Religie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Colaj de nouă simboluri reprezentând unele dintre religiile cu cel mai mare număr de credincioși din lume: crucea creștină , numele lui Allah în arabă , simbolul hindus al lui Oṃ , simbolul lu (禄 „prosperitate”, „stabilitate”, „ generativitate ") a tradiției religioase chineze , dharmacakra budistă , khanda sikhismului , steaua lui David , steaua bahai și svastika Jain .

Religia este un construct social format din acel set de credințe, experiențe, rituri care implică ființa umană sau o comunitate, în experiența a ceea ce este considerat sacru , în special cu divinitatea , sau este acel întreg. De conținut, ritualuri, reprezentări care, în ansamblu, devin parte a unui cult religios specific. [1] Trebuie avut în vedere faptul că „conceptul de religie nu poate fi definit în mod abstract, adică se află în afara unei poziții culturale determinate istoric și a unei referiri la anumite formațiuni istorice”. [1] Studiul „religiilor” este subiectul „ Științei religiilor ”, în timp ce dezvoltarea istorică a religiilor este subiectul „ Istoriei religiilor ”.

Etimologie

Marco Tullio Cicero (106 î.Hr.-43 î.Hr.), a fost primul autor care a propus un sens etimologic , legat de atenția față de ceea ce îi privea pe zei și o definiție a termenului religio .
Lactantius (250-327), un apolog creștin, a criticat etimologia „religiei” propusă de Cicero, crezând că acest termen ar trebui să se refere la „legătura” dintre om și divinitate.

Termenul religie derivă din latinescul relìgio , a cărui etimologie nu este pe deplin clară [2] .

Potrivit lui Cicero (106 î.Hr.-43 î.Hr.), cuvântul provine din verbul relegere , sau „ retracere ” sau „ recitire ”, adică o reconsiderare sârguincioasă a ceea ce privește cultul zeilor [3] :

( LA )

"Qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et tamquam relegerent, sunt dicti religious ex relegendo, ut elegantes ex eligendo, diligendo diligentes, ex intelligendo intelligentes"

( IT )

„Pe de altă parte, cei care au reconsiderat cu atenție și, ca să spunem așa, au reluat tot ceea ce privește cultul zeilor au fost numiți religioși pentru a fi retrogradați , așa cum eleganța derivă din eligere (a alege), harnic la diligere (a avea grijă de) , inteligent pentru a înțelege (a înțelege) "

( Cicero . De natura deorum II, 28; traducere italiană de Cesare Marco Calcante în Cicero. Natură divină . Milano, Rizzoli, 2007, pp. 214-5 )

Jean Paulhan subliniază modul în care Lucretius a făcut ca religio să derive din rădăcina re-ligare , în sensul „legăturilor care unesc oamenii cu anumite practici” [3] - o derivare care a fost considerată atunci și de Lattanzio și Servio Mario Onorato ( dar cu sensul de „a se lega de zei” [4] ). Potrivit lui Michael von Albrecht , din acesta, ca verb contrar ideii de eliberare, Lucretius și-a derivat semnificația negativă, din care este: „foarte grafică este expresia religion refrenatus (5, 114), care reflectă inhibițiile la gândirea filosofică cauzată de păgânism : omul este ținut înapoi, împiedicat, mâinile sale fiind literalmente „legate la spate” ». Mai mult, „el vorbește adesea despre„ nodurile strânse ” [...] ale religiei , de care Epicur ar fi eliberat omenirea”. [5] [6] Un înțeles similar îi fusese atribuit de istoricul grec Polibiu , acordând religiei, dar cu o deosebită atenție la tradiția și obiceiurile romanilor, sensul unui instrumentum regni . [7] Mai exact, Lactanțius (250-327) [8] , care a fost preluat și de Augustin de Hipona (354-430) [9] , corectând Cicero, susține:

( LA )

«Hoc vinculo pietatis obstiicti Deo et religati sumus; unde ipsa religio nomen accepit, non ut Cicero interpretatus est, a relegendo. "

( IT )

„Cu această legătură de evlavie suntem apropiați și legați ( religati ) de Dumnezeu: de aici a luat numele religio și nu conform interpretării lui Cicero, din relegend”.

( Lactantius . Divinae institutionses IV, 28. Traducere de Giovanni Filoramo . Științele religiilor . Brescia, Morcelliana, 1997, pagina 286 )

Astfel, savantul Luigi Alici (1950-) compară lectura etimologică oferită de Augustin în De civitate Dei X, 3, care se referă la Cicero, cu cea a lui Lactantius care „preferă să insiste asupra ideii primitive a„ ceea ce leagă ”înainte zeii ":

„Această legătură ar fi indicată și prin utilizarea simbolică a vitae , adică bandajele cu care preoții și-au acoperit capul”

( Luigi Alici . Nota 5 în Agostino . Orașul lui Dumnezeu . Milano, Bompiani, 2004, pagina 462 )

Cu toate acestea, istoricul italian al religiilor Enrico Montanari (1942-) observă că:

„Etimologic, religio nu derivă din religare („ obligatoriu față în față cu zeii ”): această interpretare, din surse creștine (Lactantius), a fost atribuită vechilor, ci pe baza noului cult monoteist”.

( Enrico Montanari . Roma. Conceptul de „religio” la Roma . În Dicționarul religiilor (ediție de Giovanni Filoramo ). Torino, Einaudi, 1993, pagina 642 )

Prin urmare, pentru Enrico Montanari, originea termenului „religie” se regăsește în cuplul termenilor religere / relegere înțeles ca „colectează din nou”, „recitește” [10] observă „cu scrupulozitate și conștiinciozitate executarea unui act " [11] și apoi efectuează cu atenție" actul religios ". Ei au fost primii teologi creștini, în secolul al IV-lea, care au răsturnat semnificația inițială a termenului pentru a-l conecta la noul crez [12] .

În mod similar, Gerardus van der Leeuw (1890-1950), care a inventat expresia homo religiosus, a opus-o homo negligens :

«Prin urmare, putem înțelege definiția juristului Masurio Sabino : religiosum est, quod propter sanctitatem aliquam remotum ac sepositum a nobis est . Tocmai din asta constă sacrul . Folosiți-l întotdeauna cu respectul cuvenit: acesta este elementul principal al relației dintre om și extraordinar. Etimologia cea mai probabilă derivă cuvântul religio să fie retrogradat , să observe, să fie atent; homo religiosus este opusul homo negligens . "

( Gerardus van der Leeuw . Phanomenologie der Religion (1933). În italiană: Gerardus van der Leeuw. Fenomenologia religiei . Torino, Boringhieri, 2002, pagina 30 )

Istoria definiției

Vest

Grecia antică

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: religia antică greacă .

Termenul care în greacă modern înseamnă „religie” este θρησκεία (thrēskeia). Acest termen este legat de θρησκός ( thrēskos ; „evlavios”, „temător de Dumnezeu”). Prin urmare, chiar dacă în cultura religioasă antică greacă nu exista un termen care să rezume ceea ce înțelegem astăzi prin „religie” [13] , thrēskeia [14] posedă totuși un rol și un sens precis [15] : a indicat modalitatea formală cu pe care urma să fie sărbătorit cultul în favoarea zeilor [16] . Scopul cultului religios grec a fost, de fapt, menținerea armoniei cu zeii: a nu-i sărbători cultul însemna să le provoace furia, de unde și „frica de divinitate” ( θρησκός ) pe care același cult a provocat-o în timp ce era legată de dimensiunea sacrul .

Roma antică

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: religia romană
Călugării manichei intenționează să copieze texte sacre, cu o inscripție în sogdiană (manuscris din Khocho , bazinul Tarim ). Maniqueismul era o religie persecutată, ca și altele, în Imperiul Roman , deoarece contrasta cu mos maiorum .

Concepția romană despre „religie” ( religio ) corespunde grijii pentru executarea ritului în favoarea zeilor, un rit care, prin tradiție, trebuie repetat până când este îndeplinit corect [17] . În acest sens, romanii au conectat la termenul „religie” un sentiment de frică față de sfera sacrului , o sferă proprie ritului și, prin urmare, religiei în sine [18] .

Într-un context mai deschis, romanii au întâmpinat încă toate riturile care nu contrastează cu mos maiorum al riturilor religioase tradiționale, sau mai bine zis cu obiceiurile strămoșilor. Când noi rituri și, prin urmare, novae religiones , au ajuns să contrasteze cu mos maiorum, acestea au fost interzise: acesta a fost cazul, de exemplu și, din când în când, al religiilor evreiești , creștine , maniquee și al riturilor bacanale [19] .

Prima definiție a termenului „religie”, sau mai bine zis a termenului său latin original religio , o datorăm lui Cicero care în De inventione îl exprimă după cum urmează:

( LA )

"Religio est, quae superioris naturae, quam divinam vocant, curam caerimoniamque effert"

( IT )

Religio este tot ceea ce privește îngrijirea și venerația adresată unei ființe superioare a cărei natură o definim divin”

( Cicero . De inventione . II, 161 )

Cu epicurianul Lucretius (98 î.Hr.-55 î.Hr.) există o primă critică a noțiunii de religie înțeleasă aici ca un element care subjugă omul prin frică și de care filosoful trebuie să se elibereze [20] :

( LA )

"Humana ante oculos foede cum vita iacere / in terris oppressa grave sub religion / quae caput a caeli regionibus ostendebat / horribili super aspectu mortalibus istans, / primum Graius homo mortalis tollere contra est / oculos ausus primusque obsistere contra"

( IT )

„Viața umană zăcea pe pământ în fața tuturor celor zdrobiți cu rușine de religia asupritoare, care arăta capul din regiunile cerești, cu o față oribilă care se înălța de sus asupra muritorilor. Un bărbat grec [21] a îndrăznit pentru prima dată să-și ridice ochii muritori împotriva ei și să fie primul care să reziste împotriva ei ".

( Lucretius . De rerum natura I, 62-7. Traducere de Francesco Giancotti în Lucretius . La natura . Milano, Garzanti, 2006, paginile 4-5 )
( LA )

"Primum quod magnis doceo de rebus et artis religionum animum nodis exsolute pergo"

( IT )

„În primul rând ca lucruri mărețe pe care le predau și încerc să dezleg sufletul de nodurile strânse ale religiei”

( Lucretius . De rerum natura I, 932 )

Vestul creștin

Masacrul sfântului Barthelemy de François Dubois (1529–1584) păstrat la Muzeul cantonal des Beaux-Arts din Lausanne . În urma masacrelor provocate de războaiele religiei, gânditorii francezi din secolul al XVII-lea au pus sub semnul întrebării suprapunerea noțiunilor de civilizație și religie până în acel moment în vigoare.
Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: creștinismul .
Evrei în rugăciune pe Yom Kippur , opera lui Maurycy Gottlieb (1856–1879). În Occidentul creștin, iudaismul , ca și Islamul , va fi denumit doar religie începând cu secolul al XVII-lea.

Primele comunități creștine nu au folosit termenul religio pentru a-și indica propriile credințe și practici religioase [22] . Cu timpul, însă, începând din secolul al IV-lea, creștinismul a adoptat acest termen în sensul indicat de Lactantius , identificându-și unicitatea ca „religie” fiind singura cale de mântuire pentru om.

Relația dintre religia creștină și cele din cultele sau „filozofiile” anterioare a fost interpretată diferit de exegeții creștini. Iustin (secolul al II-lea) [23] , dar și Clement din Alexandria și Origen , susțineau că participând la toți oamenii la „ Cuvânt ”, cei care trăiau după „rațiune” erau în orice caz creștini [24] . Cu Tertullian (secolul al III-lea) perspectiva s-a schimbat și diferențele dintre lumea „antică” și lumea după „revelația” creștină au fost accentuate în mod hotărât.

Cu Augustin de Hipona (354-430), dar deja anterior cu Basilio , Gregorio Nazianzeno și Gregorio di Nissa , gândirea platonică a reprezentat pentru teologii creștini un exemplu de înțelegere a ceea ce a fost adevărata „religie” [25] .

În ceea ce privește semnificațiile termenului „religie” în lumea creștină, istoricul elvețian al religiilor Michel Despland observă că:

„Odată ce Imperiul a devenit creștin, trei semnificații ale cuvântului se găsesc printre creștini. Religia este o ordine publică menținută de împăratul creștin care stabilește pe pământ legislația dorită de Dumnezeu (idee imperială). Poate fi și erosul sufletului individual față de Dumnezeu (idee mistică). În cele din urmă, religio poate desemna disciplina proprie celor botezați care au făcut un jurământ de perfecțiune și au devenit pustnici sau cenobiți (monahism). "

( Michel Despland . Religion. History of the idea in the West , in Dictionnaire des Religions (editat de Jacques Vidal ). Paris, Presses universitaires de France, 1984. În italiană: Dicționarul religiilor . Milano, Mondadori, 2007, pp. 1539 și urm. )

Deci, dacă inițial termenul „religie” este atribuit exclusiv ordinelor religioase [26] , începând din Franța, termenul întâmpină întâi chiar și pe acei pelerini sau cavaleri care se arată demni de aceasta prin respectarea jurămintelor lor, apoi negustori cinstiți și soți credincioși, astfel deschiderea termenului către întreaga lume laică care respectă cu strictețe preceptele Bisericii.

Odată cu Scholastica , „religia” a fost plasată printre „virtuțile morale” incluse în „dreptate”, întrucât îi acordă lui Dumnezeu onoarea și atenția „datorată”, exprimându-se prin acte externe, cum ar fi liturghia sau jurământul. Și acte interioare, precum rugăciunea sau devotamentul [27] .

În cele din urmă, termenul „religie” devine sinonim cu „civilizație”. Odată cu reforma protestantă începând din secolul al XVI-lea, termenul „religie” a fost atribuit la două confesiuni creștine distincte și numai cu secolul al XVII-lea iudaismul și islamul vor fi considerate „religii” [28] .

Războaiele de religie din secolul al XVI-lea au provocat în Franța abandonarea ideii că termenul „religie” ar putea fi suprapus peste cel de civilizație și, începând din secolul al XVII-lea, unii intelectuali francezi au inițiat o critică strictă a valorii însăși a religiei [28] .

„Forțele naționale pline de viață se trezesc și se ridică împotriva adaptării făcute după războaiele de religie. De atunci, religia este privită ca referitoare la o autoritate opresivă, credința ca o credință nerezonabilă, într-adevăr aproape nerezonabilă. În Franța, inteligențele încep să prefere civilizația în locul religiei. Și există tendința de a crede că cu cât un om devine mai civilizat, cu atât va fi mai puțin înclinat spre religie ".

( Michel Despland . Op . Cit . )

Vestul modern și contemporan

Începând cu secolul al XVII-lea, Modernitatea atribuie valoare supremă raționalității, abordând cu acest instrument cognitiv și albia religiei care este astfel supusă examinării sale.

În timp ce autori precum Gottfried Wilhelm von Leibniz (1645-1716) și Nicolas Malebranche (1638-1715), după analiza rațională, au înălțat valorile religioase, alții, precum John Locke (1632-1704) sau Jean-Jacques Rousseau (1712-1778 ), au folosit „rațiunea” pentru a elimina „religia” de conținutul ei, care nu este justificat rațional.

Alți autori, precum irlandezul John Toland (1670-1722) sau francezul Voltaire (1694-1778) au fost susținătorii deismului , o lectură decisivă raționalistă a religiei.

Cu David Hume (1711-1776) a existat o respingere a conținutului rațional al religiei, considerat ca un întreg un fenomen complet irațional, născut din propriile temeri ale omului asupra universului. Pornind de la judecata „iraționalismului” religiei, în Occident, cu de exemplu Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) sau Claude-Adrien Helvétius (1715-1771), au apărut primele critici radicale asupra religiei care au dus la afirmarea ateismului .

În acest context, Paul Henri Thiry d'Holbach (1723-1789) a ajuns să susțină că:

„Ideea unui Dumnezeu teribil, descris ca despot, trebuia inevitabil să-i facă răi pe supușii săi. Frica creează doar sclavi [...] care cred că totul devine legal atunci când vine vorba fie de a câștiga bunăvoința Domnului lor, fie de a scăpa de pedepsele sale temute. Noțiunea de tiran-Dumnezeu nu poate produce decât sclavi meschini, nefericiți, certători, intoleranți. "

( Holbach, The common sense , editat de S. Timpanaro, Garzanti 1985, p.150 )

Culturi non-occidentale

În culturile non-occidentale termenul „religie” este redat cu termeni care nu au aceeași etimologie latină. Astfel, dacă în Occident, fără a aduce atingere limbii grecești , termenul „religie” își are originea peste tot din latin religio , etimologia termenului ebraic provine în schimb dintr-un termen propriu vechiului persan , în același mod arabul unde termenul „religie” provine din Avestan . Pe de altă parte, în limbile subcontinentului indian, termenul „religie” este redat cu termeni de origine sanscrită și, în Extremul Orient , cu termeni de origine chineză.

Orientul Apropiat și Mijlociu

Acest termen apare de câteva ori în Tanakh , precum și în Cartea Estera

( EL )

"ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו"

( IT )

„Regele a ordonat să se facă. Decretul ( dath ) a fost promulgat la Susa. Cei zece fii ai lui Haman au fost spânzurați pe rug ”.

( Cartea Esterei , IX, 14 )

În acest verset דת (dath) înseamnă "edict", "lege", "decret". Dathul ebraic derivă din avestan și din vechiul persan dāta [29] .

Termenul avestan dāta în limba respectivă are întotdeauna sensul de „lege” sau „lege a lui Ahura Mazdā[30] , sau legea singurului și supremului Dumnezeu al zoroastrianismului .

( AE )

«Ahmya zaothre baresmanaêca mãthrem speñtem ashhvarenanghem âyese ýeshti, dâtem vîdôyûm âyese ýeshti, dâtem zarathushtri âyese ýeshti, darekhãm upayanãm âyese ýti, daêneshãm vanguasým.

( IT )

„Cu acest zaothra și baresman doresc acest Yasna pentru generos Manthra , cel mai glorios și l - am doresc pentru transmitere de date, Legea, cea mai glorioasă, sfințită Åsa , instituit împotriva Daeva, cât și pentru legea predată de Zarathustra. Îmi doresc, acest Yasna, pentru Upayana, vechea tradiție mazdeană și pentru Daēna, sfânta religie mazdeană. "

( Avestā II, 13. Traducere de Arnaldo Alberti , în Avestā . Torino, UTET, 2008, pagina 96 )
 • În arabă, cuvântul occidental „religie” este redat ca دين ( alfabet arab ) transliterat în caractere latine ca dīn .
( AR )

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكامُ الإِسْنلَيم"

( IT )

„Astăzi ți-am perfecționat religia ( dīn ) făcându-mi avantajul pentru tine și am ales islamul ca religie ( dīn )”

( Coranul V, 3 )

Termenul arab dīn derivă din persanul mijlociu dēn [31] .

Acest termen derivă din termenul persan mediu dēn care, la rândul său, derivă din Avestan daēnā care în acea limbă veche înseamnă „religie” înțeleasă ca splendoare, strălucire a lui Ahura Mazdā . Daēnā vine la rândul său, în aceeași limbă, din rădăcina dāy (vezi).

( AE )

"Nivaêdhayemi hañkârayemi mãthrahe speñtahe ashaonô verezyanguhahe dâtahe vîdaêvahe dâtahe zarathushtrôish darekhayå upayanayå daênayå vanghuyå mâzdayasnôish"

( IT )

Anunț și sărbătoresc în laudă Manthrei benefice și eficiente, ašavan, revelație împotriva daēvei; revelație care vine de la Zarathuštra și în lauda lui Daēna, buna religie mazdeană, care are o tradiție străveche "

( Avestā I, 13. Traducere de Arnaldo Alberti , în Avestā . Torino, UTET, 2008, pagina 92 )

Subcontinentul indian

Drapelul Indiei . În centrul steagului este plasat, înfățișat în albastru, Čakra din Aśoka sau sigiliul care apare în edictele promulgate de împăratul indian Aśoka (304-232 î.Hr.) și care reprezintă Dharmačakra , „Roata Dharmei”.

În hindi , limba oficială și cea mai răspândită a Indiei , cuvântul occidental „religie” este redat ca धर्म ( alfabet devanagari ) transliterat în caractere latine ca Dharma .

«Este destul de dificil să găsești un singur cuvânt în zona sud-asiatică care să denote ceea ce în italiană se numește„ religie ”, un termen de fapt destul de vag și cu o gamă semantică largă. Poate că cel mai potrivit termen ar putea fi dharma sanscrită, care poate fi tradusă în diferite moduri, toate relevante pentru ideile și practicile religioase indiene "

( William K. Mahony . Hinduism , "Enciclopedia religiilor" vol. 9: "Hharma Dharma". Milano, Jaca Book, 2006, pagina 99 )

Cu toate acestea, Gianluca Magi precizează că termenul Dharma

„Este mai largă și mai complexă decât cea creștină a religiei și, pe de altă parte, mai puțin juridică decât concepțiile occidentale actuale de„ datorie ”sau„ normă ”, deoarece privilegiază conștientizarea și libertatea, mai degrabă decât conceptul de religie sau obligație. "

( în Dharma , "Enciclopedia filozofică" vol.3. Milano, Bompiani, 2006, p. 2786 )

Termenul Dharma (धर्म) este folosit în majoritatea religiilor de origine indiană pentru a indica astfel de contexte religioase: hinduism (सनातन धर्म Sanātana Dharma ), budism (बौद्ध धर्म Buddha Dharma ), jainism (जैन धर्म Jain Dharma ) și Sikhism (सिख धर्म Sikh D ).

Dar și pentru a indica religii occidentale precum iudaismul (यहूदी धर्म, Dharma evreiască) sau creștinismul (ईसाई धर्म, Dharma creștină)

Termenul Dharma derivă din rădăcina sanscrită dhṛ care poate fi tradusă în italiană prin „a oferi o bază”, sau ca „fundament al realității”, „adevăr”, „obligație morală”, „corect”, „așa cum sunt lucrurile” sau „așa cum ar trebui să fie lucrurile”.

( SA )

"Ṛtasya gopāv adhi tiṣṭhatho rathaṃ satyadharmāṇā parame vyomani
yam atra mitrāvaruṇāvatho yuvaṃ tasmai vṛṣṭir madhumat pinvate divaḥ "

( IT )

„O păzitori ai ordinii cosmice ( Ṛta ), O Zei ale căror legi ( Dharma ) sunt întotdeauna realizate, călcați pe vastul car al cerului cel mai înalt; căruia, Mitra și Varuṇa, îți arată favoarea, ploaia cerului dă abundență de miere "

( Ṛgveda , V 63,1 î.Hr. )

Orientul îndepărtat

三 教 一 教sānjiào yījiào Trei religii (învățături) o religie (predare). Confucius (孔丘 Kǒng Qiū) și Lǎozǐ (老子) protejează copilul Buddha Śākyamuni (釋迦牟尼 Shìjiāmóuní). Pergament pictat pe mătase, dinastia Ming (1368-1644) păstrată la British Museum din Londra .
Scriere oraculară pe oase, la originea caracterului chinezesc子 ( , copil). Caracterul chinezesc care indică singura „religie” este 教 ( jiào ) și este compus, pe lângă caracterul 子 ( ), din caracterul 耂 ( lǎo , vechi), toate pentru a indica învățătura.

În chineză, cuvântul occidental „religie” este redat ca 宗教, transliterat în caractere latine în zōngjiào ( Wade-Giles tsung-chiao ).

Din această limbă, termenul religie (宗教) este astfel redat în celelalte limbi din Orientul Îndepărtat în:

În chineză教 ( jiào ) redă și Khotanese deśanā , la rândul său o interpretare a sanscritului deśayati (cauzativ al verbului diś de clasa a III-a: „arată”, „atribui”, „expune”, „dezvăluie”) și, de asemenea, sanscrita śāsana (predare).

Personajul 教 este alcătuit din 子 ( , copil, unde figura bățului este înfășurată în haine înfășurate și își flutură brațele), 耂 ( lǎo , bătrân).

În timp ce 宗 ( zōng ) indică „școală”, „tradiție stabilită”, „religie” apoi 宗教 „predare a unei tradiții / religii stabilite”.

Caracterul chinezesc宗 ( zōng ) este format din caracterele 宀 ( mián , acoperișul unei clădiri) și 示 ( shì "altar", astăzi însemnând "a arăta") compus la rândul său din 丁 (altar primitiv) cu 丶 pe laturi (picături de sânge sau libări); totul pentru a însemna „clădire care conține un altar”.

Religiile individuale sunt indicate de numele care le caracterizează urmat de caracterul 教 ( jiào ): budism佛教 ( Fójiào din 佛 Buddha), confucianism儒教 ( Rújiào , din儒 Rú , savant confucianist), Daoism道教 ( Dàojiào din 道Dào ) creştinismul基督教(Jīdūjiāo din基督Jidu Cristo), iudaismul犹太教(Yóutàijiào din犹太Yóutài Iuda), Islām (伊斯兰教Yīsīlánjiāo din伊斯兰Yīsīlán Islām).

Descriere

Dezbaterea asupra noțiunii de religie

Noțiunea de „religie” este problematică și dezbătută .

Din punct de vedere fenomenologic-religios, termenul „religie” este legat de noțiunea de sacru :

«Potrivit lui Nathan Söderblom , Rudolf Otto și Mircea Eliade , religia este pentru om percepția unui„ total Altul ”; aceasta are ca rezultat o experiență a sacrului care la rândul său dă naștere unui comportament sui generis . Această experiență, care nu poate fi urmărită înapoi la altele, caracterizează homo religiosus al diferitelor culturi istorice ale umanității. În această perspectivă, fiecare religie este inseparabilă de homo religiosus , deoarece se află la baza și traduce Weltanschauung ( Georges Dumézil ). Religia elaborează o explicație a destinului uman ( Geo Widengren ) și conduce la un comportament care prin mituri, rituri și simboluri actualizează experiența sacrului . "

( Julien Ries . Origini, religii . Milano, Jaca Book, 1992, paginile 7-23 )

Din punct de vedere istorico-religios, noțiunea de „religie” este legată de expresia sa istorică:

„Orice încercare de a defini conceptul de„ religie ”, circumscriind zona semantică pe care o include, nu poate ignora observația că aceasta, ca și alte concepte fundamentale și generale ale istoriei religiilor și științei religiei , are o origine istorie precisă și dezvoltările sale specifice, care condiționează extinderea și utilizarea acestuia. [...] Având în vedere această perspectivă, definiția „religiei” este prin natura sa operațională și nu este reală: ea, adică, nu urmărește scopul de a detecta „realitatea” religiei, ci de a defini în mod provizoriu, ca o lucrare în desfășurare , ce este „religia” în acele societăți și tradiții care fac obiectul anchetei și care diferă prin rezultatele și manifestările lor de modurile în care suntem obișnuiți ”.

( Giovanni Filoramo . Religion in the Dictionary of Religions (editat de Giovanni Filoramo ). Torino, Einaudi, 1993, p. 620 )

Din punct de vedere antropologic-religios , „religia” corespunde modului său particular de a se manifesta în cultură:

«Le concezioni religiose si esprimono in simboli, in miti, in forme rituali e rappresentazioni artistiche che formano sistemi generali di orientamento del pensiero e di spiegazione del mondo, di valori ideali e di modelli di riferimento»

( Enrico Comba . Antropologia delle religioni. Un'introduzione . Bari, Laterza, 2008, pag.3 )

Anche se come evidenzia lo stesso Enrico Comba :

«Non è dunque possibile stabilire un criterio assoluto per distinguere i sistemi religiosi da quelli non religiosi nel vasto repertorio delle culture umane»

( Enrico Comba . Op.cit. pag.28 )

Quindi, come notano Carlo Tullio Altan e Marcello Massenzio , il fenomeno della religione:

«come forma specifica della cultura umana, ovunque presente nella storia e nella geografia, è un fenomeno estremamente complesso, che va studiato con molteplici procedure, mano a mano che queste ci vengono offerte dal progresso degli studi delle scienze umane, senza pretendere di dire mai in proposito l'ultima parola, come accade per un lavoro che sia costantemente in corso d'opera.»

( Carlo Tullio Altan e Marcello Massenzio . Religioni Simboli Società: Sul fondamento dell'esperienza religiosa . Milano, Feltrinelli, 1998, pagg. 71-2 )

Analisi filosofica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: scienze delle religioni

Natura problematica della definizione di "religione"

Max Weber (1864-1920) sostenne che la definizione di "religione" si può declinare alla fine della ricerca su di essa.
Leszek Kołakowski (1927-2009) ha osservato che, come per altri ambiti umanistici, difficilmente si potrà addivenire ad una definizione condivisa del termine "religione".

La definizione moderna del termine "religione" è problematica e controversa:

«Definire la religione è compito tanto ineludibile quanto improbo. È infatti evidente che, se una definizione non può prendere il posto di una indagine, quest'ultima non può avere luogo in assenza di una definizione.»

( Giovanni Filoramo . Op.cit 1993, pag.621 )

Già Max Weber aveva sostenuto che:

«Una definizione di ciò che la religione 'è' non può trovarsi all'inizio, ma caso mai, alla fine di un'indagine come quella che segue.»

( Max Weber . Economia e società Milano, Comunità, 1968, pag.411. (prima ed. 1922) )

Melford E. Spiro (1920-) [32] e Benson Saler [33] obiettano in proposito che quando non si definisce l'oggetto di indagine in modo esplicito si finisce per definirlo in modo implicito.

Lo storico polacco Leszek Kołakowski (1927-2009) rileva invece che:

«Studiando le attività umane nessuno dei concetti di cui disponiamo può essere definito con assoluta precisione, e, sotto questo aspetto, 'religione' non si trova in una situazione peggiore di "arte", "società", "storia", "politica", "scienza", "linguaggio" e innumerevoli altre parole. Ogni definizione della religione deve essere fino ad un certo punto, arbitraria, e, per quanto scrupolosamente tentiamo di far sì che si conformi all'impiego attuale della parola nel linguaggio comune, molte persone riterranno che la nostra definizione comprenda troppo o troppo poco.»

( Leszek Kołakowski . Se non esiste Dio . Bologna, Il Mulino, 1997 )

Le spiegazioni sulla natura e le ragioni dell'esistenza dei credi religiosi

Il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach (1804-1872) sosteneva che: la religione consiste di idee e valori prodotti dagli esseri umani, erroneamente proiettati su forze e personificazioni divine. Dio sarebbe quindi la costruzione di un Super uomo (uomo potenziato con attribuiti ideali dati dall'uomo stesso). È una forma di alienazione (che non ha lo stesso significato attribuito da Marx), in quanto la religione estranea l'uomo da sé stesso facendogli credere di non essere in prima persona: l'uomo è sottomesso da sé stesso. La religione si trova ad essere dunque un rifugio dell'uomo di fronte alla durezza della realtà quotidiana.

Karl Marx (1818-1883) affermò che: la Religione è «il gemito della creatura oppressa, l'animo di un mondo senza cuore, così come è lo spirito d'una condizione di vita priva di spiritualità. Essa è l'oppio dei popoli» [34] .

Secondo l'ottica di Max Weber (1864-1920): le Religioni mondiali sarebbero capaci di raccogliere vaste masse di credenti e di influenzare il corso della storia universale. Weber non crede che la religione sia una forza conservatrice ( Karl Marx ), bensì crede che essa possa provocare enormi trasformazioni sociali: La religione influisce sulla vita sociale ed economica. Il Puritanesimo e il protestantesimo, ad esempio, furono all'origine del modo di pensare capitalistico. Ne ”L'etica protestante e lo spirito del capitalismo” Weber discusse ampiamente l'influenza del cristianesimo sulla storia dell'Occidente moderno. Weber scoprì che effettivamente alcune religioni sono caratterizzate da un ascetismo ultramondano, che privilegia la fuga dai problemi terreni, distogliendo gli sforzi dallo sviluppo economico. Il cristianesimo sarebbe una religione di salvezza per Weber, poiché è incentrata sulla convinzione che gli esseri umani possano essere salvati purché scelgano la fede e seguano le sue prescrizioni morali. Le religioni di salvezza presentano un aspetto rivoluzionario perché sono caratterizzate da un ascetismo intramondano, cioè uno spirito religioso che privilegia la condotta virtuosa in questo mondo. Le religioni asiatiche invece avevano un atteggiamento di passività rispetto all'esistente.

Tra le riflessioni contemporanee, particolarmente interessante è la spiegazione del fenomeno religioso proposta da Marcel Gauchet a iniziare dall'opera del 1985 Il Disincanto del mondo [35] : secondo lo storico-filosofo francese, la religione non è né una tensione individuale verso il trascendente, né una costruzione funzionale alla giustificazione del potere. La religione va invece intesa, in una prospettiva storica e antropologica, come maniera particolare di strutturazione dello spazio sociale e umano. In particolare la forma più pura di religione è da rintracciare negli animismi che caratterizzano quelle società che Pierre Clastres definisce “contro lo Stato”. Nelle società di questo tipo, la legge viene cioè fatta risalire a un tempo ea forze assolutamente altre rispetto al presente e nessun membro della società può quindi rivendicare un rapporto privilegiato con il trascendente. La nascita di un'istanza separata del potere è indisgiungibile da una trasformazione della religione: dopo tali trasformazioni, il mondo terreno e la realtà trascendente entrano in rapporto. La religione, che nella sua forma più pura era un disinnescamento totale dell'instabilità sociale, una rimozione assoluta della divisione attraverso l'assolutizzazione della separazione terreno/trascendente, si apre a quella che Gauchet definisce l' uscita dalla religione .

Alcuni termini classificatori e descrittivi delle religioni

Edward Burnett Tylor introdusse, nel 1871, la nozione di " animismo ".
Il teologo calvinista svizzero Pierre Viret (1511-1571) che, nel suo Instruction chrétienne del 1564 introdusse il termine " deismo ".
Friedrich Schelling nel 1842 introdusse per primo il termine " enoteismo " poi ripreso e diffuso dall'indologo Friedrich Max Müller (1823-1900).
John Toland (1670-1722) nel suo Socinianism Truly Stated. By a pantheist (1705) utilizzò per primo la nozione di " panteismo ".

Animismo

" Animismo " (dall'inglese animism , a sua volta dal latino anĭma ) è il termine introdotto nello studio delle religioni primitive dall'antropologo inglese Edward Burnett Tylor (1832-1917) che, nel 1871 nel suo Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom , lo utilizzò per indicare quella prima forma di credenza spirituale ("anima" o "forza vitale") che viene riscontrata in oggetti o luoghi. In tal senso la teoria di Tylor si opponeva a quella di Herbert Spencer (1820-1903) che invece poneva nell' ateismo le convinzioni degli uomini primitivi [36] .

La teoria "animistica", già messa in discussione da Marcel Mauss (1872-1950) e da James Frazer (1854-1941), è rifiutata oggi dalla maggior parte degli antropologi.

Tuttavia, come nota Jacques Vidal [37]

«in mancanza di altre espressioni l'uso del termine rimane frequente.»

Carlo Prandi [38] nota anche come tale termine venga utilizzato per indicare le credenze religiose dell'Africa subsahariana, quelle afrobrasiliane e quelle attinenti alle culture dell' Oceania .

Ateismo

Esistono religioni atee, per considerarle tali prevale la definizione legata al culto piuttosto che al sacro, e l'interpretazione strettamente etimologica su quella abituale di "atteggiamento antireligioso". [39] . Nel 1993 durante i lavori del Parlamento Mondiale delle Religioni (PoWR) i buddisti, guidati dal Dalai Lama, protestarono contro l'uso del termine Dio che essi rifiutano, concordando solo su quello di Realtà suprema [40] .

Deismo

Il termine " Deismo " (dal francese déisme , a sua volta dal latino deus [41] ) fu coniato dal teologo calvinista svizzero di lingua francese Pierre Viret (1511-1571) che nella sua Instruction chrétienne (Ginevra, 1564) lo utilizzò per indicare un gruppo che si opponeva agli "ateisti", ma Viret descrisse questo "gruppo" come di coloro che pur credendo in un Dio unico e creatore rigettavano la fede in Gesù Cristo .

Il poeta inglese John Dryden (1631-1700), in Religio Laici del 1682 definì il "Deismo" come la credenza in un Dio creatore rifiutando qualsivoglia dottrina propugnata dalla tradizione e dalla rivelazione.

Con la pubblicazione del Dictionnaire historique et critique (Rotterdam, 1697) di Pierre Bayle (1647-1706), che riprese la nozione di Déisme (sv "Viret"), il termine si diffuse ampiamente nella cultura europea.

Tuttavia il significato di "Deismo" ha posseduto, di volta in volta, connotazioni diverse. Allen W. Wood [42] ne ha identificate quattro:

 1. credenza in un Essere supremo privo di tutti gli attributi di personalità (come intelletto e volontà);
 2. credenza in un Dio, ma rifiuto di qualsiasi cura provvidenziale da parte di questi per il mondo;
 3. fede in un Dio, ma negazione di ogni vita futura;
 4. credenza in un Dio, ma rifiuto di tutti gli altri articoli di fede religiosa.

Molti filosofi e scienziati, per lo più illuministi del Settecento, sostennero tali posizioni; varianti istituzionalizzate del "Deismo" sono il Culto dell'Essere supremo durante la Rivoluzione francese e la spiritualità della Massoneria .

Enoteismo

" Enoteismo " (dal tedesco henotheismus , a sua volta dal greco εἷς eîs + θεός theós "un dio") fu il termine coniato dal Friedrich Schelling (1775-1854) in Philosophie der Mythologie und der Offenbarung (1842) per indicare un "monoteismo " rudimentale sorto durante la preistoria della coscienza e precedente al "monoteismo evoluto" e al politeismo. In questo senso il termine si presenta simile a quello di Urmonotheimus ovvero "monoteismo primordiale" elaborato nel 1912 dall'antropologo e sacerdote Wilhelm Schmidt .

Successivamente, l'indologo tedesco Friedrich Max Müller (1823-1900) utilizzò questo termine [43] per indicare una pratica propria del Ṛgveda consistente nell'isolare una divinità rispetto alle altre durante le invocazioni rituali.

Nel suo significato storico-religioso, "enoteismo" occorre ad indicare quella forma di culto per cui una divinità viene, durante il rito , momentaneamente isolata e privilegiata rispetto alle altre, assurgendo così a divinità principale.

Monoteismo

Il termine Monoteismo (neologismo greco, dal greco μόνος, mónos = unico, solo e θεός theós = dio) caratterizza quelle religioni che propugnano l'esistenza di una singola divinità .

André Lalande (1867-1963) ha così descritto, nel suo Vocabulaire technique et critique de la philosophie, revu par MM. les membres et correspondants de la Société française de philosophie et publié, avec leurs corrections et observations par André Lalande, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, secrétaire général de la Société (2 volumi) Parigi, 1927, il termine "monoteismo":

«Dottrina filosofica o religiosa che ammette un solo Dio, distinto dal mondo»

Il tema, controverso, è quali possano essere le religioni ascrivibili a questo contesto.
Dopo una disamina di tale problema, Paolo Scarpi così chiosa:

«In questa prospettiva, pertanto conviene limitare l'uso del termine monoteismo alle forme religiose che storicamente si sono affermate come tali e che hanno elaborato una speculazione teologica finalizzata alla dimostrazione dell'unicità di Dio»

Intendendo in questa prospettiva sostanzialmente l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islām. Di tutt'altro avviso è invece, ad esempio, Theodore M. Ludwig che nella Encyclopedia of Religion nata dal progetto internazionale proposto da Mircea Eliade include, sia nell'edizione del 1987 che nella seconda edizione del 2005, nella voce Monotheism [44] , altre religioni oltre quelle qui sopra citate come lo Zoroastrismo , la Religione greca nella forma di alcuni culti e nel pensiero di alcuni teologi greci, la Religione egizia del culto di Aton , il Buddhismo nella forma della Terra Pura , l' Induismo in alcune sue particolari manifestazioni e il Sikhismo .

Panteismo

Il termine Panteismo (dall'inglese pantheism a sua volta dal greco παν pan + θεός theós = tutto Dio) letteralmente significa "tutto è Dio". Tale termine fu derivato da analogo termine, pantheistic , utilizzato dal filosofo irlandese John Toland (1670-1722) nel suo Socinianism Truly Stated. By a pantheist (1705), ed ebbe larga diffusione in Europa durante le polemiche inerenti al Deismo .

Oggi il termine "Panteismo" occorre come termine tecnico-descrittivo per individuare quei credi religiosi, o filosofico-religiosi, che individuano una divinità che abbraccia ogni cosa, ovvero Dio che compenetra ogni aspetto e luogo dell'universo rendendo così sacro ogni aspetto dell'esistente, anche quello naturale [45] . Sono imparentati ad esso i termini di "panenteismo", termine coniato nel 1828 da Karl Krause per indicare una visione in cui Dio è sia immanente che trascendente. e di "monismo", genericamente ogni dottrina unitaria che presuppone un'unica sostanza, nella fattispecie la concezione di un unico Dio impersonale ed ozioso [46] .

Politeismo

Il termine "politeismo" è attestato nelle lingue moderne per la prima volta nella lingua francese ( polythéisme ) a partire dal XVI secolo [47] . Il termine polythéisme fu coniato dal giurista e filosofo francese Jean Bodin , e quindi utilizzato per la prima volta nel suo De la démonomanie des sorciers (Parigi, 1580), per poi finire nei dizionari come il Dictionnaire universel françois et latin (Nancy 1740), il Dictionnaire philosophique di Voltaire (Londra 1764) e, l' Encyclopédie di D'Alembert e Diredot (seconda metà del XVIII secolo), la cui voce polytheisme è curata dallo stesso Voltaire. Utilizzato in ambito teologico in opposizione a quello di " monoteismo "; entra nella lingua italiana nel XVIII secolo [48] .

Il termine polythéisme , quindi "politeismo", è formato da termini derivati dal greco antico: πολύς ( polys ) + θεοί ( theoi ) ad indicare "molti dèi"; quindi da polytheia , termine coniato dal filosofo giudaico di lingua greca Filone di Alessandria (20 aC-50 dC) per indicare la differenza tra l'unicità di Dio nell'Ebraismo rispetto alla nozione pluralistica dello stesso propria delle religioni antiche [49] , tale termine fu poi ripreso dagli scrittori cristiani (ad esempio da Origene in Contra Celsum ).

Tale termine indica quelle religioni che ammettono l'esistenza di più dèi a cui destinare i culti . Non vi rientra pertanto il Dualismo , che nella versione classica del Manicheismo vede il mondo retto da due principi opposti in lotta tra loro, il Male e il Bene, quest'ultimo destinato a trionfare alla fine dei giorni. Il termine Dualismo viene inoltre esteso ad eresie quali gli Gnostici ei Catari, che nell'esaltare la figura del male distinguono nettamente tra spirito e materia, ma trattandosi di Cristiani, per quanto borderline, vanno inclusi tra i Monoteisti.

Religioni (in ordine alfabetico) con maggior numero di fedeli

Buddhismo

Il Buddhismo nel mondo

Il Buddhismo è una religione che comprende una varietà di tradizioni, credenze e pratiche, in gran parte basata sugli insegnamenti attribuiti a Siddhārtha Gautama , vissuto nel Nepal intorno al VI secolo aC , comunemente appellato come il Buddha , ossia "il Risvegliato".

Le numerose scuole dottrinarie afferenti a questa religione si fondano e si differenziano in base alle raccolte scritturali riportate nei Canoni buddhisti e agli insegnamenti tradizionali trasmessi all'interno delle stesse scuole.

Le due grandi differenziazioni all'interno del Buddhismo riguardano le correnti Theravāda , presente prevalentemente in Sri Lanka , Thailandia , Cambogia , Myanmar e Laos , e Mahāyāna , presente invece prevalentemente in Cina , Tibet , Giappone , Corea , Vietnam e Mongolia .

Cristianesimo

I cristiani nel mondo per nazione

Il Cristianesimo è la religione più diffusa nel mondo, in particolare in Occidente ( Europa , Americhe , Oceania ). Le forme storiche del cristianesimo sono molteplici, ma è possibile indicare quattro principali suddivisioni: il Cattolicesimo , il Protestantesimo , l' Ortodossia e l' Anglicanesimo . Oltre a queste quattro suddivisioni, esistono alcuni credi che si riallacciano al Cristianesimo ma non sono classificati nelle quattro categorie principali, tra cui Mormonismo ei Testimoni di Geova .

Tutte queste tradizioni cristiane riconoscono, seppure con piccole varianti, che il loro fondatore, Gesù di Nazaret , è il Figlio di Dio , e lo riconoscono come Signore. Credono altresì, a parte i Testimoni di Geova , i Mormoni ed i Protestanti Unitari, che Dio è uno in tre persone: il Padre , il Figlio e lo Spirito Santo .

Inoltre, tenendo presente che la Bibbia protestante ha 7 libri in meno della Bibbia cattolica, considerano la Bibbia un testo ispirato da Dio. La Bibbia dei cristiani è composta dall' Antico Testamento , il quale corrisponde alla Septuaginta , versione e adattamento in lingua greca della Bibbia ebraica con l'aggiunta di ulteriori libri [50] , e dal Nuovo Testamento : quest'ultimo ruota interamente sulla figura di Gesù Cristo e del suo "lieto annuncio" ( Vangelo ).

Induismo

Induismo nel mondo

L' Induismo è un insieme di dottrine, credenze e pratiche religiose e filosofico-religiose che hanno avuto origine in India , luogo dove risiede la maggioranza dei suoi fedeli. Secondo la tradizione, questa religione è eterna ( Sanātana dharma , religione eterna) non avendo né un principio né una fine.

L'Induismo fa riferimento ad un insieme di testi sacri che per tradizione suddivide in Śruti e in Smṛti . Tra questi testi occorre ricordare in particolar modo i Veda , le Upaniṣad e la Bhagavadgītā .

Islam

Presenza musulmana nel mondo

L' Islam è la più recente delle tre principali religioni monoteiste originarie del Vicino Oriente . Ha come principale riferimento il Corano considerato libro sacro . Il testo in lingua araba , una raccolta di predicazioni orali, è relativamente breve rispetto ai testi sacri ebraici o indù . Il termine Islam significa letteralmente "sottomissione", intesa come fedeltà alla parola di Dio. L'Islam condivide con l' Ebraismo e il Cristianesimo gran parte della tradizione dell' Antico Testamento , legittimando il riferimento biblico secondo cui Isacco (progenitore degli israeliti) e Ismaele (progenitore degli arabi ) erano entrambi figli di Abramo . Riconosce la vita e le opere di Gesù ritenendolo però un profeta . La figura di riferimento dell'Islam è Muhammad ( Maometto ), vissuto nel VII secolo nella penisola arabica, di cui la Sunna raccoglie gli aneddoti. Le due suddivisioni principali di questa religione sono l'Islam sunnita e l'Islam sciita .

Altre religioni

Altre importanti religioni, diffuse soprattutto in Asia sono:

Nuovi movimenti religiosi

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Nuovo movimento religioso .

Note

 1. ^ a b Religione , in Treccani.it – Enciclopedie on line , Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 6 settembre 2020 .
 2. ^ Sull'etimologia di "religio" si possono vedere gli studi di Huguette Fugier, Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine , Saint-Amand, Ch.A. Bedy, 1963, pp. 172-179 e Godo Lieberg, "Considerazioni sull'etimologia e sul significato di religio", Rivista di Filologia Classica , (102) 1974, pp. 34-57.
 3. ^ a b Jean Paulhan , Il segreto delle parole , a cura di Paolo Bagni, postfazione di Adriano Marchetti, Firenze, Alinea editrice, 1999, p. 45, ISBN 88-8125-300-3 .
 4. ^

  ««le fait de se lier vis-à-vis des dieux», symbolisé par l'emploi des uittæ et des στέμματα dans le culte.»

  ( ( FR ) Alfred Ernout e Antoine Meillet , Dictionnaire étymologique de la langue latine - Histoire des mots ( PDF ), ristampa della IV edizione, in nuovo formato, aggiornata e corretta da Jacques André (1985), Parigi, Klincksieck, 2001 [1932] , p. 569, ISBN 2-252-03359-2 . URL consultato il 24 luglio 2013 . )
 5. ^ Michael von Albrecht, Terror et pavor: politica e religione in Lucrezio ( PDF ), su basnico.files.wordpress.com , ETS, 2005, 238-239. URL consultato il 5 giugno 2017 .
 6. ^ cfr. anche ( EN ) Robert Schilling, The Roman Religion , in Claas Jouco Bleeker e Geo Widengren (a cura di), Historia Religionum I - Religions of the Past , vol. 1, 2ª ed., Leiden, EJ Brill, 1988 [1969] , p. 443, ISBN 978-90-04-08928-0 . URL consultato il 5 giugno 2017 .
 7. ^ Polibio, Storie , VI 56.
 8. ^ Concetta Aloe Spada, “L'uso di religio e religiones nella polemica antipagana de Lattanzio”, in Ugo Bianchi (ed.), The Notion of «Religion» in Comparative Research . Roma: 'L'Erma' di Bretschneider, 1994, pp. 459-463.
 9. ^ Retractationes I, 13. Anche se in De civitate Dei X,3 Agostino segue invece l'etimologia offerta da Cicerone:

  «Eleggendo quindi Dio, o piuttosto rieleggendolo (da cui verrebbe il termine religione) avendolo perduto per nostra negligenza»

  ( Agostino . La città di Dio . Milano, Bompiani, 2004, pag.462 )
 10. ^ Cfr. anche Giovanni Filoramo . Che cos'è la religione . Torino, Einaudi, 2004, pag.81-2.
 11. ^ Giovanni Filoramo . Op.cit. 1993.
 12. ^ Giovanni Filoramo . Op.cit. 2004 pag.82 nota 2; Op.cit. 1993, pag. 624; Le scienze delle religioni . Brescia, Morcelliana, 1997, pag.286
 13. ^ Cfr., ad esempio, Paolo Scarpi . Grecia (religione) in Dizionario delle religioni (a cura di Giovanni Filoramo ). Torino, Einaudi, 1993, p. 350.
 14. ^ Dialetto ionico .
 15. ^ Questo tuttavia al di fuori del dialetto attico, cfr. in tal senso e per una più approfondita disamina dei termini Walter Burkert , La creazione del sacro , pp. 491 e sgg.
 16. ^ «Tutti questi dati si intrecciano e completano la nozione che la parola thrēskeia evoca di per sé stessa: quella di 'osservanza, regola della pratica religiosa'. La parola si ricollega a un tema verbale che denota l'attenzione al rito, la preoccupazione di restare fedeli a una regola.» Émile Benveniste . Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee , voll. II. Torino, Einaudi, 1976, p.487.
 17. ^

  «Per i Romani religio stava a indicare una serie di precetti e di proibizioni e, in senso lato, precisione, rigida osservanza, sollecitudine, venerazione e timore degli dèi.»

  ( Mircea Eliade . Religione in Enciclopedia del novecento . Istituto enciclopedico italiano, 1982, pag.121 )
 18. ^ Enrico Montanari . Dizionario delle religioni (a cura di Giovanni Filoramo ). Torino, Einaudi, 1993, pag. 642-4
 19. ^ Enrico Montanari . Op.cit. , pag. 642-4
 20. ^ Va precisato tuttavia che gli epicurei non negavano l'esistenza delle divinità quanto piuttosto affermavano la loro lontananza e il loro disinteresse nei confronti degli uomini.
 21. ^ Si riferisce ad Epicuro .
 22. ^ Michel Despland . Religione. Storia dell'idea in Occidente , in Dictionnaire des Religions (a cura di Jacques Vidal ). Parigi, Presses universitaires de France, 1984. In italiano: Dizionario delle religioni . Milano, Mondadori, 2007, pagg. 1539 e segg.
 23. ^ I Apologeticum XLVI, 3 e 4.
 24. ^ Tra questi Giustino cita esplicitamente Socrate ed Eraclito :

  «Coloro che hanno vissuto secondo il Logos sono cristiani, anche se sono stati considerati atei, come, tra i Greci, Socrate ed Eraclito, ad altri simili, e tra i barbari, Abramo, Anania, Azaria, Misael, Elia, e molti altri ancora, dei quali ora non elenchiamo le opere ei nomi, sapendo che sarebbe troppo lungo. Di conseguenza coloro che hanno vissuto prima di Cristo, ma non secondo il Logos, sono stati malvagi, nemici di Cristo e assassini di quelli che vivevano secondo il Logos; al contrario coloro, quelli che hanno vissuto e vivono secondo il Logos sono cristiani, non soggetti a paure e turbamenti»

  ( Giustino . Apologia I, 47,3 e 4. Traduzione di Giuseppe Girgenti in Giustino Apologie . Milano, Rusconi, 1995, pagg. 125-7 )
  .
 25. ^ Cfr. a titolo esemplificativo Agostino d'Ippona . De vera religione 1-3.
 26. ^

  «Nel XIII sec. una religione è un Ordine religioso»

  ( Michel Despland . Op.cit. . )
 27. ^ Antonin-Dalmace Sertillanges . La philosophie morale de saint Thomas d'Aquin . Parigi, 1947.
 28. ^ a b Michel Despland . Op.cit. .
 29. ^ F. Brown, SR Driver, Ch. A. Briggs. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament . Oxford, Clarendon Press, 1968
 30. ^ Dāta' nella Encyclopædia Iranica .
 31. ^

  «DlN, I. Definition and general notion. It is usual to emphasize three distinct senses of din: (i) judgment, retribution; (2) custom, sage; (3) religion. The first refers to the Hebraeo-Aramaic root, the second to the Arabic root ddna, dayn (debt, money owing), the third to the Pehlevi dēn (revelation, religion). This third etymology has been exploited by Noldeke and Vollers.»

  ( Louis Gardet . Encyclopedia of Islam , vol.2. Leiden, Brill, 1991, pag.253 )
 32. ^ Melford E. Spiro . Religion: problems of definition and explanation , in M. Banton (a cura di) Anthropological Approaches to the study of Religion . London, Tavistock, 1966, pag. 90-1.
 33. ^ Benson Saler . Conceptualizing Religion: Immanent Anthropologist, Trascendent Natives, and Unbounded Categories . Leiden, Brill, 1993, pagg. 28-9.
 34. ^ Karl Marx, "Introduzione" alla Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico , in Opere filosofiche giovanili , Torino, Einaudi 1969.
 35. ^ (traduzione italiana Einaudi 1992)
 36. ^ Kees W. Bolle . Animism and Animatism . Encyclopedia of Religion vo.1. NY, Macmillan, 2005 (1987) pagg. 362 e segg.
 37. ^ Dictionnaire des Religions (a cura di Jacques Vidal ). Parigi, Presses universitaires de France, 1984. In italiano: Dizionario delle religioni . Milano, Mondadori, 2007, pag. 60.
 38. ^ Carlo Prandi . Dizionario delle religioni (a cura di Giovanni Filoramo ). Torino, Einaudi, 1993, pag.37
 39. ^ Giancarlo Bascone, Manualetto di storia religiosa : introduzione
 40. ^ Hans Küng, Ciò che credo , Rizzoli: cap. 6
 41. ^ La sua etimologia è del tutto simile a quello di " Teismo " derivando quest'ultimo dal greco théos e il primo dal latino deus .
 42. ^ Encyclopedia of Religion , vol.4. NY, Macmillan, 2005, pag. 2251-2
 43. ^ Friedrich Max Müller . Selected Essays on Language, Mythology and Religion , vol. 2, Londra, 1881.
 44. ^ Theodore M. Ludwig . Monotheism , in Encyclopedia of Religion vol.9. NY, Macmillan, 2005, pagg. 6155 e segg.
 45. ^ HP Owen. Concepts of Deity . Londra, Macmillan, 1971.
 46. ^ Maria Vittoria Cerutti, Storia delle religioni , EDUCatt: 2. 4
 47. ^ Paolo Scarpi , Politeismo in Dizionario delle religioni , Torino, Einaudi, 1993, p. 573.
 48. ^ Alberto Nocentini, L'Etimologico , Firenze, Le Monnier, 2010 edizione elettronica
 49. ^ Gabriella Pironti . Il "linguaggio" del politeismo in Grecia: mito e religione vol.6 della Grande Storia dell'antichità (a cura di Umberto Eco ). Milano, Encyclomedia Publishers/RCS, 2011, pag.22.
 50. ^ Da tener presente che la Bibbia protestante contiene una differente raccolta di libri rispetto a quella, ad esempio, cattolica .


Bibliografia

 • Ugo Bianchi (a cura di), The Notion of 'Religion' in Comparative Research. Selected Proceedings of the 16. Congress of the International Association for the History of Religions, Rome, 3.-8. September, 1990 , Roma, 'L'Erma' di Bretschneider, 1994.
 • Angelo Brelich, Introduzione alla storia delle religioni , Roma-Bari, Editori Laterza, 1991.
 • Walter Burkert, La creazione del sacro , Milano, Adelphi, 2003.
 • Yves Coppens, Origines de l'homme - De la matière à la conscience , Paris, De Vive Voix, 2010.
 • Yves Coppens, La preistoria dell'uomo , Milano, Jaca Book, 2011.
 • Alfonso Maria Di Nola, Attraverso la storia delle religioni , Roma, Di Renzo Editore, 1996.
 • Ambrogio Donini, Lineamenti di storia delle religioni , Roma, Editori Riuniti, 1959.
 • Mircea Eliade, Trattato di storia delle religioni , Torino, Bollati Boringhieri, 1999.
 • Giovanni Filoramo, Storia delle religioni , Roma-Bari, Editori Laterza, 1994.
 • GiovanniFiloramo, Maria Chiara Giorda e Natale Spineto (a cura di), Manuale di Scienze della religione , Brescia, Morcelliana, 2019.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 7544 · LCCN ( EN ) sh85112549 · GND ( DE ) 4049396-9 · BNF ( FR ) cb11963568t (data) · BNE ( ES ) XX524493 (data) · NDL ( EN , JA ) 00572394
Religioni Portale Religioni : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Religioni