Diplomatic

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

„Diplomatica este știința care are ca obiect studiul critic al documentului pentru a determina valoarea acestuia ca mărturie istorică”.

( Pratesi , pp. 8-9 )

Diplomatica (derivată din diploma latină , în sensul literei de acreditare ) este o disciplină născută în a doua jumătate a secolului al XVII-lea [1] care are ca obiect de studiu conceptele, tehnicile și procedurile de judecată a autenticității juridice sau altfel a documentul medieval, atât în ​​dimensiunile sale publice, cât și private. Văzută inițial ca o știință auxiliară a istoriei, diplomația a devenit o știință de sine stătătoare în secolele XIX și XX pentru a ajuta la cercetarea istorică.

Istorie

Petrarca și Valla

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Francesco Petrarca § Petrarca și știința diplomatică și Lorenzo Valla .
Lorenzo Valla.

Diplomatica, ca știință, s-a născut „inconștient” odată cu primele studii filologice efectuate de umaniști . Fondatorul umanismului renascentist, savantul și filologul Francesco Petrarca (1304-1374), în 1361 a dovedit falsitatea pretinselor privilegii acordate habsburgilor din Austria de Cezar și Nero la cererea împăratului Carol al IV-lea [2] . Un secol mai târziu, romanul Lorenzo Valla (1405-1457) a demonstrat, în 1440, falsitatea donației pe care împăratul roman Constantin a făcut-o papei Silvestru I pe baza unor factori lingvistici, filologici și chiar juridici, punând astfel în discuție natura „juridică” a științei diplomatice. Cu toate acestea, disertația umanistului roman a apărut abia în 1517, decenii după moartea autorului, sub numele de Discurs despre donația lui Constantin, considerat în mod fals ca fiind autentic [3] .

Zorii științei diplomatice

De re diplomatică.

I Bella diplomatica : Jean Mabillon și De re diplomatica (1681)

Diplomatica, ca știință, s-a născut la sfârșitul secolului al XVII-lea în timpul epocii contrareformei, când diferiții cărturari aparținând clerului au început să studieze autenticitatea documentelor istoriei bisericii . În cadrul acestor grupuri de erudiți s-au născut dischizițiile pe concluziile unuia sau altui autor, rezultând așa-numita bella diplomatică [4] .

Jean Mabillon.

Intrând în detaliu, disputa a început între un grup de erudiți iezuiți din Anvers , angajați în publicarea Acta sanctorum începută la acea vreme de Jean Bolland și de la numele căreia au fost numiți ulterior bolandisti și benedictinii francezi din congregația din San. Mauro care, la mănăstirea Saint Germain-des-Prés , îngrijeau și studiau documente din epoca merovingiană .

În 1675, bollandistul Daniel Papebroch , în introducerea celui de-al doilea volum al Acta sanctorum Aprilis (introducere numită și cu numele de Propylaeum antiquarium despre adevăratul ac falsi discrimen în vetustis membranis ) , a atins o astfel de rigurozitate a criticii filologice și diplomatice care, o diplomă falsă de la Dagobert I , a ajuns să discrediteze un număr mare de lucrări din epoca merovingiană studiate de Maurini [5] . Acest lucru a stârnit o reacție puternică din partea părinților maurini care, izbiți, deși indirect, printr-o abordare atât de radicală, au decis să răspundă provocării iezuiților Papebroch. Împotriva tezelor acestuia din urmă, tatăl maurician Jean Mabillon (1632-1707) a scris, în 1681, De re Diplomatica libri VI , lucrarea care reprezintă strămoșul diplomaticilor [6] . În acest volum, Mabillon nu a negat adresa lui Papebroch, dar în ceea ce privește acestea, el a distins diferite categorii de documente luând în considerare cele care vor fi definite ulterior ca elemente intrinseci și extrinseci [7] , stabilind astfel o metodă de analiză științifică de bază pentru dezvoltarea ulterioară a diplomației și consacrarea benedictinului ca întemeietor al acestei științe [8] .

Ludovico Antonio Muratori.

Secolul al XVIII-lea: Mabillon și Europa

Necunoscut, Portretul lui Scipione Maffei , secolul al XVIII-lea

Pe parcursul Iluminismului , opera lui Mabillon a deschis o serie de dezbateri teoretice cu privire la principiile generale ale științei diplomatice nou-născute. Câteva decenii mai târziu, savantul veronez Scipione Maffei (1675-1755) a răspuns atât tezelor diplomatice, cât și tezelor paleografice ale lui Mabillon care, în Istoria diplomatică din 1727, a propus necesitatea de a oferi baze metodologice noi și mai cuprinzătoare subiectului. Nu mulți ani mai târziu a venit contribuția Modenese preotul și istoricul Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) , care sa ocupat în mod explicit subiectul tezei în studiul documentelor vechi XXXIV al Italicae Antiquitates aevi medii (scrise între 1738 și 1743), în care el a enunțat principiile diplomației și a prezentat numeroase „cazuri de critică aplicate surselor documentare” [9] .

Reflecțiile celor doi italieni nu au rămas limitate la peninsula italiană: doi tați maurini, Charles-François Toustain și René-Prosper Tassin (1697-1777), au acceptat inovațiile propuse de Maffei și Muratori, extinzând ceea ce Mabillon expusese anterior în cea care este considerată cea mai mare lucrare a secolului al XVIII-lea care se ocupă cu diplomația, sau Nouveau traité de Diplomatique , în 6 volume publicate între 1750 și 1765 [10] .

Între timp, principiile metodologice ale lui Mabillon s-au extins și în Regatul Unit , unde au fost primite de istoricii Thomas Madox (1666 - 1727) [11] și, deși cu unele critici, de George Hickes (1642-1715) [12] ; în Spania , José Pérez de Rozas , autor benedictin al Dissertationes scris conform științei diplomatice (1688) [13] ; în sfârșit, în Germania , filosoful Gottfried Leibniz a fost cel care a importat metoda mauritianului francez în pământul german prin elaborarea Codex iuris Gentium Diplomaticus (1693) [14] , urmat ulterior de Christian Heinrich Eckhard [15] .

Secolul al XIX-lea

Nașterea unor diplomați publici speciali

Léopold Victor Delisle.
Arthur Giry

După sfârșitul secolului Iluminismului și avansarea mentalității romantice , centrată pe dragostea de patrie și pe redescoperirea rădăcinilor istorice ale patriei lor, cărturarii din diferitele națiuni au sporit și mai mult interesul pentru studiile istorice și au transmis spre crearea unor lucrări colective la scară largă, începând specializarea diplomaticii (diplomatice speciale ), care nu mai este doar studiul caracteristicilor generale ale oricărui tip de document, ci studiul tipurilor documentare specifice, care au fost produse de un cancelarie ( documente publice imperiale / regale sau pontifice ) sau de către notari ( documente private ).

École des chartes
Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: École nationale des chartes .

În această perspectivă romantic-istoricistă, École nationale des chartes a fost înființată la 21 februarie 1821 la Paris , prin decretul lui Ludovic al XVIII-lea , determinat la rândul său de ministrul de interne Joseph-Jérôme Siméon și baronul Joseph-Marie de Gérando . [ 16] . Acest institut s-a concentrat, datorită impulsului unuia dintre profesorii săi și al unuia dintre cei mai mari paleografi francezi, Léopold Victor Delisle (1826-1910), pe reluarea studiilor documentelor produse în țara Franței începând cu dinastia merovingiană (publicația de Recueil des historiens des Gaules et de la France, 1869 și următorii; și a Diplômes des rois de France ). În același sens , un alt diplomat celebru, Alain de Boüard (1882-1955), s-a dedicat studiului documentelor de cancelarie ale merovingienilor. Arthur Giry (1848-1899), pe de altă parte, s-a concentrat pe producția documentară a organelor orașului din Franța medievală .

Monumenta Germaniae Historica și nașterea diplomatului și regiei imperiale
Pictogramă lupă mgx2.svg The same topic in detail: Monumenta Germaniae Historica e Diplomatica imperiale e regia .
Frontispiciul unei ediții a Monumenta Germaniae Historica.

În aceiași ani a existat aceeași inițiativă în Regatul Prusiei . De fapt, în 1819, baronul Heinrich Friedrich Karl von Stein e

Amélie de Barrelier, Johann Friedrich Boehmer , ulei pe pânză , 1845, München .

arhivistul și diplomatul Georg Heinrich Pertz a sponsorizat nașterea Societas aperiendis fontebus rerum germanicarum medi aevii , patronul Monumenta Germaniae Historica (MGH), sau o serie de studii istorice menite să contureze evoluția teritoriului german și a popoarelor germanice în cursul Evului Mediu [17] , analizând în special documentele publice imperiale ordonate în ordine cronologică: asistăm astfel la nașterea diplomatului public imperial [N 1] . Monumenta , organizată în cinci serii de studii reglementate pe un plan de cercetare bine pregătit de Pertz în 1824 ( Scriptores , Leges , Diplomata , Antiquitates , Epistulae ), au fost finanțate mai întâi de guvernul prusac, apoi de Imperiul German , dintr-o propagandă punct de vedere., pentru a consolida politica evident naționalistă a Germaniei lui Bismarck și Wilhelm II . Încercarea savanților germani de a oferi un cadru unitar și cultural pentru națiunea lor prin căutarea documentelor care atestă locuri, personalități și documente politice menite să celebreze patria lor, a dus la proliferarea studiilor despre istoria Sfântului Imperiu Roman. În 1831 Johann Friedrich Böhmer (1795-1863) a început căutarea documentelor de cancelarie ale suveranilor medievali germani ( Regesta Imperii ), identificând tradiția lor și oferind un registru pentru fiecare. Contribuția lui Pertz și B ö hmer la diplomatul și direcția imperială, care a atins apogeul cu Beitrage zur Diplomatik ( Contribuțiile diplomatice ) a lui Theodor von Sickel, continuă astăzi prin fundamentele MGH și Regesta imperii .

Bustul lui Theodor von Sickel la Universitatea din Viena .
Contribuția lui Sickel și Ficker
Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Theodor von Sickel și Julius von Ficker .

În zona germană, pe lângă B ö hmer, au existat în special doi cărturari ale căror teorii au promovat o dezvoltare ulterioară a conceptelor legate de știința diplomatică. Primul a fost istoricul austriac Theodor von Sickel (1826-1908), considerat „fondatorul diplomației moderne” [18] și președinte din 1869 până în 1894 al Institutului für Österreichische Geschichtsforschung ( Institutul de cercetări istorice austriece ), care a introdus sistemul de a compara scrierile și formulele dintr-o anumită cancelarie , ajungând la punctul de a constata caracteristicile și autenticitatea documentelor produse acolo (așa-numitul Kanzleimäßigkeit ) [19] .

Cealaltă contribuție a fost cea dată de Julius von Ficker (1826-1902), istoric și jurist german care a introdus, în Beiträge zur Urkundenlehre din 1877-1878, distincția conceptuală între momentul acțiunii legale și cel al genezei documentului , declarând că există un act juridic care poate fi contextual momentului în care notarul este cel care are scrisă această dispoziție ( document de dispozitiv ), așa cum nu poate fi ( document de probă ) [20] .

Italia
Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Deputații de istorie a patriei și diplomații pontifici .
Philipp Jaffé (1819-1870), fondatorul diplomatului papal .

Principalul merit al studiilor lui Pertz, Böhmer și Sickel a fost acela de a implica cel mai mare număr de cercetători, împingând, de asemenea, istoricii străini să găsească realități similare în țările lor de origine. În Italia de pre-unificare , regele Sardiniei Carlo Alberto (1831-1849) a înființat la Torino , în 1833, un organism special de stat, Deputația Regală pentru Studiile de Istorie a Patriei , o asociație care avea ca scop promovarea studiilor istorice prin colectare, publicarea și ilustrarea diverselor documente și a altor tipuri de surse istorice. În urma Unirii Italiei , s-au născut diferite deputații istorice regionale , coordonate din 1883 de Institutul Istoric Italian [21] . Devenite organe periferice sub fascism (1934), diferitele deputații regionale au devenit din nou independente odată cu apariția Republicii .

Leul al XIII-lea.

În această perioadă de timp, printre cei mai importanți diplomați îi amintim pe Cesare Paoli (1840-1902), autor al unui manual diplomatic ( Diplomatica, 1883), și discipolul paleografului Ludwig von Traube Luigi Schiaparelli (1871-1934), care s-a dedicat studiului documentelor publice produse de cancelariile diferiților suverani italieni în epoca medievală [22] .

La sfârșitul anilor ' 800 , chiar Biserica Catolică a decis să sponsorizeze studiul paleografiei și diplomaticului: Papa Leon al XIII-lea (1878-1904), în 1884, a deschis cărturarilor „Arhivele secrete ale Vaticanului , încurajând studiile documentelor istorice legate de Biserica [23] . Această dată poate indica începutul instituțional al diplomației papale , întrucât studiile asupra documentelor pontificale fuseseră deja începute de către germanul Philippe Jaffé odată cu publicarea, în 1851, a Regestei Romanorum Pontificorum , urmând exemplul Regestei Imperii a lui Böhmer [24] . Subiectul anchetei efectuate de diplomații germani mai presus de toate, diplomații papali au avut o dezvoltare notabilă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea datorită lui August Potthast , Paul Fridolin Kehr , Ludwig Schimitz-Kallenberg și, mai recent, de către Giulio Battelli și Thomas Frenz.

Diplomatul privat special

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: diplomații notariați .

La sfârșitul secolului al XIX-lea, pe lângă documentul public, a fost pus în atenție și documentul privat, deoarece s-a observat că, în contextul cancelariilor minore și al municipalităților , acestea din urmă au privit atât producția cancelarii regale și pontificale, dar și la actele private semnate de notari. Pentru a înțelege natura cancelariilor minore, pe lângă cancelariile majore a fost necesar și studierea documentației private, începând astfel diplomații notariați: un pionier în acest sector a fost Schiapparelli care, între 1932 și 1934, s-a angajat să studieze notariatul institut în timpul dominației lombarde [25] . Dacă atenția către institutul notarial este o particularitate a Italiei ( Giorgio Costamagna pentru notariatul genovez; Alberto Liva pentru cel milanez, etc ...), nu trebuie să uităm că oamenii de știință din alte naționalități s-au dedicat și diplomaților privați, precum francezul Alain de Bouärd cu al doilea volum al lui Manuel de diplomatique française et pontificale , intitulat Acte privé și publicat în 1948 [26] .

Din secolul XX până în zilele noastre

În secolul al XX-lea, diplomații au continuat să evolueze, aprofundând domeniile de investigație deja raportate sau intervenind în definirea și analiza caracteristicilor generale ale acestei științe, începând era manualelor. Pe lângă diplomați, calibrul Harry Bresslau (1848-1927), un cărturar al diplomelor imperiale ale împăraților Henric al II-lea , Conrad al II-lea și Henric al III-lea și autor al „Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien (adică Manual pentru studii pe hârtie și diplome pentru Germania) și Italia ) [27] și menționatul Luigi Schiaparelli, autori mai legați de secolul al XIX-lea decât de secolul al XX-lea, aici sunt menționați diferiți autori, împărțiți în funcție de naționalitate:

 1. În Italia: Cesare Manaresi (1880-1959), funcționar la Arhivele Statului din Milano și apoi profesor la statul unde a fondat un departament dedicat arhivelor, paleografiei și diplomaților [28] ; Vincenzo Federici ; Alessandro Pratesi (1922-2012), lector la Universitatea de Stat și autor al manualului Genesis și forme ale documentului privat și cărturar atât al diplomaților notariale ( Între lucrări și notari. Eseuri diplomatice din 1951 până în 1991 ), cât și al diplomaților pontifici; Giulio Battelli (1904-2005), paleograf și diplomat papal; Filippo Valenti și Armando Petrucci (1932-2018) [29] ; Giorgio Costamagna pentru documentul notarial privat.
 2. În Franța: încă în cadrul École de chartes , s-au remarcat George Tessier (1891-1967), autorul Diplomatique royale française (1952) și Robert Henri Bautier .
 3. În Germania: Thomas Frenz, cărturar al diplomaților pontifici; Hans Kurt Schulze .

În 1997 a fost publicată, de către Comisia Internațională de Diplomatică , Vucaboulaire internationale de la Diplomatique de către profesorul și diplomatul spaniol Maria Milagros Cárcel Ortí [30] .

Definiția diplomaticii

Definițiile

Există diferite definiții care au fost inventate pentru a descrie diplomații:

 • Harry Bresslau : « sarcina diplomatului este de a constata valoarea documentelor ca dovadă istorică » [31] .
 • Filippo Valenti vorbește despre aceasta ca „ doctrina formelor asumate din când în când prin documentarea cu caracter oficial și cu valoare juridică probativă sau chiar constitutivă[32] .
 • Alessandro Pratesi scrie că „ este știința care are ca obiect studiul critic al documentului pentru a-i determina valoarea ca mărturie istorică[33] .

Documentul

Cesare Paoli.

Definiția și elementele esențiale

Considerată atunci ca o tehnică de analiză a formelor documentelor, orice scriere redactată în scopuri juridice, compilată cu respectarea unor formulare suficient de tipice pentru a fi legate de un model sau paradigmă specifică sau comparativ cu acesta, face obiectul criticii diplomatice [34]. ] . Deja la sfârșitul secolului al XIX-lea, Theodor von Sickel și-a dat definiția documentului din punct de vedere diplomatic [35] , dar s-a dovedit a fi incomplet din cauza absenței conceptului de formă și a personajelor extrinseci și intrinseci care a fost introdus definitiv de Cesare Paoli și care a fost binevenit de diplomații de mai târziu, în special Alessandro Pratesi: „ Documentul este o mărturie scrisă a unui fapt de natură juridică, compilată cu respectarea anumitor forme specifice, care sunt destinate să-i procure credință și dă-i dovada " [36] . Rezultă că documentul trebuie să fie caracterizat prin trei elemente esențiale, și anume:

 1. Să fie scris, atestând astfel un fapt istoric.
 2. Că trebuie să fie de natură juridică . Toate acele scrieri care nu au fost scrise în scopul expres al transmiterii unui act ale cărui consecințe sunt rezolvate în relații juridice concrete scapă criticilor diplomaților.
 3. Că trebuie să răspundă la forme precise , deși variabile în funcție de timp, loc, oameni, conținut, dar astfel încât să ofere documentului credibilitatea necesară, adică acea capacitate probatorie care nu poate fi negată în niciun fel, cel puțin până când falsul [N 2] nu a fost dovedit.

Tipologia documentară

În funcție de modalitățile, formele și relațiile dintre autori și editori ai documentului, aceasta poate presupune diverse caracteristici particulare.

Documentul dintre acțiunea în justiție și geneza documentului

Pe baza relației dintre acțiunea în justiție și geneza documentului , formulată de Julius von Fricke, avem:

 • Document de probă : apare atunci când cele două momente sunt complet separate unele de altele, în sensul că acțiunea în justiție este astfel indiferent dacă documentul relativ este întocmit sau nu. În acest caz, documentul nu este altceva decât dovada unei relații juridice deja născute și perfecte, indiferent de forma scrisă. În acest caz, documentul atestă direct voința protagoniștilor și povestește despre un moment care s-a întâmplat deja . Aceste documente încep în general cu diverse formule, cum ar fi: notitia venditionis; înregistrare scurtă; notitia brevis, memoratorium .
 • Documentul dispozitivului : apare atunci când cele două momente sunt coincidente. În acest caz, dreptul sau obligația apare numai atunci când contractul este pus în scris în forma juridică. Redactarea în acest caz este într-o formă subiectivă, adică autorul acțiunii în justiție apare la prima persoană și documentul își extrage puterea din semnătura autorului acțiunii a cărei identitate și voință sunt constatate de cineva cu publica fides .
 • Document holografic : este un document în care persoanele în raport cu acțiunea în justiție și în raport cu geneza documentului coincid (a se vedea sub testamentul olografic în secțiunea dedicată persoanei editorului).

Bazat pe autoritate

Potrivit autorității emitente, documentul poate fi:

 • Documentul public este expresia unei voințe suverane care devine mărturie scrisă în conformitate cu anumite forme și prin unele pasaje fundamentale din cadrul cancelariei [37] . Analiza sa face obiectul diplomaticilor pontifici și al diplomaților imperiali și regia .
 • Documentul privat este expresia unei voințe exprimate de persoane private care solicită ca voința lor să fie pusă în scris prin notar, cifră înțeleasă ca emanație a unei autorități publice [38] . Analiza sa face obiectul diplomatului notarial .
 • Documentul semi-public (sau hibrid ) , emis de o autoritate minoră (cancelaria unei mici episcopii , de exemplu), prezintă forme hibride preluate atât din documentul public, cât și din documentul privat [39] .
Trei tipuri de documentare
Exemplu de document public imperial Exemplu de document public papal Exemplu de document privat ( act notarial )
Diploma lui Carol al V-lea , cunoscută și sub numele de taurul de aur al lui Carol al V-lea , păstrată în Arhivele de Stat din Milano .
Privilegiu solemn al lui Honorius II din 1127, minuscul diplomatic , păstrat în St. Gallen .
ASMi, Miniatures and Relics Fund , Anexa nr. 1, fasc. nr. 8, Testamentul Sf. Carol Borromeo , cardinal și arhiepiscop de Milano , act notarial din 6 mai 1572 și întocmit de notarul Giovanni Pietro Scottus .

Conform Traditio

Conform tradiției și formularelor, documentul poate fi [40] :

 • Original : adică atunci când reflectă toate acele caracteristici extrinseci și intrinseci care îi conferă o valoare puternică și care au fost produse direct fie de cancelarie - dacă este un document public - fie de notar - dacă este un document privat. Pot exista mai multe originale ale aceluiași document ( originale plurime ), atunci când, de exemplu, cele două părți la acțiunea în justiție solicită notarului două copii ale aceluiași conținut . Practic, după cum spune De Boüard, există două caracteristici fundamentale ale originalului: „pe de o parte completitudinea formală, pe de altă parte primitivitatea” [41] .
 • Copie: cronologic, copia nu se face în același timp cu originalul, ci ulterior. Sarcina diplomatului este de a identifica copii ale unui original (și, prin urmare, de a crea un arbore filologic similar cu Metoda Lachmann , identificând apografele și copiile care derivă din aceasta din urmă) și să știe cum să identifice diferitele tipuri:
  • Copiere autentică: în funcție de prezența sau absența abonamentelor și a elementelor de validare [42] .
  • Copie simplă : dacă există o lipsă a acelor elemente de autenticitate așa cum a fost scrisă de un scrib simplu [43] .
  • Copie imitativă : sunt acele copii care „încearcă să reproducă, integral sau parțial, chiar și caracterele extrinseci ale originalului” [44] .
  • Inserții: adică sunt redate, dar nu întotdeauna în totalitate sub formă de parafrază, în alte documente care sunt „reînnoirea” [44] sau care sunt legate de inserții deoarece indică evoluții juridice (de exemplu: Postul și vânzările care arată schimbările de proprietate anterioare celei care au loc în acel moment).
 • Fals : documentele false (care pot fi prezentate atât sub formă de documente originale, cât și copii) sunt acele documente care, în termeni foarte generali, prezintă acele formulare și / sau informații istorice și culturale care îl fac pe diplomat să suspecteze că se află în fața a un fals. Documentele false sunt definite de diplomații germani în:
  • Documente false , dacă este un document creat special pentru a fi fals:
   • Un cum dolo fals servește pentru a demonstra un drept care nu a fost avut niciodată.
   • Un sine dolo fals este atunci când creați un document fals pentru a dovedi un drept pe care îl aveți, dar nu îl mai puteți dovedi.
  • Documente falsificate , atunci când au fost uitate sau omise sau adăugate ulterior semne de validare sau părți ale textului care nu sunt adecvate pentru conținutul corect al documentului [45] .

Personaje extrinseci și intrinseci

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: personaje intrinseci și extrinseci (diplomatice) .

Pentru analiza documentului, diplomatul trebuie să ia în considerare caracteristicile sale extrinseci , adică cele „externe”; iar cele intrinseci , care îi observă conținutul. Pentru a fi exact, cele două tipuri de personaje tratează în mod specific:

Personaje
Extrinsec Intrinsec
Materie (sau suport pentru scriere ) Limbă
Scris Formulare
Semne particulare Tenor

Personaje extrinseci

Act notarial întocmit pe material de pergament, principalul suport în Europa medievală.
Materie

Termenul material înseamnă materialul pe care a fost trasată scrierea sau care a fost pregătită să o primească. Materialele care au contribuit cel mai profund la progresul intelectual și cultural al omului sunt papirusul , pergamentul și hârtia . Dar atât în ​​antichitate, cât și astăzi, există un concept de scriere mult mai larg, grație studiului transmiterii documentelor în zone geografice fără legătură cu dimensiunea europeană. Inițial, omul, pentru a transmite memoria unui eveniment prin scriere, a ales inițial suporturi care erau ușor de lucrat și ușor de găsit, pentru a ajunge apoi la suprafețe mai rafinate, rare, pregătite prin intermediul unor procese particulare. Adesea există o tendință de a face o distincție diacronică (adică pe baza diferitelor perioade istorice) între materialele anorganice ( metale , piatră , argilă pe tablete, teracotă ) și organice (piele de oaie / bovine, țesături, scoarță , frunze , carte , mătase , oase ), dar această subdiviziune nu este pe deplin valabilă deoarece diferite tipuri de suporturi anorganice continuă să coexiste în unele zone ale planetei [46] .

La scrittura
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Paleografia , Paleografia latina e Codicologia .

Lo studio del tipo di scrittura adoperata per la stesura del documento appartiene alla sfera della disciplina paleografica, finalizzata alla classificazione delle varie scritture secondo l'area geografica e il periodo storico, con lo scopo di datare un determinato documento grazie a questi parametri. Oltre alla paleografia, si deve ricordare che lo studio delle scritture è proprio anche della codicologia, ossia della disciplina storica che ha per oggetto l'analisi esterna e interna del codice , ovvero il libro formato da più manoscritti in papiro , pergamena o carta .

I segni speciali
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Sfragistica .

Per segni speciali si intendono i vari segni ( signa ) che identificano il rogatario oi sottoscrittori; oi segni di cancelleria, quali i sigilli. Tra i segni speciali troviamo:

 1. Segni del rogatario e dei sottoscrittori (documento privato). Tali segni rappresentano chi redige il documento o interviene alla sua stesura (documento privato). Per quanto riguarda i sottoscrittori, la croce è il signum più comunemente usato dai sottoscrittori (perché analfabeti) [47] , e può essere di vari tipi: piana ; decussata o di Sant'Andrea ; potenziata ; pomellata; ancorata . Per quanto riguarda invece il rogatario (ossia il notaio), dal XII secolo usa di preferenza un segno personale ( signum tabellionis o notarile ) più complesso e più difficile da imitare, il quale attesta l'identità e la posizione giuridica degli scriventi e dei sottoscrittori di documenti (ogni notaio o giudice aveva dei signa tabellionis particolari e personalizzati) [48] .
 2. Segni di cancelleria (documento pubblico). Tra i vari segni di cancelleria, il più famoso e celebre è il sigillo . Il sigillo è un segno grafico con caratteristiche particolari a seconda del tempo e del luogo in cui è prodotto, in cui v'è un contenuto concettuale (il significato ) che trova espressione in una forma materiale (il significante ). Questo duplice aspetto, concettuale e materiale, va sempre tenuto in considerazione quando si studiano e descrivono i sigilli, con cui si dà autorità al documento e se ne garantisce la chiusura. In quanto anche opere d'arte, i sigilli vanno studiati anche sotto quest'aspetto, identificandone la varietà di iconografie , le forme e la materia . La scienza che studia i sigilli, ovvero la sfragistica , deve tener conto della dimensione giuridica (il sigillo quale strumento per garantire l'autorità e l'autenticità di un documento), di quella storica (il sigillo come espressione di un'epoca), e di quella artistico-sociale .

Caratteri intrinseci

La lingua
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Linguistica e Latino medievale .

La lingua nei documenti medievali è di regola il latino, anche se per latino non ci si riferisce a qualcosa di unitario e univocamente definito, giacché il latino medievale è estremamente diverso dal suo corrispettivo classico , ma piuttosto una sorta di compromesso tra:

 • latino letterario-giuridico che i cancellieri ei notai erano tenuti a imparare (da qui il collegamento con i formulari ).
 • latino medievale che, nei Paesi di lingua romanza , non era più codificato secondo le norme morfo-sintattiche del latino classico, ma era una trasposizione dei vari volgari in termini latini [49] .
I formulari
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Ars dictandi .
Codice contenente il Liber Diurnus , MS Vaticanus f 17v e f18r, Archivio Segreto Vaticano , Città del Vaticano .

I formulari, ovvero raccolte di formule o frasi già parzialmente precostituite, da adattare alle singole fattispecie dei negozi giuridici, sono in stretta correlazione da un lato con la lingua e dall'altro con il tenore dei documenti. Assai presto si sono andate formando e diffondendo apposite raccolte di modelli di documenti, al fine di fornire ai rogatari delle espressioni cristallizzate finalizzate a garantire la corretta forma che si deve dare al documento.

In Italia, prima dell'ascesa e della codificazione dello status giuridico del notaio, non si hanno dei veri e propri formulari. Tra V e XI secolo, infatti, gli unici formulari, dalla funzione incerta e non indispensabili per la formazione giuridica dei notai, sono le Variae di Cassiodoro (537), il formulario ( Formulae Marculfi ) del monaco franco Marculfo del VII secolo [50] e il Liber Diurnus Romanorum pontificum d'età carolingia, un insieme di formule provenienti dalla curia romana , da quelle delle varie diocesi e anche da istituzioni capitolari o scriptoria monastici .

Dopo una fase di transizione (XI-XII secolo) in cui si fusero i vecchi formulari con l' ars dictandi ( Alberico di Montecassino , autore del Breviarum de dictamine ) [51] , grazie alla facoltà di diritto di Bologna si assistette alla redazione di summe notarili a partire dal XIII secolo. Autori di summe notarili di questo secolo furono Ranieri da Perugia ( Summa artis notarie ), il bolognese Salatiele (autore di un'opera del medesimo titolo di Ranieri) e infine Rolandino de' Passaggeri , redattore di una Summa totius artis notariae la cui appendica Tractatus notularum divenne il manuale dell'arte notarile per eccellenza [52] , commentata e ampliata tra il XIII e il XIV secolo da Pietro de Unzola e Pietro Boaterio.

Il Tenore

Nell'analisi diplomatistica, l'analisi del tenore (ovvero della forma giuridica di un determinato documento) richiede l'applicazione della conoscenza delle diverse parti in cui il documento si può dividere. Il documento, com'è stato formulato da Theodor von Sickel [53] , si divide in tre sezioni imprescindibili ( protocollo, tenor , escatocollo ) che a loro volta possono presentare ulteriori suddivisioni ulteriori, di cui in questa sede si riportano tutte per avere una visione complessiva della struttura documentaria [54] .

Il protocollo
Analisi diplomatistica del protocollo di un privilegio solenne redatto dalla Cancelleria pontificia

Il protocollo , ossia la parte iniziale del documento, si può dividere in:

 • Invocatio : ossia l'invocazione del nome di Dio da parte dell'autore del negozio giuridico.
 • Intitulatio : ossia i titoli di cui è investito l'autore del negozio, al nominativo. Esclusivo dei documenti pubblici.
 • Inscriptio : ossia il destinatario, al dativo.
 • Salutatio : la formula del saluto secondo la formula delle epistole latine. La salutatio può essere sostituita dall' apprecatio (ovvero una formula di augurio) o dalla perpetuatio , tipico dei privilegi solenni papali in cui si vuole dare solennità ed eternità temporale all'atto.
Il tenor

Il tenor (da non confondere con il tenore ) è la parte centrale del documento, contenente il negozio giuridico e si può dividere in:

 • L' arenga o preambolo : esprime le cause ideali per cui si è intrapreso il negozio giuridico (uso di passi biblici o di motti moraleggianti).
 • Notificatio : tipico dei diplomi imperiali, esprime la volontà di rendere noto il contenuto del documento e fa da collante tra l' arenga e la narratio.
 • Narratio : al contrario dell' arenga , esprime la causa concreta che ha spinto l'autore a compiere l'azione giuridica.
 • Dispositio : è la parte fondamentale dell'intero documento, in quanto vi è esplicitato il negozio giuridico più il verbo che caratterizza il tenore del documento intero (verbo dispositivo).
 • Clausole : sono dei formulari che indicano ulteriori aggiustamenti all'efficacia dell'osservanza del negozio giuridico da parte dei contraenti ( clausole fideiussorie , clausole obbligatorie , clausole derogatorie , clausole accessorie , ecc.).
 • Decretum o Minatio : Formula di minaccia verso qualsiasi persona che contravvenga a quanto appena disposto (presenza dei vari modi del verbo latino decerno).
 • Sanctio : è la pena che incorre su chiunque dei contraenti. Può essere positiva (ricompensa spirituale) o negativa (scomunica, pagamento di una mora).
 • Corroboratio : in cui si enunciano le formalità che verranno messe in atto, solitamente nell'escatocollo, per garantire l'autenticità dello scritto.
L'escatocollo

L' escatocollo è la parte conclusiva del documento ed è molto variabile a seconda del tipo documentario [N 3] . In questa parte del documento sono messe in atto, dopo essere state annunciate, le formule che garantiscono l'autenticità del documento. Può comprendere: sottoscrizioni, data topica e cronica (se non già espresse), segni speciali di cancelleria, eventuale apposizione del sigillo.

Azione giuridica e genesi del documento

Il documento giuridico, nella sua stesura, conosce due fasi essenziali:

 1. Il momento dell' azione giuridica , espressione della volontà dell'autore nel rendere la sua volontà in forma scritta secondo una determinata forma.
 2. Il momento della genesi del documento, cioè la stesura dello scritto secondo i caratteri estrinseci e intrinseci e che abbia come scopo quello di tramandare la memoria dell'azione giuridica.

Documenti privati

In termini molto generali, i documenti privati presentano una genesi diversificata a seconda dell'evoluzione dell'istituto notarile, ovvero:

 1. Documento redatto in regime di charta o secondo la traditio ad proprium , tipico degli atti notarili fino al XII/XIII secolo quando era necessaria la firma dei testimoni ( roboratio testium ) per dare piena validità giuridica all'atto notarile appena stipulato.
 2. Documento redatto in regime di instrumentum o secondo la traditio ad scribendum , tipico degli atti notarili dal XIII secolo a oggi: il notaio acquisisce uno status di publica fides piena e, oltre a non aver bisogno della sottoscrizione degli autori, i testimoni perdono la loro efficacia di convalida giuridica (si passa dalla roboratio alla notitia testium ).

Entrambe queste fasi presentano sempre la petitio , ossia la richiesta da parte dei due autori del negozio giuridico al notaio, persona dotata di publica fides , di stendere le loro volontà secondo precise caratteristiche (fase della rogatio ).

Documenti pubblici

Nel caso dei documenti pubblici, ovvero prodotti da una cancelleria , possono nascere direttamente per volontà ( Iussio ) dell' imperatore o del pontefice (rendendo tali documenti dei motu propri ) oppure per la supplica ( supplicatio ) di una qualsiasi persona non dotata di autorità giuridica che richiede l'esaudimento della sua richiesta a una di queste due cariche. In questo secondo caso, dopo la fase fondamentale della supplica , se questa viene accolta dal pontefice o dall'imperatore, si passa sempre alla fase della iussio dell'autorità emanante il decreto [55] .

Genesi documentaria
Documento privato Documento pubblico
Genesi del documento privato secondo la traditio ad proprium e la traditio ad scribendum .
Genesi del documento pubblico (prodotto ovvero dalla cancelleria imperiale/regia o papale) secondo la scienza diplomatistica.

Le persone

Inoltre, perché un documento possa dirsi tale, bisogna che ci siano tre figure di riferimento (l' autore , il destinatario e il redattore/sottoscrittore del documento) divise in due tipi ben distinti:

 1. Figura legata all'azione documentaria , ossia il responsabile della genesi del documento (vicecancelliere, notaio, sottoscrittore).
 2. Figure in relazione all'azione giuridica , ossia:
  • l' autore : è colui che, generalmente, «compie l'azione giuridica» [56] . Si sottolinea tale avverbio in quanto l'autore è chiaro nei documenti privati, mentre nei documenti pubblici che nascono attraverso la supplicatio , l'autore ufficiale è sempre l'autorità emanante, anche se colui che ha fatto iniziare l' iter dell'azione giuridica è colui che ha inoltrato la supplica. In questi casi, i diplomatisti tedeschi come Bresslau identificano il primo tipo di autore nella parola Urheber , mentre il secondo in quella di Austeller [N 4] .
  • Il destinatario : colui al quale è destinata l'azione giuridica avviata dall'autore, il destinatario può essere un soggetto giuridico di varia natura: una o più persone fisiche, un determinato ente (un monastero o lo Stato stesso). Il destinatario può essere parte attiva del documento (documenti di vendita , di permuta , etc...) oppure avere un ruolo passivo (come nel caso dell' interventio del documento pubblico).
   Notaio , particolare di un affresco proveniente dalla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano .
  • il redattore del documento: può essere di varia natura a seconda del documento (se è privato, è il notaio, detto anche rogatario dalla fase della rogatio propria di tale tipo documentario; se è pubblico, invece, lo si definisce generalmente scrittore , anche se vi possono essere vari ruoli in una cancelleria per la stesura di una parte del documento). Il Pratesi ricorda anche due casi particolari in cui l'autore e il redattore coincidono ovvero: quello del testamento olografo , ovvero un tipo testamentario scritto di proprio pugno dall'autore e che ha validità giuridica [57] ; e quello del chirografo , documento per la prima volta identificato nel III secolo dC in cui «il destinatario riceveva già scritti dalla mano dell'altro contraente o per mandato di questo e che costituivano già...una prova legittima» [58] .
  • Oltre a queste tre persone fondamentali, vi può essere una quarta categoria, quella dei testimoni , ovvero delle persone che attestano l'avvenuto negozio giuridico tra autore e destinatario. Particolarmente significativi negli atti notarili redatti in regime di traditio ad proprium (dove danno forza giuridica al documento), i testimoni sono presenti anche negli atti notarili secondo la traditio ad scribendum ( notitia testium , in cui però i testimoni non hanno più alcuna efficacia di forza giuridica) o in alcuni tipi di documenti pubblici, quali i privilegi solenni pontifici (sottoscrizioni dei cardinali che non hanno altro scopo se non dare maggiore solennità al documento in questione) o le litterae concistoriales (dove qui le sottoscrizioni dei cardinali fungono da roboratio testium insieme alla sottoscrizione del pontefice). Infine, i testimoni sono presenti anche nei diplomi imperiali e servono, principalmente, per dare un tono di maggiore solennità a quanto dichiarato finora dall'imperatore con il suo decreto.

La datazione cronica e topica

Riguardo invece alla sua collocazione nello spazio e nel tempo, in diplomatica si fa riferimento alla datatio topica ; ovvero il luogo dove è stato redatto il documento e introdotta dal participio passato del verbo latino dare o agire (ie: Actum in civitate Mediolani ; Datum Romae apud Sanctum Petrum [N 5] ) e alla datatio cronica (quella temporale). Riguardo alla loro collocazione nel documento, le due datationes possono variare:

 1. Nei documenti privati, generalmente, la datatio cronica si trova nell'escatocollo, mentre quella topica si trova immediatamente all'inizio dell'escatocollo.
 2. Nei documenti pubblici, invece, le due datationes si trovano nella riga del datum , ovvero nell'escatocollo.

Sistemi di datatio cronica

La datatio cronica, com'è stato detto, è estremamente complessa perché, nel corso dell' età medievale , la cronologia variava da una regione a un'altra così come nell'ambiente in cui il documento veniva prodotto, al contrario del modello cronologico occidentale che invece, nell' età contemporanea , è riuscito a imporsi nella comunicazione internazionale. In questa sede si partirà dalle macropartizioni cronologiche fino ad arrivare al calcolo del giorno, del mese e dell'anno (non soltanto quello solare, ma anche nel caso si tratti dell'anno di regno di un determinato sovrano o di un pontefice).

Le Ere
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Era (tempo) .

Le ere indicano l'inizio del computo degli anni, come dice il Pratesi, a partire da «un grande avvenimento, perlopiù di carattere religioso o politico» [59] e, nel corso dell' età romana e soprattutto medievale, si possono riconoscere i seguenti tipi di ere :

 1. Era Volgare o di Cristo : è il sistema che fa partire il computo degli anni dalla nascita di Gesù di Nazareth , avvenuta tradizionalmente nell' anno zero e divenuta poi il sistema di datazione per eccellenza nel mondo cristiano-occidentale. Cominciò a essere utilizzata a partire dalla metà del VI secolo quando fu formulata dal monaco Dionigi il Piccolo .
 2. Era del postconsolato : si intende far partire il computo degli anni a partire da un determinato consolato , uso cronologico proprio dell'età romana e confermato da Giustiniano I (527-565), sotto il regno del quale ci fu l'ultimo patrizio a rivestire la carica di console, Anicio Fausto Albino Basilio nel 541. Da quel momento, la carica di console fu unificata a quella dell'imperatore, ma l'uso di datare gli anni a partire dall'ultimo console Albino Basilio continuò per lungo tempo in quanto, come ricorda Adriano Cappelli , tale pratica fu riscontrata in una lettera di papa Sergio III (903-911) [60] .
 3. Datazione cronologica secondo il regno di Pipino il Breve , da un documento privato notarile in scrittura minuscola di base merovingica conservato a San Gallo (Steffens, tav. 38 p. 204). Si legge: Ego Arnulfus rogitus anno sexto Pippini regis , dove per Pippini sta per Pipino re dei Franchi.
  Era dell'imperatore, del papato, del regno, del principato . Nei documenti pubblici la datazione cronologica era accompagnata, oltre alla datazione dell' Era volgare , anche dall'anno di regno di un principe temporale ( imperatore bizantino inizialmente e, dall'VIII/IX secolo, di quello carolingio o del Sacro Romano Impero ; re o principe ) o del papa , che incominciava a partire dal giorno dell' incoronazione (elemento non superfluo per il pontefice, in quanto ci si può confondere tra il giorno dell'elezione al Soglio e quello dell'incoronazione con cui si fa ufficialmente partire il pontificato).
 4. Era bizantina o costantinopolitana o ab origine mundi : utilizzata nel mondo greco-bizantino e, per alcuni secoli, anche nell' Italia meridionale , faceva incominciare il computo degli anni dal 5508 aC [61] .
 5. Era di Spagna : uso riscontrato in tale regione e nella Francia meridionale che faceva cominciare il computo degli anni a partire dal 38 aC [62] .
 6. Era di Diocleziano o dei martiri : nota a partire dal IV secolo dC ., viene detta di Diocleziano o dei martiri in riferimento alla grande persecuzione contro il cristianesimo operata da quest'imperatore romano. Tale era, usata presso i cristiani della pars orientalis , faceva partire il computo degli anni dal 284 dC, anno di ascesa al trono di Diocleziano [63] .
 7. Era di Maometto o dell' Egira : usata tuttora presso i popoli arabi e musulmani, faceva incominciare il computo degli anni dal 622, anno dell' Egira , ovvero della fuga di Maometto da La Mecca a Medina [63] .
Lo stile

Nell' Era volgare , adottata in tutti i territori europei di fede cristiana, si possono riconoscere numerosi stili , ovvero l'uso di identificare il capodanno a partire da una particolare data:

 1. Stile della Natività ( a nativitate Domini ): ovvero dal 25 dicembre [64] .
 2. Stile dell' Incarnazione ( ab incarnatione Domini ): ovvero dal 25 marzo, giorno in cui il calendario liturgico celebra l' annunciazione a Maria e di conseguenza l'incarnazione del Signore. Tale stile, in base all'area pisana o fiorentina, poteva distinguersi in:
  • Incarnazione pisana : ovvero dal 25 marzo in anticipo sul calendario moderno (ovvero l'anno va dal 25 marzo al 31 dicembre).
  • Incarnazione fiorentina : ovvero dal 25 marzo in ritardo sul calendario moderno (ovvero l'anno va dal 1º gennaio al 24 marzo).
 3. Stile veneto ( more veneto ): di origine antica e usato nei territori della Serenissima , faceva incominciare l'anno il 1º marzo in posticipo sul moderno.
 4. Stile bizantino : usato nei territori dell'Impero bizantino (e quindi anche nei territori dell'Italia meridionale), faceva incominciare l'anno il 1º settembre in anticipo sul moderno.
 5. Stile della Pasqua o francese : sistema basato sulla festa mobile della Pasqua. Estremamente raro, incominciava in ritardo sul moderno usato presso i notai francesi.
 6. Stile della circoncisione o sistema moderno : fa incominciare l'anno il 1º gennaio ed è quello utilizzato ancora oggi nei Paesi occidentali . Viene definito della circoncisione in riferimento alla circoncisione di Gesù , avvenuta otto giorni dopo la sua nascita, come narrato in Lc 2,21 [65] .
Indizione
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Indizione .
Esempio di indizione ( indictione septima ) Archivio Pietro Pensa , Pergamene , 04, 01.

Secondo gli storici, l'indizione ( indictione o indicione ) deve essere stata un ciclo prima quinquennale e successivamente quindicinale delle imposte adottato nell' Antico Egitto . Successivamente i Romani fecero proprio questo sistema di computo venendo, di conseguenza, trasmesso nei territori dell'Impero e quindi nei vari Stati che sorsero sulle sue ceneri. Sistema cronologico accompagnato quasi sempre da uno di un altro tipo, l'indizione poteva essere di tipo:

 1. romana o pontificia : fa incominciare il ciclo a partire dal 25 dicembre in anticipo rispetto all'inizio dell'anno.
 2. greca, senese e bedana / cesarea fanno incominciare l'anno a settembre in anticipo rispetto all'inizio dell'anno, precisamente: il 1º settembre la greca , l'8 la senese e il 24 la bedana.
 3. genovese : anch'essa indizione settembrina, fa incominciare il calcolo dal 24 settembre come la Bedana, ma in ritardo rispetto all'inizio dell'anno.
Il giorno e il mese

Il giorno e il mese (l'anno fu ripartito in dodici mesi da Numa Pompilio ) sono elementi di datazione che entrano in modo tardivo: fino al X/XII secolo ci sono documenti datati soltanto con l'anno e il mese, senza il giorno. Comunque, anche queste sottoripartizioni temporali. Per quanto riguarda il giorno, si può dividere il suo calcolo secondo due assi:

 1. Il giorno riferito alla settimana :
  • secondo il sistema ebraico-cristiano abbiamo come ultimo giorno della settimana il sabato , per cui avremo: feria prima ( domenica ), feria secunda ( lunedì ), tertia ( martedì ), ecc.: sabato ultimo giorno settimana, quindi la domenica è la prima feria. Sistema utilizzato principalmente per i testi.
  • secondo il calendario pagano-romano ( dies Solis , Lunae , Martis , Mercurii , Iovis , Veneris , Saturnii ) à è più diffuso il secondo sistema, fuorché nei documenti liturgici e monastici.
 2. Il giorno riferito al mese :
  • secondo il calendario pagano-romano : diviso in calende , idi e none.
  • secondo il calendario liturgico : si faceva riferimento al calendario liturgico per indicare i termini di un contratto o di un negozio giuridico ( dies Martis post Pentecostem , ad esempio).
  • secondo la Consuetudo bononiensis. Sistema formulato dai bolognesi , si estese poi in Italia centro-settentrionale e consisteva nel mettere assieme il computo romano e quello “moderno” da noi utilizzato, ovvero dividendo il mese in due metà e, dato quel giorno, computa: in modo ascendente i giorni dal 1° al 15 ( primo entrante mense februarii = 1º febbraio); nel caso del giorno spartiacque, a seconda se il mese è di 30 o 31 giorni ( in medio mensis ); dal 16 al 31 il computo è retrogrado ( tertio exeunte mense februarii = 26 febbraio).
  • secondo il sistema moderno oggi utilizzato.
Le ore

Il giorno, per quanto riguarda il calendario romano, era diviso in 12 ore diurne (il giorno andava dalle 6 del mattino - hora prima - alle 18 - hora duodecima ) e quattro ore notturne (dalle 18 alle 6 del mattino le ore venivano chiamate vigiliae ).

L'edizione critica

Premessa e primi elementi

L'analisi di un documento prevede che esso venga redatta attraverso determinate forme e stilemi di ricerca che ne diano efficacia presso la comunità internazionale di studiosi. Come esiste l'edizione critica in campo filologico (sia moderno che classico), esiste anche quella propria della scienza diplomatica la quale, in Italia, adotta queste caratteristiche fondamentali sia nella strutturazione, che nella trasposizione in caratteri moderni del testo del documento analizzato [66] :

 1. La presenza della datazione cronica basata sul calcolo moderno (anno, mese e giorno) e della datazione topica
 2. Il regesto , ovvero il riassunto breve del dispositivo del documento analizzato
 3. La traditio , ovvero la segnatura archivistica, la misurazione dell'altezza e della base del documento in millimetri ed infine lo status del documento, ovvero se si tratta di un originale, di una copia o di un falso
 4. La descrizione , sia diplomatistica che paleografica, in cui vengono messi in risalto aspetti particolari del documento ( es: rasature, macchie in paleografia; uso sbagliato di datazioni croniche o di formulari inusuali in diplomatica).

Le regole di trascrizione

La trascrizione del testo del documento che deve avvenire, tenendo conto dell'assoluta fedeltà al medesimo, attraverso delle regole fondamentali che lo trascrivano secondo i canoni linguistici moderni.

La resa delle lettere e dei numerali

 1. Si trascrive /J/ con /I/ nei testi latini di qualunque tempo e nei testi volgari non dialettali.
 2. Si distingue tra U e V, usando la prima per vocale e semiconsonante.
 3. In parole mediolatine di origine germanica la UU si trascrive W (es. /werra/, /wido/).
 4. Segni alfabetici diversi : a) I numerali : si trascrivono con fedeltà al modello, facendo uso delle cifre romane e di quelle indo-arabiche . La fedeltà al modello comprende per i numeri romani anche il mantenimento delle forme in aumento ( es : 9 espresso con VIIII e non con IX) e la non rara presenza di punti che contraddistinguono i numeri romani dai corrispondenti segni alfabetici (.MCCCC.) b) In caso di segni convenzionali per frazioni o quantità relative va valutata caso per caso l'incidenza, quindi scelta e dichiarata la soluzione migliore tenendo presente sia dell'intelligibilità del testo sia della sua resa grafica.

L'uso delle parentesi

 1. Uso parentesi tonde . Le abbreviazioni, sia per troncamento che per contrazione (o miste), devono essere sciolte se possono dare ad interpretazioni diverse e/o la corrispondenza non è sicura. I segni alfabetici sostituiti si pongono tra parentesi tonde, per esempio: capit(aneus) oppure capit(udines) ; gr(ati)a oppure gr(aci)a. Insomma, si mettono tra parentesi quando ci sono delle abbreviazioni dubbie che possono dare più nomi.
 2. Uso parentesi quadre . Si usano quando vi sono guasti di lettere, parole o passi la cui lettura è possibile ricorrendo soltanto tramite la luce di Wood o la cui restituzione si basa sul formulario consueto: Mart[inus] .
 3. Uso parentesi uncinate . Le integrazioni di omissioni dovute a lapsus dello scrivente sono segnalate con parentesi uncinate. Esempio: Mart<i>nus per la parola Martnus .

L'uso delle maiuscole e delle minuscole

L'uso delle maiuscole e delle minuscole deve essere riportato alle norme attuali, quindi si usa la maiuscola:

 1. All'inizio del testo e dopo punto fermo ;
 2. Per i nomi di persona , di luogo e per quelli di popolo e di religione ei relativi aggettivi .
 3. Per le persone sacre , in modo che non più di una parola per ciascuna persona abbia la maiuscola (es 1: v irginis M aria , ma M ater D ei [N 6] ; es. 2: ecclesia S ancti Francisci , ma s anctus Francisci [N 7] ).
 4. Per i nomi che designano gli ordini religiosi e cavallereschi ( frater Gabriel ordins fratrum M inorum [N 8] ).
 5. Per le feste , ma in modo che non più di una parola abbia la maiuscola (es: post N ativitatem , ma post n ativitatem Domini ) .
 6. Per le forme politiche e religiose : per Ecclesia e Imperium ei corrispettivi volgari sono in maiuscolo quando si riferiscono alle due istituzioni universali; al contrario, gli enti “locali” come il comune ( comunis Mediolani ), vanno in minuscolo.

Ulteriori avvertimenti

 1. Chiudere tra virgolette le citazioni letterali di testi biblici, giuridici, etc .
 2. Le lacune provocate da guasti della pergamena o da cadute dell'inchiostro sono rese con tanti puntini quanti si presume potessero essere le lettere che occupavano tale spazio, in base al conteggio delle stesse sul rigo integro più prossimo a quello danneggiato. Es: Mart…….. ; oppure con tre puntini convenzionali e una nota che dia conto dell'estensione in mm del guasto à Mart… seguito in nota da mm 30

Gli spazi

Per quanto riguarda i capoversi, nella trascrizione dei documenti si fanno solo per:

 1. Sottoscrizioni (ad es. signa manuum testium e auctoris , sottoscrizioni autografe e notarili)
 2. elementi e sottoscrizioni di convalida dei documenti cancellereschi.

Importante è anche segnalare la divisione dei righi:

 1. Per la divisione da un rigo ad un altro , essa è segnalata con una sbarra verticale o obliqua, talvolta anche seguita dal numero di rigo (| o / ).
 2. Per il cambiamento di pagina . Il cambiamento di pagina o colonna viene invece segnalato con una doppia sbarra verticale oppure obliqua (|| o // )

Le note

Durante la trascrizione del testo, il diplomatista utilizza due tipologie di note per segnalare delle particolarità o delle precisazioni in merito alla forma o al contenuto del testo:

 1. Note filologiche : espresse in ordine alfabetico, si utilizzano per rimarcare anomalie paleografiche (es: trascrizione di una parola in interlinea in quanto il notaio o il cancelliere si erano dimenticati di metterlo)
 2. Note storiche : espresse in ordine numerico, si utilizzano solo per risolvere delle ambiguità e non per descrivere la persona storica oggetto del documento.

Il commento diplomatistico

Prevede l'analisi del tenor così come presentato nelle sezioni antecedenti, l'uso degli stili cronologici e la loro analisi sia teorica che concreta, ossia in merito al documento in questione.

Il commento paleografico

Il commento paleografico prevede l'analisi della scrittura in questione, le particolarità delle singole lettere in merito all'andamento con cui sono state scritte (il ductus ), alla loro grandezza ( modulo ), ai chiaroscuri e ad altre particolarità quali la presenza alternante di scritture diverse ( onciali , caroline , gotiche , capitali , etc..), di scritture maiuscole e minuscole e di particolari abbellimenti (miniature, gli "svolazzi cancellereschi") e delle abbreviazioni.

Note

Esplicative

 1. ^ L'analisi diplomatista dei documenti pubblici in area tedesca non poteva che essere rivolta a quelli prodotti dalle cancellerie degli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico durante il Basso Medioevo . I lavori degli studiosi sotto riportati si concentrarono, difatti, principalmente sotto quest'aspetto. Ne è un esempio l'elaborazione, ad opera dello storico Leopold von Ranke , della ricerca e dell'analisi dei documenti imperiali negli Jahrbücher der Geschichte des deutschen Reiches ( Annali della storia dell'Impero tedesco , 1834). Cfr. Bresslau , p. 40
 2. ^ Valenti , p. 228 , riconfermando quanto detto dal Paoli, dà questa definizione della diplomatica:

  «...è documento in senso diplomatistico ogni testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica compilata con l'osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede ea darle forza di prova


 3. ^ Sickel, nella macro-tripartizione del documento, parlava di protocollo iniziale (il protocollo come qui inteso) e di protocollo finale , per indicare l'escatocollo. Questa divisione, adoperata dalla scuola tedesca e da quella italiana tra '800 e '900 ( cfr. Bresslau , p. 48 ; Paoli , p. 9 ), fu poi abbandonata da quella italiana della seconda metà del Novecento che preferì parlare rispettivamente di protocollo ed escatocollo: «...preferiamo perciò riservare il termine "protocollo" alla sola parte introduttiva e indicare, per analogia, quella terminale con "escatocollo"» ( Pratesi , p. 74 ).
 4. ^ Bresslau , p. 11 ; Bresslau , p. 12 n. 16 , in cui si sottolinea l'incompatibilità o imprecisione tra i due tipi di autore patrocinate dalla scuola tedesca:

  «Paoli, che definisce autore l'emittente ( Aussteller )..., denomina in tal modo non il promotore ( Urheber ) della documentazione, bensì quello del fatto giuridico documentato (azione giuridica)...., così che secondo la sua definizione non è possibile in generale l'identità tra autore ( Austeller ) e destinatario.»

 5. ^ La differenza tra l'uso di actum e datum non è casuale: actum indica il momento a partire dal quale ha validità il documento privato; datum , invece, è la data del documento pubblico.
 6. ^ Nel primo caso abbiamo un aggettivo e un nome ; nel secondo caso invece abbiamo due sostantivi.
 7. ^ Nel primo caso si fa riferimento ad un edificio religioso , nel secondo invece ci si riferisce alla persona di Francesco d'Assisi , per cui sanctus è un attributo.
 8. ^ In maiuscolo va solo l'elemento discriminante che identifica un particolare tipo di ordine.

Bibliografiche

 1. ^ Jean Mabillon , De Re Diplomatica Libri Sex , 1681
 2. ^ Bresslau , pp. 22-23 .
 3. ^ Bresslau , p. 26 e Pratesi , p. 18
 4. ^ Pratesi , p. 18 .
 5. ^ Bresslau , p. 29 .
 6. ^ de Lasala-Rabikauskas , p. 24 , Diplomatica
 7. ^ de Lasala-Rabikauskas , p. 24 .
 8. ^ Per una ricostruzione più dettagliata, cfr. Manaresi, Mabillon
 9. ^ Pratesi , pp. 22 ; Imbruglia :

  «Esibire le «pruove» rimuovendo ogni fonte non verificabile e risalire nel tempo fin dove fosse possibile poggiare sulla certezza e sul «vero» fu il metodo esposto nella Prefazione (p. XIX)»

 10. ^ Bresslau , p. 34 e Pratesi , pp. 22-23
 11. ^ Manaresi, Mabillon .
 12. ^ Per approfondire, cfr. il saggio di Hiatt
 13. ^ Hiatt , pp. 351-352, n.1 .
 14. ^ Hiatt , p. 351 .
 15. ^ de Lasala-Rabikauskas , p. 27, n. 28 .
 16. ^ Histoire de l'École nationale des chartes .
 17. ^ de Lasala-Rabikauskas , p. 29 ; Bresslau , p. 40
 18. ^ Holtzamann .
 19. ^ Pratesi , p. 25 .
 20. ^ Pratesi , pp. 24-25 .
 21. ^ Clemens , p. 100; p. 115 .
 22. ^ Cfr. Olivieri
 23. ^ Archivio Segreto Vaticano - note storiche .
 24. ^ de Lasala-Rabikauskas , pp. 143-144 .
 25. ^ Pratesi , p. 27 .
 26. ^ Pratesi , p. 26 .
 27. ^ Cfr. il necrologio stilato da Schiapparelli , pp. 171-175
 28. ^ Guerrini Ferri .
 29. ^ de Lasala-Rabikauskas , p. 37 .
 30. ^ de Lasala-Rabikauskas , p. 38; p. 38 n. 50 .
 31. ^ Bresslau , p. 14 .
 32. ^ Valenti , p. 226 .
 33. ^ Pratesi , pp. 8-9 .
 34. ^ F. Valenti, idem , p. 229
 35. ^ «Documento è una testimonianza scritta redatta secondo determinate forme variabili in relazione al luogo, all'epoca, alle persone e al negozio, su un fatto di natura giuridica», in Pratesi , pp. 11-12
 36. ^ Paoli , p. 2 .
 37. ^ Valenti , p. 246 :

  «Ne deriva, per concludere, che quello che in dipllomatica chiamiamo documento "pubblico" coincide sostanzialmente col documento cancelleresco, emesso cioè da una pubblica autorità in forma tale che i mezzi di autenticazione traggano la loro efficacia dall'autorità stessa che compie l'atto.»

 38. ^ Valenti , p. 246 :

  «...mentre il documento che chiamiamo "privato", e quindi non cancelleresco, è quello in cui l'autore dell'azione...ricorre a mezzi di autenticazione al di fuori della propria persona e delle cerchia dei propri poteri: in pratica, prima alle testimonianze di terzi e più tardi alla "manus publica" del notaio, a ciò abilitato dall'Impero o, talora, dal Papato.»

 39. ^ Pratesi , p. 34 .
 40. ^ Pratesi , pp. 105-109 .
 41. ^ Valenti , p. 285 .
 42. ^ Valenti , p. 286 : «...o se invece presenta forme di validazione sue proprie, capaci di fame uno strumento giuridico a sua volta...»
 43. ^ Valenti , p. 286 : «se la copia che abbiamo sotto' occhio non è altro che la trascrizione di un certo documento...»
 44. ^ a b Pratesi , p. 106 .
 45. ^ Valenti , pp. 285-286 : «nel senso che vi siano state aggiunte o levate o mutate o sostituite determinate parole, nomi o frasi».
 46. ^ Per approfondire, cfr. Petrucci , pp. 25-33 o Cencetti , pp. 11-14 o Battelli , pp. 33-43
 47. ^ Pratesi , p. 68 .
 48. ^

  «Esso era costituito dalle iniziali del notaio (nome e cognome) e da ogni serie di aggiunte che l'estro e il gusto lasciavano liberamente suggerire; era cura dei notai, infatti, arricchire i propri signa di elementi decorativi che potessero differenziarli e renderli distintivi e personali.»

  ( Lanfranchi , p. 45 )
 49. ^ Marazzini , p. 168 :

  «Vi fu dunque un lungo lasso di tempo in cui la lingua volare, formatasi dalla trasformazione del latino volgare, esistette nell'uso, sulla bocca dei parlanti, ma ancora non venne utilizzata per scrivere [...] A dun certo punto, però, l'esistenza del volgare cominciò a farsi sentire, almeno in maniera indiretta. La si avverte nel latino medievale, che lascia trapelare in modo a volte evidentissimo i volgarismi...»

 50. ^ Paoli , pp. 44-45 .
 51. ^ Paoli , p. 47 .
 52. ^ Paoli , pp. 54-55 .
 53. ^ Paoli , p. 9 .
 54. ^ Pratesi , pp. 73-88 ; Bresslau , pp. 48-51 ; Manaresi, Diplomatica e Paoli , pp. 9-10; pp. 106-156
 55. ^ Valenti , pp. 251-253 e Pratesi , pp. 39-46
 56. ^ Pratesi , p. 35 .
 57. ^ Pratesi , p. 37 .
 58. ^ Paoli , p. 8 .
 59. ^ Pratesi , p. 123 .
 60. ^ Cappelli , p. 3 .
 61. ^ Paoli , p. 186 .
 62. ^ Paoli , p. 188 e Pratesi , pp. 125-126
 63. ^ a b Paoli , p. 190 .
 64. ^ A Milano ea Varese , fino al XIV secolo, i documenti riportano l'anno ab incarnacione (quindi lo Stile dell'incarnazione ), ma in realtà il computo si base sullo Stile della natività .
 65. ^ Lc 2,21 , su laparola.net .
 66. ^ Pratesi , pp. 111-121 .

Bibliografia

 • Gian Giacomo Bascapé, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte , vol. 1, Milano, Giuffré, 1969-1978, SBN IT\ICCU\CFI\0015860 .
 • Gian Giacomo Bascapé, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte , vol. 2, Milano, Giuffré, 1969-1978, SBN IT\ICCU\CFI\0015860 .
 • Giulio Battelli , Lezioni di paleografia , 4ª ed., Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997 [1936] , ISBN 978-88-209-2689-2 .

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 9985 · LCCN ( EN ) sh85038194 · GND ( DE ) 4062135-2 · BNF ( FR ) cb13318927r (data) · BNE ( ES ) XX4659779 (data)