Parlament

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Palazzo Montecitorio , sediul Camerei Deputaților din Republica Italiană , una dintre cele două ramuri ale parlamentului italian .
Palazzo Madama , sediul Senatului Republicii Italiene, cealaltă ramură a parlamentului italian .

Parlamentul (în unele state numit cu alte nume precum Dietă , Congres , Adunare Națională , Adunare Federală și altele) este corpul legislativ sau adunarea legislativă a statului, adică un organism complex, format în esență din unul sau mai multe organe colegiale ale tipul de adunare ( camere ), a cărui funcție principală, deși nu este singura [1] , este exercitarea puterii legislative sau emiterea de legi conform dictatelor stabilite de Constituția relativă, reprezentând astfel principalul organ al unei democrații reprezentative .

Originea termenului

Parlamentul derivă din substantivul francez parlement , care indică acțiunea de a vorbi: un parlament este, prin urmare, un loc în care se promovează, se discută și se dezbate pentru a lua decizii politice. Conceptul exprimat este acela al unei instituții colegiale intermediare între oamenii constitutivi ai unei comunități și cei care guvernează comunitatea: este, în general, un dat de antropologie culturală care se întinde pe parcursul secolelor, așa cum demonstrează adunările, numite în mod divers, ale polisul grecesc și Senatul roman.

Cuvântul parlament a fost folosit, pentru prima dată, în Chanson de Roland , dar în sensul său, comun printre monarhii vremii, de loc și ocazie pentru negocieri între delegațiile străine [2] . În sensul modern, însă, a fost folosit în 1115, exact cu un secol înainte de Magna Carta , de cistercieni : se înzestraseră cu o Charta caritatis cu care confereau summa potestas a ordinului lor Parlamentului stareților [ 3] .

În timpul Evului Mediu și a epocii moderne, termenul de parlament a luat și alte semnificații. Astfel, în era comunală, parlamentul sau arengo era adunarea care aduna laolaltă toți cetățenii municipiului care se bucurau de drepturi politice [4] , sau un organ judiciar cu componență de întrunire [5] . Potrivit lui Niccolò Machiavelli, parlamentul a fost spus la Florența „ori de câte ori Signoria, fie forțată, fie din proprie voință, cu inima că statul ar trebui să se schimbe, a chemat oamenii înarmați în piață la sunetul clopotului mare și a făcut acest lucru sus balustrada cere " [6] .

Istorie

Reuniunea parlamentului englez dinaintea regelui, secolul al XIV-lea .

În jurul anului 1000 există rapoarte de asize în Islanda ( Alþing ), [7] în Insulele Feroe ( Løgting ) și pe Insula Man ( Tynwald ). În toate cazurile, acestea au fost adunări consultative și nelegislative. În 1097, în Mazara del Vallo , convocată de Ruggero I cel Mare, a avut loc prima adunare a unui parlament, inițial itinerantă [8] . Parlamentul sicilian , consultativ, era alcătuit din trei ramuri sau arme, și anume proprietatea feudală, ecleziastica și proprietatea de stat [9] . Dar în 1130, odată cu convocarea Curiae generales de către Roger II la Palermo, în Palatul Norman cu proclamarea Regatului Siciliei , putem vorbi despre primul parlament în sens modern [10] . Și în 1141 a fost convocat Assize-ul lui Ariano , care a dat naștere lucrării reductio în volume ale legislației Regnum culminând cu assises-urile Melfi și Messina convocate de Frederic al II-lea [11] .

În 1146, monarhia franceză a folosit de asemenea termenul parlamentum pentru o întâlnire de nobili și prelați în pregătirea cruciadei [12] ; de acolo termenul a trecut în analele Regatului Ierusalimului și Regatului Franței [13] . În 1188 a fost convocată la León Cortes de León , cu membri ai nobilimii, clerului și reprezentanți ai cetățenilor și pentru prima dată în Europa cele trei puteri s-au întrunit în adunare [14] : inviolabilitatea casei a fost recunoscută și secretul de corespondență, necesitatea ca regele să cheme parlamentul să declare războiul sau să facă pace și au fost garantate numeroase alte drepturi individuale și colective. În Corturile din Benavente (1202) s-au stabilit principiile și drepturile economice ale Regatului Leon și ale locuitorilor săi. [15]

În 1248 apare termenul „parlament” [16] în Anglia pentru a desemna o adunare formată din două ramuri, una ecleziastică ( episcopi și stareți cu rang de baron ) și una laică (baroni direcți ai Coroanei) [17] . O adunare stabilă a fost asigurată acestei adunări în 1254 [18] , inclusiv reprezentanții aleși ai județelor. În cele din urmă, în 1297, Statutul de tallagio nefiind admis , s-a confirmat principiul că fiecare contribuție ar putea fi impusă numai cu acordul comun al „arhiepiscopilor, episcopilor și altor prelați, conti, suverani, oameni de arme, burghezi și alții . oameni liberi din regatul nostru ", precum și dreptul adunării elective de a verifica validitatea alegerilor, eliminând astfel acest privilegiu de la agenții regelui. După cum se poate vedea, principiile moderne ale suveranității și independenței parlamentare erau deja prezente pe scurt .

Instituții similare parlamentului englez, dar cu confesiuni diferite, au apărut și în alte monarhii europene [19] : gândiți-vă la statele generale din Franța și Țările de Jos, la Cortele Castelului sau la Corturile Aragoneze . Și acestea au fost împărțite în mai multe adunări (trei sau patru) corespunzătoare diferitelor ordine în care compania a fost împărțită. În Franța erau nobilimi , clerici și terțe moșii): acolo, în timpul regimului antic , parlamentul , deși a apărut cu caracteristici care nu diferă de parlamentul englez [20] , a ajuns să devină o instituție nereprezentativă cu funcții predominant jurisdicționale [ 21] .

Forma hemiciclului ca sală parlamentară a fost derivată din tradiția medievală anglo-saxonă.

Descriere

Tipologie

Acest corp legislativ este prezent în toate democrațiile moderne ( democrații reprezentative ), precum și în anumite regimuri nedemocratice; în republicile prezidențiale se numește în mod tradițional congres , urmând exemplul SUA . Membrii unui parlament sunt denumiți în mod informal parlamentari .

Federațiile au un parlament federal și unul pentru fiecare stat federat. Organisme similare parlamentului sunt deseori prezente și în alte organisme teritoriale , dar în acest caz se folosesc de obicei nume diferite (frecvent consiliu ). În statele moderne parlamentul reprezintă componenta principală a puterii legislative , care în unele sisteme coincide cu parlamentul statului central în timp ce în altele include și parlamentele statelor federate sau organele analoage ale regiunilor sau ale altor organisme teritoriale cu autonomie legislativă.

Rolul parlamentului

Existența parlamentului poate fi considerată o consecință directă a principiului suveranității populare. În Italia este sancționat de art. 1 , al doilea paragraf, din Constituție : „Suveranitatea aparține poporului”. Rolul său a fost descris în mod eficient de Hegel cu expresia: „arcadă între stat și societatea civilă”.

Parlamentul s-a născut ca un organ în care este exprimat consimțământul sau nu la activitatea de impozitare a suveranului. Este semnificativ, în acest sens, că s-a născut tocmai în Anglia: conform legislației germanice, de fapt, bărbații liberi au dreptul la scutirea de toate impozitele, care, prin urmare, trebuie autorizate de aceștia - sau de reprezentanții lor -. De-a lungul timpului, parlamentele și-au extins competențele și astăzi îndeplinesc funcții de garanție politică, legislativă, de coordonare, control și constituțională.

Existența unui parlament este de obicei asociată cu democrația , adică o expresie a reprezentării , prin alegeri politice, a voinței poporului; în realitate, nu lipsesc regimurile nedemocratice care posedă un astfel de corp, cu structură și funcții care nu sunt de obicei diferite de cele ale parlamentelor democratice. Diferența substanțială cu aceasta din urmă este că parlamentele nedemocratice, chiar și atunci când sunt aleși, nu sunt aleși în contextul unei competiții reale între mai multe partide: în unele cazuri, un singur partid este autorizat să prezinte candidaturile, în alte cazuri există mai multe partidele, dar condițiile în care se desfășoară alegerile sunt de natură să asigure victoria doar pentru unul singur. În astfel de cazuri, parlamentul nu mai este purtătorul de cuvânt al voinței populare, ci pur și simplu locul în care sunt ratificate deciziile luate de cei care dețin efectiv puterea (organe de partid unice, junta militară etc.): supunerea acestor decizii către votul parlamentar are singurul scop de a afișa o aparență de democrație sau un consimțământ popular fictiv la alegerile regimului.

Majoritate și opoziție

Dacă alegerea parlamentului are loc în contextul unei competiții între partide, reprezentanții aleși vor aparține cel mai probabil unor partide diferite, mai mult sau mai puțin opuse. În acest caz, de regulă, apare un partid sau o coaliție de partide care controlează majoritatea voturilor: majoritatea parlamentară ; în opoziție cu acesta, restul partidelor constituie opoziția . Trebuie remarcat faptul că, deși majoritatea se caracterizează printr-o anumită omogenitate și unitate de acțiune între partidele care o compun, același lucru nu este neapărat adevărat cu opoziția, care poate fi alcătuită din partide în contrast puternic între ele (gândiți-vă a unei majorități de centru împotriva căreia opoziția este formată din partide de stânga și de dreapta); numai în sistemele bipartizane sau, cel puțin, bipolare, opoziția prezintă o omogenitate și o unitate de acțiune comparabilă cu cea a majorității, atât de mult încât în ​​aceste sisteme poate fi configurat rolul liderului opoziției .

În formele de guvernare în care există o relație de încredere între parlament și guvern, majoritatea parlamentară tinde să coincidă cu majoritatea de guvernare , adică cu partidul sau coaliția de partide care sprijină guvernul. Totuși, acest lucru nu este neapărat adevărat în formele de guvernare în care o astfel de relație de încredere nu există: în acest caz este posibil și fiziologic ca partidele care alcătuiesc majoritatea parlamentară să fie diferite de cele care susțin guvernul.

Dacă parlamentul este împărțit în mai multe camere, este posibil ca majoritățile parlamentare să fie diferite. Acesta este un eveniment destul de rar și, în sine, o sursă de disfuncționalități posibile, cel puțin acolo unde camerele au puteri egale suprapuse, și acesta este cazul în Italia.

Structura

Camere

     Țări cu parlamente bicamerale

     Țări cu parlamentele cu o singură cameră

     Țări cu parlament unicameral dotate cu un organism consultativ

     Țări fără parlament

Un component esențial al parlamentului este un organ colegial de tipul adunării numit cameră . Parlamentele cu o singură cameră , cu două camere și cu mai multe camere se disting în funcție de faptul că sunt formate din una, două sau mai multe camere. Parlamentele multicamerale au fost foarte rare în istorie și în prezent niciun stat nu are un astfel de parlament [22] .

Dacă parlamentul este format din două camere, una este numită în mod tradițional camera superioară , cealaltă cameră inferioară [23] . În practică, denumirea oficială atribuită camerelor variază de la sistem la sistem: pentru camera inferioară (sau pentru camera unică a parlamentelor cu o singură cameră) cele mai utilizate confesiuni sunt camera reprezentanților , camera deputaților , adunarea legislativă , adunarea națională , dieta etc. iar reprezentanții sau deputații sunt numiți în mare parte membrii săi; pentru camera superioară, denumirea cea mai frecvent utilizată este senatul , ai cărui membri se numesc senatori ; în unele sisteme federale, camera superioară este numită consiliul statelor și membrii săi consilieri .

Camera inferioară are de obicei aproximativ o sută de membri în țări cu populații de aproximativ trei milioane; rareori are mai mult de 400-600 de membri, chiar și în țările mai mari. În toate jurisdicțiile, cu singura excepție a celei britanice, camera superioară are mai puțini membri decât camera inferioară.

În parlamentele bicamerale, unele deliberări pot fi luate de un colegiu format din cele două camere reunite în sesiune comună. În special, camerele aleg în sesiune comună președintele republicii și celelalte birouri ale statului pentru care sunt prevăzute alegerile parlamentare. În unele jurisdicții, camerele deliberează în sesiune comună asupra problemelor pentru care au pronunțat deja separat într-un mod discordant.

Pe lângă deliberarea în sesiune comună, litigiile dintre camere pot fi soluționate în diferite moduri [24] . În unele jurisdicții, problema este trimisă unei comisii bicamerale pentru elaborarea unui text de compromis, care urmează să fie supusă aprobării celor două camere; în alte sisteme juridice, inclusiv în cea italiană, întrebarea este supusă în mod repetat la votul celor două camere până se ajunge la o rezoluție convenită (așa-numita navetă parlamentară ).

Alegeri

În parlamentele democratice, cel puțin una dintre camere , și anume camera inferioară , este reînnoită periodic prin alegerea directă a poporului: evenimentul este denumit în mod obișnuit politici sau alegeri generale .

În realitate, în sistemele juridice actuale, cu excepția notabilă a Camerei Lorzilor britanice și a unor state din fostul domeniu britanic, precum Canada [25] , chiar și camera superioară este acum electivă, deși în moduri diferite față de camera inferioară, pentru exemplu care prevede o vârstă minimă mai mare pentru a vota sau a fi ales, un sistem electoral diferit, circumscripții electorale diferite. În unele sisteme juridice (de exemplu în Franța ) camera superioară este aleasă indirect, de către așa-numiții mari alegători , la rândul lor aleși de popor, în timp ce în anumite federații membrii camerei superioare sunt aleși de parlamentele federaților stări.

Electoratul activ al Parlamentului este unul dintre principalele drepturi politice și de-a lungul timpului s-a extins la toate sistemele juridice: inițial, în secolul al XIX-lea , era limitat la cetățenii care dețineau o anumită avere, de obicei proporțională cu suma impozitelor plătite ( recensământ) votul ), ulterior unele sisteme juridice l-au extins la cetățenii care aveau un anumit nivel de educație ( sufragiu de capacitate ), în cele din urmă a fost extins, în secolul al XX-lea , la toți cetățenii, mai întâi bărbații și apoi ambele sexe ( votul universal ). În prezent, votul universal este adoptat aproape peste tot: votul activ este recunoscut pentru toți cetățenii peste o anumită vârstă (vârsta majorității sau, în unele sisteme juridice, o vârstă puțin mai mare); dacă această vârstă este diferită pentru cele două camere, cea prevăzută pentru camera superioară este mai mare.

În general, electoratul pasiv este recunoscut celor care au dreptul la electoratul activ, oferind totuși o vârstă minimă mai mare.

Mandat

Membrii parlamentului sunt aleși pentru o perioadă limitată de timp, adesea de cinci ani, care se numește Legislativ . Cu toate acestea, dizolvarea anticipată a camerei, care a avut loc înainte de acest termen, determină decăderea acesteia și convocarea de noi alegeri . În unele sisteme, puterea de a dizolva camerele (sau chiar una dintre ele) revine primului ministru ; în altele este responsabilitatea consiliului de miniștri sau, mai frecvent, a șefului statului , la propunerea prim-ministrului sau din proprie inițiativă; există și sisteme juridice în care dizolvarea este deliberat de aceeași cameră (auto- dizolvare). În orice caz, dizolvarea este o instituție specifică formelor de guvernare în care există o relație de încredere între parlament și guvern : parlamentară și semi-prezidențială ; nu există în alte forme de guvernare și, în special, în cea prezidențială .

Dizolvarea camerelor poate avea două scopuri diferite: dacă există o majoritate stabilă în parlament care sprijină guvernul (așa cum se întâmplă de obicei în sistemele cu două partide), se poate decide să mergeți la alegeri într-un moment de conjunctură politică favorabil guvernul însuși, care nu poate fi repetat la expirarea naturală a mandatului. Pe de altă parte, dacă în parlament nu este posibil să se formeze o majoritate capabilă să sprijine guvernul (așa cum se poate întâmpla în sistemele multipartitice), dizolvarea este o modalitate de a depăși impasul care a apărut, supunând forțelor politice la judecata electoratului.în speranța că o majoritate va ieși din alegeri.

Un caz particular al dizolvării parlamentului este cel prevăzut în constituțiile care au adoptat alegerea populară directă a primului ministru, în conformitate cu acea variantă a formei parlamentare de guvernare pe care unii autori au numit-o neoparlamentară . În acest caz, votul de neîncredere al parlamentului față de guvern, dacă acesta determină demisia acestuia din urmă, determină și dizolvarea automată a aceluiași parlament; pe de altă parte, alegerea simultană a prim-ministrului și a parlamentului ar trebui să asigure o anumită aliniere politică între cele două organisme și să prevină crizele guvernamentale.

Structura internă a camerelor

În cadrul fiecărei camere sunt create câteva organe pentru funcționarea sa, în special:

Președinție

Fiecare cameră alege un președinte dintre membrii săi [26] ; în parlamentele țărilor anglo-saxone, în special în camerele inferioare, el este denumit de obicei vorbitor (purtător de cuvânt). Pentru alegerea președintelui este necesară o majoritate calificată, pentru a sublinia imparțialitatea care îi caracterizează rolul. În multe jurisdicții - dar nu și în cele anglo-saxone - președintele este flancat de vicepreședinți și posibil de secretari și, în unele jurisdicții, inclusiv cele franceze și italiene, de chestori , de asemenea aleși de cameră dintre propriile sale membri, care împreună cu președintele constituie un organ colegial, biroul sau praesidium .

În camerele neelective președintele nu este de obicei ales de membri, ci numit de șeful statului. În Statele Unite , precum și în alte republici prezidențiale, în special latino-americane , care au urmat modelul american, președintele de drept al camerei superioare este vicepreședintele republicii sau, la nivel de stat, locotenent-guvernatorul .

Președintele convoacă ședințele camerei și le conduce, de asemenea cu puteri disciplinare [27] și polițienești, asigurând, în special, desfășurarea ordonată a dezbaterilor și voturilor, din care proclamă rezultatul. Aceste funcții ar trebui îndeplinite în mod imparțial față de majoritate și opoziție, indiferent de partidul politic în care președintele se recunoaște; de fapt, în timp ce în unele sisteme (de exemplu cel britanic) președintelui i se cere imparțialitate riguroasă, în altele (precum cel din SUA) i se acordă un rol mai partizan.

Birourile care sprijină funcționarea camerei depind de președinte, separat de administrația publică și condus de un înalt funcționar, care în țările anglo-saxone este denumit de obicei funcționar, în timp ce în alte părți este denumit în general secretar general .

În diferite jurisdicții, președintele, pe lângă funcțiile sale de organ intern al camerei, are și alte funcții proprii, de exemplu cea de a numi proprietarii anumitor organisme a căror imparțialitate trebuie asigurată (cum ar fi autoritățile independente ). În sistemele republicane președinții camerelor au indirecti funcții ale președintelui republicii în absența vicepreședintelui; în acest caz, dacă parlamentul este bicameral, mai întâi în ordinea succesiunii este de obicei președintele camerei superioare.

Comisioane

Printre funcțiile atribuite comisiilor este obișnuit să distingem:

 • aprobarea rezoluțiilor specifice care vizează exprimarea reglementărilor și orientărilor pe teme specifice.
 • de control, prin care să-și afirme responsabilitățile politice ale Guvernului.
 • de natură consultativă, exercitată ori de câte ori este necesar să se obțină avizul unei Comisii pentru aspectele unei competențe specifice.
 • tip cognitiv, exercitat prin promovarea unor anchete specifice.

Comisiile au o organizare internă similară cu cea a camerei, cu propriul președinte , posibil susținută de un birou de președinție și pot fi la rândul lor împărțite în subcomitete .

Grupuri

Fiecare cameră este împărțită în grupuri în funcție de apartenența la membrii săi: în mod normal, toți parlamentarii care aparțin unui anumit partid formează un grup, astfel încât aceasta este proiecția partidului în parlament (așa-numitul partid parlamentar al anglo- Sisteme săsești). Se poate întâmpla, de asemenea, ca mai multe partide să formeze un singur grup, de obicei ca parte a unei coaliții sau ca un pas spre fuziune, sau ca un partid să aibă mai multe grupuri, de obicei un preludiu la o divizare.

În multe parlamente, grupurile au disciplină oficială; o excepție o reprezintă parlamentele anglo-saxone, unde grupurile, deși au o importanță politică nu mai mică decât cea a altor parlamente, nu sunt prevăzute oficial de regulile care guvernează organizarea și funcționarea camerelor. În cazul în care grupurile au un rol oficial, este necesar, de obicei, un număr minim de membri pentru constituirea lor; parlamentarii care, din acest motiv, nu pot forma un grup sau care, în orice caz, nu aparțin niciunui grup, formează grupul mixt .

În unele țări, inclusiv în cele anglo-saxone și scandinave, rolul de lider al partidului coincide cu cel de lider al grupului său parlamentar (al camerei inferioare, dacă parlamentul este bicameral), atât de mult încât, deseori, este ales de către acesta din urmă. În altă parte, însă, grupul parlamentar își alege propriul lider ( lider de grup sau președinte ) distinct de liderul partidului.

Funcții

Funcții de reglementare

Legile ordinare

Funcția legislativă este cea care este în mod tradițional asociată parlamentului și constă în producerea de norme juridice generale și abstracte , care merg să constituie ordinea juridică , printr-un act normativ specific, legea . Cu toate acestea, în unele cazuri, parlamentul exercită funcții non-normative (de exemplu, administrative) cu acte având formă de lege: ne confruntăm apoi cu legi doar formale , deoarece aceste acte ale legii au forma (și forța), dar nu conținutul (un exemplu tipic de lege pur formală este, în multe sisteme juridice, inclusiv în cea italiană, legea care aprobă bugetul de stat).

În toate sistemele juridice, legile pot fi propuse de membrii individuali ai camerei sau, în unele cazuri, de un anumit număr dintre ei. În multe jurisdicții - cu excepția notabilă a Statelor Unite și a altor republici prezidențiale - legile pot fi, de asemenea, propuse de guvern (în unele jurisdicții, inclusiv în cea italiană, cu autorizarea șefului statului): într-adevăr, unde majoritatea Parlamentul sprijină guvernul, așa cum este neapărat cazul în sistemele parlamentare, majoritatea legilor adoptate de parlament fiind inițiate de guvern [28] . Pe lângă cele menționate, pot exista și alte subiecte cărora le este atribuită inițiativa legislativă, în funcție de alegeri oarecum variabile de la sistem la sistem: un anumit număr de alegători ( inițiativa populară ), state sau regiuni sau un anumit număr dintre aceștia în federal sau sisteme regionale, organisme reprezentative ale forțelor economice și sociale (cum ar fi CNEL italian) etc.

Parlamentele cu o singură cameră nu durează mult pentru a formula o lege și a o adopta, deoarece totul are loc într-o singură cameră. Pe de altă parte, în parlamentele cu bicameralism perfect, proiectul de lege este supus modificărilor și voturilor în ambele camere, care, dacă nu găsesc un acord, convoacă în general o comisie mixtă cu membrii ambelor camere pentru a discuta legea pentru a găsi un acord. Textul Comisiei este prezentat uneia dintre cele două camere pentru vot și trimis camerei a doua.

În ceea ce privește parlamentele cu bicameralism imperfect, situația variază de la sistem la sistem: în Franța, Adunarea Națională are puterea de a decide definitiv asupra unui text de lege, chiar și fără aprobarea Senatului. Pe de altă parte, în Germania, Bundestag are mai mult sau mai puțin funcțiile Camerei Comunelor Britanice . De fapt, Bundestag are aproape toată puterea legislativă, care însă, spre deosebire de sistemul britanic, poate fi împiedicată de Bundesrat. În plus, anumite tipuri de legi (administrarea terenurilor, controlul anumitor râuri etc.) necesită aprobarea ambelor camere. Legile trec pe lângă președinte, care poate decide să le trimită înapoi în Parlament pentru o nouă discuție. În sistemele parlamentare, dacă legea nu a fost modificată, președintele este obligat să o semneze, în sistemele prezidențiale care urmează modelul american, președintele este obligat să o semneze numai dacă are o majoritate de două treimi în ambele Camere.

Legile constituționale și organice

În sistemele cu o constituție rigidă, legile sunt subordonate, în ierarhia surselor de drept , constituției și legilor care o modifică sau o completează ( legi constituționale ). În timp ce constituția este de obicei adoptată de un organism ad hoc, adunarea constitutivă, legile constituționale sunt de obicei aprobate de parlament cu o procedură agravată decât cea prevăzută pentru legile ordinare. Pe de altă parte, în sistemele cu o constituție flexibilă , constituția este plasată la același rang cu legile, astfel încât să poată fi întotdeauna modificată sau completată de acestea.

În unele jurisdicții (de exemplu în Franța și Spania) există, de asemenea, o sursă legislativă ( legea organică ) adoptată de parlament cu o procedură agravată, care are un rang ierarhic mai mare decât legea, dar subordonat constituției și legilor constituționale, la care se referă anumite chestiuni sunt rezervate.

Legile constituționale și organice sunt adoptate în conformitate cu proceduri similare cu cele ale legilor ordinare, cu excepția agravărilor prevăzute de constituție, care pot consta, de exemplu, în necesitatea unei majorități calificate (cum ar fi cea de 2/3 sau 3 / 4) pentru aprobare sau dublă aprobare.

Trebuie remarcat faptul că, chiar și în sistemele cu bicameralism imperfect, cele două camere sunt, în general, recunoscute puteri egale atunci când vine vorba de aprobarea legilor constituționale sau organice.

Regulamentele parlamentare

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Regulamentul parlamentar .

Fiecare cameră își aprobă propriul regulament , un act legislativ prin care își reglementează organizarea internă și funcționarea [29] . Tali regolamenti, a differenza degli omonimi atti adottati dal potere esecutivo, non sono, nella maggioranza degli ordinamenti, subordinati alle leggi nella gerarchia delle fonti del diritto ma posti sullo stesso piano: i rapporti tra legge e regolamento parlamentare non sono, quindi, regolati dal principio di gerarchia ma da quello di competenza, nel senso che la legge non può invadere la sfera di competenza specificamente attribuita al regolamento e quest'ultimo non può disciplinare materie che fuoriescano da tale sfera. In alcuni ordinamenti, ad esempio quello francese, i regolamenti parlamentari sono invece subordinati alla legge.

Generalmente le Camere hanno specifiche commissioni incaricate di sottoporre all'assemblea i regolamenti da approvare e le eventuali modifiche agli stessi, nonché della loro interpretazione. Negli ordinamenti anglosassoni , l'elaborazione regolamentare è prevalentemente di tipo consuetudinario [30] , secondo precedenti [31] raccolti in codici e compilazioni private, sia pure dotate di grande autorevolezza [32] .

Funzioni di indirizzo politico

In tutti i sistemi democratici il parlamento svolge funzioni di indirizzo politico la cui incisività, tuttavia, varia con la forma di governo adottata: i sistemi parlamentari e semi-presidenziali , infatti, sono caratterizzati dal rapporto fiduciario esistente tra governo e parlamento, mentre nella repubblica presidenziale e nella monarchia costituzionale tale rapporto non sussiste. Oltre al rapporto fiduciario con il governo in tutti i sistemi, compresi quelli presidenziali, il parlamento dispone di una serie di strumenti per incidere sull'indirizzo politico: tra questi rientra la stessa funzione legislativa, visto che la legge, nello Stato di diritto, ispirato al principio di legalità , può vincolare l'attività degli altri poteri dello Stato. È però dubbia, e non solo nel sistema parlamentare italiano, l'efficacia di norme di leggi ordinarie che abbiano ad oggetto adempimenti posti in capo al Governo, che verosimilmente è sanzionabile unicamente col voto di sfiducia [33] , strumento in alcuni casi giudicato vistosamente sproporzionato [34] .

Anche i poteri di controllo sul governo, di cui dispongono tutti i parlamenti democratici, possono essere considerati uno strumento attraverso il quale il parlamento partecipa alla definizione dell'indirizzo politico.

Rapporto fiduciario con il governo

Nei sistemi parlamentari e semipresidenziali il governo deve avere la fiducia del parlamento. In alcuni ordinamenti (tra cui quello italiano) questo comporta che il primo ministro , nominato dal capo dello stato , deve sottoporre il proprio programma di governo al voto di fiducia del parlamento e, nel caso non lo ottenga, si deve dimettere. In molti altri ordinamenti, invece, la fiducia al momento della nomina è presunta, sicché non è necessario un voto di fiducia preliminare; in altri ancora, infine, il voto di fiducia è sostituito da un voto d'investitura del parlamento prima della nomina da parte del capo dello Stato o, addirittura, è prevista l'elezione del primo ministro da parte del parlamento.

In tutti i sistemi parlamentari e semi-presidenziali il venir meno della fiducia del parlamento, che si manifesta nel voto di sfiducia (o, più esattamente, nel voto favorevole su una mozione di sfiducia proposta da membri del parlamento [35] o nel voto sfavorevole su una questione di fiducia posta dallo stesso governo) comporta l'obbligo di dimissioni del governo (la cosiddetta crisi di governo ). Va aggiunto che di solito il governo si dimette già nel momento in cui, essendo venuto a mancare l'appoggio di uno o più partiti della sua coalizione, ritiene di aver perso la maggioranza in parlamento, evitando così di sottoporsi al voto di sfiducia (si parla, in questo caso, di crisi di governo extraparlamentare ).

In alcuni ordinamenti (ad esempio quello tedesco ), il rapporto di fiducia intercorre tra primo ministro e parlamento mentre in altri, più numerosi (ad esempio quello italiano), intercorre tra l'intero governo e il parlamento: la prima soluzione, ovviamente, tende ad accentuare la posizione di preminenza del primo ministro, poiché in questo modo i ministri dipendono direttamente solo da lui; la seconda soluzione, invece, accentua la collegialità del governo. Un'altra variabile riguarda quali camere nei parlamenti bicamerali sono coinvolte nel rapporto fiduciario: in alcuni ordinamenti (ad esempio quello britannico) è richiesta la fiducia della sola camera bassa , in altri (ad esempio quello italiano) la fiducia di entrambe le camere.

La necessità che il primo ministro abbia la fiducia del parlamento limita considerevolmente l'effettivo margine di scelta del capo dello Stato al momento della nomina. In particolare, nei sistemi bipartitici o bipolari il capo dello Stato non può far altro che nominare primo ministro il leader del partito o della coalizione che, avendo vinto le elezioni, ha la maggioranza in parlamento. Nei sistemi multipartitici, invece, il capo dello Stato mantiene un più ampio margine di scelta, soprattutto quando non si delinea in parlamento una coalizione di maggioranza in grado di sostenere il governo.

In alcuni sistemi (tipicamente quelli che seguono il cosiddetto sistema Westminster ) il primo ministro, come del resto gli altri ministri, deve essere membro del parlamento; in altri (tra i quali quello italiano) può esserlo o meno, ma di fatto normalmente lo è; infine, in alcuni sistemi (tra i quali quello francese e molte altre repubbliche semi-presidenziali) il primo ministro non può essere membro del parlamento e, se lo è, deve dimettersi al momento della nomina.

Funzioni di controllo

Approvazione del bilancio dello stato

Lo strumento a disposizione del Parlamento per controllare l'attività di spesa e di entrata del Governo è l'approvazione del bilancio preventivo che il Governo stesso redige (entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo l'art. 81 della Costituzione italiana).

Tutte le spese e le entrate debbono essere infatti preventivamente autorizzate dal Parlamento, in base al principio no taxation without representation .

Altre funzioni di controllo

L'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali compete in buona parte ai Parlamenti, quando non si tratti di accordi stipulati dall'Esecutivo in forma semplificata per la loro rilevanza minore. Storicamente, lo scopo della previsione era evitare che si eludesse il potere legislativo negoziando tra Esecutivi materie rientranti nelle competenze dei rispettivi Legislativi, per poi darvi ingresso nei rispettivi ordinamenti giuridici senza passare per il voto parlamentare.

In molti Parlamenti s'è estesa la previsione dello svolgimento di uno hearing , nelle sedi consultive su atti del governo, originariamente prevista al Senato statunitense per le nomine di componenti dell' Esecutivo e alti funzionari pubblici (ambasciatori, ecc.).

Alle funzioni di controllo o ispettive si riconducono le indagini conoscitive [36] .

Funzioni giurisdizionali

In alcuni ordinamenti costituzionali è prevista la natura giudicante del Parlamento, che svolge un ruolo (di propulsione dell'accusa o addirittura di decisione finale) in ordine ai processi nei confronti delle altre cariche dello Stato (es. impeachment nei regimi anglosassoni ovvero messa in istato d'accusa del Capo dello Stato in quelli continentali).

Una diversa forma di giurisdizione è quella - riservata alle Camere in alcuni ordinamenti, come quello italiano (art. 66 della locale Costituzione) - di verifica dei poteri , per accertare la legittimità delle proclamazioni operate dagli uffici elettorali: la sua sopravvivenza è oggetto di contestazioni in dottrina, mantenendo in una "zona d'ombra" la tutela giurisdizionale dei ricorrenti che non possono ottenere il mezzo per impugnare la legge in via incidentale alla Corte costituzionale [37] .

Rilevanza mediatica

Al centro della vita istituzionale sia delle monarchie costituzionali che delle repubbliche presidenziali - oltre, ovviamente, alle repubbliche parlamentari - il Parlamento è anche il luogo in cui la conflittualità politica incontra la sua massima visibilità: "nelle società moderne il parlamento è diventato forse il luogo più tipico dell'interazione pubblica" [38] .

Dimostrazioni dalle tribune

La violazione della tranquillità decisionale dell'organismo rappresentativo della sovranità popolare costituisce il motivo della disciplina dell'ordine e del silenzio per coloro che sono ammessi nelle tribune aperte al pubblico. Tra le dimostrazioni di tipo simbolico, che nella storia si sono verificate dalle tribune, si annoverano:

 • 17 giugno 1958: mentre era in corso alla Camera la discussione sulla decisione del governo ungherese di fucilare Imre Nagy ed altri dirigenti comunisti, Giulio Seniga fu protagonista, assieme ad Anita Galliussi, del lancio in Aula a Montecitorio “di decine di volantini che denunciavano la complicità del gruppo dirigente del PCI con il partito comunista ungherese” [39] .

Irruzioni di estranei

Poiché l'accesso all'aula è vietato agli estranei [40] all'istituzione parlamentare [41] , alcuni degli eventi più traumatici per le democrazie sono passati per l'ingresso di armati nell' emiciclo o nelle sue vicinanze. Tra questi episodi si annoverano:

 • 5 gennaio 1918 : la Guardia rossa Železnjakov entra nella sede dell' Assemblea costituente russa e ne fa cessare i lavori pronunciando le parole: "la guardia è stanca";
 • 5 giugno 1947: pestaggio dei deputati del partito agrario bulgaro che cercavano di difendere Nikola Petkov dall'arresto deciso dal governo comunista;
 • 23 febbraio 1981 : il colonnello Tejero entra nella sede delle Cortes spagnole con la pistola in pugno iniziando un tentativo di colpo di Stato ;
 • 27 ottobre 1999 : sparatoria nella sede del parlamento armeno , guidata da Nairi Hunanyan e quattro suoi seguaci armati che fanno irruzione durante i lavori uccidendo otto persone, tra cui il primo ministro Vazgen Sargsyan e il presidente della Camera Karen Demirchyan;
 • l'ingresso di manifestanti sciiti il 30 aprile 2016 nella sede del parlamento iracheno, sito nella zona verde di Baghdad , per protestare contro la mancata approvazione della legge anticorruzione;
 • l'ingresso il 30 marzo 2017 di manifestanti contro la revisione costituzionale - che consentirebbe la ricandidatura del Capo dello Stato del Paraguay in carica - nella sede del Parlamento ad Asunción , con incendio della sala delle riunioni bicamerali [42] ;
 • l'ingresso di manifestanti nell'edificio del Parlamento macedone il 27 aprile 2017 per contestare l'elezione del nuovo presidente dell'Assemblea [43] , con dieci parlamentari ricoverati in ospedale per ferite [44] ;
 • ingresso nell'aula della Camera ugandese di agenti in borghese il 27 settembre 2017, per arrestare deputati dell'opposizione nel corso dell'ostruzionismo contro l'abolizione dei limiti d'età per i candidati alle elezioni presidenziali [45] ;
 • l'asportazione dall'Aula dello scettro dell'autorità dello Speaker nel Senato nigeriano , il 18 aprile 2018 [46] ;
 • l'ingresso dei manifestanti contro la legge per l'estradizione degli abitanti di Hong Kong nella Cina continentale, avvenuta il 1º luglio 2019 nell'aula del Consiglio legislativo di Hong Kong con esposizione sui banchi della Presidenza della bandiera coloniale britannica [47] ;
 • l'ingresso di manifestanti contro il caro-vita nell'edificio dell' Asamblea nacional dell' Ecuador , l'8 ottobre 2019 [48] ;
 • l'ingresso di militari armati nel Parlamento del Salvador il 9 febbraio 2020 per sostenere la richiesta di un incremento salariale [49] ;
 • l'ingresso di manifestanti nel Parlamento della Kirghizia a Bishkek il 5 ottobre 2020, per protestare contro le presunte falsificazioni dell'esito elettorale [50] ;
 • l'ingresso nel Parlamento, a Erevan il 9 novembre 2020, di dimostranti contro l'accordo di tregua in Nagorno Karabakh , stipulato dal governo armeno con l' Azerbajan ; nella stessa circostanza è stato aggredito il presidente del Parlamento Ararat Mirzoyan mentre si allontanava dall'edificio.

Tumulti e proteste

Anche i tumulti in aula e gli scontri non solo verbali [51] tra parlamentari fanno spesso parte della storia di un Paese, e senz'altro appartengono alla cronaca eventi come:

 • gli incidenti nella Duma russa sui risultati elettorali, il 30 marzo 2005 [52] ;
 • gli incidenti nel Parlamento georgiano del 1º luglio 2005 sull'arresto di alcuni campioni sportivi per estorsione [53] ;
 • gli incidenti nel Parlamento di Taiwan il 18 marzo 2006 (oratore schiaffeggiato alla tribuna) e 19 gennaio 2007 (lancio di scarpa contro la Presidenza);
 • gli scontri nel Parlamento boliviano il 28 agosto 2007 sulla nomina dei giudici costituzionali;
 • l'alterco Cusumano - Barbato e l'esultanza dei senatori Gramazio e Strano nel Senato italiano in occasione della caduta del governo Prodi il 25 gennaio 2008 ;
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino ( Verkhovna Rada ) il 26 aprile 2008 in occasione dell'elezione del presidente dell'assemblea;
 • gli incidenti nel Parlamento sud-coreano il 22 luglio 2009 quando la maggioranza cercò con la forza di concludere l'ostruzionismo sulla legge sulla stampa;
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino ( Verkhovna Rada ) in occasione della proroga della concessione dell'utilizzo della base navale di Sebastopoli alla Russia, il 26 aprile 2010 [54] ;
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino (Verkhovna Rada) l'8 aprile 2014 , in occasione dell'inasprimento delle pene per chi promuove il separatismo, con l'intervento di alcuni deputati di Svoboda contro il leader del partito comunista Petro Symonenko;
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino ( Verkhovna Rada ) il 12 febbraio 2015 , quando i deputati Yegor Sobolev e Vladim Ivchenko si sono presi a pugni in faccia per divergenze su un disegno di legge anti-corruzione.
 • gli incidenti nel Parlamento ucraino ( Verkhovna Rada ) l'11 dicembre 2015 , quando Oleg Barna, deputato del partito del presidente Petro Poroshenko , ha consegnato un mazzo di rose al primo ministro Arsenij Jacenjuk , impegnato in un discorso, e poi ha cercato di rimuoverlo a forza dal podio. A questo punto è scoppiata la rissa con decine di parlamentari, tra urla e spintoni;
 • gli incidenti nella Camera del Kosovo , il 14 dicembre 2015 a Pristina , in cui alcuni deputati dell'opposizione hanno tentato di bloccare - con il lancio di candelotti lacrimogeni in Aula - le intese con Serbia e Montenegro su poteri delle etnie e confini del Kosovo ;
 • gli incidenti - durante la seduta sulla revisione della Costituzione voluta dal presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdoğan - che tra l'altro hanno visto, il 19 gennaio 2017 , la vicepresidente del Parlamento della Turchia , Buldan (filocurda del Partito Democratico dei Popoli ), presa a calci al petto.

Note

 1. ^ La funzione di scelta del governo è propria soltanto della forma di governo parlamentare (Nicola Lupo, La funzione di controllo parlamentare nell'ordinamento italiano , Amministrazione in cammino, 2008), ma in tutte le democrazie vi è comunque nell'assemblea elettiva nazionale una qualche attività di relazione con il potere esecutivo , in primis per l'approvazione del documento che autorizza le spese dell'amministrazione al cui vertice il governo è posto: G. RIVOSECCHI, Forma di governo e 'funzione finanziaria' del Parlamento: da Walter Bagehot alle moderne procedure di bilancio , Giuffrè, 2001.
 2. ^ HG Richardson, The Origins of Parliament , Transactions of the Royal Historical Society, Vol. 11 (1928), pp. 137-139.
 3. ^ Filippo Di Giacomo, Le radici Cristiane dell'Europa , in Il Mulino , Numero 6, novembre-dicembre 2003, p. 1007
 4. ^ Pertile, Storia del Diritto Italiano , II, i, 50 f. 2, 168 ff. e VI, 53.
 5. ^ Sul caso della Repubblica di Ragusa nel 1272, v. R. Dareste, DU DROIT DE REPRÉSAILLES, PRINCIPALEMENT CHEZ LES ANCIENS GRECS , Revue des Études Grecques, Vol. 2, No. 8 (1889), p. 315.
 6. ^ Cesare Guasti, UNA SCRITTURA DI NICCOLÒ MACHIAVELLI SINORA INEDITA , Archivio Storico Italiano, SERIE TERZA, Vol. 7, No. 1 (49) (1868), p. 182.
 7. ^ Hurstwic: Viking-age Laws and Legal Procedures , su hurstwic.org . URL consultato il 20 marzo 2011 (archiviato dall' url originale il 12 maggio 2015) .
 8. ^ Enzo Gancitano, Mazara dopo i Musulmani fino alle Signorie - Dal Vescovado all'Inquisizione , 1ª ed., Castelvetrano, Angelo Mazzotta Editore, 2001, p. 30, ISBN non esistente.
 9. ^ Il ramo feudale era costituito dai 56 nobili che rappresentavano contee e baronie, il ramo ecclesiastico era formato da 63 arcivescovi, vescovi, abati e archimandriti, mentre il ramo demaniale era costituito dai rappresentanti delle 42 città demaniali della Sicilia (fra cui le attuali Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Agrigento, Trapani, Patti, Mazara, Sciacca, Noto, Caltagirone, Troina, Termini Imerese, Marsala, Lentini, Enna, Naro, Nicosia, Licata, Polizzi, Piazza Armerina, Randazzo, Caltanissetta, Ragusa, Alcamo, Partinico, Monreale, Erice, Salemi, Corleone, Sutera, Castronovo, Augusta, Mineo, Vizzini, Agira, Calascibetta, Acireale, Taormina, Rometta, Milazzo, Mistretta, Tortorici, Castroreale, Cefalù, Santa Lucia del Mela, Linguaglossa): v. Carlo Piazza, Il Parlamento siciliano dal secolo XII al secolo XIX , Flaccovio, 1974.
 10. ^ Salvo Di Matteo, Storia della Sicilia, 2007, Palermo, pag.134 ISBN 88-86325-32-0
 11. ^ A M. Muta, In capitulis Regni Siciliae. Capitulorum Regni Siciliae incliti Regis Ioannis commentariorum tomus sextus [...], Panhormi 1627, si deve "l'ambiguità" dell'identificazione "nelle curie provinciali istituite nelle Assise di Messina dei parlamenti, in ciò seguito da quella storiografia sicilianista che ha voluto riportare a Federico l'introduzione nel Regnum del sistema parlamentare", considerando - nell'accesso parziale accordato anche alla società civile - la premessa per cui il Regno di Sicilia andrebbe considerato il primo stato moderno della storia d'Europa: Andrea Romano, ASSISE DI MESSINA , Federiciana (2005) .
 12. ^ Peter N. Miller, Peiresc's "History of Provence": Antiquarianism and the Discovery of a Medievel Mediterranean , Transactions of the American Philosophical Society, New Series, Vol. 101, No. 3 (2011), pp. 80-81.
 13. ^ Thomas N. Bisso, Consultative Functions in the King's Parlements (1250-1314) , Speculum, Vol. 44, No. 3 (Jul., 1969), pp. 353-373.
 14. ^ The Decreta of León of 1188 - The oldest documentary manifestation of the European parliamentary system , su unesco.org , UNESCO Memory of the World, 2013. URL consultato il 21 maggio 2016 .
 15. ^ John Keane: The Life and Death of Democracy , London 2009, 169-176.
 16. ^ Fa retrocedere la prima apparizione della parola parliamentum al 1242 Albert Beebe White, Early Uses of "Parliamentum" , The Modern Language Review, Vol. 9, No. 1 (Jan., 1914), pp. 92-93.
 17. ^ "1258: Magnum parlamentum baronum apud Oxoniam ": v. CW Previté-Orton, Annales Radingenses Posteriores, 1135-1264 , The English Historical Review, Vol. 37, No. 147 (Jul., 1922), p. 403.
 18. ^ 1265: The first English Parliament met at Westminster Hall . South Wales Evening Post (Swansea, Wales) [serial online]. 2015:Available from: InfoTrac Newsstand, Ipswich, MA. Accessed November 5, 2015; sui suoi precedenti, v. HM Cam, EF Jacob, Notes on an English Cluniac Chronicle , The English Historical Review, Vol. 44, No. 173 (Jan., 1929), pp. 94-104.
 19. ^ v. Francesco Palermo e Matteo Nicolini: Il bicameralismo - Edizioni scientifiche italiane, 2014, capitolo I.
 20. ^ Dove “i diritti dei parlamenti procedono addirittura dalle origini della storia monarchica, ossia dalle assemblee franche e successivamente dalla curia regis medievale, e che pertanto non sono delle semplici corti di giustizia, ma un unico corpo depositario delle leggi fondamentali del regno, con potere legislativo; il rifiuto di registrazione una legge equivarrebbe a bocciatura della legge stessa” (F. Furet, La rivoluzione francese , Mondadori, Milano, 2010, 46).
 21. ^ Tale carattere era presente anche nel Parlamento inglese, sia pure in misura sempre minore: v. RK Hannay, On 'Parliament' and 'General Council' , The Scottish Historical Review, Vol. 18, No. 71 (Apr., 1921), p. 158.
 22. ^ Il più recente esempio di parlamento multicamerale è quello tricamerale previsto dalla costituzione sudafricana del 1983 , esistito dal 1984 al 1994 quando, con l'approvazione della nuova costituzione ebbe fine il regime dell' apartheid
 23. ^ Le seconde Camere nel diritto comparato , su Aracne editrice . URL consultato il 15 dicembre 2015 .
 24. ^ Relations entre les deux chambres du Parlement: decisions des presidents Guy Charbonneau... (et) John Fraser. Revue Parlementaire Canadienne [serial on the Internet](1988).
 25. ^ In questi stati i senatori sono nominati dal governatore generale, in parte (maggioritaria) su proposta del primo ministro, in parte su proposta del leader dell'opposizione e in parte di propria iniziativa
 26. ^ N. Lupo, voce Presidente di Assemblea , in Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento. Vol. IV, Utet Giuridica, Torino, 2010.
 27. ^ ( ES ) G. Buonomo, Sanciones disciplinarias y policía interna en el ordenamiento parlamentario italiano , in Derecho parlamentario sancionador , Vitoria-Gasteiz, 2005.
 28. ^ In Italia le proposte di legge d'iniziativa governativa sono tradizionalmente denominate disegni di legge , differenziandole così dai progetti di legge di diversa iniziativa
 29. ^ GARCIA PECHUAN, Mariano. 2000. "Potestad de organizacion y autonomia reglamentaria de las Cameras parlamentarias." Revista Espanola De Derecho Constitucional 58, 71-104.
 30. ^ James Lochrie, Meeting Procedures: Parliamentary Law and Rules of Order for the 21st Century , 0810844230, 9780810844230, 9780585459868, 2003.
 31. ^ N. Lupo (a cura di), Il precedente parlamentare tra diritto e politica , Bologna, Il Mulino , 2013.
 32. ^ Per un caso eccezionale, di nuova regola votata dal Senato USA ad inizio Novecento, v. Derek Hawkins. The silencing of Elizabeth Warren and an old Senate rule prompted by a fistfight , Washington Post, 8 febbraio 2017 .
 33. ^ Ad esempio si sono verificati, senza alcuna conseguenza sanzionatoria, casi in cui un governo non ha attuato una legge di delegazione legislativa o non ha ottemperato a leggi che prevedevano di notiziare le Camere entro una data scadenza; oppure ancora si sono verificati, senza alcuna conseguenza sanzionatoria, casi in cui ministri non hanno emanato dei decreti ministeriali attuativi nei termini prefissati da una legge: v. Silvano Bonini, Dalla Web Tax al debito di Roma: i decreti attuativi mai andati in porto , firstonline 18 settembre 2019 .
 34. ^ Gabriella Crepaldi, La potestà regolamentare nell'esperienza regionale , Giuffrè, 2009, pp. 97-98.
 35. ^ Certe costituzioni, ad esempio quella tedesca e quella spagnola, prevedono che la mozione di sfiducia indichi anche il nome di chi viene proposto come primo ministro al posto di quello in carica (cosiddetta sfiducia costruttiva ): è questa una soluzione finalizzata a rafforzare la stabilità della funzione di governo.
 36. ^ MASSA P, VENTURINI F. 1971-1992: venti anni di indagini conoscitive delle due Camere. Rivista Trimestrale Di Diritto Pubblico [serial online]. January 1, 1993;(2):347-400.
 37. ^ V. http://www.mondoperaio.net/legge-elettorale-litalicum-e-la-corte/ Archiviato il 14 febbraio 2016 in Internet Archive .
 38. ^ R. Bertolotti, Lo spazio del parlamento è un teatro? L'aula di Montecitorio come luogo fisico e come oggetto di discorso , λeússein, 3/2015.
 39. ^ Prefazione all'inventario dell'Archivio Seniga, p. 10 .
 40. ^ Tanto da richiedere decisioni ad hoc quando vi sono esigenze di accesso di estranei, addotte dai parlamentari stessi, imposte da necessità di assistenza a sé stessi ( Camera dei deputati , XVI legislatura, Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 456 di giovedì 31 marzo 2011, pp. 9-10, intervento on. Argentin) o ad altri ( Karina Gould applauded for breastfeeding son in House of Commons , CTVnews, 21 giugno 2018): si tratta di decisioni che vengono assunte dalla Presidenza dell'Assemblea e non sempre sono adesive alla richiesta del parlamentare ( Danish MP told baby 'not welcome' in parliament chamber , BBC news, 20 marzo 2019).
 41. ^ Tanto da paragonarlo al temenos dei templi, entro i quali l'accesso era consentito solo ai sacerdoti del culto praticatovi: G. Maestri, "Interno Montecitorio": passi perduti, persone e pagine "simboliche" , I simboli della discordia, 19 gennaio 2021 .
 42. ^ Il Paraguay insorge contro il presidente. Fiamme al Congresso: un morto e 30 feriti
 43. ^ Blitz dei conservatori nel Parlamento macedone. Riesplode la tensione etnica , La Stampa, 27 aprile 2017 .
 44. ^ https://www.bbc.com/news/world-europe-39738865
 45. ^ https://www.bbc.com/news/av/world-africa-41421506/parliamentary-punch-ups-in-uganda-and-elsewhere
 46. ^ Moment mace is stolen in Nigerian Senate , BBC news, 19 aprile 2018 .
 47. ^ https://www.lemonde.fr/international/live/2019/07/01/manifestations-a-hongkong-en-direct-le-parlement-envahi-la-police-menace-d-intervenir_5483899_3210.html
 48. ^ Ecuador protesters storm parliament as unrest worsens , BBC news, 9 ottobre 2019 .
 49. ^ Heavily-armed police and soldiers enter El Salvador parliament , BBC news, 10 febbraio 2020 .
 50. ^ Kyrgyzstan election: Protesters storm parliament over vote-rigging claims , BBC news, 5 ottobre 2020 .
 51. ^ Per i gesti di tipo meramente simbolico, v. Giampiero Buonomo, Lo scudo di cartone , Rubbettino Editore, 2015, p. 209, nota 44, ISBN 978-88-498-4440-5 ; si ricorda come, in proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha consentito l'esperibilità del mezzo di ricorso contro l'inflizione di sanzioni disciplinari.
 52. ^ (( Copia archiviata , su spike.com . URL consultato il 19 maggio 2010 (archiviato dall' url originale il 16 dicembre 2010) . ))
 53. ^ (( http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=705816n ))
 54. ^ (( http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8645847.stm ))

Bibliografia

 • Elsyng, Judicature in Parlement , 1852850388, 9781852850388, Hambledon Continuum, 2003.
 • GL Harris, King, Parliament, and public finance in medieval England to 1369 [1St Edition], 0198224354, 9780198224358, 9780585211503, Oxford University Press , 1975
 • Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati , Camera dei deputati, Roma, vol. 3, 2013.
 • Sabino Cassese , Decadenza e vitalità del parlamento , in «Il Parlamento: 1993-2003», Atti del Seminario organizzato in collaborazione con il Centro di Studi sul Parlamento della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Luiss (Roma, 20 ottobre 2003), Collana Seminari della Biblioteca del Senato, 2004, Roma, pp. 21–23.
 • Philip Giddings, The Future of Parliament: Issues for a New Century [annotated edition], 1403995273, 9781403995278, 9780230523142, Palsgrave Macmillan, 2005.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 5562 · GND ( DE ) 4044685-2 · NDL ( EN , JA ) 00562442