Educaţie

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Centrul de educație finlandeză pentru sănătatea și bunăstarea adulților

Educație, de la verbul latin educĕre (adică «a scoate," scoate "sau" scoate afară ceea ce este înăuntru "), derivând din unirea ē- („ de la, din ”) și dūcĕre („ a conduce "). [1] [2] , după alții, derivă din verbul latin educa („extrage, aducând”). [3] ) este „ activitățile , influențate în diferite perioade ale istoriei din diferite culturi , odată cu dezvoltarea și formarea cunoștințelor și a facultăților mentale , sociale și comportamentale într-o persoană . [4]

Termenul este adesea considerat complementar predării sau instruirii chiar dacă acesta din urmă tinde să indice metodologii mai distinct „transmiterea” cunoștințelor. Cu toate acestea, deși strategiile privind educația și formarea pot face parte dintr-un proces educațional , semnificația educației este mai largă și încearcă să extrapoleze și, de asemenea, să îmbunătățească calitatea și abilitățile neexprimate. Dacă din perspectiva înțelesului etimologic al cuvântului este clar, în limba italiană utilizarea acestuia, în comparație cu termeni precum educație și formare , este uneori neînțeleasă chiar și în texte normative și pedagogice . [5]

În italiană , termenul politicos este, de asemenea, un sinonim pentru o persoană care urmează o conduită socială adecvată respectării standardelor care nu sunt neapărat codificate (deși împărtășirea generală), așa-numitelor „bune maniere”, cum ar fi „bunătatea”, „urbanitatea”, etc. O altă sursă de confuzie se datorează, de asemenea, utilizării diferite a termenului de educație în alte limbi (de exemplu, în limba engleză, „educație” înseamnă prea adesea „instruire”). [6] Conexiunea strânsă care există între cunoștințele dobândite de un individ și comportamentul său face ca cele două cuvinte să pară sinonime în diverse contexte.

Există trei tipuri de educație: formală , informală și „ informală ”. Prima disciplină care a studiat sistematic problemele educației a fost educația , care s-a axat pe educația copilului. În timpurile moderne, apoi a dat naștere științelor educației și formării , care au tratat și „ educația continuă la maturitate, făcând din acest sens al„ instruirii ”un sinonim pentru educație [7] .

fundal

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Educația în Grecia antică .
În 1898, elevii-profesori practică predarea la o grădiniță a Școlii Normale din Toronto din Canada

Evoluția culturii și societății umane este strâns legată de procesul de dobândire a cunoștințelor, împreună cu construcția și transmiterea cunoștințelor. În transmiterea pre-alfabetizată a companiei de -a lungul mai multor generații, aceasta a avut loc prin stocarea tradițiilor orale și a „ imitației ”. Invenția scrisului a făcut mai posibilă nu numai conservarea, ci și difuzarea cunoștințelor. Acest lucru a contribuit la transformarea semnificativă a procesului educațional și a dat posibilitatea să apară în experiențele timpurii ale educației formale . Forme de educație de acest tip au existat în „ Egiptul Antic deja într-o perioadă cuprinsă între 3000 și 500 î.Hr.

Termenul de educație este strâns legat de cel de educație , disciplină care, în conformitate cu sensul modern, este responsabilă de studierea sa în mod sistematic. În Grecia antică din 400 î.Hr. , sistemul educațional numea paideia la Atena și agoge în Sparta , implicând nu numai instituțiile de învățământ, ci mai degrabă să participe la cultura greacă în ansamblu. Conform filozofiei socratice - platonice , învățarea nu este altceva decât o „extragere” a unei cunoștințe, care există deja în individ și care trebuie „scoasă” printr-un proces adecvat, e - ducere („extrage din” în latină ). Cu Metoda socratică a maieuticii , expusă de Platon în Teeteto , prin arta dialecticii , comparată de Socrate cu cea a moașeinașterii ”, filosoful i-a permis elevului să „scoată la iveală” gândurile personale, aparținând unei cunoștințe deja deținută de acesta. Această metodă a fost opusă celei care ar prefera, prin retorică și convingere, să-și impună propriile opinii altora, așa cum au făcut sofiștii .

În 350 î.Hr., filosoful grec Aristotel , în Politica sa, credea că „educația va fi un obiect de control al publicului , nu privat”. Modelul grecescului paideia a fost mai târziu reînviat și popularizat de romani , de la care a primit forma umanistă occidentală cel mai cunoscut, și și-a făcut propriul cu diverse adaptări ale gânditorilor medievali și Renașterii . [8]

În 1631 , pedagogul ceh Comenius , în Magna Didactica, crede că, în momentul nașterii , naturacopilului doar „semințele științei, moralei și religiei”, dar acestea devin proprietatea fiecărui om numai prin „educație”. . Potrivit gândului său, educația este o activitate necesară pentru a stimula aceste „semințe”, care, prin urmare, au potențialul de a ghida procesul de „umanizare”: „omul nu poate deveni astfel până nu este educat”. Pentru filosoful englez John Locke ( 1632 - 1704 ), educația se realizează prin intervenția și supravegherea interpersonală stabilită între profesor și copil.

Filosoful german Immanuel Kant ( 1724 - 1804 ) apreciază faptul că educația exploatează natura umană în beneficiul societății: „este plăcut să crezi că umanitatea se va dezvolta mai bine prin educație și că va putea să dea formă și să formeze trăind cu diferență. Această perspectivă dezvăluie fericirea viitoare pentru omenire. "

Fotografie a primei școli Montessori din Olanda, Haga 1915
Rudolf Steiner era încă student în 1882

Cu filosoful US Emerson ( 1803 - 1882 ) și școlile l-au inspirat, totuși, educația este în primul rând promisiunile de a fi la fel de autoeducare și auto-cultivare care durează o viață.

Din 1910 au răspândit, mai întâi în Statele Unite , metodologiile educaționale propuse de pedagogul italian Maria Montessori care a stabilit libertatea copilului , ca bază pentru creativitatea deja prezentă în natura sa și din care trebuie să iasă disciplina.

În 1919 filosoful austriac Rudolf Steiner propune o teorie educațională cunoscută sub numele de „ Educație Steineriana ” sau „Waldorf” în care învățarea este interdisciplinară și integrează elemente operaționale artistice și conceptuale [9] . Abordarea accentuării „rolului imaginației în educație [10] [11] dezvoltându-se într-o locație bazată pe libertate, creativitate, moralitate și responsabilitate în individul integrat.

În 1918 americanul John Franklin Bobbitt din cartea The Curriculum [12] introduce conceptul în programa educațională (sau „curriculum”) și o explică ca „cursul actelor și experiențelor prin care un copil devine adult”. Termenul de curriculum ca „curs al experiențelor de învățare” pătrunde, de asemenea, în lucrarea lui John Dewey (care nu a fost de acord cu Bobbitt în multe puncte esențiale [13] ) [14] [15] și care s-a axat pe conceptul de experiență și în special experiența socială care apare din interacțiunea dintre om și mediul din care dezvoltă gândul de „ individ

Cercetarea de acțiune sau (cercetarea de acțiune) teoretizată în anii patruzeci de către psihologul german Kurt Lewin și teoriile „ învățării acțiunii date de Reg Revans britanic (Revans, R. 1983) în cincizeci de ani au adus o contribuție importantă la schimbarea focalizării de la teoria educației la praxis.

Comportamentul [16] și actualul comportamentist [17] [18], pe de o parte, au introdus conceptul că „lucrurile care fac un corp , inclusiv„ actul , gândirea și percepția , sunt considerate comportament[19] în timp ce psihologia cognitivă, la rândul său, pune, printre altele, accentul pe obiective [20] . Ideea unui proces de învățare evidențiat de o serie de comportamente explicite ale cursantului pentru a demonstra realizarea obiectivelor specifice, posibil prevăzute de un „program” predefinit, a devenit mai evidentă.

Portretele Valentine și Jean Piaget la o conferință a Bureau international d'éducation din 1932

Concepte de gestionare a proiectelor , „ epistemologia genetică (propusă în anii cincizeci de elvețianul Jean Piaget ) [21] , precum și actualul constructivist [22] [23] [24] [25] împreună cu cei constructoriști ai lui Seymour Papert [26] [27] contribuie la schimbarea în continuare a conceptului de proces educațional. Aceasta, dintr-un act fundamental dedicat transmiterii noțiunilor și instrucțiunilor simple, devine o cale generală, menită să favorizeze construcția cunoașterii.

Treptat, în procesele de educație formală, utilizarea „programului” devine o practică importantă. Conceptul de „program” este apoi înlocuit cu cel de „ plan educațional ” și în special „planificarea educațională pentru abilități” [28] descrie nu numai cunoștințele din „transmite”, ci și programele educaționale care urmează să fie implementate pentru a face posibilă formarea. de abilități care trebuie dobândite de cursanți. În intenția de competență, abilitatea de a aplica cunoștințe specifice într-un context specific, pentru a obține rezultatele așteptate, prin adoptarea unor comportamente adecvate.

Pornind de la conceptul de schele , un termen folosit ca metaforă pentru a indica implicarea unei persoane mai experimentate și folosit pentru prima dată în psihologie de la Jerome Bruner , David Wood și Gail Ross în 1976 [29] educație state individualizate în Italia așa-numitul „ integrator de fond ”, metodologia de proiectare educațională utilizată în contextul educației incluzive a copiilor cu dizabilități . Acest instrument va lua în considerare, de asemenea, teoria „ zonei de dezvoltare proximală ” teoretizată de Lev Vygotsky și acordă o atenție deosebită organizării elementelor mediului înconjurător (în special spații, materiale, timp) și utilizării elementelor mediator sau organizator al activităților ( în conformitate cu pedagogia instituțională ). [30] Prima prelucrare este conținută în construcție (Zanelli, 1986).

Impactul semnificativ asupra teoriilor educației a avut teoria inteligențelor multiple (teoria inteligențelor multiple) propusă de Howard Gardner în 1983 [31] că considerând nefondată vechea concepție a inteligenței ca unitate factor măsurabilă prin coeficientul de inteligență (IQ), identifică cel puțin șapte manifestări diferite ale „inteligenței”, fiecare numită în diferite sectoare ale activității umane.

Descriere

Educația ca respectare a normelor sociale

Mulțumirea și salutarea sunt semne ale bunelor maniere în fiecare parte a lumii și în contextul social

În limbajul de zi cu zi, educația fără alte atribute înseamnă pur și simplu comportamentul individului cu ceilalți [2] și se distinge, în general, prin educație bună (respectarea regulilor sociale, comportament bun) sau educație proastă (lipsă de respect pentru regulile sociale, comportament prost ). Ceea ce este considerat politicos sau nu poate varia de la contextul social: un comportament poate fi politicos într-un context normal, dar grosolan în altul. De exemplu, oaspeții unui hostel sunt suficienți pentru ca personalul să fie amabil și dispus să răspundă la câteva întrebări despre oraș, în timp ce într-un hotel de 5 stele aveți mult mai multe așteptări; într-un oraș mic, se așteaptă să fie întâmpinat și întâmpinat de aproape oricine, în timp ce într-un oraș mare acest lucru este practic imposibil.

Educația se bazează puternic pe cultura unui popor și poate duce la reguli foarte diferite sau chiar opuse, deoarece două culturi se îndepărtează în spațiu sau timp. De exemplu, în Europa este considerat o manieră proastă de a face zgomot la mâncare, chiar și atunci când vine vorba de supe, ar trebui să fiți tăcut și să nu faceți oamenii să se simtă „suge”; dimpotrivă, în Japonia , simțirea curentului în timp ce mănâncă spaghete este considerată aproape o datorie, pentru că atunci cei care mănâncă un compliment bucătarului (ca și când ar dovedi că mănâncă cu gust). Chiar și în Japonia evită să-ți sufle absolut nasul în public, preferând să „adulmece” încă, exact invers în Europa, dar și mult mai aproape de țări precum China . Comportamentul nobilimii europene s-a schimbat și el de-a lungul timpului. În Evul Mediu primele texte scrise despre comportamentul nobil (după perioada clasică) recomandând chiar să nu scuipe pe masă, în timp ce începând cu Renașterea au introdus reguli din ce în ce mai complicate, creând așa-numita etichetă , etichete de curte, etc.

Recent, conceptul de „incorect politic” a devenit răspândit, ceea ce indică acea categorie de comportamente sau fraze care pot ofensa o categorie socială marginalizată (de exemplu, ironia rasistă).

Drepturile omului

Educația (educația) este un drept universal recunoscut. Pentru „ educația formală în special, există reguli care stabilesc garanții precise:

 • Un nivel european din 1953 Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cu art. 2 din primul protocol obligă toate țările semnatare să garanteze cetățenilor lor forme de educație adecvate. Acest drept este, de asemenea, garantat de Carta Socială Europeană , Convenția Consiliului Europei , semnată în 1961 și revizuită în 1996 .
 • La nivel național, aproape toate țările au legi care garantează cetățenilor săi formele de bază ale educației, chiar dacă nu toată lumea le poate aplica pe deplin. Italia, în Constituția sa, prevede la articolul 33 și în special la articolul 34, garantează o școală deschisă tuturor și un învățământ gratuit și obligatoriu de la un nivel inferior impartit timp de cel puțin opt ani. Obligația de participare și gratuită nu vizează, dimpotrivă, învățământul superior și învățământul universitar. Legea fundamentală a Republicii Italiene prevede, de asemenea, că „Persoanele publice și private au dreptul să înființeze școli și unități de învățământ fără costuri pentru stat”.

Procesul educațional

Este un proces care în instituțiile dell ' Educația formală necesită un proiect educațional special , care este utilizat și de organizațiile voluntare, cum ar fi Cercetarea . În general, se poate juca în prezența diferitelor tipuri de contexte, actori și acțiuni specifice:

 • Contextele:
Instituții educaționale formale (școli, academii, universități) non-formale (familie, prieteni, diverse contexte culturale), informale (asociații, cluburi, cluburi sportive etc.).
 • Actori:

Atât studenții, cât și personalul instituțiilor de învățământ formal sunt considerați utilizatori ( utilizatori interni și utilizatori externi) la „ organizarea educației ca oameni care, sub diferite forme, calitate și cantitate utilizează servicii. Sunt supuși obligațiilor și obligațiilor și sunt protejați de drepturi speciale. L ' UNESCO , a stabilit din 1960 dreptul la educație al elevilor și în 1996 „Recomandarea privind statutul profesorilor” ( Recomandarea privind statutul profesorilor) . Aproape fiecare țară din lume (dar nu și „ Italia ”) a sărbătorit, de asemenea, pe 5 octombrie, „Ziua Mondială a Profesorilor ” (Ziua Mondială a Profesorilor), așa cum a fost propusă de UNESCO.

Studenți din județul Liberian Bong, în timp ce țineau lecția la lumina lumânărilor în 2008
Profesorii din Malaezia sărbătoresc Ziua Profesorului (ziua mondială a profesorului) sărbătorită pe 5 octombrie în aproape toate țările din lume (nu în Italia)
 1. Cursanți (elevi sau studenți) (ca figuri individuale sau ca comunitate de învățare ): cei care utilizează activitatea educațională.
 2. Profesori (ca profesioniști individuali, aparținând categoriei lucrătorilor cunoașterii sau comunități ca profesori): un termen generic referitor la cei care asigură acțiunea educațională în sistemele formale. În cazul sistemelor non-formale vor fi familii sau numai educatori , bunicii și ceilalți membri ai familiei, prieteni etc. Prietenii asociațiilor, echipelor sportive etc. în cazul sistemelor informale.
 3. Educatori ai copilăriei : cei care lucrează în instituțiile preșcolare.
 4. Profesori elementari : cei care își exercită activitățile de predare în școlile primare.
 5. Profesori : cei care exercită predarea într-o școală superioară (liceu și gradul II, universități și colegii) ca experți într-o disciplină.
 6. Educatori profesioniști socio-pedagogici: cei implicați în activități educaționale, educaționale și pedagogice formale, non-formale și informale, la diferite etape ale vieții, dintr-o perspectivă a creșterii personale și sociale.
 7. Educatori profesioniști sănătate socială : cei care își desfășoară activitățile în domeniul asistenței sociale și de sănătate într-un proiect terapeutic.
 8. Formatori: cei care pregătesc oamenii să desfășoare o activitate, o profesie sau, în orice caz, să inițieze o schimbare personală.
 9. Tutor / Instructor : cei care joacă un rol de „balamale” între nevoile elevilor și ale profesorilor într-un curs de formare. Printre diferitele tipuri, se află tutorele de clasă, tutorele companiei, tutorele FAD și tutorele cercurilor de studiu etc.
 10. Animatori socio-educaționali : cei care se încadrează într-o comunitate de învățare pentru a consolida sau sprijini, chiar și din punct de vedere motivațional, o parte a unei intervenții educaționale.
 • Acțiuni:
„Educare”: acțiune prin care indivizii dezvoltă sau perfecționează facultăți și atitudini intelectuale, sociale și fizice.
„Instruiți”: acțiune prin care ideile sau conceptele sunt transmise de către un profesor sau tutor.
„Predare”: acțiuni ale unui operator specific (profesor sau lector în cazul sistemelor formale) pentru a implementa căi de învățare specifice.

În cazul instituțiilor de învățământ ale sistemelor formale, acțiunile profesionale ale cadrelor didactice se referă la tehnici, metodologii și seturi de practici de:

 • Educație : este disciplina educației și a practicii didactice. Aceasta diferă de matematică, care este disciplina care studiază învățarea.

S-a evidențiat faptul că procesul educațional este mult mai larg și mai distinct decât cel al educației , înțeles ca un set de tehnici și practici prin intermediul cărora unui individ i se transmit noțiuni teoretice sau tehnico-operaționale ale unei discipline, ale unei arte sau ale unei activitate. Cu toate acestea, astăzi există o tendință de a recunoaște specificitatea și importanța fazelor educației în cadrul proceselor educaționale care vizează încurajarea simultană a formării autonomiei, a simțului critic și a dialogului, sporind capacitățile exploratorii de inteligență și creativitate.

Procesul educațional, reprezentat aici schematic, este de fapt un fenomen complex datorită numeroaselor variabile implicate, dintre care unele sunt dificil de controlat. De asemenea, are forme de feedback, printre care cel mai tipic se stabilește între profesor-cursant și implementează adesea procese de învățare reciprocă. În aceste faze chiar și cel care predă „învață” să predea.

În principiu există trei categorii sau sisteme de educație: sisteme „formale”, „non-formale” și „informale”.

Sisteme de educație formală

Este unul care are loc în locuri formale pe care deputații și recunoscuți formal ca sistem școlar, de la școala primară la universitate, împreună cu o gamă largă de instituții specializate sau formare tehnică și profesională:

 • În lume : în majoritatea țărilor, educația individului este încredințată, pe lângă diferitele agenții de educație non-formale și informale, diferitelor grade ale școlii publice cu niveluri de frecvență obligatorii.
 • În Italia : școala italiană așa-numitul „învățământ obligatoriu” este împărțit în cinci ani de școală primară și trei școli medii. Prezența la școală este obligatorie de la vârsta de șase la optsprezece ani. După titlul final obligatoriu (care a fost cândva școala gimnazială , dar astăzi este gradul final al primului ciclu de studii), se clipește dreptul la educație și formare, prevăzut de legea nr. 53/2003, pentru a îndeplini ceea ce este posibil să se înscrie la o școală secundară sau să urmeze cursuri de formare și de lucru sau alternanță școală-muncă. Școala publică din sistemul administrativ italian a fost denumită în mod clasic „Educație publică”. În urma extinderii contribuției statului la școală și sub formă de contribuții pentru școlile private (confesionale și altele), sensul „public” pentru indicarea instituției școlare a fost eliminat. Același fost Minister al Educației („MPI”) a fost redenumit Ministerul Educației, Universității și Cercetării („Ministerul Educației”), grupând astfel sectorul instituțional al universității, până atunci Ministerul Educației . În 2006 au fost restaurate două ministere distincte numite Ministerul Educației („MPI”) și Ministerul Universității și Cercetării („MiUR”).

Educatie prescolara

Alături de educația preșcolară tradițională, care urmează metoda Montessori, în Italia, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, a fost dezvoltată o abordare educațională pentru grupa de vârstă zero-șase ani, care a atras atenția pedagogilor, psihologilor și cărturarilor din toate colțurile. lume ( Jerome Bruner , Howard Gardner , Gianni Rodari , James Heckman etc.). Aceasta este abordarea Reggio Emilia, care a văzut capul personajului Malaguzzi ca fiind inspirator.

În special, abordarea Reggio Emilia este o filozofie educațională bazată pe imaginea unui copil și, în general, a unei ființe umane purtătoare de un mare potențial de dezvoltare și subiecte de drepturi, învață, cresc în relația cu ceilalți.

Acest proiect educațional global, care se desfășoară în școlile și grădinițele din municipiul Reggio Emilia și care inspiră școlile din întreaga lume, se bazează pe câteva trăsături distinctive: participarea familiilor, munca colegială a întregului personal, importanța mediului educațional, prezența atelierului și figura atelieristului, bucătăria internă, coordonarea pedagogică și didactică.

Urmărind centralitatea „sute de limbi” de care este înzestrată ființa umană, prin spațiile atelierului, copiilor li se oferă zilnic posibilitatea de a avea întâlniri cu mai multe materiale, mai multe limbi, mai multe puncte de vedere, pentru a avea mâinile active la în același timp, gânduri și emoții, sporind expresivitatea și creativitatea fiecărui copil și a copiilor din grup.

Educația școlară

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: învățământul primar și învățământul secundar .

Sisteme de educație non-formală

Acestea sunt toate acele „activități educaționale organizate” în afara sistemului formal de educație. Uniunea Europeană s-a echipat cu un program, numit Tineretul în acțiune (din 2014 inclus în programul Erasmus + mai complex), pentru finanțarea activităților educaționale non-formale pentru tinerii cetățeni ai țărilor membre. Deși sunt recunoscute de UE, la fel ca cele formale, cum ar fi instrumentele pentru realizarea celor 8 competențe cheie [1] , sistemele de educație non-formală nu joacă însă în Italia aceeași recunoaștere a sistemului formal. Aceste activități sunt adesea organizate de organisme sau asociații care pot elibera certificate de participare, dar nu calificări academice sau calificări recunoscute oficial. Lo stesso programma Gioventù in Azione rilascia ai partecipanti alle sue attività l'attestato Youthpass, che pur essendo riconosciuto in diversi altri Paesi europei e garantendo ad esempio crediti formativi del sistema educativo formale a chi partecipa a occasioni di educazione non formale, in Italia non dà diritto ad alcun riconoscimento formale.

Sistemi di educazione informale

Sono tutti quei processi per mezzo dei quali, anche inconsapevolmente, si originano nell'individuo fenomeni educativi. Questo evento, altrettanto importante e spesso legato alla quotidianità, permette l'acquisizione di alcuni valori fondamentali, di molte abilità anche sociali e di conoscenze che potranno rivelarsi basilari nelle scelte di vita future. La famiglia, le conoscenze, il contesto sociale, i mass media unitamente alla qualità del contesto culturale sono variabili importanti di questo aspetto dell'educazione.

Modelli e metodologie educative

Apprendimento cooperativo o cooperative learning.

Questo tipo di approccio all'insegnamento trova la sua origine intorno agli anni '80 del secolo scorso. Tra gli autori ad aver spiccato per la creazione in Minnesota, di un metodo che costituirà la base dei principi del Cooperative Learning, chiamato Learning Together, si trovano David W. Johnson e Roger T. Johnson.

In Italia due autori, Comoglio e Cardoso, definirono delle condizioni per l'applicazione del Cooperative Learning in classe. Ogni partecipante dovrà essere consapevole di trovarsi in un ambiente di insegnamento in cui ognuno avrà la propria influenza sugli altri componenti, per cui tutti saranno responsabili del successo del gruppo. In questo contesto di cooperazione è fondamentale che ci sia un aiuto reciproco, in cui ci si sproni a vicenda per migliorare le prestazioni, perciò sarà fondamentale utilizzare competenze socialmente efficienti (leadeship, problem solving, decision-making, gestione dei conflitti).

La leadership non verrà attribuita a singoli partecipanti ma ognuno avrà il suo ruolo fondamentale per la riuscita del compito.

L'insegnante deve predisporre la formazione del gruppo di lavoro affinché funzioni, e rendere al corrente degli obiettivi specifici che ogni partecipante dovrà raggiungere. Infine, saranno messe a punto le valutazioni di cui si discuterà per trovarne punti di forza e di criticità. [33]

Assalto mentale o brain storming.

L'assalto mentale, o brainstorming (letteralmente “tempesta di cervelli”), è una tecnica, utilizzata anche in ambito educativo-didattico, ma soprattutto nel contesto lavorativo gestionale e pubblicitario che ha lo scopo di raccogliere idee diverse per giungere a una soluzione a una problematica posta in partenza da colui che gestisce la conversazione.

Le diverse idee verranno raccolte e scritte su una lavagna, si procederà con l'analisi di queste discutendone una risposta omogenea e obiettiva.

La tecnica del brainstorming, sebbene fosse diffusa già dai tempi del Medioevo in altre forme, cominciò la sua diffusione intorno agli anni '50 del 1900 grazie a un pubblicitario: Alex F. Osborne.

Nell'ambito educativo è una metodologia che trova numerose approvazioni in quanto permette agli studenti di mantenere la concentrazione su un determinato argomento, poiché viene richiesta la propria opinione che consentirà di creare una definizione univoca del concetto posto in partenza. [34] [2]

Tavola rotonda (Circle time)

Il circle time è una metodologia spesso utilizzata nella scuola dell'infanzia che sfruttando la metafora della tavola rotonda in cui ognuno seduto all'interno di un cerchio occupa una posizione importante, nessuno avrà la posizione di leader, solamente l'insegnante avrà il ruolo di conduttore della discussione.

Il tempo del cerchio sviluppa nel bambino competenze sociali e affettive.

L'insegnante chiederà ai bambini di disporsi ponendo le sedie in modo da formare un cerchio e si servirà di un oggetto di qualsiasi natura per gestire i turni all'interno della conversazione. È bene scegliere un momento della giornata o un giorno della settimana in cui verrà svolto.

Il conduttore dovrà aiutare i partecipanti a esprimere sentimenti riguardanti situazioni vissute nella loro vita, punti di vista su argomenti: questo aspetto permette al singolo bambino di sviluppare consapevolezza di sé. [3]

Imparare facendo. Learning by doing

Il learning by doing è una metodologia didattica messa a punto da John Dewey, il quale fondò a Chicago una scuola per bambini dai 6 agli 11 anni, nella facoltà di psicologia dell'Università, per testare l'apprendimento fondato sull'esperienza diretta.

Dewey abbandona l'insegnamento ormai superato basato sulla didattica frontale.

L'insegnante deve individuare un obiettivo che riesca a motivare la partecipazione dei bambini, questi ultimi dovranno sperimentare sulle conoscenze utilizzando le loro potenzialità acquisite in precedenza.

Il bambino dovrà sviluppare il pensiero divergente, agendo direttamente sugli apprendimenti i quali verranno interiorizzati riuscendo in tal senso ad applicare le conoscenze acquisite in ambiti differenti da quelli sperimentati inizialmente. [4] [35]

L'imparare facendo può essere applicato alle attività laboratoriali scolastiche, infatti, la visione del laboratorio povero, che esulando dallo spazio fisico è soprattutto un luogo mentale, costituisce una scelta metodologica da sperimentare in modo sistemico e può divenire buona prassi di insegnamento secondo una modalità learning by doing applicata agli stessi docenti. Elemento di innovazione pertanto sarà anche la possibilità di realizzare i kit insieme ai colleghi fruitori del percorso formativo.

Lezione frontale

La lezione frontale è una metodologia formativa che permette la trasmissione di saperi teorici.

L'insegnante inizialmente espone concetti utilizzando prettamente modelli, successivamente lascia la parola agli uditori affinché chiedano chiarimenti.

Durante una didattica frontale si possono utilizzare anche strumenti, quali manuali, libri di testo o supporti multimediali per la fruizione di materiali online.

Risoluzione problematiche (Problem solving)

Il problem solving è una metodologia che vede l'apprendimento come un processo che conduce il soggetto alla soluzione di problemi, attraverso il pensiero divergente. In ambito didattico questo tipo di tecnica è utilizzata prettamente per l'insegnamento della matematica.

Nel problem solving si individuano degli elementi caratterizzanti. Inizialmente il soggetto si trova davanti allo studio del problema, deve comprendere cosa ha di fronte e raccogliere il maggior numero possibile di informazioni, successivamente si farà una previsione si metteranno a punto gli strumenti ei tempi necessari.

Dopodiché inizierà la fase vera e propria della ricerca in cui si studieranno cause, conoscenze e dati.

Nel mentre si monitoreranno i risultati, se è necessario cambiare metodo o si sta percorrendo una strada che porterà a un esito positivo. Dopo il monitoraggio ci sarà lo studio dei risultati. [5]

Gioco di ruolo (Role playing)

Role playing o gioco di ruolo nasce inizialmente come terapia psicologica per la gestione delle emozioni, è utilizzata tuttora soprattutto in ambito didattico e costituisce quindi una metodologia educativa che ha lo scopo di permettere al soggetto protagonista dell'apprendimento di immedesimarsi nel ruolo di un particolare personaggio. Secondo i principi del learning by doing questo consente di acquisire, interiorizzandolo, uno specifico apprendimento. [36]

Apprendimento integrato di lingua e contenuti

Il CLIL (Content Language Integrate Learning, apprendimento integrato di lingua e contenuti) è una metodologia educativa sviluppatasi in Finlandia e in Olanda che ha lo scopo di trasmettere contenuti in inglese, in questo caso si riesce a unire trasmissione di apprendimenti e acquisizione o perfezionamento di una lingua differente da quella madre. Attualmente dal 2010 si è introdotto lo studio di una disciplina in lingua straniera per i Licei e gli Istituti tecnici, e di due nei Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno.

La lingua deve essere calibrata sulle conoscenze degli studenti, altrimenti lo studio della disciplina non avrebbe successo, l'insegnante a tal proposito dovrà tradurre passando da una lingua all'altra attraverso il code-switching, nel caso gli alunni mostrassero criticità. [6]

Flip teaching

Il modello educativo del flip teaching consiste prevalentemente nel capovolgere la didattica, far svolgere il lavoro che di solito gli studenti svolgono a casa, a scuola e viceversa.

Gli alunni familiarizzeranno con i contenuti da acquisire nelle proprie case, successivamente a scuola porranno all'insegnante domande che avranno preparato nella prima fase dell'apprendimento. Successivamente l'insegnante fornirà attività fondate sulla ricerca attiva e sul problem solving, rivestendo il ruolo di guida che darà aiuti nel caso fossero richiesti. Il Flip Teaching permette perciò una personalizzazione dell'apprendimento, in quanto ogni alunno approfondirà i concetti che non avrà compreso.

La metodologia si basa prevalentemente sull'uso di dispositivi elettronici quali computer o tablet, sia per la fase di studio individuale sia per quella di ricerca attiva. Per questo mostra delle criticità in quanto si potrebbero ridurre i rapporti umani. [37]

Educazione e problematiche di genere

Alcuni orientamenti pedagogici ripropongono di dare spazio all' educazione differenziata separando fisicamente i due sessi, in tutte o in alcune fasi dell'azione educativa. Secondo i promotori di queste metologie, gli studenti dei due generi trarrebbero diversi benefici dall'inserimento in classi o gruppi di apprendimento composti da persone dello stesso sesso [38] .

Educazione per sordi

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione per sordi .

Bambini e ragazzi appartenenti alla comunità sorda necessitano di pedagogia speciale .

È possibile insegnare loro attraverso la lingua dei segni , l' oralismo oppure entrambi .

Principali temi

Educazione all'ambiente

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione ambientale .

Educazione alla società

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione civica ed Educazione interculturale .

Educazione stradale

Agente di Polizia Municipale durante una lezione di educazione stradale

L'educazione stradale riguarda il rispetto delle regole definite nel Codice della strada per una usufruizione sicura della strada da parte di automobilisti (rispetto di semafori , precedenze, limiti di velocità, ecc.) e pedoni (semafori, divieti di attraversamento, ecc.). Se il termine è stato coniato per le regole attuali, già ben prima dell'invenzione del motore a scoppio esistevano delle regole, anche se molto più semplici e talvolta usate per non causare dispute. Ad esempio Alessandro Manzoni , ne I promessi sposi narra di Fra Cristoforo , autore di un delitto causato da una disputa per una precedenza tra pedoni nobili. Anche se il fatto è di fantasia, esso descrive le regole applicate all'epoca e un avvenimento verosimile. Anche i Romani avevano regole simili, e verosimilmente gran parte delle civiltà che hanno costruito delle strade.

Educazione alla salute ed all'igiene

Una lezione di educazione prenatale in Bangladesh nel 2006

Non sempre è scontato conoscere il proprio corpo, ciò che gli fa bene o gli è nocivo. La conoscenza di tutto ciò che fa bene (e male) al corpo rientra nell'ambito dell' igiene . Con tale termine ci si riferisce abitualmente solo alla pulizia personale e dei cibi per evitare il proliferare di batteri nocivi; in realtà il senso di questa parola è più ampia e può includere tutte quelle abitudini da acquisire per non nuocere al proprio organismo, inclusa l' ergonomia .

Educazione fisica

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione fisica .

È quella branca dell'educazione che utilizza attività motorie e sportive a fini formativi. Il corpo umano ha bisogno di movimento, sia per una corretta crescita, sia per il mantenimento di valide condizioni di salute. Se in passato la vita meno sedentaria favoriva l'acquisizione di corretti stili di vita attiva, le società post-industrializzate, informatizzate e globalizzate, mortificano la dimensione corporea dell'uomo nello sviluppo armonico della persona. Negli ultimi dieci anni in Occidente è segnalato in aumento il numero di obesi e di sovrappeso, specie in età giovanile, effetto dell'ipocinesia. Nelle scuole le potenzialità positive del corpo vengono sviluppate talvolta direttamente con l'ausilio di esercitazioni finalizzate, talaltra ricorrendo alla pratica di sport quali ginnastica, pallavolo, corsa e simili. Un particolare aspetto dell'educazione fisica è l' ergonomia , ovvero l'assunzione delle posture più efficaci e igieniche .

Educazione sessuale

Un ramo particolare dell'educazione alla conoscenza del proprio corpo è l' educazione sessuale , principalmente perché talvolta certi argomenti non sono trattati per pudore nelle società più evolute, e inoltre per le differenze tra uomo e donna che si ritrovano ad avere problemi e necessità differenti. Essa va dalla conoscenza dell'apparato riproduttivo e quindi la relativa igiene, il ciclo mestruale e una conoscenza della trasmissione (e quindi prevenzione) delle cosiddette malattie veneree .

Educazione alimentare

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione alimentare .

Educazione tecnica

Studenti durante la realizzazione di piccoli robot al Centro de Educação Cientifica di Serrinha in Brasile

L'educazione tecnica mira a dare la mentalità e delle conoscenze tecniche per affrontare semplici problemi. Ad esempio la conoscenza di semplici macchine (come le leve) se ci si trova nella situazione di dover spostare pesi. Tali conoscenze costituiscono la base per ogni studio approfondito di materie correlate alla tecnologia.

Educazione all'arte

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Educazione artistica ed Educazione musicale .

Educazione linguistica

Educazione alla matematica

Educazione alla scienza

Educazione all'immagine

Educazione a livello europeo ed internazionale

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Istruzione § Istruzione a livello internazionale .

L'idea di armonizzare i sistemi educativi europei, nasce fin dall'avvento della Comunità europea ma inizia a realizzarsi solo negli anni novanta. Nel 1999 il Processo di Bologna avvia un percorso di uniformazione dei sistemi scolastici che porta nel 2010 al varo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore . Nel mondo, l' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si occupa di dare una valutazione dei sistemi di istruzione nei vari paesi.

Note

 1. ^ Istruzione sul Vocabolario Treccani , su treccani.it . URL consultato il 05-06-2011 .
 2. ^ a b Il Vocabolario etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani riporta infatti alla voce " Educare" : Aiutare con opportuna disciplina a mettere in atto, a svolgere le buone inclinazioni dell'animo umano e le potenze della mente, e combattere le inclinazioni non buone: lo che è condur fuori l'uomo dai difetti originali della rozza natura, instillando abiti di moralità e di buona creanza.
 3. ^ Educazione sul Vocabolario Treccani , su treccani.it . URL consultato il 21-02-2013 .
 4. ^ Secondo il Vocabolario Treccani indica la trasmissione delle regole comportamentali nei vari contesti della società (diversi a seconda della cultura , luogo e del tempo ) Educazione in Vocabolario - Treccani , su treccani.it . URL consultato il 04-06-2011 .
 5. ^ Il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione , su edscuola.it . URL consultato il 19-08-2011 .
 6. ^ In italiano una persona laureata ma irrispettosa non è considerata educata, bensì istruita (mentre in inglese sarà educated ); viceversa una persona analfabeta ma rispettosa in italiano è considerata educata
 7. ^ Formazione nell'Enciclopedia Treccani , su treccani.it . URL consultato il 05-06-2011 .
 8. ^ «La forza educativa proveniente dal mondo greco ha caratterizzato l'Occidente a partire dai Romani; è poi più volte rinata con continue trasformazioni col sorgere di nuove culture, dapprima con il Cristianesimo , poi con l' Umanesimo e il Rinascimento » ( Giovanni Reale , introduzione a Werner Jaeger , Paideia , Bompiani, 2003).
 9. ^ Rist and Schneider, Integrating Vocational and General Education: A Rudolf Steiner School , UNESCO Institute for Education, Hamburg 1979, ISBN 92-820-1024-4 , p. 150
 10. ^ Carrie Y. Nordlund, "Art Experiences in Waldorf Education", Ph.D. Dissertation, University of Missouri-Columbia, May 2006
 11. ^ Southworth, Cheryl Ridgeway, Geometry, fir trees and princes: Imaginative cognition in education , Ph.D. dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1988, 294 pages; AAT 8823477
 12. ^ Bobbitt, John Franklin. The Curriculum. Boston: Houghton Mifflin, 1918.
 13. ^ Anche se l'idealistica concezione di "curriculum" del Bobbitt e di Dewey era diversa da quella più ristretta che si dà oggi al termine, esperti e ricercatori generalmente la condividono come significato sostanziale di curriculum
 14. ^ Jackson, Philip W. "Conceptions of Curriculum and Curriculum Specialists." In Handbook of Research on Curriculum: A Project of the American Educational Research Association, edited by Philip W. Jackson, 3-40. New York: Macmillan Pub. Co., 1992.
 15. ^ Pinar, William F., William M. Reynolds, Patrick Slattery, and Peter M. Taubman. Understanding Curriculum: An Introduction to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses. New York: Peter Lang, 1995.
 16. ^ Il comportamentismo , a cura di Paolo Meazzini, tr. Adriano Corao e Mario Di Pietro, Firenze: Giunti-Barbera, 1984 e Milano: Fabbri, 2007.
 17. ^ Watson JB (1913) Psychology as a behaviorist view, Psychological review, 20, 2, 158-177. abstract
 18. ^ La tecnologia dell'insegnamento , trad. Lidia Magliano, introduzione di Cesare Scurati, Brescia: La Scuola, 1970
 19. ^ Skinner, BF, The operational analysis of psychological terms , in Behavioral and brain sciences (Print) , vol. 7, n. 4, 16 aprile 1984, pp. 547–581. URL consultato il 10 gennaio 2008 (archiviato dall' url originale il 26 febbraio 2008) .
 20. ^ Cognitivismo ed obiettivi educativi , su funzioniobiettivo.it .
 21. ^ Jean Piaget, L'epistemologia genetica , Laterza, 2000, ISBN 88-420-4142-4
 22. ^ Ernst von Glasersfeld, L'interpretazione Costruttivista dell'Epistemologia Genetica
 23. ^ Jean Piaget , La costruzione del reale nel bambino , 1973, La Nuova Italia, Firenze ISBN 88-221-0672-5 , (titolo originale: La construction du réel chez l'enfant , 1937).
 24. ^ Maturana, HR, Varela, FJ, 1985, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente , Venezia , Marsilio [ Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living , 1980]
 25. ^ Maturana, HR, Varela, FJ, 1987, L'albero della conoscenza , Milano, Garzanti [ El árbol del conocimiento , 1984]
 26. ^ 1972 - Learn Think to Children , UCLA (University of California Los Angeles). LA relation
 27. ^ 1993 - The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer . New York: Basic Books. I bambini e il computer , Rizzoli, Milano. 1994
 28. ^ Capperucci, Davide. Dalla programmazione educativa e didattica alla progettazione curricolare. Modelli teorici e proposte operative per la scuola delle competenze . Franco Angeli Edizioni (2011)
 29. ^ Wood D., Bruner JS, Ross G., The role of tutoring in problem solving, in Journal of Child Psychology and Psychiatry, volume 17, da pp.89 a 100, Pergamon Press, 1976
 30. ^ Si veda, ad esempio: Giampietro Lippi, "La progettazione per sfondi (progettazione 'istituzionale')", in P. Crispiani, N. Serio (a cura di) Il manifesto della progettazione , Roma, Armando 1997.
 31. ^ Intelligenze multiple , Anabasi, 1994
 32. ^ ( EN ) Convention against Discrimination in Education , su hrea.org , Human Rights Education Associates. URL consultato l'8 novembre 2010 .
 33. ^ Cacciamani, Stefano., Psicologia per l'insegnamento , 2. ed, Carocci, 2009, ISBN 978-88-430-5011-6 , OCLC 876635533 . URL consultato il 7 maggio 2020 .
 34. ^ Bezzi, Claudio., Il brainstorming : pratica e teoria , Angeli, 2006, ISBN 88-464-7403-1 , OCLC 799436423 . URL consultato il 7 maggio 2020 .
 35. ^ Anna Mria Ajello, La psicologia al bivio: ricerca per la scuola, ricerca con la scuola , in RICERCHE DI PSICOLOGIA , n. 1, 2013-09, pp. 121–125, DOI : 10.3280/rip2013-01006 . URL consultato il 7 maggio 2020 .
 36. ^ Sergio Capranico."Role Playing". Milano. Raffaello Cortina Editore, 1997 .
 37. ^ Flip your classroom .
 38. ^ “Maschi e femmine a scuola. Le differenze di genere in educazione”, a cura di Giuseppe Zanniello, Sei, Torino 2007

Bibliografia

 • Barrio JM (2005) (ed.), Educación diferenciada, una opción razonable, Pamplona, Eunsa.
 • Calvo M. (2005), El derecho a una educación diferenciada, Córdoba, Almuzara.
 • Dunkin MJ (1987), Teachers' sex, in Dunkin Mj (ed.), International encyclopedia of teaching and teacher education, Oxford, Pergamon Press.
 • Foster, V. (1998) “Education: A site of desire and threat for Australian girls” in MacKinnon A. – Elqvist-Saltzman I. & Prentice A. (Eds) Education into the 21st Century: dangerous terrain for women? London: Falmer Press.
 • Gels FL – Boston MB – Hoffman N. (1985) Sex of authority role models and achievement by men and women: Leadership performance and recognition, Journal of Personality and Social Psychology, 49, 635-656.
 • Giesen H. (1992), Die bedeutung der koedukation fùr die genese der studienfa chwahl, in “Zeitschrift fùr pàdagogik”, 38, 67-81.
 • Hannover B. (1997) Die bedeutung des pubertdren reifestatus fùr die herausbildung informeller interaktionsgruppen in koedukativen klassen und in machenschulklassen, in “Zeitechrift fur padagogische psychologie”, 11, 3-13.
 • Hughes, J. – Sandler, B. (1988) Peer Harassment, Hassles for Women on Campus. Washington: Association of American Colleges.
 • Lawrie, L. – Brown, T. (1992) “Sex stereotypes, school subject preferences and career aspirations as a function of single/missed sex schooling and presence/absence of an opposite sex sibling”. British Journal of Educational Psychology 62, 132-138.
 • Li Q., Teacher's beliefs and gender differences in mathematics: a review, in «Educational research», 1999, 41, 63-76.
 • Monaco NM – Gaier EL (1992), Single-sex versus coeducational environment and achievement in adolescent females, in «Adolescence», 27, 578-594.
 • Montessori, Maria (1970) Come educare il potenziale umano , Milano, Garzanti, 1970 (I edizione inglese con il titolo To educate the human potential , 1947).
 • Montessori, Maria, (1950) L'autoeducazione, Milano Garzanti, (The Montessori-Pierson Estates, 1962). ISBN 978-88-11-67472-6
 • Noe RA (1998) Women and mentoring: A review and research agenda, Academy of Management Review, 13,65-70.
 • Revans, Reginald W. (1983). The ABC of action learning . Bromley: Chartwell-Bratt Studentlitteratur.
 • Sarah, E. – Scott, M. – Spender, D. (1980) “The education of feminists: the case for single-sex schools” in D. Spender – E. Sarah (Eds) Learning to Lose: sexism in education. London: The Women's Press.
 • Spender, D. (1982) Invisible Women: the schooling scandal. London: Writers and Readers Press.
 • Tiedemann J. – Faber G. (1994), Madchen und Grundschulmathematik: ergebnisse einer vierjahrigen langsschnittuntersuchung zu ausgewalten geschlechtsbezogenen unterschieden in der Leistungsentwicklung, in «Zeitschrift fur Entwicklungspsychologie und Padagogische Psychologie», 26, 101-111.
 • Vidal E. (2006) (ed.), Diferentes, iguales, ¿juntos? Educación diferenciada, Barcelona, Ariel.
 • Zanelli, Paolo - Uno 'sfondo' per integrare, Bologna, Cappelli (1986)
 • Aldo Domenico Ficara - L'ebook per divulgare attività laboratoriali innovative 2021 [1]

Voci correlate

Conoscenza, Processi cognitivi e filosofia della mente, il prodotto

Conoscenza / Conoscenza tacita / Intelligenza / Neurone / Neuroni specchio / Filosofia della mente / Cognizione / Processo cognitivo / Scienze cognitive / Psicologia cognitiva / Jerome Bruner / Psicologia dell'educazione / Psicologia dello sviluppo / Psicopedagogia / Pedagogia / Storia della pedagogia / Pedagogia speciale / Pedagogia sperimentale / Pedagogia istituzionale / Motivazione (psicologia) / Problem finding / Problem solving / Ricerca - azione / Scaffolding

Apprendimento, Didattica, Matetica, Pedagogia e Scienze dell'educazione

Apprendimento / Apprendimento basato sui problemi / Apprendimento cooperativo / Apprendimento collaborativo / Apprendimento cooperativo in aula / Action learning / Apprendimento ancorato / Apprendimento situato / Andragogia / Processo educativo / Educazione permanente / Educazione aperta / Educazione omogenea / Contesto educativo / Coeducazione / Edutainment / Metodo Suzuki / Formazione / Apprendistato / Apprendistato cognitivo / Didattica / Matetica / Metodo socratico

Teorie, metodi di apprendimento

Maria Montessori // Metodo Montessori / Rudolf Steiner / Antroposofia / Pedagogia Waldorf / Costruttivismo (psicologia) / George Kelly / Jean Piaget / Humberto Maturana / Ernst von Glasersfeld / Francisco Varela / Heinz von Foerster / Niklas Luhmann / Paul Watzlawick / Lev Semënovič Vygotskij / Gregory Bateson / Ludwig Wittgenstein / Costruzionismo (teoria dell'apprendimento) / Seymour Papert / Loris Malaguzzi

Tipizzaizione

Apprendimento a Distanza e Tecnologie della comunicazione

Società dell'informazione / Knowledge management / Formazione a distanza / E-learning / Glossario di e-learning / Interaction design in ambienti e-learning / Tic / Informatizzazione / Telematica / Architettura telematica / M-learning / Società italiana di e-learning / ENIS / Computer Based Training / Tutoriale / Progettazione della formazione / ITALC / Economia della conoscenza / Learning management system / Docebo / Moodle / Progetto SLOOP / Courseware / Tecnologia educativa

Valutazione

Docimologia / Valutazione / Verifica / Misurazione / Controllo / Prove strutturate di valutazione

Istituzioni educative

Scuola / Scuola privata / Scuola dell'infanzia / Scuola primaria in Italia / Scuola secondaria di primo grado in Italia / Scuola secondaria di secondo grado in Italia / Scuola professionale / Seminario / Istruzione superiore

Progettazione e organizzazione

Progetto / Organizzazione / Strumenti organizzatori del contesto educativo

Attori

Studente / Docente / Professore / Formatore / Educatore / Educatore professionale socio pedagogico / Educatore professionale socio sanitario / Educatore della famiglia / Tutor / Tutor di formazione / Tutor dei Circoli di studio / Dirigente scolastico / Ricercatore

Comportamento, competenze, aspetti sociali dell'apprendimento

Comportamento / Comportamentismo / Burrhus Skinner / Condizionamento classico / Condizionamento operante / Competenza / Sociologia / Apprendimento collaborativo / Peer tutoring / Groupware / Comunità di azione / Comunità di pratica / Comunità di pratica virtuale / Comunità di circostanza / Comunità di intenti / Comunità di interesse / Comunità di posizione

Integrazione educativa

Sfondo integratore / Educazione differenziata

Aspetti linguistici e interculturali

Immersione linguistica e lingue veicolari nell'apprendimento / Intercultura / Educazione interculturale

Regole, Legislazioni e istanze sociali

Galateo / Galateo overo de' costumi / Statuto delle studentesse e degli studenti

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità Thesaurus BNCF 2345 · LCCN ( EN ) sh85040989 · GND ( DE ) 4006650-2 · BNE ( ES ) XX527117 (data) · NDL ( EN , JA ) 00567137
Istruzione Portale Istruzione : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di istruzione
 1. ^ L'ebook per divulgare attività laboratoriali innovative – Education 2.0 , su www.educationduepuntozero.it . URL consultato il 7 agosto 2021 .