race , Londra, 1912
 • Rosetta Brucculeri, Francesco La Rocca, Damiano Zambito, Immigrazione extra-CEE e razzismo in provincia di Agrigento , Agrigento 1991.
 • Alberto Burgio (cur.), Radici e frontiere: ricerche su razzismi e nazionalismi , Associazione Merx centouno, Milano 1994.
 • Alberto Burgio , L'invenzione delle razze: studi su razzismo e revisionismo storico , Manifestolibri, Roma 1998.
 • Alberto Burgio (cur.), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia , Il Mulino, Bologna 1999.
 • Guido Barbujani . L'invenzione delle razze: Capire la biodiversità umana , Bompiani, Milano, 2006.
 • Luigi Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Chi siamo: la storia della diversità umana , Mondadori, Milano 1995.
 • Luigi Luca Cavalli-Sforza, Geni, popoli e lingue , Adelphi, Milano 1996.
 • Luigi Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Razza o pregiudizio? Evoluzione dell'uomo fra natura e storia , Einaudi scuola, Milano 1996.
 • Centro Furio Jesi (a cura di), La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista , Grafis, Bologna 1994.
 • Christian Delacampagne , L'invenzione del razzismo. Antichità e Medioevo , Ibis, Pavia 2000.
 • Giorgio Galli (a cura di) Il mein kampf di Adolf Hitler. Le radici della barbarie nazista ISBN 88-7953-113-1
 • Adolf Hitler Mein Kampf Schutzumschlag Franz Eher Verlag München, 1925 prima stesura originale del primo volume DHM, Berlino
 • Michele Loré, Antisemitismo e razzismo ne "La Difesa della razza" (1938-1943) , Rubettino, Soveria Mannelli (Cz), 2008
 • Ashley Montagu La razza Analisi di un mito, Einaudi 1966, PBE Scienza, pag 447.
 • George Mosse, Il razzismo in Europa. Dalle origini all'Olocausto , traduzione di Livia De Felice, Collana Oscar Saggi, Milano, Mondadori, 1992. - Laterza, 2016, ISBN 978-88-420-5401-6
 • Niceforo, Alfredo. Le due Italie - L'Italia barbara contemporanea (1898).
 • Petraccone, Claudia. (2000) Le due civiltà - Settentrionali e meridionali nella storia d'Italia. Edizioni Laterza.
 • ( FR ) Prum, Michel (2000) Exclure au nom de la race (capitolo di Bénédicte Deschamps dal titolo «Le racisme anti-italien aux États Unis») Edictions Syllapse, Paris.
 • Sergi, Giuseppe. Origine e diffusione della stirpe mediterranea (1895) Roma, Ed. Dante Alighieri.
 • Sergi, Giuseppe. Arii e italici. Attorno all'Italia preistorica, (1898) Torino, Ed. Bocca.
 • Sergi, Giuseppe. Italiani del Nord e italiani del Sud (1901).
 • Teti, Vito, La razza maledetta - Origini del pregiudizio antimeridionale . Edizioni Manifestolibri, 1993
 • Annette Wieviorka , Auschwitz spiegato a mia figlia , Einaudi, Torino 2005

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 18065 · LCCN ( EN ) sh85110266 · GND ( DE ) 4076527-1 · BNF ( FR ) cb11940470z (data) · BNE ( ES ) XX4576282 (data) · NDL ( EN , JA ) 00574821