Domeniu public

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea conceptului legal de active și anuități deținute de stat , consultați proprietatea statului .
Unul dintre simbolurile care sunt utilizate pentru a desemna lucrări din domeniul public.

Termenul de domeniu public indică în general complexitatea și integritatea lucrărilor (și în special a informațiilor ) care, după expirarea termenului protecției legale , pot fi utilizate în mod liber, fără a solicita autorizații sau a plăti vreo remunerație [1] .

Istorie

Evoluția conceptului a avut loc în Europa începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea , când tot mai multe țări au început să dezvolte reguli pentru a proteja creatorii de opere de artă și ingeniozitate; problema domeniului public este de fapt importantă nu numai în domeniul proprietății literare și, prin urmare, al dreptului de autor în sensul strict al cuvântului, ci și în ceea ce privește drepturile asupra desenelor și invențiilor (odată cu dezvoltarea legislației privind mărcile comerciale și brevete ). Dacă înainte de această fază termenul „domeniu public” indica în primul rând ceea ce este acum mai ușor de recunoscut în noțiunea de proprietate de stat, adică un complex de proprietate și venituri din proprietate aparținând statului, cu articularea progresivă a protecțiilor garantate de sistemelor juridice pentru autori, inventatori și alți creatori de opere, sensul original al sintagmei a fost, prin urmare, alăturat de cel predominant astăzi.

În jurul anului 1860 , Dictionnaire de l'Académie française a furnizat următoarea definiție:

„A fi în domeniul public, căzând în domeniul public, se spune despre operele literare și alte producții ale spiritului sau ale artei, care, după un anumit timp determinat de lege, încetează să mai fie proprietatea autorilor sau de’ moștenitorii lor ".

( Dictionnaire de l'Académie française , traducere literală de Alessandro Manzoni [2] )

Unele dintre cele mai importante pasaje despre acest subiect au apărut după cum sa menționat de la sfârșitul secolului al XVIII-lea ; la acea vreme reglementările asigurau în general protecție pentru autori numai pentru cele mai grave și evidente infracțiuni, cum ar fi plagiatul , și toate protecțiile au luat în considerare, împreună cu cele ale autorilor, drepturile tipografilor , precursorii figurii moderne a editor [3] .

În Italia , însă, încă din 1536 fusese scrisă una dintre operele juridico-literare care au contribuit cel mai mult la dezvoltarea unor norme similare [4] , eseul De rebus et dispositionibus dubiis [5] ( Despre lucruri și despre dubioase prevederi ) de Alberto Bruno din Asti [6] ; acest jurist, referindu-se la activitatea deja „înfloritoare” de reimprimare neautorizată a lucrărilor altora, a sugerat că nu i s-a permis să profite de daunele altora [7] , subliniind riscul ca, din cauza fricii de abuz, și reeditări [8] , scriitorii nu erau dispuși să-și publice lucrările și invocau dispoziții corespunzătoare din partea împăratului sau a papei, astfel încât să se garanteze o remunerație justă pentru munca intelectului [9] .

Am început să investigăm natura acelui recipient în care ar curge tot produsul intelectual neprotejat, chiar dacă nu încă organic cu numele din domeniul public . Dar ideea nașterii de proprietate literară nu a fost încă discutată în termeni legali de proprietate ( quiritaria sau bonitaria ), sau cel puțin nu în termeni de împărțire generală, într-adevăr au existat multe [10] infirmări la pretenția unei identificări similare a drepturi cuvenite autorului (care, după cum a menționat însuși Bruno [11], a avut precedente în dreptul roman numai în cazul „premiului” primit de Appio pentru publicarea operelor sale). Tocmai din moment ce domeniul public a fost locul care a salutat ceea ce nu a fost absorbit de drepturile de exploatare exclusivă a operei garantate autorilor, ipotezele clasificării acestor drepturi ca forme de proprietate au condiționat, ca într-adevăr și astăzi, reflecțiile asupra naturii dreptul domeniului public.

În timp ce doctrina era în curs de elaborare, în Anglia, în 1557, un adevărat monopol asupra tuturor lucrărilor a fost acordat companiei Stationers ' ( Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers ), ale cărei drepturi de publicare puteau fi schimbate numai între membrii Companiei; aceasta a fost concepută în așa fel încât să asigure excluderea autorilor de la numărul de membri, cu consecința că auto-publicarea a fost de fapt imposibilă [12] . Compania avea o putere de standardizare sectorială și poate cel mai cunoscut standard al său este cel din care derivă însuși termenul drept de autor : odată ce unul dintre parteneri a declarat companiei că a dobândit drepturile la un text (numit în acest context copie ) , ceilalți acționari s-ar fi abținut de la publicare, lăsând proprietarului „dreptul de copiere” exclusiv ( drept de autor ); în acest scop, Compania organizase un registru, „cartea de înscriere a copiilor” (sau Registrul Companiei Stationerilor ), care era autentică în rândul editorilor englezi. Brevetul a fost limitat în 1695 , apoi Statutul Annei [13] a schimbat situația în 1709 .

În Europa, o parte semnificativă a plagiatului și a reimprimărilor abuzive s-au manifestat în reproducerea ilicită a operelor de către autori în special din alte state [14] (nu că lipsea obiceiul de a face „victime” printre compatrioți), cu vârful această criticitate, cazul senzațional al acuzațiilor adresate lui Leibniz, de a fi plagiat lucrarea lui Newton privind analiza infinitesimală , caz care, odată cu controversatele continuări, devenise un adevărat accident diplomatic și provocase o fractură gravă între cercurile științifice engleză și continentală. În așteptarea unor definiții doctrinare decisive despre proprietatea literară, pe de o parte, guvernele au apelat între timp la un tratat internațional discret, pe lângă intervențiile legislative interne, pentru a-și proteja fiecare autor; pe de altă parte, autori iluștri, de asemenea, de științe non-juridice s-au dedicat subiectului, aducând contribuții care vizează în general recunoașterea prerogativelor autorale. Kant , de exemplu, în Ilegitimitatea reimprimării cărților ( Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks ), din 1795, cu un silogism, a reafirmat separarea dintre proprietatea unui singur exemplar al unei opere și dreptul de a o reproduce [15] .

La nivel legislativ, în iminența și începutul secolului al XIX-lea , normele și tratatele internaționale au înflorit [16] de la Veneția la Franța , de la Prusia la Marea Britanie , în timp ce Statele Unite nou independente, aflate în străinătate, deja în 1787, au inclus garanția în constituție.de protecție a dreptului autorului [17] .

În ciuda unei elaborări atât de mari și participative cu privire la protecția drepturilor, ancheta asupra „pământului nimănui” pe care a rămas-o drepturile de autor nu a fost la fel de profundă. Din punctul de vedere al dreptului internațional , domeniul public este, așadar, astăzi, ca și în trecut, doar acel set de opere intelectuale și alte cunoștințe (opere de artă, muzică , științe , invenții etc.) pe care nu există nicio persoană sau organizație are un interes de proprietate (de obicei un monopol acordat de guvern, cum ar fi drepturile de autor sau brevetele ). Astfel de lucrări și invenții sunt considerate parte a patrimoniului cultural public și oricine le poate utiliza sau modifica fără restricții (dacă nu sunt avute în vedere legile privind siguranța, exportul). În timp ce drepturile de autor au fost create prin urmare pentru a apăra stimulentul financiar al celor care fac lucrări creative și ca mijloc de a încuraja munca creativă în continuare, lucrările din domeniul public există ca atare, iar publicul are dreptul de a utiliza și reutiliza munca creativă a altele fără a fi nevoie să plătească un preț economic sau social.

Conținut conceptual

Definiția oferită de Dictionnaire de l'Académie française se bazează pe conceptul juridic larg răspândit, potrivit căruia domeniul public ar putea fi identificat într-o condiție antitetică și antagonică față de prezentarea obișnuită, constitutivă și „naturală” a fiecărei bunuri proprietate intelectuală. , deși limitat temporar, de cineva (de obicei autorul acestuia) și ar consta în ceea ce a ieșit din proprietatea indivizilor și în ceea ce nu poate intra niciodată [18] . De fapt, domeniul public nu se bucură de o definiție univocă și „autonomă”, care este independentă de cele referitoare la drepturile de autor și poate fi obținută în principal prin diferență față de acestea, atât în ​​sistemele europene , cât și în Statele Unite [19] .

Din acest motiv, chiar și condițiile de intrare a lucrărilor în domeniul public sunt de fapt derivate din confiscarea protecțiilor atribuite oricăror drepturi ale autorilor. Gestionarea domeniului public diferă în diferite țări ale lumii . În absența unui fel de garanție a dreptului de monopol, „ proprietate intelectuală ”, toate lucrările aparțin domeniului public. Atunci când drepturile de autor sau alte protecții ajung la capăt, lucrarea devine publică.

Absența protecției legale

Lucrările intelectuale intră în domeniul public atunci când nu există o lege care stabilește drepturile de proprietate sau când obiectul în cauză este exclus în mod specific de astfel de drepturi de legile aplicabile. De exemplu, majoritatea formulelor matematice nu sunt supuse drepturilor de autor sau brevetelor în majoritatea cazurilor (deși cererea lor sub formă de programe de calculator poate fi brevetată). În mod similar, lucrările care au fost create cu mult înainte de adoptarea unor astfel de legi fac parte din domeniul public, cum ar fi operele lui William Shakespeare și Ludwig van Beethoven , invențiile lui Arhimede sau operele lui Alessandro Manzoni .

Confiscare

Multe drepturi de autor și brevete au un termen fix. Când ajunge acest termen, lucrarea intră în domeniul public.

În majoritatea țărilor, brevetul expiră la 20 de ani de la depunere. O marcă comercială expiră la scurt timp după ce a devenit un termen generic. Drepturile de autor sunt mult mai complexe; în general, acestea se maturizează în toate țările atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

 • lucrarea a fost creată și publicată pentru prima dată înainte de 1 ianuarie 1924 sau cu cel puțin 95 de ani înainte de 1 ianuarie a anului curent; se aplică data cea mai recentă dintre cele două;
 • autorul sau ultimul dintre autori a murit cu cel puțin 70 de ani înainte de 1 ianuarie a anului curent;
 • niciunul dintre semnatarii Convenției de la Berna nu a trecut drepturile de autor perpetue asupra operei;
 • nici Statele Unite, nici Uniunea Europeană nu au acceptat extinderea termenilor drepturilor de autor, deoarece aceste condiții au fost actualizate (aceasta trebuie să fie o condiție, deoarece numerele exacte din celelalte condiții depind de starea legii „în fiecare moment dat”) .

Aceste condiții se bazează pe intersecția legilor drepturilor de autor din Statele Unite și Uniunea Europeană, care sunt recunoscute de majoritatea celorlalți semnatari ai Convenției de la Berna. Rețineți că termenii de extindere din tradiția SUA nu restabilesc opera în domeniul public (de aici și data din 1924), în timp ce în tradiția europeană acest lucru se datorează faptului că „directiva privind armonizarea condițiilor de protecție a dreptului de autor” este bazat pe termenii în vigoare în Germania , care au fost deja extinși la viața autorului plus 70 de ani.

Cu toate acestea, există câteva excepții relevante, în special în Mexic drepturile de autor expiră după 100 de ani, în Columbia după 80 de ani și în Guatemala și Samoa după 75 de ani. Cu toate acestea, ultimele două țări aplică regula pe termen scurt, spre deosebire de primele două.

Exemple de invenții ale căror brevete au expirat includ invențiile lui Thomas Edison . Exemple de lucrări ale căror drepturi de autor au expirat includ operele lui Carlo Collodi și majoritatea operelor lui Mark Twain .

Declinarea de interes

Un autor sau inventator poate refuza în mod explicit orice interes de proprietate asupra operei, atribuindu-l domeniului public. Deoarece drepturile de autor se aplică automat tuturor lucrărilor, autorul trebuie să facă o declarație explicită.

Pe de altă parte, în domeniul industrial, transferul către domeniul public poate fi implicit și publicarea detaliilor unei invenții înainte de a solicita un brevet poate plasa invenția în domeniul public. De exemplu, odată ce un ziar publică o formulă matematică, acesta nu mai poate fi folosit ca bază pentru o cerere de încălcare a brevetului de software. Există o excepție de la aceasta (în SUA, nu în Europa): un inventator poate solicita un brevet pentru o lucrare până la un an după publicare (dar nu, desigur, dacă altcineva a publicat-o înainte).

Rezervarea legii

Aproape toate țările au legi care impun anumite tipuri de opere sau invenții să intre în domeniul public imediat după publicare. De exemplu, legea drepturilor de autor din SUA pune toate lucrările create de guvern în domeniul public.

Licențe

Rețineți că există multe lucrări care nu fac parte din domeniul public, dar pentru care proprietarul a decis să nu folosească pe deplin drepturile de autor sau să acorde o parte din aceste drepturi publicului.

În cazul software-ului, acesta se numește software gratuit sau software open source , cum ar fi cel distribuit de Free Software Foundation , care are drepturi de autor, dar este pus la dispoziția publicului, pentru majoritatea utilizărilor, sub un singur tip de licențăcopyleft ” , care interzice numai redistribuirea proprietară. A se vedea, de asemenea, Wikipedia , care face cam același lucru cu conținutul său sub CC BY-SA (și, cu unele excepții, de asemenea, GNU Free Documentation License ).

În mod similar, există licențe pentru alte tipuri de conținut, numit și în acest caz Conținut gratuit sau Conținut deschis . Uneori, astfel de lucrări sunt denumite în mod eronat ca fiind în „domeniul public” într-un limbaj colocvial.

Domeniul public în țări individuale

Baza drepturilor de autor canadiene

În linii mari, drepturile de autor din Canada persistă timp de 50 de ani după moartea compozitorului sau a curatorului (dacă există).

Publicarea ca atare nu constituie drepturi de autor, astfel încât orice reeditare neditată a unei opere din domeniul public este ea însăși în domeniul public. În cazul revizuirilor semnificative anonime, legea drepturilor de autor canadiene oferă protecție timp de 50 de ani de la publicare, dar aceasta se extinde la 50 de ani după moartea editorului revizuirilor dacă devine cunoscută public. [20] . Data publicării poate fi, de asemenea, esențială pentru determinarea statutului domeniului public în Statele Unite (consultați drepturile de autor din SUA pentru lucrări anterioare anului 1923 ).

Lista neexhaustivă pentru a determina dacă o revizuire, în domeniul muzical, este semnificativă:

 • semnificative: transcrieri / aranjamente, execuția baselor numerotate.
 • nu semnificativ: transpuneri, corecții de erori, traducerea notațiilor dinamice obișnuite și numele instrumentelor.
 • ambiguu: adăugarea degetelor, articulațiilor sau semnelor dinamice.

În multe țări există excepții pentru edițiile științifice, inclusiv edițiile critice (în special Bärenreiter) și edițiile urtext . Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Excepții .

Doar lucrările care au fost publicate inițial în țările membre ale OMC sau Convenția de la Berna sunt supuse dreptului de autor în Canada. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, acest lucru se aplică retroactiv , cu excepția cazului în care lucrarea era deja în domeniul public în țara de origine (adică țara în care a fost publicată inițial) la semnarea convenției.

Unele lucrări aparțin domeniului public în Statele Unite, dar nu încă în Canada sau în alte țări. Acest lucru se datorează faptului că în Statele Unite termenii sunt calculați de la data publicării pentru toate lucrările publicate înainte de 1978. Dacă o lucrare a fost publicată înainte de 1923 (a se vedea legea drepturilor de autor înainte de 1923 ) sau publicată între 1923 și 1963 fără reînnoirea ulterioară a drepturilor de autor (a se vedea legea drepturilor de autor din 1923-1963 ), este aproape sigur în domeniul public din Statele Unite. Aceste fișiere sunt localizate pe serverul IMSLP din SUA.

Durata totală a drepturilor de autor (și anume durata înainte ca acesta să intre în domeniul public) pentru un scor dat este egală cu cea mai lungă durată a termenilor acordați celor trei părți interesate, adică compozitor, editor și editor acolo unde este prezent. De exemplu, ediția din 1975 a sonatelor Urtext a lui Beethoven este acoperită de drepturile de autor (a fost editată de un curator a cărui lucrare nu este încă în domeniul public, plus tipografia inițială a acestei lucrări nu este încă în domeniul public). Ediția este acoperită prin drepturi de autor). O publicație Dover din 1995, pe de altă parte, fiind doar o reeditare a unei ediții antice, este în domeniul public (excluzând coperta și orice material adăugat de Dover; simpla reeditare a edițiilor din domeniul public nu implică dreptul autorului). Starea drepturilor de autor se găsește de obicei în partea de jos a primei pagini a unui scor. Data publicării este extrem de importantă în stabilirea dreptului de autor al SUA asupra operelor publicate înainte de 1978.

Tabelele următoare oferă o prezentare generală a situației drepturilor de autor. Sunt indicate numai condițiile pentru ca o lucrare să fie în domeniul public în Canada și în alte țări în care termenul expiră la 50 de ani de la moartea autorului, în Statele Unite și în Uniunea Europeană, Rusia și alte țări în care termenul expiră 70 ani după moartea autorului. Tabelele reflectă situația din 2015. Limitele din 1945 și 1964 se modifică de la an la an. Termenul „autor” se referă la compozitor, orchestrator, aranjator sau curator.

Drepturi de autor pentru compunere și publicare dacă autorul este cunoscut, publicat înainte de 1923

Moartea autorului Canada,
„viață + 50” țări
Statele Unite UE, Rusia,
Țările „Vita + 70”
<1945
domeniu public (viață + 50)
domeniu public
(fără excepții pentru toate intențiile și scopurile )
domeniu public (viață + 70)
1945-1964
protejate prin drepturi de autor
> 1964
protejate prin drepturi de autor
† Anumite lucrări străine publicate după 1909 pot fi protejate în statele vestice ale Statelor Unite sub jurisdicția Curții de Apel din circuitul american al 9-lea.

Drepturi de autor pentru compunere și publicare dacă autorul este cunoscut, publicare după 1923

Moartea autorului Canada,
„viață + 50” țări
Statele Unite UE, Rusia,
Țările „Vita + 70”
<1945
domeniu public (viață + 50)
protejate prin drepturi de autor
cu excepția cazului în care se furnizează dovada neînnoirii și a statutului NIE
domeniu public (viață + 70)
1945-1964
protejate prin drepturi de autor
cu excepția cazului în care se furnizează dovada neînnoirii și a statutului NIE
protejate prin drepturi de autor
> 1964
protejate prin drepturi de autor
‡ Dovada neînnoirii și statutul NIE se aplică numai lucrărilor publicate 1923-1963. Toate lucrările publicate după 1963 au reînnoit automat drepturile de autor și sunt protejate timp de 95 de ani de la prima publicare.

Drepturi de autor corporative pentru publicare, niciun autor identificat

Anul publicării Canada,
„viață + 50” țări
Statele Unite UE, Rusia,
Țările „Vita + 70”
<1925
domeniu public (publicare + 50)
domeniu public
?
1925-1964
sunt protejate prin drepturi de autor (pub. +95), cu excepția cazului în care aparțin domeniului public din țara primei publicații
?
> 1964
cu drepturi de autor
?

Excepții

Regula Bernei pe termen mai scurt

Această regulă apare ca art. 9 (2) din Legea privind drepturile de autor canadiene . Această regulă spune practic că, dacă o operă se află în domeniul public în țara de origine, este și în domeniul public din Canada. Această regulă a fost adoptată și de multe alte țări, în special de UE.

Germania

Conform articolului 170 [21] din Urheberrechtsgesetz germană (legea drepturilor de autor), edițiile științifice, adică edițiile produse ca urmare a analizei științifice (adică edițiile științifice sau critice și urtext ), au o durată a dreptului de autor la numai 25 de ani de la publicare, deci toate edițiile științifice publicate în urmă cu mai bine de 25 de ani aparțin domeniului public în Germania și, prin urmare, și în Canada, datorită regulii perioadei mai scurte. Acest lucru ar afecta mai multe (dacă nu chiar toate) publicațiile Bärenreiter publicate acum mai bine de 25 de ani. Cu toate acestea, aranjamentele, transcrierile și orchestrațiile par să se bucure de întreaga perioadă de protecție a vieții + 70 de ani.

Rusia

Versiunile tipografice ale perioadei URSS par să nu fie protejate de drepturile de autor rusești. În special, publicațiile Muzika par să fie în domeniul public, deoarece sunt retipărite de multe case de reeditare occidentale. Ceea ce pare sensibil, întrucât Muzika a fost deținut de guvern, așa că, dacă nu altceva, nu mai există un titular al drepturilor de autor.

Italia

În Italia, edițiile critice (adică cele care cu rigurozitate filologică și, în general, un aparat critic larg de variante) ale lucrărilor din domeniul public au un termen de 20 de ani de recunoaștere. Textul critic simplu, adică versiunea textului reconstituit de editor, cu excepția notelor sau a aparatelor, a lucrărilor din domeniul public este totuși disponibil imediat în domeniul public.

Drepturile de autor ale SUA pentru lucrările anterioare anului 1923

În prezent [22] , fiecare lucrare publicată înainte de 1923 este în domeniul public în Statele Unite, indiferent de țara în care a fost publicată inițial. [23] [24]

Drepturile de autor ale SUA pentru lucrările publicate 1923-1963

În Statele Unite, lucrările autorilor și proprietarilor americani publicate din 1923 până în 1963 sunt în domeniul public „dacă drepturile de autor nu au fost reînnoite” sau „dacă lucrarea a fost publicată fără o notificare adecvată privind drepturile de autor ”. În prezent, singura modalitate de a stabili statutul de reînnoire este o căutare formală a intrărilor din Biroul de drepturi de autor din SUA . Lucrările străine care anterior erau în domeniul public au fost protejate din drepturi de autor conform clauzelor modificărilor GATT / TRIPS (începând cu 1 ianuarie 1996), cu condiția ca lucrarea să nu fie deja în domeniul public în țara de origine. [25]

Ziua domeniului public

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Ziua Domeniului Public .

De obicei, în primul din fiecare an, unele lucrări devin publice (deci autorul își pierde toate drepturile asupra operei sale). În această zi, nu este o sărbătoare recunoscută oficial, iar în unele țări, din cauza condițiilor restrictive ale dreptului de autor și a legilor locale, nu este încă prezentă, de exemplu în Statele Unite vom începe să asistăm la intrarea în domeniul public a unor lucrări începând din 2019 [26] [27] , în Australia chiar și în 2026 [28] . Cu toate acestea, din jurul anului 2004 a început să fie luat în considerare acest eveniment, promovat și de Creative Commons . Cu toate acestea, la 1 ianuarie 2012 au avut loc sărbători în multe părți ale lumii, în Italia (Torino, Roma și Grosseto), Polonia (Varșovia), Elveția (Zurich), Israel (Haifa) și Macedonia. [29]

Festivalul domeniului public

Primul festival italian dedicat domeniului public - Public Domain #open festival - a avut loc la Torino în perioada 29 noiembrie - 3 decembrie 2016 și este rezultatul unei colaborări virtuoase [30] între „sistemele de biblioteci” ale Universității din Torino [31] , Politehnica din Torino, Bibliotecile Civice din Torino și Fundația Teatro Nuovo. Festivalul Public Domain #open și- a stabilit obiectivul de a crea o conștientizare largă în comunitate cu privire la conceptul de domeniu public și temele culturii deschise, promovând alfabetizarea și încurajând dezvoltarea abilităților conexe atât pentru operatorii culturali, cât și pentru public. Festivalul a fost împărțit într-o serie de evenimente informative, educative și de divertisment, legate de operele (literare, muzicale, picturale etc.) ale autorilor care au devenit treptat parte a Domeniului Public. Subiectele legate de licențele gratuite (creative commons), accesul deschis și lumea colaborativă a Wikipedia au avut o importanță deosebită. Au fost 5 zile de conferințe, întâlniri, ateliere, expoziții, spectacole, lecturi teatrale pentru un total de aproape 50 de evenimente speciale care au implicat diferitele domenii ale artei, fotografiei, muzicii, literaturii, teatrului, cinematografului și multe altele. O oportunitate de partajare, colaborare, reutilizare și îmbunătățire a ideilor, lucrărilor și conținuturilor culturale pentru a stimula interesul oricărei grupe de vârstă sau nivel de cunoștințe [32] .

Notă

 1. ^ Giuliano Vigini, Glosar de biblioteconomie și știința informației , Milano 1985, p. 84.
 2. ^ Alessandro Manzoni , Memorii în jurul unei chestiuni despre așa-numita proprietate literară , în (editat de Carlo Cattaneo ) Il Politecnico - repertoriu lunar de studii aplicate prosperității și culturii sociale , numărul nr. 67, Editori del Politecnico, Milano, 1862 Aceasta este o scrisoare scrisă de Manzoni către senatorul Girolamo Boccardo , care la rândul său scrisese anterior în favoarea scriitorului milanez cu privire la procesul pe care îl intentase împotriva editorului francez Felice Le Monnier . „ Semnătorul Le Monnier ”, care s-a mutat în Marele Ducat al Toscanei , publicase de fapt în 1845 și fără acordul lui Manzoni o versiune a Logodnicilor din 1832 , astfel înainte de tratatul din 1840 care proteja proprietatea literară. Manzoni a câștigat cazul ( detalii ). Este interesant de observat că chiar și traducerea unei opere sau a unei părți a acesteia este inclusă în general printre drepturile protejate de regulile privind drepturile de autor și că în publicarea acestei scrisori deschise, deși conțin o apărare originală a dreptului de citare , nu sunt menționate autorizațiile de la titularul drepturilor inițiale ( Academia ).
 3. ^ În urma introducerii tipăririi de tip mobil în Europa de către Johann Gutenberg în 1456 .
 4. ^ Despre rolul acestui eseu în astfel de efecte, mai multe surse; de exemplu Giuseppe Panattoni, Lorenzo Panattoni, Memorie despre reproducerea logodnicilor din c. Alessandro Manzoni realizat la Florența în 1845 de dl. F. Le Monnier: Replici legale și rectificare pentru apărarea tipografului solicitant în fața C. di Cassazione din Toscana , Tipografia Barbèra, Florența, 1861
 5. ^ Alberto Bruno din Asti , De rebus et dispositionibus dubiis , Tipografia Francesco Baroni, 20 august 1536, Asti
 6. ^ Alberto Bruno da Asti (de fapt născut la Castellinaldo în 1477 ), domn al Ferrere , a fost discipol al lui Jacopino di San Giorgio și în 1541 a devenit procuror general al Savoiei , al cărui ducat era și senator la Milano . Eseist prolific asupra dreptului constituțional , el s-a ocupat și de studii referitoare la monedă și seignoraj . A murit în 1551 .
 7. ^ Unii autori mai târziu, precum Lodovico Bosellini (Lodovico Bosellini, Despre proprietatea literară și un text al dlui Laboulaye despre aceasta , în La Temi - Jurnal de legislație și jurisprudență , Volumul VI, Tipografia Barbèra, Florența, 1857), au raportat acest lucru referire la principiul romanistic rezumat în broșuranemo locupletari debet cum aliena iactura
 8. ^ Il termine "ristampa", sino all'Ottocento, è stato frequentemente utilizzato a sé, ma con sottinteso riferimento al significato di "ristampa non autorizzata o comunque abusiva".
 9. ^ Fonte di diverso segno, ma coincidente con quella di Panattoni sul punto dell'influenza avuta da quest'opera, la lettura datane da Bosellini (op. cit.)
 10. ^ Sebbene principalmente nei secoli successivi.
 11. ^ Alberto Bruno, op.cit.
 12. ^ John Feather , The Book Trade in Politics: The Making of the Copyright Act of 1710 , Publishing History, 1980
 13. ^ Copyright Act 1709 8 Anne c.19 - "An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned
 14. ^ Numerose ad esempio le polemiche fra gli stati italiani e la Francia culminate e riassunte (quasi sempre polemicamente) nella corposa saggistica originata dal cennato caso Manzoni - Le Monnier .
 15. ^ Il sillogismo usato, in estrema sintesi, esprimeva che essere proprietari di una cosa (ad esempio un libro) comprendeva sì il diritto di proprietà sulla cosa, ma non poteva comprendere diritti personali su terzi. Lo stampatore, per conto suo, aveva invece il certo diritto, diritto personale positivo, di essere l'editore dello scritto contenuto nel libro. Il diritto di riproduzione non poteva perciò - secondo appunto Kant - appartenere ad entrambi, era accertato che fosse dello stampatore e non poteva dunque essere contemporaneamente anche del proprietario della copia, anche perché essendo un diritto personale , non poteva avere scaturigine dalla concreta proprietà di una cosa materiale.
 16. ^ Il cui scopo era di garantire reciprocità nella tutela degli autori delle rispettive nazionalità
 17. ^ ( EN ) Constitution of the United States of America , Articolo 1, sezione 8, comma 8.
  «To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries» .
 18. ^ Si veda ad esempio David Bollier , Why the Public Domain Matters - The Endangered Wellspring of Creativity, Commerce and Democracy Archiviato il 29 novembre 2008 in Internet Archive . , New America Foundation & Public Knowledge, 2002: «Tradizionalmente, il pubblico dominio è stato visto come una raccolta piuttosto statica di opere i cui copyright e brevetti sono scaduti oa cui non erano applicabili sin dall'inizio, come gli atti ufficiali e le teorie scientifiche. Si compone, inoltre, degli aspetti della nostra cultura comune che non possono essere protetti legalmente, come trame, titoli, argomenti e fatti» (traduzione a cura di Chiara Turolla).
 19. ^ Jessica Litman , (Jessica Litman, The Public Domain , Emory Law Journal, 1990), riferendosi al 1976, quando in USA fu approvato il Copyright Act , nel 1990 scriveva: «questo miscuglio di materia non tutelabile non trovava una definizione omnicomprensiva allora e continua a non averla a tutt'oggi.»
 20. ^ A causa di questa incertezza, l'uso di questa clausola viene sconsigliato dagli esperti
 21. ^ articolo 70 , su iuscomp.org .
 22. ^ Viene segnalata, tuttavia una sentenza difforme del US 9th Circuit Court of Appeals che riguarda solo gli stati occidentali.
 23. ^ Fonte: Cornell University's copyright center (ingl.), ma ne esistono anche altre.
 24. ^ Per la transazione tra Google e le società degli autori e quelle degli editori statunitensi confronta Testo transazione Archiviato il 10 luglio 2009 in Internet Archive . Allegato E
 25. ^ Le voci dal 1978 si trovano nel sito del US copyright office . Quelle del 1950-1977 sono indicizzate dal Project Gutenberg .
 26. ^ Non c'è il giorno del Pubblico Dominio negli USA nel 2010
 27. ^ Niente entrerà nel pubblico dominio negli USA fino al 2019
 28. ^ Non ci sarà un giorno del pubblico dominio in Australia fino al 2026
 29. ^ Il giorno del pubblico dominio (traduzione italiana) , su publicdomainday.org . URL consultato il 1º gennaio 2012 (archiviato dall' url originale il 3 gennaio 2012) .
 30. ^ Sul Progetto bibliotecario urbano sul pubblico dominio a Torino si veda: Oriana Bozzarelli, Cecilia Cognigni, Valeria Calabrese, Nunzia Spiccia, Patrizia Zanetti, Il pubblico dominio a Torino: un tesoro per tutti! in Biblioteche oggi, XXXII, 9, (2014)
 31. ^ Una sintesi delle attività del Gruppo bibliotecario urbano sul pubblico dominio attivo a Torino sulla sezione dedicata del sito web del Sistema Bibliotecario dell'Università di Torino
 32. ^ Sul Festival del pubblico dominio (edizione 2016) si veda: Oriana Bozzarelli, Cecilia Cognigni, Valeria Calabrese, Nunzia Spiccia, Patrizia Zanetti Enhance cultural heritage through the public domain. The Public domain #open festival of Turin as case study in Bibliothecae.it, 7 (2018), 1

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Diritto Portale Diritto : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto