Wikipedia: Creative Commons Atribuire-Distribuire în condiții identice 3.0 Text neacceptat

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Abrevieri
WP: CC-BY-SA
CORPORATION CREATIVE COMMONS NU ESTE O CABINET DE AVOCAT ȘI NU OFERĂ SERVICII JURIDICE. DISTRIBUȚIA ACEASTE LICENȚE NU CREEAZĂ O RELAȚIE AVOCAT-CLIENT. CREATIVE COMMONS OFERĂ ACESTE INFORMAȚII PE BAZA „AS-AS”. CREATIVE COMMONS NU FĂRĂ NICI O GARANȚIE PRIVIND INFORMAȚIILE OFERITE ȘI DECLARĂ RESPONSABILITATEA PENTRU DAUNE REZULTATE DIN UTILIZAREA SA.

LUCRAREA (CA DEFINITĂ MAI jos) ESTE FURNIZATĂ ÎN CONDUCEREA ACESTOR LICENȚE PUBLICE PUBLICE CREATE („CCPL” SAU „LICENȚĂ”). LUCRAREA ESTE PROTEJATĂ DE DREPTUL DE AUTOR ȘI / SAU ALTE LEGI APLICABILE. ESTE INTERZISĂ ORICE UTILIZARE A MUNCII ALTĂ DECÂT AUTORIZATĂ ÎN ACESTA LICENȚĂ SAU LEGEA DREPTURILOR DE AUTOR.

EXERCIȚI ORICE DREPTURI LA MUNCA PREVĂZUTĂ AICI, ACCEPȚIȚI ȘI ACCEPȚIȚI SĂ FIȚI LIGATI DE TERMENII ACEASCĂ LICENȚĂ. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA LICENȚĂ POATE FI CONSIDERATĂ CA UN CONTRACT, LICENȚIATUL ÎȚI ACORDĂ DREPTURILE CONȚINUTE AICI ÎN CONSIDERARE ACCEPTAREA DUMNEAVOASTRĂ A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII.

1. Definiții

 1. Adaptare ” înseamnă o operă bazată pe Operă, sau pe Lucrare și alte opere preexistente, cum ar fi o traducere, adaptare, operă derivată, aranjament de muzică sau alte modificări ale unei opere literare sau artistice, sau fonogramă sau performanță și include adaptări cinematografice sau orice altă formă în care Opera poate fi reformată, transformată sau adaptată inclusiv sub orice formă recunoscută din original, cu excepția faptului că o operă care constituie o Colecție nu va fi considerată o Adaptare în sensul acestei Licențe. Pentru a evita îndoielile, în cazul în care Lucrarea este o operă muzicală, o interpretare sau o fonogramă, sincronizarea Lucrării în relație temporizată cu o imagine în mișcare („sincronizare”) va fi considerată o Adaptare în sensul acestei Licențe.
 2. Colecție ” înseamnă o colecție de lucrări literare sau artistice, cum ar fi enciclopedii și antologii, sau spectacole, fonograme sau difuzări, sau alte lucrări sau subiecte, altele decât lucrările enumerate în secțiunea 1 (f) de mai jos, care, din cauza selecției și aranjarea conținutului lor, constituie creații intelectuale, în care Opera este inclusă în totalitatea sa sub formă nemodificată împreună cu una sau mai multe alte contribuții, fiecare constituind opere separate și independente în sine, care împreună sunt asamblate într-un tot colectiv. O lucrare care constituie o colecție nu va fi considerată o adaptare (așa cum este definită mai jos) în sensul acestei licențe.
 3. Licență compatibilă Creative Commons ” înseamnă o licență listată la http://creativecommons.org/compatiblelicenses care a fost aprobată de Creative Commons ca fiind în esență echivalentă cu această licență, inclusiv, cel puțin, deoarece acea licență: (i) conține termeni care au același scop, semnificație și efect ca și elementele de licență ale acestei licențe; și, (ii) permite în mod explicit relicențarea adaptărilor de lucrări puse la dispoziție sub acea licență în baza acestei licențe sau a unei licențe de jurisdicție Creative Commons cu aceleași elemente de licență ca și această licență.
 4. Distribuiți ” înseamnă a pune la dispoziția publicului originalul și copiile Lucrării sau Adaptării, după caz, prin vânzare sau alt transfer de proprietate.
 5. Elemente de licență ” înseamnă următoarele atribute de licență la nivel înalt, așa cum sunt selectate de licențiator și indicate în titlul acestei licențe: Atribuire, ShareAlike.
 6. Licențiator ” înseamnă persoana fizică, persoanele fizice, entitatea sau entitățile care oferă (e) lucrarea în condițiile acestei licențe.
 7. Autor original ” înseamnă, în cazul unei opere literare sau artistice, persoana, persoanele fizice, entitatea sau entitățile care au creat Opera sau dacă nu poate fi identificată nicio persoană sau entitate, editorul; și în plus (i) în cazul unui spectacol, actorii, cântăreții, muzicienii, dansatorii și alte persoane care acționează, cântă, livrează, declamă, joacă, interpretează sau interpretează în alt mod opere literare sau artistice sau expresii ale folclorului; (ii) în cazul unei fonograme, producătorul este persoana sau entitatea juridică care fixează mai întâi sunetele unui spectacol sau ale altor sunete; și, (iii) în cazul difuzărilor, organizația care transmite difuzarea.
 8. Lucrare ” înseamnă opera literară și / sau artistică oferită în condițiile prezentei licențe, incluzând, fără limitare, orice producție în domeniul literar, științific și artistic, indiferent de modul sau forma de exprimare a acestuia, inclusiv forma digitală, cum ar fi o carte , pamflet și alte scrieri; o prelegere, adresă, predică sau altă lucrare de aceeași natură; o operă dramatică sau dramatico-muzicală; o operă coregrafică sau divertisment în spectacol prost; o compoziție muzicală cu sau fără cuvinte; o operă cinematografică la care sunt asimilate lucrări exprimate printr-un proces analog cinematografiei; o lucrare de desen, pictură, arhitectură, sculptură, gravură sau litografie; o lucrare fotografică la care sunt asimilate lucrări exprimate printr-un proces analog fotografiei; o operă de artă aplicată; o ilustrație, hartă, plan, schiță sau lucrare tridimensională relativă la geografie, topografie, arhitectură sau știință; la performanță; a difuza; la fonogramă; o compilare de date în măsura în care este protejată ca operă protejată prin drepturi de autor; sau o operă interpretată de o varietate sau de un interpret de circ în măsura în care nu este considerată altfel o operă literară sau artistică.
 9. Dvs. ” înseamnă o persoană fizică sau entitate care exercită drepturi în temeiul acestei licențe care nu a încălcat anterior termenii acestei licențe cu privire la lucrare sau care a primit permisiunea expresă a licențiatorului de a exercita drepturile conform acestei licențe în ciuda unei încălcări anterioare.
 10. Efectuați public ” înseamnă să efectuați recitații publice ale Lucrării și să comunicați publicului acele recitații publice, prin orice mijloace sau proces, inclusiv prin cablu sau fără fir sau spectacole digitale publice; să pună la dispoziția Lucrărilor publice astfel încât membrii publicului să poată accesa aceste Lucrări dintr-un loc și într-un loc ales individual de aceștia; să efectueze lucrarea către public prin orice mijloc sau proces și prin comunicarea către public a performanțelor lucrării, inclusiv prin performanță digitală publică; să difuzeze și să retransmită lucrarea prin orice mijloace, inclusiv semne, sunete sau imagini.
 11. Reproduce ” înseamnă a face copii ale Lucrării prin orice mijloace, inclusiv fără limitare prin înregistrări sonore sau vizuale și dreptul de fixare și reproducere a fixărilor Lucrării, inclusiv stocarea unei performanțe sau a unei fonograme protejate în formă digitală sau alt suport electronic.

2. Drepturi de tratare echitabile

Nimic din această licență nu este destinat să reducă, să limiteze sau să restricționeze orice utilizare fără drepturi de autor sau drepturi care rezultă din limitări sau excepții prevăzute în legătură cu protecția drepturilor de autor în conformitate cu legea drepturilor de autor sau alte legi aplicabile.

3. Acordarea licenței

Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentei licențe, licențiatorul vă acordă prin prezenta o licență mondială, fără redevențe, neexclusivă, perpetuă (pe durata dreptului de autor aplicabil) pentru exercitarea drepturilor asupra lucrării, după cum se arată mai jos:

 1. să reproducă lucrarea, să încorporeze lucrarea într-una sau mai multe colecții și să reproducă lucrarea așa cum este încorporată în colecții;
 2. să creeze și să reproducă adaptări, cu condiția ca orice astfel de adaptare, inclusiv orice traducere pe orice suport, să ia măsuri rezonabile pentru a eticheta, delimita sau identifica în mod clar că au fost aduse modificări lucrării originale. De exemplu, o traducere ar putea fi marcată „Opera originală a fost tradusă din engleză în spaniolă” sau o modificare ar putea indica „Opera originală a fost modificată.”;
 3. să distribuie și să execute public lucrările, inclusiv cele încorporate în colecții; și,
 4. să distribuie și să efectueze public adaptări.
 5. Pentru a evita orice dubiu:
  1. Scheme de licențe obligatorii care nu pot fi renunțate. În acele jurisdicții în care nu se poate renunța la dreptul de a colecta redevențe prin intermediul oricărui sistem legal sau obligatoriu de licențiere, Licențiatorul își rezervă dreptul exclusiv de a colecta astfel de redevențe pentru orice exercitare de către Dvs. a drepturilor acordate în temeiul acestei licențe;
  2. Scheme de licențe obligatorii renunțabile. În acele jurisdicții în care se poate renunța la dreptul de a colecta redevențe prin intermediul oricărui sistem legal sau obligatoriu de licențiere, Licențiatorul renunță la dreptul exclusiv de a colecta astfel de redevențe pentru orice exercitare de către Dvs. a drepturilor acordate în temeiul acestei licențe; și,
  3. Scheme de licență voluntară. Licențiatorul renunță la dreptul de a colecta redevențe, fie individual, fie în cazul în care licențiatorul este membru al unei societăți colective care administrează scheme de licențiere voluntare, prin intermediul societății respective, de la orice exercițiu de către Dvs. a drepturilor acordate în temeiul acestei licențe.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în toate mediile și formatele, indiferent dacă sunt cunoscute sau concepute în continuare. Drepturile de mai sus includ dreptul de a face modificările necesare din punct de vedere tehnic pentru exercitarea drepturilor în alte medii și formate. Sub rezerva secțiunii 8 litera (f), toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres de către licențiator sunt rezervate prin prezenta.

4. Restricții

Licența acordată în secțiunea 3 de mai sus este în mod expres supusă și limitată de următoarele restricții:

 1. Puteți distribui sau efectua public lucrarea numai în condițiile acestei licențe. Trebuie să includeți o copie sau identificatorul de resurse uniform (URI) pentru această licență împreună cu fiecare copie a lucrării pe care o distribuiți sau o efectuați public. Nu aveți voie să oferiți sau să impuneți nicio condiție asupra Lucrării care restricționează condițiile acestei Licențe sau capacitatea destinatarului Lucrării de a-și exercita drepturile acordate respectivului destinatar în temeiul Licenței. Nu puteți sublicenția Lucrarea. Trebuie să păstrați intacte toate notificările care fac trimitere la această licență și la renunțarea la garanții împreună cu fiecare copie a Lucrării pe care o distribuiți sau pe care o efectuați public. Când distribuiți sau executați lucrarea în mod public, nu puteți impune nicio măsură tehnologică eficientă asupra lucrării care restricționează capacitatea unui destinatar al lucrării de la dvs. de a exercita drepturile acordate destinatarului respectiv în condițiile licenței. Această Secțiune 4 (a) se aplică Lucrării încorporate într-o Colecție, dar aceasta nu necesită Colecția, în afară de Lucrarea însăși, să fie supusă condițiilor acestei Licențe. Dacă creați o colecție, după o notificare din partea oricărui licențiator, trebuie, în măsura posibilului, să eliminați din colecție orice credit, conform cerințelor secțiunii 4 (c), după cum se solicită. Dacă creați o adaptare, după o notificare din partea oricărui licențiator, trebuie, în măsura posibilului, să eliminați din adaptare orice credit conform cerințelor secțiunii 4 (c), după cum se solicită.
 2. Puteți distribui sau efectua public o adaptare numai în condițiile: (i) acestei licențe; (ii) o versiune ulterioară a acestei licențe cu aceleași elemente de licență ca și această licență; (iii) o licență de jurisdicție Creative Commons (fie aceasta, fie o versiune de licență ulterioară) care conține aceleași elemente de licență ca și această licență (de exemplu, Atribuire-Distribuire similară 3.0 SUA); (iv) o licență compatibilă Creative Commons. Dacă licențați Adaptarea conform uneia dintre licențele menționate la (iv), trebuie să respectați termenii acestei licențe. Dacă licențați adaptarea conform termenilor oricăreia dintre licențele menționate la (i), (ii) sau (iii) („Licența aplicabilă”), trebuie să respectați termenii licenței aplicabile în general și următoarele dispoziții: (I) Trebuie să includeți o copie sau un URI pentru licența aplicabilă cu fiecare copie a fiecărei adaptări pe care o distribuiți sau o efectuați public; (II) Nu puteți oferi sau impune niciunui termen pentru Adaptare care restricționează termenii Licenței aplicabile sau capacitatea destinatarului Adaptării de a exercita drepturile acordate destinatarului respectiv în condițiile Licenței aplicabile; (III) Trebuie să păstrați intacte toate notificările care fac trimitere la Licența aplicabilă și la renunțarea la garanții, împreună cu fiecare copie a Lucrării, așa cum este inclusă în Adaptarea pe care o distribuiți sau o efectuați public; (IV) atunci când distribuiți sau efectuați public adaptarea, nu puteți impune măsuri tehnologice eficiente adaptării care restricționează capacitatea unui destinatar al adaptării de la dvs. de a exercita drepturile acordate destinatarului respectiv în condițiile licenței aplicabile . Această secțiune 4 (b) se aplică adaptării, astfel cum este încorporată într-o colecție, dar aceasta nu necesită ca colecția, în afară de adaptarea însăși, să fie supusă condițiilor licenței aplicabile.
 3. Dacă distribuiți, sau executați public lucrarea sau orice adaptări sau colecții, trebuie, cu excepția cazului în care a fost făcută o cerere în conformitate cu secțiunea 4 (a), să păstrați intacte toate notificările privind drepturile de autor pentru lucrare și să le furnizați, rezonabile mediului sau mijloacelor dvs. utilizează: (i) numele autorului original (sau pseudonim, dacă este cazul) dacă este furnizat și / sau dacă autorul original și / sau licențiatorul desemnează o altă parte sau alte părți (de exemplu, un institut sponsor, o entitate publicatoare, o revistă) pentru atribuire („Părțile de atribuire”) în notificarea drepturilor de autor a licențiatorului, condițiile de furnizare a serviciilor sau prin alte mijloace rezonabile, numele acelei părți sau părți; (ii) titlul Lucrării, dacă este furnizat; (iii) în măsura în care este practic rezonabil, URI-ul, dacă există, pe care Licențiatorul îl specifică a fi asociat cu Lucrarea, cu excepția cazului în care un astfel de URI nu face trimitere la notificarea drepturilor de autor sau la informațiile de licențiere pentru Lucrare; și (iv), în conformitate cu secțiunea 3 (b), în cazul unei adaptări, un credit care să identifice utilizarea lucrării în adaptare (de exemplu, „traducere în franceză a lucrării de către autorul original” sau „scenariu bazat pe Lucrarea originală a autorului original "). Creditul cerut de această secțiune 4 (c) poate fi implementat în orice mod rezonabil; cu condiția, totuși, că, în cazul unei adaptări sau colecții, va apărea cel puțin un astfel de credit, dacă apare un credit pentru toți autorii care contribuie la adaptare sau colecție, atunci ca parte a acestor credite și într-un mod cel puțin la fel de proeminent drept credite pentru ceilalți autori care contribuie. Pentru a evita îndoielile, puteți utiliza creditul solicitat de această secțiune numai în scopul atribuirii în modul stabilit mai sus și, prin exercitarea drepturilor dvs. în temeiul acestei licențe, nu puteți afirma sau implica implicit sau explicit nicio legătură cu, sponsorizarea sau aprobarea de către autorul original, licențiator și / sau părțile de atribuire, după caz, a Dvs. sau a utilizării de către dvs. a lucrării, fără permisiunea prealabilă scrisă prealabilă a autorului original, a licențiatorului și / sau a părților de atribuire.
 4. Cu excepția cazului în care se acordă altfel în scris de către Licențiator sau așa cum poate fi permis altfel de legea aplicabilă, dacă reproduceți, distribuiți sau executați public lucrarea fie de unul singur, fie ca parte a oricăror adaptări sau colecții, nu trebuie să distorsionați, mutilați, modificați sau să ia alte măsuri derogatorii în legătură cu lucrarea care ar prejudicia onoarea sau reputația autorului original. Licențiatorul este de acord că în acele jurisdicții (de exemplu, Japonia), în care orice exercitare a dreptului acordat în secțiunea 3 (b) a acestei licențe (dreptul de a face adaptări) ar fi considerată a fi o denaturare, mutilare, modificare sau altă acțiune derogatorie prejudiciază onoarea și reputația autorului original, licențiatorul va renunța sau nu va afirma, după caz, această secțiune, în măsura maximă permisă de legislația națională aplicabilă, pentru a vă permite să vă exercitați în mod rezonabil dreptul în conformitate cu secțiunea 3 (b) din prezenta Licență (dreptul de a face adaptări), dar nu altfel.

5. Declarații, garanții și responsabilitate

DACĂ NU SUNT DE ACORD MUTUAL DE PĂRȚI ÎN SCRIERE, LICENȚIATUL OFERĂ LUCRAREA ÎN CAUT ȘI NU FĂRĂ REPREZENTĂRI SAU GARANȚII DE NICIUN TIP PRIVIND LUCRAREA, EXPRESĂ, IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU ALTOR, INCLUSIV, FĂRĂ TITILITARE LIMITATĂ UN SCOP PARTICULAR, NEÎNCĂLCAREA SAU ABSENȚA LATENTELOR SAU ALTE DEFECTE, EXACTITATE SAU PREZENȚA ABSENȚEI ERORILOR, FIE DESCOPERABILĂ SAU NU. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, AȘA CĂ ACEASCĂ EXCLUSIE NU SE APLICĂ DUMNEAVOASTRĂ.

6. Limitarea răspunderii.

EXCEPȚIUNE ÎN MĂSURA NECESARĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NICIODATĂ LICENȚIATUL NU VA FI RĂSPUNS DE VOI LA NICI O TEORIE JURIDICĂ PENTRU ORICE DOMENIU SPECIAL, INCIDENTAL, CONSECVENȚIAL, PUNITIV SAU EXEMPLAR, SURIT ÎN ACEASTA LICENȚĂ SAU UTILIZAREA MUNCII, ȘI ÎN CAZUL LICENȚEI A FOST AVIZAT DE POSIBILITATEA ASUPRA DAUNELOR.

7. Rezilierea

 1. Această licență și drepturile acordate în temeiul acesteia se vor înceta automat la orice încălcare de către dvs. a termenilor acestei licențe. Cu toate acestea, persoanelor fizice sau entităților care au primit adaptări sau colecții de la dvs. în temeiul acestei licențe nu li se va încheia licența, cu condiția ca aceste persoane sau entități să rămână în deplină conformitate cu aceste licențe. Secțiunile 1, 2, 5, 6, 7 și 8 vor supraviețui oricărei încetări a acestei licențe.
 2. Sub rezerva termenilor și condițiilor de mai sus, licența acordată aici este perpetuă (pe durata dreptului de autor aplicabil asupra Lucrării). Fără a aduce atingere celor de mai sus, Licențiatorul își rezervă dreptul de a elibera Lucrarea în condiții diferite de licență sau de a opri distribuirea Lucrării în orice moment; cu condiția, totuși, că o astfel de alegere nu va servi pentru retragerea acestei licențe (sau a oricărei alte licențe care a fost sau trebuie să fie acordată în conformitate cu termenii acestei licențe), iar această licență va continua în vigoare și efect, cu excepția cazului în care este reziliată. după cum sa menționat mai sus.

8. Diverse

 1. De fiecare dată când distribuiți sau executați public lucrarea sau o colecție, licențiatorul oferă destinatarului o licență pentru lucrare în aceiași termeni și condiții ca și licența acordată în temeiul acestei licențe.
 2. De fiecare dată când distribuiți sau efectuați public o adaptare, Licențiatorul oferă destinatarului o licență pentru Lucrarea originală în aceiași termeni și condiții ca și licența acordată în temeiul acestei licențe.
 3. În cazul în care o prevedere a acestei licențe este invalidă sau imposibilă de aplicat în conformitate cu legislația aplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea restului termenilor acestei licențe și, fără alte acțiuni din partea părților la acest acord, această prevedere va fi reformată în măsura minimă necesară pentru ca această dispoziție să fie valabilă și aplicabilă.
 4. Niciun termen sau dispoziție a acestei licențe nu va fi considerat renunțat și nici o încălcare nu este consimțită, cu excepția cazului în care o astfel de renunțare sau consimțământ trebuie să fie scrisă și semnată de către parte pentru a fi însărcinată cu această renunțare sau consimțământ.
 5. Această licență constituie întregul acord între părți cu privire la lucrarea autorizată aici. Nu există înțelegeri, acorduri sau declarații cu privire la Opera nespecificată aici. Licențiatorul nu va fi obligat de nici o dispoziție suplimentară care ar putea apărea în orice comunicare de la dvs. Această licență nu poate fi modificată fără acordul reciproc scris al licențiatorului și al dvs.
 6. Drepturile acordate în temeiul și subiectul menționat în această licență au fost elaborate utilizând terminologia Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice (modificată la 28 septembrie 1979), a Convenției de la Roma din 1961, a dreptului de autor al OMPI Tratatul din 1996, Tratatul WIPO privind performanțele și fonogramele din 1996 și Convenția universală privind drepturile de autor (revizuită la 24 iulie 1971). Aceste drepturi și subiect intră în vigoare în jurisdicția relevantă în care se urmărește aplicarea termenilor de licență în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare privind punerea în aplicare a dispozițiilor tratatelor respective în legislația națională aplicabilă. Dacă pachetul standard de drepturi acordate în conformitate cu legea aplicabilă a drepturilor de autor include drepturi suplimentare care nu sunt acordate în temeiul acestei licențe, aceste drepturi suplimentare sunt considerate a fi incluse în licență; această licență nu are scopul de a restricționa licența niciunui drept în conformitate cu legislația aplicabilă.

Notificare Creative Commons

Creative Commons nu este parte la această licență și nu oferă nicio garanție în legătură cu lucrarea. Creative Commons nu va fi răspunzător în fața dvs. sau a oricărei părți cu privire la orice teorie juridică pentru orice daune, inclusiv, fără a se limita la orice daune generale, speciale, accidentale sau secundare apărute în legătură cu această licență. Fără a aduce atingere celor două (2) propoziții de mai sus, dacă Creative Commons s-a identificat în mod expres ca licențiator în conformitate cu prezentul document, acesta va avea toate drepturile și obligațiile licențiatorului.

Cu excepția scopului limitat de a indica publicului că Lucrarea este licențiată conform CCPL, Creative Commons nu autorizează utilizarea de către oricare dintre părți a mărcii comerciale „Creative Commons” sau a oricărei mărci comerciale sau logo-uri asociate Creative Commons fără acordul prealabil scris din Creative Commons. Orice utilizare permisă va fi conformă cu ghidurile de utilizare a mărcii comerciale de la vremea actuală Creative Commons, așa cum poate fi publicat pe site-ul său web sau altfel disponibil la cerere din când în când. Pentru a evita îndoielile, această restricție a mărcii comerciale nu face parte din licență.

Creative Commons poate fi contactat la http://creativecommons.org/ .