A 13-a dinastie a Egiptului

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Egipt
Date administrative
Limbi vorbite Egiptul antic
Capital Ity Tawy
Politică
Forma de guvernamant Monarhie absolută
Naștere 1803 î.Hr.
Sfârșit 1649 î.Hr.
Teritoriul și populația
Religie și societate
Religia de stat Religia egipteană
Evoluția istorică
Precedat de Regatul Egiptului (a 12-a dinastie)
urmat de Regatul Egiptului (dinastia XIV)

A 13-a dinastie a Egiptului , urmând cronologia lui Manetho, care se limitează la a spune 60 de regi ai lui Diospoli care au domnit timp de 453 de ani , este prima din perioada istorică numită A doua perioadă intermediară a Egiptului, care s-a caracterizat prin spargerea puterii centrale cu apariția dinastiilor locale care au domnit în același timp (această situație s-ar putea datora perioadei lungi pe care Manetho o atribuie din greșeală dinastiei).

Dinastia XIII acoperă o perioadă de timp cuprinsă între 1793 î.Hr. și 1645 î.Hr. [1]

Lista suveranilor conform canonului regal

Următoarea listă se bazează în principal pe Canonul regal , păstrat în Muzeul Egiptean din Torino în reconstrucția făcută de Alan Gardiner [2] .

De asemenea, la sfârșitul listei sunt enumerate toate acele nume a căror existență este atestată de alte surse sau descoperiri arheologice și nu a fost posibilă corelarea acestora cu Canonul regal

Unii savanți au propus secvențe diferite pentru succesiunea suveranilor bazate, adesea, pe unificarea unor nume din lista epocii Ramesside .

Toate datele trebuie considerate orientative și afectate de o eroare de cel puțin ± 50 de ani. În plus, trebuie avut în vedere complexitatea extremă a perioadei în cauză și deficitul de informații ca posibile surse de erori suplimentare.

Nume Horo Prenomen Canonul regal Alte nume perioada de domnie
Sekhem-netjer Khutawira (6.5) [... ra Ugaf 1783 î.Hr. - 1779 î.Hr.
Mehibtawy Sekhemkara (6.6) ... ra Amenemhat-senebef 1779 î.Hr. -?
Sankhtawy Sekhemkara (6.7) ... menemhe - ... ra Amenemhat V între 1780 î.Hr. și 1770 î.Hr.
(6.8) Sehetepibra între 1770 î.Hr. și 1760 î.Hr.
(6.9) Jupheni între 1770 î.Hr. și 1750 î.Hr.
Sehertawy Sankhibra (6.10) Sankhibra Amenemhat VI între 1760 î.Hr. și 1750 î.Hr.
(6.11) Semenkara între 1760 î.Hr. și 1750 î.Hr.
Hetepibra (6.12) Sehetepibra între 1760 î.Hr. și 1750 î.Hr.
(6.13) Suadjkara între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
(6.14) Nedjemibra între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
Smatawy Kha-ankh-ra (6.15) sobek - ra - hotep Sobekhotep I între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
(6.16) Renseneb între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
Hotepibtawy Auibra (6.17) Autibra Hor I între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
Heriteptawy Sedjefakara (6.18) Sedjefakara Amenemhat VII între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
Menekh [..] Sekhemra-Khutawy (6.19) Sekhemra-Kutawy-Sobekhotep Sobekhotep II între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
Djedekheperu Userkara-Nimaatra (?) (6.20) Utilizator ... ra ... djer între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
Semenkhkara (6.21) ... kara-Imira Mesha între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
Sehetepkara (6.22) ... ka ... Antef Antef IV între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
(6.23) ... ib-Seth între 1760 î.Hr. și 1740 î.Hr.
Khutawy Sekhemra-Sewaditawy (6.24) Sekhemkara ... Sebekhotep Sobekhotep III în jurul anului 1740 î.Hr.
Djeregtawy Khasekhemra (6.25) Khasekhemra-Neferhotep Neferhotep I 1740 î.Hr. - 1730 î.Hr.
(6.26) Sahathor în jurul anului 1730 î.Hr.
Ankh-ib-tawy Neferkare (6.27) Khaneferra-Sebekhotep Sobekhotep IV 1730 î.Hr. - 1720 î.Hr.
(7.1) Khahotepra Sobekhotep V 1720 î.Hr. - 1715 î.Hr.
Wahibra (7.2) Wahibra - Ia - Ib 1715 î.Hr. - 1705 î.Hr.
Merneferra (7.3) [Mernefer] ra 1705 î.Hr. - 1682 î.Hr.
Merhotepra (7.4) Ini I / Sobekhotep VI în jurul anului 1680 î.Hr.
(7.5) Seankhenra Seuadjtu între 1680 î.Hr. și 1670 î.Hr.
Mersekhemra (7.6) Miercuri ... ra Neferhotep II între 1680 î.Hr. și 1670 î.Hr.
Suadjkara (7.7) [Suadjka] ra Hori Hor II între 1670 î.Hr. și 1660 î.Hr.
Merkaura (7.8) Merika ... Sobek ... Sobekhotep VII între 1670 î.Hr. și 1660 î.Hr.
ilizibil (nº7.9)
pierdut (nº7.10)
ilizibil (nº7.11)
ilizibil (nº7.12)
Uadjekha Djedhotepra (7.13) ... mes Dedumose I între 1660 î.Hr. și 1630 î.Hr.
(7.14) ...- maat-ra Ibi Ibi II între 1660 î.Hr. și 1630 î.Hr.
(7.15) ...- ueben-ra, Hor Hor III între 1660 î.Hr. și 1630 î.Hr.
(7.16) Se..kara între 1660 î.Hr. și 1630 î.Hr.
Sawahenra (7.17) ... enra între 1660 î.Hr. și 1630 î.Hr.
(7.18) ... ra
ilizibil (nº7.19)
Sekhaenra (?) (7.20) ...- en -... între 1660 î.Hr. și 1630 î.Hr.
(7.21) ...- acum
Merkheperra (7.22) Merkheperra între 1660 î.Hr. și 1630 î.Hr.
(7.23) Merkara între 1660 î.Hr. și 1630 î.Hr.

Alți conducători

În plus față de cele raportate în lista anterioară, există un anumit număr de suverani cunoscuți numai din descoperirile arheologice ale căror nume nu pot fi conectate sau inserate în secvența definită de Canonul regal. Este probabil ca multe dintre numele din tabelul următor să aparțină conducătorilor ale căror suluri au fost găsite în părțile ilizibile sau complet pierdute din coloana 7 a Canonului regal.
Atribuirea multora dintre aceste nume dinastiei XIII în locul XVII , care constituie succesorul acesteia (cel puțin pentru Egiptul de Sus), se datorează evaluărilor stilistice și stratigrafice și, prin urmare, cel puțin în unele cazuri, rămâne incertă și discutabilă.

Nume Alte nume
Khaibau
Ameny Qemau
Sekhemra Uadjkhau Sobekemsaf I
Seneferibra Sesostris IV
Uadjkhau Neferhotep III
Merankhra Montuhotep Mentuhotep V
Seuadjra Montuhotep Mentuhotep VI
Nerkara
Usermontu
Sekhemra Seusertaui Sobekhotep VIII
Maara Sobekhotep Sobekhotep IX
Mershepsesra Ini II
Swadjtawy
Sekhemra Neferkhau
Sebekai
Merut
Sehekaenra Sankhptah Sankhptah
Un golf
Djedankhara Montuemsaf
Sakara

XIII dinastie după Jürgen von Beckerath

von Beckerath
( [3] [4] )
Conducător corespunzător
conform
Canonul regal
Wegaf Kutawyre (6.5) ... ra
Amenemhat-Sonbef Shekemkare (6.6) ... ra
Shekemre Kutawy sfârșit (6.6) - șase ani goi
Shekemkare Amenemhat (6.7) .. menemhat
Sehetepibre (6.8) Sehetepibra
Jewefni (6.9) Jupheni
(6.10) Sankhibra
Nebnun Semkare (6.11) Semenkara
Siharnedjheritef Hotepibre (6.12) Sehetepibra
Sewadjkare (6.13) Sewadjkara
Nedjemibre (6.14) Nedjemibra
Ibi
Ameny Kemau
Khuioqre
Sobkhotep Kahaankre (6.15) Sobek ... pra
Ranisonb (6.16) Ren ... neb
Hor Awibre (6.17) Awetibra
Amenhemet Sedjafakare (6.18) Sedjef ... kara
Sobkhotep Sekhemre Khutawy (6.19) Sekhemra Khutawy Sobekhotep
Imyremeshaw Semenkhkare (6.21) ... kara
Intef Sehetepkare (6.22) Initef
Nerikare
Hotepkare
Seth Merybre
Eoqen (6.23) ... ib Seth
Sobkhotep Sekhenre Sewadjtawy (6.24) Shekemkara ... Sobekhotep
Neferhotep Khasekhemre (6.25) Kha ... sekhemra Neferhotep
Sihator Menwadjre (6.26) Sahator
Sobkhotep Khaneferre (6.27) Kha ... neferra Sobekhotep
Sobkhotep Khahotepre (7.1) Khaihotepra
Ibiaw Wahibre (7.2) Wahibra Iaib
Aya Merneferre (7.3) Merneferra
Sobkhotep Ini (?) Merhotepre (7.4) Merhotepra
Sewadjtew Seankhenre (7.5) Dacă ... ... ra
Hori Sewadjkare (7.7) Sewadjkara Hori
Sobkhotep Merkawre (7.8) Miercuri ... ka Sobek ...
patru nume pierdute (7.9), (7.10, (7.11), (7.12)
Senusret Seneferibre
Monthotep Merankhre
Monthemsaf Djedankhre
Dedumose I (7.13) ... mes
Dedumoză II
... maatre Ibi (7.14) ... maatra
... webenre (7.15) ... webenra
Dacă ... kare (7.16) ... kara
Sonbmjiew Sewaenre (7.17) ... enra
două nume pierdute (7.18), (7.19)
Sobkhotep Sekhemra Sewosertawy
Sakhaenre (7.20) ... ro ...
Miercuri ... rege (7.21) ... ra
Mershepsesre Ini
Merkheperre (7.22) Merkheperra
Merkare (7.23) Merkare
Wosermonth
trei nume pierdute
Snaaib Menkhewtawy
Wepwawemsaf Sekhemreneferkhaw

XIII dinastie după Kim Ryholt

Ryholt, 1997
( [5] )
Conducător corespunzător
în Canonul regal
Sobkhotep Sekhemre Kutawy (6.19) Sekhemra Kutawy Sobekhotep
Sonbef Sekhemkare (6.6) ... ra
Nerikare
Amenemhet Sekhemkare (6.7) ... menemhet ... ra
Qemaw
Siharnedjheritef Hotepibre (6.12) Sehetepibra
Iufni (6.9) Jupheni
Amenemhet Seankhibre (6.10) Sankhibra
Sehotepibre
Nebnun Semekare (6.11) semenkara
Sewadjkare (6.13) Sewadjkara
Nedjemibre (6.14) Nedjemibra
Sobkhotep Khaankhre (6.15) Sobek ... pra
Ranisob (6.16) Ren ... neb
Hor Awibre (6.17) Awetibra
Shekemre Khutawy
... kare
Seb
Kay
Amenhemhet Sedjefakare (6.18) Sedjefakara
Wegaf Khutawyre (6.5) ... ra
Khendjer Woserkare (6.20) Utilizator ... ra ... djer
Imyremeshaw Semenkhkare (6.21) ... kara
Intef Sehotepkare (6.22) Initef
Seth Merybre (6.23) ... ib Seth
Sobkhotep Sekhemre Sewaditawy (6.24) Sekhemra ... Sobekhotep
Neferhotep Khasekhemre (6.25) Kha ... sekhenra Neferhotep
Sihator Menwadjre (6.26) Sahator
Sobkhotep Khaneferre (6.27) Kha ... neferra Sobekhotep
Sobkhotep Merhotepre (7.4) Merhotepra
Sobkhotep Khahotepre (7.1) Khaitepra
Ibiaw Wahibre (7.2) Whaibra Iaib
Aya Merneferre (7.3) Merneferra
Ini Merhotepre (7.4) Merhotepra
Sewadjtew Sankhemre (7.5) Dacă ... ra
Ined Mersekhemre (7.6) Mersekhemra
Hori Sewadjkare (7.7) Sewadjkara Hori
Sobkhotep Merkawre (7.8) Miercuri ... ka ... Sobek ...
numeroase nume pierdute (7.9), (7.10), (7.11), (7.12)
Miercuri ... rege
Menkheperre (7.22) Menkheperra
Merkare (7.23) Merkara
Monthotep Sewedjare
... spectacol
Ibi Maatre (7.14) ... maatra
Hor Webenra (7.15) ... webenra
Dacă ... kare (7.16) ... kara
Sankhptahi Seheqenre
... ra (7.18) / (7.21)
Dacă ... enre (7.17) / (7.20)
Suverani cu colocare dubioasă
Ini Mershepsesre
Neferhotep Mersekhemre
Sonbmijew Sewahenre
Sekhaenra s ...

Notă

  1. ^ J. von Beckerath, Chronologie des Pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. (Münchner Ägyptologische Studien 46), Mainz am Rhein 1997
  2. ^ Alan Gardiner - Canonul regal din Torino - Griffith Institute, Oxford, 1987
  3. ^ von Beckerath 1964. Jürgen von Beckerath. Untersuchungen zur politischen Geschichte der Zweiten Zwischenzeit in Ägypten. Glückstadt
  4. ^ von Beckerath 1997. Chronologie des pharaonischen Ägyptens. Münchner Ägyptologische Studien 46. Mainz am Rhein
  5. ^ Ryholt 1997. KSB Ryholt. Situația politică din Egipt în a doua perioadă intermediară c. 1800-1550 î.Hr. Carsten Niebuhr Institute Publications 20. Copenhaga

Bibliografie

  • Cimmino, Franco - Dicționarul dinastiilor faraonice - Bompiani, Milano 2003 - ISBN 88-452-5531-X
  • Gardiner , Alan - Civilizația egipteană - Oxford University Press 1961 (Einaudi, Torino 1997) - ISBN 88-06-13913-4
  • Hayes, WC - Egiptul de la moartea lui Ammenemes III la Seqenenre II - Orientul Mijlociu și zona Mării Egee 1800 - 1380 î.Hr. circa II, 1 - Universitatea Cambridge 1973 (Il Saggiatore, Milano 1975)
  • Wilson, John A. - Egipt - The Propylaea volumul I - München 1961 (Arnoldo Mondadori, Milano 1967)

Alte proiecte

linkuri externe