Drepturi de autor

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Element principal: Drept privat .

Dreptul de autor este o instituție juridică, în cadrul dreptului privat , care are ca scop protejarea fructelor activității intelectuale cu caracter creativ (adică lucrările trebuie să fie noi și originale), prin recunoașterea autorului original (sau autorilor în caz de colaborare creativă ) a operei unei serii de drepturi atât de natură morală, cât și patrimonială. Drepturile de autor se aplică artelor figurative, arhitecturii, teatrului, cinematografului, programelor de calculator și bazelor de date, dar unele lucrări nu sunt protejate, de exemplu legile sau textele actelor oficiale ale statului sau ale administrațiilor publice.

Proprietarul drepturilor de autor este, în general, cel care creează lucrarea, dar există excepții: în ceea ce privește un ziar, de exemplu, proprietarul drepturilor este editorul, chiar dacă diferitele articole au fost scrise de alți angajați (care, cu toate acestea, mențineți drepturile morale ca creatori reali ai operei în cauză); sau pentru o operă cinematografică, proprietarul drepturilor este producătorul.

Exercitarea exclusivă a acestor drepturi de către autor îi permite acestuia și succesorilor săi să se remunereze pentru o perioadă limitată de timp prin exploatarea comercială a operei. În special, dreptul de autor este o figură specifică a sistemelor de drept civil (inclusiv Franța și Italia ), în timp ce în cele de drept comun (cum ar fi Statele Unite și Regatul Unit ), instituția există parțial altele decât drepturile de autor .

Scopurile

Protecția actului creativ

În spatele actului creativ se află un angajament, un loc de muncă și o investiție de timp (adesea și de bani), care fac din acest act creativ o activitate care trebuie protejată prin recunoașterea meritelor creatorului său. Obiectul protecției drepturilor de autor poate fi determinat de o teorie dezvoltată de juristul german, Josef Kohler , la începutul secolului 20. Conform acestei teorii, se face distincția între forma externă, forma internă și conținutul operei creative. Forma externă înseamnă forma originală așa cum este exprimată pentru prima dată și acest formular este protejat în totalitate de drepturile de autor. Pe de altă parte, prin formă internă, înțelegem structura expozițională (de exemplu, structura narativă sau personajele dintr-o carte). În cele din urmă, conținutul unei lucrări este subiectul tratat, ideile, faptele, informațiile, teoriile ca atare, indiferent de modul în care sunt elaborate sau prezentate. Acesta din urmă nu este protejat de legea drepturilor de autor.

Protecția economică a autorului

Drepturile de autor favorizează crearea și stimulentele de a „crea” pe măsură ce munca este plătită și recompensată. În poveste găsim o anecdotă cunoscută sub numele de „ Scrisoare către Chesterfield ”, care demonstrează importanța acestui factor economic protejat de drepturile de autor. Samuel Johnson a fost un critic literar care a decis să se dedice scrierii unui dicționar. În 1747, criticul literar i-a cerut audienței lui Earl Philip Lord Chesterfield și i-a prezentat un proiect al unui dicționar de limba engleză, iar entuziastul Earl i-a acordat 10 lire sterline înainte de împrumut. Mai târziu a „uitat” să finanțeze lucrarea, forțându-l pe scriitor să facă sacrificii economice enorme și ani grei de sărăcie și apoi să ofere din nou ajutorul său financiar când lucrarea era aproape terminată. Samuel Johnson l-a numit „cel care privește cu indiferență un bărbat din apă care se luptă să supraviețuiască și, când a ajuns la țărm, îl supraîncarcă cu ajutorul său” .

Diseminarea artei și a științei

Lucrările de ingeniozitate creativă, având o tendință naturală de difuzare larg răspândită și potențial nelimitată (lucrări tangibile și intangibile), necesită o protecție care depășește ceea ce poate fi asigurat la nivel național și care, mai presus de toate, prezintă un nivel minim de uniformitate în toate țările. Nu este surprinzător, alin. 2 al art. 27 din Declarația Universală a Drepturilor Omului recunoaște valoarea supremă a efortului ingeniozității umane și, prin urmare, afirmă că „oricine are dreptul la protejarea intereselor morale și materiale care decurg din orice producție științifică, literară și artistică de care este el autor " . Procesul industrial care încurajează difuzarea operelor literare în serie pare să garanteze cu adevărat că cunoașterea la îndemâna tuturor: cunoașterea capătă astfel caracterul unei disponibilități pe scară largă și acest lucru permite modalități din ce în ce mai fluide și mai rapide de răspândire a cunoașterii.

Drepturi de autor morale

Dreptul moral al dreptului de autor este unul dintre drepturile de autor recunoscute practic în toate legislațiile, chiar și în cele de drept comun . Acest drept „apare” din momentul în care se manifestă actul / opera creatoare. Este o formă de lege a cărei durată este nelimitată, adică continuă să dureze chiar și după moartea autorului însuși . Autorul contractant are dreptul fundamental și inalienabil de a revendica autorul operei (articolul 20 [1] ), în special dreptul de a revendica, dreptul de a se identifica (autorul are dreptul să fie menționat în credite sau în lucrarea în sine), dreptul de a renega falsurile (autorul are dreptul de a contesta presupusa autorie a unei opere false datorită, de asemenea, protecției numelui și dreptului la identitate personală, ca, în cazul lucrărilor false, autorul suferă daune numelui său) și dreptul de a se dezvălui (articolul 21 [2] ): autorul își poate exercita dreptul atât prin revendicarea autorului operei sale, cât și prin susținerea că numele său este prezent pe exemplarele operei. sau care este indicat cu ocazia oricărei forme de utilizare și comunicare publică, cum ar fi spectacol, reprezentare, proiecție cinematografică, difuzare radio și televiziune, actorie și așa mai departe. În plus, autorul are dreptul să se opună oricărei deformări sau modificări a operei care i-ar putea afecta reputația sau onoarea; are dreptul să evalueze și să acorde modificarea operei sale și odată acordată nu o mai poate preveni.

În Italia , autorul operei este indispensabil, cu excepția cazului în care o modificare explicită este autorizată de autor în viață (articolul 22 [3] ). După moartea sa, copiii sau soții (în absența lor, părinții, alți ascendenți și descendenți direcți) pot manifesta și revendica drepturile morale ale autorului decedat în totalitate și fără limite de timp. Ori de câte ori scopurile publice o cer, acțiunea relativă poate fi exercitată de președintele Consiliului de Miniștri (articolul 23 [4] ).

Numai autorul poate decide dacă și când să-și publice lucrarea. De asemenea, îl puteți lăsa nepublicat pentru totdeauna sau vă puteți opune primei publicații, retragându-vă din contractele care l-au autorizat. Dreptul nepublicat se încheie cu publicarea operei. Dacă autorul a interzis în mod expres publicarea uneia dintre lucrările sale, nici măcar moștenitorii, la moartea sa, nu pot exercita acest drept (articolul 24 [5] ), care poate fi expropriat numai din motive de interes de stat.

Autorul are dreptul de a retrage o operă de pe piață, dar are obligația de a-i despăgubi pe cei care au achiziționat drepturile de reproducere, diseminare, interpretare, reprezentare sau vânzare a operei în sine ( Art. 142 LDA și 2582 CC ).

Transferul dreptului de autor moral

De fapt, există și excepții de la acest drept care pot fi atribuite. De fapt, există figura profesională a așa-numitului ghostwriter sau a celor care scriu în numele unor terți (personalități ale spectacolului, regizori, scriitori etc.) care renunță la drepturile morale ale operei. Cu toate acestea, cele două principii aplicate practic la nivel mondial rămân fundamentale. Dreptul moral al dreptului de autor trebuie atribuit în mod explicit, deoarece este separat de dreptul de autor sau dreptul de exploatare și care poate fi atribuit doar de către proprietarul dreptului, autorul declarat sau actual, în timp ce acesta este în viață. La moartea sa devine inalienabil.

Excepții de la drepturile de autor

Pe durata drepturilor de proprietate, orice reproducere sau executare a lucrării fără consimțământul proprietarului acestor drepturi este, în principiu, interzisă. Cu toate acestea, pentru a asigura un echilibru între drepturile de autor și accesul publicului la informații și cultură, există de obicei unele excepții în care este posibilă reproducerea și reprezentarea operei fără autorizație prealabilă. Excepțiile privesc doar drepturile economice și nu drepturile morale. Din acest motiv, este obligatoriu să se menționeze numele autorului de fiecare dată când lucrarea este utilizată. Unele excepții privesc doar dreptul de reproducere ( copiere privată ), altele doar dreptul de reprezentare. Cu toate acestea, majoritatea excepțiilor acoperă aceste două prerogative.

Utilizările lucrării pentru care nu este necesar să obțineți permisiunea sunt în general următoarele:

 • excepția copierii private, care permite reproducerea unei opere pentru uz privat;
 • reprezentarea unei lucrări în cercul membrilor familiei și al prietenilor apropiați, cu condiția ca aceasta să nu dea naștere niciunei forme de plată;
 • reproducerea și reprezentarea analizelor și citărilor scurte în scopuri ilustrative sau critice ale lucrărilor publicate;
 • imitarea unei opere pentru a face o parodie sau o caricatură;
 • reproducerea și reprezentarea extraselor dintr-o operă în scop informativ, în special în contextul recenziilor de presă produse de jurnaliști;
 • reproducerea operelor în vederea înființării arhivelor de către bibliotecile, școlile sau muzeele accesibile publicului, care nu caută niciun avantaj comercial sau economic direct sau indirect;
 • reprezentarea operelor către persoanele cu dizabilități și adaptarea lor în avantajul acestora;
 • excepția pedagogică, care permite unui profesor să reproducă și să execute extrase din lucrări în beneficiul elevilor săi.
 • protecția software-ului este limitată la codul său. Dacă autorul software-ului este un angajat, drepturile economice aparțin în mod automat angajatorului său.

Deținătorii drepturilor de autor primesc remunerații finanțate de o taxă pe suport media introdusă ca răspuns la excepția copierii private. Acesta din urmă nu se aplică programelor de computer, deși utilizatorul are dreptul să facă o copie de rezervă.

Excepția de tipărire include reproducerea sau reprezentarea, totală sau parțială, a unei opere de artă grafice, plastice sau arhitecturale, prin imprimare scrisă, audiovizuală sau telematică, în scopul exclusiv al informațiilor imediate și direct legate. cu condiția ca numele autorului să fie clar indicat.

În cele din urmă, excepția didactică nu se aplică lucrărilor produse în scop didactic. Alte criterii atenuează această excepție: se aplică reproducerii și reprezentării extraselor din lucrări numai în scop ilustrativ în contextul predării și cercetării, destinate unui public format în principal din studenți, studenți, profesori sau cercetători direct interesați; utilizarea trebuie făcută fără nicio exploatare comercială.

Articolul 9 din Convenția de la Berna prevede că excepțiile de la drepturile de autor se aplică doar în tripla condiție că acestea corespund unor cazuri particulare, că nu aduc atingere exploatării normale a operei autorului și că nu aduc atingere în mod nejustificat intereselor legitime ale titularului de dreapta.

Dincolo de cadrul strict al legii în sine, licențele gratuite și licențele deschise pot fi considerate excepții de la drepturile de autor, deoarece autorul deviază principiul monopolului și astfel redefinește noțiunea de drept.

O altă excepție este Google Books. În Italia, în prezent, Google Books vă permite să consultați un text în întregime atunci când conținutul nu este în niciun fel protejat de drepturile de autor. Dar nu numai asta: cititorul are și posibilitatea de a descărca cartea, pentru a citi paginile care o formează offline. Mai mult, nu este neobișnuit să întâlnești cazuri în care este posibil să se consulte chiar și părți substanțiale ale textelor care au intrat recent pe piață. La o inspecție mai atentă, aspecte precum aceasta din urmă, indisolubil legate de legile drepturilor de autor, evidențiază numeroase limitări și zone gri ale proiectului Google Books. [6]

Legea proprietatii

Dreptul proprietății este adesea clasificat drept drept uman pentru persoane, deoarece le afectează bunurile. Drepturile patrimoniale sunt drepturile exclusive ale autorului de a-și folosi economic opera și de a obține compensații pentru orice tip de utilizare.

Drepturile de proprietate sunt recunoscute la articolul 17 din Declarația universală a drepturilor omului [7] , dar nu sunt recunoscute în Pactul internațional privind drepturile civile și politice sau în Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale . Convenția europeană a drepturilor omului , în Protocolul 1, articolul 1, recunoaște dreptul persoanelor fizice și juridice de a „beneficia de bunurile lor”, sub rezerva „interesului general sau de a asigura plata impozitelor”.

Spre deosebire de drepturile morale, drepturile patrimoniale pot fi renunțate și pot avea un termen limită, la care Convenția universală de la Berna stabilește un prag minim de 50 de ani.

Drepturi de proprietate în Italia

Drepturi de distribuție și reproducere:

 • Publicare ( Art. 12 [8] ): Art. 12 lda stabilește în primul paragraf că „ autorul are dreptul exclusiv de a publica lucrarea ”. În al treilea paragraf se stabilește că „ prima formă de exercitare a dreptului de utilizare este considerată prima publicare ”. Conceptul de publicare este exprimat, deși în termeni diferiți, atât în ​​articole 3, 5, 6, 7, 10 și 10-bis din Convenția Uniunii de la Berna, în articolele III, IV, V și VI din Convenția universală privind drepturile de autor și în art. 9 și 12 din TRIP ( Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală ), pe lângă art. 1 din Wipo Copyright Act. Acest concept este exprimat și în Directivele comunitare, în special în Directivele 93/98, 01/29 și 01/84. Identificarea primului moment de publicare a lucrării are o importanță atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere juridic, în ceea ce privește normele aplicabile (gândiți-vă, de exemplu, la cazurile constitutive sau la durata drepturilor). Opinia dominantă a doctrinei italiene consideră că publicarea, relevantă pentru scopurile interpretative ale lda, este aceea prin care lucrarea este pusă la dispoziția unui public nedeterminat, pentru prima dată, prin oricare dintre metodele de utilizare. Cu toate acestea, doctrina exprimă îndoieli cu privire la autonomia acestei facultăți. [9]
 • Reproducere ( Art. 13 [10] ): Dreptul de reproducere este atribuit exclusiv autorului operei intelectuale și are ca obiect „ multiplicarea în copii directe sau indirecte, temporare sau permanente, în totalitate sau în parte a operei , în orice mod sau formă, cum ar fi copierea manuală, tipărirea, litografia, gravura, fotografia, fonografia, cinematografia și orice altă procedură de reproducere ", inclusiv dreptul de a înregistra opera pe orice suport de reproducere a sunetelor, vocilor sau imaginilor, indiferent de tehnologie folosit ( art. 61 [11] ). Articolul a fost reformat prin Decretul legislativ 68/03., Transpunând Directiva 29/01 / CE. În mod tradițional, conceptul de reproducere a fost întotdeauna limitat la crearea de copii permanente fixate pe un suport material care face lucrarea perceptibilă și niciodată aplicată comunicării operei prin performanță, reprezentare și recitare sau difuzare la distanță. Cerința de fixare distinge reproducerea de alte forme de utilizare a operei, care sunt realizate într-o formă „ imaterială ”. Odată cu apariția lumii digitale, copia (intenționată ca exemplu material) nu mai este identificată cu suportul care o conține și nu mai este necesară pentru utilizarea operei. [12]
 • Transcriere ( Art. 14 [13] ): Dreptul de transcriere se referă la lucrări orale, adică acele opere care sunt transmise oral și sunt incluse textual în protecția dreptului de autor în virtutea art. 2 din lege. Arta. 14 reglementează o anumită formă de utilizare a operei orale, care constă în transformarea ei într-o operă scrisă sau în reproducerea acesteia cu oricare dintre mijloacele prevăzute la art. 13: tipărire, litografie, gravură, fotografie, fonografie, cinematografie și orice alte mijloace de reproducere. [14]
 • Dreptul de performanță și reprezentare ( articolul 15 [15] ): Dreptul exclusiv de a efectua, reprezenta sau acționa în public are ca obiect „ performanța, reprezentarea sau recitarea, oricum se desfășoară, gratuit sau contra cost, „opera muzicală, opera dramatică, opera cinematografică, orice altă operă de divertisment public și operă orală ” (art. 15 lda). Toate aceste drepturi se referă la o formă de comunicare directă a operei către public, unde bucuria lucrării de către terți este imediată, adică se realizează chiar în momentul utilizării operei. În consecință, prezența unui public este necesară, indiferent dacă utilizarea este gratuită sau plătită. Criteriul de diferențiere între cei doi termeni reprezentare și execuție constă nu atât și nu numai în categoria căreia îi aparține lucrarea, conform distincției făcute de art. 15 primul paragraf din legea dreptului de autor, în ceea ce privește existența sau nu a unui „joc scenic” între mai multe personaje. [16] Performanța lucrărilor difuzate în unitățile publice este permisă, dar compensația echitabilă se datorează autorului (art. 58). [1] Afișarea publică a operelor de artă figurativă este un drept al titularului drepturilor de utilizare comercială (art. 12). [2]
 • Dreptul de comunicare către publicul îndepărtat ( Art. 16 [17] ): „Dreptul exclusiv de comunicare către public pe fir sau fără fir al operei are ca obiect utilizarea unuia dintre mijloacele de difuzie la distanță” ca radio sau televiziune, atât prin satelit, cât și prin cablu, dar și servicii care pun munca la dispoziția publicului pentru ca toată lumea să aibă acces la ea din locul și la momentul ales individual „ca servicii de internet la cerere. [3] Este posibil să legați și să încadrați conținut publicat cu încălcarea drepturilor de autor dacă nu este realizat cu scop lucrativ și cu condiția să nu știți că acest drept a fost încălcat. [4] Pe de altă parte, hotărârea din 9 martie 2021 C-392/19 investighează cazul în care publicarea pe primul site a adoptat măsuri împotriva încadrării care nu pot fi aplicate întrucât consimțământul titularului dreptului nu poate fi ignorat. [18]
 • Distribuție ( Art. 17 [19] ): „ dreptul exclusiv de distribuție are ca obiect comercializarea sau circulația sau, în orice caz, disponibilă publicului, prin orice mijloace și din orice motiv, a originalului operei sau a copii ale acestuia și include, de asemenea, dreptul exclusiv de a introduce pe teritoriul statelor Comunității Europene, în scopul distribuției, reproducerile realizate în țări din afara UE ”. Dreptul de distribuție este, prin urmare, unul dintre drepturile exclusive, astfel definite, deoarece oferă proprietarului dreptul de a exclude pe oricine altcineva de la plăcerea lor, pe care autorul operei îl constituie pentru ca autorul operei să permită exploatarea sa economică. [20] Acesta este singurul drept pentru care se aplică așa-numitul principiu al epuizării: odată cu primul act de vânzare a unei copii a operei, dreptul autorului de distribuire a copiei respective încetează și trece noului proprietar. Principiul epuizării se aplică în întreaga Uniune Europeană (acest lucru permite autorului să împartă piețele). În ceea ce privește software-ul, autorii nu se pot opune revânzării licențelor utilizate care vă permit să utilizați programele descărcate prin internet, tocmai în virtutea principiului epuizării. În ceea ce privește operele figurative, se aplică dreptul de revânzare ( Art. 144 [21] ): dreptul la o compensație echitabilă care se datorează autorilor de arte plastice pentru revânzarea operelor lor realizate de dealeri profesioniști.
 • Dreptul de modificare ( art. 18 [22] ): Art. 18 ultimul paragraf al lda stabilește în mod absolut dreptul exclusiv al autorului de a „ introduce orice modificare în operă ”. Prin introducerea acestui drept, s-au gândit mai presus de toate modificările în sens pozitiv, adică cele care, având valoare creativă, pot constitui o competiție dăunătoare pentru utilizarea economică a operei. [23]
 • Dreptul de traducere, prelucrare, publicare a lucrărilor din colecție (art. 18): drept exclusiv de traducere și prelucrare, indiferent dacă modificarea este o lucrare creativă sau nu. Mai mult, există dreptul exclusiv de utilizare economică a operei modificate.
 • Închiriere și împrumut ( Art. 18bis [24] ): închirierea este un drept exclusiv al autorului. Împrumutul devine astfel numai dacă este făcut de instituții deschise publicului, dar este legitim între persoane private. Diferența dintre închiriere și împrumut este că primul are scopuri comerciale și este plătit, cel din urmă este gratuit.

In lume

Italia

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: drepturile de autor italiene .

Drepturile de autor italiene sunt reglementate în principal deLegea din 22 aprilie 1941, nr. 633 , cu privire la „ Protecția dreptului de autor și a altor drepturi legate de exercitarea acestuia [25] și de articolul 2577 și următoarele din Codul civil (Cartea a cincea - Titlul IX: Drepturi asupra proprietății intelectuale și asupra invențiilor industriale). Articolul 54 L.218 / 95 [26] stabilește modul în care drepturile asupra activelor necorporale sunt reglementate de legea statului de utilizare, deși apariția internetului complică identificarea locului în care a fost desfășurată activitatea.

Germania

În Germania, legea proprietății intelectuale constă din legea drepturilor de autor, legea brevetelor, legea mărcilor, legea modelului de utilitate și legea proiectului. Drepturile de autor germane sunt exercitate pe întreaga viață a autorului plus 70 de ani de la moartea sa și se aplică oricărei opere recunoscute ca atare, fără a fi necesară înregistrarea. Potrivit unui proiect de lege propus de guvernul cancelarului Angela Merkel, aprobat de Bundestag , încălcarea drepturilor de autor din Germania este echivalată cu infracțiunea de furt . Pedepsele de închisoare pentru încălcarea drepturilor de autor, exact egale cu cele pentru furt, sunt de cinci ani de închisoare și sunt cele mai severe din Europa . Chiar și minorii cu vârsta sub 18 ani pot fi anchetați pentru infracțiune. Mai mult, ca urmare a hotărârii din 20 octombrie 1993 în cazul Phil Collins , a fost adoptat articolul 12 [27] (în tratatul de instituire a Comunității Europene), potrivit căruia statele nu pot discrimina mărfurile din alte țări.

Franţa

Punctul de cotitură asupra drepturilor de autor din Franța începe cu Diderot , proclamându-și activ ideea de proprietate artistică ca un bun subiectiv. Cu Legea Le Chapelier , în 1791, drepturile de autor au fost acordate artistului pe durata vieții sale, plus 5 ani după aceasta. Acesta din urmă a fost prelungit apoi la 10 ani după moartea sa, în 1794 de către Joseph Lakanal.
Din octombrie 2009 , conform prevederilor Loi Création et Internet n. 311, Haute Autorité pour la Difusion des Oeuvres and the Protection des Droits sur Internet ( HADOPI ) poate dispune furnizorilor de servicii Internet (Internet Service Providers), în urma unei proceduri de investigație și a unei serii de avertismente, să suspende temporar sau definitiv accesul la internet pentru cei prinși ilegal descărcând material.

Anglia

În Anglia, drepturile de autor au apărut datorită Statutului Anei din 1709 și au fost actualizate prin „Copyright, Designs and Patents Act” din 1988.

Tipurile de opere / proprietăți intelectuale și timpul în care acestea sunt protejate de drepturile de autor sunt:

 • La 70 de ani de la moartea autorului pentru lucrări literare, dramatice, muzicale sau artistice;
 • 70 de ani de la data primei publicații pentru înregistrări sonore sau filme;
 • 50 de ani de la data creării pentru difuzare sau programe TV;
 • La 25 de ani de la data creării pentru prevederile tipografice ale lucrărilor deja publicate.
 • 125 de ani de la data creării lucrărilor efectuate de oficialii coroanei.

Persoanele care dețin licențe educaționale „CLA”, cum ar fi profesorii școlari, pot face copii ale lucrărilor / proprietății intelectuale în scopuri educaționale.

Încălcările drepturilor de autor sunt soluționate de instanțele civile și nu de cele penale.

Statele Unite ale Americii

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Legea drepturilor de autor și utilizarea corectă .

Sursa principală a drepturilor de autor este Legea drepturilor de autor . De asemenea, are o importanță deosebită așa-numita utilizare echitabilă (traductibilă în italiană, utilizare echitabilă sau echitabilă sau corectă), o clauză legislativă prezentă în legea menționată anterior. În 1952 , CUA a fost creată la Geneva, o convenție care ar fi pus în contact cele două concepții conflictuale privind drepturile de autor dintre SUA și Convenția de la Berna (conform cărora drepturile de autor funcționează în mod implicit pe măsură ce opera este creată). Puntea dintre aceste două linii juridice este constituită de adoptarea unei formalități minime îndeplinite prin care cetățenii străini obțin protecție chiar și în statele aderente. Cerințele vor fi prezența, pe operă, a simbolului ©, numele autorului și data creării operei în sine.

Legea impune titularului drepturilor să depună în mod legal la Biroul drepturilor de autor pentru a fi utilizate de Biblioteca Congresului cel puțin două exemplare complete ale „celei mai bune ediții a acestora” în termen de trei luni de la prima lor publicare în Statele Unite. [28] .

Uniunea Europeană

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Legea Uniunii Europene privind drepturile de autor .

În comunitatea europeană mai întâi și apoi în Uniunea Europeană au fost emise de-a lungul anilor multe directive privind drepturile de autor:

 • Directiva 2009/24 / CE [29] : privind protecția juridică a programelor de computer
 • Directiva 92/100 / CE [30] : privește dreptul de închiriere, dreptul de împrumut și anumite drepturi legate de drepturile de autor în domeniul proprietății intelectuale
 • Directiva 93/83 / CE [31] : pentru coordonarea anumitor norme privind drepturile de autor și drepturile acordate aplicabile radiodifuziunii prin satelit și retransmiterii prin cablu
 • Direttiva 93/98/CE [32] : concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (in Italia prefissato su 70 anni dopo la morte dell'autore, per diritto europeo doveva mantenersi come minimo a 50 anni dopo la morte)
 • Direttiva 96/9//UE [33] : relativa la tutela giuridica delle banche dati
 • Direttiva 98/71/CE [34] : riguarda la protezione giuridica dei disegni e dei modelli
 • Direttiva 2001/29/CE: armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione contemporanea (riguarda soprattutto funzionamento del diritto d'autore sulle reti in ambiente digitale. Segue idealmente i trattati wipo ma modificati per conformarlo alla necessità)
 • Direttiva 2001/84/CE: concerne il diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
 • Direttiva 2004/48/CE [35] : relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
 • Direttiva 2011/77/UE [36] : modifica la direttiva precedente riguardo alla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
 • Direttiva 2012/28/UE [37] : sugli utilizzi delle opere orfane (di cui non si riesce a risalire all'autore). Quindi o non si sa chi sia l'autore, o la società che ne aveva i diritti è fallita. Può capitare che non si sia di chi siano i diritti d'autore di una certa opera. In questo caso si può, adottando certe accortezze, ripubblicare quella determinata opera
 • Direttiva 2014/26/UE [38] : relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, alla concessione di licenze multiterritoriali riguardanti i diritti su opere musicali utilizzate online nel mercato interno.

Accordi internazionali

In materia di diritto d'autore le fonti del diritto comprendono, oltre a quelle normative interne dei singoli Stati, anche le convenzioni internazionali. Nel 1991 , inoltre, la Comunità europea ha stabilito che le norme di diritto comunitario prevalgono su quelle nazionali degli Stati membri. [39]

Ubiquità delle opere e territorialità della protezione

Le opere dell'ingegno possono essere divulgate e utilizzate economicamente anche fuori dai confini del singolo Stato in cui sono state create e hanno quindi carattere di ubiquità . A fronte di questa caratteristica la tutela del diritto d'autore mira a non limitare spazialmente e territorialmente la protezione delle opere, per giungere a una regolamentazione universale. Secondo il principio di territorialità le leggi devono essere applicate su un determinato territorio e quindi ai cittadini ivi residenti; ciò implica che la protezione si applichi solo all'utilizzazione dell'opera che avviene nel territorio dello Stato. In Italia, ad esempio, ciò trova riscontro nell'art. 54 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" il quale recita:

" I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione. "

Per quanto riguarda le opere italiane all'estero, l'ordinamento italiano si appoggia alle regole dello Stato in cui l'opera viene di volta in volta utilizzata.

Reciprocità e trattamento dello straniero

Prendendo come esempio la legge italiana, essa non tutela tutte le opere che presentino caratteri di proteggibilità. Infatti la protezione viene riservata solo alle opere di autori italiani e stranieri che vengano create o pubblicate per la prima volta esclusivamente in Italia. Per le opere di autori stranieri, invece, lo Stato italiano applica la regola generale sul “ Trattamento dello straniero ” contenuta nell'art. 16 delle preleggi che stabilisce:

" Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve disposizioni contenute in leggi speciali "

Ciò vale a dire che lo Stato italiano riserva tutela all'autore straniero solo se lo Stato di origine di quest'ultimo riserva ai cittadini italiani nel suo territorio gli stessi trattamenti che riserva ai suoi cittadini.

Queste regole possono trovarsi in contrasto con il "Principio di non discriminazione" stabilito dall'art. 6 del Trattato CE secondo cui:

" per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali. "

Tuttavia, hanno contribuito a convincere tutti gli Stati a concludere delle Convenzioni internazionali al fine di superare il principio di reciprocità e creare un regime internazionale per il diritto d'autore.

Un esempio importante fu il caso Phil Collins. Art. 12 trattato CE: (non discriminazione). Sentenza CdG 20.10.93 caso Phil Collins (stato tedesco non riconosceva le opere di Phil Collins ma solo quelli di altri tedeschi). Questo articolo sancisce che gli stati non possono discriminare i beni provenienti da altri paesi.

Principio di assimilazione

Questo principio compare sia negli atti della Convenzione di Berna , sia nella convenzione universale sul diritto d'autore, e ha valenza sia per le opere edite, sia per quelle inedite. In base a tale principio:

 • ciascuno Stato è obbligato ad accordare agli autori stranieri la medesima protezione che esso accorda nei propri territori ai propri cittadini.
 • Il principio di assimilazione si applica naturalmente ai soli paesi che sono membri di convenzioni internazionali che lo prevedono. Il medesimo principio non si applica invece a paesi non membri delle convenzioni. [40]

Statuto d'Anna

Venne approvato nel 1710 per ovviare ai problemi determinati dalla massiccia diffusione dei testi a stampa, che rese possibile una circolazione della cultura in modo molto rapido. In particolare, con l'incremento della circolazione dei testi, divenne più immediata anche la diffusione di copie false di libri. Il primo modello normativo riconobbe il diritto di stampa esclusivamente ai librai, tuttavia questo provvedimento venne ritenuto non giusto, in quanto risultava essere una limitazione agli autori; per questo motivo fu emanato lo Statuto d'Anna in cui è riconosciuto il diritto di appartenenza di un'opera ad un autore e la possibilità di disporne come più gli aggrada.

Convenzione di Berna

La Convenzione di Berna (CUB) venne stipulata nel 1886 nell'ambito della tutela di opere letterarie e artistiche. Al suo interno furono stabiliti due principi molto importanti: un livello di tutela minimo e la tutela egualitaria per i cittadini degli Stati aderenti e delle altre nazioni. Inoltre, fu stabilito per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti al trattato.

Inizialmente gli Stati Uniti rinunciarono ad aderire alla convenzione, perché ciò avrebbe richiesto grossi cambiamenti nella loro legislazione sul copyright (come la rimozione della necessità di registrazione e della nota di copyright). Vi aderirono poi nel 1989.

Convenzione universale sul diritto d'autore

La Convenzione universale sul diritto d'autore venne firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 da 32 Stati, tra cui l' Italia , dove è entrata in vigore il 26 gennaio 1957, e gli Stati Uniti d'America . Questi ultimi non avevano in precedenza aderito alla Convenzione di Berna del 1886 sulla protezione delle opere letterarie e artistiche. Il trattato stabilisce che non c'è bisogno di registrare l'opera, è solo l'atto di creazione dell'opera che crea anche la protezione del diritto d'autore. Gli Stati Uniti invece avevano nel loro ordinamento una legge che obbligava la registrazione dell'opera per fare in modo che il diritto potesse essere esercitato, quindi non aderivano alla Convenzione di Berna. Nel 52 viene fatta la CUA che mette in comunicazione questi 2 mondi. Il ponte tra queste due concezioni giuridiche è costituito dall'adozione di una formalità minima soddisfatta la quale i cittadini stranieri ottengono la tutela anche negli stati aderenti: la © e il nome dell'autore e l'anno posti nell'opera. Quindi di fatto l'opera viene tutelata automaticamente dal diritto d'autore nel momento in cui viene creata e si applica quel simbolo con il nome e la data. La suddetta convenzione, la dichiarazione, la risoluzione ei tre protocolli sono stati in seguito riveduti e firmati a Parigi il 24 luglio 1971 e hanno sostituito le disposizioni firmate a Ginevra.

1961 Roma (AIE, PF, OR)

Nuova convenzione sui diritti connessi al diritto d'autore (quindi per esempio sulle opere minori che non sono vere e proprie opere, come le fotografie) che hanno diversi termini rispetto a quello generale (per esempio durata inferiore della copertura del diritto).

Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale|World Intellectual Property Organization (WIPO)

In seguito alla stipulazione di Convenzioni come CUB e CUA venne istituita nel 1893 la BIRPI (acronimo francese di Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle) meglio conosciuta dal 1967 come WIPO e in Italia come OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Quest'organizzazione è nata con lo scopo di " promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione, disseminazione, uso e protezione della mente umana per il progresso economico, culturale e sociale di tutta l'umanità ".

Nel 1974 divenne un'agenzia specializzata presso l' Organizzazione delle Nazioni Unite , e successivamente, nel 1996 , firmò un patto di cooperazione con laWorld Trade Organization (WTO), espandendo il proprio ruolo e sottolineando sempre più la crescente importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale.

Accordo TRIPs

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) , adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”. Quest'accordo è stato stipulato da tutti gli Stati membri, intenzionati a ridurre le incomprensioni e gli impedimenti in ambito di commercio internazionale, tenendo conto della necessità di favorire una protezione sufficiente ed efficace dei diritti della proprietà intellettuale e operando in modo che le misure e le procedure da mettere in atto non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi.

Come la WIPO anche il TRIPS contribuisce all'aumento dell'importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale, ed è proprio nell'art. 7 che viene messo in evidenza il collegamento tra protezione della proprietà intellettuale e sviluppo tecnologico, nell'interesse dei cittadini consumatori e produttori.

Secondo un primo principio lo Stato deve riconoscere al cittadino straniero un trattamento equivalente a quello riservato ai propri cittadini in termini di diritto d'autore e secondo la clausola della “nazione favorita” l'accordo TRIPS impone a ogni Stato aderente di riservare ai cittadini di altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al cittadino di un altro Stato ancora.

La durata della protezione è di 50 anni dalla morte dell'autore, con le stesse eccezioni previste nella Convenzione di Berna nell'art. 7 (art. 12). Inoltre nell'articolo 9 comma 2, sempre relativamente al rapporto con la convenzione di Berna, viene specificato che il diritto d'autore "copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento oi concetti matematici in quanto tali".

Questo è l'accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata, infatti alla sua conclusione sono state inserite in un unico testo internazionale tutte le aree della proprietà intellettuale: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore, il marchio, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, i lavori topografici, il know-how e le informazioni segrete per motivi commerciali.

Trattato di Marrakech del 28 giugno 2013

Il trattato di Marrakech , ufficialmente «Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato, [41] è un trattato internazionale sottoscritto su impulso dell' Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), a Marrakech , Marocco , il 28 giugno 2013 . [42] che ha introdotto il principio che il diritto d'autore trovi una vistosa deroga di fronte alla necessità di permettere ai non vedenti o ipovedenti di accedere su un piano di parità al sapere. [43]

Paesi firmatari

Un totale di 51 paesi ha sottoscritto il trattato nella conferenza diplomatica di Marrakech . Il 30 giugno 2016 con la ratifica da parte del Canada si è raggiunta la quota di 20 ratifiche, necessarie per l'entrata in vigore del trattato. [44]

Tutela del diritto d'autore ed utilizzo delle tecnologie di protezione

I nati a partire dal 1985 vengono definiti nativi digitali , persone nate in una società che usa costantemente i nuovi mezzi tecnologici e non ha problemi nell'interagire con essi. L'avvento tecnologico sempre più ha interessato ogni aspetto della vita quotidiana, dall'apprendimento cognitivo al commercio elettronico. L'evoluzione tecnologica, ha evidenziato le criticità legate alla tutela del diritto d'autore e del suo controllo sullo sfruttamento dell'opera, nel nuovo contesto. Le tecnologie digitali, infatti, permettono la riproduzione, la modificazione e la trasmissione di opere in modo sempre più semplice e veloce, con o senza l'autorizzazione dell'autore. [45]

La digitalizzazione e la grande facilità con cui si possono riprodurre e far circolare i contenuti protetti dal diritto d'autore ha posto nuovi problemi sulle modalità attraverso cui gestire i diritti di proprietà intellettuale [46] , infatti, potenzialmente, qualsiasi utente di contenuti digitali (canzoni, immagini, testi e così via) può tramutarsi in un potenziale produttore di copie infinite, perfette e senza costi [47] . L'utilizzo di tecnologiche di protezione ( TPM : Technological Protection Measures) per arginare il problema della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale [48] anche se ostacola la riproduzione delle opere viene spesso aggirata attraverso metodologie fraudolente ed a basso costo. Da qui la necessità di introdurre norme finalizzate ad impedire l'utilizzazione e la commercializzazione di tecnologie dirette ad aggirare le misure tecnologiche di protezione [49] .

Norme contro l'elusione delle misure di protezione tecnologica ( TPM )

I legislatori, sia a livello comunitario che internazionale, hanno operato sia rafforzando le prerogative dei titolari dei diritti che introducendo una disciplina ad hoc relativa all'elusione delle misure di protezione tecnologica, attraverso:

 • I Trattati WIPO (World Intellectual Property Organization) [50] stipulati a Ginevra nel 1996.
 • Le disposizioni dei Trattati WIPO sono state recepite ed integrate:

Normazione comunitaria: La direttiva 2001/29/CE

In particolare con la Direttiva 2001/29/CE [52] il legislatore comunitario, affrontando il tema dell'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ha introdotto la disciplina delle misure tecnologiche di protezione.

Misure tecnologiche efficaci ( art.6 )

l'articolo 6 della accorda una tutela giuridica solo quelle misure tecnologiche che soddisfano il criterio dell'efficacia. La Direttiva chiarisce che cosa s'intende con il termine “efficaci” [53] e fornisce anche una definizione generale di “misure tecnologiche” [54] [55] . Le misure tecnologiche sono tutelate dall'art. 6 solamente se sono destinate a impedire o limitare atti che rientrano nel potere di autorizzazione posto in capo al titolare. Se, invece, una misura tecnologica impedisce attività che non sono protette né dalle norme in materia di diritto d'autore o di diritti connessi né dalle norme concernenti il diritto sui generis delle banche dati, l'art. 6 non ne vieta l'elusione, indipendentemente dal fatto che il titolare abbia autorizzato queste attività. Ad esempio, se un'opera è caduta in pubblico dominio perché i termini di protezione sono scaduti, nessuna misura tecnologica che ne impedisce la riproduzione gode della tutela della norma [56] .

La protezione contro dispositivi e/o strumenti di elusione ( art.6 )

Il secondo comma dell'art. 6 (andando oltre il testo dei due Trattati WIPO ) vieta una vasta gamma di attività preparatorie. Nel dettaglio l'art. 6 impegna gli Stati Membri a predisporre un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che abbiano finalità di eludere, o di rendere possibile l'elusione di efficaci misure tecnologiche [57] .

Le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore ( art.5 )

La Direttiva all'art. 5, affronta il tema delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. La norma in esame, pur contenendo un ampio elenco di eccezioni e limitazioni [58] , non determina in assoluto un numero chiuso di limitazioni, concedendo agli Stati Membri la facoltà, di disporre eccezioni e limitazioni per taluni usi di scarsa rilevanza, in cui le limitazioni già esistono nel diritto nazionale, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità [59] . Al di fuori delle eccezioni appena viste, gli Stati non possono prevedere limitazioni che non siano incluse nell'art.5, e le limitazioni esistenti a livello nazionale devono essere modificate o eliminate nella misura in cui non rientrano nella lista esaustiva di tale norma [60] . Sulla materia è nuovamente intervenuta la legislazione comunitaria con la Direttiva 2019/790/UE, sul punto si veda Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale , su tale recente norma comunitaria si è aperto un vivace dibattito il cui primo risvolto è stato l'approvazione da parte della Commissione UE della registrazione dell'iniziativa i dal titolo “ Libertà di condividere ” promossa dall'associazione GOIPE, formata da cittadini di 8 paesi europei, con cui si chiede di legalizzare il file sharing.

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti ( art.7 )

L'art. 7, fornisce tutela giuridica alle informazioni sul regime dei diritti. La norma dispone che gli Stati Membri prevedano una protezione giuridica contro chiunque compia atti finalizzati a:

 • rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
 • distribuire, importare, diffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti, da cui siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

Recepimento della direttiva in Italia

L'Italia ha dato attuazione della Direttiva 2001/29/CE con il Decreto Legislativo del 9 aprile 2003, n. 68 . Il legislatore nazionale ha operato inserendo le nuove disposizioni di attuazione nella legge sul diritto d'autore ( L. 22 aprile 1941, n. 633 ) [61] .

In particolare:

 • l' art.102-quarter , definisce le misure tecnologiche di protezione come tutte le tecnologie, i dispositivi od i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, e sancisce il diritto dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi, e dei titolari dei diritti sulle banche dati di apporre, sulle opere o sui materiali protetti, TPM efficaci, chiarendo le condizioni alle quali le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci [62] .
 • l' art. 71-quinquies regola il rapporto tra eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e misure tecnologiche di protezione, in particolare, al primo comma, dispone che “i titolari dei diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all' art.102-quarter sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario”.

Sanzioni

L'utilizzo di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione è punito secondo l' art. 174-ter con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale.

Problemi relativi all'utilizzo delle TPM

Il riconoscimento di una tutela eccessivamente forte può a sua volta presentare sia il rischio di estendere la protezione a materiali non protetti dal diritto d'autore che di rendere inoperanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore [63] . Per queste ragioni le TPM sono state fortemente criticate da parte degli utenti finali, per un verso perché le misure tecnologiche che spesso vengono usate per controllare le scelte degli utenti e per limitarne le azioni pongono problemi di tutela della privacy e della riservatezza dei consumatori; per altro verso perché le misure consentono di controllare gli usi privati, forzando gli utenti a stipulare accordi contrattuali prima di poter consultare o usare l'opera, attraverso l'adesione a condizioni contrattuali unilateralmente predisposte e spesso assai gravose, che talora comprimono le prerogative di libertà degli utenti in modo ingiustificato [64] .

Casi speciali

Le opere speciali tutelate dal diritto d'autore sono il software e le banche dati .

Software

Il primo atto normativo che tutela un software è stato introdotto negli Stati Uniti d'America nel 1980 attraverso il " Computer Software Copyright Act" , una revisione legislativa del Copyright Act del 1976. In una società in cui il software si sviluppava sempre di più, questo atto nasce dall'esigenza di attribuire un valore economico ed autonomo al software.

(Oggi in US il diritto d'autore tutela la forma espressiva del software, i brevetti tutelano gli algoritmi che compongono il software).

In Italia, nel 1992, arriva una direttiva che tutela il diritto d'autore del software. L'oggetto tutelato comprende i programmi per elaboratore grazie alla specificazione dell' art.1 comma II [65] nel quale vi è scritto " Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore."

Inoltre l' art.2 [66] (legge 633 modificata dal decreto 518), spiega ciò che viene realmente tutelato riguardo ai software: codice sorgente , codice oggetto , materiale preparatorio; restano escluse le idee ei principi che sono alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli dell'interfaccia e del funzionamento del programma stesso.

Il titolare del diritto d'autore è colui che crea l'opera, in questo caso specifico il programmatore . Vi sono delle eccezioni riguardanti l'attribuzione del diritto, dettate dall' art.12bis [67] , il quale afferma che se il programmatore è stato assunto da una azienda o se il programma è stato creato seguendo istruzioni specifiche del datore di lavoro, quest'ultimo è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica. Il programmatore conserva il diritto morale. L' art12bis , spiega inoltre, con rifermento espresso a tre diritti: di riproduzione, di modifica e di distribuzione, che queste operazioni sono riservate al titolare del diritto.

I divieti imposti da questo tipo di tutela sono:

 • La distribuzione della copia a seguito della prima vendita;
 • La creazione di copie del programma, anche solo di parti di esso;
 • La modifica del codice ecc.

Esistono delle eccezioni che rendono possibili alcuni dei divieti prima elencati come ad esempio l' art.64 ter [68] , il quale afferma "salve patto contrario" la possibilità di utilizzare un programma liberamente, correggendo alcuni errori, tramite il codice sorgente (se normalmente acquistato). Tre diritti, riguardanti il software, che non possono essere vietati sono quelli descritti nel comma II , comma III e art.64 quater [69] , i quali rispettivamente garantiscono il diritto di copia di back-up; l'utilizzo di un programma con la finalità di capire il suo funzionamento ed infine la possibilità dello studio del codice sotto alcune condizioni.

Banche dati

La tutela del diritto d'autore nelle banche dati è stata introdotta negli art.1 co. 2 [70] e art. 2 lda [71] . come modificata dal D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 [72] , attuativo della direttiva 96/9/CE [73] , nella quale le banche dati vengono sia considerate come opere dell'ingegno di carattere creativo, frutto del lavoro intellettuale dell'uomo, sia come bene prodotto grazie a rilevanti investimenti in termini finanziari, di lavoro o di tempo.

Difatti, l'art. 102 bis [74] , introdotto dal D.lgs. 6 maggio 1999, n-169 [75] , al primo comma, statuisce che: " Ai fini del presente titolo si intende per : a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro".

Le banche dati, intese come opere dell'ingegno di carattere creativo e dunque costituenti una creazione intellettuale dell'autore per la scelta o composizione del materiale costitutivo della banca medesima, sono tutelate attraverso la legge 633/41 (lda) e successive modifiche ed il titolare di tutti i diritti esclusivi è l'autore della raccolta, cioè il creatore della banca dati.

È, invece, riconosciuto costitutore della banca dati, colui che effettua i rilevanti investimenti di cui alla lettera a) dell'art.102 bis [76] lda

L'art. 2 co. 9 lda [77] definisce le banche dati come “ raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili medianti mezzi elettronici od in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto .”

L'articolo specifica che il materiale raccolto e organizzato sistematicamente e metodicamente può essere consultato in ogni modo, andando quindi a comprendere sia le raccolte elettroniche che quelle cartacee .

Principio importante è quello della "creatività", che come statuisce l'art. 1, comma 2, lda [2] deve caratterizzare i criteri di scelta e di disposizione del materiale inserito nella raccolta, investendo la forma della compilazione e non il suo contenuto. Infatti, il contenuto di una banca di dati può consistere sia in una raccolta di opere, di cui l'autore del database deve avere l'autorizzazione a tale tipo di utilizzo dall'avente diritto, se queste non sono cadute in pubblico dominio, che in un insieme di dati, che non devono violare la privacy dei soggetti che riguardano.

Secondo l'art. 64-quinquies lda [78] , l'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire od autorizzare:

 1. la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
 2. la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica
 3. qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
 4. qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico , ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
 5. qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni del punto 2.

Il principio espresso dall'art. 64 quinquies [79] lett. c) - riportato supra al n. 3- è denominato " principio di esaurimento comunitario ".

Le facoltà di riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, la traduzione, gli adattamenti e qualsiasi forma di distribuzione al pubblico della banca dati, sono soggette all'autorizzazione dell'autore di essa.

In base all'art. 64- sexies, comma 1 lda [80] non serve autorizzazione dell'autore della banca dati e quindi del titolare del diritto, qualora l'accesso o la consultazione di essa abbiano esclusivamente le seguenti finalità tassativamente disciplinate dal precitato articolo:

- eccezioni per finalità didattiche o di ricerca scientifica;

- eccezioni per finalità di sicurezza pubblica, procedura amministrativa o giurisdizionale, su richiesta dell'ente pubblico o dell'Autorità Giudiziaria;

Altre eccezioni

Discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico ed estratti di conferenze aperte al pubblico : disciplinato dall'articolo 66 [81] della Legge sul Diritto d'Autore, il loro utilizzo è concesso in riviste e giornali purché questo avvenga con scopo informativo e se ne citi la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso si è tenuto

Prestito eseguito da biblioteche dello Stato e da enti pubblici : l'articolo da prendere come riferimento è il 69 [82] . In questo articolo si prevede una limitazione al diritto di prestito di opere da parte degli autori a favore di biblioteche e discoteche dello Stato; ad esse, infatti, è concesso prestare, esclusivamente a scopi di promozione culturale e studio personale:

 1. Stampe di opere, fatta eccezione per gli spartiti
 2. Fonogrammi e videogrammi riferiti ad opere cinematografiche sia sonore che non nel momento in cui siano passati almeno 18 mesi dal primo esercizio del diritto di distribuzione

Il secondo comma dell'articolo, inoltre, prevede la possibilità di riprodurre queste opere in un'unica copia purché questa riproduzione non abbia scopi economici o commerciali. Inizialmente non si prevedeva nessun compenso per i prestiti operati da queste istituzioni, tuttavia il legislatore ha sancito, con la Legge numero 286 del 24 novembre 2006, che sia corrisposto un compenso agli autori delle opere che vengono prestate che viene ripartito tra coloro che ne hanno il diritto tramite la SIAE

Bande Musicali : Alle bande musicali è permesso eseguire pezzi musicali senza pagamento di alcun compenso all'autore, purché l'esecuzione non sia effettuata per scopo di lucro. Articolo 71 [83] .

Riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi : disciplinata dall'articolo 71-sexies [84] della Legge sul Diritto d'Autore. Questo articolo autorizza la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualunque tipo di supporto per uso esclusivamente personale e senza scopi di lucro diretti o indiretti; questa riproduzione è autorizzata nel momento in cui viene eseguita da colui che la utilizzerà mentre non è permessa la riproduzione da parte di terzi. Inoltre, non è autorizzata la copia di opere protette che sono messe a disposizione in modo che l'utente possa scegliere autonomamente il luogo e il momento in cui usufruirne ma anche per opere che sono protette da misure tecnologiche di protezione (in questo caso, tuttavia, la riproduzione è concessa, purché non arrechi pregiudizio al titolare del diritto, se l'utente ha acquisito l'opera in maniera legittima). L'articolo 71-septies [85] , poi, stabilisce che i detentori del diritto originari abbiano diritto ad un equo compenso per la riproduzione privata delle proprie opere, tale compenso è corrisposto alla SIAE che si occupa di ripartirlo tra coloro che posseggono i diritti sull'opera in questione

Articoli di giornale : Gli articoli possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data ed il nome dell'autore, se riportato. Si riferisce all'Articolo 101 [86] .

Riproduzione di articoli di carattere economico, politico o religioso : è sancita dall'articolo 65 comma 1 [87] nel quale si afferma che tali articoli possono essere messi a disposizione del pubblico a patto che si indichi la fonte da cui sono stati presi, la data, il nome dell'autore e purché non sia espressamente indicato che la riproduzione è riservata. Il comma 2 dell'articolo sancisce, inoltre, che la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti che vengono utilizzati in avvenimenti di attualità è consentita indicandone la fonte e fino a quando questo utilizzo è coperto dal diritto di cronaca.

Opere orfane : il loro utilizzo è disciplinato dall'articolo 69 bis [88] . Rappresentano quelle opere di cui non si ha la certezza dell'autore o sul titolare dei diritti; quando un'opera è orfana la si può utilizzare per pubblicarla e digitalizzarla al fine di inserirla in biblioteche digitali, per scopi di indicizzazione, di catalogazione, conservazione e restauro o per metterla a disposizione in modo che ciascuno possa accedervi nel luogo e momento che ritiene opportuni. I ricavi che vengono eventualmente ottenuti dal loro utilizzo devono essere utilizzati per coprire i costi di digitalizzazione o per la messa a disposizione del pubblico. In ogni caso deve essere comunque provata la ricerca di un autore, dimostrando che non è stato trovato prima della pubblicazione.

Opere o brani di opere : il loro utilizzo è disciplinato dall'articolo 67 [89] . L'utilizzo di queste opere è autorizzato per fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative purché si indichino la fonte e il nome dell'autore.

Fotocopia di opere esistenti : Valida fino al 15% dell'opera e senza vantaggio economico. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la fotocopia, xerocopia o altro, devono corrispondere un compenso, tramite la SIAE, agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che vengono riprodotte per uso personale. Il loro utilizzo è sancito dall'articolo 68 [90] . La legge stabilisce limiti precisi per quest'attività che, se venisse del tutto liberalizzata, penalizzerebbe i creatori delle opere d'ingegno, mortificando il diritto d'autore. Relativamente alla reprografia (i diritti economici spettanti agli autori e agli editori in relazione alle fotocopie fatte ai loro libri) è stato evidenziato come la SIAE incassi i proventi nei negozi di fotocopie, come sostanzialmente paghi sempre i diritti agli editori e come, al contrario, molte volte il pagamento non avvenga se si fa riferimento ai diritti degli autori. Il motivo di tale inadempimento è dovuto principalmente al fatto che spesso gli autori sono persone sconosciute. Di conseguenza, risulta difficile reperirli e pagarli. Proprio per questo motivo, la SIAE presenta sul suo sito un elenco dei beneficiari. Eppure, oltre alla difficile fruizione, è stato sottolineato come in tale elenco compaiano anche persone quali Roberto Saviano , Eugenio Scalfari , Gian Antonio Stella , Mario Tozzi e Fabio Volo che sconosciuti certamente non sono [91] .

Riassunto, citazione e riproduzione di opere : Azioni consentite per parti di opere (non intere) senza scopo di lucro per uso di critica o discussione purché non facciano da concorrenza all'utilizzazione economica dell'autore; se queste operazioni avvengono per scopi di insegnamento o ricerca scientifica bisogna devono avere fini esclusivamente illustrativi e non commerciali. Questo è disciplinato dall'articolo 70 comma 1 [92] .

Copie temporanee di pezzi di opere : nell'articolo 68 bis [93] si afferma che sono escluse dal diritto d'autore le riproduzioni temporanee di pezzi di opere che sono prive di rilievo economico, che sono transitorie o accessorie e che costituiscono parte consistente di un procedimento tecnologico se queste copie vengono eseguite per permettere la trasmissione in rete tra terzi attraverso un intermediario.

Misure tecnologiche di protezione (MTP) : nell'articolo 71-quinquies [94] si afferma che coloro che abbiano apposto alle proprie opere delle misure tecnologiche di protezione sono tenuti a rimuoverle dietro richiesta dell'autorità competente per scopi di sicurezza pubblica o per garantire l'esecuzione di un processo amministrativo, parlamentare o giudiziario.

Diritto di sincronizzazione

Il diritto di sincronizzare una composizione musicale a fotogrammi o immagini in una produzione audiovisiva (ad esempio un film , un programma televisivo , ecc.) è detto diritto di sincronizzazione .

Controversie

La diffusione della rete internet e di tecnologie quali file-sharing e reti peer-to-peer ha reso centrale il dibattito sulla durata del diritto d'autore [95] [96] , attualmente fissata (con varie eccezioni) a 70 anni dalla morte dell'autore dell'opera. Queste nuove tecnologie hanno richiesto un adeguamento delle norme in vigore che non contemplavano inizialmente i media digitali, con istanze portate avanti anche da veri e propri partiti politici, come il Partito Pirata Europeo [97] .

Estensione della durata

Dalla sua introduzione formale, il diritto d'autore ha progressivamente visto aumentare quasi ovunque la sua durata, passando dai 14 anni iniziali negli Stati Uniti nel 1790 [98] al minimo di 50 anni stabilito dalla Convenzione di Berna , arrivando fino ai 70 anni attuali. Sempre negli USA, l'approvazione del Copyright Term Extension Act ha ulteriormente esteso per alcune opere la durata dei diritti sino a 95 anni (il caso più famoso riguarda Topolino [99] [100] , motivo per cui la legge è anche nota come Mickey Mouse Protection Act ). Sono noti due metamodelli che trovano una motivazione a questo fenomeno.

Path Dependency

Il fatto che il diritto d'autore abbia una durata consolidata di un certo numero di anni rende sempre più probabile una estensione di quest'ultima piuttosto che una sua riduzione; si parla di dipendenza dal percorso, ovvero di sviluppo della norma condizionato dai suoi mutamenti passati [101] . Questo fenomeno si lega alla presenza dei diritti quesiti , categoria di diritti inizialmente legati a situazioni soggettive, ma ormai divenuti immutabili nel tempo: in Italia, la Corte costituzionale italiana ha stabilito che il legislatore, fermo restando il limite dell' irretroattività della legge penale, può emanare norme con efficacia retroattiva "a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente prodotti" [102] ; sebbene nella costituzione italiana manchi un riferimento specifico al diritto d'autore, essa promuove "lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica" [103] , nonché la libertà di espressione e la libertà dell'arte e della scienza, stabilendo di fatto valori vincolanti.

Regulatory Competition [104] [105]

I legislatori tendono a competere tra loro nel tipo di leggi offerte, al fine di attrarre imprese o altri attori a operare nella loro giurisdizione. La concorrenza normativa dipende dalla capacità di attori come aziende, lavoratori o altri tipi di persone di spostarsi tra due o più sistemi giuridici separati. Quando ciò è possibile, sorge la tentazione per le persone che gestiscono quei diversi sistemi legali di competere per offrire condizioni migliori rispetto ai loro "concorrenti" per attrarre investimenti. Storicamente, la competizione normativa ha funzionato all'interno di paesi con sistemi federali di regolamentazione, in particolare negli Stati Uniti, ma dalla metà del XX secolo, con l'intensificazione della globalizzazione economica [106] , essa è diventata una questione importante a livello internazionale.

Il diritto d'autore è un modello normativo che si è diffuso per "clonazione" tra i diversi stati. Nel momento in cui esso viene modificato, la competizione normativa tende a diffondere progressivamente il nuovo modello della norma se questo si dimostra più conveniente per i gruppi che ne possano trarre beneficio.

Cronologia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Storia del diritto d'autore .
Antica Grecia
riconosciuta paternità dell'opera : la figura di autore e quindi di attribuire una data opera a un personaggio specifico esisteva già ed è nata con i greci. Tuttavia per diritto d'autore intendiamo un insieme di regole ristrette e precise che ha un'origine e un'evoluzione precisa:
1455
Nascita della stampa a caratteri mobili (viene quindi concesso il potere di esclusiva di stampa). L'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johann Gutenberg fu di estrema importanza.
XV secolo
Sistema dei Privilegi : Il tedesco Giovanni da Spira fu il primo a ricevere il privilegio nel 1469.
1710
Statuto di Anna : È stato promulgato nel 1709 ed è entrato in vigore il 10 aprile 1710. Esso è generalmente considerato il primo statuto completo sul copyright.
1791
Legge Le Chapelier : Abolisce le corporazioni, l'apprendistato, introduce un delitto di coalizione penalmente perseguibile. Il diritto d'autore vale fino a 5 anni dopo la morte dell'autore.
1793
Legge Lakanal : Prolunga ai 10 anni dopo la morte la valenza del diritto d'autore.
1840
Convenzione Austro-Sarda : Il diritto d'autore supera i confini statali.
1886
Convenzione di Berna : Accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti.
1952
Convenzione universale sul diritto d'autore a Ginevra: Introdotta come alternativa alla convenzione di Berna per gli stati che non vi aderivano.
1961
Convenzione di Roma : Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.
1994
Accordo TRIPs : Fissa lo standard per la tutela della proprietà intellettuale.
1996
 • WIPO Copyright Treaty (WCT) [107]
 • WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT) [108]
2013
Trattato di Marrakech : Contiene eccezioni alla proprietà intellettuale per i testi destinati a persone con disabilità visiva.

Note

 1. ^ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio , su interlex.it . URL consultato il 4 giugno 2015 .
 2. ^ a b Art. 1 (Legge 22 aprile 1941 n. 633) , su www.normattiva.it . URL consultato il 17 luglio 2019 .
 3. ^ Art. 22 (Legge 22 aprile 1941 n. 633) , su www.interlex.it . URL consultato il 14 giugno 2018 .
 4. ^ Art. 23 (Legge 22 aprile 1941 n. 633) , su www.interlex.it . URL consultato il 14 giugno 2018 .
 5. ^ Art. 24 (Legge 22 aprile 1941 n. 633) , su www.interlex.it . URL consultato il 14 giugno 2018 .
 6. ^ Mario Saccomanno, Google Books: gran progetto, ma il copy? , su bottegaeditoriale.it . URL consultato il 20 giugno 2021 .
 7. ^ Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, vedi articolo 17 , su interlex.it . URL consultato il 3 giugno 2019 (archiviato dall' url originale il 19 aprile 2007) .
 8. ^ Art.12 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 9. ^ Il diritto di pubblicazione (art. 12) , su Dirittodautore.it . URL consultato l'11 luglio 2020 .
 10. ^ Art. 13 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 11. ^ Art.61 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 12. ^ Il diritto di riproduzione (art. 13) , su Dirittodautore.it . URL consultato l'11 luglio 2020 .
 13. ^ Art. 14 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 14. ^ Il diritto di trascrizione (art. 14) , su Dirittodautore.it . URL consultato l'11 luglio 2020 .
 15. ^ Art. 15 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 16. ^ Il diritto di esecuzione e rappresentazione (art. 15) , su Dirittodautore.it . URL consultato l'11 luglio 2020 .
 17. ^ Art. 16 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 18. ^ Sentenza C-392/19 , in curia.europa.eu
 19. ^ Art. 17 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 20. ^ Il diritto di distribuzione (art. 17) , su Dirittodautore.it . URL consultato l'11 luglio 2020 .
 21. ^ Art. 144 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 22. ^ Art. 18 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 23. ^ Il diritto di modificazione (art. 18) , su Dirittodautore.it . URL consultato l'11 luglio 2020 .
 24. ^ Art. 18-bis - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 25. ^ I problemi di Turnitin e Compilatio , su linkedin.com , 27 maggio 2015. URL consultato il 4 giugno 2015 .
 26. ^ Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, vedi articolo 54 , su jus.unitn.it , 4 giugno 2019. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 27. ^ Trattato che istituisce la comunità europea del 25 marzo 1957, vedi articolo 12 , su isaonline.it . URL consultato il 4 giugno 2019 (archiviato dall' url originale il 15 settembre 2018) .
 28. ^ ( EN ) Obbligo di deposito delle opere pubblicate , su copyright.gov ( archiviato il 12 dicembre 2003) .
 29. ^ DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO , su eur-lex.europa.eu , 23 aprile 2009. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 30. ^ Direttiva 92/100/CEE del Consiglio , su eur-lex.europa.eu , 19 novembre 1992. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 31. ^ Direttiva 93/83/CEE del Consiglio , su eur-lex.europa.eu , 27 settembre 1993. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 32. ^ Direttiva 93/98/CEE del Consiglio , su eur-lex.europa.eu , 29 ottobre 1993. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 33. ^ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati , su eur-lex.europa.eu , 11 marzo 1996. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 34. ^ Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli , su eur-lex.europa.eu , 13 ottobre 1998. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 35. ^ DIRETTIVA 2004/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO , su eur-lex.europa.eu , 29 aprile 2004. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 36. ^ DIRETTIVA 2011/77/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO , su eur-lex.europa.eu , 27 settembre 2011. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 37. ^ DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO , su eur-lex.europa.eu , 25 ottobre 2012. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 38. ^ DIRETTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO , su eur-lex.europa.eu , 26 febbraio 2014. URL consultato il 4 giugno 2019 .
 39. ^ Confronta Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia ISBN 978-88-425-3817-2 p. 392 seg.
 40. ^ art. 5, comma 1, CUB , su interlex.it , interlex.
 41. ^ Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso , in wipo.int . URL consultato il 9 luglio 2014 .
 42. ^ Conferencia Diplomática sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con discapacidad visual ya las personas con dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas , in wipo.int . URL consultato il 9 luglio 2014 .
 43. ^ Sulle eccezioni al diritto d'autore anche prima del trattato di Marrakech Vezzoso
 44. ^ Stevie Wonder se felicita por el tratado de la OMPI, de importancia histórica, que permitirá un considerable aumento del acceso de los ciegos y las personas con discapacidad visual a las obras publicadas , in wipo.int , 28 giugno 2013. URL consultato il 9 luglio 2014 .
 45. ^ P. CERINA, Protezione tecnologica delle opere e sistemi di gestione dei diritti d'autore nell'era digitale: domande e risposte, in Riv. Dir. Ind., 2002;
 46. ^ MG JORI, Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale, Giuffrè Editore, 2013 ISBN 8814180490 ; M. FABIANI,La sfida delle nuove tecnologie ai diritti degli autori, in Il Diritto d'Autore, 1993, ; P. AUTERI, Internet ed il contenuto del diritto d'autore, in AIDA, 1996, pp. 83 ss. 4 M. RICOLFI , La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale, in Riv. Dir. Ind., 2002; G. GHIDINI, Prospettive “protezioniste” nel diritto industriale, in Riv. Dir. Ind., 1995; M. RICOLFI , copyright for cyberspace? The European dilemmas, in AIDA, 2000.
 47. ^ R. PENNISI, Gli utilizzatori , in AIDA, 2005
 48. ^ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI , P. SPADA, Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli Editore, 2012, ISBN 8834826876 ;
 49. ^ S. RICKETSON, JC GINSBURG, International copyright and neighboring right: the Berne convention and beyond, Oxford University Press, 2006
 50. ^ Testo completo WPO
 51. ^ M. RICOLFI , La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale, in Riv. Dir. Ind., 2002;
 52. ^ Direttiva 2001/29/CE: armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione contemporanea (riguarda soprattutto funzionamento del diritto d'autore sulle reti in ambiente digitale. Segue idealmente i trattati wipo ma modificati per conformarlo alla necessità.)
 53. ^ Direttiva 2001/29/CE "Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione."
 54. ^ Direttiva 2001/29/CE “Tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al Capitolo III della Direttiva 96/9/CE.”
 55. ^ L. CHIMIENTI, La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione. La disciplina europea e italiana, Giuffrè Editore, 2005, ISBN 9788814119859 .
 56. ^ E. AREZZO, Misure tecnologiche di protezione, software e interoperabilità nell'era digitale, in Il Diritto d'Autore, 2008; L. GUIBAULT, G. WESTKAMP, T. RIEBER-MOHN, Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society, 2007.
 57. ^ G. SPEDICATO, Le misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore nella normativa italiana e comunitaria, in Ciberspazio e diritto, 2006.
 58. ^ P. MARZANO, Diritto d'autore e digital technologies, Giuffrè , 2005, ISBN 8814117187 .
 59. ^ T. DREIER, PB HUGENHOLTZ, Concise European copyright law, Edizioni Kluwer Law Intl 2006, ISBN 9041123849
 60. ^ T. DREIER, PB HUGENHOLTZ, Concise European copyright law, cit.; G. GHIDINI, Exclusion and access in copyright law: the unbalanced features in the Infosoc Directive, in G. Dinwoodie ed., Methods and Perspectives in Intellectual Property, Edgar Elgar, 2013.
 61. ^ M. FABIANI, L'attuazione della Direttiva CE sul diritto di autore nella società dell'informazione. Un'analisi comparativa, in Il Diritto d'Autore, 2003; M. TRAVOSTINO, Le misure tecnologiche di protezione e la gestione dei diritti nell'ambiente digitale, in Giur. It., 2011; A. GAUDENZI, Il nuovo diritto d'autore, Maggioli Ed.2018., ISBN 8891626592 ; G. PASCUZZI, R. CASO, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano, CEDAM, 2002, ISBN 8813243065 .
 62. ^ A. GAUDENZI, Il nuovo diritto d'autore, Maggioli Ed.2018., ISBN 8891626592
 63. ^ P. MARCHETTI , M. MONTAGNANI, M. BORGHI, Proprietà digitale: diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management, Egea, 2006 ISBN 8823841461 ; P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI , P. SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza ISBN 8892103962 .
 64. ^ M. RICOLFI , La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale, in Riv. Dir. Ind., 2002.
 65. ^ Art. 1 (Legge 22 aprile 1941 n. 633) , su www.interlex.it . URL consultato il 17 giugno 2019 .
 66. ^ Art. 2 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 17 giugno 2019 .
 67. ^ Art. 12-bis - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 17 giugno 2019 .
 68. ^ Art. 64-ter - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 17 giugno 2019 .
 69. ^ Art.64 quater - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 17 giugno 2019 .
 70. ^ Art. 1 comma 2 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 71. ^ Art 2 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 72. ^ Dlgs 169/99 , su www.camera.it . URL consultato il 3 luglio 2019 .
 73. ^ EUR-Lex - 31996L0009 - IT , su Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0020 - 0028; . URL consultato il 3 luglio 2019 .
 74. ^ Art.102-bis - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 75. ^ D.lgs. 6 maggio 1999, n.169 , in normattiva.it
 76. ^ Art. 102 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 77. ^ Art. 2 comma 9 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 3 luglio 2019 .
 78. ^ Art. 64-quinquies - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 3 luglio 2019 .
 79. ^ Art. 64-Quinquies - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 1º luglio 2021 .
 80. ^ Art. 64- sexies, comma 1 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 3 luglio 2019 .
 81. ^ Art. 66 legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 82. ^ Art. 69 legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 83. ^ Art. 71 - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente , su www.interlex.it . URL consultato il 3 giugno 2020 .
 84. ^ Art. 71 sexies legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 85. ^ Art. 71 septies legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 86. ^ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio , su interlex.it . URL consultato il 4 giugno 2015 .
 87. ^ Art. 65 legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 88. ^ Art. 69 bis legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 89. ^ Art. 67 legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 90. ^ Art. 68 legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 91. ^ Alessandro Milito, La Siae spesso non dà i soldi che deve , su www.bottegaeditoriale.it . URL consultato il 20 giugno 2021 .
 92. ^ Art. 70 legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 93. ^ Art. 68 bis legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 94. ^ Art. 71 quinquies legge sulla protezione del diritto d'autore , su Brocardi.it . URL consultato il 27 giugno 2020 .
 95. ^ Why copyright laws last so long , su sundial.csun.edu .
 96. ^ Copyrights Last Too Long! (Say the Pirates): They Don't; And Why It's Not Changing Anytime Soon , su copyright.nova.edu .
 97. ^ F2innovation, UE, il copyright e l'equilibrio Pirata , su Punto Informatico , 20 gennaio 2015. URL consultato il 28 giugno 2020 .
 98. ^ Il copyright in USA: quando Topolino diventa legislatore , su altalex.com .
 99. ^ La durata del copyright: Mickey Mouse alla riscossa , su iusinitinere.it .
 100. ^ Perchè Topolino non è in pubblico dominio? , su dandi.media .
 101. ^ Stefan Larsson, Metaphors and Norms - Understanding Copyright Law in a Digital Society .
 102. ^ I diritti quesiti in previdenza e la Sentenza della Consulta n. 124/2017 , su avvocatirandogurrieri.it .
 103. ^ Art. 9 costituzione , su Brocardi.it . URL consultato il 28 giugno 2020 .
 104. ^ Horst Eidenmüller, Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution , Bloomsbury Publishing.
 105. ^ Jiabo Liu, Copyright Industries and the Impact of Creative Destruction: Copyright Expansion and the Publishing Industry .
 106. ^ Cos'è la globalizzazione economica? , su Economind , 22 dicembre 2018. URL consultato il 28 giugno 2020 .
 107. ^ WIPO Copyright Treaty (WCT) , su www.wipo.int . URL consultato il 20 gennaio 2016 .
 108. ^ WIPO Performances and Phonograms Treaty , su www.wipo.int . URL consultato il 20 gennaio 2016 .

Bibliografia

MG JORI, Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale, Giuffrè Editore, 2013, ISBN 8814180490 ;

G. GHIDINI, Prospettive “protezioniste” nel diritto industriale, in Riv. Dir. Ind., 1995;

P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI , P. SPADA, Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli Editore, 2012, ISBN 8834826876 ;

L. CHIMIENTI, La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione. La disciplina europea e italiana, Giuffrè Editore, 2005, ISBN 9788814119859 ;

P. MARZANO, Diritto d'autore e digital technologies, Giuffrè, 2005, ISBN 8814117187 ;

T. DREIER, PB HUGENHOLTZ, Concise European copyright law, Edizioni Kluwer Law Intl 2006, ISBN 9041123849 ;

A. GAUDENZI, Il nuovo diritto d'autore, Maggioli Ed.2018., ISBN 8891626592 ;

G. PASCUZZI, R. CASO, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano, CEDAM, 2002, ISBN 8813243065 ;

P. MARCHETTI , M. MONTAGNANI, M. BORGHI, Proprietà digitale: diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management, Egea, 2006 ISBN 8823841461 ;

 • Beatrice Cunegatti, Manuale del diritto d'autore: principi e applicazioni , Milano, Editrice Bibliografica, 2020, ISBN 978-88-93570-02-2 .

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 8541
Diritto Portale Diritto : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto