Istoriografie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Prin istoriografia ne referim la descrierea istoriei (în greacă graphia, de la graphe, „descriere“) și include toate formele de interpretare, tratament și transmiterea de fapte și evenimente în viața indivizilor și a societăților din trecut istoric. Termenul istoriografie indică, de asemenea, toate lucrările istorice referitoare la o anumită perioadă sau care se referă la un subiect specific sau scrise în conformitate cu o metodă specifică [1]

Istorie și istoriografie

În utilizarea curentă, termenul istorie este folosit indiferent pentru a desemna două seturi care au de fapt semnificații diferite și, în anumite privințe, opuse. Pentru a nu cădea în această neînțelegere, ar fi necesar să distingem istoria - vorbind în mod corect că este un set de evenimente care s-au întâmplat ( res gestae) - de istoriografie, care este un set de forme de scriere și interpretare a acestor fapte. Prin natura lor, istoria este obiectivă, în timp ce istoriografia este subiectivă, deoarece se pot da interpretări diferite ale aceluiași fapt.

Definiția History

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Istorie .

Cu termenul „Istorie”, în sensul său cel mai larg, ne referim la complexul tuturor evenimentelor și transformărilor care au avut loc, cunoscute și necunoscute, care au avut loc în ultima parte foarte mică a trecutului. De fapt, istoria nu corespunde întregului trecut dintre presupusa origine a Universului (sau Pământului) și prezentului (13,7 miliarde de ani), ci acelei mici fracțiuni a acestuia (aproximativ 50.000-100.000 de ani) în care a existat prezența umană pe această planetă. Pentru a-i înțelege proporțiile, dacă tot trecutul ar corespunde cu 24 de ore, istoria ar ocupa doar ultimele 6 zecimi de secundă. Din păcate, este răspândită ipoteza eronată că istoria începe cu invenția scrisului , care în realitate este doar trecerea dintre Preistorie și Epoca Antică . În realitate, acest eveniment nu are nicio semnificație universală, deoarece se referea doar la culturile care au fost influențate de acesta în zona eurasiatică. Eroarea derivă dintr-o viziune eurocentrică persistentă care a împărțit istoria în perioade ( periodizare ) și care a ales invenția scrisului ca eveniment de tranziție între prima parte a Istoriei ( Protohistoria ) și Epoca Antică . În acest fel, nu numai preistoria , ci toate popoarele din alte contexte și toți cei care nu au folosit scrisul de milenii ar fi excluși din istorie. În această privință, metafora eficientă a lui Marc Bloch se aplică încă: „ Istoricul este ca ogrul din basm: acolo unde miroase mirosul cărnii umane, acolo știe că este prada lui.[2]

Istoria înțeleasă ca un set de evenimente este obiectivă, având în vedere că toate faptele, cunoscute și necunoscute, care o alcătuiesc, schimbă realitatea anterioară și sunt ireversibile și irepetabile.

Dorind să subdivizăm faptele care o compun, putem identifica:

 • evenimente: evenimente de scurtă sau foarte scurtă durată, care de cele mai multe ori au un impact limitat, dar care uneori pot avea și o amploare și repercusiuni foarte persistente ( cutremure , cataclisme , mari bătălii);
 • fenomene: tendințe care au loc pe perioade mai lungi, extinse cel puțin pe o generație . Tendințe și evoluții de amploare care au loc în principal în domeniile economic , social , demografic și cultural;
 • evoluțiile: transformări de durată foarte lungă și domeniu foarte larg. Ele se extind dincolo de perioadele istorice individuale și uneori datează chiar din timpuri anterioare apariției omului (mutații astronomice , geologice , climatice etc.).

Istoria se desfășoară prin transformare, sau prin procese evolutive, printr-o tranziție continuă, în care evoluțiile, fenomenele și evenimentele, motivațiile și accidentele, factorii de mediu și umani, contrastele și coincidențele se întrepătrund, se ciocnesc, ricoșează, se deformează, dispar și reapar., Influențate de cauzalitate relații, precum și de perturbările cauzalității și au loc în funcție de evoluțiile prevăzute și imprevizibile. Toate acestea converg pentru a forma conjuncturi, cu alte cuvinte acele combinații eterogene de situații și fapte care, tocmai datorită complexității lor interne, sunt irepetabile. Fiecare perioadă a istoriei poate fi văzută ca o combinație a unei game largi de condiții, circumstanțe, factori, tendințe și variații concomitente de origine îndepărtată, recentă sau contemporană. [3]

Definiția istoriografiei și cunoașterii istorice

Historiografia, adică descrierea faptelor din istorie, este ansamblul tuturor formelor și modurilor de a interpreta, transmite, studia și relata evenimentele care au avut loc, adică povestea în sine. Având în vedere că fiecare considerație, cercetare și expunere asupra a ceea ce sa întâmplat derivă din interpretări personale, influențate și condiționate de climatul cultural și politic în care interpretul operează, istoriografia este subiectivă, parțială și provizorie. Într-adevăr, întrucât fiecare persoană dintre miliardele de oameni vii are o personalitate unică și irepetabilă care își amintește, filtrează și interpretează faptele și știrile în modul lor propriu și particular, se poate spune că fiecare fapt poate exista la fel de multe interpretări istoriografice pe cât există ființe crezând că o iau în considerare, chiar dacă istoricilor le este delegată sarcina de a furniza cele mai întemeiate și de încredere expuneri. Diferența dintre istorie și istoriografie este deci analogă cu cea dintre un fapt și memoria acestuia, între a trăi o poveste și a o spune. După ce a fost implementat la timpul său, în modurile sale și cu efectele sale obiective, doar un rezumat al acestuia este amintit și raportat în care rămân câteva imagini, senzații și perspective, selectate și comprimate de memoria noastră și de dezvoltarea reală. interpretarea într-un mod complet personal și subiectiv.

Având în vedere relativitatea sa, istoriografia nu poate produce adevăruri istorice, sau mai degrabă istoriografice, imobile și absolute, trebuind să vorbească întotdeauna despre reconstrucții, interpretări și cunoștințe mai mult sau mai puțin fiabile, care, în orice caz, rămân întotdeauna parțiale și provizorii.

Cunoașterea istorică derivă din istoriografie care poate fi individuală, atunci când derivă din cercetare, predare, învățare și diseminare sau colectivă, care derivă din capacitățile sistemului școlar și ale mass-media.

Sensibilitatea și interesul pentru patrimoniul dat de bunurile de mediu și istorice / artistice depind de cunoștințele istorice. [4]

Sursele

La baza cunoașterii istoriei se află sursele , adică urmele lăsate de fapte sub formă de artefacte, urme, mărturii, documente și rămășițe. Toate acțiunile umane și toate fenomenele naturale produc rezultate concrete care devin certificatele lor; prin urmare, fiecare ființă vie și fiecare obiect este o sursă de cunoaștere despre evenimentele și voințele posibile care au generat-o și au transformat-o și, prin urmare, nu numai despre originea ei, ci și despre motivațiile sale, funcția și contactele sale.

Denumirea de sursă, cu referința sa implicită la țâșnire, ieșirea la lumină și manifestarea apei, este deosebit de eficientă în indicarea acestor urme ale trecutului. La fel cum apa de izvor poate curge sub pământ înainte de a apărea, tot așa sursele de cunoaștere istorică pot rămâne necunoscute și ascunse mult timp înainte de a fi dezvăluite sau găsite. De fapt, ei nu au rămas întotdeauna cunoscuți și; în special printre cei de origine mai îndepărtată, mulți au fost pierduți sau ascunși sau neglijați și reapar sau apar doar după descoperirea sau recunoașterea lor. Uneori și din ce în ce mai mult descoperirea de noi surse sau a aspectelor lor particulare neglijate anterior este rezultatul dezvoltării metodelor și instrumentelor de cercetare și a tehnologiilor de analiză.

Sursele pot fi considerate rădăcinile și recuzita cercetării istorice, deoarece disponibilitatea lor este esențială, dar nu se traduce automat în știri și informații fiabile. Pentru a se deduce cunoștințe de încredere, este necesară o lucrare de analiză și descifrare, deoarece acestea se arată adesea cu un aspect înșelător. A ști cum să le interpretezi descoperind ceea ce este real ascuns în spatele fațadei lor este una dintre cele mai dificile provocări cu care trebuie să se confrunte cei care efectuează cercetări istorice. Prin urmare, fiecare obiect, scris sau urmă poate deveni o mărturie și poate dezvălui informații fiabile numai datorită capacității interlocutorului său de a le observa și interoga. Această capacitate este urmărită prin critici, care vizează stabilirea a ceea ce sursa poate sau nu poate dezvălui și exegeză, adică decodarea, interpretarea, expunerea și comentariul conținutului său.

Din cele afirmate, este evident că nu numai sursele scrise - așa cum se presupune uneori - ci și varietatea infinită a celorlalte amprente din trecut trebuie considerate surse. Cele scrise împreună cu cele cartografice sunt în general colectate în arhive publice și private, civile și ecleziastice. Dintre cele de altă natură, unele obiecte și rămășițe de o valoare deosebită, raritate și valoare documentară sunt păstrate în muzee. Cu toate acestea, trebuie amintit că avem în permanență surse și arhive sub ochii noștri care nu sunt închise și delimitate în nicio locație desemnată. Fiecare persoană și fiecare peisaj este un concentrat de surse ale istoriei sale. Se poate spune că întreaga lume este o mare colecție de surse și că, prin urmare, fiecare mediu, peisaj și teritoriu este o sursă, arhivă și muzeu al istoriei sale. Investigațiile istorice pot fi comparate cu compozițiile de mozaic și pot fi cu atât mai complete și mai fiabile, cu cât disponibilitatea informațiilor este mai largă. Dar, din moment ce sursele nu sunt prezente în egală măsură pentru toate epocile istoriei, munca și atitudinea istoricilor față de ele se schimbă în consecință. Pentru vremuri mai recente, abundența surselor, deși permite reconstrucții mai detaliate, le obligă să fie selectate în prealabil cu o lucrare la alegere care implică deja o interpretare. Pe măsură ce timpul se întoarce, ele devin din ce în ce mai rare și obscure, lăsând goluri mari și îndoieli crescânde și obligându-i pe cercetători să se bazeze pe indicii și simptome, să recurgă la analogii, supoziții și deducții sau chiar să propună reconstrucții ipotetice și circumstanțiale. [5]

Metodologii historiografice

Metodologiile istoriografice constau în metode de investigare, interpretare și expunere a cercetării istorice. Marii factori discriminatori sunt relația cu sursele și utilizarea acestora. Unii istorici îl folosesc direct și, prin urmare, sunt mai fiabili; alții preferă să discute interpretările colegilor lor, dând mai multă greutate propriei lor gândiri.

Istorie cunoscută și necunoscută

Istoria poate fi investigată prin urmele lăsate de faptele sale: sursele. Tot ceea ce este corporal și necorporal este sursa evenimentelor care l-au generat și poate fi interpretat. Noi înșine suntem surse istorice. Comportamentele și cultura noastră sunt rezultatul unei evoluții îndelungate care datează de la primele exemplare din specia noastră; dacă am fi capabili să interpretăm moștenirea noastră genetică transmisă diferitelor generații , am putea citi o mulțime de informații despre trecutul nostru. Dacă istoria este alcătuită din cel mai mic fragment din trecut în care a fost prezentă omenirea, trebuie să observăm că cunoaștem doar o porțiune foarte mică din această mică parte. Acesta este motivul pentru care este util să distingem povestea cunoscută, care este foarte limitată, de cea necunoscută, care este în schimb marea porțiune a întregii povești. Istoria necunoscută este atât datorită pierderii urmelor sale, ascunderilor voluntare și involuntare, fie incapacității noastre de a citi sursele sale. Ori de câte ori se recuperează o descoperire arheologică sau se urmărește un document pierdut sau se folosesc noi tehnici pentru a citi sursele, avem ocazia să ne extindem cunoștințele despre ceea ce nu știm încă despre istoria noastră, dar știm totuși că nu vom reuși. să nu reechilibrăm niciodată relația dintre ceea ce știm și ceea ce ignorăm. [5]

Scopul poveștii

Studiem istoria pentru a înțelege prezentul și pe noi înșine. Ne studiem pe noi înșine pentru a înțelege societatea , statul , civilizația în care trăim, de asemenea și, mai presus de toate, în raport cu trecutul.

În momentul în care ne naștem, moștenim și acea parte întunecată care este trecutul nostru, cu care toate acțiunile noastre ulterioare păstrează legături. Istoria se poate și trebuie să se integreze cu alte subiecte științifice prin studii interdisciplinare, pentru a ne lumina pe cât posibil drumul evoluționist.

Lipsa de identitate , adică lipsa cunoașterii propriilor rădăcini, duce la intoleranță , care este alimentată și de lipsa unei cunoașteri corecte a istoriei altora, a punctului de vedere al altuia și a spirit de acceptare.de alteritate .

Istoria istoriografiei

Toate interpretările faptelor nu pot să nu fie diferite, nu numai pentru că sunt personale și subiective, ci și pentru că sunt la rândul lor influențate de diferite puncte de observație sau punct de vedere, adică de contexte culturale care diferă în spațiu și timp ( de exemplu: în spațiu, pentru diferitele zone geopolitice actuale; de-a lungul timpului, pentru curentele de gândire și contexte ideologice care s-au succedat). Pentru aceasta este posibil să trasăm o istorie a istoriografiei.

Istoriografia antică

Cine era „istoricul” antic? Era cineva care descria și spunea ceea ce văzuse și auzise personal sau indirect: fapte, evenimente și popoare. Punctul de vedere al primei istoriografii a fost așadar constituit de „ prezent ”: abia mai târziu atenția istoricului a început să se îndrepte spre trecut , reconstruit într-un fel prin amintiri și documente, urme. În mod natural istoriografia „științifică” era ceva foarte diferit de mitologie, care conținea deja referințe la trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat: istoricul nu era poetul și, prin urmare, a încercat să explice „de ce” s-au produs anumite fapte, identificând „cauzele” îndepărtate. a evenimentelor petrecute în prezent.

Prin urmare, evenimentele individuale au fost încadrate într-un context logico-cronologic coerent și interdependent, bazat mai ales pe relația cauză-efect . Elementele mitice și legendare au fost excluse din discuția istorică. Instrumentul expresiv era, de asemenea, diferit: istoricii scriau doar în proză, versul era acum depășit și considerat inadecvat în acest scop. Pentru antici, scrierea istoriei însemna transmiterea faptelor care s-au întâmplat cu adevărat, având grijă nu numai să înregistreze evenimente, ci să identifice conexiunile, relațiile cauzale și, eventual, să obțină o lecție de la acestea. Dincolo de această intenție de bază destul de generică, care se poate aplica și istoriografiei din alte perioade, unele elemente caracterizează istoriografia antică mai specific:

 • nevoia de discernământ , care a dus la selectarea unor fapte importante, care trebuie transmise, de la cele secundare și de a distinge cauzele adevărate de pretexte și cauze ocazionale;
 • aspirația la veridicitate și imparțialitate ca condiții pentru o reconstrucție fidelă a evenimentelor; numai pentru discursurile personajelor a fost permisă o reconstrucție aproximativă (nu ceea ce au spus, ci ceea ce ar fi putut spune);
 • abordarea pragmatică , adică bazată pe concretitatea diferitelor fapte militare, strategice, politico-instituționale etc.;
 • documentația , care ar putea deriva din mărturia directă (în autopsia greacă, „a se vedea pentru sine”), din studiul documentelor, din cunoașterea dinamicii politice;
 • patina literară , atât de mult încât scrierea istoriei era concepută ca opus oratorium maxime ( Cicero ), în sensul că povestea se desfășura într-o proză de artă care, alături de o învățătură utilă, trebuia să ofere și un divertisment literar plăcut;
 • interesul pentru personaje , adică așa-numita metodă prosopografică (din grecescul pròsopon , „față”, și gràpho , deci „știrea personajelor”) care a privilegiat întreprinderile câtorva protagoniști, neglijând în cea mai mare parte condițiile economice și sociale , mentalitatea populară, viața de zi cu zi;
 • ideea că istoria este magistra vitae deoarece ne permite să facem predicții pentru viitor pe baza a ceea ce s-a întâmplat anterior: anticii, de fapt, având o concepție circulară a timpului, credeau că istoria se repetă și, prin urmare, omul ar putea trage din trecut exemple o lecție despre cum să te comporti în circumstanțe similare. Prin urmare, activitatea istoricului trebuie să aibă și scopul de a scoate la iveală învățătura istoriei.

Originile istoriografiei: Herodot și Tucidide

Herodot, autorul Istoriilor

Dacă primii pași în domeniul istoriografiei au loc între sfârșitul secolului al VI - lea și începutul secolului al V-lea î.Hr. din cercetările geo-etnografice sau genealogice ale primilor logografi (dintre care cel mai faimos a fost Hecateus din Milet ), istoriografia a atins deplina demnitate cu opera lui Herodot din Halicarnas ( secolul V î.Hr. ), considerat adevăratul tată al istoriei încă din cele mai vechi timpuri.

În timpul conflictelor cu Imperiul Persan, o identitate comună este construită în ecumenul grecesc, care se bazează în principal pe o construcție politică antitetică cu cea a monarhiilor orientale. [6] Aceasta dă naștere la o reflecție conștientă asupra evenimentelor poporului grec, în relațiile lor cu lumea barbară (în esență, Imperiul achemenid ), dar și în dinamica relațiilor lor interne.

În Herodot , greutatea tradiției logografice este încă resimțită, în special în prima parte a lucrării de stabilire a logoiului individual , adică secțiuni de bază etnică și teritorială, chiar dacă pare a fi temperată de necesitatea de a prezenta un eveniment precum războaiele dintre Greci și perși (au luptat între 490 și 478 î.Hr.) în contextul unei viziuni generale despre om și istorie. O primă afirmație de metodă este întâlnită în prefața Poveștilor :

«Aici Herodot din Halicarnas își expune cercetările, astfel încât memoria lucrurilor întâmplate de oameni să nu se estompeze în timp; nici gloria nu este ascunsă de lucrările mari și minunate, realizate atât de eleni, cât și de barbari; și va spune, printre altele, din ce cauză s-au luptat între ei ”.

( Herodot din Halicarnas , Povești , I proemio )

În această scurtă introducere, apariția termenului historìes (a fi conectat cu rădăcina id- a „vedea”, a cărui òida perfectă ia sensul „am văzut”, prin urmare „știu”, „știu” ) oferă ideea unei cercetări efectuate în pregătirea lucrării: o cercetare care ar putea cuprinde evenimente, tradiții etnografice, rapoarte de călătorie, știri geografice, dar care, prin însăși existența, s-a distanțat de oralitatea rapsodelor și poeților lirici . Chiar și rapsodii și poeții au fost animați de dorința de a nu lăsa să se întunece faima faptelor împlinite, dar memoria colectivă transmisă de Herodot este rezultatul unei investigații raționale care, deși nu exclude dimensiunea religioasă a mitului, în timp ce înregistrează tradiții și știri extravagante, a salvat o cantitate enormă de materiale prețioase care constituie încă principala sursă pentru savantul războaielor persane.

Herodot însuși va apărea conștient de această atitudine documentară atunci când, după prezentarea originilor mitice ale conflictului dintre greci și popoare din Asia , a exprimat o primă profesie de imparțialitate în relatarea evenimentelor:

„Așa spune-i persanilor și fenicienilor. Dar nu intenționez să vorbesc despre acest lucru: dacă astfel de evenimente au avut loc în acest fel sau altfel. În schimb, voi începe prin a arăta pe cel pe care știu că a fost primul care a greșit elenii; și apoi voi continua în povestea care se ocupă de orașe mici și mari, de oameni, fără a face diferența: deoarece cele care erau mari în timpurile străvechi au devenit în mare parte mici, iar cele care la vremea mea erau mari au fost mai întâi mici. Deci, știind inconstanța perpetuă a bunăstării umane, îmi voi aminti unul și altul fără să fac diferența. "

( Herodot din Halicarnas , Istorii , I 5, 3-4 )
Tucidide, autorul Războiului peloponezian

Depășirea definitivă a tradiției logografice a avut loc, la sfârșitul secolului al V-lea î.Hr. , cu Poveștile pe care Tucidida ateniană le-a dedicat primilor douăzeci de ani ai războiului peloponezian (431-411 î.Hr.), precedând un scurt rezumat al celor mai istoria antică a lumii grecești (așa-numita arheologie ) și o discuție extinsă asupra cauzelor conflictului, printr-o investigație detaliată a ultimilor cincizeci de ani. Tucidide a propus să reconstituie, printr-o investigație foarte riguroasă, faptele din realitatea lor reală, excluzând fabulosul și supranaturalul și respingând programatic orice înfrumusețare retorică, cu excepția discursurilor fictive, în care a încercat să reconstituie sensul general al cuvintelor pronunțate efectiv . În acest fel, el a fondat așa-numita istoriografie pragmatică , care nu intenționa să furnizeze pur și simplu o interpretare a trecutului, ci, susținând că a identificat o serie de constante în natura umană și în opera sa, s-a proclamat o achiziție pentru totdeauna , că este un mijloc valid pentru a înțelege orice realitate viitoare și a acționa în consecință. Secolul al V-lea î.Hr., secolul „revoluției culturale” a Greciei antice , a fost secolul în care spiritul raționalist și științific al culturii grecești a fost pe deplin stabilit. Nașterea științei istoriografice a fost plasată și în acest context, fondatorii cărora sunt considerați unanim Herodot și Tucidide .

Savanții ulteriori au înțeles diferențele și afinitățile dintre cei doi „părinți ai istoriografiei”: de exemplu, atenția predominantă asupra prezentului sau asupra trecutului apropiat a fost comună ambelor și ambii au avut tendința de a identifica cauzele evenimentelor istorice în voință și în pasiunile oamenilor. Mai presus de toate, marii oameni, în bine sau în rău, au făcut istorie, care a dezvăluit astfel natura umană. Ceea ce i-a diferențiat a fost, în schimb, o anumită atitudine a lui Herodot de a folosi în continuare povești și elemente poetice și mitologice și de a judeca faptele pe baza unor criterii etice, în timp ce Tucidide părea mai „modern”, în sensul că își propunea să atingă o „obiectivitate” mai mare. „Și imparțialitatea judecății. Un merit incontestabil al istoriografiei grecești a fost și acela al lărgirii cunoștințelor etnice, culturale și geografice ale grecilor: cercetările istorice au depășit de fapt limitele înguste ale lumii grecești și au relevat existența altor popoare și civilizații.

Epoca clasică

Toată istoriografia ulterioară se mișcă de-a lungul liniilor trasate de Herodot și Tucidide . Ephorus of Cuma , autorul unei istorii generale a lumii elene bazată în mare parte pe compilarea surselor anterioare, s-a referit formal la Herodot (fără a împărtăși totuși curiozitatea sa antropologică), datorită prezenței excursusului individual asupra popoarelor străine care au intrat în contact cu Grecia, din care avem doar fragmente. Mai mulți autori au scris povești despre lumea greacă care au fost plasate în mod conștient ca o continuare a operei istorice a lui Tucidide, întreruptă brusc în 411, în plină desfășurare a războiului peloponezian : astfel, elenii lui Xenofon și cei, pierduți pentru noi, ai lui Teopomp S-au născut Chios, care au relatat respectiv evenimentele din 411 până în 362 î.Hr. și din 411 până în 394 î.Hr .; de un autor anonim sunt așa-numitele Elleniche di Ossirinco (de la numele localității egiptene a descoperirii papiracee care le-a restaurat parțial), a cărei parte păstrată se referă la anul 396/395 î.Hr.

În vasta și poligrafa sa activitate literară, Xenophon a dat viață și altor fire istoriografice sau de gen asemănătoare istoriografiei: cu Anabasis , relatarea avansului în Asia și a retragerii aventuroase ulterioare, a unei armate de mercenari greci din care Xenophon însuși s-a trezit preluând comanda, a creat genul memorialismului militar, care va exercita o influență incertă asupra Comentariilor cezariene ; cu Ciropedia , o biografie fictivizată și hagiografică a lui Cirus cel Mare , fondatorul imperiului persan, prezentată ca model al monarhului ideal, a dat viață istoriei fictive și cu Agesilao , un rege spartan râvnit și ca model, a creat arhetipul de laudare a biografiei. Cu tirade Povestiri despre Teopomp , expunând evenimentele lumii grecești din 359-336 î.Hr prin plasarea în centru a figurii lui Filip al II-lea , regele Macedoniei ), s-a născut monografia istorică, centrată în jurul unei singure personalități și ca urmare a o perioadă limitată de timp. Odată cu rezumatul, datorită însuși lui Theopompus, a Poveștilor lui Herodot, se conturează vena epitomei , destinată unui mare succes :)

Perioada elenistică

Cea mai veche fază a istoriografiei elenistice și-a concentrat atenția asupra întreprinderii orientale a lui Alexandru cel Mare , asupra destrămării imperiului său, asupra formării consecvente a monarhiilor greco-macedonene și ulterior asupra istoriei relațiilor lor (de exemplu Clitarchus din Alexandria , Hieronymus of Cardia , Durides of Samo , Filarco of Athens ). Istoriografia acestei perioade, în mare parte pierdută, aparține în principal venei patetice sau dramatice: a avut ca scop stârnirea emoțiilor intense în cititor prin artificii (precum evenimente neașteptate, vicisitudini, răsuciri) comparabile cu cele ale tragediei clasice. Acest tip de reprezentare tragică a evenimentelor a caracterizat atât istoriografia centrată pe figura lui Alexandru cel Mare, cât și pe cea ulterioară, care își deplasa centrul de greutate spre Occident, deoarece a devenit inevitabil să se ocupe de o nouă putere și de ascensiunea sa rapidă : Roma începuse să apară pe scenariul mediteranean .

Istoriografia romană

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: istoriografia romană .

Când, la începutul secolului al III-lea î.Hr. , Roma a început să simtă nevoia de a-și reconstrui (și exalta) trecutul în formele de investigație istorică, istoriografia greacă avea în spate trei secole de tradiție. Dar deja în timpul lui Polibiu , în timp ce își scria Istoriile , istoriografia la rândul ei intrase de mult în literatura latină. Cu toate acestea, era inevitabil ca primii istorici latini să se confrunte cu modelele grecești - așa cum sa întâmplat într-adevăr în alte genuri literare, având în vedere actualitatea literaturii latine. Așa-numiții analiști din prima generație, Quinto Fabio Pittore și Lucio Cincio Alimento , dacă pe de o parte au căutat un model structural în tradiția indigenă a Annales pontificum (sau Annales maximi ), adică în cronicile compilate anual și postat de pontif maxim (președintele colegiului preoțesc al pontifilor) pentru a informa comunitatea despre principalele evenimente, pe de altă parte, nu s-au limitat să deducă de la istoricii greci interesul pentru cercetarea cauzelor sau întâlnirea pentru Jocurile olimpice sau o serie de știri despre istoria Romei în sine, dar au mers atât de departe încât să-și folosească limbajul. Renunțarea la crearea unei limbi istoriografice latine ar fi putut fi determinată de un sentiment de frustrare în fața prestigiului vechi de secole al istoriografiei grecești, dar și mai ales de dorința de a se face înțeles, prin utilizarea unui un fel de lingua franca a culturii, din forul internațional al intelectualilor, care este în esență din lumea greacă sau elenizată, în care, tocmai la sfârșitul secolului al III-lea î.Hr. , interesul pentru Roma și istoria ei devenise din ce în ce mai puternic, dar neîncrederea spre noua putere. In particolare, Quinto Fabio Pittore nella sua opera intendeva controbattere, secondo Polibio, l'interpretazione filocartaginese della sua prima guerra punica che era stata fornita dallo storico greco Filino di Agrigento .

Quinto Fabio Pittore e Lucio Cincio Alimento furono entrambi attivi al tempo della seconda guerra punica: dopo la rotta di Canne (216 aC), Fabio capeggiò, forse in ragione della sua dimestichezza col greco, la delegazione inviata a consultare l' oracolo di Apollo a Delfi ; Cincio, pretore nel 210 in Sicilia, fu poi catturato da Annibale . Entrambi scrissero in greco una storia di Roma dalle origini leggendarie e dalla fondazione (che posero rispettivamente nel 747 e nel 729 aC) fino all'età contemporanea, cioè fino alla seconda guerra punica, inserendo anche riferimenti autobiografici (come poi farà lo stesso Catone) ed esponendo i fatti anno per anno. L'opera di Fabio, indicata dalle fonti come Annales , trattava più dettagliatamente il periodo più antico e quello più recente della storia di Roma ed era volta ad esaltare, attraverso le figure dei suoi eminenti rappresentanti, il ruolo avutovi dall'antichissima gens aristocratica dei Fabii , dando vita così a una storiografia individualista e filopatrizia, in cui la storia era vista come il prodotto di singole grandi personalità appartenenti alla nobilitas .

Marco Porcio Catone , autore delle Origines .

All'impostazione cronachistica, individualista e filopatrizia dei primi annalisti, nonché all'uso della lingua greca, si oppose vigorosamente, negli ultimi anni della sua lunga e operosa esistenza, Marco Porcio Catone , cui spetta il merito di aver fondato, con le Origines , una storiografia nazionale in lingua latina, in cui la storia di Roma era inserita nel contesto di quella dei popoli italici e vista come il risultato dell'agire di un'intera comunità. Con la storiografia di Catone nasceva un genere di importanza assolutamente fondamentale. Al ruolo di documentazione culturale che è proprio di tutti gli altri generi letterari la storiografia aggiunge infatti un valore specifico, nel senso che proprio agli scritti degli storici noi dobbiamo la conoscenza dell'antichità. Ebbene, questo filone interrotto che dall'età arcaica giunge alla tarda antichità fa capo proprio a Catone, il cui esempio fu assolutamente determinante sul piano della lingua: dopo i lui, i cosiddetti annalisti della seconda generazione o annalisti di mezzo, attivi nella seconda metà del II secolo aC , rinunciarono infatti definitivamente a scrivere in greco.

Tra la fine del II e la prima metà del I secolo aC , per quanto il tradizionale modello annalistico delle storie generali continuasse a mostrarsi vitale (sono di questo periodo gli Annales di Claudio Quadrigario e di Valerio Anziate ), si manifestò una tendenza a ridurre la trattazione entro limiti cronologici o temetici più ristretti, anche inaugurando nuove forme di narrazione storica, come quella dei commentarii - a metà strada tra autobiografia, memorialistica e storiografia - che trovarono la migliore espressione in Cesare, o come le monografie tematiche di Sallustio .

Storiografia medievale

Storiografia rinascimentale

Machiavelli, autore delle Istorie fiorentine

Gli storici rinascimentali , tra i quali furono insigni Flavio Biondo (nel XV secolo), Machiavelli e Guicciardini (nel XVI secolo), abbandonarono la visione medievale legata a un concetto di tempo segnato dall'avvento di Cristo , per sviluppare un'analisi degli avvenimenti concepita laicamente, con un atteggiamento critico verso le fonti. La storia divenne una branca della letteratura e non più della teologia e si rifiutò la convenzionale divisione cristiana che doveva avere inizio con la Creazione , seguita dall' Incarnazione di Gesù e dal Giudizio finale . La visione rinascimentale esaltava invece il mondo greco-romano, condannando il Medioevo come un'era di barbarie e proclamando la nuova epoca come era di luce e di rinascita del mondo classico.

La storiografia nell'età della Controriforma

Se la storiografia rinascimentale mantenne un tono prevalentemente retorico e moralistico-pedagogico, con l'avvento del tacitismo si fece strada un nuovo gusto della storia, dominato da un'intensa meditazione politica . «Il nuovo atteggiamento poneva come fine ultimo alla storia, la « prudenza »: metteva ossia la lettura delle storie a fondamento di una politica non utopistica, ma induttiva e storica, funzionalizzando totalmente la verità della storia alla verità politica (la conoscenza della vera tecnica di governo dei principi) [7] . Di conseguenza, lo storico dovendo narrare «non verba, sed res gestas, ex quibus oritur prudentia», meno gradito riusciva al nuovo gusto l'uso di concioni. Il tacitista Ducci giudicava, infatti, «oziose» molte orazioni guicciardiniane, «etsi prudentiae policiae plenas» (ma tosto temperava: «multas quoque necessarias et valde historice»); lodava invece incondizionatamente la «discussio finium» delle azioni dei principi, fatta dal Guicciardini, secondo lui, spesso «diligenter, ac forte melius quam alius historicus» [8] . L'orientamento storiografico sviluppatosi da questo atteggiamento fece naturalmente gran posto all'insegnamento guicciardiniano, guardando alla Storia , nel fatto, come ad uno dei suoi più autorevoli modelli. Anticiceroniana, ossia antiletteraria e antiumanistica, caratterizzata da un interesse esclusivo alla «politica», la nuova storiografia ebbe un senso altissimo della serietà dell'impegno storiografico, del «decoro» della storia, da portarla a sdegnare, nelle scritture storiche, la «voluptas», l'elemento pittoresco e romanzesco e ad amare invece lo stile (come quello della Storia ) grave e severo, senza inutili eleganze e civetterie rettoriche, stretto tutto ai fatti essenziali.» [9]

Storiografia illuministica

Attraverso l'esame critico della storia , l'illuminista può riconoscere la continuità dell'opera della ragione e denunciare gli errori e le contraffazioni con cui erano state tramandate sino ad allora le vicende umane allo scopo di mantenere gli uomini nella superstizione e nell' ignoranza . Nella storia così come sinora veniva presentata

«si vedono gli errori ei pregiudizi susseguirsi via via e cacciare in bando la verità e la ragione. [10] »

Pierre Bayle per primo si dedicherà nel suo Dizionario storico e critico (1697) alla compilazione di una «raccolta degli errori e delle falsità» da cui deve essere epurata la storia come fino ad allora è stata presentata. Egli è un minuzioso e preciso raccoglitore di fatti attestati da documenti e testimonianze così numerose che Ernst Cassirer (1874–1945) lo considera il fondatore dell' acribia storica.

«[Lo storico] deve dimenticare che appartiene a un certo paese, che fu educato a una data fede, che deve riconoscenza a questo oa quello e che questi o quegli altri sono i suoi parenti oi suoi amici. Uno storico in quanto tale è come Melchisedec, senza padre, senza madre, senza genealogia. Se gli si domanda da dove viene deve rispondere...sono abitante del mondo; non sono al servizio dell'imperatore, né al servizio del re di Francia ma solo al servizio della verità... [11] »

Il criterio sommo dunque della ricerca, per lo storico neutrale, è quello di scoprire come vera storia quella che segna la vittoria della ragione sull'ignoranza e per questo dall'illuminismo viene condannato in blocco il medioevo come età di fanatismo e oscurantismo religioso mettendo da parte gli aspetti positivamente culturali di quel periodo.

La mutevolezza degli avvenimenti storici è solo apparente: al di là di queste differenze l'illuminista coglie il lento ma costante emergere sulla superstizione e l'errore l'elemento immutabile della ragione:

«Tutto ciò che deriva dalla natura umana si assomiglia da una parte all'altra dell'universo; invece tutto ciò che può dipendere dalla consuetudine è differente, e può risultare simile soltanto per caso...invece la natura ha diffuso l'unità stabilendo ovunque un piccolo numero di princìpi invariabili: così il fondamento è ovunque lo stesso, mentre la cultura produce frutti diversi. [12] »

Per Lessing la storia, come ricerca della verità comincia solo con l'Illuminismo, tutto ciò che l'ha preceduta è una sorta di "pre-istoria". [13]

Storiografia romantica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Concezione romantica della storia .

Nell'età del Romanticismo si ebbe un superamento della concezione illuminista della storia , a cui fu rimproverato di basarsi su un'idea della ragione astratta e livellatrice, che in nome dei suoi principi generici era giunta a produrre le stragi del Terrore della Rivoluzione francese . A quella i romantici sostituirono una «ragione storica », che tenesse conto anche delle peculiarità e dello spirito dei diversi popoli, a volte assimilati a degli organismi viventi, con una loro anima e una loro storia. [14] e una nuova concezione della storia che mettesse in discussione la convinzione illuminista della capacità degli uomini di costruire e guidare la storia con la ragione .

Le vicende della Rivoluzione francese e il periodo napoleonico avevano dimostrato che gli uomini si propongono di perseguire alti e nobili fini che s'infrangono dinanzi alla realtà storica. Il secolo dei lumi era infatti tramontato nelle stragi del Terrore e il sogno di libertà nella tirannide napoleonica. Dunque la storia non è guidata dagli uomini ma è Dio che agisce nella storia. Esiste una Provvidenza divina che s'incarica di perseguire fini al di là di quelli che gli uomini ingenuamente si propongono di conseguire con la loro meschina ragione.

«La storia umana appariva perciò guidata non dalla mente e dal volere dell'uomo, fosse pure il più alto genio, non dal caso, ma da una provvidenza che supera gli accorgimenti politici e che drizza a ignote mete la nave dell'umanità.» [15]

Nel complesso, la polemica contro l'ugualitarismo e il cosmopolitismo illuministi assunse aspetti e caratteri diversi a seconda dei contesti, aspetti che tuttavia restarono intrecciati e difficilmente separabili in maniera netta. Vi fu da un lato una tendenza restauratrice, rivolta però non tanto al ripristino anacronista dell' Ancien régime , quanto al recupero di quelle tradizioni, religiose in particolare, ritenute patrimonio della coscienza collettiva. [16] Significativa fu l'opera di De Maistre e altri autori, per i quali «la storia umana è diretta da una provvidenza che supera gli accorgimenti politici e che drizza a ignote mete la nave dell'umanità.» [17]

In generale «s'identificò la storia della civiltà con la storia della religione, e si scorse una forza provvidenziale non solo nelle monarchie, ma sin nel carnefice, che non potrebbe sorgere e operare nella sua sinistra funzione se non lo suscitasse, a tutela della giustizia, Iddio: tanto è lungi dall'essere operatore e costruttore di storia l'arbitrio individuale e il raziocino logico». [18]

D'altro lato, la stessa concezione provvidenziale della storia diede luogo ad altre tendenze che potremo definire liberali , per le quali i principi proclamati nel 1789 restavano validi, pur essendo da condannare gli esiti giacobini della Rivoluzione Francese. [19] François-René de Chateaubriand in una sintesi esprimeva ad esempio l'esigenza di «conservare l'opera politica che è scaturita dalla rivoluzione» e «costruire il governo rappresentativo sulla religione». La libertà di religione fu ritenuta in particolare un antidoto basilare sia al dispotismo assolutistico, che all'anarchia rivoluzionaria. [20]

Storiografia contemporanea

Von Ranke e la professionalizzazione della storia

Leopold von Ranke fu il fondatore del metodo che fu prevalente nella storia ufficiale sino agli anni sessanta del Novecento. Attenzione per le fonti documentarie, studio rigoroso dei fatti sulla base delle fonti e critica per le visioni positivistiche ed hegeliane furono il suo assetto principale. La dottrina metodologica ha il compito di mostrare i fatti come essi sono effettivamente apparsi, astenendosi dal proporre interpretazioni.

Fu critico nei confronti della filosofia della storia e in particolar modo dell'interpretazione proposta da Hegel , la quale escludeva la componente umana dalla storia, riconducendo al solo manifestarsi dell'idea nel mondo fenomenico il percorso storico, finalizzato al pieno affermarsi dell'idea stessa. Ranke, invece, si proponeva di ricondurre dal piano delle idee a quello dei fatti, connesse tramite una specifica correlazione. Secondo un legame immanente, l'idea non è indagabile a priori slegata dagli eventi, così come nella comprensione della storia non è possibile il passaggio dal particolare fenomenico all'universale dell'idea.

L'oggetto della storia non è possibile indagarlo né in senso positivista come somma dei semplici fatti, né per via strettamente speculativa, tramite concetti universali. Per Ranke, le dottrine dominanti in un determinato periodo non possono essere valide in eterno per considerare lo studio di periodi differenti. Le idee forti sono le tendenze dominanti in ciascun secolo, non si può tramite queste risalire ad un concetto generale della storia. La storia è da intendere come una continua tensione tra evento e idea, inscindibile l'uno dall'altro, particolare ed immanente in ciascun periodo essa si attui.

Burckhardt e la nascita della storia culturale

Lo studioso svizzero Jacob Burckhardt , critico nei confronti della moderna società industriale e contrario alle tendenze idealistiche e storicistiche dominanti nel mondo accademico dell'epoca, elaborò una particolare disamina storiografica, chiamata Kulturgeschichte (storia della cultura - cultura nel senso di civiltà) nella quale enfatizzava lo studio dell' arte , della cultura e dell' estetica .

La sua opera principale fu Die Kultur der Renaissance in Italien [21] , pubblicata nel 1860 . L'indagine storica di Burckhardt si presenta come una ricerca di tipo culturale, dal momento che l'autore si impegnò a ridurre la storia degli eventi ad un ruolo estremamente marginale, analizzando al contrario soltanto le manifestazioni artistiche e culturali di quel periodo storico. Anche la politica (e ancor di più l'economia) vennero sostanzialmente trascurate in favore dello studio di fattori esclusivamente culturali. Burckhardt analizzò una serie di elementi caratterizzanti quell'età che egli chiamò «fattori costanti e tipici», ricercandone le varie espressioni che potevano trapelare dalla produzione artistica del periodo.

La storiografia marxista

La storiografia marxista prende spunto dalla concezione materialistica della storia di Karl Marx e Friedrich Engels .

Marx ed Engels esprimono l'esigenza di un sapere che sia prodotto immediatamente dalla realtà concreta e positiva, empirica e verificabile, e che non discenda invece da un presupposto e idealistico «Spirito assoluto» che deduce speculativamente i vari aspetti della realtà secondo un non dimostrato e indimostrabile sviluppo di questo stesso presunto Spirito .

Marx ed Engels intendono muovere da «presupposti reali, dai quali si può astrarre solo nell'immaginazione. Essi sono gli individui reali, la loro azione e le loro condizioni materiali di vita, tanto quelle che essi hanno trovato già esistenti, quanto quelle prodotte dalla loro stessa azione. Questi presupposti sono dunque constatabili per via puramente empirica.» [22] .

Marx considera la produzione dei mezzi di sussistenza attività fondamentale dell'uomo, nonché prima azione storica specificamente umana. Sulla base di questa attività ne individua altre tre: la creazione e la soddisfazione di nuovi bisogni, la riproduzione (quindi la famiglia) ed infine la cooperazione fra più individui. Sorge solo ora la coscienza: al contrario di tanti altri, Marx non delinea la coscienza come presupposto dell'uomo, seppur riconoscendole un ruolo fondamentale nella vita, ma come prodotto sociale che si sviluppa in relazione all'evoluzione dei mezzi di produzione ea tutto quello che esse comportano, in una parola alle forze produttive. La coscienza si manifesta quindi in diverse forme a seconda del processo storico. Ma solo con la successiva divisione tra lavoro manuale e mentale la coscienza può automatizzarsi dal mondo, dando luogo alle forme culturali conosciute. La totalità dell'essere sociale va dunque indagata dalla sfera produttiva.

La scuola delle Annales

La Scuola delle Annales (in francese École des Annales ) è la definizione data a quello che, probabilmente, è il più importante gruppo di storici francesi del XX secolo e che divenne celebre per aver introdotto molte rilevanti innovazioni metodologiche nella storiografia. Tale gruppo viene di solito indicato semplicemente Les Annales . Il nome deriva dalla rivista, fondata nel 1929 da Marc Bloch e Lucien Febvre , Annales d'histoire économique et sociale , tuttora esistente e pubblicata dal 1994 con il titolo di Annales. Histoire. Sciences sociales . A Febvre e Bloch si aggiunse il belga Henri Pirenne , studioso di storia economica , che supportava l'analisi storica comparata ovvero una disciplina che mette a confronto diversi aspetti della storia.

L'elemento iniziale di novità nell'approccio di Marc Bloch e Lucien Febvre fu il coinvolgimento nello studio della storia di altre discipline, dalla geografia alla sociologia . Nei primi anni di lavoro presso l' Università di Strasburgo collaborarono strettamente con studiosi di altre scienze sociali e ne acquisirono parte dei metodi. Un altro elemento innovativo apportato da questa corrente di studio fu lo spostamento dell'attenzione dallo studio della storia degli "eventi" ( histoire événementielle ) a favore dello studio della storia delle strutture.

La microstoria

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Microstoria , Carlo Ginzburg e Il formaggio ei vermi .

Un impulso fondamentale alla crescita della nuova storia culturale è stato dato dal lavoro di alcuni ricercatori italiani, Carlo Ginzburg , Giovanni Levi e Edoardo Grendi che intorno agli anni settanta hanno dato vita al filone di studio della cosiddetta microstoria . Questo indirizzo storiografico ha proposto la revisione dei metodi quantitativi della storia economica per liberarsi dal determinismo che caratterizzava le ricerche storiche di natura socioeconomica. L'obiettivo è stato quello di mettere a fuoco gli individui e le singole personalità storiche, le cui caratteristiche avrebbero permesso di ricostruire le mappe mentali, i costumi e gli atteggiamenti degli uomini del passato. La microstoria ha voluto distanziarsi dalla cosiddetta «grande narrazione» del progresso occidentale. Questo significa rifiutare l'immagine di una civiltà che, dall'antica Grecia al Cristianesimo ,fino all' Illuminismo ed alla rivoluzione industriale , è stata descritta nei termini di un grande percorso di costante progresso e sviluppo. Tra le pieghe di questo percorso trionfalistico - questa è stata la critica mossa dai microstorici - sono stati dimenticati i contributi di molte culture minori, di gruppi umani e singolarità di vario genere che non hanno partecipato in modo diretto ai grandi eventi storici sopra elencati.

A partire dagli anni Settanta sono comparse centinaia di ricerche microstoriche, ma indubbiamente il più importante riferimento bibliografico è Il formaggio ei vermi scritto e pubblicato nel 1976 da Carlo Ginzburg .

La New Cultural History

Con il termine nuova storia culturale si intende un preciso filone di studi iniziato nella seconda metà del XX secolo che ha sviluppato e approfondito le innovazioni che gli storici culturali ottocenteschi e primo-novecenteschi avevano introdotto. L'espressione «nuova storia culturale» ( New Cultural History , da cui l'acronimo NCH) è entrata in uso alla fine degli anni ottanta . Era il titolo di un libro, destinato a grande notorietà, pubblicato nel 1989 dalla storica americana Lynn Hunt, che raccoglieva i contributi forniti da vari studiosi ad un incontro tenutosi due anni prima a Berkeley , presso l' Università della California , sul tema La storia della Francia: testi e cultura [23] . Questo settore di studio ha vissuto una crescita spedita a partire dagli anni settanta . Il numero degli storici che si sono dichiarati "culturalisti" è aumentato in maniera considerevole, sviluppandosi a spese di altre discipline storiche come la storia sociale e la storia economica. Tra il 1992 e il 2006 il numero di storici identificati nella categoria della storia sociale è diminuito del 60 per cento, mentre il numero di quanti si riconoscono nella cosiddetta storia culturale è aumentato del 78 per cento[1]. Nel 2008 è stata inoltre fondata ufficialmente la International Society for Cultural History , con lo scopo di coordinare a livello sovranazionale le molte ricerche nate in grembo a questa disciplina.

La World History

La World History (da non confondere con la storia mondiale o la storia universale ), è un metodo di insegnamento e di indagine storiografica emerso nel 1980 che vuole esaminare la storia da una prospettiva globale superando le visioni monoculturali e parziali. La world history rileva e analizza schemi e modelli applicabili a tutte le culture umane nell'evoluzione storica. Questa disciplina basa il suo studio su due categorie storiografiche principali: il sincretismo (come i processi storici hanno avvicinato le culture più disparate) e la discrepanza (la varietà e le differenze tra i modelli sociali).

Dal 1936-1954 escono in tre periodi differenti i dieci volumi che compongono Study of History di Toynbee , questo studioso segue il pensiero comparativo specifico per le civiltà indipendenti di Spengler. Toynbee rivela sorprendenti parallelismi ed analogie nelle nove culture organiche definite da Spengler per quanto riguarda la loro origine, lo sviluppo e il loro decadimento. Toynbee rigetta però il determinismo dei cicli di crescita e declino come retti da una legge naturale, la sopravvivenza di una civiltà dipende per Toynbee dalla sua risposta ai mutamenti del contesto. Come Sima Qian , Toynbee spiega il declino come dovuto alla loro corruzione morale. Dal primo al sesto volume individua come soluzione a questo degrado morale dell'occidente il ritorno a una qualche forma di cattolicesimo pre riforma, dal settimo all'ultimo volume il suo seguito popolare diminuisce mentre tra gli studiosi prende corpo il dibattito sugli errori contenuti nelle sue teorie. [24]

McNeill in The Rise of the West (1965) partendo dagli studi di Toynbee, dimostra come società differenti dell' Eurasia abbiano interagito tra di loro fin dall'inizio della loro storia influenzandosi reciprocamente. Lo studio di McNeill si focalizza ampiamente intorno alle relazioni dei popoli mondiali rilevando come queste siano diventate più consistenti e frequenti negli ultimi tempi. Prima del 1500 circa la rete di comunicazione tra le culture è stata l'universo eurasiatico, il termine usato per descrivere queste aree di interazione varia da studioso a studioso, alcuni di questi lo definiscono sistema-mondo o ecumene . Ma indipendentemente da come viene chiamato, l'importanza di questi contatti interculturali ha cominciato ad essere riconosciuta da molti studiosi. [25]

I caratteri della storiografia moderna

Alcuni caratteri della storiografia antica persistono, spesso con adeguamenti, nella storiografia moderna, tuttavia è chiaro che, proprio per le leggi della storia stessa, il presente è diverso dal passato e così la più recente concezione storiografica è sostanzialmente diversa da quella antica. La differenza più importante dipende dal fatto che la storiografia moderna è figlia del metodo scientifico: essa non è una scienza esatta, ma della scienza condivide l'obiettivo di cercare la verità sulla base di un metodo razionale. Una condizione di questa ricerca della verità è l'obiettività dello storico. Anche l'obiettività, come la verità storica, rappresenta una meta a cui tendere più che un obiettivo sistematicamente raggiungibile.

È già uno stadio importante del processo che mira all'obiettività l'onestà intellettuale dello storico, che deve mirare veramente alla ricerca della verità e non a somministrare al suo pubblico verità intenzionalmente deformate o stravolte da preconcetti ideologici oppure deturpate dalla volontà di offrire un piacevole intrattenimento. I racconti deformati da una storiografia politicamente militante o romanzati da un giornalismo storiografico di carattere commerciale, le notizie a effetto, le accentuazioni arbitrarie di aspetti sensazionali sono sottoprodotti della storiografia che la moderna società della comunicazione produce incessantemente e che rischiano di contaminare la nostra conoscenza storica. Un importante antidoto per evitare tali deformazioni può essere garantito dall'autonomia dello storico, che deve poter esercitare la propria ricerca in serenità, senza dipendere da padroni né da poteri forti.

D'altra parte lo storico deve essere consapevole che la storiografia è imprescindibile dall'intervento dello storico. Anche le testimonianze, per quanto abbiano un'esistenza oggettiva, sono comunque selezionate, gerarchizzate, interpretate dallo storico; ancora una volta l'esperienza dell'informazione contemporanea dimostra quanto si possa influenzare l'opinione pubblica semplicemente disponendo i fatti in un certo ordine, così da valorizzarne alcuni a svantaggio di altri.

Anche lo storico moderno ritiene di esercitare un mestiere utile, ma in un senso diverso da quanto pensavano gli antichi in base alla concezione della storia come magistra vitae . Secondo gli storici moderni la storia ha una duplice utilità: innanzitutto permette di conoscere se stessi attraverso la conoscenza del passato spinta fino alle proprie origini; inoltre consente di mettersi in guardia dal ripetere errori che sono già stati commessi in passato, senza però poter arrivare ad insegnare come effettivamente comportarsi in quanto le circostanze storiche non si ripetono mai uguali in epoche e contesti diversi.

Recentemente, in un articolo dell' araldista [26] e paleografo [26] italiano Fabio Manuel Serra , riprendendo le posizioni di Robin George Collingwood , di Carl Gustav Hempel e di Karl Popper , è stata proposta una lettura del metodo storiografico contemporaneo secondo il rigore della logica del primo ordine [27] e anche della logica modale [28] con l'intento di fornire una dimostrazione logico-filosofica di come sia possibile produrre una conoscenza storica che possa tendere a un metodo scientifico oggettivo, ma anche con l'intento di mettere in luce come sia fattibile, da parte di chi non si attiene (per vari motivi) al rigore metodologico, produrre una conoscenza storica falsa che però, apparendo verosimile, trova successo in sede divulgativa, generando il rischio di vanificare il lavoro dei professionisti.

Note

 1. ^ Enciclopedia Italiana Treccani alla voce corrispondente
 2. ^ Marc Bloch , L'apologia della storia o mestiere di storico , Einaudi, Torino, 1998.
 3. ^ Rolando Dondarini, "Materiali di metodologia della ricerca storica", sito docente Università di Bologna.
 4. ^ Rolando Dondarini, Per entrare nella Storia , Bologna, CLUEB, 1999.
 5. ^ a b Rolando Dondarini, "L'albero del tempo", Bologna, Patron, 2007.
 6. ^ Prodi, Introduzione allo studio della storia moderna , p.102
 7. ^ Cfr. spec. G. TOFFANIN , Machiavelli e il «Tacitismo»: la politica storica al tempo della Controriforma , Padova, 1921.
 8. ^ LORENZO DUCCI, Ars historica , Ferrariae, 1604, pp. 96 e 168.
 9. ^ Walter Binni , I classici italiani nella storia della critica: Da Dante al Marino , Nuova Italia , 1970, pp. 492-493.
 10. ^ Centro piombinese di studi storici, Ricerche storiche , Volume 29, ed. L. Olschki, 1999
 11. ^ P. Bayle, Dizionario storico e critico in Società filosofica italiana, Rivista di filosofia , Volume 46, Taylor editore, 1955
 12. ^ Voltaire, Saggio sui costumi
 13. ^ Andrea Tagliapietra, Che cos'è l'illuminismo: i testi e la genealogia del concetto , Pearson Italia Spa, 1997, p.65
 14. ^ Traniello, Storia Contemporanea , Torino, Sei, 1989, p. 32.
 15. ^ A. Omodeo, Introduzione a G. Mazzini Scritti scelti , Edizioni scolastiche Mondadori, Milano, 1952 p.6
 16. ^ G. Verucci, La restaurazione in "Storia delle idee politiche", a cura di L. Firpo, Torino, UTET, 1973.
 17. ^ A. Omodeo, Introduzione a G. Mazzini Scritti scelti , Milano, 1934
 18. ^ Adolfo Omodeo , L'età del Risorgimento italiano , Napoli, 1955
 19. ^ Traniello, op. cit. , p. 36.
 20. ^ Ivi , p.38.
 21. ^ Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia , Firenze 1953
 22. ^ K. Marx, F. Engels, L'ideologia tedesca , Editori Riuniti, Roma, 1967, p. 17.
 23. ^ Hunt, The New Cultural History , Berkeley 1989.
 24. ^ William H. McNeill, Arnold J. Toynbee a Life (1989)
 25. ^ William H. McNeill, "The Changing Shape of World History." History and Theory 1995 34(2): 8–26.
 26. ^ a b Fabio Manuel Serra, Riflessioni sulla logica in rapporto al metodo storiografico. Paragone tra il lavoro dello storico e quello dello storiofilo , in RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea , n.2/I ns, giugno 2018, p. 123, DOI : 10.7410/1350 , ISBN 978-88-97317-40-1 , ISSN 2035-794X ( WC · ACNP ) .
 27. ^ Fabio Manuel Serra, Riflessioni sulla logica in rapporto al metodo storiografico. Paragone tra il lavoro dello storico e quello dello storiofilo. , in RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea , n.2/I ns, giugno 2018, p. 112, DOI : 10.7410/1350 , ISBN 978-88-97317-40-1 , ISSN 2035-794X ( WC · ACNP ) .
 28. ^ Fabio Manuel Serra, Riflessioni sulla logica in rapporto al metodo storiografico. Paragone tra il lavoro dello storico e quello dello storiofilo. , in RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea , n.2/I ns, giugno 2018, p. 115, DOI : 10.7410/1350 , ISBN 978-88-97317-40-1 , ISSN 2035-794X ( WC · ACNP ) .

Bibliografia

 • Johann Jakob Bachofen , Le leggi della storiografia , Napoli, Guida, 1999.
 • Marc Bloch , Apologia della storia o mestiere di storico , Torino, Einaudi, 1969.
 • Beatrice Borghi, Le fonti della storia tra ricerca e didattica , Patron editore, Bologna, 2009.
 • Fernand Braudel , Storia, misura del mondo , Bologna, Il mulino, 2002.
 • Fernand Braudel, Scritti sulla storia , Milano, Bompiani, 2003.
 • Delio Cantimori , Storici e storia , Torino, Einaudi, 1971.
 • Charles Olivier Carbonell , L'historiographie , Paris, Presses universitaires de France, 1981.
 • Federico Chabod , Lezioni di metodo storico , Roma-Bari, Laterza, 1993.
 • Benedetto Croce , Teoria e storia della storiografia , Bari, Laterza, 1917.
 • Rolando Dondarini , Per entrare nella Storia , Bologna, CLUEB, 1999.
 • Lucien Febvre , Problemi di metodo storico , Torino, Einaudi, 1976.
 • Eduard Fueter , Geschichte der neueren Historiographie , München-Berlin, 1911 (trad. it. Storia della storiografia moderna , Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1970).
 • François Furet , Il laboratorio della storia , Milano, Saggiatore, 1985.
 • Giuseppe Giarrizzo , La scienza della storia: interpreti e problemi , Napoli, Liguori, 1999.
 • Georges Lefebvre , Riflessioni sulla storia , Roma, Editori riuniti, 1976.
 • Jorge Lozano, Il discorso storico , Palermo, Sellerio, 1991.
 • Henri-Irénée Marrou , La conoscenza storica , Bologna, Il Mulino, 1954.
 • Arnaldo Momigliano , Problèmes d'historiographie ancienne et moderne , Paris, Gallimard, 1983.
 • Leopold von Ranke , Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber , Leipzig und Berlin, G. Reimer, 1824.
 • G. Resta - V. Zeno Zencovich, La storia giuridificata , in G. Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich (cur.), Riparare. Risarcire. Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi , Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.
 • Gian Paolo Romagnani, Storia della storiografia. Dall'antichità a oggi , Roma, Carocci, 2019, ISBN 9788843094448
 • Fabio Manuel Serra, Riflessioni sulla logica in rapporto al metodo storiografico. Paragone tra il lavoro dello storico e quello dello storiofilo , in RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea dell' ISEM del CNR , n.2/I ns, giugno 2018; DOI : 10.7410/1350 , ISBN 978-88-97317-40-1 ISSN 2035-794X ( WC · ACNP ) .

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 9645 · LCCN ( EN ) sh00006046 · GND ( DE ) 4020531-9 · BNF ( FR ) cb11934225b (data) · NDL ( EN , JA ) 00569371
Storia Portale Storia : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di storia