ADN

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea altor semnificații, consultați ADN (dezambiguizare) .

Acidul dezoxiribonucleic (în abrevierea ADN , din engleza DeoxyriboNucleic Acid ; mai rar, în italiană, și ADN [1] [2] [3] ) este un acid nucleic care conține informațiile genetice necesare pentru biosinteza ARN și a proteinelor , moleculelor esențiale pentru dezvoltarea și buna funcționare a majorității organismelor vii . [4]

Din punct de vedere chimic, ADN-ul este un polimer organic dublu catenar ai cărui monomeri se numesc nucleotide (dezoxiribonucleotide sau dezoxiribonucleotide). Nucleotidele sunt alcătuite din trei componente de bază: o grupare fosfat , un zahăr pentoză (dezoxiriboză, numită și dezoxiriboză ) și o bază azotată care se leagă de dezoxiriboză cu o legătură N-glicozidică . Bazele azotate care intră în formarea nucleotidelor sunt patru: adenină , timină , citozină și guanină (în ARN în loc de timină este „ uracilul ). ADN-ul poate fi definit global ca un lanț dublu polinucleotidic (A, T, C, G), antiparalel, orientat, complementar, spiralat, informațional.

Ordinea în dispunerea secvențială a nucleotidelor constituie informația genetică, care este tradusă prin codul genetic în aminoacizii corespunzători. Secvența de aminoacizi produsă, numită polipeptidă , formează proteine . Procesul de traducere genetică (denumit în mod obișnuit sinteza proteinelor ) este posibil doar în prezența unei molecule intermediare de ARN , care este generată de complementaritatea cu cele patru baze nucleotidice ale ADN-ului într-un proces cunoscut sub numele de transcripție . Acest proces generează nu numai fire de ARN destinate traducerii, ci și fragmente deja capabile să îndeplinească diferite funcții biologice (de exemplu în interiorul ribozomilor , unde ARN-ul are o funcție structurală). Informațiile genetice sunt duplicate înainte de divizarea celulelor prin replicarea ADN-ului , cu care sunt transmise integral în trecerea între diferite generații de celule.

În eucariote , complexele ADN din nucleu în structuri numite cromozomi . În alte organisme, fără un nucleu, acesta poate fi organizat sau nu în cromozomi (în bacterii există o singură moleculă circulară de ADN bicatenar, în timp ce virusurile pot avea ADN sau ARN genomi ). În cadrul cromozomilor, proteinele cromatinei , cum ar fi histonele , monedele și condensinele, organizează ADN-ul și îl înfășoară în structuri ordonate. Aceste structuri conduc interacțiunea dintre codul genetic și proteinele responsabile de transcripție, contribuind la controlul transcrierii genelor.

fundal

ADN-ul a fost inițial izolat de biochimistul elvețian Friedrich Miescher , care, în 1869 , a identificat o substanță microscopică conținută în puroiul bandajelor chirurgicale utilizate. Deoarece această moleculă a avut localizarea sa în nucleu , el a numit-o nucleină . [5] În 1919 Phoebus Levene a identificat structura nucleotidică, compusă din bază de azot, zahăr și fosfat. [6] Levene a sugerat că ADN-ul consta dintr-un fir de nucleotide legate între ele prin fosfați. Cu toate acestea, era convins că acest filament era scurt și că bazele erau aranjate într-o ordine repetată precisă. În 1937, William Astbury a prezentat primele rezultate ale unor studii de difracție cu raze X , care au arătat că ADN-ul are o structură extrem de regulată [7] . În 1944 Erwin Schrödinger a afirmat că, întrucât, conform fizicii cuantice, sistemele a câtorva atomi au un comportament dezordonat, materialul genetic trebuie să fie format dintr-o moleculă mare non-repetitivă, suficient de stabilă pentru a menține informația genetică, numită „cristal aperiodic”. [8]

In 1928 Frederick Griffith a descoperit că personajele de forma buna ( „netede“) de pneumococ ar putea fi transferate la forma brute ( „șifonate“), prin amestecarea resturile de bacterii netede dur cu bacterii moarte în viață. [9] Acest sistem, deși nu furniza dovezi cu privire la substanța care a cauzat schimbarea, a arătat că ceva ar putea transporta informații genetice de la rămășițele morților la bacteriile vii. De aceea, s-a vorbit despre un principiu transformator capabil să modifice bacteriile vii. În 1943 Oswald Theodore Avery a demonstrat, într-un celebru experiment alături de Colin MacLeod și Maclyn McCarty , că ADN-ul este principiul transformator din spatele acestui fenomen. [10] Rolul ADN-ului în moștenire a fost dovedit în cele din urmă în 1953 de Alfred Hershey și Martha Chase printr-un alt experiment clasic , care a demonstrat că materialul genetic al fagului T2 este într-adevăr ADN. [11]

James Watson (stânga) și Francis Crick (dreapta), descoperitori ai structurii dublei spirale a ADN-ului.

1953 este, de asemenea, anul în care, prin alte imagini de difracție cu raze X [12] realizate de Rosalind Franklin , chimist și fizician englez, James Watson și Francis Crick au prezentat [12] , în revista Nature , ceea ce este acum stabilit ca primul model precis al structurii ADN, [13] sau modelul cu dublă helică . Schița a fost proiectată de Odile Speed , soția și pictorul lui Crick. Dovezile experimentale care susțin modelul Watson și Crick au fost raportate într-o serie de cinci articole publicate în același număr al Nature. [14] Printre acestea se numără articolul lui Franklin și Raymond Gosling , care conținea datele de difracție cu raze X, esențiale pentru susținerea modelului. [15] [16] Numărul respectiv conținea și un articol despre structura ADN scris de Maurice Wilkins . [17] În 1962 , după moartea lui Rosalind Franklin (din cauza unei tumori cauzate probabil de dozele mari de raze X la care a fost expusă în cursul experimentelor sale), Watson, Crick și Wilkins au primit împreună Premiul Nobel pentru medicină . [18] Întrucât descoperirea modelului s-a bazat în esență pe datele Rosalind Franklin, încă în prezent există opinii foarte mixte în comunitatea științifică cu privire la cine ar fi trebuit să primească acest premiu.

Într-o prezentare majoră din 1957 , Crick a propus dogma centrală a biologiei moleculare , care fixează relațiile dintre ADN, ARN și proteine. [19] Confirmarea finală a mecanismului de replicare bazată pe structura dublei spirale a fost furnizată în 1958 de experimentul Meselson-Stahl . [20] Lucrările ulterioare ale lui Crick au demonstrat modul în care codul genetic se baza pe triplete de bază care nu se suprapun, permițându-i lui Har Gobind Khorana , Robert Holley și Marshall Warren Nirenberg să-l descifreze. [21] Aceste descoperiri formează baza biologiei moleculare moderne.

În 1961, Marshall Nirenberg și Severo Ochoa au descoperit că fiecare triplet de nucleotide codifică un aminoacid specific.

Structura

Structura dublu helix a ADN-ului. Cuplajele dintre cele patru baze azotate sunt evidențiate.

ADN-ul este un polimer lung format din unități repetate de nucleotide . [22] [23] Lanțul ADN are o lățime cuprinsă între 22 și 26 Ångström (2,2 până la 2,6 nanometri ) și fiecare unitate nucleotidică are o lungime de 3,3 Ångstrom (0,33 nanometri). [24] Deși fiecare unitate ocupă foarte puțin spațiu, lungimea polimerilor ADN poate fi surprinzător de mare, deoarece fiecare catena poate conține câteva milioane de nucleotide. De exemplu, cel mai mare cromozom uman ( cromozomul 1 ) conține aproape 250 de milioane de perechi de baze . [25]

La organismele vii, ADN-ul nu este aproape niciodată prezent sub forma unei singure fire, ci ca o pereche de fire puternic asociate una cu cealaltă. [13] [26] Se împletesc între ele pentru a forma o structură numită dublă helix . Fiecare nucleotidă constă dintr-un schelet lateral , care îi permite să se lege covalent cu nucleotidele adiacente și o bază azotată, care stabilește legături de hidrogen cu baza azotată corespunzătoare prezentă pe filamentul opus. Compusul format dintr-o bază azotată legată de zahăr se numește nucleozidă ; o nucleotidă este în schimb o nucleozidă de care sunt legate una sau mai multe grupări fosfat. [27]

Structura laterală a ADN-ului este compusă din unități repetate și alternante de grupări fosfat și 2-dezoxiriboză, [28] un zahăr pentoză (cu cinci atomi de carbon ) care se leagă de fosfații adiacenți prin legături fosfodiester la al treilea și al cincilea carbon; în practică, fiecare moleculă de fosfat formează o punte moleculară care leagă, prin legături fosfodiesterice, carbonul în poziția 3 ′ a unei molecule de dezoxiriboză cu cea din poziția 5 ′ a următorului zahăr. Consecința acestor legături asimetrice este că fiecare catena de ADN are un sens, determinat de direcția legăturilor fosfodiester. Bazele azotate, pe de altă parte, se unesc în poziția 1 'a zahărului dezoxiriboză cu legături N-glicozidice. Într-o spirală dublă, direcția unui fir este opusă celei a firului complementar. Din acest motiv, cele două filamente care alcătuiesc o dublă helix se numesc antiparalel. Capetele asimetrice ale unui fir ADN sunt denumite capete 5 ' ( cinci prime ) și capete 3' ( trei prime ). Principala diferență între ADN și ARN este zahărul pentozic utilizat: ARN, de fapt, folosește riboză . [26]

Helixul dublu al ADN-ului este stabilizat de legăturile de hidrogen care se stabilesc între bazele azotate prezente pe cele două catene. [29] Cele patru baze prezente în ADN sunt adenina (prescurtată cu litera A), citozina (C), guanina (G) și timina (T). Toate cele patru baze au structură heterociclică , dar adenina și guanina sunt, din punct de vedere structural, derivați ai purinei și, prin urmare, numiți baze purinice , în timp ce citozina și timina sunt legate de pirimidină și numite baze pirimidinice . [26] Există o a cincea bază, de tip pirimidină, numită uracil (U), dar în mod normal nu este prezentă în lanțurile ADN. Uracilul este, de asemenea, prezent în firele de ARN în locul timinei, de care diferă din cauza lipsei unei grupări metil . Uracilul este prezent în ADN doar ca produs al degradării citozinei. Numai în bacteriofagul PBS1 această bază poate fi utilizată în ADN. [30] Dimpotrivă, este mult mai frecventă detectarea timinei în moleculele de ARN, datorită metilării enzimatice a mai multor uracili. Acest eveniment apare de obicei în ARN cu funcție structurală sau enzimatică ( ARNr și ARNt ). [31]

Elica dublă este o spirală dreaptă. Pe măsură ce cele două filamente se înșurubează pe ele însele, canelurile dintre diferitele grupări de fosfat rămân expuse. Canelura majoră are o lățime de 22 Å, în timp ce canelura minoră are o lățime de 12 Å. [32] Lățimea diferită a celor două caneluri se traduce concret într-o accesibilitate diferită a bazelor, în funcție de dacă acestea se află în canelura mai mare sau mai mică. Prin urmare, proteinele care leagă ADN-ul, cum ar fi factorii de transcripție, intră de obicei în contact cu bazele prezente în sulcusul major. [33] [34]

Asociere de bază

Deasupra, o pereche GC , caracterizată prin trei legături de hidrogen . Mai jos, o pereche AT cu două legături de hidrogen.

Fiecare tip de bază prezent pe un fir formează o legătură cu baza plasată pe firul opus. Acest eveniment este cunoscut sub numele de împerechere complementară . Bazele purinice formează legături de hidrogen cu baze pirimidinice: A poate lega doar T și G se poate lega doar C. Asocierea a două baze este denumită în mod obișnuit pereche de baze și este cea mai frecventă unitate de măsură utilizată pentru a defini lungimea unei molecule de ADN. Deoarece legăturile de hidrogen nu sunt covalente , ele pot fi rupte și reunite relativ ușor, deoarece acestea sunt legături de energie ridicate. Cele două fire pot fi separate unele de altele, așa cum se întâmplă pentru o balama , atât prin temperaturi ridicate, cât și prin acțiune mecanică (așa cum se întâmplă în timpul replicării ADN ). [35] Consecința acestei complementarități este că toate informațiile conținute în dubla spirală pot fi duplicate pornind de la ambele fire, un eveniment fundamental pentru replicarea corectă a ADN-ului. [22]

Cele două tipuri de perechi de baze formează un număr diferit de legături de hidrogen: A și T formează două, G și C trei. Din acest motiv, stabilitatea legăturii GC este mult mai mare decât cea AT. În consecință, stabilitatea generală a unei molecule de ADN este direct legată de frecvența GC prezentă în molecula însăși, precum și de lungimea helixului: o moleculă de ADN este deci cu atât mai stabilă cu cât conține GC și este mai lungă . [36] O altă consecință a acestui eveniment este faptul că regiunile ADN care trebuie ușor separate conțin o concentrație mare de A și T, așa cum se întâmplă de exemplu pentru cutia Pribnow a promotorilor bacterieni, a căror secvență este de fapt TATAAT. [37]

In laborator, stabilitatea interacțiunii dintre filamentele este măsurată prin temperatura necesară pentru a rupe toate legăturile de hidrogen, numita temperatura de topire (sau T m). Când toate legăturile de hidrogen sunt rupte, firele individuale se separă și pot lua structuri foarte variate. [38]

Stabilizarea dublei spirale, în orice caz, nu se datorează doar legăturilor de hidrogen, ci și interacțiunilor hidrofobe și de stivuire a pi . [39]

Simț și antisens

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Sense (biologie moleculară) .
Structura chimică a ADN-ului. Secvențele pot fi definite ca sens și prostii .

O secvență ADN se numește sens dacă secvența sa este aceeași cu ARNm-ul său. Secvența plasată pe filamentul opus se numește în schimb antisens . Deoarece ARN polimerazele funcționează prin producerea unei copii complementare, firul necesar transcripției este antisens. Numeroase molecule de ARN antisens sunt produse atât în ​​procariote, cât și în eucariote din secvențe de sens . Funcția acestor ANN necodificatoare nu a fost încă complet elucidată. [40] Se crede că ARN-urile antisens pot juca un rol în reglarea expresiei genelor . [41]

Există câteva secvențe de ADN, atât la procariote, cât și la eucariote (dar mai ales la plasmide și viruși ) în care diferența dintre secvențele sens și antisens este mai puțin clară, deoarece secvențele unor gene se suprapun unele pe altele. [42] Prin urmare, în aceste cazuri, unele secvențe au o dublă sarcină: codificarea unei proteine ​​dacă este citită în direcția 5 ' 3 ′ pe un filament; codificați altul dacă este citit pe celălalt (întotdeauna în direcția 5 ' 3 ′). La bacterii, această suprapunere genică este adesea implicată în reglarea transcripției [43] , în timp ce la virusuri fenomenul se datorează necesității de a conține o cantitate mare de informații într-un genom mic. [44] O altă modalitate de reducere a dimensiunii genomice este aceea detectată de alți viruși, care conțin molecule de ADN liniare sau circulare monocatenare. [45] [46]

Supraîncărcarea

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: supraîncărcarea ADN-ului .

ADN-ul poate fi distorsionat ca un șir printr-un proces numit supraîncărcare . Când ADN-ul se află într-o stare relaxată , o suvită parcurge o revoluție completă în jurul axei la fiecare 10,4 perechi de baze. Pe de altă parte, dacă ADN-ul este distorsionat, numărul bazelor poate crește sau scădea. [47] Starea de supraîncărcare în care se găsește o moleculă de ADN se numește topologie . Dacă ADN-ul se înfășoară în direcția helixului, se numește superînfășurare pozitivă , cu bazele strânse împreună mai marcat. În caz contrar, este denumită supraîncărcare negativă . În natură, majoritatea moleculelor de ADN prezintă o supraînfășurare negativă ușoară, introdusă de enzime numite topoizomeraze . [48] Aceste enzime sunt, de asemenea, necesare în procese precum transcripția și replicarea ADN, deoarece sunt capabile să rezolve stresurile topologice induse de procesele în sine. [49]

Structuri alternative cu dublă helix

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: conformațiile ADN .
Structurile ADN A, B și Z

ADN-ul există în diferite tipuri de conformații . Acestea se numesc ADN-A, ADN-B, ADN-C, ADN-D, [50] ADN-E, [51] ADN-H, [52] ADN-L, [50] ADN-P [53] și Z-ADN. [28] [54] Cu toate acestea, numai conformațiile A-ADN, B-ADN și Z-ADN au fost observate în sistemele biologice naturale. Conformația ADN - ului poate depinde de secvența, cu supercoiling, prezența modificărilor chimice ale bazelor sau condițiile de solvent, cum ar fi concentrația de metal ioni . [55] Dintre aceste conformații, conformația B este cea mai frecventă în condiții de celule standard. [56] Cele două conformații alternative sunt diferite din punct de vedere al geometriei și al dimensiunilor.

Forma A este o spirală dreaptă largă (sulcul minor este larg, dar superficial, cel mai mare este mai îngust și mai adânc), cu un pas de 2,9 nm (aproximativ 11bp) și un diametru de 2,5 nm. Această conformație este prezentă în condiții non-fiziologice, când ADN-ul este deshidratat. În condiții fiziologice, această conformație caracterizează heteroduplexele ADN și ARN și complexele formate din asociațiile ADN-proteine. [57] [58]

Conformația Z este tipică în locul secvențelor care prezintă modificări chimice, cum ar fi metilarea , și a întinderilor de ADN bogat în baze C și G. Își asumă o tendință stângaci, opusă conformației B. [59] Are o treapta de 4,6 nm si un diametru de 1,8 nm, sulcul major mai superficial si cel minor mai ingust; își datorează numele modelului în zig-zag care îl caracterizează. Aceste structuri neobișnuite pot fi recunoscute de proteinele specifice care leagă Z -ADN , cu consecințe notabile în reglarea transcripției, deși nu au fost găsite exemple naturale. [60]

Structuri alternative la dubla helix

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: ADN G-quadruplex și triplu helix .
Structura unui quadruplex ADN format din telomeri se repetă. Conformația scheletului lateral este foarte diferită de structura elicoidală tipică. Ionii de potasiu sunt evidențiați în verde, care stabilizează structura. [61]

Regiunile terminale ale cromozomilor liniari sunt secvențe repetate numite telomeri . Funcția principală a acestor regiuni este de a permite celulei să reproducă capetele cromozomilor fără a pierde informații genetice, deoarece ADN-polimerazele implicate în replicarea ADN sunt incapabile să reproducă capetele 3 'ale cromozomilor. [62] Dacă un cromozom nu ar avea telomeri, de fapt, ar deveni puțin mai scurt cu fiecare replicare, cu riscul de a pierde secvențe de codificare. Cu toate acestea, printr-un anumit tip de ADN polimerază (numită telomerază ), telomerii își mențin în mod constant lungimea, protejând astfel partea interioară a cromozomului. În celulele umane, telomerii sunt compuși din câteva mii de repetări ale unei secvențe simple formate din TTAGGG. [63]

Această secvență bogată în guanină poate stabiliza capetele cromozomilor formând structuri neobișnuite, compuse din unități de patru baze azotate în locul celor două canonice. Acest lucru se datorează interacțiunii dintre patru guanine, care formează o structură plană care este stivuită deasupra altor structuri de același tip, pentru a obține un filament stabil numit structură G-quadruplex . [64] Aceste structuri sunt stabilizate prin formarea de legături de hidrogen care se stabilesc între vârfurile bazelor și prin chelare cu un ion metalic, situat în centrul fiecărei unități de patru baze. [65]

Pe lângă acestea, telomerii generează și structuri circulare, numite telomere-bucle sau T-bucle . În acest caz, firul unic de ADN se pliază pentru a forma cercuri mari, stabilizate de proteine ​​specifice care leagă telomerii. [66] La sfârșitul buclei T , firul unic de ADN intră în contact cu un fir dublu, care se deschide și formează o structură cu triplu helix . Această structură se numește buclă de deplasare sau buclă D. [64]

Modificări chimice

Modificări de bază

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: metilarea ADN-ului .
Text alternativ stâng
Centrați textul alternativ
Text alternativ dreapta
Structura citozinei fără (stânga) și cu (centru) gruparea metil în poziția 5. După dezaminare , 5-metilcitozina (centru) capătă aceeași structură ca timina (dreapta).

Expresia genică a unui locus dat este influențată de structura pe care cromatina o asumă la locusul însuși. Regiunile heterocromatine (caracterizate prin expresie redusă sau deloc) sunt metilate pe larg pe citozine . Metilarea citozinei, de exemplu, este critică pentru inactivarea cromozomului X. [67] Nivelul mediu de metilare variază foarte mult între diferite organisme: Caenorhabditis elegans nu prezintă metilarea citozinei, în timp ce vertebratele prezintă niveluri mai ridicate, cu aproximativ 1% din genomul conținând 5-metilcitozină. [68] 5-metilcitozina, fiind susceptibilă la dezaminare spontană, este o bază în care incidența mutațiilor este foarte mare. [69]

Alte modificări ale bazelor sunt metilarea adeninei (prezentă în bacterii) și glicozilarea uracilului care produce așa-numitele baze J în kinetoplastide . [70] [71]

Deteriorarea ADN-ului

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Mutația .
Benzopirenul este principalul mutagen găsit în fumul de tutun . Această imagine arată un aduct la ADN-ul generat de moleculă. [72]

ADN-ul poate fi modificat prin acțiunea a numeroși agenți, definiți generic ca mutageni ; este esențial să rețineți, totuși, că o mutație - adică o schimbare rară, aleatorie, care modifică secvența bazelor azotate - nu este neapărat un eveniment periculos, ci mai degrabă se află la baza evoluției: mutația menționată mai sus trebuie totuși să facă drumul său în rețeaua densă celulară cibernetică, precum și în mediul în care trăiește și funcționează organismul viu în cauză; dacă aceste puncte de restricție sunt depășite (extrem de selective, având în vedere complexitatea lor intrinsecă, marea majoritate a mutațiilor se dovedește a fi de fapt avantajoase sau chiar neutre), se va obține un organism îmbogățit prin mutație. Agenții de modificare includ, de exemplu, agenți de oxidare , agenți de alchilare și, de asemenea, radiații cu energie ridicată, cum ar fi razele X și razele UV .

Tipul de daune cauzate ADN-ului depinde de tipul de agent: UV-urile, de exemplu, deteriorează ADN-ul prin generarea formării dimerilor timinici , constând din punți aberante care sunt stabilite între bazele pirimidinice adiacente. [73] Agenții oxidanți, cum ar fi radicalii liberi sau peroxidul de hidrogen , pe de altă parte, produc daune de tip mai eterogen, cum ar fi modificările bazelor (în special guanina) sau rupturile de ADN dublu catenar. [74] Conform mai multor studii, cel puțin 500 de baze pe zi în fiecare celulă umană sunt supuse unor daune oxidative. [75] [76] Dintre aceste leziuni, cele mai periculoase sunt pauzele dublu catenare, deoarece astfel de daune sunt cele mai dificil de reparat și reprezintă sursa primară de mutații punctuale și de schimbare a cadrelor care se acumulează pe secvențele genomice, precum și ale translocațiilor cromozomiale. . [77]

Mulți agenți își datorează puterea mutagenă capacității de a intercala între două baze azotate consecutive. Intercalatorii sunt de obicei molecule plane și aromatice , cum ar fi ethidium , daunomicină , doxorubicină sau talidomidă . Pentru ca un element intercalant să găsească un loc între cele două baze, helica dublă trebuie să se deschidă și să-și piardă conformația standard. Aceste modificări structurale inhibă atât transcripția, cât și replicarea ADN și cresc posibilitatea apariției mutațiilor. Din acest motiv, intercalatorii sunt considerați molecule cancerigene , după cum demonstrează numeroasele studii pe molecule precum benzopirena , acridina , aflatoxina și bromura de etidiu . [78] [79] [80] În orice caz, datorită capacității lor de a inhiba transcripția și replicarea, aceste molecule sunt utilizate și în chimioterapie pentru a inhiba creșterea rapidă a celulelor neoplazice. [81]

Aranjamentul ADN-ului

În eucariote , ADN-ul este de obicei prezent în cromozomii liniari (circular în procariote ). Suma tuturor cromozomilor unei celule constituie genomul acesteia; genomul uman are aproximativ 3 miliarde de perechi de baze conținute în 46 de cromozomi. [82]

Aranjamentul final al cromozomului respectă reguli ierarhice precise de ambalare . De fapt, în celule, firul dublu al ADN-ului nu poate fi aranjat la întâmplare , ci trebuie să urmeze reguli precise de ordonare. Aceste măsuri sunt necesare, deoarece lungimea firelor de ADN este de obicei foarte mare și ar crea probleme grave pentru celula gazdă. De exemplu, cromozomul Escherichia coli , cel mai studiat procariot din istoria biomedicinei, măsoară aproximativ 1 mm. Într-o celulă cu o lungime de doar 2 µm, cum ar fi cea a E. coli, dispunerea aleatorie a unui astfel de cromozom ar putea genera probleme. Dacă o moleculă de această lungime ar fi aranjată aleatoriu, de fapt, ar fi nevoie de o celulă de cel puțin 1000 de ori mai mare. Metodele de ambalare sunt diferite între organismele procariote și eucariote .

Procariote

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Procariote .
ADN într-o celulă procariotă.

În majoritatea celulelor bacteriene ADN-ul este aranjat pe un singur cromozom circular (și are, ca multe alte bacterii, o singură origine a replicării ), așa cum s-a prezis în numeroase experimente de legătură și, în cele din urmă, este evidențiat în celulele cultivate cu timină marcată cu tritiu .

Mecanismele puse în aplicare de către celula procariotă pentru a reduce spațiul necesar constau în primul rând în mascarea sarcinilor negative prezente pe ADN prin asocierea acestuia cu poliamine încărcate pozitiv, cum ar fi spermina și spermidina . În plus față de acestea, ADN-ul procariot face contact și cu numeroase proteine ​​mici, care compactează structura generală a ADN-ului. Printre acestea se numără H-NS , un dimer cu funcții foarte asemănătoare cu histonele eucariote. În fiecare celulă de E. coli există în medie 20.000 de molecule de H-NS, care sunt dispuse de-a lungul ADN-ului la o distanță de aproximativ 400bp.

Il DNA di E.coli è inoltre molto superavvolto . Tale fenomeno contribuisce ulteriormente al compattamento del DNA, permettendo ad esso di disporsi comodamente all'interno della cellula.

Eucarioti

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Eucarioti .
DNA in una cellula eucariote.

Negli eucarioti l'impacchettamento è ottenuto attraverso diversi accorgimenti. Il DNA è associato ad un gran numero di proteine: l'associazione complessiva DNA-proteine è definita cromatina , la cui struttura è ampiamente conservata tra tutti gli organismi eucarioti.

Le proteine cromatiniche più abbondanti sono gli istoni , una famiglia di polipeptidi basici presenti nel nucleo. Le principali proteine istoniche sono H1 , H2A , H2B , H3 e H4. La basicità degli istoni è dovuta alla grande quantità di amminoacidi carichi positivamente ( lisina e arginina ), in grado di instaurare interazioni elettrostatiche con i gruppi fosfato del DNA. Le proteine istoniche sono anche pesantemente modificate, proprio sui residui carichi, da modificazioni post-traduzionali , tra cui l'aggiunta di acetili , di fosfati e di metili , che neutralizzano la carica positiva o la rendono negativa.

Le sequenze amminoacidiche di quattro dei cinque istoni (H2A, H2B, H3 e H4) sono altamente conservate, anche tra specie molto diverse. La sequenza di H1 presenta invece maggiori variazioni lungo l'evoluzione: in alcuni organismi, H1 non è nemmeno presente in tutti i tessuti (ad esempio negli eritrociti degli uccelli H1 è sostituita da un sesto istone, chiamato H5). La presenza di differenti H1, in ogni caso, non modifica sostanzialmente la struttura complessiva dell'apparato istonico (definito nucleosoma ), che resta ampiamente conservato nell'architettura nella quasi totalità degli eucarioti.

Funzioni biologiche

Nel genoma, l'informazione è conservata in sequenze di DNA chiamate geni . La trasmissione dell'informazione contenuta nei geni è garantita dalla presenza di sequenze di basi azotate complementari. Infatti, durante la trascrizione , l'informazione può essere facilmente copiata in un filamento complementare di RNA. Solitamente, tale copia di RNA è utilizzata per sintetizzare una proteina, attraverso un processo definito traduzione (o sintesi proteica). In alternativa, una cellula può semplicemente duplicare l'informazione genetica attraverso un processo definito replicazione del DNA .

Struttura del genoma

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Nucleo cellulare , Cromatina , Cromosoma , Gene e DNA non codificante .

Negli organismi eucarioti, il DNA genomico è localizzato all'interno del nucleo cellulare, nonché in piccole quantità all'interno di mitocondri e cloroplasti . Nei procarioti, il DNA è invece racchiuso in un organello irregolare, privo di membrana, contenuto nel citoplasma, chiamato nucleoide . [83] L'informazione è contenuta all'interno dei geni, unità ereditarie in grado di influire sul fenotipo dell'organismo. Ogni gene contiene un open reading frame (regione in grado di essere trascritta a RNA) e una regione regolatoria, costituita sia da un promotore che da enhancers .

In molte specie , solo una piccola frazione della sequenza totale di un genoma può essere trascritta e tradotta. Ad esempio, solo l'1,5% del genoma umano è costituito da esoni codificanti una proteina, mentre più del 50% consiste di sequenze ripetute di DNA non codificante . [84] La ragione per cui ci sia una tale quantità di DNA non codificante non è tuttora completamente chiara ed è stata definita come enigma del C-value . [85] In ogni caso, le sequenze di DNA che non codificano una proteina possono essere trascritte in RNA non codificante , coinvolto nella regolazione dell' espressione genica . [86]

Una T7 RNA polimerasi (blu) mentre produce una molecola di mRNA (verde) a partire da uno stampo di DNA (arancione). [87]

Alcune sequenze non codificanti ricoprono un ruolo strutturale per i cromosomi. Le regioni telomeriche e centromeriche contengono solitamente pochissimi geni, ma sono necessarie per la funzione e la stabilità dei cromosomi. [88] Nell'uomo, grandi quantità di DNA non codificante si ritrovano negli pseudogeni , copie di geni rese inattive dalla presenza di una mutazione. [89] Queste sequenze sono considerate come fossili molecolari, anche se esistono evidenze secondo le quali si può ipotizzare che siano una sorta di materiale grezzo necessario per la creazione di nuovi geni attraverso i processi di duplicazione genica e di evoluzione divergente . [90]

Trascrizione e traduzione

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Codice genetico , Trascrizione (biologia) e Sintesi proteica .

Un gene è una sequenza di DNA che contiene le informazioni in grado di influire sulle caratteristiche del fenotipo dell'organismo. All'interno di un gene, la sequenza di basi di DNA è utilizzata come stampo per la sintesi di una molecola di RNA che, nella maggior parte dei casi, è tradotta in una molecola peptidica.

Il meccanismo attraverso il quale la sequenza nucleotidica di un gene è copiata in un filamento di RNA è detto trascrizione ed avviene per mezzo dell'enzima RNA polimerasi . Il filamento di RNA può andare incontro a destini differenti: alcune molecole di RNA hanno funzioni di tipo strutturale (come quelle che si trovano all'interno del ribosoma ) o catalitica (molecole note come ribozimi ); la funzione più nota è tuttavia quella della traduzione in proteine tramite la produzione mRNA . Il processo di traduzione avviene nel citoplasma, dove gli mRNA si associano ai ribosomi, ed è mediato dal codice genetico . Il ribosoma permette la lettura sequenziale dei codoni del mRNA, favorendone il riconoscimento e l'interazione con specifici tRNA , molecole che trasportano gli amminoacidi corrispondenti ad ogni singolo codone.

Il codice genetico

Il codice genetico consiste di parole di tre lettere chiamate codoni , costituite dalla sequenza di tre nucleotidi (ad esempio ACU, CAG, UUU), presenti sull' mRNA , ognuna delle quali è associata ad un particolare amminoacido. Ad esempio la timina ripetuta in una serie di tre (UUU) codifica la fenilalanina . Utilizzando gruppi di tre lettere si possono avere fino a 64 combinazioni diverse ( ), in grado di codificare i venti diversi amminoacidi esistenti. Poiché esistono 64 triplette possibili e solo 20 amminoacidi, il codice genetico è detto ridondante (o degenere ): alcuni amminoacidi possono infatti essere codificati da più triplette diverse. Non è invece vero il contrario: ad ogni tripletta corrisponderà un solo amminoacido (senza possibilità di ambiguità). Esistono infine tre triplette che non codificano alcun amminoacido, ma rappresentano codoni di stop (o nonsense ), ovvero indicano il punto in cui, all'interno del gene, termina la sequenza che codifica la proteina corrispondente: si tratta dei codoni UAA, UGA e UAG.

Replicazione

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Replicazione del DNA .
La replicazione del DNA: la doppia elica è aperta dalle elicasi e dalle topoisomerasi ; in seguito, una DNA polimerasi genera un filamento complementare sul filamento veloce ; un'altra DNA polimerasi lega invece il filamento lento , generando segmenti discontinui (detti frammenti di Okazaki ) che verranno uniti da una DNA ligasi .

La divisione cellulare, necessaria ad un organismo per crescere, richiede una duplicazione del DNA cellulare, in modo che le cellule figlie possano avere la stessa informazione genetica della cellula madre. La struttura a doppia elica del DNA permette un meccanismo estremamente semplice per la replicazione del DNA. I due filamenti, infatti, sono separati e da ognuno viene creato un filamento complementare, ad opera di un enzima chiamato DNA polimerasi . Con questo meccanismo, le basi presenti sul filamento figlio sono determinate da quelle presenti sul filamento parentale: è proprio attraverso questo meccanismo che le cellule figlie presentano genoma identico alla cellula madre (salvo errori avvenuti durante il processo, che portano alla comparsa di mutazioni). Tale tipo di replicazione, che porta a doppie eliche costituite da un filamento preesistente e uno neoformato è detta semiconservativa .

Per iniziare la replicazione, occorre anzitutto l'apertura della forca replicativa , attraverso la parziale denaturazione del DNA a doppia elica, portata a termine dalle elicasi e dalle single-strand-binding proteins (SSBPs): le elicasi sono enzimi che separano attivamente i due filamenti usando l'energia dell' ATP ; le SSBPs sono in grado di mantenere la denaturazione del DNA legandosi esclusivamente alle porzioni a singolo filamento e stabilizzandole. Nelle molecole di DNA circolari dei procarioti si ha una sola regione di origine della replicazione dalla quale partono due forche replicative (la struttura prende il nome di bolla di replicazione ). Quando le due forche si incontrano dal lato opposto la replicazione è completata. Negli eucarioti la replicazione di ogni cromosoma inizia invece in più punti.

Le DNA polimerasi , enzimi capaci di costruire una nuova catena solo in direzione 5'-3', sono stati individuati per la prima volta da Arthur Kornberg , il quale, grazie ad un suo famoso esperimento, [91] identificò la DNA polimerasi I in Escherichia coli . La reazione della DNA polimerasi è diretta dallo stampo , perché produce un nuovo filamento di DNA esattamente complementare ad uno preesistente che funge, appunto, da stampo. La DNA polimerasi non è in grado di iniziare la sintesi di un filamento ex novo , mentre può allungare un filamento polinucleotidico preesistente. In una cellula in replicazione, dunque, è indispensabile la presenza di un filamento preesistente (detto primer ), che consiste solitamente in un breve segmento di RNA complementare allo stampo, sintetizzato da enzimi specifici detti primasi .

Dal momento che le DNA polimerasi sono in grado di svolgere la loro attività solo in direzione 5'-3', esse hanno messo a punto diversi meccanismi per copiare i due filamenti della doppia elica. [92] Un filamento (chiamato filamento guida ) può essere replicato in modo quasi continuo, man mano che viene esposto, l'altro ( filamento lento ) risulta invece disseminato da brevi filamenti di DNA di nuova sintesi (i frammenti di Okazaki ), ognuno dei quali presenta un innesco iniziale di RNA. I nuovi filamenti devono essere quindi completati mediante la rimozione degli inneschi da parte di endonucleasi e il riempimento degli spazi rimasti ad opera di polimerasi di riparazione . Successivamente tutti questi frammenti di DNA di nuova sintesi del filamento lento vengono legati dalle DNA ligasi .

Interazioni con proteine

Tutte le funzioni del DNA dipendono dalle sue interazioni con specifiche proteine. Tali interazioni possono sia essere aspecifiche, sia prevedere un legame estremamente specifico della proteina a una singola sequenza di DNA. Sono numerosi anche gli enzimi che possono legare il DNA e, tra questi, sono particolarmente importanti le polimerasi che copiano le sequenze nella trascrizione e nella replicazione del DNA.

Proteine che legano il DNA

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: DNA-binding protein .
Nucleosome 2.jpg
Interazione del DNA con gli istoni (in bianco). Gli amminoacidi basici di queste proteine (in blu) legano in modo non covalente i gruppi fosfato del DNA, acid (in rosso).

Le proteine strutturali che legano il DNA sono esempi delle interazioni aspecifiche tra DNA e proteine. All'interno dei cromosomi, il DNA è associato a complessi di natura proteica, che si organizzano tra loro a formare una struttura compatta chiamata cromatina . Negli eucarioti, questa struttura presuppone il legame del DNA a piccoli complessi proteici basici chiamati istoni ; nei procarioti, invece, sono coinvolti diversi tipi di differenti proteine. [93] [94] Gli istoni formano un complesso a forma di disco chiamato nucleosoma , che instaura interazioni di tipo ionico (tra i residui basici degli istoni e lo scheletro fosforico acido del DNA) con circa duecento paia di basi di DNA, che si avvolgono intorno al disco formando due giri completi, indipendentemente dalla sequenza che li caratterizza. [95] Questi residui basici possono subire metilazioni , fosforilazioni e acetilazioni : [96] tali modificazioni chimiche alterano l'interazione tra gli istoni e il DNA, rendendolo così più o meno accessibile ai fattori di trascrizione e modulando la velocità della trascrizione stessa. [97]

Altre DNA-binding proteins (DNAbp) di tipo aspecifico, anch'esse presenti nella cromatina , sono le high-mobility group proteins , che legano preferenzialmente il DNA ripiegato o distorto. [98] Queste proteine hanno un ruolo fondamentale nel ripiegamento delle file di nucleosomi e nel loro impacchettamento all'interno di strutture cromatiniche più complesse. [99]

Un ulteriore gruppo di DNAbp sono le single-strand-binding proteins (SSBP), che si legano esclusivamente a una molecola di DNA a singolo filamento. Nell'uomo, la RPA ( replication protein A ) è il membro meglio caratterizzato di questa famiglia ed è essenziale per la maggior parte dei processi che richiedono una separazione della doppia elica, tra cui la replicazione del DNA, la sua ricombinazione e la sua riparazione . [100] Queste DNAbp sono in grado di stabilizzare la forma a singolo filamento, impedendo che la molecola si ripieghi a formare stem loops o venga degradata dall'azione delle nucleasi .

Il repressore lambda, con la sua caratteristica struttura elica-giro-elica , legato al proprio DNA bersaglio [101]

A differenza di quelle finora presentate, esistono anche numerose proteine che legano specificamente determinate sequenze di DNA. Quelle maggiormente studiate sono i fattori di trascrizione (TF), proteine in grado di regolare la trascrizione. Ognuna di esse si lega ad una o più sequenze specifiche, poste solitamente nei pressi del promotore di un gene, attivando o inibendo la trascrizione del gene stesso. Tale processo viene svolto attraverso due tipi di meccanismo: anzitutto, i TF sono in grado di legare, direttamente o attraverso proteine adattatrici, la RNA polimerasi responsabile della trascrizione, localizzandola presso il sito di inizio della trascrizione e favorendone dunque l'avvio; [102] un'altra modalità consiste nel legame tra i TF ed enzimi in grado di modulare metilazioni ed acetilazioni degli istoni presenti presso il promotore, modificando dunque l'accessibilità di quella regione alla polimerasi. [103]

Dal momento che un TF può avere numerose sequenze bersaglio, cambiamenti di attività di un TF possono avere effetti sull'espressione di migliaia di geni. [104] Di conseguenza, queste proteine sono spesso i bersagli finali delle cascate di trasduzione del segnale , che mediano le risposte cellulari agli stimoli interni ed esterni alla cellula. La specificità dei TF per il DNA è legato ai contatti multipli che si instaurano tra la proteina ed il solco maggiore, dove le basi azotate sono maggiormente accessibili. [33]

Enzimi che modificano il DNA

Nucleasi e ligasi

L' enzima di restrizione EcoRV (verde) in complesso con il suo DNA substrato [105]

Le nucleasi sono enzimi in grado di tagliare filamenti di DNA, dal momento che catalizzano l' idrolisi del legame fosfodiesterico . Le nucleasi che idrolizzano il DNA partendo dai nucleotidi situati alle estremità dei filamenti sono definite esonucleasi . Sono endonucleasi , invece, quelle che tagliano direttamente all'interno del filamento. Le nucleasi più utilizzate in biologia molecolare , dette enzimi di restrizione , tagliano il DNA in corrispondenza di specifiche sequenze. L'enzima EcoRV , ad esempio, riconosce la sequenza di sei basi 5′-GAT|ATC-3′ ed effettua il taglio presso la linea verticale. In natura, questo enzima protegge i batteri dalle infezioni fagiche , digerendo il DNA del fago quando esso fa il suo ingresso nella cellula batterica. [106] Generalmente, le nucleasi di restrizione riconoscono particolari sequenze nucleotidiche palindromiche , note come siti di restrizione , nelle quali la stessa sequenza si ripete in direzioni opposte sulle due eliche complementari, e quindi producono dei tagli su entrambi i filamenti. Tali enzimi sono utilizzati ampiamente nelle tecniche che prevedono il subclonaggio di DNA all'interno di vettori . Si crede che le sequenze palindromiche possano essere, oltre a sti di restrizione, anche segnali di riconoscimento per alcune proteine di regolazione oppure segnalare il sito di avvio della replicazione del DNA.

Le DNA ligasi sono enzimi in grado di riunire filamenti di DNA precedentemente tagliati o spezzati, utilizzando energia chimica proveniente da ATP o da NAD . [107] Le ligasi sono particolarmente importanti nella replicazione del filamento lento , dal momento che esse riuniscono i frammenti di Okazaki in un filamento unico. Esse rivestono un ruolo importante anche nella riparazione del DNA e nella ricombinazione genetica . [107]

Topoisomerasi ed elicasi

Le topoisomerasi sono enzimi che presentano sia un'attività nucleasica che una ligasica . Queste proteine sono in grado di modificare le proprietà topologiche del DNA. Alcune di esse svolgono tale funzione tagliando l'elica di DNA e permettendole di ruotare, riducendo il suo grado di superavvolgimento, per poi procedere alla ligazione delle due estremità. [48] Altre topoisomerasi sono invece in grado di tagliare l'elica e far passare attraverso il sito di rottura una seconda elica, prima di ligare il filamento spezzato. [108] Le topoisomerasi sono necessarie per molti processi che coinvolgono il DNA, come ad esempio la replicazione del DNA e la trascrizione. [49]

Le elicasi sono proteine in grado di utilizzare l' energia chimica presente nei nucleosidi trifosfato , soprattutto ATP , per rompere i legami idrogeno che si instaurano tra le basi azotate, permettendo l'apertura della doppia elica di DNA in singoli filamenti. [109] Questi enzimi sono essenziali per la maggior parte dei processi biologici che coinvolgono enzimi che richiedono un diretto contatto con le basi del DNA.

Polimerasi

Le polimerasi sono enzimi che sintetizzano catene polinucleotidiche a partire dal nucleosidi trifosfato . Esse funzionano aggiungendo nucleotidi al 3′- OH del precedente nucleotide presente sul filamento. Come conseguenza di ciò, tutte le polimerasi lavorano in direzione 5′ - 3′ . [110] Nel sito attivo di questi enzimi, il nucleoside trifosfato si appaia ad un nucleotide presente su un filamento usato come stampo: ciò permette alle polimerasi di sintetizzare in modo accurato filamenti fedelmente complementari agli stampi. Le polimerasi sono classificate sulla base del tipo di stampo che utilizzano.

La replicazione del DNA richiede una DNA polimerasi DNA-dipendente , in grado cioè di realizzare una perfetta copia di una sequenza di DNA. L'accuratezza è fondamentale in questo processo, motivo per cui molte di queste polimerasi presentano anche un'attività di proofreading (dall' inglese , correzione di bozze ). Esse sono infatti in grado di rilevare un errore di appaiamento (o mismatch ) tra basi azotate e attivare un'azione 3' o 5' esonucleasica per rimuovere la base scorretta. [111] Nella maggior parte degli organismi, le DNA polimerasi funzionano all'interno di un più ampio complesso proteico definito replisoma , che consiste anche di numerose subunità accessorie come ad esempio le elicasi . [112]

Le DNA polimerasi RNA-dipendenti sono una classe di polimerasi specializzate nella sintesi di una copia di DNA, usando come stampo un frammento di RNA. Tra di esse figurano la trascrittasi inversa , un enzima virale coinvolto nell'infezione dei retrovirus , e la telomerasi , necessaria per la replicazione dei telomeri . [62] [113] La telomerasi è una polimerasi inusuale, dal momento che contiene una sequenza stampo di RNA all'interno della propria struttura.

La trascrizione è invece svolta da RNA polimerasi DNA-dipendenti , che legano il DNA presso il promotore di un gene e separano i due filamenti. Successivamente, l'enzima genera una molecola di mRNA fino al raggiungimento del terminatore , dove si interrompe la trascrizione e l'enzima si distacca dal DNA. Come avviene per le DNA polimerasi DNA-dipendenti, anche queste polimerasi operano all'interno di un ampio complesso proteico, composto di molecole accessorie e regolatorie. [114]

Ricombinazione genetica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ricombinazione genetica .
La ricombinazione consiste di una rottura e successiva riunione di due cromosomi (M ed F) a produrre due cromosomi riarrangiati (C1 e C2).
Holliday Junction.svg
Holliday junction coloured.png
Struttura di una giunzione di Holliday , intermedio di una reazione di ricombinazione genetica . I quattro singoli filamenti di DNA sono colorati di rosso, blu, verde e giallo. [115]

Un filamento di DNA solitamente non interagisce con altri segmenti di DNA e, nelle cellule umane, i differenti cromosomi occupano addirittura regioni separate del nucleo ( territori cromosomici ). [116] Tale separazione fisica è fondamentale per permettere al DNA di essere un archivio stabile e sicuro dell'informazione genetica. L'interazione tra diversi segmenti di DNA è invece possibile e frequente attraverso il fenomeno del crossing-over , che permette la ricombinazione genetica attraverso la rottura di due eliche, lo scambio di segmenti tra di esse ed il ricongiungimento finale.

La ricombinazione permette ai cromosomi di scambiare informazioni genetiche e produrre nuove combinazioni di geni, con il risultato di aumentare l'efficienza della selezione naturale e di facilitare l'evoluzione di nuove proteine. [117] La ricombinazione genetica può anche essere coinvolta nella riparazione del DNA, in particolare come risposta cellulare in seguito a rotture a doppio filamento. [118]

La principale forma di crossing-over cromosomico è la ricombinazione omologa , nella quale i due cromosomi coinvolti condividono sequenze molto simili. Le ricombinazioni non omologhe, invece, possono essere dannose per la cellula, perché in grado di produrre traslocazioni cromosomiche e anomalie genetiche. La reazione di ricombinazione è catalizzata da enzimi noti come ricombinasi . [119] Il primo passaggio del processo di ricombinazione consiste nella rottura a singolo filamento provocata da un'endonucleasi o da un danno al DNA. [120] Una serie di passaggi successivi, in parte catalizzati dalla ricombinasi, porta all'unione tra due eliche attraverso la formazione di una giunzione di Holliday , nella quale un segmento a singolo filamento di ogni elica è appaiato al filamento complementare presente sull'altra elica. La reazione di ricombinazione è quindi interrotta dalla rottura della giunzione e dalla re-ligazione del DNA così ottenuto. [121] L'esistenza della giunzione di Holliday è stata dimostrata da fotografie al microscopio elettronico di molecole di DNA in ricombinazione.

Evoluzione del metabolismo del DNA

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ipotesi del mondo a RNA .

Il DNA contiene l'informazione genetica che permette a tutti gli organismi viventi (esclusi i virus, la cui ammissibilità tra i viventi è tuttavia ampiamente dibattuta) di funzionare, crescere e riprodursi. In ogni caso, non è stato ancora chiarito in quale momento della storia della vita il DNA abbia assunto tale ruolo fondamentale. È generalmente accettato dalla comunità scientifica, infatti, l' ipotesi che il DNA non sia stato il primo acido nucleico ad essere utilizzato dai viventi: tale ruolo spetterebbe infatti all'RNA. [122] [123] L'RNA potrebbe aver giocato un ruolo centrale del metabolismo cellulare ancestrale, dal momento che può avere sia un ruolo nella conservazione dell'informazione genetica, sia uno catalitico (ad esempio attraverso i ribozimi ), sia uno strutturale (all'interno dei ribosomi ). [124] Il mondo a RNA , basato su un unico tipo di molecola avente funzioni genetiche, catalitiche e strutturali, potrebbe avere avuto un'influenza sullo sviluppo dell'attuale codice genetico, basato proprio su quattro nucleotidi. Tale numero potrebbe essere un compromesso tra la necessità da una parte di ridurre la quantità di basi possibili, per migliorare l'accuratezza della replicazione, e dall'altra di aumentarla, per incrementare l'efficacia catalitica dei ribozimi. [125]

Non si conoscono fossili di DNA risalenti all'origine della vita (dopo il mondo a RNA) per poterne studiare l'evoluzione molecolare, dal momento che è impossibile recuperare DNA dai fossili. Ciò è dovuto al fatto che il DNA può sopravvivere nell'ambiente per meno di un milione di anni e, se in soluzione, si degrada rapidamente in piccoli frammenti. [126] Sebbene ci siano stati diversi annunci di scoperte di DNA antichissimo, tra cui quella relativa all'isolamento di un batterio vivo da un cristallo di sale risalente a 250 milioni di anni fa, [127] queste affermazioni sono controverse. [128] [129]

Utilizzi del DNA

Ingegneria genetica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ingegneria genetica , DNA ricombinante e Organismi geneticamente modificati .

La moderna biologia e biochimica fa un uso intensivo del DNA. Con il termine di DNA ricombinante ci si riferisce a segmenti di DNA realizzati e assemblati artificialmente. Essi possono essere inseriti all'interno di organismi viventi sotto forma di plasmidi o mediante altri tipi di vettori . [130] Gli organismi così prodotti sono detti geneticamente modificati e possono essere utilizzati per la produzione di proteine ricombinanti, necessarie per la ricerca biomedica, [131] o per le coltivazioni agricole . [132] [133]

Medicina forense

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Impronta genetica e Medicina forense .

La medicina forense si serve del DNA, generalmente isolato dal sangue , dalla pelle , dalla saliva , dai capelli e da altri tessuti e fluidi biologici, per identificare i responsabili di atti criminosi, come delitti o violenze. Il processo utilizzato è il fingerprinting genetico : tale tecnica consiste nel comparare la lunghezza delle sezioni variabili del DNA ripetitivo , come le short tandem repeats ed i minisatelliti , che possono risultare molto diverse tra un individuo e l'altro. La comparazione tra due campioni di DNA in esame, non si basa perciò sull'analisi di tutta la sequenza desossiribonucleotidica, ma solo su tali sezioni. Infatti, due individui non legati da rapporti di parentela hanno in comune ben il 99,9% di sequenza di DNA. Tale metodo è solitamente molto affidabile, [134] anche se a volte l'identificazione dei criminali può risultare complicata qualora la scena sia contaminata dal DNA di diverse persone. [135] Questo metodo, sviluppato nel 1984 dal genetista britannico Sir Alec Jeffreys , [136] fu usato per la prima volta nel 1988 per incriminare Colin Pitchfork. Nella pratica attuale, spesso i sospettati sono invitati a fornire un campione di DNA per il confronto con eventuali reperti biologici presenti sulla scena del delitto. Il fingerprinting genetico può essere utilizzato anche per identificare le vittime di incidenti di massa.

L'acquisizione del DNA senza consenso viene indicato con il termine di Gene theft .

Bioinformatica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Bioinformatica .

La bioinformatica è una branca della biologia che comprende la manipolazione, la ricerca ed il data mining dei dati relativi a sequenze di DNA. Lo sviluppo di tecniche utili ad immagazzinare e ricercare sequenze di DNA, infatti, ha condotto ad ampi sviluppi dell'informatica applicata alla biologia molecolare, specialmente per quanto riguarda gli algoritmi di ricerca di stringhe e l' apprendimento automatico . [137] Gli algoritmi di ricerca (o appaiamento) di stringhe, in grado di individuare la presenza di una sequenza di lettere all'interno di sequenze molto più ampie, furono inizialmente sviluppati per la ricerca di specifiche sequenze nucleotidiche. [138]

Esistono da molto tempo, ovviamente, semplici algoritmi in grado di affrontare questi problemi (quelli presenti, ad esempio, negli editor di testo ), ma l'analisi del DNA, che si presenta come composto di sole quattro lettere, richiede programmi più elaborati. Il problema immediatamente correlato dell' allineamento di sequenze si pone come obiettivo quello di identificare le sequenze omologhe ed individuare le specifiche mutazioni che le rendono differenti. Queste tecniche, in particolare l' allineamento di sequenze multiple , sono utilizzate per studiare le relazioni filogenetiche e la funzione delle proteine. [139] Esistono anche algoritmi di ricerca genetica.

La grande quantità di dati ottenuta da progetti come il progetto genoma umano è infatti di difficile utilizzo senza una prima analisi che permetta di localizzare i geni e le regioni regolatorie sui cromosomi. Tali algoritmi, dunque, sono in grado di riconoscere regioni putative di presenza di geni codificanti RNA o proteine. [140]

DNA in informatica e nanotecnologie

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Computer a DNA .
La struttura di DNA presente a sinistra è in grado di autoassemblarsi nella configurazione presente a destra. L'uso del DNA nelle nanotecnologie sfrutta le proprietà di riconoscimento molecolare tipiche del DNA [141]

Il DNA è stato utilizzato in informatica per la prima volta per risolvere un semplice problema di cammino hamiltoniano , un problema NP-completo . [142] Il calcolo attraverso il DNA è più vantaggioso rispetto a quello classico per via elettronica sia dal punto di vista dell'energia consumata, sia da quello dello spazio utilizzato: strutture di questo genere sono infatti in grado di svolgere calcoli in modalità parallele che permettono di risolvere agevolmente numerosi altri problemi quali la simulazione di macchine astratte , il problema di soddisfacibilità booleana e la versione bounded del problema del commesso viaggiatore . [143] Grazie alla sua compattezza, il DNA presenta anche un ruolo (almeno teorico) nel campo della crittografia , nella quale permetterebbe in particolare la costituzione e l'utilizzo efficiente di cifrari di Vernam sicuri. [144]

Il DNA è utilizzato anche nel campo delle nanotecnologie poiché presenta proprietà di riconoscimento molecolare che lo rendono in grado di auto-assemblarsi in strutture complesse di tipo bidimensionale o poliedrico . Tali assemblati sono utilizzati con funzioni essenzialmente strutturali e non come vettori di informazione biologica. [145]

Storia e antropologia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Filogenetica .
Albero filogenetico delle miosine [146]

Dal momento che il DNA è sottoposto nel tempo a mutazioni che vengono ereditate, esso contiene informazioni preziose che possono essere utilizzate dai genetisti per studiare l'evoluzione degli organismi e la loro filogenesi . [147] Sulla base delle diverse mutazioni presenti in geni estremamente conservati tra gli organismi (oppure, tramite algoritmi comparativi bioinformatici più avanzati, confrontando direttamente interi genomi) i genetisti sono in grado di ricostruire alberi filogenetici in grado di descrivere l'evoluzione di diverse specie anche molto diverse tra loro. [148] [149] Studiando le mutazioni accumulatesi nel tempo, è anche possibile ricostruire alberi che descrivano l'evoluzione all'interno di famiglie di proteine.

Comparando le sequenze di DNA all'interno di una stessa specie, inoltre, è possibile studiare la storia genetica di particolari popolazioni . Ciò presenta una notevole rilevanza sia per analisi ecologiche sia per studi antropologici : il DNA è stato usato, ad esempio, per ricostruire la vicenda delle dieci tribù perdute d'Israele . [150]

Note

 1. ^ ADN , in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line , Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 27 aprile 2017 .
 2. ^ Lemma " ADN " in Tullio De Mauro , Dizionario italiano .
 3. ^ Cfr. " DNA o ADN " nell'enciclopedia Sapere .
 4. ^ Esistono numerosi virus privi di DNA, ma la loro classificazione come organismi viventi è tuttora dibattuta
 5. ^ Dahm R, Friedrich Miescher and the discovery of DNA , in Dev Biol , vol. 278, n. 2, 2005, pp. 274–88, PMID 15680349 .
 6. ^ Levene P,, The structure of yeast nucleic acid , in J Biol Chem , vol. 40, n. 2, 1919, pp. 415–24.
 7. ^ Astbury W,, Nucleic acid , in Symp. SOC. Exp. Bbl , vol. 1, n. 66, 1947.
 8. ^ Erwin Schrödinger - What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell , Cambridge University Press, Cambridge 1944
 9. ^ Lorenz MG, Wackernagel W, Bacterial gene transfer by natural genetic transformation in the environment , in Microbiol. Rev. , vol. 58, n. 3, 1994, pp. 563–602, PMID 7968924 .
 10. ^ Avery O, MacLeod C, McCarty M, Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. Inductions of transformation by a desoxyribonucleic acid fraction isolated from pneumococcus type III , in J Exp Med , vol. 79, n. 2, 1944, pp. 137–158.
 11. ^ Hershey A, Chase M, Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage ( PDF ), in J Gen Physiol , vol. 36, n. 1, 1952, pp. 39–56, PMID 12981234 .
 12. ^ a b Watson JD and Crick FHC "A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid". (PDF) Nature 171, 737–738 (1953). Ultimo accesso: 13 febbraio 2007.
 13. ^ a b Watson J, Crick F,Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid ( PDF ), in Nature , vol. 171, n. 4356, 1953, pp. 737–8, PMID 13054692 .
 14. ^ Nature Archives Double Helix of DNA: 50 Years
 15. ^ Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate. Franklin R. and Gosling RGNature 171, 740–741 (1953) Nature Archives Full Text (PDF)
 16. ^ Original X-ray diffraction image
 17. ^ Molecular Structure of Deoxypentose Nucleic Acids. Wilkins MHF, AR Stokes AR & Wilson, HR Nature 171, 738–740 (1953) Nature Archives (PDF)
 18. ^ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1962 Nobelprize.org. Ultimo accesso: 22 dicembre 2006
 19. ^ Crick, FHC On degenerate templates and the adaptor hypothesis (PDF). Archiviato il 1º ottobre 2008 in Internet Archive . genome.wellcome.ac.uk (Lecture, 1955). Ultimo accesso: 22 dicembre 2006
 20. ^ Meselson M, Stahl F, The replication of DNA in Escherichia coli , in Proc Natl Acad Sci USA , vol. 44, n. 7, 1958, pp. 671–82, PMID 16590258 .
 21. ^ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1968 Nobelprize.org. Ultimo accesso: 22 dicembre 2006
 22. ^ a b Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walters, Molecular Biology of the Cell; Fourth Edition , New York and London, Garland Science, 2002, ISBN 0-8153-3218-1 .
 23. ^ Butler, John M. (2001) Forensic DNA Typing "Elsevier". pp. 14–15. ISBN 978-0-12-147951-0 .
 24. ^ Mandelkern M, Elias J, Eden D, Crothers D, The dimensions of DNA in solution , in J Mol Biol , vol. 152, n. 1, 1981, pp. 153–61, PMID 7338906 .
 25. ^ Gregory S, et al. , The DNA sequence and biological annotation of human chromosome 1 , in Nature , vol. 441, n. 7091, 2006, pp. 315–21, PMID 16710414 .
 26. ^ a b c Berg J., Tymoczko J. and Stryer L. (2002) Biochemistry. WH Freeman and Company ISBN 0-7167-4955-6
 27. ^ Abbreviations and Symbols for Nucleic Acids, Polynucleotides and their Constituents IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature (CBN). Ultimo accesso: 3 gennaio 2006
 28. ^ a b Ghosh A, Bansal M, A glossary of DNA structures from A to Z , in Acta Crystallogr D Biol Crystallogr , vol. 59, Pt 4, 2003, pp. 620–6, PMID 12657780 .
 29. ^ ( EN ) IUPAC Gold Book, "deoxyribonucleic acids (DNA)"
 30. ^ Takahashi I, Marmur J., Replacement of thymidylic acid by deoxyuridylic acid in the deoxyribonucleic acid of a transducing phage for Bacillus subtilis , in Nature , vol. 197, 1963, pp. 794–5, PMID 13980287 .
 31. ^ Agris P, Decoding the genome: a modified view , in Nucleic Acids Res , vol. 32, n. 1, 2004, pp. 223–38, PMID 14715921 .
 32. ^ Wing R, Drew H, Takano T, Broka C, Tanaka S, Itakura K, Dickerson R, Crystal structure analysis of a complete turn of B-DNA , in Nature , vol. 287, n. 5784, 1980, pp. 755–8, PMID 7432492 .
 33. ^ a b Pabo C, Sauer R, Protein-DNA recognition , in Annu Rev Biochem , vol. 53, 1984, pp. 293–321, PMID 6236744 .
 34. ^ Tra le eccezioni a questa regola, si ricordano le proteine con dominio di legame al DNA di tipo HMG-box , quale HMGB1 .
 35. ^ Clausen-Schaumann H, Rief M, Tolksdorf C, Gaub H, Mechanical stability of single DNA molecules , in Biophys J , vol. 78, n. 4, 2000, pp. 1997–2007, PMID 10733978 .
 36. ^ Chalikian T, Völker J, Plum G, Breslauer K, A more unified picture for the thermodynamics of nucleic acid duplex melting: a characterization by calorimetric and volumetric techniques , in Proc Natl Acad Sci USA , vol. 96, n. 14, 1999, pp. 7853–8, PMID 10393911 .
 37. ^ deHaseth P, Helmann J, Open complex formation by Escherichia coli RNA polymerase: the mechanism of polymerase-induced strand separation of double helical DNA , in Mol Microbiol , vol. 16, n. 5, 1995, pp. 817–24, PMID 7476180 .
 38. ^ Isaksson J, Acharya S, Barman J, Cheruku P, Chattopadhyaya J, Single-stranded adenine-rich DNA and RNA retain structural characteristics of their respective double-stranded conformations and show directional differences in stacking pattern , in Biochemistry , vol. 43, n. 51, 2004, pp. 15996–6010, PMID 15609994 .
 39. ^ Ponnuswamy P, Gromiha M, On the conformational stability of oligonucleotide duplexes and tRNA molecules , in J Theor Biol , vol. 169, n. 4, 1994, pp. 419–32, PMID 7526075 .
 40. ^ Hüttenhofer A, Schattner P, Polacek N, Non-coding RNAs: hope or hype? , in Trends Genet , vol. 21, n. 5, 2005, pp. 289–97, PMID 15851066 .
 41. ^ Munroe S, Diversity of antisense regulation in eukaryotes: multiple mechanisms, emerging patterns , in J Cell Biochem , vol. 93, n. 4, 2004, pp. 664–71, PMID 15389973 .
 42. ^ Makalowska I, Lin C, Makalowski W, Overlapping genes in vertebrate genomes , in Comput Biol Chem , vol. 29, n. 1, 2005, pp. 1–12, PMID 15680581 .
 43. ^ Johnson Z, Chisholm S, Properties of overlapping genes are conserved across microbial genomes , in Genome Res , vol. 14, n. 11, 2004, pp. 2268–72, PMID 15520290 .
 44. ^ Lamb R, Horvath C, Diversity of coding strategies in influenza viruses , in Trends Genet , vol. 7, n. 8, 1991, pp. 261–6, PMID 1771674 .
 45. ^ Davies J, Stanley J, Geminivirus genes and vectors , in Trends Genet , vol. 5, n. 3, 1989, pp. 77–81, PMID 2660364 .
 46. ^ Berns K, Parvovirus replication , in Microbiol Rev , vol. 54, n. 3, 1990, pp. 316–29, PMID 2215424 .
 47. ^ Benham C, Mielke S, DNA mechanics , in Annu Rev Biomed Eng , vol. 7, 2005, pp. 21–53, PMID 16004565 .
 48. ^ a b Champoux J, DNA topoisomerases: structure, function, and mechanism , in Annu Rev Biochem , vol. 70, 2001, pp. 369–413, PMID 11395412 .
 49. ^ a b Wang J, Cellular roles of DNA topoisomerases: a molecular perspective , in Nat Rev Mol Cell Biol , vol. 3, n. 6, 2002, pp. 430–40, PMID 12042765 .
 50. ^ a b Hayashi G, Hagihara M, Nakatani K, Application of L-DNA as a molecular tag , in Nucleic Acids Symp Ser (Oxf) , vol. 49, 2005, pp. 261–262, PMID 17150733 .
 51. ^ Vargason JM, Eichman BF, Ho PS, The extended and eccentric E-DNA structure induced by cytosine methylation or bromination , in Nature Structural Biology , vol. 7, 2000, pp. 758–761, PMID 10966645 .
 52. ^ Wang G, Vasquez KM, Non-B DNA structure-induced genetic instability , in Mutat Res , vol. 598, 1–2, 2006, pp. 103–119, PMID 16516932 .
 53. ^ Allemand, et al, Stretched and overwound DNA forms a Pauling-like structure with exposed bases , in PNAS , vol. 24, 1998, pp. 14152-14157, PMID 9826669 .
 54. ^ Palecek E, Local supercoil-stabilized DNA structures , in Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology , vol. 26, n. 2, 1991, pp. 151–226, PMID 1914495 .
 55. ^ Basu H, Feuerstein B, Zarling D, Shafer R, Marton L, Recognition of Z-RNA and Z-DNA determinants by polyamines in solution: experimental and theoretical studies , in J Biomol Struct Dyn , vol. 6, n. 2, 1988, pp. 299–309, PMID 2482766 .
 56. ^ Leslie AG, Arnott S, Chandrasekaran R, Ratliff RL, Polymorphism of DNA double helices , in J. Mol. Biol. , vol. 143, n. 1, 1980, pp. 49–72, PMID 7441761 .
 57. ^ Wahl M, Sundaralingam M, Crystal structures of A-DNA duplexes , in Biopolymers , vol. 44, n. 1, 1997, pp. 45–63, PMID 9097733 .
 58. ^ Lu XJ, Shakked Z, Olson WK, A-form conformational motifs in ligand-bound DNA structures , in J. Mol. Biol. , vol. 300, n. 4, 2000, pp. 819-40, PMID 10891271 .
 59. ^ Rothenburg S, Koch-Nolte F, Haag F, DNA methylation and Z-DNA formation as mediators of quantitative differences in the expression of alleles , in Immunol Rev , vol. 184, pp. 286–98, PMID 12086319 .
 60. ^ Oh D, Kim Y, Rich A, Z-DNA-binding proteins can act as potent effectors of gene expression in vivo , in Proc. Natl. Acad. Sci. USA , vol. 99, n. 26, 2002, pp. 16666-71, PMID 12486233 .
 61. ^ Immagine realizzata da NDB UD0017 Archiviato il 7 giugno 2013 in Internet Archive .
 62. ^ a b Greider C, Blackburn E, Identification of a specific telomere terminal transferase activity in Tetrahymena extracts , in Cell , vol. 43, 2 Pt 1, 1985, pp. 405–13, PMID 3907856 .
 63. ^ Wright W, Tesmer V, Huffman K, Levene S, Shay J, Normal human chromosomes have long G-rich telomeric overhangs at one end , in Genes Dev , vol. 11, n. 21, 1997, pp. 2801–9, PMID 9353250 .
 64. ^ a b Burge S, Parkinson G, Hazel P, Todd A, Neidle S, Quadruplex DNA: sequence, topology and structure , in Nucleic Acids Res , vol. 34, n. 19, 2006, pp. 5402–15, PMID 17012276 .
 65. ^ Parkinson G, Lee M, Neidle S, Crystal structure of parallel quadruplexes from human telomeric DNA , in Nature , vol. 417, n. 6891, 2002, pp. 876–80, PMID 12050675 .
 66. ^ Griffith J, Comeau L, Rosenfield S, Stansel R, Bianchi A, Moss H, de Lange T, Mammalian telomeres end in a large duplex loop , in Cell , vol. 97, n. 4, 1999, pp. 503–14, PMID 10338214 .
 67. ^ Klose R, Bird A, Genomic DNA methylation: the mark and its mediators , in Trends Biochem Sci , vol. 31, n. 2, 2006, pp. 89–97, PMID 16403636 .
 68. ^ Bird A, DNA methylation patterns and epigenetic memory , in Genes Dev , vol. 16, n. 1, 2002, pp. 6–21, PMID 11782440 .
 69. ^ Walsh C, Xu G, Cytosine methylation and DNA repair , in Curr Top Microbiol Immunol , vol. 301, pp. 283–315, PMID 16570853 .
 70. ^ Ratel D, Ravanat J, Berger F, Wion D, N6-methyladenine: the other methylated base of DNA , in Bioessays , vol. 28, n. 3, 2006, pp. 309–15, PMID 16479578 .
 71. ^ Gommers-Ampt J, Van Leeuwen F, de Beer A, Vliegenthart J, Dizdaroglu M, Kowalak J, Crain P, Borst P, beta-D-glucosyl-hydroxymethyluracil: a novel modified base present in the DNA of the parasitic protozoan T. brucei , in Cell , vol. 75, n. 6, 1993, pp. 1129–36, PMID 8261512 .
 72. ^ Immagine realizzata a partire dalla entry PDB 1JDG Archiviato il 22 settembre 2008 in Internet Archive .
 73. ^ Douki T, Reynaud-Angelin A, Cadet J, Sage E, Bipyrimidine photoproducts rather than oxidative lesions are the main type of DNA damage involved in the genotoxic effect of solar UVA radiation , in Biochemistry , vol. 42, n. 30, 2003, pp. 9221–6, PMID 12885257 .
 74. ^ Cadet J, Delatour T, Douki T, Gasparutto D, Pouget J, Ravanat J, Sauvaigo S, Hydroxyl radicals and DNA base damage , in Mutat Res , vol. 424, 1–2, 1999, pp. 9–21, PMID 10064846 .
 75. ^ Shigenaga M, Gimeno C, Ames B, Urinary 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine as a biological marker of in vivo oxidative DNA damage , in Proc Natl Acad Sci USA , vol. 86, n. 24, 1989, pp. 9697–701, PMID 2602371 .
 76. ^ Cathcart R, Schwiers E, Saul R, Ames B, Thymine glycol and thymidine glycol in human and rat urine: a possible assay for oxidative DNA damage ( PDF ), in Proc Natl Acad Sci USA , vol. 81, n. 18, 1984, pp. 5633–7, PMID 6592579 .
 77. ^ Valerie K, Povirk L, Regulation and mechanisms of mammalian double-strand break repair , in Oncogene , vol. 22, n. 37, 2003, pp. 5792–812, PMID 12947387 .
 78. ^ Ferguson L, Denny W, The genetic toxicology of acridines , in Mutat Res , vol. 258, n. 2, 1991, pp. 123–60, PMID 1881402 .
 79. ^ Jeffrey A, DNA modification by chemical carcinogens , in Pharmacol Ther , vol. 28, n. 2, 1985, pp. 237–72, PMID 3936066 .
 80. ^ Stephens T, Bunde C, Fillmore B, Mechanism of action in thalidomide teratogenesis , in Biochem Pharmacol , vol. 59, n. 12, 2000, pp. 1489–99, PMID 10799645 .
 81. ^ Braña M, Cacho M, Gradillas A, de Pascual-Teresa B, Ramos A, Intercalators as anticancer drugs , in Curr Pharm Des , vol. 7, n. 17, 2001, pp. 1745–80, PMID 11562309 .
 82. ^ Venter J, et al. , The sequence of the human genome , in Science , vol. 291, n. 5507, 2001, pp. 1304–51, PMID 11181995 .
 83. ^ Thanbichler M, Wang S, Shapiro L, The bacterial nucleoid: a highly organized and dynamic structure , in J Cell Biochem , vol. 96, n. 3, 2005, pp. 506–21, PMID 15988757 .
 84. ^ Wolfsberg T, McEntyre J, Schuler G, Guide to the draft human genome , in Nature , vol. 409, n. 6822, 2001, pp. 824–6, PMID 11236998 .
 85. ^ Gregory T, The C-value enigma in plants and animals: a review of parallels and an appeal for partnership , in Ann Bot (Lond) , vol. 95, n. 1, 2005, pp. 133–46, PMID 15596463 .
 86. ^ The ENCODE Project Consortium, Identification and analysis of functional elements in 1% of the human genome by the ENCODE pilot project , in Nature , vol. 447, n. 7146, 2007, pp. 799-816, DOI : 10.1038/nature05874 .
 87. ^ Realizzata a partire dall'entry PDB 1MSW
 88. ^ Pidoux A, Allshire R, The role of heterochromatin in centromere function , in Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci , vol. 360, n. 1455, 2005, pp. 569–79, PMID 15905142 .
 89. ^ Harrison P, Hegyi H, Balasubramanian S, Luscombe N, Bertone P, Echols N, Johnson T, Gerstein M, Molecular fossils in the human genome: identification and analysis of the pseudogenes in chromosomes 21 and 22 , in Genome Res , vol. 12, n. 2, 2002, pp. 272–80, PMID 11827946 .
 90. ^ Harrison P, Gerstein M, Studying genomes through the aeons: protein families, pseudogenes and proteome evolution , in J Mol Biol , vol. 318, n. 5, 2002, pp. 1155–74, PMID 12083509 .
 91. ^ Animazione esplicativa dell'esperimento di Kornberg del 1958 )
 92. ^ Albà M, Replicative DNA polymerases , in Genome Biol , vol. 2, n. 1, 2001, pp. REVIEWS3002, PMID 11178285 .
 93. ^ Sandman K, Pereira S, Reeve J, Diversity of prokaryotic chromosomal proteins and the origin of the nucleosome , in Cell Mol Life Sci , vol. 54, n. 12, 1998, pp. 1350–64, PMID 9893710 .
 94. ^ Dame RT, The role of nucleoid-associated proteins in the organization and compaction of bacterial chromatin , in Mol. Microbiol. , vol. 56, n. 4, 2005, pp. 858-70, PMID 15853876 .
 95. ^ Luger K, Mäder A, Richmond R, Sargent D, Richmond T, Crystal structure of the nucleosome core particle at 2.8 A resolution , in Nature , vol. 389, n. 6648, 1997, pp. 251–60, PMID 9305837 .
 96. ^ Jenuwein T, Allis C, Translating the histone code , in Science , vol. 293, n. 5532, 2001, pp. 1074–80, PMID 11498575 .
 97. ^ Ito T, Nucleosome assembly and remodelling , in Curr Top Microbiol Immunol , vol. 274, pp. 1–22, PMID 12596902 .
 98. ^ Thomas J, HMG1 and 2: architectural DNA-binding proteins , in Biochem Soc Trans , vol. 29, Pt 4, 2001, pp. 395–401, PMID 11497996 .
 99. ^ Grosschedl R, Giese K, Pagel J, HMG domain proteins: architectural elements in the assembly of nucleoprotein structures , in Trends Genet , vol. 10, n. 3, 1994, pp. 94–100, PMID 8178371 .
 100. ^ Iftode C, Daniely Y, Borowiec J, Replication protein A (RPA): the eukaryotic SSB , in Crit Rev Biochem Mol Biol , vol. 34, n. 3, 1999, pp. 141–80, PMID 10473346 .
 101. ^ Realizzato a partire dalla entry PDB 1LMB
 102. ^ Myers L, Kornberg R, Mediator of transcriptional regulation , in Annu Rev Biochem , vol. 69, 2000, pp. 729–49, PMID 10966474 .
 103. ^ Spiegelman B, Heinrich R, Biological control through regulated transcriptional coactivators , in Cell , vol. 119, n. 2, 2004, pp. 157-67, PMID 15479634 .
 104. ^ Li Z, Van Calcar S, Qu C, Cavenee W, Zhang M, Ren B, A global transcriptional regulatory role for c-Myc in Burkitt's lymphoma cells , in Proc Natl Acad Sci USA , vol. 100, n. 14, 2003, pp. 8164–9, PMID 12808131 .
 105. ^ Immagine realizzata a partire dalla entry PDB 1RVA
 106. ^ Bickle T, Krüger D, Biology of DNA restriction , in Microbiol Rev , vol. 57, n. 2, 1993, pp. 434–50, PMID 8336674 .
 107. ^ a b Doherty A, Suh S, Structural and mechanistic conservation in DNA ligases. , in Nucleic Acids Res , vol. 28, n. 21, 2000, pp. 4051–8, PMID 11058099 .
 108. ^ Schoeffler A, Berger J, Recent advances in understanding structure-function relationships in the type II topoisomerase mechanism , in Biochem Soc Trans , vol. 33, Pt 6, 2005, pp. 1465–70, PMID 16246147 .
 109. ^ Tuteja N, Tuteja R, Unraveling DNA helicases. Motif, structure, mechanism and function [ collegamento interrotto ] , in Eur J Biochem , vol. 271, n. 10, 2004, pp. 1849–63, DOI : 10.1111/j.1432-1033.2004.04094.x , PMID 15128295 .
 110. ^ Joyce C, Steitz T, Polymerase structures and function: variations on a theme? , in J Bacteriol , vol. 177, n. 22, 1995, pp. 6321–9, PMID 7592405 .
 111. ^ Hubscher U, Maga G, Spadari S, Eukaryotic DNA polymerases , in Annu Rev Biochem , vol. 71, 2002, pp. 133–63, PMID 12045093 .
 112. ^ Johnson A, O'Donnell M, Cellular DNA replicases: components and dynamics at the replication fork , in Annu Rev Biochem , vol. 74, 2005, pp. 283–315, PMID 15952889 .
 113. ^ Tarrago-Litvak L, Andréola M, Nevinsky G, Sarih-Cottin L, Litvak S, The reverse transcriptase of HIV-1: from enzymology to therapeutic intervention , in FASEB J , vol. 8, n. 8, 1994, pp. 497–503, PMID 7514143 .
 114. ^ Martinez E, Multi-protein complexes in eukaryotic gene transcription , in Plant Mol Biol , vol. 50, n. 6, 2002, pp. 925–47, PMID 12516863 .
 115. ^ Immagine realizzata a partire dalla entry PDB 1M6G
 116. ^ Cremer T, Cremer C, Chromosome territories, nuclear architecture and gene regulation in mammalian cells , in Nat Rev Genet , vol. 2, n. 4, 2001, pp. 292–301, PMID 11283701 .
 117. ^ Pál C, Papp B, Lercher M, An integrated view of protein evolution , in Nat Rev Genet , vol. 7, n. 5, 2006, pp. 337–48, PMID 16619049 .
 118. ^ O'Driscoll M, Jeggo P, The role of double-strand break repair - insights from human genetics , in Nat Rev Genet , vol. 7, n. 1, 2006, pp. 45–54, PMID 16369571 .
 119. ^ Vispé S, Defais M, Mammalian Rad51 protein: a RecA homologue with pleiotropic functions , in Biochimie , vol. 79, n. 9-10, 1997, pp. 587-92, PMID 9466696 .
 120. ^ Neale MJ, Keeney S, Clarifying the mechanics of DNA strand exchange in meiotic recombination , in Nature , vol. 442, n. 7099, 2006, pp. 153-8, PMID 16838012 .
 121. ^ Dickman M, Ingleston S, Sedelnikova S, Rafferty J, Lloyd R, Grasby J, Hornby D, The RuvABC resolvasome , in Eur J Biochem , vol. 269, n. 22, 2002, pp. 5492–501, PMID 12423347 .
 122. ^ Joyce G, The antiquity of RNA-based evolution , in Nature , vol. 418, n. 6894, 2002, pp. 214–21, PMID 12110897 .
 123. ^ Orgel L, Prebiotic chemistry and the origin of the RNA world ( PDF ), in Crit Rev Biochem Mol Biol , vol. 39, n. 2, pp. 99–123, PMID 15217990 .
 124. ^ Davenport R, Ribozymes. Making copies in the RNA world , in Science , vol. 292, n. 5520, 2001, p. 1278, PMID 11360970 .
 125. ^ Szathmáry E, What is the optimum size for the genetic alphabet? ( PDF ), in Proc Natl Acad Sci USA , vol. 89, n. 7, 1992, pp. 2614–8, PMID 1372984 .
 126. ^ Lindahl T, Instability and decay of the primary structure of DNA , in Nature , vol. 362, n. 6422, 1993, pp. 709–15, PMID 8469282 .
 127. ^ Vreeland R, Rosenzweig W, Powers D, Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal , in Nature , vol. 407, n. 6806, 2000, pp. 897–900, PMID 11057666 .
 128. ^ Hebsgaard M, Phillips M, Willerslev E, Geologically ancient DNA: fact or artefact? , in Trends Microbiol , vol. 13, n. 5, 2005, pp. 212–20, PMID 15866038 .
 129. ^ Nickle D, Learn G, Rain M, Mullins J, Mittler J, Curiously modern DNA for a "250 million-year-old" bacterium , in J Mol Evol , vol. 54, n. 1, 2002, pp. 134–7, PMID 11734907 .
 130. ^ Goff SP, Berg P, Construction of hybrid viruses containing SV40 and lambda phage DNA segments and their propagation in cultured monkey cells , in Cell , vol. 9, 4 PT 2, 1976, pp. 695–705, PMID 189942 .
 131. ^ Houdebine L, Transgenic animal models in biomedical research , in Methods Mol Biol , vol. 360, pp. 163–202, PMID 17172731 .
 132. ^ Daniell H, Dhingra A, Multigene engineering: dawn of an exciting new era in biotechnology , in Curr Opin Biotechnol , vol. 13, n. 2, 2002, pp. 136–41, PMID 11950565 .
 133. ^ Job D, Plant biotechnology in agriculture , in Biochimie , vol. 84, n. 11, 2002, pp. 1105–10, PMID 12595138 .
 134. ^ Collins A, Morton N, Likelihood ratios for DNA identification ( PDF ), in Proc Natl Acad Sci USA , vol. 91, n. 13, 1994, pp. 6007–11, PMID 8016106 .
 135. ^ Weir B, Triggs C, Starling L, Stowell L, Walsh K, Buckleton J, Interpreting DNA mixtures , in J Forensic Sci , vol. 42, n. 2, 1997, pp. 213–22, PMID 9068179 .
 136. ^ Jeffreys A, Wilson V, Thein S, Individual-specific 'fingerprints' of human DNA. , in Nature , vol. 316, n. 6023, pp. 76–9, PMID 2989708 .
 137. ^ Baldi, Pierre. Brunak, Soren. Bioinformatics: The Machine Learning Approach MIT Press (2001) ISBN 978-0-262-02506-5
 138. ^ Gusfield, Dan. Algorithms on Strings, Trees, and Sequences: Computer Science and Computational Biology . Cambridge University Press, 15 January 1997. ISBN 978-0-521-58519-4 .
 139. ^ Sjölander K, Phylogenomic inference of protein molecular function: advances and challenges , in Bioinformatics , vol. 20, n. 2, 2004, pp. 170-9, PMID 14734307 .
 140. ^ location Mount DM, Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis , 2ª ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004, ISBN 0-87969-712-1 .
 141. ^ Immagine prelevata da Strong M. Protein nanomachines. PLoS Biol. 2004 Mar;2(3):E73. Epub 2004 Mar 16. Entrez PubMed 15024422
 142. ^ Adleman L, Molecular computation of solutions to combinatorial problems , in Science , vol. 266, n. 5187, 1994, pp. 1021–4, PMID 7973651 .
 143. ^ Parker J, Computing with DNA. , in EMBO Rep , vol. 4, n. 1, 2003, pp. 7–10, PMID 12524509 .
 144. ^ Ashish Gehani, Thomas LaBean and John Reif. DNA-Based Cryptography . Proceedings of the 5th DIMACS Workshop on DNA Based Computers, Cambridge, MA, USA, 14–15 June 1999.
 145. ^ Russel P. Goodman, Schaap, Iwan AT; Tardin, CF; Erben, Christof M.; Berry, Richard M.; Schmidt, CF; Turberfield, Andrew J., Rapid chiral assembly of rigid DNA building blocks for molecular nanofabrication , in Science , vol. 310, n. 5754, 9 dicembre 2005, pp. 1661–1665, Bibcode : 2005Sci...310.1661G , DOI : 10.1126/science.1120367 , PMID 16339440 .
 146. ^ T. Hodge and MJTV Cope (2000). "A Myosin Family Tree". Journal of Cell Science 113: 3353-3354 Entrez PubMed 10984423
 147. ^ Wray G, Dating branches on the tree of life using DNA , in Genome Biol , vol. 3, n. 1, 2002, pp. REVIEWS0001, PMID 11806830 .
 148. ^ I Letunic, Interactive Tree Of Life (iTOL): an online tool for phylogenetic tree display and annotation. , in Bioinformatics , 23(1), 2007, pp. 127-8.
 149. ^ FD Ciccarelli, Toward automatic reconstruction of a highly resolved tree of life. , in Science , 311(5765), 2006, pp. 1283-7.
 150. ^ Lost Tribes of Israel , NOVA, messa in onda sullaPBS : 22 febbraio 2000. Testo disponibile su PBS.org (ultimo accesso: 4 marzo 2006)

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 5481 · LCCN ( EN ) sh85037008 · GND ( DE ) 4070512-2 · BNF ( FR ) cb119649178 (data) · BNE ( ES ) XX527602 (data) · NDL ( EN , JA ) 00561484